Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WÓJCIK
Liczba odnalezionych rekordów: 159Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/159

TYT: Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956 / pr. zb. pod red. Przemysława Wójcika.
WYD: Warszawa : Inst. Stosowanych Nauk Społecznych, Uniw. Warszawski, 1992
OBJ: 501 s., 20 cm,
TOM: Cz. 1: Nieudana polska droga do socjalizmu. Cz. 2: Przyspieszona stalinizacja Polski.
UW: [Tomy współoprawne]
DOD: Tab., lit., Kalendarium... s. 490-501.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Elita władzy * Polska 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Struktura społeczna * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 86804


2/159

AUT: Jarowiecki Jerzy , Wójcik Ewa
TYT: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: Katalog / Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1993
OBJ: 133 s., 23 cm,
SERIA: (Varia ; T. 308)
DOD: Lit., ind. osobowy s. 127-133.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-0602-08
Hasło przedm.: Prasa * Polska * 1939-1945 r. * katalogi.
Hasło przedm.: Powstanie 1944 r. warszawskie * czasopisma * katalogi.
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Biblioteka * zbiory * katalogi.
SYGNATURA: 87553


3/159

TYT: Inkwizycja / Prolegomena i wybór tekstów: Eugeniusz Obarski, z jęz. fr. przeł.: Grażyna Wójcik, z jęz. wł. przeł.: Wacław Zawadzki
WYD: Wrocław : Wydaw. Thesaurus Press, 1993
OBJ: 167 s., 20 cm,
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-900251-7-5
Hasło przedm.: Inkwizycja *
SYGNATURA: 87674


4/159

AUT: Wójcik Elżbieta
TYT: Jak sprawić, by dojrzewała w nas miłość: spotkania małżonków / Elżbieta Wójcik
WYD: [Płock] : Płockie Wydaw. Diec., 1994
OBJ: 224 s., 20 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902797-1-1
Hasło przedm.: Małżeństwo * psychologia. *
Hasło przedm.: Małżeństwo * etyka * katolicyzm. *
SYGNATURA: 89243


5/159

AUT: Millard Alan
TYT: Skarby z czasów biblijnych / Alan Millard, tł.: Jacek Wójcik.
WYD: Racibórz : R.A.F. Scriba, 1994
OBJ: 189 s., mapy, rys., fot., 24 cm,
DOD: Lektura polecana s. 187-188, ind. s. 187-189.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-85578-65-X
Hasło przedm.: Archeologia biblijna. *
SYGNATURA: 89331


6/159

AUT: Wójcik Stefan ks.
TYT: Biskup Wincenty Urban (1911-1983) - nauczyciel, wychowawca, przyjaciel / ks. Stefan Wójcik.
WYD: Wrocław : Inst. Historyczny Uniw. Wrocławskiego, Wrocławskie Tow. Miłośników Historii, 1994
OBJ: s. 185-201, 20 cm,
UW: [Nadb. z:] "Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej", zbiór studiów pod red. Krystyna Matwijowskiego. (Prace Historyczne : 10)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Urban Wincenty, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Śląsk Dolny * religia * 20 w. *
SYGNATURA: 204195


7/159

AUT: Wójcik Kazimierz
TYT: Jan z Kluczborka, filozof i teolog Uniwersytetu Krakowskiego / Kazimierz Wójcik.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1995
OBJ: 182,[1] s., 20 cm,
UW: [Zawiera pisma Jana z Kluczborka: "Principium in Epistolas Beati Pauli" oraz "Principium super primum librum Sententiarum Petri Lombardi"]
DOD: Bibliogr. s. 173-182.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-228-0434-2
Hasło przedm.: Jan z Kluczborka * biografia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia * Polska * 14-15 w. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * historia * Polska * 14-15 w. *
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-15 w. *
SYGNATURA: 204871


8/159

AUT: Janas Aleksandra , Wójcik Adam
TYT: Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas i Adam Wójcik.
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994
OBJ: 198,[1] s., fot., rys., 31 cm, sum., list of photographs 4 s.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901504-3-3
Hasło przedm.: Dzików * zamek. *
Hasło przedm.: Tarnowscy, rodzina. *
Hasło przedm.: Zamki i pałace * Polska. *
SYGNATURA: 121942


9/159

AUT: Wójcik Małgorzata Maria VSM
TYT: Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny / s. Małgorzata Maria Wójcik VSM.
WYD: Jasło : Klasztor SS. Wizytek, 1996
OBJ: 232 s., 18 s. fot., rys., 20 cm, err.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-904889-0-6
Hasło przedm.: Franciszek Salezy, bp, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Wizytki * Francja * 17-18 w. *
SYGNATURA: 206013 ; 206038


10/159

AUT: Wójcikiewicz Włodzimierz
TYT: Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego / Włodzimierz Wójcikiewicz, Inst. Historii PAN Zakł. Historii Państwa i Prawa.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1967
OBJ: 219 s., tab., 24 cm, err.
SERIA: (Studia nad Historią Państwa i Prawa. Ser. 2 ; T. 12)
DOD: Lit., ind., res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Hipoteka * prawo * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 206539


11/159

AUT: Wójcik Bogusław
TYT: Świadomość ponowoczesna i jej krytyka: funkcjonalizm homunkularny w interpretacji świadomości Daniela C. Dennetta / Bogusław Wójcik.
WYD: Kraków : Tarnów : Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Papieskiej Akademii Teologicznej, Biblos, 1997
OBJ: 275 s., 20 cm,
SERIA: (Rozprawy Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych ; 5)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86889-25-X
Hasło przedm.: Funkcjonalizm homunkularny. *
Hasło przedm.: Dennett Daniel Clement. *
SYGNATURA: 207017


12/159

TYT: Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r. / tł. z jęz. chorwackiego Teresa Maria Wójcik, wst. Anna i Leszek Garliccy, Kancelaria Sejmu, Biblioteka Sejmowa.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995
OBJ: 53,[2] s., 21 cm,
JĘZ: pol (oryg. ser)
ISBN: 83-7059-214-7
Hasło przedm.: Chorwacja * konstytucja 1990 r. *
SYGNATURA: 207086 ; 219166


13/159

TYT: Konstytucja Republiki Słowenii: z 23 grudnia 1991 r. / tł. i wstęp Piotr Winczorek, [Podstawową Kartę Konstytucyjną o Niepodległość i Suwerenność Republiki Słowenii przetł. Maria Teresa Wójcik], [Kancelaria Sejmu], Biblioteka Sejmowa.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1994
OBJ: 71,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Sejmowa)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. slo)
ISBN: 83-7059-136-1
Hasło przedm.: Słowenia * konstytucja 1991 r. *
SYGNATURA: 207090


14/159

AUT: Wójcik Jakub
TYT: Zasady pedagogiki wobec zagrożeń falą pornografii / Jakub Wójcik.
WYD: Warszawa : [s.ed.], 1992
OBJ: 64 szp., 15 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pornografia * pedagogika. *
SYGNATURA: 189450


15/159

AUT: Wójcikiewicz Józef
TYT: Okazanie: studium porównawcze z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego / Józef Wójcikiewicz.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1985
OBJ: 96,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego ; 779) - (Prace Prawnicze, ISSN 0083-4394 ; z. 117)
DOD: Bibliogr., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-0091-7
Hasło przedm.: Kryminalistyka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Prawo karne procesowe * zagadnienia. *
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1213


16/159

AUT: Wójcik Zbigniew
TYT: Jan III Sobieski 1629-1696 / Zbigniew Wójcik.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1994
OBJ: 92,[4] s., [16] s. tabl., 21 cm,
SERIA: (Biografie Sławnych Ludzi)
DOD: Źródła i bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02378-1
Hasło przedm.: Jan III Sobieski, król Polski. *
SYGNATURA: 208152


17/159

AUT: Wójcik Walenty bp
TYT: Ze studiów nad synodami polskimi / bp Walenty Wójcik.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1982
OBJ: 249 s., 30 cm,
UW: [Odb. kserograficzna]
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Synody * Polska. *
SYGNATURA: 122093


18/159

AUT: Wójcik Danuta
TYT: ABC form muzycznych / Danuta Wójcik.
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Kraków : Musica Iagellonica, Centrum Edukacji Artystycznej, 1997
OBJ: 196 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7099-061-4
Hasło przedm.: Muzyka * historia * materiały pomocnicze.
Hasło przedm.: Muzyka * teoria * materiały pomocnicze.
SYGNATURA: 0.1847


19/159

AUT: Wójcik Elżbieta
TYT: O wychowaniu dzieci i młodzieży / Elżbieta Wójcik.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec., 1993
OBJ: 194,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Barwy Serca)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85087-27-3
Hasło przedm.: Wychowanie. *
Hasło przedm.: Młodzież * wychowanie. *
Hasło przedm.: Wychowanie religijne * katolicyzm. *
SYGNATURA: 189753


20/159

TYT: Metody aktywizujące w katechezie / pr. zb. pod red. Zbigniewa Barcińskiego i Justyny Wójcik. Cz. 1.
WYD: Lublin : "Klanza", 1998
OBJ: 189 s., fot., rys., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907451-7-8
Hasło przedm.: Metody aktywizujące, pedagogika. *
Hasło przedm.: Katechetyka. *
SYGNATURA: 210054


21/159

TYT: Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych / Zgromadzenie SS. Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, [tł. o. Stanisław Wójcik SCCR ; tekst popr. przez o. Edwarda Szelachowskiego OFMCap. i o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap.] ; Jan Paweł II, papież: "Na wieczną rzeczy pamiątkę"].
WYD: Nowe Miasto n. Pilicą : SS. Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, 1992
OBJ: 126,[1] s., 15 cm,
JĘZ: pol (oryg. [lat])
Hasło przedm.: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych * konstytucja. *
SYGNATURA: 187705


22/159

TYT: Człowiek, osoba, płeć / pr. zb. pod red. Moniki Wójcik, wprowadzenie abp Kazimierz Majdański ; Inst. Studiów nad Rodziną ATK
NR WYD: Wyd. 2 poszerz.
WYD: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 1998
OBJ: 318,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87823-01-5
Hasło przedm.: Płeć. *
Hasło przedm.: Personalizm. *
Hasło przedm.: Etyka seksualna * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Młodzież * wychowanie * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Rodzina * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
SYGNATURA: 210286 ; 210287


23/159

AUT: Wójcik Mirosław
TYT: Człowiek-nikt: prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen / Mirosław Wójcik.
WYD: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998
OBJ: 322 s., 20 cm,
DOD: Wybór bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-080-4
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Stachura Edward. *
Hasło przedm.: Buddyzm * zagadnienia. *
SYGNATURA: 211253


24/159

TYT: Ojcze Święty pragniemy Ci powiedzieć...: listy Polaków do Jana Pawła II / [oprac. red.: Anna Rastawicka, Anna Wójcik].
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 1999
OBJ: 220 s., fot. kolor., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-907358-9-X
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * korespondencja.
SYGNATURA: 211292


25/159

TYT: Metody aktywizujące w katechezie / pr. zb. pod red.: Zbigniewa Barcińskiego i Justyny Wójcik. Cz. 1
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Lublin : "Klanza", 1999
OBJ: 191 s., rys., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910614-2-6
Hasło przedm.: Metody aktywizujące, pedagogika. *
Hasło przedm.: Katechetyka. *
SYGNATURA: 211317


26/159

AUT: Gajda Janusz
TYT: Podstawy prawa cywilnego: część ogólna / Janusz Gajda, Zdzisław Gawlik, pod red. Sylwestra Wójcika.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1999
OBJ: 162,[1] s., 21 cm,
DOD: Wykaz podst. lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87558-89-3
Hasło przedm.: Prawo cywilne * Polska * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 203267 ; 212357


27/159

TYT: Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich 1939-1945 / [wybór i red.: Kazimierz Bidakowski, Tadeusz Wójcik, przedm. napisała Seweryna Szmaglewska].
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1962
OBJ: 902,[2] s., 25 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczyciele * Polska * 1939-1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * pamiętniki.
SYGNATURA: 212413


28/159

AUT: Wójcik Stanisław
TYT: Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku: myśl samorządowa, historia i współczesność / Stanisław Wójcik, Wydz. Nauk Społecznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 396 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0772-4
Hasło przedm.: Samorząd terytorialny * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213161


29/159

AUT: Wójcik Jerzy Wojciech
TYT: Pranie pieniędzy: studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne / Jerzy Wojciech Wójcik.
WYD: Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", 1997
OBJ: 428,[1] s., 20 cm,
DOD: Tab. of cont., wykaz lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86850-36-1
Hasło przedm.: Pranie pieniędzy. *
SYGNATURA: 213322


30/159

TYT: Historia dyplomacji polskiej. T. 2: 1572-1795 / pod red. Gerarda Labudy. T. 2 pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac.: Józef Gierowski [et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1982
OBJ: 774,[2] s., [80] s. tabl., [2] k. tabl. złoż., mapy, fot., faks., 24 cm,
DOD: Źród. i lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-00423-183-01-02352-x
Hasło przedm.: Dyplomacja * historia * Polska. *
SYGNATURA: 74104 ; 77458


31/159

AUT: Janas Aleksandra , Wójcik Adam , Pietras Marek
TYT: Tarnobrzeg, gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras.
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999
OBJ: 179,[1] s., fot., 29 cm,
DOD: Sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908857-4-3
Hasło przedm.: Tarnobrzeg * historia. *
SYGNATURA: 122479


32/159

AUT: Mroczkowski Przemysław
TYT: Historia literatury angielskiej: zarys / Przemysław Mroczkowski.
NR WYD: Wyd. 4 uzup.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1999
OBJ: 640 s., 21 cm,
DOD: Nota wydaw., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04421-8
Hasło przedm.: Literatura angielska * historia. *
SYGNATURA: 214615


33/159

AUT: Wójcik Zbigniew
TYT: Jan Kazimierz Waza / Zbigniew Wójcik.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1997
OBJ: 245,[1] s., [24] s. tabl., faks.., portr., 22 cm,
DOD: Źród. i bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04353-X
Hasło przedm.: Jan Kazimierz, król Polski * biografia. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 17 w. *
SYGNATURA: 214632


34/159

AUT: Wójcikiewicz Józef
TYT: Posiadanie broni palnej przez obywateli / Józef Wójcikiewicz, Zesp. ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Reformy Policji ISP.
WYD: Warszawa : Kraków : Inst. Spraw Publicznych, 1999
OBJ: 36 s., 30 cm,
SERIA: (Ekspertyzy / Inst. Spraw Publicznych)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86917-87-3
Hasło przedm.: Broń palna * prawo * Polska. *
SYGNATURA: 122524


35/159

AUT: Wójcik Zbigniew
TYT: Józef Piłsudski 1867-1935 / Zbigniew Wójcik.
WYD: Warszawa : "Rytm", 1999
OBJ: 102,[1] s., [17] s. tabl., fot., faks., 19 cm,
DOD: Mat. źród., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87893-35-8
Hasło przedm.: Piłsudski Józef. *
Hasło przedm.: Wojsko * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka * biografie * 19-20 w. *
SYGNATURA: 191227


36/159

TYT: Liryka polska XX wieku: analizy i interpretacje. Ser. 2 / pod red. Włodzimierza Wójcika przy współudz. Danuty Opackiej-Walasek.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 209,[2] s., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1836) - (Historia Literatury Polskiej
DOD: Lit., Zfassung., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0924-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 215318


37/159

TYT: Przełomy: rok 1956: studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej / pod red. Włodzimierza Wójcika przy współudz. Mariana Kisiela.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1996
OBJ: 192 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1573) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0669-9
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 215326


38/159

AUT: Wójcik Mirosław
TYT: Kształtowanie się polskiej pedagogiki rodzinnej w latach 1918-1939: podstawy teoretyczne, kierunki rozwoju, praktyka / Mirosław Wójcik.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1998
OBJ: 146,[2] s., sch., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1695) - (Pedagogika)
DOD: Bibliogr., sum., Zsfassung.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0775-X
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Rodzina a szkolnictwo * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 215342


39/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Skamandryci i inni nad Sekwaną: szkice historycznoliterackie / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1995
OBJ: 186,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1504) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind., res., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0618-4
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * kultura * Francja * 20 w. *
Hasło przedm.: Paryż * kultura * 20 w. *
SYGNATURA: 215366


40/159

AUT: Siuta Jerzy , Wójcikiewicz Józef
TYT: Hipnoza kryminalna / Jerzy Siuta, Józef Wójcikiewicz.
WYD: Kraków : Wydaw. Inst. Ekspertyz Sądowych, 1999
OBJ: 123 s., 24 cm,
DOD: Cont., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902564-0-1
Hasło przedm.: Hipnoza * prawo. *
Hasło przedm.: Kryminalistyka * metody. *
SYGNATURA: 215641


41/159

AUT: Wójcik Józef
TYT: Spór o postawę / Józef Wójcik.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1969
OBJ: 417,[3] s., 19 cm, err.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Stowarzyszenie "PAX". *
Hasło przedm.: Personalizm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Patriotyzm. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Socjalizm * zagadnienia. *
SYGNATURA: 194392


42/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Nadzieje i złudzenia: legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Uniw. Śląski, 1978
OBJ: 198 s., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 260) - (Historia Literatury)
DOD: Lit., rez., sum., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Piłsudski Józef * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura polska * tematyka * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 202326


43/159

AUT: Górski Jan Józef
TYT: Rzecz o liceum św. Augustyna / Jan Józef Górski, wst. Józef Wójcik.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Pax", 1982
OBJ: 186,[2] s., [32] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-0316-3
Hasło przedm.: Warszawa * Liceum św. Augustyna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 76098 ; 202436


44/159

AUT: Wójcikowska Elżbieta
TYT: Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim / Elżbieta Wójcikowska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1991
OBJ: 412 s., tab., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis, ISSN 0509-7177 ; 254)
DOD: Lit, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-230-0342-4
Hasło przedm.: Przymiotnik polski. *
Hasło przedm.: Przyimek polski. *
Hasło przedm.: Język polski * słowotwórstwo. *
SYGNATURA: 201923


45/159

AUT: sir Houghton John
TYT: Poszukiwanie Boga: czy nauka może pomóc? / John Houghton, przeł. Antoni Wójcik.
WYD: Poznań : "W drodze", 2000
OBJ: 224,[4] s., rys., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: The search for God. Can science help?.
DOD: Lit., słowniczek, ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7033-268-4
Hasło przedm.: Bóg. *
Hasło przedm.: Religia a nauka. *
SYGNATURA: 191468


46/159

AUT: Wójcik Zbigniew
TYT: Józef Siemiradzki: przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej / Zbigniew Wójcik.
WYD: Wrocław : Warszawa : Stow. "Wspólnota Polska", Wydaw. DTSK Silesia, 2000
OBJ: 277 s., mapa, fot., faks., 21 cm,
SERIA: (Polacy w Dziejach i Cywilizacji Świata / Stow. "Wspólnota Polska" ; t. 1)
DOD: Wyb. publ. J. Siemiradzkiego, sum., res., aneksy,, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85689-18-4
Hasło przedm.: Siemiradzki Józef. *
Hasło przedm.: Nauki przyrodnicze * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Nauki społeczne * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 217520 ; 219180


47/159

TYT: Konstytucja Republiki Macedonii / tł. Teresa Wójcik, wst. Jerzy Jackowicz; [Kancelaria Sejmu], Biblioteka Sejmowa.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999
OBJ: 53,[3] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. mac)
ISBN: 83-7059-465-4
Hasło przedm.: Macedonia * konstytucja 1991 r. *
SYGNATURA: 218353 ; 219167


48/159

AUT: Wójcik Anna Iwona
TYT: Konfucjusz / Anna Iwona Wójcik.
WYD: Kraków : Wydaw. Oddz. PAN w Krakowie, 1995
OBJ: 65,[2] s., 18 cm,
SERIA: (Nauka dla Wszystkich / Pol. Akad. Nauk, Oddz. w Krakowie, ISSN 0077-6181 ; Nr 471)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86726-04-0
Hasło przedm.: Konfucjusz. *
Hasło przedm.: Konfucjanizm. *
SYGNATURA: 191777


49/159

AUT: Chojecki Karol Lubicz
TYT: Pamięć dzieł polskich: podróż i niepomyślny sukces Polaków / Karol Lubicz Chojecki, na podst. pierwodr. z 1789 r. wyd. oraz przyp. i koment. opatrz. Antoni Kuczyński i Zbigniew J. Wójcik.
WYD: Bagno : Warszawa : Wrocław : Stow. "Wspólnota Polska", Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, 1997
OBJ: 204 s., ryc., 24 cm,
SERIA: (Z Prac Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Nota ed., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-904957-6-7
Hasło przedm.: Chojecki Karol Lubicz. *
Hasło przedm.: Konfederacja 1768-1772 r. barska. *
Hasło przedm.: Wojsko * Polska * 18 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Zesłania * Rosja * 18 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * Rosja * 18 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 219014


50/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Józef Piłsudski w legendzie literackiej / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Kielce : "Szumacher", 1999
OBJ: 37,[2] s., 16 cm,
SERIA: (Spotkania z Literaturą / Pol. Akad. Nauk - Oddz.w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka ; 25)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86168-31-5
Hasło przedm.: Piłsudski Józef * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura polska * tematyka * 20 w. *
SYGNATURA: 191807


51/159

AUT: Wójcik Stanisław CSsR
TYT: Księga Psalmów oraz Pieśni Biblijne Brewiarza Rzymskiego według najnowszego przekładu łacińskiego z tekstów pierwotnych: tłumaczenie ze wstępem i objaśnieniami / O. Stanisław Wójcik.
WYD: Wrocław : OO. Redemptoryści, 1947
OBJ: 344 s., 22 cm,
DOD: Zest. psalmów stosowne do potrzeb życia modlitwy, lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Biblia * "Vetus Testamentum" * "Liber Psalmorum". *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Vetus Testamentum" * "Liber Psalmorum". *
SYGNATURA: 49105 ; 219116


52/159

AUT: Marczak Michał
TYT: Tarnobrzeg: z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak, [oprac. tekstów Aleksandra Janas i Adam Wójcik].
WYD: [Tarnobrzeg] : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 2000
OBJ: 383 s., fot., tab., 25 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908857-8-6
Hasło przedm.: Tarnobrzeg, okręg * historia. *
SYGNATURA: 219328


53/159

AUT: Wójcik Artur
TYT: Zawarcie umowy w drodze przetargu / Artur Wójcik.
WYD: Zakamycze : Kantor Wydaw. |"Zakamycze", 2000
OBJ: 283,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Monografie Zakamycza)
DOD: Bibliogr., orzecznictwo, skorow.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88551-21-3
Hasło przedm.: Umowa * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Przetarg publiczny * prawo * Polska. *
SYGNATURA: 202614


54/159

AUT: Czapska Janina
TYT: Policja w społeczeństwie obywatelskim / Janina Czapska, Józef Wójcikiewicz.
WYD: Zakamycze : Kantor Wydaw. |"Zakamycze", 1999
OBJ: 390 s., 20 cm,
SERIA: (Monografie Zakamycza)
DOD: Źród., bibliogr., Police in civil society - sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88114-12-3
Hasło przedm.: Policja a społeczeństwo obywatelskie. *
Hasło przedm.: Policja a społeczeństwo obywatelskie * Polska. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo obywatelskie. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo obywatelskie * Polska. *
SYGNATURA: 202618


55/159

AUT: Góralski Zbigniew
TYT: Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym. Cz. 2 / Zbigniew Góralski, oprac. i przygot. do dr. Danuta Wójcik-Góralska.
WYD: Lublin : Norbertinum, 1999
OBJ: 116,[1] s., mapa, 24 cm, err.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7222-019-0
Hasło przedm.: Szpitale * Polska * 15-18 w. *
Hasło przedm.: Lublin, okręg * służba zdrowia * 15-18 w. *
SYGNATURA: 219651


56/159

AUT: Wójcik Alina
TYT: Słownik przysłów niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Alina Wójcik, Horst Ziebart.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2001
OBJ: 546,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-214-1116-9
Hasło przedm.: Przysłowia niemieckie * słowniki.
Hasło przedm.: Przysłowia polskie * słowniki.
Hasło przedm.: Słowniki niemiecko-polskie. *
Hasło przedm.: Słowniki polsko-niemieckie. *
SYGNATURA: Czytelnia: 220102


57/159

TYT: Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi / [Światowa Organizacja Zdrowia], przeł. Robert Wójcik; [red. nauk. ed. pol.: Tomasz Dangel].
WYD: [Warszawa] : Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Media Rodzina, [2001]
OBJ: 94,[1] s., tab., diagr., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: "Cancer pain relief and palliative care in children".
DOD: Bibliogr., zalecane lektury uzup.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-908762-7-2
Hasło przedm.: Ból * zapobieganie i zwalczanie. *
Hasło przedm.: Nowotwory * leczenie. *
Hasło przedm.: Opieka paliatywna. *
Hasło przedm.: Dzieci chore. *
SYGNATURA: 220134


58/159

AUT: Majewski Alfred
TYT: Zamek w Pieskowej Skale: dzieje i konserwacja / Alfred Majewski, oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik.
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000
OBJ: 115,[1] s., [16] s. tabl. kolor., rys., fot., 31 cm,
DOD: Aneksy, [sum.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-908857-6-X
Hasło przedm.: Pieskowa Skała * zamek. *
Hasło przedm.: Zamki i pałace * Polska. *
SYGNATURA: 122840


59/159

AUT: Nowak Anna
TYT: Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie: zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne / Nowa Anna, Mirosław Wójcik.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 170,[2] s., 1 rys., 24 cm,
SERIA: (Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432 ; nr 567) - (Pedagogika)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0915-9
Hasło przedm.: Kobiety * historia * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Kobiety * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 220478


60/159

AUT: Majewski Alfred
TYT: Zamek w Baranowie: dzieje i konserwacja / oprac.: Aleksandra Janas & Adam Wójcik, [fot. I. Markiewicz et al.].
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1996
OBJ: 161,[2] s., [27] s. tabl. kolor., fot., faks., rys., 22 cm,
DOD: Aneksy, lit.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-901504-5-X
Hasło przedm.: Baranów Sandomierski * zamek. *
Hasło przedm.: Zamki i pałace * Polska. *
SYGNATURA: 122917


61/159

AUT: Wójcik Anna
TYT: Michał Kozłowski / Anna Wójcik.
WYD: Przemyśl : Wojewódzkie Archiwum Państ., 1982
OBJ: 8,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kozłowski Michał. *
SYGNATURA: B.4048


62/159

AUT: Wójcik Stefan ks.
TYT: Biskup Wincenty Urban: życie i działalność 1911-1983 / ks. Stefan Wójcik.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2001
OBJ: 488,[4] s., fot., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Pedagogiczna / Kat. Pedagogiki Porównawczej Wydz. Nauk Społecznych KUL ; Ser. A) - (Studia ; T. 6)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-912455-1-9
Hasło przedm.: Urban Wincenty, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Śląsk Dolny * religia * 20 w. *
SYGNATURA: 203910 ; 227656


63/159

AUT: Wójcik Ewa
TYT: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego: (dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia) / Ewa Wójcik.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2000
OBJ: 301,[2] s., [16] s. tabl., faks., 24 cm,
SERIA: (Prace Monograficzne / Akad. Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 291)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7271-032-5
Hasło przedm.: Kalendarze * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 226524


64/159

TYT: Polska Prymasa Wyszyńskiego / [red.: ks. Bogusław Wójcik].
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej |Biblos, 2001
OBJ: 179 s., [8] s. tabl., fot., fot. kolor., 20 cm,
UW: Mat. z sesji nauk. zorg. w ramach obchodów roku Prymasa Stefana Wyszyńskiego Tarnów, 26.04.2001 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7332-016-4
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 227127


65/159

AUT: Wójcik Sylwester
TYT: Podstawy prawa cywilnego: prawo spadkowe / Sylwester Wójcik.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2002
OBJ: 153 s., 20 cm,
DOD: Wykaz podst. lit., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7334-097-1
Hasło przedm.: Spadek * prawo * Polska * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 227765 ; Archiwalny: 227766


66/159

AUT: Wójcik Marek
TYT: Doświadczenia z wdrażania reformy administracji publicznej w Polsce w 1999 roku - samorząd powiatowy: raport końcowy projektu "Wspomaganie i monitoring reformy samorządowej w Polsce" / Marek Wójcik, Centrum Szkoleniowe Fund. Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.
WYD: Szczecin : Centrum Szkoleniowe Fund. Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie., 2000
OBJ: 107 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88044-70-2 wersja pol.83-88044-75-3 wersja ang.
Hasło przedm.: Samorząd terytorialny * Polska. *
SYGNATURA: 228095


67/159

AUT: Wójcik Wiesław
TYT: Nowożytne wizje nauki uniwersalnej a powstanie teorii kontinuów / Wiesław Wójcik, Inst. Historii Nauki PAN, Zakł. Badań Kopernikańskich.
WYD: Warszawa : Wydaw. IHN PAN, 2000
OBJ: X,264 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Studia Copernicana, ISSN 0081-6701 ; 38)
DOD: Bibliogr., sum., ind., cont.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86062-86-X
Hasło przedm.: Matematyka * historia. *
Hasło przedm.: Topologia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 228319


68/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Nadzieje i złudzenia: Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Uniw. Śląski, 1978
OBJ: 198,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 260) - (Historia Literatury Polskiej) / red. Tadeusz Bujnicki
DOD: Ind. nazwisk., rez., sum
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Piłsudski Józef * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura polska * tematyka * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223684


69/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: O "Dziennikach" Stanisława Balińskiego (szkic materiałowy) / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Uniw. Śląski, 1987
OBJ: S. 79-100, 24 cm,
UW: Nadb. z: "Poezja i nostalgia : studia i szkice o literaturze polskiej na obczyźnie". (Prace Nukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 897).
DOD: Lit., sum., rez.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Baliński Stanisław * "Dzienniki". *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * kultura * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 225235


70/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Lechoń w Paryżu i o Paryżu / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987
OBJ: S. 57-78, 24 cm,
UW: Nadb. z: "Poezja i nostalgia. Studia i szkice o literaturze polskiej na obczyźnie". (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 897).
DOD: Lit., sum., rez.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Lechoń Jan. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * kultura * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 225236


71/159

AUT: Wójcik Stanisław
TYT: Naród polski w publicystyce PRL / Stanisław Wójcik, Wydz. Nauk Społecznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2002
OBJ: 231,[1] s., 21 cm, err.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0861-5
Hasło przedm.: Naród * publicystyka * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * tematyka * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 229466


72/159

AUT: Wójcik Jerzy Wojciech
TYT: Pranie pieniędzy: kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych / Jerzy Wojciech Wójcik.
WYD: Warszawa : Twigger, 2002
OBJ: 486 s., wykr., rys., tab., 23 cm,
UW: Stan prawny na 1 VII 2002 r.
DOD: Bibliogr., akty prawne
JĘZ: pol
ISBN: 83-88904-08-6
Hasło przedm.: Pranie pieniędzy. *
SYGNATURA: 229851


73/159

TYT: Józef Piłsudski / [aut.: Zbigniew Wójcik et al.], Archikonfraternia Literacka.
WYD: [Warszawa] : Kuria Metropolitalna Warszawska, Wydz. Duszpasterstwa, 1985
OBJ: 79,[4] s., 20 cm,
SERIA: (Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Piłsudski Józef. *
SYGNATURA: 230026


74/159

TYT: Ekspertyza sądowa / red. Józef Wójcikiewicz.
WYD: Zakamycze : Kraków : Kantor Wydaw. |"Zakamycze", Wydaw. Inst. Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna, 2002
OBJ: 603,[1] s., tab., 24 cm,
DOD: Piśm.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7333-099-2
Hasło przedm.: Ekspertyza, prawo. *
SYGNATURA: 230132


75/159

TYT: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947. T. 16: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa : prowincja warszawska, prowincja poznańska; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego / kom. red.: Adam Chruszczewski [et al.], [aut. t. 16:] Aniela Wójcik (s. Maria Euzebia CR), Maria Piaszyk USJK.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2002
OBJ: 324,[1] s., [6] s. tabl., mapa, tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce / Inst. Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, ISSN 0239-8346 ; 16)
DOD: Bibliogr., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-030-9
Hasło przedm.: Zmartwychwstanki * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Urszulanki Szare * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 230204


76/159

AUT: Wójcik Tomasz
TYT: Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza: paramonografia liryki poety / Tomasz Wójcik
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 1993
OBJ: 266 s., 21 cm,
SERIA: (Z Prac Zakładu Literatury XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85810-05-6
Hasło przedm.: Krajobraz * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 20 w. *
Hasło przedm.: Iwaszkiewicz Jarosław. *
SYGNATURA: 230396


77/159

TYT: Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego: autokomentarze (Leśmian, Witkacy, Schulz, Gombrowicz) / wyb. i oprac. Tomasz Wójcik.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 1995
OBJ: 192 s., rys., 20 cm,
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85810-75-7
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
Hasło przedm.: Witkiewicz Stanisław Ignacy. *
Hasło przedm.: Schulz Bruno. *
Hasło przedm.: Gombrowicz Witold. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura * teoria * 20 w. *
Hasło przedm.: Sztuka * teoria * 20 w. *
SYGNATURA: 230421


78/159

TYT: Mityzacja rzeczywistości: Bruno Schulz 1892-1942 / [aut.: Małgorzata Kitowska-Łysiak, oprac. plastyczne wystawy: Elżbieta Jachacz, Józef Wójcik].
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie, 2002
OBJ: 38 s., 71 s. tabl., rys., 20 cm,
UW: Wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Muzeum Lubelskie w Lublinie listopad-grudzień 2002
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-2000-983-916117-0-3-6
Hasło przedm.: Grafika * wystawy * Polska * 20 w. * katalogi.
Hasło przedm.: Schulz Bruno. *
SYGNATURA: 231008


79/159

AUT: Gawlik Zdzisław
TYT: Podstawy prawa cywilnego: zobowiązania ; część ogólna / Zdzisław Gawlik, Janusz Gajda, pod red. Sylwestra Wójcika.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2003
OBJ: 242 s., 20 cm,
DOD: Wykaz podst. lit. wykorzystenej w oprac., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7334-142-0
Hasło przedm.: Prawo zobowiązaniowe * Polska * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 231489 ; Czytelnia: XVIII.Pr.cyw.132.: 231490


80/159

TYT: Dwaj Juliusze; Mowa na nabożeństwie żałobnym ś.p. Juliusza Tarnowskiego; Notatki z życia Juliusza Tarnowskiego; Juliusz Tarnowski / Lucjan Siemieński [et al.], [wyb., oprac. i przygot. do dr.: Aleksandra Janas i Adam Wójcik].
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, [1999]
OBJ: 324 s., fot., 18 cm,
UW: Repr. dr. poświęconych pamięci powstańców 1831-1863 r.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908857-3-5
Hasło przedm.: Małachowski Juliusz. *
Hasło przedm.: Tarnowski Juliusz. *
SYGNATURA: 193621


81/159

TYT: Góry polskie w malarstwie: materiały z sympozjum Kraków 4 grudnia 1999 / pod red. Wiesława A. Wójcika, Pol. Tow. Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Górskiej.
WYD: Kraków : Centralny Ośr. Turystyki Górskiej PTTK, 1999
OBJ: 255 s., fot., faks., 22 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-912600-1-1
Hasło przedm.: Góry * ikonografia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Malarstwo * tematyka * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Malarstwo * tematyka * Niemcy * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 232530


82/159

AUT: Lech Zofia
TYT: Syberia Polską pachnąca / Zofia Lech, przedm.: Zbigniew J. Wójcik.
WYD: Warszawa : Verbinum, Wydaw. Księży Werbistów, 2002
OBJ: 348 s., fot., mapy, faks., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-165-9
Hasło przedm.: Polska * ludność * Rosja * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Syberia * stosunki etniczne * 18-20 w. *
SYGNATURA: 232551


83/159

TYT: Drewniane budownictwo sakralne w górach / [red. Wiesław. A. Wójcik], Pol. Tow. Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Górskiej.
WYD: Kraków : Centralny Ośr. Turystyki Górskiej PTTK, 2001
OBJ: 175 s., fot., szkice., rys., 23 cm,
UW: Mat. z sympozjum Kraków, 1 XII 2001.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-915387-3-7
Hasło przedm.: Architektura sakralna * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Budownictwo drewniane * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Sudety * budownictwo * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Karpaty * budownictwo * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 232855


84/159

TYT: Budownictwo ludowe w górach / [red. Wiesław. A. Wójcik], Pol. Tow. Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Górskiej.
WYD: Kraków : Centralny Ośr. Turystyki Górskiej PTTK, 2000
OBJ: 135 s., fot., szkice., rys., 23 cm,
UW: Mat. z sympozjum Kraków, 2 XII 2000.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-912600-5-4
Hasło przedm.: Budownictwo ludowe * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Sudety * budownictwo * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Karpaty * budownictwo * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 232856


85/159

AUT: Zegadłowicz Emil
TYT: Korespondencja. T. 1: 1936-1937 / Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski, wst., oprac. tekstu i przyp. Mirosław Wójcik.
WYD: Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2002
OBJ: 427,[1] s., fot., faks., 2o cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-163-0
Hasło przedm.: Zegadłowicz Emil * korespondencja.
Hasło przedm.: Żechowski Stefan * korespondencja.
Hasło przedm.: Ruzamski Marian * korespondencja.
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 232886


86/159

AUT: Zegadłowicz Emil
TYT: Korespondencja. T. 2: 1938-1944 / Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski, oprac. tekstu, przyp. i ind. Mirosław Wójcik.
WYD: Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2002
OBJ: 233,[3] s., [14] s. tabl., fot., faks., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-163-0
Hasło przedm.: Zegadłowicz Emil * korespondencja.
Hasło przedm.: Żechowski Stefan * korespondencja.
Hasło przedm.: Ruzamski Marian * korespondencja.
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 232887


87/159

AUT: Sandner Henryk
TYT: Kalendarz przyrody / Henryk Sandner, Zdzisława Wójcik, [il. Teodozja Sandner].
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972
OBJ: 404,[4] s., [32] s. tabl., rys., fot., 22 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Przyroda. *
SYGNATURA: 234072


88/159

AUT: Gajda Janusz
TYT: Podstawy prawa cywilnego: część ogólna / Janusz Gajda, Zdzisław Gawlik, pod red. Sylwestra Wójcika.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2003
OBJ: 186 s., 21 cm,
DOD: Wykaz podst. lit., skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Prawo cywilne * Polska * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 234094 ; 234095


89/159

TYT: Działalność naukowa profesora Władysława Gorczyńskiego i jej kontynuacja: sympozjum klimatologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń, 16-17 IX 1993 / [red. nauk. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak], Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2002
OBJ: 433 s., rys., wykr., mapy, tab., 24 cm,
UW: Tekst częśc. ang.
DOD: Bibliogr przy pracach., bibliogr. prac W. Gorczyńskiego, sum. przy pracach
JĘZ: pol eng
Hasło przedm.: Klimat * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Meteorologia * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Gorczyński Władysław * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 234492


90/159

AUT: Lipińska Ewa
TYT: Z polskim na ty: podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego / Ewa Lipińska, [tłum. na jęz. ang.: Andrzej Kurtyka, Marek Wójcikiewicz ; tłum. na jęz. niem.: Dorte Muss-Gorazd.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2003
OBJ: 293 s., il., 24 cm, cd.
SERIA: (Język Polski dla Cudzoziemców / Inst. Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniw. Jagiellońskiego ; 12)
DOD: Klucz do ćwiczeń, bibliogr.
JĘZ: pol eng ger
Hasło przedm.: Język polski * podręczniki dla cudzoziemców.
SYGNATURA: 234404


91/159

AUT: Wójcik Stanisław
TYT: Zapomniana polska ekonomia społeczna XX wieku / Stanisław Wójcik.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 246,[3] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Nauk. KUL ; 84)
DOD: Bibliogr., sum., biogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-086-3
Hasło przedm.: Ekonomia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 234707


92/159

AUT: Wójcik Anna Iwona
TYT: Wolność i władza: filozoficzne idee cywilizacji liberalnej i konfucjańskiej w próbie międzykulturowego porównania / Anna Iwona Wójcik.
WYD: Kraków : Collegium Columbinum, 2002
OBJ: 238 s., 21 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Tradycji Literackich, ISSN 1428-6998 ; nr XVII)
DOD: Sum., bibliogr., wykaz terminów chińskich przywołanych w książce, zasady wymowy transkrypcji pinyin
JĘZ: pol
ISBN: 83-87553-55-7
Hasło przedm.: Konfucjanizm a liberalizm. *
SYGNATURA: 235577


93/159

AUT: Paracelsus Teofrast
TYT: Sztuka ognia, filozofia hermetyczna / Paracelsus, [tł. tekstów z jęz. niem. Katarzyna Wójcik].
WYD: Wrocław : "Parta", 2003
OBJ: 224 s., faks., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Alchemia. *
SYGNATURA: 235715


94/159

TYT: Rzymskokatolicka parafia Ducha Świętego we Wrocławiu w latach 1929-2001 / na podst. relacji i mat. proboszcza ks. Stefana Wojcika oprac. zesp. pod red. Rozalii Najwer i Franciszka Nieckuli.
WYD: Wrocław : Franciszek Nieckula, 2003
OBJ: 242 s., [30] k. tabl., [94] s. tabl., fot., faks., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind., dzieje Parafii Ducha Świętego w datach
JĘZ: pol
ISBN: 83-919384-0-9
Hasło przedm.: Wrocław * parafia Ducha Świętego. *
Hasło przedm.: Parafia * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 235898


95/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Wlodzimierz Wójcik.
NR WYD: Wyd. 2 rozsz.
WYD: Katowice : "Śląsk", 1986
OBJ: 263,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-216-0533-8
Hasło przedm.: Piłsudski Józef * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura polska * tematyka * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 236120


96/159

AUT: Wójcik Monika
TYT: Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym / Monika Wójcik, Wydz. Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2003
OBJ: 205 s., 20 cm,
DOD: Lit., wykaz źród., som.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-069-4
Hasło przedm.: Fundacje * prawo * Rzym, państwo. *
Hasło przedm.: Działalność charytatywna * prawo * Rzym, państwo. *
Hasło przedm.: Prawo rzymskie * zagadnienia. *
SYGNATURA: 236384


97/159

AUT: Holzberg Niklas
TYT: Powieść antyczna: wprowadzenie / Niklas Holzberg, przeł. Magda Wójcik.
WYD: Kraków : Homini, 2003
OBJ: 207 s., 23 cm,
UW: Tyt. oryg.: Der Antike Roman: eine Einfuhrung.
DOD: [Nota] od tłum., bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-87933-87-2
Hasło przedm.: Powieść * historia * do 5 w. *
SYGNATURA: 236455


98/159

AUT: Librovic Sigizmund Feliksovic
TYT: Polacy w Syberii / przez Zygmunta Librowicza, [posł. napisali Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik].
NR WYD: Repr.
WYD: Wrocław : Pol. Tow. Ludoznawcze, Stow. |"Wspónota Polska", 1993
OBJ: [4],IV,380,LI,[2] s., [10] s. tabl., faks., 14 cm,
SERIA: (Biblioteka Zesłańca)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska * ludność * Rosja * 19 w. *
Hasło przedm.: Syberia * stosunki etniczne * 19 w. *
Hasło przedm.: Zesłania * Rosja * 19 w. *
SYGNATURA: 194989


99/159

AUT: Wójcik Robert
TYT: Kościoły Garbowa / Robert Wojcik.
WYD: Garbow : "Rozwój", 1997
OBJ: 149 s.. [2] k. tabl. złoż., fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-906874-0-2
Hasło przedm.: Garbów (woj. lubelskie) * kościół św. Wojciecha. *
SYGNATURA: 238499


100/159

AUT: Wójcik Jerzy Wojciech
TYT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik.
WYD: Kraków : Kantor Wydaw. |"Zakamycze", 2004
OBJ: 499,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Monografie Zakamycza)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pranie pieniędzy * zapobieganie i zwalczanie * prawo * Polska. *
SYGNATURA: 238648


101/159

TYT: Święty Stanisław patronem ładu społecznego / pod red. B. Wójcika.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej Biblos, cop. 2003
OBJ: 186,[8] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Quaestiones ad Disputandum ; 4)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7332-156-X
Hasło przedm.: Stanisław, bp, św. * kult * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 239183


102/159

AUT: Ovidius Naso Publius
TYT: Żale: wybór / Publiusz Owidiusz Nazo, pod red. Elżbiety Wesołowskiej ; przeł., przyp. i słowniczkiem opatrz. Marlena Puk i Elżbieta Wesołowska ; wst. napisał Andrzej Wójcik.
WYD: Poznań : Ars Nova, 2002
OBJ: 198,[1] s., rys., 20 cm,
UW: Tekst równol. pol. i łac.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol lat
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. *
SYGNATURA: 195327


103/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Powrót do Nałkowskiej / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004
OBJ: 100 s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2194) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Sum., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nałkowska Zofia. *
Hasło przedm.: Żeromski Stefan. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 240262


104/159

TYT: Rzymskokatolicka parafia Ducha Świętego we Wrocławiu w latach 1929-2001 / na podst. relacji i mat. proboszcza ks. Stefana Wójcika oprac. zesp. pod red. Rozalii Najwer i Franciszka Nieckuli.
WYD: Wrocław : Franciszek Nieckula, 2003
OBJ: 242 s., [30] k. tabl., [94] s. tabl., fot., faks., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind., dzieje Parafii Ducha Świętego w datach
JĘZ: pol
ISBN: 83-919384-0-9
Hasło przedm.: Wrocław * parafia Ducha Świętego. *
Hasło przedm.: Parafia * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 240719


105/159

AUT: Gacka- Grzesikiewicz Ewa
TYT: Program ochrony dolin rzecznych w Polsce / Ewa Gacka-Grzesikiewicz, Zdzisław Cichocki, przy współpr. Jolanty Wójcik [et al.] ; Inst. Ochrony Środowiska.
WYD: Warszawa : Dział Wydaw. Inst. Ochrony Środowiska, 2001
OBJ: 144 s., [10] s. tabl., sch., tab.,, 24 cm, mapa
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85805-70-2
Hasło przedm.: Doliny * ochrona. *
Hasło przedm.: Rzeki * ochrona. *
Hasło przedm.: Środowisko człowieka * ochrona. *
SYGNATURA: 240893


106/159

TYT: Wschód / red. t. Leszek Sosnowski, Anna Maria Wójcik
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2004
OBJ: 242 s., fot., 28 cm,
SERIA: (Ogrody - Zwierciadła Kultury ; t. 1)
DOD: Bibliogr., słownik, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-242-0372-9
Hasło przedm.: Parki i ogrody * Azja. *
SYGNATURA: 124180


107/159

TYT: Psalmy i kantyki biblijne brewiarza rzymskiego / przekł. i wprow. O. Stan Wójcik C.SS.R.
NR WYD: Wyd. 3.
WYD: Brighton : Collegium Marianum, [1968]
OBJ: LI,[1],227 s., 17 cm,
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Biblia * "Vetus Testamentum" * "Liber Psalmorum". *
Hasło przedm.: Brewiarz. *
SYGNATURA: 195721 ; 184673


108/159

AUT: Górski Jan Józef
TYT: Rzecz o Liceum św. Augustyna / Jan Józef Górski, wst. Józef Wójcik.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1994
OBJ: 274,[2] s., [66] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1457-1
Hasło przedm.: Warszawa * Liceum św. Augustyna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 195784


109/159

AUT: Semenenko Piotr CR
TYT: Logika / Piotr Semenenko, oprac. i wst. opatrz.: ks. Tadeusz Kaszuba CR ; z jęz. łac. przetł. Andrzej Wójcik.
WYD: Kraków : "Collegium Resurrectianum" ||Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, 2004
OBJ: IX,228,[2] s., faks., rys., 24 cm,
JĘZ: pol lat ger
ISBN: 83-89660-80-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 242161


110/159

AUT: Russell of Liverpool
TYT: Rycerze Bushido: krótka historia japońskich zbrodni wojennych / lord Russel of Liverpool, tłum. Tadeusz Wójcik.
WYD: Warszawa : Wydaw. |"Sensacje XX wieku", 2004
OBJ: 292 s., [24] s. tabl., fot., 24 cm,
SERIA: (Sensacje XX Wieku)
UW: Tyt. oryg.: The Knights of Bushido.
DOD: [Nota] od aut.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-913460-5-6
Hasło przedm.: Ludobójstwo * Japonia * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 242426


111/159

AUT: Wójcik Włodzimierz
TYT: Powrót do Nałkowskiej / Włodzimierz Wójcik.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 2194) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Przyp., sum., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-1314-8
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Nałkowska Zofia. *
SYGNATURA: 242680


112/159

TYT: Ekspertyza sądowa / red. Józef Wójcikiewicz.
WYD: Zakamycze : Kantor Wydaw. |"Zakamycze", 2002
OBJ: 603,[1] s., rys., wykr., fot., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Ekspertyza, prawo. *
SYGNATURA: Archiwalny: 244039


113/159

AUT: Semenenko Piotr CR
TYT: Logika / Piotr Semenenko, oprac. i wst. opatrz.: ks. Tadeusz Kaszuba CR ; z jęz. łac. przetł. Andrzej Wójcik.
WYD: Kraków : "Collegium Resurrectianum" Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, 2004
OBJ: IX,228,[2] s., faks., rys., 24 cm,
SERIA: (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum ; 1)
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-89660-80-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 244713


114/159

TYT: Lex tua in corde meo / [red. t.: ks. Piotr Majer (PAT), ks. Andrzej Wójcik (PAT)].
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. |PAT, 2004
OBJ: 767 s., [1] k. portr., 23 cm,
SERIA: (Studia / Wydz. Teologiczny PAT ; 9)
UW: Studia i mat. dedykowane jego magnificencji bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy nauk.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89017-86-5
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Pieronek Tadeusz, bp. *
SYGNATURA: 246009


115/159

TYT: Alkohol i mózg / [red.: Magdalena Ślósarska ; konsult. merytoryczna: Bogusław Habrat ; tłum.: Andrzej Bidziński, Magdalena Wójcik], Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
NR WYD: Wyd. 1 (dodr.)
WYD: Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
OBJ: VI,129 s., faks., rys., sch., 23 cm,
SERIA: (Alkohol a Zdrowie ; 14)
UW: Tyt. oryg.: Alcohol World. Health & Research. Alcohol and the brain, Vol. 14, Nr 2,1990.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-86103-47-7
Hasło przedm.: Alkohol a mózg. *
SYGNATURA: 246815


116/159

TYT: Dwudziestowieczność / pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Tomasza Wójcika.
WYD: Warszawa : [Wydz. Polonistyki Uniw. Warszawskiego], 2004
OBJ: 664 s., 24 cm,
DOD: Ind., noty o aut., przyp.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-89663-35-X
Hasło przedm.: Literatura polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 246848


117/159

AUT: Semenenko Piotr CR
TYT: Logika / Piotr Semenenko, oprac. i wst. opatrz.: ks. Tadeusz Kaszuba CR ; z jęz. łac. przetł. Andrzej Wójcik.
WYD: Kraków : "Collegium Resurrectianum" Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, 2004
OBJ: IX,228,[2] s., faks., rys., 24 cm,
SERIA: (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum ; 1)
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-89660-80-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 247935


118/159

AUT: Wójcik Tomasz
TYT: Późna twórczość wielkich poetów: dramat formy / Tomasz Wójcik.
WYD: [Warszawa] : "Elipsa", 2005
OBJ: 228,[1] s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7151-676-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 247957


119/159

AUT: Wójcik Jan
TYT: Balcerowi następcy / Jan Wójcik.
WYD: Londyn : Pol. Fund. Kulturalna, 1975
OBJ: 196,[2] s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Powieść polska * 20 w. *
SYGNATURA: 196561


120/159

AUT: Dale Margaret
TYT: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Margaret Dale, przeł. Leszek Wójcik.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005
OBJ: 304 s., il., 24 cm,
SERIA: (Rekrutacja i Selekcja)
UW: Tyt. oryg.: Successful recruitment and selection : a practical guide for managers.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Kadry * polityka. *
SYGNATURA: 248632


121/159

TYT: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce / pod red. Antoniego Dębińskiego, Moniki Wójcik, Wydz. Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2004
OBJ: 385,[4] s., fot., 24 cm,
DOD: Sum., Zsfassung, som., ind., noty o aut., przyp.
JĘZ: pol lat gre
ISBN: 83-7363-221-2
Hasło przedm.: Prawo rzymskie * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 250635


122/159

AUT: Wójcik Mirosław
TYT: Pan na Gorzeniu: życie i twórczość Emila Zegadłowicza / Mirosław Wójcik.
WYD: Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005
OBJ: 562 s., [24] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-266-1
Hasło przedm.: Zegadłowicz Emil. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 250678


123/159

AUT: Wójcik Jerzy Wojciech
TYT: Fałszerstwa dokumentów publicznych / Jerzy Wojciech Wójcik.
WYD: Warszawa : "Twigger", 2005
OBJ: 310 s., il., 24 cm,
SERIA: (Twigger)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dokumenty * fałszerstwo * zapobieganie i zwalczanie * Polska * poradniki.
SYGNATURA: 251091


124/159

AUT: Wójcik Andrzej
TYT: Spacerkiem po Przemyślu w roku 1900 ... czyli czar starych widokówek / Andrzej Wójcik.
WYD: Przemyśl : Andrzej Wójcik, 2005
OBJ: 194, [1] s., il., 32 cm,
UW: Tyt. okł.: Przemysl.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-918234-1-5
Hasło przedm.: Przemyśl * albumy.
SYGNATURA: 125086


125/159

TYT: Laozi: księga dao i de / z komentarzami Wang Bi, tłum. Anna Iwona Wójcik.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2006
OBJ: 1479,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Ex Oriente)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. chi)
ISBN: 83-233-2076-4
Hasło przedm.: Taoizm. *
SYGNATURA: 252673


126/159

AUT: Świontek Sławomir
TYT: Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze: zapis wykładów wygłoszonych dla studentów I roku kulturoznawstwa / oprac. i red.: Leszek Karczewski, Irena Lewkowicz, Maja Wójcik.
WYD: Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003
OBJ: 93,[2] s., [1] k. tabl., il., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Teatr * teoria * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 253457


127/159

AUT: Jarowiecki Jerzy
TYT: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz. 2: Publikacje z lat 1981-1997 / Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik, Grażyna Wrona.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 1999
OBJ: 241,[1] s., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Prasa * Polska * 1939-1945 r. * bibliografie.
SYGNATURA: 253716


128/159

TYT: Liryka polska XX wieku: analizy i interpretacje. Ser. 3 / pod red. Włodzimierza Wójcika i Joanny Kisiel.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2005
OBJ: 158,[2] s., err., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2336) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Ind., sum. i Zsfassung przy pracach
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 254003


129/159

AUT: Wójcik Andrzej ks.
TYT: Pareja de hecho y matrimonio: un estudio de las diferencias / Andrzej Wójcik.
WYD: [Navara] : Inst. de Ciencias Para la Familia, [2002]
OBJ: 191 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteca de Ciencias Para la Familia ; 9)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: esp
Hasło przedm.: Małżeństwo. *
SYGNATURA: 254046


130/159

AUT: Dale Margaret
TYT: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Margaret Dale, przeł. Leszek Wójcik.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005
OBJ: 304 s., 24 cm,
SERIA: (Rekrutacja i Selekcja)
UW: Tyt. oryg.: "Successful recruitment and selection : a practical guide for managers" 1995.
DOD: Bibliogr. s. 293-296, ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Kadry * polityka. *
SYGNATURA: 254118


131/159

TYT: Aesthetics at the Jagiellonian University of Cracow / Uniw. Jagielloński, Inst. Filozofii, Zakł. Estetyki, [transl. by Jerzy Wójcik].
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, Inst. Filozofii, Zakł. Estetyki, 1985
OBJ: 24 s., faks., fot., portr., rys., 21 cm,
JĘZ: eng (oryg. pol)
SYGNATURA: 83016


132/159

TYT: Ekspertyza sądowa / red. Józef Wójcikiewicz.
WYD: Zakamycze : Kraków : Kantor Wydaw. |"Zakamycze", Wydaw. Inst. Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna, 2002
OBJ: 603,[1] s., tab., 24 cm,
DOD: Piśm.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7333-099-2
Hasło przedm.: Ekspertyza (prawo). *
SYGNATURA:


133/159

TYT: Mityzacja rzeczywistości: Bruno Schulz 1892-1942 / [aut.: Małgorzata Kitowska-Łysiak, oprac. plastyczne wystawy: Elżbieta Jachacz, Józef Wójcik].
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie, 2002
OBJ: 38 s., 71 s. tabl., rys., 20 cm,
UW: Wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Muzeum Lubelskie w Lublinie listopad-grudzień 2002
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-2000-983-916117-0-3-6
Hasło przedm.: Grafika * historia * wystawy * Polska * 20 w. * katalogi.
Hasło przedm.: Schulz Bruno. *
SYGNATURA:


134/159

TYT: Vetustatis amore et studio: księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Kazimierzowi Limanowi / pod red. Ignacego Lewandowskiego i Andrzeja Wójcika.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1995
OBJ: 151,[2] s., [1] k. portr., faks., 24 cm,
SERIA: (Filologia Klasyczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8160 ; nr 19)
UW: Tekst częśc. ang., łac., niem.
DOD: Spis prac K. Limana opubl. (do 1 IX 1994 r.) s. 16-19
JĘZ: pol eng ger lat
Hasło przedm.: Katolicyzm * 11-15 w. *
Hasło przedm.: Liman Kazimierz. *
Hasło przedm.: Literatura grecka * historia * 8-4 w. p.n.e. *
Hasło przedm.: Literatura łacińska * historia * do 15 w. *
SYGNATURA: 258054


135/159

AUT: Wójcik, Jacek (ekonomia).
TYT: Rezerwy w bankach: teoria i praktyka / Jacek Wójcik.
WYD: Warszawa : Wydaw. |C.H. Beck, 2007
OBJ: VIII,191 s., il., 24 cm,
SERIA: (Academia Oeconomica)
UW: Na okł. podtyt.: polityka rachunkowości - wiarygodność i bezpieczeństwo banku, zasady rachunkowości bankowej, praktyczne problemy związane z tworzeniem rezerw.
DOD: Bibliogr. s. 182-188. Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Banki * rachunkowość * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 258028


136/159

TYT: Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947. T. 16: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa : prowincja warszawska, prowincja poznańska; Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego / kom. red.: Adam Chruszczewski [et al.], [aut. t. 16:] Aniela Wójcik (s. Maria Euzebia CR), Maria Piaszyk USJK.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2002
OBJ: 324,[1] s., [6] s. tabl., mapa, tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce / Inst. Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, ISSN 0239-8346 ; 16)
DOD: Bibliogr., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-030-9
Hasło przedm.: Zmartwychwstanki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Urszulanki Szare * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA:


137/159

TYT: Pamiętniki lekarzy / wyb. i red. Kazimierz Bidakowski, Tadeusz Wójcik.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1968
OBJ: 1030, [1] s., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Lekarze * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 260151


138/159

AUT: Wójcik Jerzy Wojciech
TYT: Pranie pieniędzy: kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych / Jerzy Wojciech Wójcik.
WYD: Warszawa : Twigger, 2002
OBJ: 486 s., wykr., rys., tab., 23 cm,
UW: Stan prawny na 1 VII 2002 r.
DOD: Bibliogr., akty prawne
JĘZ: pol
ISBN: 83-88904-08-6
Hasło przedm.: Pranie pieniędzy. *
Hasło przedm.: Kryminalistyka * zagadnienia. *
SYGNATURA:


139/159

AUT: Wójcik Tomasz
TYT: Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza: paramonografia liryki poety / Tomasz Wójcik
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 1993
OBJ: 266 s., 21 cm,
SERIA: (Z Prac Zakładu Literatury XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85810-05-6
Hasło przedm.: Krajobraz * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 20 w. *
Hasło przedm.: Iwaszkiewicz Jarosław. *
SYGNATURA:


140/159

TYT: Konstytucja Republiki Chorwacji / tł. z jęz. chorw. Teresa Maria Wójcik, Magdalena Petryńska, wstęp Anna i Leszek Garliccy.
NR WYD: Wyd. 2 zm. i uaktual.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007
OBJ: 71 s., mapa, 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Sejmowa)
DOD: Wybr. bibliogr. s. 70.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Chorwacja * konstytucja 1990 r. *
SYGNATURA: 260030


141/159

AUT: Wójcik Anna Iwona
TYT: Wolność i władza


142/159

TYT: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim: Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam / red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
WYD: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007
OBJ: 194 s., 21 cm,
SERIA: (Seminaria Kazimierskie z Prawa Rzymskiego ; 1)
UW: Materiały z I Seminarium Kazimierskiego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w dniach 5-7 maja 2006 r.Streszcz. ang., niem., łac. przy ref. Spis treści równol. pol., ang. Tekst również w jęz. łac.
JĘZ: pol lat
Hasło przedm.: Prawo małżeńskie * Rzym, państwo * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Insadowski Henryk * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 262864


143/159

AUT: Wójcik Jerzy Wojciech
TYT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy


144/159

AUT: Wójcik, Jerzy Wojciech.
TYT: Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik.
NR WYD: Stan prawny na 1 marca 2007 r.
WYD: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
OBJ: 374 s., 21 cm,
SERIA: (Monografie - Wolters Kluwer Polska)
UW: Nazwa serii: Monografie.
DOD: Bibliogr. s. 367-374
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pranie pieniędzy * zapobieganie i zwalczanie * prawo. *
Hasło przedm.: Terroryzm * zwalczanie * prawo. *
SYGNATURA: 262200


145/159

AUT: Lao Tzu
TYT: Księga dao i de z komentarzami Wang Bi: tłum. Anna Iwona Wójcik. / Laozi, z komentarzami Wang Bi ; tłum. Anna Iwona Wójcik.
WYD: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006
OBJ: 149, [2] s., 23 cm,
SERIA: Ex Oriente (Kraków)
DOD: Bibliogr. s. 149-150
JĘZ: pol
SYGNATURA: 264434


146/159

AUT: Ashley, Benedict M.
TYT: Żyć prawdą w miłości: biblijne wprowadzenie do teologii moralnej / Benedict M. Ashley, przeł. Małgorzata Wójcik
WYD: Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów |W drodze, cop. 2008
OBJ: 658, [2] s., 21 cm,
SERIA: (Alfa - Omega - W Drodze)
UW: Nazwa serii: A W.Tyt. oryg.: Living the truth in love.
DOD: Bibliogr. s. 585-652.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Cnota. *
Hasło przedm.: Cnoty teologalne. *
Hasło przedm.: Teologia moralna * katolicyzm. *
SYGNATURA: 264035


147/159

TYT: Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski / [tekst Jerzy Wójcik ; autorzy zdjęc Anna Beata Bohdziewicz et. al.].
WYD: Warszawa : Związek Polskich Artystów Fotografików, cop. 1991
OBJ: 135, [1] s., fot., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Fotografii Polskiej)
UW: Na grzb.: BFP 1. Na okł.: Monografie.
JĘZ: pol eng
SYGNATURA: 264164


148/159

AUT: Wójcik Janina
TYT: Język polski. Myśl i mowa. Podręcznik do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Janina Wójcik.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1987
OBJ: 94,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-02489-9
Hasło przedm.: Język polski * podręczniki szkolne.
SYGNATURA: BWNH: 300407


149/159

AUT: Grzegorz (papież ;
TYT: Moralia: komentarz do księgi Hioba. T. 1, List, przedmowa; Księgi I-V / św. Grzegorz Wielki, przekł. Teresa Fabiszak, Anna Strzelecka, Rafał Wójcik ; rewizja przekł. Elwira Buszewicz ; wprow. i oprac. Leona Nieścior OMI.
WYD: Kraków : Tyniec Wydaw. Benedyktynów, Wydz. Teologiczny UAM, 2006
OBJ: 488 s., 19 cm,
SERIA: (Źródła Monastyczne, 1230-6711 ; 39)(Starożytność ; 26)
DOD: Bibliogr. s. 45-58. Indeksy
JĘZ: pol (oryg. und)
ISBN: 83-7354-155-1
Hasło przedm.: Biblistyka * "Vetus Testamentum" * "Hiob". *
SYGNATURA: 197984


150/159

AUT: Wójcik, Bogusław
TYT: Bioetyka i tożsamość człowieka / Bogusław Wójcik.
WYD: Tarnów : [Kraków] : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", OBI, 2007
OBJ: 208 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 187-208
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bioetyka. *
Hasło przedm.: Świadomość. *
SYGNATURA: 262558


151/159

AUT: Zawada, Jan H.
TYT: Danzig, Gdingen, Zoppot / Jan H. zawada, bilder Wojciech Wójcik.
WYD: Kraków : "Kluszczyński", [2006]
OBJ: 64 s., il., 29 cm,
SERIA: (Polska - Wydawnictwo Kluszczyński)
UW: Nazwa serii: Polen.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Gdańsk * wydawnictwa popularne.
Hasło przedm.: Gdynia * wydawnictwa popularne.
Hasło przedm.: Sopot * wydawnictwa popularne.
SYGNATURA: 125954


152/159

TYT: Alfred Majewski: 1907-1998: Wielki Odnowiciel zamków polskich / oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik, Generalny Konserwator Zabytków, Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
WYD: Tarnobrzeg : MHMT, 1999
OBJ: 96 s., il., 30 cm,
UW: Tekst częśc. równol. pol., ang.
DOD: Bibliogr. publ. A. Majewskiego s. 14-16, 20-22
JĘZ: pol eng (oryg. pol)
Hasło przedm.: Majewski, Alfred (1907-1998) * biografia *
Hasło przedm.: Konserwatorstwo * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Zamki i pałace * ikonografia * Polska * album
SYGNATURA: 126397


153/159

AUT: Wójcik-Łużycki, Adam.
TYT: Zamek w DzikowieZamek w Dzikowie: wiek XX / [tekst i koncepcja książki] Adam Wójcik.
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 2000
OBJ: 168 s., il. (w tym kolor.), 32 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Zamki i pałace * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) * zamek w Dzikowie * 20 w. *
SYGNATURA: 126405


154/159

AUT: Wójcik-Łużycki, Adam.
TYT: Piękniejsza niż księżyc jaśniejsza od gwiazd: stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 1904-2004 / Adam Wójcik-Łużycki, Aleksandra Janas.
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne, 2004
OBJ: 75, [1], il. (w tym kolor.), 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) * kult * katolicyzm * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Matka Boska Dzikowska (obraz) *
Hasło przedm.: Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) * kościół Wniebowzięcia NMP *
SYGNATURA: 199005


155/159

AUT: Wójcik-Łużycki, Adam.
TYT: Tajemnice klasztoru: z dziejów klasztoru Dominikanów w Tarnobrzegu / Adam Wójcik-Łużycki
WYD: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne, 2004
OBJ: 87, [1] s., il., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dominikanie * Polska * 17-20 w. *
Hasło przedm.: Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) * kościół Wniebowzięcia NMP *
SYGNATURA: 199008


156/159

AUT: Wójcik-Łużycki, Adam.
TYT: Anioł dobroci Róża Kolumba Białecka: 1838 - 1887
SYGNATURA: B.5245


157/159

AUT: Wójcik, Barbara
TYT: Charyzmat i łaska w życiu,dziele i psmach bł Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
SYGNATURA:


158/159

AUT: Wójcik, Stanisław
TYT: Naród samorząd terytorialny dmokracja w III Rzeczypospolitej
SYGNATURA:


159/159

AUT: Wójcik, Marta.
TYT: Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży
SYGNATURA:

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki