Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CZERNIAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

AUT: Czerniawska Mirosława
TYT: Inteligencja a system wartości: studium psychologiczne / Mirosława Czerniawska.
WYD: Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie przy Stow. Absolwentów i Pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniw. Warszawskiego, 1995
OBJ: 173 s., rys., 23 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 133-149, zał. 151-173.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86696-04-4
Hasło przedm.: Inteligencja. *
Hasło przedm.: Wartość * psychologia. *
SYGNATURA: 89871


2/16

AUT: Dajek Elżbieta Renata
TYT: Polska standaryzacja "Testu osobowości i zainteresowań" Ericha Mitteneckera i Waltera Tomana / Elżbieta Renata Dajek.
WYD: Warszawa : Erda, 1993
OBJ: 33,[4] s., 21 cm, Testy O-Z klucz No 1 - No 7, 49 pl. Test O - Z. Arkusz odpowiedzi
TOM: [Zał. 1]: Test osobowości i zainteresowań [Zał. 2]: Osobowość i zainteresowania
DOD: Tab., Zsfg., normy s. 33-[37].
JĘZ: pol
ISBN: 83-901204-0-2
Hasło przedm.: Osobowość * badanie * metody. *
Hasło przedm.: Zainteresowania * badanie * metody. *
Hasło przedm.: Testy psychologiczne. *
SYGNATURA: 108617 ; 108618 ; 108626


3/16

AUT: Dajek Elżbieta Renata
TYT: Polska standaryzacja "Testu osobowości i zainteresowań" Ericha Mitteneckera i Waltera Tomana / Elżbieta Renata Dajek.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : "Erda", 1997
OBJ: 32,[7] s., 20 cm, Testy O-Z klucz No 1 - No 7, 50 pl. Test O - Z. Arkusz odpowiedzi
TOM: [Zał. 1]: Test osobowości i zainteresowań [Zał. 2]: Osobowość i zainteresowania
DOD: Tab., Zsfassung, normy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901204-0-2
Hasło przedm.: Osobowość * badanie * metody. *
Hasło przedm.: Zainteresowania * badanie * metody. *
Hasło przedm.: Testy psychologiczne. *
SYGNATURA: 108630


4/16

AUT: Dembo Myron H.
TYT: Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo, red. nauk.: Anna Matczak ; przetł.: Ewa Czerniawska, Anna Matczak, Zuzanna Toeplitz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997
OBJ: 573 s., sch., 26 cm,
UW: Tyt. oryg.: Applying educational psychology.
DOD: Tab., bibliogr., słownik, ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-02-06451-3
Hasło przedm.: Psychologia wychowawcza * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 122485


5/16

TYT: Rzymsko-katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku i na Białorusi / oprac. Tamara Czerniawska i Aleksander Jaroszewicz, red. nauk. Ryszard Brykowski.
WYD: Warszawa : Ośr. Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1996
OBJ: 482 s., fot., pl., 24 cm,
SERIA: (Cmentarze na Dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej ; T. 1)
DOD: Ind.
JĘZ: pol eng bel
ISBN: 83-5548-42-4
Hasło przedm.: Mińsk (Białoruś) * Cmentarz Kalwaryjski. *
Hasło przedm.: Groby * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Cmentarze * Białoruś. *
SYGNATURA: 217969


6/16

AUT: Sternberg Robert J.
TYT: Psychologia poznawcza / Robert J. Sternberg, przetł.: Ewa Czerniawska, Anna Matczak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [2001]
OBJ: 430 s., rys., tab., 26 cm,
UW: Tyt. oryg.: Cognitive psychology.
DOD: Ind., bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-02-08093-4
Hasło przedm.: Poznanie * psychologia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 123035


7/16

AUT: Anderson, John Robert
TYT: Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień / John R. Anderson, tłum. Ewa Czerniawska.
WYD: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
OBJ: 541 s., il., 24 cm,
SERIA: (Literatura Pedagogiczna)
UW: Tyt. oryg.: Learning and Memory. An Integrated Approach.
DOD: Bibliogr. s. 489-522. Indeksy
JĘZ: pol (oryg. emg)
Hasło przedm.: Uczenie się * psychologia. *
Hasło przedm.: Pamięć. *
SYGNATURA: 260495


8/16

TYT: Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych / red.: Małgorzata Dzięgielewska, Olga Czerniawska.
WYD: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
OBJ: 159 s., [2] s. tabl. kolor., fot., rys., tab., 21 cm,
DOD: Bibliogr. przy pracach, res.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Organizacje * socjologia * Francja * 20 w. *
Hasło przedm.: Organizacje * socjologia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Starość * socjologia * Francja. *
Hasło przedm.: Starość * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 239723


9/16

AUT: Czerniawska Ewa
TYT: Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych / Ewa Czerniawska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1999
OBJ: 246,[1] s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., streszcz., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-235-0112-2
Hasło przedm.: Uczenie się. *
SYGNATURA: 244696


10/16

TYT: Pamięć: zjawiska zwykłe i niezwykłe / pod red. Ewy Czerniawskiej.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczna, 2005
OBJ: 268 s., 24 cm,
SERIA: (Psychologia Człowieka : Nowe Spojrzenie)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pamięć. *
SYGNATURA: 246915


11/16

TYT: Podróże jako projekt edukacyjny / red.: Olga Czerniawska, Barbara Juraś-Krawczyk.
WYD: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001
OBJ: 183 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz., sum., tekst część tł. z niem.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Podróże. *
Hasło przedm.: Kształcenie * metody. *
SYGNATURA: 253650


12/16

AUT: Dominice Pierre
TYT: Uczyć się z życia: biografia edukacyjna w edukacji dorosłych / Pierre Dominice, ze sł. wst. do wyd. pol. Olgi Czerniawskiej ; [tłum.: Monika Kopytowska].
WYD: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006
OBJ: 214,[1] s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Learning from our Lives. Using Educational Biographies with Adults.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7405-200-79788374052009
Hasło przedm.: Oświata dorosłych. *
SYGNATURA: 254541


13/16

AUT: Czerniawska, Ewa.
TYT: Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych / Ewa Czerniawska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1999
OBJ: 246,[1] s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., streszcz., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-235-0112-2
Hasło przedm.: Uczenie się. *
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256877


14/16

AUT: Czerniawska, Olga
TYT: Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska.
WYD: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
OBJ: 229 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Oświata dorosłych * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Gerontologia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 261653


15/16

AUT: Plomin, Robert
TYT: Genetyka zachowania / Robert Plomin [et al.], [tłum.: Ewa Czerniawska, Kamila Duniec ; red. nauk. Włodzimierz Oniszczenko].
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001
OBJ: 460,[1] s., 23 cm,
UW: Tyt. oryg.: Behavioral Genetics.
DOD: [Nota] o aut., streszcz., słownik, bibliogr., strony internetowe, ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Genetyka zachowania. *
SYGNATURA: 257742


16/16

AUT: Czerniawska, Ewa.
TYT: Psychologia węchu i pamięci węchowej / Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska-Far.
WYD: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
OBJ: 221, [1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 189-209. Indeksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Węch * psychologia. *
SYGNATURA: 261199

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki