Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DUCHOWIEŃSTWO KATOLICKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 456Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/456

AUT: Winowicz Krystyna
TYT: Ksiądz prałat dr Józef Surzyński: (Życie i dzieło). / Krystyna Winowicz
WYD: Poznań : Wydaw. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, 1991.
OBJ: 79,[1] s., fot., 24 cm,
SERIA: Prace Komisji Muzykologicznej, ISSN 0079-466X ; T. 1
DOD: Lit., aneksy, res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7063-015-4
Hasło przedm.: Surzyński Józef,ks * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 85902 ; 86593


2/456

AUT: Rejman Zofia
TYT: Jan Paweł Woronicz: Poeta i kapłan. / Zofia Rejman
WYD: Chotomów : VERBA, 1992.
OBJ: 202 s., fot., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85061-27-4
Hasło przedm.: Woronicz Jan Paweł, prymas. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 86596


3/456

AUT: Kohler Joachim
TYT: Adolf kardinal Bertram als promotor der katholischen Aktion / Joachim Kohler.
WYD: Koln : Weimar : Wien : Bohlau, 1992
OBJ: s. 99-117, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Adolf kardinal Bertram, sein Leben und Wirken auf dem Hintergrund der Geschichte seiner Zeit. Teil 1. Beitrage. Hrsg. von Bernhard Stasiewski.
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Bertram Adolf, kard. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Niemcy * 19-20 w. *
SYGNATURA: 86812


4/456

AUT: Wieteska Józef ks.
TYT: Moje wspomnienia (1899-1989) / ks. Józef Wieteska, przedm. ks. bp Władysław Miziołek.
WYD: Warszawa-Leszno : "LUMEN", 1992
OBJ: 93 s., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85648-00-3
Hasło przedm.: Wieteska Józef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 19-20 w. *
SYGNATURA: 86786


5/456

AUT: Biegun Kazimierz
TYT: Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP Ks. Józef Feliks Gawlina / Kazimierz Biegun.
WYD: Warszawa : dr. |Zakł. Poligraficzny Józefów II, 1993
OBJ: 138,[6] s., 14 s.fot., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900881-0-X
Hasło przedm.: Gawlina Józef Feliks, bp * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * 20 w. *
SYGNATURA: 86902


6/456

AUT: Mikołajec Józef ks.
TYT: Pasterz. Działalność biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956-1976): (Studium historyczno-pastoralne) / ks. Józef Mikołajec.
WYD: Opole : Wydaw. św. Krzyża, 1992
OBJ: XXIV,163 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Opracowania / Diecezjalny Inst. Teologiczno-Pastoralny, Filia KUL w Opolu ; 7)
DOD: Tab., bibliogr. s.IX-XXIV, aneksy s.157-160.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85025-45-6
Hasło przedm.: Jop Franciszek, bp. *
Hasło przedm.: Opole, diecezja * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87041


7/456

AUT: Sedlak Włodzimierz Henryk ks.
TYT: Człowiek i Góry Świętokrzyskie / Włodzimierz Sedlak.
WYD: Warszawa : Książka i Wiedza, 1993
OBJ: 247,[1] s., fot., mapy, 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-05-12616-1
Hasło przedm.: Sedlak Włodzimierz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 87181


8/456

AUT: Gidziunas Viktoras OFM
TYT: Jurgis Ambraziejus Pabreza (1771-1849) / Viktoras Gidziunas, OFM.
WYD: Roma : Lietuviu Kataliku Mokslo Akademija, 1993
OBJ: XX,295 s., 1 tabl., 26 cm,
SERIA: (Negestantys Ziburiai (Lumieres qui demeurent) / Antanas Liuima, SI ; T. 7.
DOD: Lit., ind. s. 287-295.
JĘZ: lit pol
Hasło przedm.: Pabrez Ambroży, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Litwa * 18-19 w. *
SYGNATURA: 121702


9/456

AUT: Madała Tadeusz
TYT: Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r.: Materiały do słownika biograficznego / Tadeusz Madała.
WYD: Lublin : nakł. autora, 1993
OBJ: [2],XXX,315 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * biografie * ZSRR. *
Hasło przedm.: Obozy pracy * ZSRR. *
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR. *
SYGNATURA: Czytelnia: 87535


10/456

AUT: Gapski Henryk
TYT: Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w.: Analiza przestrzenna środowisk zakonnych / Henryk Gapski.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1993
OBJ: 291,[2] s., wykresy, 24 cm,
DOD: Tab., mapy, bibliogr. s. 261-284.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0299-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 16-17 w. * statystyka.
Hasło przedm.: Geografia społeczna * Polska * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Kraków * religia * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Zakony * Polska * 16-17 w. *
SYGNATURA: 87677


11/456

AUT: Raina, Peter
TYT: Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii Św. Brygidy: dążenia kapłańskie a reakcja władz państwowych / Peter Raina.
WYD: Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diec., 1991
OBJ: 220,[1] s., 16 s. fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jankowski Henryk, ks. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Gdańsk * bazylika św. Brygidy. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87729


12/456

AUT: Śmigiel, Kazimierz
TYT: Florian Stablewski arcybiskup gnieźnieński i poznański (1841-1906) / Kazimierz Śmigiel.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 1993
OBJ: 223 s., 22 cm,
SERIA: (Bibliotheca "Studia Gnesnensia" ; 2)
DOD: Wykaz źródeł i lit. s. 202-209, Zsfg., ind. osób s. 216-222.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85654-12-7
Hasło przedm.: Stablewski Florian, abp gnieźnieński i poznański * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 87949


13/456

AUT: Baniak Józef
TYT: Ksiądz w oczach młodzieży: obraz kapłana w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej (na przykładzie Kalisza). Studium socjologiczne / Józef Baniak.
WYD: Poznań : "W drodze", 1993
OBJ: 214 s., 20 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 198-204, kwestionariusz ankiety s. 205-212.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-019-3
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Młodzież a duchowieństwo katolickie * Polska. *
Hasło przedm.: Kalisz * religia * socjologia. *
SYGNATURA: 87992


14/456

TYT: Pasterz według Serca Bożego: materiały sympozjum naukowego poświęconego słudze Bożemu ks. Janowi Balickiemu (10-11 marca 1993) / pr. zb. pod red. ks. Stanisława Haręzgi.
WYD: Przemyśl : dr: |Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 1993
OBJ: 151,[1] s., fot., tab., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jan Balicki, ks., bł. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 88151


15/456

AUT: Bombicki Maciej Roman
TYT: Księża przed sądami specjalnymi 1944-1954 / Maciej Roman Bombicki.
WYD: Poznań : Polski Dom Wydaw. "Ławica", 1993
OBJ: 307,[2] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 307.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85626-46-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. * źródła.
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1944-1956 r. * źródła.
Hasło przedm.: Sądownictwo wojskowe * Polska * 1944-1956 r. * źródła.
SYGNATURA: Czytelnia: 88292


16/456

AUT: Baniak Józef
TYT: Obraz kapłana w świadomości katolików świeckich. (Na przykładzie Kalisza, Kotłowa, Przedborowa): Studium socjologiczne / Józef Baniak.
WYD: Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 1994
OBJ: 304 s., 21 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 280-286, aneks: kwestionariusz badawczy s. 287-301.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-009-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Laikat * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Kalisz * socjologia. *
Hasło przedm.: Kotłów * socjologia. *
Hasło przedm.: Przedborów * socjologia. *
SYGNATURA: 88323


17/456

AUT: Popiełuszko Jerzy ks.
TYT: Zapiski 1980-1984 / ks. Jerzy Popiełuszko, wprow. Klemens Szaniawski.
WYD: Paris : Ed. Spotkania, 1985
OBJ: 61,[1] s., 84 s. fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 2-86914-008-8
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 88491


18/456

AUT: Slatinek Stanislav
TYT: La formazione del clero dai testi sinodali della Diocesi di Maribor sotto il Vescovi Michael Napotnik (1896-1911) al Codex Iuris Canonici del 1983 / Stanislav Slatinek.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Lateranensis, 1993
OBJ: XXXVIII,90 s., mapy, 24 cm,
UW: Thesis ad Lauream.
DOD: Bibliogr. s. XXI-XXXVIII, aneks s. 81-86.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Słowenia. *
Hasło przedm.: Maribor, diecezja. *
Hasło przedm.: Duchowość kapłańska * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Napotnik Michael, bp. *
SYGNATURA: 88564


19/456

AUT: Twagirayezu Callixte
TYT: L'Activite patrimoniale illicite pour les clercs selon de Code de Droit Canonique (C.286): evolution historico-juridique et nouvelles perspectives / Callixte Twagirayezu.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranensis, 1992
OBJ: 145 s., 24 cm,
UW: Theses ad Lauream.
DOD: Bibliogr. s. 131-140.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 88567 ; 88596


20/456

AUT: Gnieri Riccardo
TYT: Bishop-priest relationship: relations and collaboration between bishop and diocesan clergy in their pastoral ministry according to canon 384 / Riccardo Gnieri.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1993
OBJ: X,113, 24 cm,
UW: Extractum ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Sources and bibliogr. s. 99-108.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 88624


21/456

AUT: Daszkiewicz Krystyna
TYT: Kulisy zbrodni: dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki / Krystyna Daszkiewicz.
WYD: Poznań : Wydaw. Poznańskie, Zysk i S-ka Wydaw., 1994
OBJ: 264,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86211-13-X
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 88730


22/456

AUT: Myszor Jerzy ks.
TYT: Ks. kanonik Franciszek Maroń (1904-1984): pierwsza karta z dziejów parafii Brzęczkowice / ks. Jerzy Myszor.
WYD: Mysłowice : Brzęczkowice : Wydaw. Red. "Życie Mysłowic", 1994
OBJ: 39,[1],XXXVI s., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 35-37.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901571-3-6
Hasło przedm.: Maroń Franciszek, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Brzęczkowice * parafia * historia. *
Hasło przedm.: Parafia * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88734


23/456

TYT: Biskup Stanisław Adamski, duszpasterz czasu wojny i okupacji 1939-1945 / pod red. ks. Jerzego Myszora.
WYD: Katowice : Kuria Metropolitalna, 1994
OBJ: 99,[1] s., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902487-0-0
Hasło przedm.: Adamski Stanisław, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Powstanie 1944 r. warszawskie. *
SYGNATURA: 88737 ; 207873


24/456

AUT: Wroński Andrzej
TYT: Duchowieństwo i Kościół katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawy narodowej w latach 1832-1860 / Andrzej Wroński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Neriton, 1994
OBJ: 197,[1] s., 23 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 181-190, indeks osób s. 191-196.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900830-8-6
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Patriotyzm * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 88789


25/456

TYT: Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939-1956 / red. bp Bohdan Bejze, Antoni Galiński.
WYD: Łódź : Archidiec. Wydaw. Łódzkie, 1993
OBJ: 280 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85022-20-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87236 ; 88816


26/456

AUT: Branach Zbigniew
TYT: Tajemnica śmierci księdza Zycha / Zbigniew Branach.
WYD: Bydgoszcz : Arc, 1994
OBJ: 216,[4] s., 8 s. fot., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-900152-4-2
Hasło przedm.: Zych Sylwester, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 88802


27/456

AUT: Małcużyński Karol , Wiernik Bronisław
TYT: Józef Pehm-Mindszenty, szpieg w kardynalskiej purpurze / Karol Małcużyński i Bronisław Wiernik.
WYD: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949
OBJ: 122,[1] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Mindszenty József, kard., prymas Węgier. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Węgry * 20 w. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Węgry * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 188349


28/456

AUT: Wojdecki Waldemar ks.
TYT: Dobry Pasterz ks. Jan Raczkowski 1914-1990 / ks. Waldemar Wojdecki.
WYD: Leszno k. Błonia : Lumen, 1994
OBJ: 38,[2] s., fot., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85648-10-0
Hasło przedm.: Raczkowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 188432


29/456

TYT: Priesterausbildungsstatten der deutschsprachigen Lander zwischen Aufklarung und Zweitem Vatikanischem Konzil: mit Weihestatistiken der deutschsprachigen Diozesen / hrsg. von Erwin Gatz.
WYD: Rom : Freiburg : Wien : Herder, 1994
OBJ: 290,[1] s., mapy, 25 cm,
SERIA: (Romische Quartalschrift fur christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte / hrsg. im Auftrag des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico in Rom u. des Romischen Instituts der Gorres-Gesellschaft ; 49. Supplementheft)
DOD: Wykr., tab., die Autoren s. 9, allg. Bibliogr. s. 13-16, Weihestatistiken s. 239-279, Namenreg. s. 281-286, Reg. der Orte, Regionen u. Lander s. 287-290.
JĘZ: ger
ISBN: 3-451-22567-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Niemcy * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Szwajcaria * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Austria * 19-20 w. *
SYGNATURA: 89425


30/456

TYT: Wer war Leopold Ungar? / , Franz Richard Reiter (Hg.)
WYD: Wien : Ephelant, 1994
OBJ: 221 s., 20 cm,
SERIA: (Dokumente - Berichte - Analysen / hrsg. von Franz Richard Reiter ; 6)
DOD: Vita - Leopold Ungar s. 215, autoren s. 216-221.
JĘZ: ger
ISBN: 3-900766-08-8
Hasło przedm.: Ungar Leopold, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Austria * 20 w. *
SYGNATURA: 89464


31/456

AUT: Krzysztoń Barbara
TYT: Ksiądz Ali / Barbara Krzysztoń.
WYD: Warszawa : Laski : Inst. Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, 1988
OBJ: 387 s., 8 s. fot., 20 cm, err.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Fedorowicz Aleksander Antoni Maria, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 89515


32/456

AUT: Styk Józef ks.
TYT: Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931 / Józef Styk, wst. abp Bronisław Dąbrowski.
WYD: [Warszawa] : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1987
OBJ: 245 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 220-230, publikacje książkowe autorstwa ks. Kłopotowskiego s. 231-243.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7012-005-9
Hasło przedm.: Ignacy Kłopotowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 186356 ; 188566


33/456

AUT: Mikrut Jan ks.
TYT: Neues begann in Galizien: Geschichte eines Priesterlebens / Jan Mikrut, Vorw. Floridus Rohrig.
WYD: Wien : Wiener Dom-Verl., 1995
OBJ: 251 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 241-249.
JĘZ: ger
ISBN: 3-85351-113-9
Hasło przedm.: Blaszyński Wojciech, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 89706 ; 89707


34/456

TYT: Priester in Uniform: Seelsorger, Ordensleute und Theologen als Soldaten im Zweiten Weltkrieg / Hrsg. vom Katholischen Militarbischofsamt u. Hans Jurgen Brandt.
WYD: Augsburg : Pattloch, 1994
OBJ: 389 s., 32 s. fot., fot., 24 cm,
DOD: Tab., Quellen und Lit. s. 370-373, Personen- und Ortsregister s. 374-387.
JĘZ: ger
ISBN: 3-629-00661-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojsko * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
SYGNATURA: 89735


35/456

AUT: Stopka Krzysztof
TYT: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu: studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich / Krzysztof Stopka.
WYD: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1994
OBJ: 274 s., 23 cm,
SERIA: (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / red. serii Jerzy Wyrozumski ; T. 76)
DOD: Lit., ind. s. 245-271.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902528-0-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 11-15 w. *
Hasło przedm.: Gniezno, archidiecezja * szkolnictwo i oświata * 11-15 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Polska * 11-15 w. *
SYGNATURA: 89748


36/456

AUT: Bardecki Andrzej ks.
TYT: Zawsze jest inaczej / ks. Andrzej Bardecki, współpraca: Janusz Poniewierski, Adam Szostkiewicz.
WYD: Kraków : Znak, 1995
OBJ: 198,[2] s., 12 s. fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-383-7
Hasło przedm.: Bardecki Andrzej, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: "Tygodnik Powszechny" * pamiętniki.
SYGNATURA: 188586


37/456

AUT: Bar Joachim Roman OFMConv.
TYT: Sługa Boży Michał Rapacz, kapłan i męczennik (1904-1946) / o. Joachim Roman Bar.
WYD: Kraków : Kuria Metropolitalna, 1993
OBJ: 16 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Rapacz Michał, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87890 ; B.3900


38/456

AUT: Wójcik Stefan ks.
TYT: Biskup Wincenty Urban (1911-1983) - nauczyciel, wychowawca, przyjaciel / ks. Stefan Wójcik.
WYD: Wrocław : Inst. Historyczny Uniw. Wrocławskiego, Wrocławskie Tow. Miłośników Historii, 1994
OBJ: s. 185-201, 20 cm,
UW: [Nadb. z:] "Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej", zbiór studiów pod red. Krystyna Matwijowskiego. (Prace Historyczne : 10)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Urban Wincenty, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Śląsk Dolny * religia * 20 w. *
SYGNATURA: 204195


39/456

AUT: Żurowski Marian Aleksander SJ
TYT: Normy ogólne prawa osobowego o duchowieństwie w ogólności / ks. Marian Żurowski SJ.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1968
OBJ: 199 s., 23 cm,
SERIA: (Zarys Prawa Kanonicznego : Prawo osobowe ; T. 2, Z. 1)
DOD: Ad lectorem, wykaz wykorzystanych koment. Kodeksu Prawa Kanonicznego.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Czytelnia: XVIII.Prawo kan.56.: 53708 ; 84761


40/456

AUT: Walkusz Jan ks.
TYT: Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918-1939 / Jan Walkusz, słowo wstępne Marian Przykucki, bp chełmiński
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec., 1992
OBJ: 471,[1] s., fot., mapa, 24 cm,
UW: [Spis treści również w jęz. ang., niem.]
DOD: Tab., wykaz źródeł i opracowań s. 409-430, sum., Zsfg., ind. osobowy s. 442-455, ind. miejscowości s. 456-461, err.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85087-14-1
Hasło przedm.: Pelplin, diecezja * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 204350


41/456

AUT: La |Terra Paolo
TYT: La ||formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di Lex Ecclesiae Fundamentalis fino al Codex Iuris Canonici del 1983 / Paolo La Terra.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1994
OBJ: XXII,139 s., 24 cm,
UW: Theses ad Lauream in Iure Canonico.
DOD: Bibliogr. s. IX-XXI, cronologia della LEF s. XXII, aneksy s. 99-139.
JĘZ: ita lat
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Laikat * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 204517


42/456

AUT: Pisanello Vincenzo
TYT: Il nuovo sistema di retribuzione del Clero in Italia / Vincenzo Pisanello.
WYD: Roma : Pontificia Inst. Lateranense, 1991
OBJ: 163 s., 24 cm,
UW: Theses ad lauream in Utroque Jure.
DOD: Aneksy s. 139-150, źródła i bibliogr. s. 152-160.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Włochy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Włochy. *
SYGNATURA: 204570


43/456

AUT: Lis Sławomir
TYT: I requisiti negli ordinandi e atti previ all'ordinazione presbiterale nel Codice di diritto canonico del 1983 / Sławomir Lis.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1994
OBJ: 221,[1] s., 24 cm,
UW: Theses ad Lauream in Utroque Jure.
DOD: Bibliogr. s. 13-32.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 204582


44/456

AUT: Urbina, Gilbert G.
TYT: Liturgy in Philippine priestly formation: towards a program of liturgical formation / Gilbert G. Urbina.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1993
OBJ: 128 s., 24 cm,
UW: Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Bibliogr. s. 91-116, appendix s. 117-123.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Liturgia katolicka * Filipiny. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Filipiny. *
Hasło przedm.: Duchowość kapłańska. *
SYGNATURA: 204590


45/456

AUT: Nam Kung Min
TYT: L'istituto diocesano per il sostentamento del clero a norma del canone 1274 1: con riferimento all'attuazione del sostentamento del clero nella Chiesa coreana / Min Nam Kung.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1995
OBJ: V,193 s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate iuris canonici.
DOD: Fonti e bibliografia s. 178-188.
JĘZ: ita lat
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 204595


46/456

AUT: Kiełbasa Antoni SDS
TYT: Biskup Adrian Włodarski 1807-1875 / Antoni Kiełbasa SDS.
WYD: Trzebnica : "Lew", 1995
OBJ: 148,[1] s., fot., rys., 20 cm,
SERIA: (Sól Ziemi Śląskiej ; 1)
DOD: Lit., Zsfg., aneks: Wiersze ks. bpa A. Włodarskiego s. 109-126; Dokumentacja działalności duszpasterskiej s. 127-142; Wspomnienie rocznicowe s. 143-146.
JĘZ: pol ger lat
ISBN: 83-904518-0-8
Hasło przedm.: Włodarski Adrian Fryderyk, bp * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Śląsk * religia * 19 w. *
SYGNATURA: 204715


47/456

TYT: Duchowieństwo śląskie wobec przemian społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku: materiały sesji historycznej zorganizowanej w Warszawie 7 XI 1995 / red. nauk.: Wanda Musialik, ks. Jerzy Myszor.
WYD: Warszawa : Societas, 1995
OBJ: 151 s., 20 cm,
DOD: Tab., lit., informacje o autorach s. 149-151.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85737-71-5
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Zmiana społeczna * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Śląsk * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 204751


48/456

AUT: Adamczyk Rudolf ks.
TYT: Czyściec / ks. Rudolf Adamczyk.
WYD: Paris : Ed. Spotkania, 1985
OBJ: 53,[1] s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 2-86914-004-5
Hasło przedm.: Adamczyk Rudolf, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 204780


49/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1922-1929 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1992
OBJ: [2],VI,124 s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 1
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


50/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie południowej Francji 1922-1929 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1993
OBJ: 120 s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 2
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


51/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie dekanatu wschodniego 1922-1929 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1994
OBJ: 118 s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 3
DOD: Res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


52/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie północnej Francji 1922-1929 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1994
OBJ: 74 s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 4/1
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


53/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie północnej Francji 1922-1929 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1994
OBJ: s. 75-150, 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 4/2
DOD: Res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


54/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie okręgu paryskiego 1929-1933 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1995
OBJ: 130 s., mapy, 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 5
DOD: Tab., ind. księży Dekanatu Paryskiego s. 7, res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


55/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie na terenie Francji południowej 1940-1945 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1995
OBJ: 97 s., mapa, 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 17/1
DOD: Tab., ind. księży w strefie Francji nie okupowanej s. 8-9.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


56/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Księża polscy w duszpasterstwie na terenie Francji południowej 1940-1945 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1995
OBJ: s. 98-193, 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC : Z. 17/2
DOD: Res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


57/456

AUT: Rudnicki Kazimierz
TYT: Biskup Kajetan Sołtyk 1715-1788 / przez Kazimierza Rudnickiego.
WYD: Kraków : Warszawa : dr.: L. Anczyc, 1906
OBJ: IX,297,[1] s., 1 s. fot., 22 cm,
SERIA: (Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych / wydaw. Szymon Askenazy ; T. 5)
DOD: Lit., tab., ind. s. 289-297, err. s. 297.
JĘZ: pol ger fre
Hasło przedm.: Sołtyk Kajetan, bp * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 1090 ; TYLKO NA MIEJSCU: 13954 ; TYLKO NA MIEJSCU: 204823


58/456

AUT: Szetelnicki Wacław ks.
TYT: Lwowianin na drogach świata, Władysław kardynał Rubin / ks.Wacław Szetelnicki, przedm. bp Marian Jaworski.
WYD: Roma : Tipografia Poliglota della Pont. Univ. Gregoriana, 1985
OBJ: 191,[1] s., 73 s. fot., 20 cm,
DOD: Źród. i oprac., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Rubin Władysław, kard. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 79486 ; 204807


59/456

AUT: Piela Michał SDS
TYT: Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924 / ks. Michał Piela, przedm. Zygmunt Zieliński.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1994
OBJ: 360 s., 24 cm,
DOD: Tab., Zsfg. s. 333-335, bibliogr. s. 337-360.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0373-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1901-1939 r. *
SYGNATURA: 89498 ; 204842


60/456

AUT: Olszewski Daniel ks.
TYT: Ks. Ignacy Kłopotowski: życie i apostolat / ks. Daniel Olszewski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1996
OBJ: 295,[1] s., 24 s. fot., 20 cm,
DOD: Lit., ind., riassunto, summ., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-01-5
Hasło przedm.: Ignacy Kłopotowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Loretanki. *
SYGNATURA: 205053 ; 205188


61/456

TYT: Wstępujący na wzgórze: wspomnienia o ks. Januszu St. Pasierbie / praca zbior. pod red. Marii Wilczek.
WYD: Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 1995
OBJ: 343,[1] s., 47 s. fot.., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86491-18-3
Hasło przedm.: Pasierb Janusz Stanisław, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 205260


62/456

TYT: Męczennicy za wiarę 1939-1945: duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości / red.: ks. Walerian M. Moroz CSMA, Andrzej Datko.
WYD: Marki-Struga k. Warszawy : Michalineum, 1996
OBJ: 488 s., fot., 24 cm,
DOD: Lit., alfabetyczny wykaz męczenników.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7019-133-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Laikat * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 205262 ; 209129


63/456

AUT: Bogdanowicz Stanisław ks.
TYT: + Józef Kazimierz Kluz - biskup sufragan gdański / ks. Stanisław Bogdanowicz.
WYD: Gdańsk : Stella Maris, 1996
OBJ: XII,222 s., [67] s. fot., 23 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85111-89-1
Hasło przedm.: Kluz Józef Kazimierz, bp. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Gdańsk, archidiecezja * od 1944 r. *
SYGNATURA: 205345 ; 205346 ; 208468


64/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Duchowieństwo polskie we Francji od 1922 r.: prezentacja stanu badań - katalog / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois Dominique, 1996
OBJ: 112 s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 18
DOD: Res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


65/456

AUT: Stępień Jan ks.
TYT: Droga krzyżowa w słońcu / ks. Jan Stępień.
WYD: Warszawa : Wydaw. ATK, 1996
OBJ: 124,[1] s., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-065-X
Hasło przedm.: Stępień Jan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: W.8587 ; 188917


66/456

AUT: Raina, Peter
TYT: Rozmowy z władzami PRL: arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu / Peter Raina. T. 1: 1970-1981.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1995
OBJ: 424 s., fot., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-13-7
Hasło przedm.: Dąbrowski Bronisław, abp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204241 ; 205512


67/456

AUT: Raina, Peter
TYT: Rozmowy z władzami PRL: arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu / Peter Raina.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1995
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 2: 1982-1989.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-14-5
Hasło przedm.: Dąbrowski Bronisław, abp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204241 ; 205512 ; 209293


68/456

AUT: Orban József Gyula
TYT: Friedensbewegung katholischer Priester in Ungarn, 1950-1956 / József Gyula Orban.
WYD: Budapest : Magyar Egyhaztorteneti Enciklopedia Munkakozosseg, 1996
OBJ: 384 s., 23 cm,
SERIA: (METEM-Bucher, ISSN 1217-2669 ; Bd. 12)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: ger
ISBN: 963-8472-13-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 205789


69/456

AUT: Mkakanze Francis
TYT: The ||parish priest as shepherd of the parish community: according to Canon 519 / Francis Mkakanze.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1995
OBJ: XVIII,134 s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Parafia * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 205822


70/456

TYT: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku / pod red. Mieczysława Patera.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1996
OBJ: XVII,488 s., 25 cm, err.
DOD: Lit., wykaz kryptonimów i pseudonimów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-177-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Śląsk * religia * 19-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 205919


71/456

TYT: Kapłan w moim życiu / wybór tekstów Alicja Augustyniak [et al.].
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1996
OBJ: 288 s., [8] s. fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-27-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 206225 ; 207990 ; W.8613


72/456

AUT: Góra Jan OP
TYT: Idź albo zdechnij: o starych plebanach i bezpowrotnie odeszłych czasach / Jan Góra OP.
WYD: Poznań : "W drodze", 1997
OBJ: 170,[3] s., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-232-3
Hasło przedm.: Dominikanie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 189129


73/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski milenijne: wybór z dziennika "Pro memoria" z lat 1965-1967 / Stefan kard. Wyszyński, wyb. i oprac. red.: Maria Okońska, Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka.
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 1996
OBJ: 262 s., [8] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-905518-3-7
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 206456


74/456

AUT: Wiśniewski Jan ks.
TYT: Sługa Boży ksiądz Władysław Demski na tle dziejów parafii Straszewo / ks. Jan Wiśniewski.
WYD: Elbląg : dr.: Druk. Wydaw. Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum", 1997
OBJ: 80 s., fot., mapy, 20 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-905076-5-X
Hasło przedm.: Władysław Demski, bł. *
Hasło przedm.: Straszewo * parafia * historia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Parafia * historia * Polska * 13-20 w. *
SYGNATURA: 206471


75/456

AUT: Szolginia Witold
TYT: Tamten Lwów / Witold Szolginia.
WYD: Wrocław : Oficyna Wydaw. Oddz. Wrocławskiego PTTK "Sudety", 1992-
OBJ: 20 cm,
TOM: T. 7: Z niebios nad Lwowem. 1996.
DOD: [Bibliogr.], tegoż aut. książki o dawnym Lwowie.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85550-89-5
Hasło przedm.: Lwów * religia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Sztuka sakralna * historia * Polska * 14-20 w. *
SYGNATURA: 206794


76/456

AUT: Madała Tadeusz
TYT: Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. / Tadeusz Madała.
WYD: Lublin : Retro, 1996
OBJ: 186 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905292-6-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * biografie * ZSRR. *
Hasło przedm.: Obozy pracy * ZSRR. *
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR. *
SYGNATURA: 206727


77/456

AUT: Stanaszek Bogdan ks.
TYT: Księża jasielscy w służbie kościoła przemyskiego w latach 1818-1945 / ks. Bogdan Stanaszek.
WYD: Brzostek : [b.w.], 1994
OBJ: 63 s., fot., 21 cm,
UW: Nadb. z "Rocznika Brzosteckiego" t. 1.
DOD: Tab., lit., aneks.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Jasło * religia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 206835


78/456

TYT: Jestem gotowy na wszystko: ksiądz Jerzy Popiełuszko / [wyb. tekstów i fot.: Jadwiga Jabłkowska, Zofia Grzelczyk, Katarzyna Soborak].
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1997
OBJ: 321,[1] s., fot., 20 cm,
DOD: Życiorys ks. J. Popiełuszki, lit., ind., modlitwa o beatyfikację.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-12-0
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 206871 ; 206872 ; 230731


79/456

AUT: Kurek Jacek , Hojka Zbigniew
TYT: Śląski Machabeusz: ksiądz Józef Czempiel i jego parafia / Jacek Kurek i Zbigniew Hojka.
WYD: Chorzów Batory - Wielkie Hajduki : Bytom : Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Przeds. Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Rococo", 1997
OBJ: 207,[1] s., XLVIII s. fot., pl., rys., 24 cm,
DOD: Tab., wykaz wykorzystanych źród. i lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86293-11-X
Hasło przedm.: Józef Czempiel, bł. *
Hasło przedm.: Chorzów * Hajduki Wielkie * kościół Wniebowzięcia NMP. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Parafia * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 206905 ; 214703


80/456

AUT: Fijałek Jan ks.
TYT: Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego / ks. Jan Fijałek, tł. tekstu łac. Rafał L. Górski.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 1997
OBJ: 96,[4] s., 20 cm,
SERIA: (Bestsellery z Przeszłości)
DOD: Lit., dod: Statuty prowincjonalne O klerykach konkubinariuszach, Statuty diecezjalne O wspólnym mieszkaniu duchownych i kobiet.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-7052-938-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Kultura życia codziennego * Polska * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Obyczaje * Polska * 13-16 w. *
SYGNATURA: 207026


81/456

AUT: Krawiec Jan SDB
TYT: Cierpieć i być wzgardzonym: Sługa Boży ks. Józef Kowalski 1911-1942 / ks. Jan Krawiec SDB.
WYD: Kraków : Poligrafia Salezjańska, 1997
OBJ: 167,[1] s., [24] s. fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86473-34-7
Hasło przedm.: Józef Kowalski, bł. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 207193


82/456

AUT: Wysocki Jan Wiesław , Żak Andrzej Czesław
TYT: Biskup Władysław Bandurski / Wiesław Jan Wysocki, Andrzej Czesław Żak.
WYD: Pruszków : "Ajaks", 1997
OBJ: 143,[1] s., fot., 20 cm,
DOD: Odznaczenia bpa Władysława Bandurskiego, wykaz ważniejszych publ. ...
JĘZ: pol
ISBN: 83-87103-21-7
Hasło przedm.: Bandurski Władysław, bp. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 122067


83/456

AUT: Pawlukiewicz Piotr ks.
TYT: Porozmawiajmy spokojnie o księżach / ks. Piotr Pawlukiewicz.
WYD: Warszawa : "Liberton", 1997
OBJ: 170,[6] s., [10] s. fot., 16 cm,
JĘZ: ool
ISBN: 83-00896-8-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
SYGNATURA: 189308


84/456

TYT: Rozmowy z prałatem Escriva / przekł. z jęz. hiszp. dokonał zesp. pod kier. Jerzego Garusa.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1993
OBJ: 298 s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Conversaciones con Monsenor Escriva de Balaguer.
DOD: Aneks, skor., zest. cyt. fragmentów Pisma Św., [bibliogr. pol.] prac bł. Josemarii Escriva, ... bibliogr. o Opus Dei.
JĘZ: pol (oryg. spa)
ISBN: 83-7030-105-3
Hasło przedm.: Josemaria Escriva de Balaguer, św. * publicystyka.
Hasło przedm.: Opus Dei * publicystyka. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Hiszpania * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 188898 ; 189302


85/456

AUT: Zdebskis Juozas ks.
TYT: Gyvenimas mąstymuose / Juozas Zdebskis, parenge Loreta Terese Paulaviciute MICP.
WYD: Vilnius : "Lumen", 1996-
TOM: Kn. 1: Kunigas tarp vagiu 1996.
JĘZ: lit
ISBN: 9986-410-25-8
Hasło przedm.: Zdebskis Juozas, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Litwa * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki litewskie * 20 w. *
SYGNATURA: 207262


86/456

AUT: Langenfeld Michael Felix
TYT: Bischofliche Bemuhungen um Weiterbildung und Kooperation des Seelsorgeklerus: Pastoralkonferenzen im deutschen Sprachraum des 19. Jahrhunderts ; eine institutionengeschichtliche Untersuchung / Michael Felix Langenfeld.
WYD: Rom : Freiburg im Briesgau : Wien : Herder, 1997
OBJ: 503,[1] s., 25 cm,
SERIA: (Romische Quartalschrift fur Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte / hrsg. im Auftrag des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico in Rom und des Romishe Inst. der Gorres-Gesellschaft ; 51. Supplementheft)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-451-26251-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Europa * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Europa * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Konferencje biskupów * Europa * 19-20 w. *
SYGNATURA: 207331 ; 211461


87/456

AUT: Smolnik Dariusz
TYT: La ||funzione consultiva del Consiglio presbiterale / Dariusz Smolnik.
WYD: Romae : Pontificium Athenaeum Sanctae Crucis, 1996
OBJ: [2],VI,328 s., 23 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Rada kapłańska * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 207376


88/456

AUT: Brtko Róbert
TYT: Ministro dell'eucaristia / Róbert Brtko.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: 137 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Jure Canonico.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Eucharystia * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 207444


89/456

AUT: Kovacs Gergely
TYT: Sostentamento del clero socondo il CIC/1983: attuazione della normativa canonica in Romania - particolarmente nell'Arcidiocesi di Alba Iulia / Gergely Kovacs.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: [2],XLI,77 s., mapa, 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico.Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Alba Iulia, archidiecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rumunia. *
SYGNATURA: 207457


90/456

AUT: Balaz Michal
TYT: Il rapporto "Vescovo-Presbiteri" dal Concilio Vaticano II (1962-65) all'esortazione postsinodale "Pastores dabo vobis" (1992) / Michal Balaz.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: 114 s., 24 cm,
UW: Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * "Pastores dabo vobis", adhortacja apostolska. *
SYGNATURA: 207458


91/456

AUT: Oliva Francesco
TYT: Il presbyterium: correlazione tra il concetto della chiesa primitiva e quello del Vaticano II (pars dissertationis) / Francesco Oliva.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: XXIII,150,[2] s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Utroque Jure.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Kościół wczesnochrześcijański. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
SYGNATURA: 207460


92/456

AUT: Lian Khen Thang Felix
TYT: The ministry of the word as one of the principal duties of the parish priest in the light of can. 528 1 / Felix Lian Khen Thang.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: XIII,170,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 207482


93/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Duchowieństwo polskie w duszpasterstwie objazdowym dekanatu paryskiego 1929-1933 / o. Bronisław Panek OC.
WYD: Paris : Ed. Francois-Dominique, 1997
OBJ: [1],57,[3] s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 6
DOD: Res., publikacje związane z projektem badawczym.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 88677


94/456

AUT: Durica Milan S.
TYT: Jozef Tiso: slovensky knaz a statnik / Milan S. Durica.
WYD: Martin : Matica slovenska, 1992-
TOM: 1: 1887-1939 1992.
DOD: [Summ.]
JĘZ: slo
ISBN: 80-7090-217-5
Hasło przedm.: Tiso Jozef, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Słowacja * 20 w. *
Hasło przedm.: Słowacja * 20 w. *
SYGNATURA: 207981


95/456

AUT: Krzyszkowski Józef SJ
TYT: Polska misja w Afryce / ks. Józef Krzyszkowski TJ.
WYD: Kraków : Wydaw. Księży Jezuitów, 1923
OBJ: 62,[1] s., fot., mapa, 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Zimbabwe. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 208002


96/456

AUT: Chłosta Jan
TYT: Księża trudnych czasów: biografie 30 warmińskich duchownych / Jan Chłosta.
WYD: Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 1997
OBJ: 74 s., 20 cm,
SERIA: (Suplement Hozjański) - (Seria Biograficzna, ISSN 1425-3054 ; 3)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Warmia * religia * biografie * 19-20 w. *
SYGNATURA: 207939


97/456

AUT: Pikus Tadeusz bp
TYT: Słudzy Ewangelii w krajach byłego ZSRR / ks. Tadeusz Pikus.
WYD: Warszawa : Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia, 1994
OBJ: 141,[2] s., [16] s. tabl. kolor., fot., mapa, 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86150-30-0
Hasło przedm.: Katolicyzm * kraje byłego ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * kraje byłego ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Prawosławie * Rosja * od 1991 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pikus Tadeusz, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 207945 ; 237362


98/456

TYT: Piórem w posłudze Ewangelii: 25 lat myśli twórczej ks. Kazimierza Bukowskiego / szkic biobibliogr. oprac.: ks. Jan Bednarczyk i Jan Majda.
WYD: Kraków : [s.ed.], 1997
OBJ: 128 s., [12] s. + [2] k. fot., 20 cm,
DOD: Dod.: noty biogr. oprac., [spis księży obchodzących 40-lecie święceń kapłańskich], riass., res., summ., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Teologia * bibliografie.
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * bibliografie.
Hasło przedm.: Religioznawstwo * bibliografie.
Hasło przedm.: Bukowski Kazimierz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 207951


99/456

AUT: Demel Bernhard
TYT: Das Priesterseminar des Deutschen Ordens zu Mergentheim / Bernhard Demel.
WYD: Bonn-Bad Godesberg : Wissenschaftliches Archiv, 1972
OBJ: VIII,305 s., 23 cm,
SERIA: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 12)
DOD: Aneks, źródła i bibliogr., ind.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Niemcy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Krzyżacy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Mergentheim * religia * 16-19 w. *
SYGNATURA: 208020


100/456

AUT: Pikus Tadeusz bp
TYT: Byłem świadkiem przełomu: wspomnienia z Moskwy, lata 1990-1992 / ks. Tadeusz Pikus.
WYD: Warszawa : Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia, 1994
OBJ: 151 s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86150-00-9
Hasło przedm.: Katolicyzm * ZSRR * od 1989 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * ZSRR * od 1989 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Prawosławie * ZSRR * od 1989 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pikus Tadeusz, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 208004


101/456

AUT: Mandziuk Józef ks.
TYT: Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992 / ks. Józef Mandziuk.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, 1997
OBJ: 402 s., 20 cm,
DOD: Lit., skorowidze.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-090-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Literatura polska * biografie * 20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Wrocław, archidiecezja * biografie * od 1944 r. * słowniki.
SYGNATURA: 208114 ; 208115


102/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Wszystko postawiłem na Maryję / Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue, 1980
OBJ: 373,[1] s., [22] k. fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 2-85316-029-7
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * kult * Polska. *
Hasło przedm.: Listy pasterskie * Polska. *
Hasło przedm.: Kazania i mowy prymasów Polski. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 75295 ; 208135


103/456

AUT: Rezler Marek
TYT: Piotr Wawrzyniak 1849-1910 / Marek Rezler.
WYD: Poznań : Krajowa Agencja Wydaw., 1985
OBJ: 39,[1] s., [12] s. fot., 22 cm,
SERIA: (Z Dziejów Wielkopolski)
DOD: Wybór źródeł i oprac.
JĘZ: pol
ISBN: 83-03-01079-4
Hasło przedm.: Wawrzyniak Piotr, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Związek Spółek Zarobkowych * biografie. *
Hasło przedm.: Wielkopolska * biografie * 19-20 w. *
SYGNATURA: 208505


104/456

TYT: Mistrz i Przyjaciel: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza / red. ks. Jerzy Pałucki, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997
OBJ: [1],308 s., 1 k. tabl., 24 cm,
DOD: Tab., lit., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0535-7
Hasło przedm.: Zakony * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Patrologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Biblia. *
Hasło przedm.: Zahajkiewicz Marek Tomasz, ks. *
SYGNATURA: 208897


105/456

AUT: Winters Bartholomew ks.
TYT: Priest as leader: the process of the inculturation of a spiritual-theological theme of priesthood in a United States context / Bartholomew Winters.
WYD: Roma : Ed. Pontificia Univ. Gregoriana, 1997
OBJ: 365,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Tesi Gregoriana / Pontificia Univ. Gregoriana) - (Spiritualita ; 3)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 88-7652-733-8
Hasło przedm.: Kapłaństwo * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Stany Zjednoczone. *
Hasło przedm.: Inkulturacja. *
SYGNATURA: 208910


106/456

AUT: Ponnore John
TYT: The spirituality of the diocesan priest in the light of the north indian missionary reality / John Ponnore.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1997
OBJ: 132,[1] s., rys., mapa, 24 cm,
UW: Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Facultate Theologiae apud Institutum Spiritualitatis Pontificiae Univ. Gregorianae.
DOD: Tab., bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowość kapłańska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Indie. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Indie. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Indie. *
SYGNATURA: 208912


107/456

AUT: Hładowski Władysław ks.
TYT: Wspomnienia / ks. Władysław Hładowski.
WYD: Drohiczyn : Drohiczyńskie Wydaw. Diec., 1997
OBJ: 259,[4] s., fot., mapy, 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-90082-5-1
Hasło przedm.: Hładowski Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Drohiczyn, diecezja * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Nowogródek (Białoruś; okręg) * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pińsk (Białoruś; diecezja) * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 208866


108/456

AUT: Kozłowska Anna , Markiewicz Tadeusz , Piasecka Justyna
TYT: Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL / studia pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Marcina Kuli.
WYD: Warszawa : "DiG", 1998
OBJ: 184,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Fasciculi Historici Novi / Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, ISSN 1505-0106 ; T. 1)
DOD: Lit., aneksy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-007-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 208871


109/456

TYT: Akcje okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego w Kraju Warty / pr. zb. pod red. Antoniego Galińskiego i Marka Budziarka.
WYD: Łódź : Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Inst. Pamięci Nrodowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1997
OBJ: 138,[1] s., 20 cm,
DOD: Tab., lit., Zsfassung, aneksy, noty o aut.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-87434-00-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wielkopolska * ludność * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 189627


110/456

AUT: Dzwonkowski Roman SAC
TYT: Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium / Roman Dzwonkowski SAC.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1998
OBJ: 664 s., fot., mapy, 25 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 155)
DOD: Tab., lit., rez., Zsfassung, summ., aneksy, ind., Sod., Inhalt, Table of contest.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86668-67-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * ZSRR. *
SYGNATURA: 209122 ; 209912


111/456

AUT: Branach Zbigniew
TYT: Tajemnica śmierci księdza Zycha / Zbigniew Branach.
WYD: Bydgoszcz : Agencja Reporterska Cetera, 1995
OBJ: 216,[7] s., [8] s. fot., 23 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900152-4-2
Hasło przedm.: Zych Sylwester, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 209132


112/456

TYT: Ksiądz dr Emil Szramek: działalność i dzieła: materiały posesyjne / przygot. do dr. pod red.: Jan Malicki, Józef Śliwiok.
WYD: Katowice : Wszechnica Górnośląskiego Tow. Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, 1994
OBJ: 75 s., [12] s. fot., rys., 24 cm,
DOD: Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa ks. dr. Emila Szramka, lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903044-0-6
Hasło przedm.: Emil Szramek, bł. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Katowice * religia * 1918-1939 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Śląsk Górny * kultura * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 209158


113/456

AUT: Wroceński Józef SCJ
TYT: Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego: (studium prawno-historyczne) / ks. Józef Wroceński SCJ.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, 1998
OBJ: 373 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., [summ., som.].
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-109-5
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół lokalny. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Rada kapłańska * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 209191 ; 209192


114/456

AUT: Matusik Przemysław
TYT: Religia i naród: życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877 / Przemysław Matusik.
WYD: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1998
OBJ: 311 s., 20 cm,
SERIA: (Wielkopolska : Historia - Społeczeństwo - Kultura ; 5)
DOD: Bibliogr., ind., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-86138-61-0
Hasło przedm.: Koźmian Jan, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Praca społeczna * biografie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * biografie * 19 w. *
Hasło przedm.: Wielkopolska * biografie * 19 w. *
SYGNATURA: 209265


115/456

AUT: Malacki Zygmunt ks.
TYT: Na służbie u Świętej Anny / ks. Zygmunt Malacki.
WYD: Warszawa : Kościół Akademicki św. Anny, 1998
OBJ: 218 s., fot. (w tym kolor.), 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Malacki Zygmunt, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo akademickie * katolicyzm * Polska * od 1980 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Anny * pamiętniki.
SYGNATURA: 209286 ; 209581


116/456

AUT: Gładysz Antoni
TYT: Ks. Jan Dzierżon - sławny śląski pszczelarz i uczony / Antoni Gładysz.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1986
OBJ: 16 s., fot., 20 cm,
SERIA: (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
DOD: Lit. uzup.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dzierżon Jan, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Pszczelnictwo * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: B.3943


117/456

AUT: Świerc, Piotr
TYT: Ks. Bernard Bogedain 1810-1860 / Piotr Świerc.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1990
OBJ: 14,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
DOD: Lit. uzup.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85039-73-2
Hasło przedm.: Bogedain Bernard, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Germanizacja * 19 w. *
SYGNATURA: B.3944


118/456

AUT: Niemierowski Władysław
TYT: Ks. Józef Knosała 1878-1951 / Władysław Niemierowski.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1991
OBJ: 19,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
DOD: Lit. uzup.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85039-88-0
Hasło przedm.: Knosała Józef, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: B.3945


119/456

AUT: Pasierb Janusz Stanisław ks.
TYT: Obrót rzeczy, rok 1991 / ks. Janusz St. Pasierb.
WYD: Poznań : Pallottinum, 1993
OBJ: 216,[1] s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 84-7014-208-7
Hasło przedm.: Pasierb Janusz Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Sztuka * badanie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Literatura polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 189727


120/456

AUT: Podlaszewska Krystyna
TYT: Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945) / Krystyna Podlaszewska.
WYD: Toruń : Toruńskie Wydaw. Diec., 1998
OBJ: 97 s., [36] s. fot., 24 cm,
SERIA: (Diecezja Toruńska : Historia i Teraźniejszość ; T. 22) - (Kościół Katolicki w Latach 1939-1945 na Terenach Obecnej Diecezji Toruńskiej ; T. 2)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86471-08-5
Hasło przedm.: Stefan Wincenty Frelichowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 209333


121/456

AUT: Prokop Krzysztof Rafał
TYT: Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej: leksykon biograficzny / Krzysztof Rafał Prokop.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. "Universitas", 1998
OBJ: 189,[2] s., rys., 24 cm,
DOD: Lit., tab., aneksy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-900-3
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * od 1989 r. * słowniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 209341


122/456

AUT: Lichończak- Nurek Grażyna
TYT: Wojciech herbu Jastrzębiec, arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362-1436) / Grażyna Lichończak-Nurek.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1996
OBJ: 294,[4] s., [16] s. tabl., fot., faks., 24 cm,
SERIA: (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Papieska Akad. Teologiczna w Krakowie, ISSN 0867-7522 ; t. 4)
DOD: Aneks, wykaz źród. i oprac., skor., conspectus materiae.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85245-36-7
Hasło przedm.: Wojciech Jastrzębiec, abp * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 14-15 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka * biografie * 14-15 w. *
SYGNATURA: 209368 ; 216768


123/456

AUT: Panuś Kazimierz ks.
TYT: Uratować naród!: Głos z ambony katedry wawelskiej okresu niewoli narodowej 1795-1918 / ks. Kazimierz Panuś.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1996
OBJ: 387 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy Habilitacyjne / Wydz. Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ; nr 8)
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr., aneks, ind., Zsfassung.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85245-31-6
Hasło przedm.: Naród * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Świadomość narodowa * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Kazania * historia * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Teologia moralna * katolicyzm * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Kraków * Wawel * katedra * 18-20 w. *
SYGNATURA: 209369


124/456

AUT: Szaraniec Krystyna
TYT: Ks. Stanisław Adamski / Krystyna Szaraniec.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1990-
OBJ: 20 cm,
SERIA: (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
TOM: Cz. 1: W kręgu społecznej działalności 1904-1918
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85039-67-8
Hasło przedm.: Adamski Stanisław, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Spółdzielczość * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 209415


125/456

AUT: Szaraniec Krystyna
TYT: Ks. Stanisław Adamski / Krystyna Szaraniec.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1990-
OBJ: 20 cm,
SERIA: (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
TOM: Cz. 2: W Naczelnej Radzie Ludowej 1991.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85039-80-5
Hasło przedm.: Adamski Stanisław, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka * biografie * 20 w. *
SYGNATURA: 209415


126/456

AUT: Nowak Adam ks.
TYT: Ksiądz rektor Roman Sitko: życie, działalność i męczeństwo / ks. Adam Nowak.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej Biblos, 1998
OBJ: 146,[1] s., [1] k. tabl., [8] s. fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr., kalendarium życia ks. Romana Sitki, Zsfassung, riass.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86889-54-3
Hasło przedm.: Roman Sitko, ks., bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 209426


127/456

AUT: Szaraniec Krystyna
TYT: Ks. Stanisław Adamski / Krystyna Szaraniec.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1990-
OBJ: 20 cm,
SERIA: (Wszechnica Muzeum Śląskiego)
TOM: Cz. 3: W Sejmie i Senacie 1991.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85039-81-3
Hasło przedm.: Adamski Stanisław, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka * biografie * 20 w. *
SYGNATURA: 209415


128/456

AUT: Mross Henryk ks.
TYT: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego, Pelplin 1939-95: słownik bio-bibliograficzny / ks. Henryk Mross.
WYD: Pelplin : "Bernardinum", 1997
OBJ: 277,[2] s., fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86491-74-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Pelplin * Wyższe Seminarium Duchowne * biografie * 20 w. *
SYGNATURA: 209562


129/456

AUT: Zwolenkiewicz Kazimierz ks.
TYT: Wspomnienia / ks. Kazimierz Zwolenkiewicz.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej "Bernardinum", 1998
OBJ: 119 s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-01-X
Hasło przedm.: Zwolenkiewicz Kazimierz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 189769


130/456

AUT: Kakareko Andrzej ks.
TYT: La ||riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796) / Andrzej Kakareko.
WYD: Roma : Ed. Pontificia Univ. Gregoriana, 1996
OBJ: 243,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Tesi Gregoriana / Pont. Univ. Gregoriana) - (Diritto Canonico ; 6)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-7652-712-5
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Wilno, archidiecezja * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 209576


131/456

AUT: Michalski Ryszard
TYT: Polskie duchowieństwo katolickie pod panowaniem pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870-1920 / Ryszard Michalski.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1998
OBJ: 127, [1] s., 24 cm,
DOD: Wybór źródeł i opracowań, ind., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0976-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 209691


132/456

AUT: Niszczota Emilia Janina FSK
TYT: Ojciec wszystkich poszukujących: Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz, spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca / s. Emilia Janina Niszczota.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw.-Poligraficzna "Adam", 1998
OBJ: 517,[2] s., fot., 20 cm,
DOD: Tab., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7232-001-2
Hasło przedm.: Korniłowicz Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 209851 ; 210282


133/456

AUT: Fabris Carlo
TYT: Il ministero presbiterale della Cresima nella Chiesa latina, con riferimenti alla prassi e al diritto comune delle Chiese cattoliche Orientali / Carlo Fabris, Pont. Univ. Lateranensis. Institutum Utriusque Iuris. Facultas Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: 329,[1] s., 24 cm,
UW: Diss. ad doctoratum in iure canonico
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne wschodnie. *
SYGNATURA: 210127


134/456

AUT: Kpenu Timothee Ayenadzah
TYT: Le ||conseil presbyteral, organe de communion de l'eveque avec son presbyterium: canon 495 1 / Timothee Ayenadzah Kpenu, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: 109,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex Diss. ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Rada kapłańska * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 210130


135/456

AUT: Lewek Antoni ks.
TYT: Ksiądz Jerzy Popiełuszko: symbol ofiar komunizmu / ks. Antoni Lewek.
WYD: Warszawa : Parafia św. Stanisława Kostki, 1992
OBJ: 50,[18] s.; [8] s. fot., fot. (w tym kolor.), 20 cm,
DOD: Aneksy: bibliogr.; "Los morderców ks. Jerzego Popiełuszki".
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 187745 ; 187746


136/456

AUT: Ostrowski Janusz
TYT: La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente Codice di Diritto Canonico / Janusz Ostrowski, Pont. Univ. Lateransensis, Istitutum Utriusque Iuris, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1997
OBJ: [2],147 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 210165


137/456

AUT: Madalaimuthu Philomindas
TYT: Religious in their relation with diocesan bishop and diocesan clergy: (with a special reference to the Indian context) / Philomindas Madalaimuthu, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: 154,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: App., sources and bibliogr., table of cont. of the thesis.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Prawo zakonne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Indie. *
SYGNATURA: 210196


138/456

AUT: Bartnik Czesław Stanisław ks.
TYT: Mistyka wsi: z autobiografii młodości 1929-1956 / ks. Czesław Stanisław Bartnik.
WYD: Źrebce : Lublin : dr.: |"Standruk", 1999
OBJ: 501 s., 21 cm,
SERIA: Bartnik Czesław Stanisław, ks. - Dzieła ; T. 12
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907575-3-2
Hasło przedm.: Bartnik Czesław Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Szczebrzeszyn, okręg * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 210274


139/456

AUT: Bogdanowicz Stanisław ks.
TYT: + Edmund Nowicki, biskup gdański / ks. Stanisław Bogdanowicz.
WYD: Gdańsk : "Stella Maris", 1998
OBJ: 684 s., [36] s. tabl., fot., 23 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85111-99-9
Hasło przedm.: Nowicki Edmund, bp. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Gdańsk, archidiecezja * od 1944 r. *
SYGNATURA: 210338 ; 210339 ; 211825 ; 213179 ; W.8671


140/456

AUT: Lewek Antoni ks.
TYT: Father Jerzy Popiełuszko: a symbol of victims of communism / Fr. Antoni Lewek.
WYD: Warsaw : [s.ed.], 1991
OBJ: 42,[18] s., [8] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 20 cm,
DOD: Aneksy: bibliogr., "The fate of the murderers of father Jerzy Popiełuszko".
JĘZ: eng (oryg. pol)
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 187747


141/456

AUT: Lewek Antoni ks.
TYT: L'|abbe Jerzy Popiełuszko: symbole des victimes du communisme / Antoni Lewek.
WYD: Varsovie : [s.ed.], 1991
OBJ: 46,[18] s., [8] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 20 cm,
DOD: Annexes: bibliogr., "Le sort des meurtriers de l'abbe Jerzy Popiełuszko".
JĘZ: fre (oryg. pol)
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 187748


142/456

AUT: Lewek Antoni ks.
TYT: Don Jerzy Popiełuszko: simbolo delle vittime del comunismo / Antoni Lewek.
WYD: Varsavia : [s.ed.], 1991
OBJ: 46,[18] s., [8] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 20 cm,
DOD: App.: bibliogr.; "La sorte degli assassini di don Jerzy Popiełuszko".
JĘZ: ita (oryg. pol)
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 187749


143/456

AUT: Lewek Antoni ks.
TYT: Priester Jerzy Popiełuszko: ein Symbol der Opfer des Kommunismus / Antoni Lewek.
WYD: Warschau : [s.ed.], 1991
OBJ: 45,[18] s., [8] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 20 cm,
DOD: Anh.: Bibliogr.; "Uber die Morder des Priesters Jerzy Popiełuszko".
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 187750


144/456

AUT: Mikoszewski Karol ks.
TYT: Pamiętniki moje / oprac., przedm. i przyp. Ryszard Bender.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1987
OBJ: 343,[1] s., [1] k. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Lit., nota ed., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-0792-3
Hasło przedm.: Mikoszewski Karol, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 19 w. *
SYGNATURA: 185845


145/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski więzienne / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue, Societe d'Ed. Intern., 1982
OBJ: 254,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Znaki Czasu ; 42)
DOD: Kalendarium więzienne.
JĘZ: pol
ISBN: 2-85316-035-1
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 76681


146/456

AUT: Lewek Antoni ks.
TYT: Bóg - człowiek - Ojczyzna: homilie wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w związku z zamordowaniem ks. Jerzego Popiełuszki / ks. Antoni Lewek. [T. 1].
WYD: Warszawa : [s.ed., 1985]
OBJ: 229 s., [4] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kazania. *
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 185700


147/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Dokumentacja "Klubu Polskiego" w Rosieres (dep. Cher) / o. Bronisław Panek OC. Cz. 1.
NR WYD: Wyd. na prawach rękopisu.
WYD: Warszawa : nakł. aut., 1998
OBJ: [3],VI s., 372 k., fotokop., 22 cm,
SERIA: (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 8)
DOD: Tab., res., annexes
JĘZ: pol
ISBN: 83-908280-1-4
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Rosieres * Klub Polski * dokumenty.
SYGNATURA: 88677


148/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Dokumentacja "Klubu Polskiego" w Rosieres (dep. Cher) / o. Bronisław Panek OC. Cz. 2.
NR WYD: Wyd. na prawach rękopisu.
WYD: Warszawa : nakł. aut., 1998
OBJ: XV s., 193 k., fotokop., 22 cm,
SERIA: (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 9)
DOD: Tab., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908280-3-0
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Rosieres * Klub Polski * dokumenty.
SYGNATURA: 88677


149/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Dokumentacja "Klubu Polskiego" w Rosieres (dep. Cher) / o. Bronisław Panek OC. Cz. 3.
NR WYD: Wyd. na prawach rękopisu.
WYD: Warszawa : nakł. aut., 1998
OBJ: XVI s., 404 k., fotokop., 22 cm,
SERIA: (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 10)
DOD: Tab., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908280-1-4
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Rosieres * Klub Polski * dokumenty.
SYGNATURA: 88677


150/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Dokumentacja "Klubu Polskiego" w Rosieres (dep. Cher) / o. Bronisław Panek OC. Cz. 4.
NR WYD: Wyd. na prawach rękopisu.
WYD: Warszawa : nakł. aut., 1998
OBJ: XVI s., 216 k., fotokop., 22 cm,
SERIA: (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 11)
DOD: Tab., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908280-5-7
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Rosieres * Klub Polski * dokumenty.
SYGNATURA: 88677


151/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Dokumentacja "Klubu Polskiego" w Rosieres (dep. Cher) / o. Bronisław Panek OC. Cz. 5.
NR WYD: Wyd. na prawach rękopisu.
WYD: Warszawa : nakł. aut., 1998
OBJ: XXV,397 s., fotokop., 22 cm,
SERIA: (Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji / o. Bronisław Panek OC ; Z. 12)
DOD: Tab., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908280-6-5
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Rosieres * Klub Polski * dokumenty.
SYGNATURA: 88677


152/456

TYT: Priester unter Hitlers Terror: eine biographische und statistische Erhebung / bearb. von Ulrich von Hehl [et al.] Unter Mitw. der Diozesanarchive. [Bd.] 1.
NR WYD: 4., durchges. und erg. Aufl.
WYD: Paderborn [et al.] : Ferdinand Schoningh, 1998
OBJ: 996 s., 24 cm,
SERIA: (Veroffentlichungen der Kommission fur Zeitgeschichte ; Reihe A) - (Quellen ; Bd. 37)
DOD: Inhaltsverz. [Bd. 1-2], Quellen- und Literaturverz, tab.
JĘZ: ger
ISBN: 3-506-79839-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1933-1945 r. *
SYGNATURA: 210700


153/456

TYT: Priester unter Hitlers Terror: eine biographische und statistische Erhebung / bearb. von Ulrich von Hehl [et al.] Unter Mitw. der Diozesanarchive. [Bd.] 2.
NR WYD: 4., durchges. und erg. Aufl.
WYD: Paderborn [et al.] : Ferdinand Schoningh, 1998
OBJ: S. VIII,997-1984, 24 cm,
SERIA: (Veroffentlichungen der Kommission fur Zeitgeschichte ; Reihe A) - (Quellen ; Bd. 37)
DOD: Glossar der Haufig Auftretenden Sachbegriffe, Abbildungsverz., Einl., verz., Reg.
JĘZ: ger
ISBN: 3-506-79839-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1933-1945 r. *
SYGNATURA: 210700


154/456

AUT: Viola Giuseppe ks.
TYT: Un ||contemplativo nel mondo: Don Luigi Pelloux (1906-1959) / Giuseppe Viola.
NR WYD: 2 ed.
WYD: Brescia : Morcelliana, 1996
OBJ: XVI,184 s., portr., fot., 22 cm,
DOD: Nota biogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska * Włochy * 20 w. *
Hasło przedm.: Pelloux Luigi, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Włochy * 20 w. *
SYGNATURA: 210802


155/456

TYT: Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów / [Kongregacja ds. Duchowieństwa et al.].
WYD: Watykan : Libreria Ed. Vaticana, 1997
OBJ: 36,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Laikat a duchowieństwo katolickie * dokumenty.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie a laikat * dokumenty.
Hasło przedm.: Instrukcje. *
Hasło przedm.: Kongregacja do spraw Duchowieństwa * dokumenty.
SYGNATURA: Czytelnia: 210949


156/456

AUT: Sammon Sean FMS
TYT: Dzieci alkoholizmu: dorosłe dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w życiu zakonnym i kapłaństwie / Sean Sammon FMS, przekł. Karolina i Michał Romankowie.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1998
OBJ: 139,[1] s., 19 cm,
UW: [Tyt. oryg.: Alcoholism's Children. ACoAs in priesthood and religious life
DOD: Bibliogr.; test sprawdzający, czy jest się alkoholikiem...; Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7097-438-4
Hasło przedm.: Dorosłe dzieci alkoholików. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * zagadnienia. *
SYGNATURA: 190063


157/456

AUT: Sochoń Jan ks.
TYT: Zdania, przecinki, kropki... / Jan Sochoń, posł.: Julia Hartwig.
WYD: Poznań : "W drodze", 1998
OBJ: 299,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-322-2
Hasło przedm.: Sochoń Jan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
SYGNATURA: 190103


158/456

AUT: Nitecki, Piotr
TYT: Znak zwycięstwa: ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984) / ks. Piotr Nitecki.
NR WYD: Wyd. [2] rozsz.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1998
OBJ: 349,[3] s., [24] s. tabl., 3 faks., fot., 18 cm,
DOD: Lit., modlitwa o beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1224-2
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190118


159/456

AUT: Zaleski Władysław Michał Bonifacy abp, patriarcha Antiochii
TYT: 30 lat w Indiach, pamiętniki ks. Władysława Michała Zaleskiego, delegata apostolskiego / wybór i oprac. Izabella Rusinowa.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1997
OBJ: 165,[1] s., 24 cm,
DOD: Wykaz prac drukowanych ks. Zaleskiego, biogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-230-9846-8
Hasło przedm.: Zaleski Władysław Michał, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Indie * 19-20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 211046


160/456

AUT: Żurowski Marian Aleksander SJ
TYT: O duchowieństwie w szczególności / ks. Marian Żurowski.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1970-
OBJ: 24 cm,
SERIA: (Zarys Prawa Kanonicznego : Prawo Osobowe ; T. 2, Z. 3)
TOM: Cz. 1: Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem. 1970.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 42229 ; 42230 ; 84773 ; W.1132 ; W.1133 ; W.1134 ; W.1135 ; W.1136 ; W.1137 ; W.1138 ; W.1139 ; W.7915 ; W.8632


161/456

TYT: Rybacy ludzi: kapłani i świeccy w Nowej Ewangelizacji / red. Tom Forrest CSsR, [tł.: Piotr Kamiński].
WYD: Gdańsk : Toruń : Wydaw. Ewangelizacyjne "Abigail", 1997
OBJ: 156 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Dobrej Nowiny ; nr 5)
UW: Tyt. oryg.: The Second Worldwide Retreat for Priests.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-908073-2-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Laikat. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja. *
SYGNATURA: 210829 ; 211061 ; 211352


162/456

AUT: Królik Ludwik ks.
TYT: Pięciu kapłanów męczenników / ks. Ludwik Królik.
WYD: Warszawa : [Centrum Duszpasterstwa Archidiec. Warszawskiej], 1999
OBJ: 91 s., fot., faks., 21 cm,
DOD: Modlitwa o beatyfikację, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87989-03-7
Hasło przedm.: Roman Archutowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Edward Detkens, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Michał Oziębłowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Zygmunt Sajna, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Michał Woźniak, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 211370


163/456

AUT: Goszczyńska Agnieszka
TYT: Ksiądz Julian Chrościcki: życie i działalność / Agnieszka Goszczyńska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1998
OBJ: 200 s., mapka, fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr. i skróty bibliogr., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87802-08-5
Hasło przedm.: Chrościcki Julian, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211373


164/456

TYT: Ksiądz Antoni Chomicki, syn Podlasia - apostoł Ukrainy / wspomnienia zebr., oprac. i wyd. Henryk Dąbkowski.
WYD: Warszawa : Kościół Rzymskokatolicki na Kresowych Ziemiach Polskich, 1999
OBJ: 48,[1] s., fot., faks., ryc., 21 cm,
DOD: Kalendarium życia ks. A. Chomickiego.
JĘZ: pol
ISBN: 83-911198-2-3
Hasło przedm.: Chomicki Antoni, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211377


165/456

AUT: Szweda Konrad ks.
TYT: Ponieśli swój krzyż / ks. Konrad Szweda.
WYD: Poznań : Pallottinum, 1989
OBJ: 183,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7014-124-2
Hasło przedm.: Dzieci * Polska * 1939-1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Młodzież * Polska * 1939-1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * pamiętniki.
SYGNATURA: 84187 ; 211402


166/456

AUT: Gabański Stanisław
TYT: W zielonej sutannie: dziennik kleryka-żołnierza 1965-1967 / Stanisław Gabański, tekst "Dziennika" zebr. i przygot. do wyd. ks. Henryk Piecha.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej Biblos, 1995
OBJ: 91 s., [15] s. tabl., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85380-79-5
Hasło przedm.: Gabański Stanisław. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Poborowi * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Służba wojskowa * Polska * 1956-1989 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 190225


167/456

AUT: Ozorowski Edward bp
TYT: Pamięć wdzięczności początkiem: (o ludziach mi bliskich) / bp Edward Ozorowski.
WYD: Białystok : "Wybór", 1995
OBJ: 89,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-904083-3-4
Hasło przedm.: Rabczyński Wacław, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pietkun Witold, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * pamiętniki.
Hasło przedm.: Granat Wincenty, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Paszkiewicz Mieczysław, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Paprocki Tadeusz, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Tokarczuk Ignacy, abp * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kisiel Edward, abp * pamiętniki.
Hasło przedm.: Danielski Wojciech, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Majdański Kazimierz, abp * pamiętniki.
Hasło przedm.: Chmielewski Jan, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Wyczawski Hieronim Eugeniusz, OFM * pamiętniki.
Hasło przedm.: Ozorowski Edward, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 211540


168/456

AUT: Turek Władysław ks.
TYT: Ksiądz infułat Antoni Jagłowski / ks. Władysław Turek.
WYD: Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 1996
OBJ: 59,[1] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Suplement Hozjański) - (Seria Biograficzna, ISSN 1425-3028 ; 1)
DOD: Lit., aneks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jagłowski Antoni, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211616


169/456

AUT: Delpini Mario
TYT: Wielebny, co za maniery!: mały, braterski poradnik dla księży / Mario Delpini, z wł. przeł. Irena Burchacka.
WYD: Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1999
OBJ: 107,[1] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Reverndo che maniere! Piccolo Galateo Pastorale.
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-7119-248-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * poradniki.
Hasło przedm.: Obyczaje towarzyskie * poradniki.
Hasło przedm.: Stosunki interpersonalne * katolicyzm * poradniki.
SYGNATURA: 211777


170/456

AUT: Gruse Tadeusz , Świetlik Jerzy
TYT: Marceli Świetlik 1872-1932 / Tadeusz Gruse, Jerzy Świetlik.
WYD: Ostromecko : [s.ed.], 1999
OBJ: 65 s., rys., fot., 20 cm, 1 pl.
DOD: Źródła
JĘZ: pol nor eng lat ger
Hasło przedm.: Świetlik Marceli, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 211858


171/456

AUT: Gruse Tadeusz , Świetlik Jerzy
TYT: Feliks Gruse 1913-1989 / T. Gruse, J. Świetlik.
WYD: Ostromecko : [s.ed.], 1999
OBJ: [3],8,[81] s., fot., rys., 20 cm,
JĘZ: pol ger ukr
Hasło przedm.: Gruse Feliks, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211859


172/456

AUT: Sevoy F. H. ks.
TYT: Obowiązki osób stanu duchownego / przez x. F.H. Sevoa dyrektora renenskiego seminarium po francusku napisane, przekł. x. P. Gniewczyńskiego K.S.K.Ł.
NR WYD: Wyd. nowe.
WYD: Wilno : Druk. Diec. u XX. Misjonarzy na Górze Zbawiciela, 1859
OBJ: 18 cm,
TOM: T. 2: Rekolekcje dla kapłanów.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Rekolekcje. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 190299


173/456

TYT: Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980 / pod red. Zbigniewa Kapały i Jerzego Myszora, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie ; Muzeum Śląskie w Katowicach.
WYD: Katowice : Muzeum Śląskie, 1999
OBJ: 176 s., sch., 24 cm,
DOD: Lit., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87455-65-2
Hasło przedm.: Kapelani wojskowi * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Służba wojskowa * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne
Hasło przedm.: Śląsk Górny * religia * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 211992


174/456

AUT: Karbownik Henryk ks.
TYT: Opodatkowanie dochodów duchowieństwa i dóbr kościelnych na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772-1918 / Henryk Karbownik, Wydz. Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw.KUL, 1998
OBJ: 256 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., podst. jednostki pieniężne używane na ziemiach pol., Zsfassung.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0642-6
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * finanse * Polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 212202


175/456

AUT: Suchorowska-Śliwińska, Danuta.
TYT: Postawcie mi krzyż brzozowy: prawda o ks. Władysławie Gurgaczu SJ / Danuta Suchorowska-Śliwińska.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM -Księża Jezuici, 1999
OBJ: 207,[1] s., [14] s. fot., 20 cm,
DOD: Aneks: Jezuici w więzienich PRL, Członkowie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, Osoby udzielające pomocy PPAN (nie będące członkami), Osoby podejrzane przez władze bezpieczeństwa o współpracę z PPAN i represjonowane
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-533-X
Hasło przedm.: Gurgacz Władysław, SJ. *
Hasło przedm.: Jezuici * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 212248


176/456

AUT: Karolewicz Grażyna
TYT: Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922 / Grażyna Karolewicz, Inst. Historii Kościoła przy Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : "Polihymnia", 1998
OBJ: 164,[3] s., [10] s. tabl., faks., fot., portr., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87405-30-2
Hasło przedm.: Radziszewski Idzi Benedykt, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Lublin * Katolicki Uniwersytet Lubelski. *
SYGNATURA: 212253


177/456

AUT: Stanaszek Bogdan ks.
TYT: Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939 / ks. Bogdan Stanaszek.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 606 s., faks., fot., mapa, portr., 24 cm,
SERIA: (Kościół w Dziejach Państw i Społeczeństw / Inst. Historii Kościoła KUL)
DOD: Bibliogr., tab., ind., Inh.-Verz., cont., tab. de matieres, ind. generale, Zsfassung, sum., le somm., somm., aneksy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0658-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Sandomierz, diecezja * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 212296


178/456

AUT: Kania Kazimierz
TYT: Reportaż z nieba i ziemi / Kazimierz Kania.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1969
OBJ: 263,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Katolicyzm. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 91276 ; 180225


179/456

AUT: Mandziuk Józef ks.
TYT: Ksiądz kanonik Zygmunt Kozłowski (1916-1998), duszpasterz dolnośląski / ks. Józef Mandziuk.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw.-Poligraficzna "Adam", 1999
OBJ: 107,[3] s., fot., 20 cm,
DOD: Lit., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7232-095-0
Hasło przedm.: Kozłowski Zygmunt, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Śląsk Dolny * biografie * 20 w. *
SYGNATURA: 212526


180/456

AUT: Kaczmarek Tomasz , Peloso Flavio
TYT: Luci nelle tenebre: i 108 martiri della Chiesa in Polonia: 1939-1945 / Tomasz Kaczmarek, Flavio Peloso.
WYD: Warszawa : Marki : Michalineum, 1999
OBJ: 134 s., 16 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 83-7019-225-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
Hasło przedm.: Błogosławieni * Polska. *
SYGNATURA: 190476 ; 190477


181/456

AUT: Kajsiewicz Hieronim CR
TYT: Rady dla młodych księży / ks. Hieronim Kajsiewicz CR, wst. opatrz. ks. Józef Guzdek.
WYD: Kraków : "Alleluja", 1999
OBJ: 85,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Congregationis Radices ; 2)
DOD: Lit., leksykon przywoływanych autorytetów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87440-06-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * poradniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * poradniki.
SYGNATURA: 190513


182/456

AUT: Ugenti, Antonio
TYT: Wołanie nowych czasów: ksiądz Jakub Alberione / Antonio Ugenti, [tł. SS. Uczennice Boskiego Mistrza].
WYD: Częstochowa : Edycja "Świętego Pawła", [1999]
OBJ: 125,[1] s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Don Giacomo Alberione. Voce dei tempi nuovi.
DOD: Lit., wybr. myśli ks. Alberione, gł. dane biogr. życia ...
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-7168-339-1
Hasło przedm.: Alberione Jakub, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Włochy * 20 w. *
SYGNATURA: 190523


183/456

AUT: Ki Khui Om Joseph
TYT: The suitability of candidates for the priesthood in the light of canon 1025 / Ki Khui Om Joseph, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 1999
OBJ: 145,[1] s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 213034


184/456

AUT: Luca Augusto o.
TYT: Monsignor Conforti, vescovo di Parma, fondatore dei Missionari Saveriani / Augusto Luca.
NR WYD: 3a ed.
WYD: Brescia : Redazione Missionari Saveriani, 1992
OBJ: 94,[2] s., 19 cm,
DOD: App., lit.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Conforti Guido, bp. *
Hasło przedm.: Misjonarze Sawerianie. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Włochy * 19-20 w. *
SYGNATURA: 190637


185/456

TYT: Veritatem facientes in caritate: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat 1900-1979 / wybór i oprac. tekstów Halina Irena Szumił.
WYD: Sandomierz : Wydaw. Diec., 1999
OBJ: 219,[4] s., portr., fot., 17 cm,
DOD: Lit., modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Prof. Wincentego Granata
JĘZ: pol
ISBN: 83-88006-38-X
Hasło przedm.: Granat Wincenty, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190642 ; 190643 ; 191089


186/456

AUT: Gogolewski Tadeusz ks.
TYT: Ks. Bolesław Szkiłądź, duszpasterz, męczennik, dyplomata / ks. Tadeusz Gogolewski.
WYD: Augustów : Stow. Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, 1999
OBJ: 192 s., fot., rys., 23 cm, err.
DOD: Przyp., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907953-3-7
Hasło przedm.: Szkiłądź Bolesław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213652


187/456

TYT: Duch Pański posłał mnie: materiały sympozjum naukowego poświęconego Czcigodnemu Słudze Bożemu księdzu Janowi Balickiemu (14-15.03.1998 r.) / pr. zb. pod red. ks. Adama Szala.
WYD: Przemyśl : Wydaw. Archidiec. Przemyskiej, 1999
OBJ: 217 s., [7] s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907029-8-3
Hasło przedm.: Jan Balicki, ks., bł. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 213680


188/456

AUT: Kowalów Witold Józef ks.
TYT: Ks. Michał S. Głowacki "Świętopełk" (1804-1846), folklorysta i współorganizator powstania / ks. Witold Józef Kowalów.
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : Ośr. "Wołanie z Wołynia", 1999
OBJ: 256,[3] s., il., faks., fot., portr., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; T. 9) - (Biblioteka Podtatrzańska ; T. 1)
DOD: Bibliogr., tab., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907955-6-6
Hasło przedm.: Głowacki Michał Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 213681


189/456

AUT: Brzeziński Robert ks.
TYT: Ks. Bonawentura Metler i męczennicy parzymiescy: w 60-lecie tragicznych wydarzeń (1939-1999) / Robert Brzeziński.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1999
OBJ: 38,[3] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Zeszyty "Niedzieli" ; nr 12)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-92-5
Hasło przedm.: Metler Bonawentura, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
Hasło przedm.: Parzymiechy * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 214482


190/456

TYT: Świadectwo drogi: księga pamiątkowa dwudziestopięciolecia kapłaństwa ks. prałata Józefa Romana Maja / [red. nauk. Joanna Płaza], Tow. im. Stanisława ze Skarbimierza.
WYD: Warszawa : "DiG", 1998
OBJ: 448 s., [1] k. tabl., il., faks., fot., portr., mapy, 25 cm,
DOD: Autobiogr. i bibliogr. osobowa ks. J. Maja; lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-035-0
Hasło przedm.: Maj Józef Roman, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Warszawa * parafia św. Katarzyny. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 214576 ; 217855


191/456

AUT: Narewska Dorota , Chromy Jacek , Dziubińska Grażyna
TYT: Ks. Roman Archutowski, męczennik / [tekst Dorota Narewska, oprac. graf. Jacek Chromy, Grażyna Dziubińska].
WYD: Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydaw. A. |Grzegorczyk, Prymasowska Fundacja im. Kard. Augusta Hlonda, 1999
OBJ: 46,[1] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86902-33-7
Hasło przedm.: Roman Archutowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 191092


192/456

TYT: Wartime rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy / The Polish Educational Foundation in North America.
WYD: Toronto : The Polish Educational Foundation in North America, 2000
OBJ: 131 s., 28 cm,
DOD: A chronicle of Polish Clergy and Religious murdered by the Germans for assisting Jews
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Żydzi * pomoc i ratunek * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 122543


193/456

AUT: Wierna Renata
TYT: Ksiądz Stanisław Witek, teolog moralista / Renata Wierna, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 262,[1] s., 20 cm,
DOD: Tab., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0631-0
Hasło przedm.: Teologia moralna * katolicyzm * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Witek Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215049


194/456

TYT: Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego / red. Zygmunt Zieliński przy współudziale Mariana Pereta, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [et al.].
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 135,[2] s., 20 cm,
UW: Mat. z konf. nauk. - Lublin 18 XI 1998 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0606-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Lublin, okręg * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 215051


195/456

AUT: Kakiet Małgorzata
TYT: Pewna forma szczęścia według Jerzego Wolffa / Małgorzata Kakiet.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1993
OBJ: 94,[2] s., [8] s. tabl., fot., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 78)
DOD: [Nota] od aut., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-25-X
Hasło przedm.: Wolff Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Malarstwo * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Krytyka artystyczna * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191138 ; 194557


196/456

AUT: Bliziński, Wacław
TYT: Wspomnienia mojego życia i pracy / Wacław Bliziński, oprac. i przypisami opatrzył Grzegorz Waliś.
WYD: Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003
OBJ: 246 s., [30] s. tabl., il., 24 cm,
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bliziński, Wacław (1870-1944) *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. * pamiętniki
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Praca społeczna * Polska * 19-20 w. * pamiętniki
Hasło przedm.: Lisków (woj. wielkopolskie) * 19-20 w. * pamiętniki
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 20 w. * pamiętniki
SYGNATURA: 264680


197/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Nasz Ojciec Ksiądz Władysław Korniłowicz / Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1980
OBJ: 107,[3] s., 16 cm,
DOD: [Nota] od wydaw.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Korniłowicz Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 183032 ; 184746


198/456

AUT: Gołaszewski Włodzimierz
TYT: Traperzy Kościoła / Włodzimierz Gołaszewski.
WYD: Warszawa : Wiedza i Życie, 1996
OBJ: 163,[1] s., fot., mapy, 25 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86805-96-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * publicystyka.
Hasło przedm.: Reportaż polski * 20 w. *
SYGNATURA: 215489


199/456

AUT: Gawryś Cezary
TYT: Scieżki ocalenia / Cezary Gawryś.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1997
OBJ: 274,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336) ; T. 99)
DOD: [Nota] od aut., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-98-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Postawy * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Reportaż polski * 20 w. *
SYGNATURA: 215537


200/456

AUT: Jaźwiecka- Bujalska Dominika
TYT: Między magią a religią czyli zabobony i przesądy wśród duchowieństwa katolickiego we współczesnej Polsce / Dominika Jaźwiecka-Bujalska.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 120,[4] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-711-6
Hasło przedm.: Przesądy * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 216262


201/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: A freedom within: the ||prison notes of Stefan, cardinal Wyszyński / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, transl. by Barbara Krzywicki-Herburt and Walter J. Ziemba ; forew. by Malcolm Muggeridge.
NR WYD: [2nd ed.]
WYD: Sutton : Aid to the Church in Need, 1985
OBJ: XV,272 s., mapa, 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 0 9511805 0 9
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 216429


202/456

AUT: Fidos Jarosław , Olszewski Daniel ks.
TYT: Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943, życie i działalność / Jarosław Fidos, Daniel Olszewski.
WYD: Kielce : "Jedność", 2000
OBJ: 143 s., [20] s. tabl., fot. kolor., rys., faks., 21 cm,
DOD: Lit., bibliogr. publikacji ks. Jana Wiśniewskiego, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7224-361-1
Hasło przedm.: Wiśniewski Jan, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217242


203/456

TYT: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego / pod red. Krzysztofa Zemeły, Grzegorza Miernika.
WYD: Skarżysko-Kamienna : "PiS", 1999
OBJ: 298 s., fot. kolor., tab., 20 cm,
SERIA: (Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 19)
UW: [Książka wyd.] z okazji beatyfikacji przez Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku
DOD: Kalendarium, lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-911832-0-3
Hasło przedm.: Kazimierz Tomasz Sykulski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 217299


204/456

TYT: Kresowi księża harcerze: od Kamieńca Podolskiego do Nowogródka i Drohiczyna n/B. / wspomnienia zebr., oprac. i wyd. Henryk Dąbrowski.
NR WYD: Wyd. 2 uzup.
WYD: Warszawa : [s. ed.], 1999
OBJ: 280 s., mapa, fot., nuty, rys., 20 cm,
SERIA: (Kościół Rzymskokatolicki na Kresowych Ziemiach Polskich)
DOD: Skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-911198-3-1
Hasło przedm.: Harcerstwo * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kresy Wschodnie * 20 w. *
SYGNATURA: 217518


205/456

AUT: Kowalik Szczepan
TYT: Ksiądz Roman Kotlarz: życie i działalność 1928-1976 / Szczepan Kowalik, Jarosław Sakowicz, red. nauk. Elżbieta Orzechowska.
WYD: Radom : Radomskie Tow. Nauk., Radomskie Wydaw. Diec. |"Ave", 2000
OBJ: 132 s., fot., 20 cm,
DOD: Bibliogr., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-88100-00-9
Hasło przedm.: Kotlarz Roman, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 217526 ; 219195


206/456

AUT: Sedlak Włodzimierz Henryk ks.
TYT: Antek z Ćmielowa: pamiętnik 1 / ks. Włodzimierz Sedlak.
WYD: Radom : Continuo, 1999
OBJ: 184,[2] s., [4] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-903334-3-0
Hasło przedm.: Sedlak Włodzimierz, ks. *
Hasło przedm.: Ćmielów * parafia * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 217529


207/456

AUT: Rokoszny Józef ks.
TYT: Diariusz wielkiej wojny 1914-1915 / ks. Józef Rokoszny, oprac., wst. i przyp. Wiesław Caban i Marek Przeniosło.
WYD: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998
OBJ: XVI,256,[1] s., portr., 20 cm,
SERIA: (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; Nr 13)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-074-X
Hasło przedm.: Rokoszny Józef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Wojna 1914-1918 r. * Polska * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 218153


208/456

AUT: Rokoszny Józef ks.
TYT: Diariusz wielkiej wojny 1915-1916 / ks. Józef Rokoszny, oprac., wst. i przyp. Wiesław Caban i Marek Przeniosło.
WYD: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998
OBJ: 291,[1] s., faks., 20 cm,
SERIA: (Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; Nr 14)
DOD: Przyp., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-075-8
Hasło przedm.: Rokoszny Józef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Wojna 1914-1918 r. * Polska * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 218153


209/456

AUT: Pyrchała Paweł ks.
TYT: Ksiądz Teodor Christoph, duszpasterz śląski / ks. Paweł Pyrchała.
WYD: [Gliwice : [Wydz. Duszpasterski Kurii Diec., 2000]
OBJ: 110 s., fot., faks., 20 cm,
DOD: Wykaz źród. i bibliogr., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-911734-0-2
Hasło przedm.: Christoph Teodor, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 218307 ; 218334


210/456

TYT: Sługa Boży Teodor Christoph: świątobliwy proboszcz śląski / wyd. ks. Alojzy Koziełek.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: [Gliwice] : [ Wydz. Duszpasterski Kurii Diec.], [1997]
OBJ: 43 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Christoph Teodor, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 218308


211/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski więzienne / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.
NR WYD: Wyd. 3 uzup.
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 1991
OBJ: 254,[1] s., [8] s. tabl., fot., plan, 20 cm,
DOD: Kalendarium więzienne
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 218446


212/456

AUT: Anczarski Józef ks.
TYT: Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946 / ks. Józef Anczarski, oprac., wst., przyp., ind. oraz wyb. fot.: Józef Wołczański.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Lwów : Kraków : Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiec. Lwowskiej Ob. Łac., 1998
OBJ: 566 s., fot., mapa, faks., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie), ISSN 1429-6292 ; Ser. A) - (Źródła i Materiały ; T. 3)
DOD: Ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-906044-6-9
Hasło przedm.: Anczarski Józef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Tarnopol (Ukraina; okręg) * 1939-1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * Polska * pamiętniki.
SYGNATURA: 218500


213/456

AUT: Wilanowski Cyprian
TYT: Konspiracyjna działalność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w latach 1939-1944 / Cyprian Wilanowski, przedm. Kazimierz Krajewski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 2000
OBJ: 193,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1329-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Armia Krajowa. *
Hasło przedm.: Wilno, okręg * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 218970


214/456

AUT: Mrówczyński Jerzy CR
TYT: Ks. Walerian Kalinka: życie i działalność / o. Jerzy Mrówczyński CR.
WYD: Poznań : Warszawa : Lublin : Księg. Św. Wojciecha, 1972
OBJ: 694,[2] s., [1] k. portr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kalinka Walerian, CR * biografia. *
Hasło przedm.: Zmartwychwstańcy * biografie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 105590 ; 219077


215/456

AUT: Zygmunt |Szczęsny |Feliński abp warszawski, bł.
TYT: Pamiętniki / Zygmunt Szczęsny Feliński, oprac., przygot. do dr. i opatrz. przedm. Eligiusz Kozłowski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1986
OBJ: 763,[1] s., [17] s. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Z Zegarem)
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-0762-1
Hasło przedm.: Zygmunt Szczęsny Feliński, abp, bł. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 219149 ; 185787


216/456

TYT: Borowa, Moja Mała Ojczyzna. T. 1: Wspomnienia / red. ks. Józef Stala.
WYD: Borowa : [dr.: |Zakł. Poligr. Zbigniew Gajek], 2000
OBJ: 184 s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88308-45-9
Hasło przedm.: Borowa (woj. podkarpackie) * parafia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 219248


217/456

AUT: Stala Józef ks.
TYT: Borowa, Moja Mała Ojczyzna. T. 2: Duchowieństwo / ks. Józef Stala, Szczepan Komoński.
WYD: Borowa : [dr.: |Zakł. Poligr.], 2001
OBJ: 160 s., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr. przy hasłach, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88308-85-8
Hasło przedm.: Borowa (woj. podkarpackie) * parafia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 14-21 w. *
SYGNATURA: 219248


218/456

AUT: Maliński Mieczysław ks.
TYT: Kilka dni w Ziemi Świętej - życie całe: jubileusz Ziemi Świętej / ks. Mieczysław Maliński.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2000
OBJ: 107,[1] s., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-734-0
Hasło przedm.: Izrael * pamiętniki.
Hasło przedm.: Maliński Mieczysław, ks. *
Hasło przedm.: Pielgrzymki * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 191903


219/456

AUT: Fedorowicz Tadeusz ks.
TYT: Drogi Opatrzności / ks. Tadeusz Fedorowicz.
NR WYD: [Wyd. 3]
WYD: Lublin : Norbertinum, 1998
OBJ: 266 s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. złoż., fot., faks., map., reprod., 21 cm,
SERIA: (Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu w ZSSR : Pamiętniki i Dokumenty ; T. 1)
DOD: Lit., aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86837-80-2
Hasło przedm.: Fedorowicz Tadeusz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy pracy * ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * pamiętniki.
SYGNATURA: 219438


220/456

AUT: Ryżko Stanisław ks.
TYT: "Trzeba zostać" / ks. Stanisław Ryżko.
WYD: Lublin : Norbertinum, 1999
OBJ: 366,[3] s., [60] s. tabl., fot., faks., 21 cm,
SERIA: (Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu w ZSSR : Pamiętniki i Dokumenty ; T. 2)
DOD: Lit., aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86837-81-0
Hasło przedm.: Ryżko Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pińsk (Białoruś; diecezja) * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 219439


221/456

AUT: Kopiczko Andrzej ks.
TYT: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 1 / Andrzej Kopiczko.
WYD: Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2000
OBJ: 207 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 189)
DOD: Zsfassung, bibliogr., Inh.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87643-91-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Warmia, archidiecezja * 16-19 w. *
SYGNATURA: 219642


222/456

AUT: Kopiczko Andrzej ks.
TYT: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 2: Słownik / Andrzej Kopiczko.
WYD: Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2000
OBJ: 371 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; Nr 189)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87643-46-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 16-19 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Warmia, archidiecezja * biografie * słowniki.
SYGNATURA: 219642


223/456

TYT: Wstępujący na wzgórze: wspomnienia o Ks. Januszu St. Pasierbie / pr. zbior. pod red. Marii Wilczek.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 2000
OBJ: 363,[5] s., fot., fot. kolor., 23 cm,
DOD: Książki autorstwa ks. Janusza St. Pasierba
JĘZ: pol
ISBN: 83-88487-43-4
Hasło przedm.: Pasierb Janusz Stanisław, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 219649


224/456

AUT: Popiełuszko Jerzy ks.
TYT: Dotknięcie Boga: myśli, modlitwy, wywiady / ks. Jerzy Popiełuszko, wybr., oprac. i przedm. opatrz. ks. Jan Sochoń.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 2000
OBJ: 159,[1] s., [8] s. tabl., fot., faks., 20 cm,
DOD: Nota bibliogr., bibliogr. w jęz. pol.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1295-1
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191955


225/456

AUT: Bender Ryszard
TYT: Ksiądz Karol Mikoszewski (X.Syxtus) 1832-1886: członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec / Ryszard Bender.
WYD: Warszawa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982
OBJ: 250,[2] s., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-00007-0
Hasło przedm.: Mikoszewski Karol, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 183496 ; 184402 ; 191996


226/456

AUT: Blachnicki Franciszek ks.
TYT: Trzy nawrócenia / ks. Franciszek Blachnicki, [wyb. i oprac.: Ewa Kusz].
NR WYD: [Wyd. 2, popr.]
WYD: Krościenko : Wydaw. Światło-Życie Instytutu im. ks. F. Blachnickiego, 2001
OBJ: 88 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-913480-2-4
Hasło przedm.: Blachnicki Franciszek, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 192010


227/456

AUT: Kajsiewicz Hieronim CR
TYT: Ksiądz a polityka / ks. Hieronim Kajsiewicz CR, wst. opatrz. ks. Józef Guzdek.
WYD: Kraków : Alleluja |Wydaw. Zmartwychwstańców, 2000
OBJ: 81 s., 20 cm,
SERIA: (Congregationis Radices ; 5)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-67440-36-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie a polityka * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Kajsiewicz Hieronim, ks. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 19 w. *
SYGNATURA: 192027


228/456

AUT: Bąbiński Henryk ks.
TYT: Ojcowie duchowni Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1928-1976 / ks. Henryk Bąbiński.
WYD: Częstochowa : Kuria Metropolitalna, Tyg. Katolicki "Niedziela", 2000
OBJ: 117,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 96)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88389-16-5
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Częstochowa * Wyższe Seminarium Duchowne * biografie * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 192031


229/456

AUT: Pazera Wojciech ks.
TYT: Polskie kaznodziejstwo epoki oświecenia / ks. Wojciech Pazera.
WYD: Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000
OBJ: 217,[1] s., fot., 24 cm,
DOD: Biblogr., res., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7098-448-7
Hasło przedm.: Homiletyka * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Oświecenie * Polska. *
SYGNATURA: 220693


230/456

AUT: Andrzejak Ambroży ks.
TYT: U początków ruchu misyjnego w Polsce: biskup Kazimierz Kowalski 1896-1972 / ks. Ambroży Andrzejak.
WYD: Poznań : Papieski Wydz. Teologiczny, 1993
OBJ: 248 s., fot., tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Papieski Wydz. Teologiczny w Poznaniu ; t. 13)
DOD: Aneksy, bibliogr., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kowalski Kazimierz, bp * biografia *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87820


231/456

AUT: Kamenec Ivan
TYT: Tragedia polityka, księdza i człowieka: (Józef Tiso 1887-1947) / Ivan Kamenec, przeł. Piotr Godlewski.
WYD: Warszawa : Neriton, 2001
OBJ: 151 s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Tragedia politika, knaza a cloveka (Dr. Jozef Tiso 1887-1947).
DOD: Lit., posł., ind.
JĘZ: pol (oryg. slo)
ISBN: 83-86842-95-4
Hasło przedm.: Tiso Jozef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Słowacja * 20 w. *
Hasło przedm.: Słowacja * 20 w. *
SYGNATURA: 220797


232/456

AUT: Baniak Józef
TYT: Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej: studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce / Józef Baniak.
WYD: Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza, Wydz. Teologiczny - Red. Wydaw., 2000
OBJ: 351 s., tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Uniw. im. A. Mickiewicza, Wydz. Teologiczny ; 35)
DOD: Abstr., bibliogr., kwestionariusz ankiety
JĘZ: pol
ISBN: 83-86360-44-5
Hasło przedm.: Apostazja od stanu duchownego * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Powołanie kapłańskie * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 220833


233/456

TYT: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz, kapłan i wychowawca: sympozjum w piątą rocznicę śmierci Wrocław 18-19 listopada 2000 r. / [red. Maria Chomik, Maria Lubieniecka, Jadwiga Wartalska].
WYD: Kraków : Wydaw. OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2001
OBJ: 189,[1] s., [5] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86991-82-8
Hasło przedm.: Zienkiewicz Aleksander, ks. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo akademickie * katolicyzm * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 220848


234/456

AUT: Chachulski Tomasz
TYT: Stanisław Konarski / Tomasz Chachulski, Tow. im. Stanisława ze Skarbimierza.
WYD: Warszawa : "DIG", 2000
OBJ: [2],97 s., il., 17 cm,
SERIA: (Ludzie Niezwyczajni)
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-103-9
Hasło przedm.: Konarski Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 192207


235/456

AUT: Ślusarska, Magdalena
TYT: Paweł Ksawery Brzostowski / Magdalena Ślusarska, Tow. im. Stanisława ze Skarbimierza.
WYD: Warszawa : "DiG", 2000
OBJ: [2],103,[1] s., il., 17 cm,
SERIA: (Ludzie Niezwyczajni)
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-070-9
Hasło przedm.: Brzostowski Paweł Ksawery, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 192208 ; 192825


236/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski milenijne: wybór z dziennika "Pro memoria" z lat 1965-1967 / Stefan kard. Wyszyński, [wyb. i oprac. red.: Maria Okońska, Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka].
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 2001
OBJ: 263,[1] s., [8] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88202-06-5
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 220896


237/456

AUT: Kisz Jan ks.
TYT: Ksiądz Ignacy Skorupka - bohater narodowy: "Cud Wisły" / Jan Kisz.
WYD: Wrocław : "Alpaca", 1997
OBJ: 111,[1] s., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905639-6-7
Hasło przedm.: Skorupka Ignacy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Bitwa 1920 r. warszawska. *
SYGNATURA: 220916


238/456

AUT: Celli Andrea
TYT: Natura giuridica e funzionamento degli Istituti per il Sostentamento del Clero / Andrea Celli, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 2000
OBJ: 93,[4] s., 24 cm,
UW: Estratto della tesi di dottorato in diritto canonico.
DOD: Źród., bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 220969


239/456

AUT: Siurys Juozas
TYT: La ||formazione permanente dei presbiteri: disposizione vigente (can. 279) e progetti per il futuro in Lituania / Juozas Siurys, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 2000
OBJ: 170,[1] s., 24 cm,
UW: Exc. theseos ad Doctoratum in Utroque Iure.
DOD: Źród. i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 220994


240/456

AUT: Lutumba Komba Bruno
TYT: Le ||travail et la securite sociale des clercs dans l'Eglise et l'etat: droit compare / Lutumba Komba Bruno, Pont. Univ. Lateranensis, Inst. Utriusque Juris.
WYD: Romae : Pont. Univ. Lateranense, 1999
OBJ: XL,143 s., 24 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Utroque Jure.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 220996


241/456

AUT: Onuchukwu Jude Ojiako
TYT: The ||necessity of the proper pastoral collaboration of the parish priest with the diocesan bishop, priests or deacons and the lay faithful, with special reference to canon 519, of the 1983 code / Jude Ojikako Onuchukwu, Pont. Univ. Lateranensis, Inst. Utriusque Iuris, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 2000
OBJ: XVI,352,[1] s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Laikat * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 221009


242/456

AUT: Ponczek Mirosław
TYT: Działalność społeczna i niepodległościowa kapelanów dzielnicy śląskiej "Sokoła" / Mirosław Ponczek.
WYD: [S. l. : s. ed., 1993]
OBJ: S. 159-169, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Studia i Monografie AWF we Wrocławiu T. 37 (1993)
DOD: Lit., aneksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". *
SYGNATURA: B.4073


243/456

AUT: Wójcik Stefan ks.
TYT: Biskup Wincenty Urban: życie i działalność 1911-1983 / ks. Stefan Wójcik.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2001
OBJ: 488,[4] s., fot., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Pedagogiczna / Kat. Pedagogiki Porównawczej Wydz. Nauk Społecznych KUL ; Ser. A) - (Studia ; T. 6)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-912455-1-9
Hasło przedm.: Urban Wincenty, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Śląsk Dolny * religia * 20 w. *
SYGNATURA: 203910 ; 227656


244/456

TYT: W trosce o Kościół i naród: dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia: dwadzieścia lat Kościoła w Polsce w okresie funkcji prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa / red. ks. Stanisław Urbański.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2001
OBJ: 199,[1] s., fot., 20 cm,
UW: Mat. z sympozjum 25-04 2001
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-200-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1980 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Glemp Józef, prymas Polski * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 203957 ; 203958 ; 203959 ; 203960


245/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Dokumentacja i katalog księży polskich pracujących w duszpasterstwie emigracyjnym na terenie Francji od 1922 roku / o. Bronisław Panek OC.
WYD: [Warszawa : nakł. aut.], 2001
OBJ: [1],XXII,134,[1] s., 30 cm,
SERIA: (Materiały do Dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji ; z. 31)
DOD: Lit., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908280-9-X
Hasło przedm.: Polska Misja Katolicka * Francja * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 122889


246/456

AUT: ks. Welenc Stanisław
TYT: Kapłaństwo moja miłość / ks. Stanisław Welenc.
WYD: Bydgoszcz : dr.: GraDar, [po 1998]
OBJ: 289 s., fot. kolor., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87531-34-0
Hasło przedm.: Welenc Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 204000


247/456

AUT: Bukowiński Władysław ks.
TYT: Do moich przyjaciół: fragmenty spuścizny piśmienniczej / ks. Władysław Bukowiński, zebr. i oprac. ks. Witold Józef Kowalów.
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2001
OBJ: 149,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; T. 22)
DOD: [Nota] od wyd.
JĘZ: pol
ISBN: 83-911918-9-3
Hasło przedm.: Bukowiński Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 204033


248/456

TYT: Spotkałem człowieka: ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. Cz. 1 / zebr. i oprac. ks. Witold Józef Kowalów.
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2001
OBJ: 174,[1] s., il., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 23)
DOD: Aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-88863-00-2
Hasło przedm.: Bukowiński Władysław, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * pamiętniki.
SYGNATURA: 204098


249/456

TYT: Katolicyzm polski na przełomie wieków: mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje / pod red. Józefa Baniaka.
WYD: Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza, Wydz. Teologiczny - Red. Wydaw., 2001
OBJ: 413 s., tab., wykr., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Uniw. im. A. Mickiewicza, Wydz. Teologiczny ; 40)
UW: Mat. z I Ogólnopol. Konf. Nauk. Zakł. Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu 21-23 XI 2000 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86360-61-5
Hasło przedm.: Katolicyzm * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 226380


250/456

AUT: Bonowicz Wojciech
TYT: Tischner / Wojciech Bonowicz.
WYD: Kraków : Znak, 2001
OBJ: 509,[3] s., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind., źród. il.
JĘZ: pol
ISBN: 83-240-0057-7
Hasło przedm.: Tischner Józef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 226438


251/456

TYT: W trosce o trzeźwość Narodu: sylwetki trzeźwościowych działaczy XIX wieku oraz antologia ich pism / pr. zbior. pod red. Mariana P. Romaniuka.
WYD: Warszawa : Michalineum, Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994
OBJ: 325,[1] s., [4] s. tabl., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Alkoholizm * zapobieganie i zwalczanie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Praca społeczna * biografie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 226662


252/456

AUT: Baniak Józef
TYT: Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymsko-katolickich w Polsce: studium socjologiczne / Józef Baniak.
WYD: Kraków : Zakł. Wydaw. |"Nomos", 2001
OBJ: 355 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-88508-16-4
Hasło przedm.: Apostazja od stanu duchownego * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Małżeństwo * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 226697 ; 235352


253/456

AUT: Sedlak Włodzimierz Henryk ks.
TYT: Pamiętnik 2: "Uciekaj do dziury" / ks. Włodzimierz Sedlak, [red.: Joanna Kalisz-Półtorak].
WYD: Radom : Continuo, 2001
OBJ: 221,[1] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-903334-7-3
Hasło przedm.: Sedlak Włodzimierz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 226717


254/456

AUT: Zaleski Tadeusz ks.
TYT: Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000 / ks. Tadeusz Zaleski, z przedm. Patriarchy Ormiańskokatolickiego Nersesa Bedrosa XIX z Bejrutu.
WYD: Kraków : Ormiańskie Tow. Kulturalne, 2001
OBJ: 122,[1] s., fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol ita
ISBN: 83-903157-4-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Ormianie * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Kościół armeński * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: 227003 ; 227004 ; 233570


255/456

AUT: Zawadzki Wojciech ks.
TYT: Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 1821-1945 / Wojciech Zawadzki.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej |"Hosianum", 2000
OBJ: 410,[1] s., fot., 23 cm,
SERIA: ( Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, ISSN 1425-302X ; nr 17)
DOD: Lit. przy hasłach, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Niemcy * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Elbląg, diecezja * historia. *
Hasło przedm.: Elbląg, okręg * religia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 227566


256/456

AUT: Machał Michał ks.
TYT: Sprawa beatyfikacji księdza Roberta Spiske (1821-1888): studium kanoniczno-teologiczne / ks. Michał Machał.
WYD: Wrocław : "I-Bis", 1993
OBJ: 171,[2] s., VII s. tabl., faks., 24 cm,
DOD: Bibliogr., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-85773-00-2
Hasło przedm.: Spiske Robert, ks. * beatyfikacja. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Niemcy * 19 w. *
SYGNATURA: 227843


257/456

TYT: Ksiądz rektor Antoni Słomkowski: stulecie urodzin / red. ks. Marek Chmielewski, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2001
OBJ: 182 s., [4] s. tabl., fot., 21 cm,
UW: Mat. z sympozjum KUL 5 XII 2000 r.
DOD: Lit., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0884-4
Hasło przedm.: Słomkowski Antoni, ks. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Lublin * Katolicki Uniwersytet Lubelski * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Teologia duchowości * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 227947


258/456

AUT: Fudala Jan
TYT: Gawędziołki o profesorze Tischnerze / tekst i il. Jan Fudala.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002
OBJ: 103,[1] s., rys., 22 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7337-096-X
Hasło przedm.: Tischner Józef, ks. *
Hasło przedm.: Gawęda polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 227977


259/456

AUT: Bojko Krzysztof ks.
TYT: Działalność duchowieństwa katolickiego w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1921-1939 / ks. Krzysztof Bojko.
WYD: Legnica : Wyższe Seminarium Duchowne Diec. Legnickiej, 1998
OBJ: 280 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Diecezji Legnickiej, ISSN 1428-6734 ; 8)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86882-47-6
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Harcerstwo * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 228003


260/456

TYT: Teologia duchowości: XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002) / oprac. zbior. pod red. Józefa M. Dołęgi [et al.].
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, 2002
OBJ: 260 s., fot., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 20 (2002))
DOD: Sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-76-X
Hasło przedm.: Urbański Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Teologia duchowości * Polska * 20-21 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny * Sekcja Teologii Duchowości. *
SYGNATURA: 228228 ; 228229 ; 228230


261/456

TYT: Ks. Antoni Boszko (1942-2001) / zebr. mat., przygot. do dr. oraz red.: Józef M. Dołęga [et al.].
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, 2002
OBJ: 302 s., fot., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 19 (2002))
DOD: Sum., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-98-0
Hasło przedm.: Boszko Antoni, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 228231 ; 228232 ; 228233


262/456

AUT: Krasiński Józef ks.
TYT: Błogosławiony ksiądz Stefan Grelewski / ks. Józef Krasiński.
WYD: Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001
OBJ: 50,[2] s., fot., 14 cm,
SERIA: (Męczennicy 1939-1945 ; z. 40)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88743-96-1
Hasło przedm.: Stefan Grelewski, ks., bł. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 192819


263/456

AUT: Bukowiński Władysław ks.
TYT: Wspomnienia z Kazachstanu / ks. Władysław Bukowiński.
WYD: Londyn : Biblioteka Spotkań, 1979
OBJ: 79 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bukowiński Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kazachstan * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * pamiętniki.
SYGNATURA: 228734


264/456

AUT: Nowak Adam ks.
TYT: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985. T. 1: Biskupi i kanonicy / ks. Adam Nowak.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej |Biblos, 1999
OBJ: 176 s., fot., 25 cm,
DOD: Lit. przy hasłach, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87952-00-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Tarnów, diecezja * biografie * 18-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: 228793


265/456

AUT: Nowak Adam ks.
TYT: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985. T. 2: A-J / ks. Adam Nowak.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej |Biblos, 2000
OBJ: 326 s., fot., 25 cm,
DOD: Lit. przy hasłach, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87952-44-3
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Tarnów, diecezja * biografie * 18-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: 228794


266/456

AUT: Nowak Adam ks.
TYT: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985. T. 3: K-P / ks. Adam Nowak.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej |Biblos, 2001
OBJ: 358 s., fot., 25 cm,
DOD: Lit. przy hasłach, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87952-83-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki. *
Hasło przedm.: Tarnów, diecezja * biografie * 18-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: 228795


267/456

AUT: Jaworski Jan ks.
TYT: Akcjonariusze / ks. Jan Jaworski, [il. projektowała Marta Krauss.
WYD: Londyn : [s. ed.], [1966]
OBJ: 192 s., rys., 21 cm,
DOD: [Sum.]
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Laikat. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
SYGNATURA: 228904


268/456

AUT: Gładyszewski Ludwik ks.
TYT: Beati Martyres: błogosławieni męczennicy za wiarę Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1939-1945 / ks. Ludwik Gładyszewski.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. |Gaudentinum, 1999
OBJ: 31 s., fot., 19 cm,
DOD: [Zsfassung].
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-23-X
Hasło przedm.: Jan Nepomucen Chrzan, bł. *
Hasło przedm.: Franciszek Dachtera, bł. *
Hasło przedm.: Władysław Demski, bł. *
Hasło przedm.: Stanisław Kubski, bł. *
Hasło przedm.: Władysław Mączkowski, bł. *
Hasło przedm.: Marian Skrzypczak, bł. *
Hasło przedm.: Aleksy Sobaszek, bł. *
Hasło przedm.: Antoni Świadek, bł. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
Hasło przedm.: Gniezno, archidiecezja * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 193045


269/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Czas to miłość : myśli Kard. Stefana Wyszyńskiego. T. 8: Duchowieństwo / wyb. i oprac. tekstów Hanna i Marian Romaniukowie.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. |Gaudentinum, 2001
OBJ: 118,[3] s., 16 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-61-2 (t. 8)83-87926-68-X (całość)
Hasło przedm.: Miłość * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
SYGNATURA: 193105


270/456

AUT: Karolak Tadeusz
TYT: Ksiądz Ignacy Kłopotowski / Tadeusz Karolak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1992
OBJ: 293,[5] s., faks., fot., portr., 22 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Ignacy Kłopotowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Loretanki. *
SYGNATURA: 86283 ; 86284


271/456

AUT: Karbownik Henryk ks.
TYT: Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do połowy XVII wieku / ks. Henryk Karbownik.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1980
OBJ: 178 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego)
DOD: Wykaz źródeł i lit., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Podatek dochodowy * Polska * 14-17 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 14-17 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223848


272/456

TYT: "Bez sądu, świadków i prawa...": listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie 1924-1937 / pod red. Romana Dzwonkowskiego SAC, [tł. tekstów z jęz. ros. Lubomira Świczeniuk-Vogel].
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 382,[2] s., faks., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 222)
DOD: Rez., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-052-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * ZSRR * 1917-1941 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * źródła.
Hasło przedm.: Listy rosyjskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Moskwa * Delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża. *
SYGNATURA: 229380


273/456

TYT: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. T. 1 / pr. zb. pod red. nauk. Jerzego Myszora.
WYD: Warszawa : Verbinum, Wydaw. Księży Werbistów, 2002
OBJ: XVI,353,[2] s., fot., 24 cm,
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-143-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * biografie * Polska * 1944-1989 r. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 229382


274/456

AUT: Niebelski Eugeniusz
TYT: Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji / Eugeniusz Niebelski, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2002
OBJ: 656 s., mapa, fot., 24 cm,
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr., także przy hasłach osobowych słownika biogr., ind., aneksy, rez.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0901-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Powstanie 1863 r. styczniowe. *
Hasło przedm.: Zesłania * Rosja * 19 w. *
Hasło przedm.: Lublin * religia * 19 w. *
Hasło przedm.: Podlasie * religia * 19 w. *
SYGNATURA: 229402


275/456

AUT: Walkusz Jan ks.
TYT: Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku: 1848-1939 / Jan Walkusz, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2002
OBJ: 448 s., tab., 24 cm,
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0837-2
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * twórczość * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 229419


276/456

TYT: Idźcie na cały świat: kapłani diecezji opolskiej na kontynentach świata / red. ks. Stanisław Klein, ks. Józef Urban.
WYD: Opole : Red. Wydaw. Wydz. Teologicznego Uniw. Opolskiego, 2001
OBJ: 152,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Sympozja / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 46)
UW: Mat. z sympozjum misjologicznego zorg. z okazji 20-lecia posługi misyjnej kapłanów diecezji opolskiej, Opole 19 V 2001
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88939-17-3
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Opole, diecezja * od 1944 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 229444


277/456

AUT: Heller Michał ks.
TYT: Czas i przyczynowość / ks. Michał Heller, laudacja abp Józef Życiński.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 41,[6] s., fot., 21 cm,
SERIA: (Wykłady i Przemówienia / Tow. Nauk. KUL ; 54)
UW: Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-053-7
Hasło przedm.: Czas * filozofia. *
Hasło przedm.: Przyczynowość. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego * laureaci. *
SYGNATURA: 229485


278/456

AUT: Burgazzi Cesare
TYT: Il sostentamento del clero: indagine storico-giuridica, con particolare riferimento alla formazione dei canoni 1272-1274-1275 del Codex Iuris Canonici 1983 e alla loro applicazione in ambito europeo / Cesare Burgazzi, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: [Roma] : ATS Italia, 2002
OBJ: 312 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 229629


279/456

AUT: Gogovor Yves- Achille D.
TYT: La ||formation sacerdotale comme reponse aux necessites pastorales: etude du canon 242 1 et essai d'application au Togo / Yves-Achille D. Gogovor, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Rome : [Pont. Univ. Urbaniana], 2001
OBJ: 150 s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuric Canonici.
DOD: App., źród. i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 229655


280/456

AUT: Phiri Benjamin
TYT: Loss of the clerical state in the religious and diocesan priesthood / Phiri Benjamin, Pont. Univ. Urbaniana Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Urbaniana, 2002
OBJ: 77,[11] s., 24 cm,
UW: Extr. ex Diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 229711


281/456

AUT: Tjatur Raharso Alphonsus
TYT: La ||dimensione missionaria e comunionale del trasferimento dei chierici diocesani dalla propria diocesi ad un'altra secondo il canone 271 1-2 / Alphonsus Tjatur Raharso, Pont. Univ. Urbaniana Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Urbaniana, 2001
OBJ: XII,236 s., 24 cm,
UW: Diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici.
DOD: Źród. i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Misje * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 229713


282/456

TYT: Słowa oskarżenia i obrony na procesie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J. Popiełuszki / przemawiają: E. Wende [et al.], opracowano na podst. relacji z procesu sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka].
WYD: Warszawa : Kuria Metropolitalna, Wydz. Duszparsterstwa, 1985
OBJ: [2],56 s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 79766 ; 193246


283/456

AUT: Pieszczoch Szczepan ks.
TYT: Mój nie-pamiętnik / ks. Szczepan Pieszczoch.
WYD: Gniezno : [nakł. aut.], Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2001
OBJ: [4],96 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-910103-1-7
Hasło przedm.: Pieszczoch Szczepan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 230213


284/456

AUT: Ciereszko Henryk ks.
TYT: Droga świętości ks. Michała Sopoćki: kierownik duchowy i spowiednik s. Faustyny / ks. Henryk Ciereszko.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2002
OBJ: 125,[4] s., [6] s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Lit., wyb. pism ks. M. Sopoćki
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-999-8
Hasło przedm.: Michał Sopoćko, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193279


285/456

AUT: Malacki Zygmunt ks.
TYT: Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko / ks. Zygmunt Malacki.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2002
OBJ: 70 s., [8] s. tabl., fot., 18 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7257-077-9
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * kościół św. Stanisława Kostki. *
SYGNATURA: 193363


286/456

AUT: Kącki Franciszek
TYT: Udział księży i zakonnic w holokauście Żydów / Franciszek Kącki, do dr. przygot. Stanisław Jan Rostworowski.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Warszawa : "Adiutor", 2002
OBJ: 156 s., 21 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86100-50-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie a Żydzi * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Zakony żeńskie a Żydzi * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Żydzi * pomoc i ratunek * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 231060


287/456

AUT: Kaczmarek Karolina
TYT: Prawda i kłamstwo: prymas Węgier József Mindszenty / Karolina Kaczmarek.
WYD: Poznań : Warszawa : Inst. Językoznawstwa, Filologia Węgierska UAM, "WiS", Fronda, 2002
OBJ: 194,[1] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Bibliotheca Hungarica ; 3) - (Biblioteka Frondy)
DOD: [Nota] od red., posł., aneks, lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87346-82-9
Hasło przedm.: Mindszenty József, kard., prymas Węgier * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Węgry * 20 w. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Węgry * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 231169 ; 231170


288/456

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Łaską zdumiony: moje szczęśliwe wspomnienia / ks. Jan Twardowski, oprac. Jadwiga Marlewska.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 2002
OBJ: 149,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1656-6
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20-21 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 231178 ; 232369 ; 232370


289/456

AUT: Peszkowski Zdzisław J. ks.
TYT: Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu: od księdza Pomirskiego do ks. Niedzielaka / Z. A. J. Peszkowski, S. Z. M. Zdrojewski.
WYD: Pelplin [et al.] : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 2002
OBJ: [2],1176 s., il., 22 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88935-28-3
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * ZSRR. *
SYGNATURA: 231215


290/456

AUT: Drewniak Janusz
TYT: Ksiądz Zbigniew Piasecki: życie, działalność, twórczość kompozytorska / Janusz Drewniak.
WYD: Włocławek : Janusz Drewniak, 2002
OBJ: 156 s., ryc., nuty, 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Piasecki Zbigniew, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20-21 w. *
Hasło przedm.: Muzyka religijna * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 231522 ; 231985


291/456

TYT: Z notatnika Kardynała Augusta Hlonda / oprac. ks. Wojciech Necel TChr.
WYD: Poznań : Wydaw. Tow. Chrystusowego |Hlondianum, 1995
OBJ: 401,[1] s., fot., faks., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85203-23-0
Hasło przedm.: Hlond August, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 231667


292/456

AUT: Leszczyński Mariusz bp
TYT: Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej / bp Mariusz Leszczyński.
WYD: Zamość : Kuria Diec., 2002
OBJ: 148 s., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Święci * Polska. *
Hasło przedm.: Błogosławieni * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Zamość-Lubaczów, diecezja * hagiografia. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 231737


293/456

AUT: Czuchnowski Wojciech
TYT: Blizna: proces Kurii krakowskiej 1953 / Wojciech Czuchnowski.
WYD: Kraków : Znak, 2003
OBJ: 212,[4] s., [16] s. tabl., fot., faks., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-240-0271-5
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 231896


294/456

AUT: Sedlak Włodzimierz Henryk ks.
TYT: Pamiętnik 3: nie dla głupich / ks. Włodzimierz Sedlak.
WYD: Radom : Continuo, 2003
OBJ: 238 s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Sedlak Włodzimierz, ks. *
Hasło przedm.: Radom * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 232442


295/456

AUT: Vazquez |de |Prada Andres
TYT: Założyciel Opus Dei: życie Josemarii Escrivy [T.] 1: Panie, żebym przejrzał! / Andres Vazquez De Prada, [tł. Paweł Skibiński].
WYD: Kraków : [Katowice] : Wydaw. |"M", Wydaw. Św. Jacka, 2002
OBJ: III,723 s., [16] s. tabl., fot., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: El fundador del Opus Dei. Senor, que vea!
DOD: Lit., aneksy, ind.
JĘZ: pol (oryg. spa)
ISBN: 83-7221-261-983-7030-212-2
Hasło przedm.: Josemaria Escriva de Balaguer, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Opus Dei. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Hiszpania * 20 w. *
SYGNATURA: 232556


296/456

AUT: Kopiec Jan bp
TYT: Biskup Henryk Grzondziel (1897-1968) w służbie Kościoła na Śląsku / bp Jan Kopiec.
WYD: Opole : Red. Wydaw. Wydz. Teologicznego Uniw. Opolskiego, 2002
OBJ: 492 s., 24 cm,
SERIA: (Opolska Biblioteka Teologiczna / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 58)
DOD: Zsfassung, ind.
JĘZ: pol ger
Hasło przedm.: Grzondziel Henryk, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Opole, diecezja * od 1944 r. *
SYGNATURA: 232581


297/456

AUT: Stefański, Paweł
TYT: Wspomnienia z Jastarni 1917-1939 / ks. Paweł Stefański.
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Gdynia : Wydawnictwo "Region", 2006
OBJ: 257 s., il., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Stefański Paweł, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Jastarnia (woj. pomorskie; okręg) * 1918-1939 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Parafia * Polska * 1918-1939 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 259321


298/456

AUT: Walewicz Stanisław ks.
TYT: Kreatywność w teorii i praktyce katechetycznej (Marian Finke) / Stanisław Walewicz.
WYD: Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza, Wydz. Teologiczny - Red. Wydaw., 2002
OBJ: 160 s., 1 portr., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Uniw. im. Adama Mickiewicza, Wydz. Teologiczny ; 51)
DOD: Bibliogr., abstr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86360-90-9
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Katechetyka. *
Hasło przedm.: Finke Marian, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 232689


299/456

TYT: Błogosławiony ksiądz Jan Balicki 25 styczeń 1869 - 15 marzec 1948: beatyfikowany 18 sierpnia 2002 roku w Krakowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II / [przygot. do dr.: ks. Bartosz Rajnowski].
WYD: Przemyśl : [Wydaw. Archidiec. Przemyskiej], 2002
OBJ: 38,[1] s., fot., nuty, 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88522-32-9
Hasło przedm.: Jan Balicki, ks., bł. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 232869


300/456

TYT: Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej: zbiór studiów / pod red. Krystyna Matwijowskiego, Inst. Historyczny Uniw. Wrocławskiego; Wrocławskie Tow. Miłośników Historii.
WYD: Wrocław : Inst. Historyczny Uniw. Wrocławskiego, Wrocławskie Tow. Miłośników Historii, 1994
OBJ: 203 s., tab., 20 cm,
SERIA: (Prace Historyczne ; 10)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902242-4-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 13-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 13-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Śląsk * religia * 13-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 232882


301/456

TYT: Objektas "Intrigantas": Kunigo Broniaus Laurinaviciaus gyvenimas ir veikla / [Knygą sudare,parenge ir red. Vidas Spengla].
WYD: Vilnius : "Kataliku akademija", 2002
OBJ: 512 s., il., 21 cm,
JĘZ: lit
Hasło przedm.: Laurinaviciaus Broniaus, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Litwa * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * ZSRR. *
SYGNATURA: 233266


302/456

TYT: Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiskuose ir dokumentuose / [parenge: Jonas Boruta SJ, Elena Neniskyte, Algimantas Katilius], Lietuviu Kataliku Mokslo Akad.
WYD: Vilnius : Kataliku Akad., 2002
OBJ: 190,[1] s., [1] k. portr., 25 cm,
DOD: Ind., [sum.]
JĘZ: lit
ISBN: 9986-592-37-2
Hasło przedm.: Matulionis Teofilius, abp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Litwa * 19-20 w. *
SYGNATURA: 233364


303/456

AUT: Stankevicius Juozas ks.
TYT: Mano gyvenimo kryzkeles: atsiminimai / Juozas Stankevicius, Lietuviu Kataliku Mokslo Akad.
WYD: Vilnius : Kataliku Akad., 2002
OBJ: 743,[1] s., 25 cm,
DOD: Ind., sum.
JĘZ: lit
ISBN: 9986-592-38-0
Hasło przedm.: Stankevicius Juozas, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Litwa * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki litewskie * 20 w. *
SYGNATURA: 233367


304/456

TYT: Ks. prof. Wacław Schenk 20 lat po śmierci / red. ks. Rudolf Pierskała, Uniw. Opolski, Wydz. Teologiczny.
WYD: Opole : Red. Wydaw. Wydz. Teologicznego Uniw. Opolskiego, 2003
OBJ: 126 s., 24 cm,
SERIA: (Sympozja / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 49)
UW: Mat. z konf. nauk. zorg. przez Kat. Liturgiki i Hagiografii Wydz. Teologicznego Uniw. Opolskiego oraz Parafię Wniebowzięcia NMP w Bytomiu - Bytom, 29 X 2002 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88939-45-9
Hasło przedm.: Schenk Wacław, ks. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 233694


305/456

AUT: Mischler Herbert
TYT: Die ||Situation des Klerus in Frankreich: die Entwicklung von 1970 bis 1982 / Herbert Mischler.
WYD: Speyer : Pilger, 1983
OBJ: 166 s., rys., 21 cm, corr.
UW: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde dem Fachbereich Katholische Theologie der Eberhard-Karls-Univ. Tubingen
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Francja * 20 w. *
SYGNATURA: 233776


306/456

AUT: Vyliute Jurate
TYT: Brolis Vincentas: apybraiza apie monsinjorą Vincentą Velaviciu / Jurate Vyliute.
WYD: Vilnius : Kataliku Akad., 2003
OBJ: 311,[1] s., fot., 21 cm,
JĘZ: lit
Hasło przedm.: Velavicius Vincentas, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Litwa * 20 w. *
SYGNATURA: 233816


307/456

AUT: Woestman William H. OMI
TYT: The ||sacrament of orders and the clerical state: a commentary on the Code of canon law / William H. Woestman O.M.I.
NR WYD: 2nd ed.
WYD: Ottawa : Fac. of Canon Law Saint Paul Univ., 2001
OBJ: XIII,448 s., ryc., 24 cm,
DOD: Wybr. bibliogr., ind
JĘZ: eng
ISBN: 0-919261-50-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 233904


308/456

AUT: Pikus Tadeusz bp
TYT: Katolik w Rosji / bp Tadeusz Pikus.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 2003
OBJ: 380 s., fot., 20 cm,
DOD: Lit., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-87802-67-0
Hasło przedm.: Katolicyzm * kraje byłego ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * kraje byłego ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Prawosławie * ZSRR * od 1989 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Prawosławie * Rosja * od 1991 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pikus Tadeusz, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 233957


309/456

TYT: Historia i polityka w XX wieku / red. nauk. Jarosław Macała, Uniw. Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Red. Wydaw. Humanistyczno-Społecznych Uniw. Zielonogórskiego, 2001
OBJ: 135 s., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Uniw. Zielonogórski ; 49) - (Politologia ; 1)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89048-00-0
Hasło przedm.: Polityka * antropologia. *
Hasło przedm.: Odszkodowanie * Niemcy * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Adwentyści * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Czasopisma regionalne i lokalne * Polska. *
Hasło przedm.: Vrangel' Petr Nikolaevic. *
Hasło przedm.: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie. *
Hasło przedm.: Samorząd terytorialny * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 234625


310/456

AUT: Guzewicz Wojciech ks.
TYT: Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej / ks. Wojciech Guzewicz, Inst. Historii Kościoła KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2003
OBJ: 319,[1] s., fot., wykr., mapy, tab., 24 cm,
DOD: Aneks: księża diec. łomżyńskiej w okresie międzywojennym, bibliogr., ind., sum., som., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Łomża, diecezja * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 234678


311/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski więzienne / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.
WYD: Paris : Dialogue, Znaki czasu, 1982
OBJ: 67,[1] s., 31 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 123639


312/456

TYT: Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939-1956 w dokumentach / wyb., wst. i oprac. Kornelia Banaś i Adam Dziurok, Inst. Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
WYD: Katowice : Inst. Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003
OBJ: 282 s., 21 cm,
SERIA: (Dokumenty ; t. 8)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Śląsk Górny * religia * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * źródła.
Hasło przedm.: Niemcy * polityka * Polska * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1944-1956 r. * źródła.
SYGNATURA: 235926


313/456

AUT: Deckers Daniel
TYT: Der ||Kardinal: Karl Lehmann eine biographie / Daniel Deckers.
WYD: Munchen : Pattloch, 2002
OBJ: 384 s., [16] s. tabl., fot., 22 cm,
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Lehmann Karl, kard. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Niemcy * 20-21 w. *
SYGNATURA: 235927


314/456

TYT: Stanisław Staszic i jego epoka: materiały sesji popularnonaukowej / pod red. Bogdana Ziontka, sł. wst. Bogdan Ziontek ; posł. Antoni Czyż.
WYD: Siedlce : Warszawa : Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1, Tow. |"Ogród Ksiąg", 2001
OBJ: 95 s., [8] s. tabl., fot., portr., 21 cm,
DOD: Kalendarium, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Staszic Stanisław, ks. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 18-19 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * Polska * 18-19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 235932


315/456

AUT: Daszkiewicz Krystyna
TYT: Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki / Krystyna Daszkiewicz.
WYD: Poznań : Kantor Wydaw. |SAWW, 1990
OBJ: 453,[3] s., [16] s. tabl., fot., 21 cm,
DOD: Aneks, posł.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85066-33-0
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 236142


316/456

AUT: Hładowski Władysław ks.
TYT: Souvenirs / Władysław Hładowski.
WYD: Drohiczyn : [Drohiczyńskie Wydaw. Diec.], 2001
OBJ: XIV,253,[2] s., fot., 24 cm,
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Hładowski Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Drohiczyn, diecezja * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Nowogródek (Białoruś; okręg) * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pińsk (Białoruś; diecezja) * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 236081


317/456

TYT: Dwór, wieś, plebania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / [kom. red. Wiesław Caban et al.]
WYD: Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2003
OBJ: 191,[3] s., 30 cm,
UW: Prof. Mieczysławowi B. Markowskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Ziemiaństwo * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Chłopi * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Wieś * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo prawosławne * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Markowski Mieczysław Bolesław. *
SYGNATURA: 123766


318/456

AUT: Bednarski Damian ks.
TYT: Ks. Eugeniusz Brzuska (1889-1938): duszpasterz i działacz społeczno-polityczny. Udział duchownych katolickich w pracach Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji (1922-1929) / ks. Damian Bednarski, ks. Michał Kłakus.
WYD: Katowice : "Powiernik Rodzin", 2003
OBJ: [8],208 s., [4] s. tabl., ryc., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego / Uniw. Śląski w Katowicach ; nr 1)
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Brzuska Eugeniusz, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Katowice * Sejm Śląski. *
SYGNATURA: 236194


319/456

TYT: Nowe oblicza bł. Emila Szramka / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Jerzego Myszora.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 2003
OBJ: 152 s., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1643-0131 ; nr 12)
DOD: Aneksy, bibliogr., [Zsfassung]
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-238-6
Hasło przedm.: Emil Szramek, bł. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 236238


320/456

AUT: Bartnik Czesław Stanisław ks.
TYT: Mistyka wsi / Czesław Stanisław Bartnik.
WYD: Radom : "Polwen" |Pol. Wydaw. Encyklopedyczne, 2003
OBJ: 507 s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła zebrane / Czesław Stanisław Bartnik. T. 12
DOD: Posł.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bartnik Czesław Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Szczebrzeszyn, okręg * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 236598


321/456

AUT: Kwak Jong- Sik Andrea
TYT: Semplicita di vita e uso dei beni da parte del presbitero nel Codice di Diritto Canonico: con riferimento alla situazione della Chiesa Coreana / Kwak Jong-Sik (Andrea), Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Urbaniana, 2003
OBJ: [2],VI,138 s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Majątek kościelny * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 237028


322/456

AUT: Bełch Pius OP
TYT: Ks. prałat Józef Bełch (1909-1993): życie i dzieło społecznika i publicysty, żołnierza AK i więźnia UB / O. Pius Bełch OP.
WYD: Borek Stary : ks. Jerzy Klichta, 2003
OBJ: [6],174,[4] s., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-919027-0-6
Hasło przedm.: Bełch Józef, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 237297


323/456

AUT: Wilczyński Leszek ks.
TYT: Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919-1939 / ks. Leszek Wilczyński.
WYD: [Poznań] : Księg. Św. Wojciecha, 2003
OBJ: 117,[3] s., fot., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7015-692-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Praca społeczna * biografie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Wielkopolska * biografie * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 194925


324/456

AUT: Akubeze Augustine
TYT: The ||teological and canonical significance of priests' consultation by the bishop / auctore Augustine Akubeze, Pont. Univ. Gregoriana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Gregoriana, 1999
OBJ: 99,[1] s., 24 cm,
UW: Excerpta ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 237560


325/456

AUT: Leva Jose Ulisses
TYT: O clero secular italiano na reforma da Diocese de Sao Paulo no Episcopado de Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho (1873-1894) / Jose Ulisses Leva, Pont. Univ. Gregoriana, Fac. Historiae Ecclesiaticae.
WYD: Romae : Pont. Univ. Gregoriana, 2000
OBJ: 167 s., 24 cm,
UW: Excerpta ex diss. ad Doctoratum in Fac. Historiae Ecclesiasticae apud Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Lit.
JĘZ: por
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Włochy * 20 w. *
Hasło przedm.: Sao Paulo (Brazylia; diecezja) * 19 w. *
Hasło przedm.: Carvalho Lino Deodato Rodrigues de, bp. *
SYGNATURA: 237704


326/456

AUT: Cabrera López Ruben
TYT: El ||derecho de asociación del presbitero diocesano / Ruben Cabrera López.
WYD: Roma : Ed. |Pont. Univ. Gregoriana, 2002
OBJ: 230 s., 24 cm,
SERIA: (Tesi Gregoriana / Pont. Univ. Gregoriana) - (Diritto Canonico ; 58)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: esp
ISBN: 88-7652-952-7
Hasło przedm.: Katolicyzm * organizacje * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 237769


327/456

AUT: Manfredi Angelo
TYT: Vescovi, clero e cura pastorale: studi sulla diocesi di Parma alla fine dell'Ottocento / Angelo Manfredi, Pont. Univ. Gregoriana, Fac. Historiae Ecclesiasticae.
WYD: Roma : Pont. Univ. Gregoriana, 1999
OBJ: 774 s., 24 cm,
UW: Diss. ad doctoratum in Fac. Historiae Ecclesiasticae Pont. Univ. Gregorianae
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Biskupi * Włochy * 19 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Włochy * 19 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Włochy * 19 w. *
Hasło przedm.: Parma, diecezja * 19 w. *
SYGNATURA: 237825


328/456

AUT: Wells Peter B.
TYT: An ||historical and canonical study of the ordination to the Roman catholic priesthood of married non-catholic ministers with particular reference to the "Pastoral provision" in june 1980 / Peter B. Wells, Pont. Univ. Gregoriana Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Gregoriana, 1999
OBJ: 158 s., 24 cm,
UW: Excertpta ex Diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici Pont. Univ. Gregorianae
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo małżeńskie * katolicyzm. *
Hasło przedm.: "Pastoral Provision". *
SYGNATURA: 237888


329/456

AUT: Mullaney Michael J. ks.
TYT: Incardination and the universal dimension of the priestly ministry: a comparison between CIC 17 and CIC 83 / Michael J. Mullaney.
WYD: Roma : Ed. |Pont. Univ. Gregoriana, 2002
OBJ: 271 s., 24 cm,
SERIA: (Tesi Gregoriana / Pont. Univ. Gregoriana) - (Diritto Canonico ; 57)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 237927


330/456

AUT: Zambon Adolfo ks.
TYT: Il ||consiglio evangelico della poverta nel ministero e nella vita del presbitero diocesano / Adolfo Zambon.
WYD: Roma : Ed. |Pont. Univ. Gregoriana, 2002
OBJ: 396 s., 24 cm,
SERIA: (Tesi Gregoriana / Pont. Univ. Gregoriana) - (Diritto Canonico ; 52)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-7652-915-2
Hasło przedm.: Ubóstwo * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 238079


331/456

AUT: Szumił Halina Irena
TYT: Deo et Ecclesiae: życie i działalność ks. Wincentego Granata / Halina Irena Szumił.
WYD: Opole : Wydaw. Św. Krzyża, 1993
OBJ: 395 s., [1] k. tabl. złoż, [58] s. tabl., portr., fot., 23 cm,
SERIA: (Rozprawy i Opracowania / Diec. Inst. Teologiczno-Pastoralny, Filia KUL w Opolu ; 10)
DOD: Lit., res., sum., Zsfassung, riass., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85025-55-3
Hasło przedm.: Granat Wincenty, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 238498


332/456

AUT: Owczarek Stanisław ks.
TYT: Być zaangażowanym - być księdzem / ks. Stanisław Owczarek.
WYD: Warszawa : Caritas, 1982
OBJ: 470,[1] s., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Owczarek Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Caritas * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 76393 ; 76096 ; 76445


333/456

AUT: Nowak Adam ks.
TYT: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985. T. 4: R-Ż / ks. Adam Nowak.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej |Biblos, 2004
OBJ: 303 s., fot., 24 cm,
DOD: Alfabetyczny spis kapłanów diec. tarnowskiej zmarłych w l. 1986-1999.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7332-180-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 18-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Tarnów, diecezja * biografie * 18-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: 239172


334/456

AUT: Banacka Marianna
TYT: Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne / Marianna Banacka, Stow. Bibliotekarzy Polskich.
WYD: Warszawa : Wydaw. SBP, 2001
OBJ: 207,[1] s., IX s. tabl. kolor., fot., 24 cm,
SERIA: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 47)
UW: Tyt. okł.: Załuski i inicjatywy artystyczne
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Załuski Andrzej Stanisław, bp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Fundacje * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Sztuka * historia * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 239236


335/456

AUT: Borzyszkowski Józef
TYT: Kaszubsko-pomorscy duszpasterze - współtwórcy dziejów regionu / Józef Borzyszkowski.
WYD: Gdańsk : Pelplin : Inst. Kaszubski, Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 2002
OBJ: 317,[3] s., ryc., 25 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Niemcy * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kaszubskie, Pojezierze * religia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Pomorze Gdańskie * religia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 239542


336/456

AUT: Starowieyski Marek ks.
TYT: Spotkania i wędrówki / ks. Marek Starowieyski.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 2003
OBJ: 361,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7380-056-5
Hasło przedm.: Starowieyski Marek, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 239585


337/456

AUT: Kąpiński Dariusz ks.
TYT: Kocham Kościół: zapiski cudzoziemca / ks. Dariusz Kąpiński.
WYD: Płock : Akcja Katolicka Diec. Płockiej, 2001
OBJ: 101,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87403-10-5
Hasło przedm.: Kąpiński Dariusz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Szwajcaria * od 1989 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 239600


338/456

AUT: Kąpiński Dariusz ks.
TYT: Dziennik dziurawy jak szwajcarski ser / ks. Dariusz Kapiński.
WYD: Płock : Płocki Inst. Wydaw., 2002
OBJ: 176 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87403-33-4
Hasło przedm.: Kąpiński Dariusz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 21 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Szwajcaria * od 2001 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 239601


339/456

AUT: Decowski Sławomir ks.
TYT: Przeszedł dobrze czyniąc: ks. Henryk Mross (1928-2000) / ks. Sławomir Decowski.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 2001
OBJ: 276,[2] s., [16] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: [Nota] od aut., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88487-79-5
Hasło przedm.: Mross Henryk, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 239620


340/456

TYT: Mistrzowie i nauczyciele: Profesorowie Seminarium Duchownego w Płocku 1965-2000 / red. ks. Ireneusz Mroczkowski.
WYD: Płock : Płocki Inst. Wydaw., 2001
OBJ: 555,[3] s., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87403-27-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Płock * Wyższe Seminarium Duchowne * biografie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 239626


341/456

AUT: Sedlak Włodzimierz Henryk ks.
TYT: Pamiętnik 4: Ziemia Święta i nie tylko... / ks. Włodzimierz Sedlak, [red.: Joanna Kalisz-Półtorak].
WYD: Radom : Wydaw. Inst. Technologii Eksploatacji, 2004
OBJ: 256 s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-917493-1-2
Hasło przedm.: Sedlak Włodzimierz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Izrael * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pielgrzymki * pamiętniki.
Hasło przedm.: Paryż * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 239791


342/456

AUT: Peszkowski Zdzisław J. ks.
TYT: Ksiądz Ziółkowski, ostatni kapelan z Kozielska / oprac.: ks. Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski, Barbara Ziółkowska-Tarkowska, Stanisław Zygmunt Zdrojewski.
WYD: Warszawa : Łódź : Fund. |"Golgota Wschodu", 2003
OBJ: 119 s., fot., faks., 20 cm, err.
UW: Tyt. na okł.: Ksiądz Ziółkowski ostatni kapelan z Kozielska. Biografia.
DOD: Lit., [nota o ] aut. biogr. ks. J. L. Ziółkowskiego.
JĘZ: pol
ISBN: 83-915709-9-1
Hasło przedm.: Ziółkowski Jan, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Kozielsk. *
Hasło przedm.: Jeńcy wojenni * historia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: ZSRR * polityka * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Ludobójstwo * ZSRR * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Kapelani wojskowi * biografie * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 239833


343/456

TYT: 40 lat pracy w kapłaństwie 23 V 1964 - 23 V 2004 / red. ks. Jarosław Sokołowski.
WYD: Łomża : dr.: ||"Libra Print", 2004
OBJ: 200 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Michalik Józef, abp. *
Hasło przedm.: Samsel Edward Eugeniusz, bp. *
Hasło przedm.: Dąbrowski Tomasz, ks. *
Hasło przedm.: Dołęga Józef Marceli, ks. *
Hasło przedm.: Ferens Bonifacy, ks. *
Hasło przedm.: Gąsowski Andrzej Franciszek, ks. *
Hasło przedm.: Karpiński Stefan, ks. *
Hasło przedm.: Kulesza Marian, ks. *
Hasło przedm.: Panas Janusz Henryk, ks. *
Hasło przedm.: Polowczyk Wacław Szymon, ks. *
Hasło przedm.: Pupek Stefan, ks. *
Hasło przedm.: Skarżynski Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Urban Jan Franciszek, ks. *
Hasło przedm.: Wysocki Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Zambrzycki Edward, ks. *
Hasło przedm.: Żyłowski Józef Lucjan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 239858


344/456

AUT: Kąkolewski, Krzysztof
TYT: Ksiądz Jerzy w rękach oprawców: rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania, i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki / Krzysztof Kąkolewski, współpr. Joanna Kąkolewska.
WYD: Warszawa : "von borowiecky", 2004
OBJ: 472,[4] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87689-66-1
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 240056


345/456

AUT: Panek, Bronisław
TYT: Dokumentacja i katalog Księży Polskich pracujących w duszpasterstwie emigracyjnym na terenie Francji od 1922 roku / O. Bronisław Panek OC.
WYD: Warszawa : Wudawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007
OBJ: 251 s., il., 30 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 125958 ; 125959


346/456

TYT: Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku / red. Karol Klauza, Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Kazimierz Pek MIC, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2003
OBJ: 804 s., 24 cm,
UW: Mat. I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej ; Lublin, 30 XI - 1 XII 2001 r. ; Lublin, 6-8 V 2003 r.
DOD: Bibliogr. [przy rozdz.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-133-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Europa Środkowo-Wschodnia * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo prawosławne * biografie * Rosja * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Teologia katolicka * Europa Środkowo-Wschodnia * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Teologia prawosławna * Rosja * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 240634


347/456

TYT: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. T. 2 / pr. zbior. pod red. nauk. Jerzego Myszora, przy współudziale Jacka Żurka.
WYD: Warszawa : Verbinum, Wydaw. Księży Werbistów, 2003
OBJ: XV,364,[3] s., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-226-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * biografie * Polska * 1944-1989 r. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 240722


348/456

AUT: Twardowski, Jan
TYT: Autobiografia: myśli nie tylko o sobie. T. 2: Czas coraz prędszy 1959-2006 / ks. Jan Twardowski, oprac. Aleksandra Iwanowska.
WYD: [Kraków] : Wydaw. Literackie, [2006]
OBJ: 481,[2] s., fot., faks., 21 cm,
DOD: Wykaz źród. i oprac., nota edyt., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 257843


349/456

TYT: Represje wobec duchowieństwa kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego / pod red. Jerzego Myszora i Adama Dziuroka, Wydz. Teologiczny Uniw. Śląskiego w Katowicach ; Inst. Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddz. w Katowicach.
WYD: Katowice : Wydz. Teologiczny Uniw. Śląskiego, 2004
OBJ: 243 s., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 1643-0131 ; nr 16)
DOD: Zsfassung, ind., Inh.- Verz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-279-3
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kraje socjalistyczne * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościoły chrześcijańskie * Europa Środkowo-Wschodnia * od 1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół a państwo * Europa Środkowo-Wschodnia * od 1945 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 240896


350/456

AUT: Dzwonkowski Roman SAC
TYT: Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988 / Roman Dzwonkowski SAC.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2003
OBJ: 851,[2] s., fot., faks., 25 cm, err.
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 251)
DOD: Rez., sum., Zsfassung, ind
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-153-3
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * biografie * ZSRR * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 240916


351/456

AUT: Czaplicki Tadeusz ks.
TYT: Ks. Konstanty Budkiewicz (1867-1923) - życie i działalność / Ks. Bronisław Czaplicki.
WYD: Katowice : Emmanuel, 2004
OBJ: 234 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego / Uniw. Śląski w Katowicach ; nr 2)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Budkiewicz Konstanty, ks. * biografia.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 240969


352/456

TYT: Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989 / red. Alicja Grześkowiak, Wydz. Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2004
OBJ: 381,[3] s., mapy, tab., 20 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-147-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół a państwo * Polska * 1944-1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Prawo karne * historia * Polska * 1944-1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 240990


353/456

AUT: Nowicki Tomasz
TYT: Słownik biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku / Tomasz Nowicki.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2003
OBJ: 295,[2] s., tab., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Nauk. KUL ; 100)
DOD: Przyp., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 17-19 w. *
Hasło przedm.: Włocławek, diecezja * biografie * 17-19 w. *
SYGNATURA: 241077


354/456

TYT: Kapłani a katecheza w Europie: materiały z Kongresu Biskupów i Odpowiedzialnych Krajowych za katechizację w Europie Rzym, 5-8 maja 2003 / Kongres Biskupów i Odpowiedzialnych Krajowych za Katechizację w Europie, [tł. z jęz. wł. Władysław Lisowski].
WYD: Poznań : Księg. Św. Wojciecha, [2004]
OBJ: 109 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka "Katechety")
UW: Tyt. oryg.: I presbiteri e la catechisti in Europa.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Europa * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Katecheza * Europa * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 241147


355/456

AUT: Ejeh Benedict N. ks.
TYT: The ||freedom of candidates for the priesthood / Benedict N. Ejeh, Pont. Univ. Sanctae Crucis, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Ed. Univ. della Santa Croce, 2002
OBJ: XI,[3],277 s., 24 cm,
SERIA: (Dissertationes / Pontificia Universitas Sanctae Crucis) - (Series Canonica ; 7)
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 241552


356/456

AUT: Saw Richard
TYT: The ||pastoral care of the community as a great responsibility of the parish priest in the light of Canon 519 / Richard Saw, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Urbaniana, 2003
OBJ: 64,[10] s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici.
DOD: [Bibliogr.]
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Parafia * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 241618


357/456

TYT: Ksiądz Jerzy Popiełuszko: Sługa Boży, patriota, męczennik 1947-1984 / pod red. Leszka Sosnowskiego, aut. tekstów: Jan Paweł II, ks. Teofil Bogucki, ks. Jerzy Popiełuszko, kard. Stefan Wyszyński.
WYD: Kraków : "Biały Kruk", 2004
OBJ: 155,[4] s., fot., 30 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88918-53-2
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 124155


358/456

AUT: del Portillo Alvaro bp
TYT: O Założycielu Opus Dei: rozmowa z biskupem Alvaro del Portillo / przeprowadzona przez Cesare Cavalleri, przeł. Iwona Wesołowska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 2004
OBJ: 319,[1] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Entervista sobre el Fundador del Opus Dei.
DOD: Bibliogr. s. 316-317
JĘZ: pol (oryg. spa)
Hasło przedm.: Josemaria Escriva de Balaguer, św. * publicystyka.
Hasło przedm.: Portillo Alvaro del, bp * publicystyka.
Hasło przedm.: Opus Dei * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Hiszpania * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 195649


359/456

AUT: Kowalczyk Mirosław ks.
TYT: Działalność naukowa i pisarska Czesława Stanisława Bartnika / ks. Mirosław Kowalczyk.
WYD: Lublin : "Standruk", 2004
OBJ: 222 s., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88458-81-7
Hasło przedm.: Bartnik Czesław Stanisław, ks. * bibliografie.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * bibliografie.
SYGNATURA: 241961


360/456

AUT: Kowalczyk Mirosław ks.
TYT: Działalność naukowa i pisarska Czesława Stanisława Bartnika / ks. Mirosław Kowalczyk.
WYD: Lublin : "Standruk", 2004
OBJ: 222 s., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88458-81-7
Hasło przedm.: Bartnik Czesław Stanisław, ks. * bibliografie.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * bibliografie.
SYGNATURA: 241962


361/456

AUT: Panek Bronisław OC
TYT: Katalog księży polskich pracujących w duszpasterstwie emigracyjnym na terenie Francji od 1922 roku: (prowizoryczny z 19.06.2004 r.) / [ks. Bronisław Panek].
NR WYD: Wyd. na prawch rękopisu.
WYD: [Warszawa : ks. Bronisław Panek, 2004]
OBJ: 197 s., 21 cm,
SERIA: (Materiały do Dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji ; z. 32)
JĘZ: pol
ISBN: 83-912965-4-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Francja * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 242002


362/456

TYT: Teologia duchowości: XX-lecie pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1982-2002) / oprac. zbior. pod red. Józefa M. Dołęgi [et al.].
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, 2002
OBJ: 260 s., fot., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 20 (2002))
DOD: Sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Urbański Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Teologia duchowości * Polska * 20-21 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny * Sekcja Teologii Duchowości. *
SYGNATURA: 242012


363/456

TYT: Mój krzyk Ojczyzny był krzykiem / rozm. przepr. i wypow. zebr. Jan Korcz.
WYD: Warszawa : "Adam", 2004
OBJ: 328 s., fot., 21 cm,
UW: Na okł.: 20. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 242030


364/456

AUT: Malak Henryk Maria o.
TYT: Klechy w obozach śmierci. T. 2 / O. Henryk Maria Malak.
NR WYD: Wyd. 2 przejrz. i uzup.
WYD: Londyn : Katolicki Ośr. Wydaw. |"Veritas", [1961]
OBJ: S. [4], 327-637, [20] s. tabl., fot., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Polska : Seria Czerwona (Beletrystyczna, Poetycka i Pamiętnikarska) ; t. 52)
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Malak Henryk, ks. *
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 195725 ; 47004


365/456

AUT: Czaczkowska Ewa K.
TYT: Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki.
WYD: Warszawa : Świat Książki, Bertelsmann Media, 2004
OBJ: 414,[1] s., fot., 25 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 242383


366/456

AUT: Daszkiewicz Krystyna
TYT: Sprawa morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki raz jeszcze / Krystyna Daszkiewicz.
WYD: Poznań : Media Rodzina, 2004
OBJ: 139,[2] s., [20] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 242712


367/456

TYT: Kolory i struktury średniowiecza / pod red. Wojciecha Fałkowskiego, Uniw. Mikołaja Kopernika.
NR WYD: [Wyd. 1 popr.]
WYD: Warszawa : "DiG", 2004
OBJ: 420 s., faks., portr., fot., 25 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-15 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * 10-15 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 242825


368/456

AUT: Ruane Kevin
TYT: Racja stanu: zabić księdza / Kevin Ruane, tł. Dominika Chylińska ; posł. Andrzej Witkowski.
WYD: Kraków : Znak, 2004
OBJ: 382,[2] s., [16] s. tabl., fot., map., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Reasons of state : to kill a Polish priest.
DOD: Aneks: osoby dramatu, ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-240-0489-0
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
SYGNATURA: 242877


369/456

TYT: Bibliografia kopernikowska. [T.] 3: 1972-2001 / oprac. Henryk Baranowski, przy współpr. Jolanty Goławskiej ; Uniw. Mikołaja Kopernika.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003
OBJ: XVI,268 s., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kopernik Mikołaj * bibliografie.
Hasło przedm.: Astronomowie * Polska * 16 w. * bibliografie.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 16 w. * bibliografie.
SYGNATURA: 243032


370/456

AUT: Zimny Robert
TYT: Całe życie z Biblią: Aleksy Klawek (1890-1969) / Robert Zimny, Uniw. im. Adama Mickiewicza, Wydz. Teologiczny.
WYD: Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza, Wydz. Teologiczny, Red. Wydaw., 2004
OBJ: 239 s., fot., faks., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Wydz. Teologiczny Uniw. im. A. Mickiewicza ; 75)
DOD: Bibliogr., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89361-40-X
Hasło przedm.: Klawek Aleksy, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 243151


371/456

AUT: Walkusz Jan ks.
TYT: "Gdyby o Polskę pytali...": z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku / Jan Walkusz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2004
OBJ: 210,[6] s., portr., tab., 22 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Teologicznego / Tow. Nauk. KUL ; 133)
DOD: Bibliogr. s. 167-190., ind., sum., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Pomorze * religia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Wielkopolska * religia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 243226


372/456

AUT: Branach Zbigniew
TYT: Sam płonął i nas zapalał: próba wyjaśnienia zbrodni zabójstwa księdza Stanisława Suchowolca / Zbigniew Branach.
WYD: [S. l.] : Agencja Reporterska |Cetera, 2001
OBJ: 263 s., [12] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-909102-2-5
Hasło przedm.: Suchowolec Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 243532


373/456

AUT: Radzimiński Andrzej
TYT: Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa / Andrzej Radzimiński, Tow. Miłośników Historii.
WYD: Warszawa : "DiG", 2002
OBJ: 191,[1] s., il., 17 cm, err.
SERIA: (Człowiek, Symbol, Historia)
DOD: Słowniczek terminologiczny, nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Europa * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Kultura życia codziennego * Europa * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Obyczaje * Europa * 13-16 w. *
SYGNATURA: 196015


374/456

AUT: Walkusz Jan ks.
TYT: W służbie jednego kościoła na styku kultur i narodowości: 25-lecie kapłaństwa Adama Gabriela CSMA / Jan Walkusz.
WYD: Lublin : London (Ontario) : "Bamka", 2003
OBJ: 171 s., faks., fot., 19 cm,
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Gabriel Adam, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 196021


375/456

AUT: Szymik Jerzy ks.
TYT: Dziennik pszowski: 44 kartki o ludziach, miejscach, Śląsku i tęsknocie / ks. Jerzy Szymik.
WYD: Pszów : Katowice : Księg. Św. Jacka, 2004
OBJ: 56 s., faks., fot., portr., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szymik Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pszów (woj. śląskie) * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 243635


376/456

AUT: Tkocz Stanisław ks.
TYT: Menedżer Bożego słowa / ks. Stanisław Tkocz, [wyb. ioprac. red.: Andrzej Babuchowski].
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, "Gość Niedzielny", 2004
OBJ: 256 s., [32] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Tkocz Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 243636


377/456

AUT: Jeż Ignacy bp
TYT: Przygody z Opatrznością / z biskupem Ignacym Jeżem rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Krystian Kukowka.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 2004
OBJ: 224,[1] s., [23] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jeż Ignacy, bp * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * od 1944 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Śląsk Górny * religia * od 1944 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 243637


378/456

AUT: Vazquez |de |Prada Andres
TYT: Założyciel Opus Dei: życie Josemarii Escrivy. [T] 2: Bóg i odwaga / Andres Vazquez de Prada, [tłum.: Paweł Skibiński].
WYD: Kraków : Katowice : Wydaw. |"M", Księg. Św. Jacka, 2003
OBJ: 842 s., [16] s. tabl., faks., fot., portr., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: El fundador del Opus Dei. Dios y audacia.
DOD: Aneksy, ind.
JĘZ: pol (oryg. spa)
Hasło przedm.: Josemaria Escriva de Balaguer, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Opus Dei. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Hiszpania * 20 w. *
SYGNATURA: 243640


379/456

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II, [red.: ks. Paweł Ptasznik, ks. Antoni Świerczek].
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM, 2004
OBJ: 163,[3] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88971-87-5 (opr. twarda)
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 243760


380/456

AUT: Zawadzki Józef MIC
TYT: Biskup Czesław Falkowski (1887-1969) / ks. Józef Zawadzki MIC.
WYD: [S. l. : s. ed.], 1970
OBJ: S. 171-176, 20 cm,
UW: [Nadb. z:] "Collectanea Theologica" 40 (1970) F. 3.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Falkowski Czesław, bp. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 225680


381/456

AUT: Hamerszmit Kazimierz Aleksander ks.
TYT: "Na kapłańskiej drodze" 2: ks. Kazimierz Hamerszmit, numer obozowy w Dachau 22575 ; wspomnienia / oprac.: ks. Edward Anuszkiewicz.
WYD: Ełk : Kuria Biskupia Diec. Ełckiej, 2002
OBJ: 73 s., fot., map., 20 cm,
DOD: Aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-913200-4-9
Hasło przedm.: Hamerszmit Kazimierz Aleksander, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Dachau (Niemcy) * obóz hitlerowski * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * pamiętniki.
SYGNATURA: 243937


382/456

AUT: Ciereszko Henryk ks.
TYT: Ksiądz Michał Sopoćko apostoł Miłosierdzia Bożego / ks. Henryk Ciereszko.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2004
OBJ: 305 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7318-281-0
Hasło przedm.: Michał Sopoćko, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Miłosierdzie Boże * kult. *
SYGNATURA: 244139


383/456

AUT: Kroplewski Zdzisław ks.
TYT: Sztuka rozmawiania: poradnik dla księży / ks. Zdzisław Kroplewski.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2004
OBJ: 91 s., sch., 21 cm,
SERIA: (Psychologia i Formacja)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7318-279-9
Hasło przedm.: Komunikacja społeczna * poradniki.
Hasło przedm.: Psychologia pastoralna * poradniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * poradniki.
SYGNATURA: 244145


384/456

TYT: Historia i polityka w XX wieku / red. nauk.: Jarosław Macała, Uniw. Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Red. Wydaw. Humanistyczno-Społecznych Uniw. Zielonogórskiego, 2001
OBJ: 135 s., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Uniw. Zielonogórski ; 49) - (Politologia ; 1)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polityka * antropologia. *
Hasło przedm.: Odszkodowanie * Niemcy * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Adwentyści * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Czasopisma regionalne i lokalne * Polska. *
Hasło przedm.: Vrangel' Petr Nikolaevic. *
Hasło przedm.: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie. *
Hasło przedm.: Samorząd terytorialny * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 245234


385/456

AUT: Ohanowicz Alfred
TYT: Ciężary państwowe duchowieństwa w Polsce w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku (1447-1530) / napisał Alfred Ohanowicz.
WYD: Lwów : Tow. dla Popierania Nauki Polskiej, 1911
OBJ: [10],80 s., 24 cm,
SERIA: (Studia nad Historią Prawa Polskiego ; t. 3, z. 3)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * finanse * prawo * Polska * 15-16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 245294


386/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: A ||freedom within: the prison notes of Stefan, cardinal Wyszyński / Stefan card. Wyszyński, transl. by Barbara Krzywicka-Herburt and Reverend Walter J. Ziemba ; forew. by Malcolm Muggeridge.
NR WYD: [2nd ed.]
WYD: [Sutton] : Aid to the Church in Need, [1986]
OBJ: XV,272 s., mapa, fot., 21 cm,
JĘZ: eng (oryg. pol)
ISBN: 0 9511805 0 9
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 245594


387/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: The ||deeds of faith / by Stefan Cardinal Wyszynski, selected and transl. by Alexander T. Jordan
WYD: New York : Evanston : Harper & Row, 1966
OBJ: [12],187 s., [8] s. tabl., fot., 24 cm,
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Prawa człowieka. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Polska. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * nauczanie. *
Hasło przedm.: Kazania i mowy prymasów Polski. *
SYGNATURA: 245659


388/456

AUT: Marek Andrzej ks.
TYT: Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczpospolitej / ks. Andrzej Marek.
WYD: Katowice : Kuria Metropolitalna, 2000
OBJ: 279,[1] s., [8] s. tabl., fot., 25 cm,
SERIA: (Rozprawy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach, ISSN 1507-4463 ; 3)
UW: Rozprawa doktorska - Katolicki Uniwersytet Lubelski.
DOD: Bibliogr., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kapłaństwo * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Katowice, archidiecezja * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 245854


389/456

AUT: Tkocz Stanisław ks.
TYT: Menedżer Bożego słowa / ks. Stanisław Tkocz, [wyb. i oprac. red.: Andrzej Babuchowski].
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, "Gość Niedzielny", 2004
OBJ: 256 s., [32] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Tkocz Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 245949


390/456

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski więzienne / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue, Societe d'Ed. Intern., 1982
OBJ: 254,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Znaki Czasu ; 42)
DOD: Kalend. więzienne.
JĘZ: pol
ISBN: 2-85316-035-1
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 246086


391/456

AUT: Krochmal Anna
TYT: Konflikt czy współpraca?: relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939 / Anna Krochmal.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 2001
OBJ: 238 s., mapy, 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie a duchowieństwo grecko-katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo grecko-katolickie a duchowieństwo katolickie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Przemyśl, archidiecezja * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 246948


392/456

AUT: Czaplicki Bronisław
TYT: O. Konstantin Budkevic (1867-1923): zizn' i dejatel'nost' / Bronislav Caplickij, pod red. T. Zacharovoj ; [per. s pol'skogo S. Karpenok, T. Zacharova].
WYD: Sankt-Peterburg : Rec', 2004
OBJ: 243,[1] s., [8] k. tabl., fot., faks., 23 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: rus
Hasło przedm.: Budkiewicz Konstanty, ks. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 248036


393/456

AUT: Wyrwich Mateusz
TYT: Kapelani Solidarności 1980-1989 / Mateusz Wyrwich.
WYD: Warszawa : "Rytm", 2005
OBJ: 245,[3] s., fot., 21 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo ludzi pracy * katolicyzm * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Solidarność, związek zawodowy. *
SYGNATURA: 248524


394/456

AUT: Ryżko Stanisław ks.
TYT: Z Panem Bogiem w łagrach / ks. Stanisław Ryżko.
WYD: Lublin : Norbertinum, 2004
OBJ: 49,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7222-164-2
Hasło przedm.: Ryżko Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy pracy * ZSRR * pamiętniki.
SYGNATURA: 248724


395/456

AUT: Kalinowski Wojciech
TYT: Seelsorger in Polen: polnische Priester auf dem Prufstein des II. Vatikanischen Konzils, Ełk 1995 - Wien 1997 - Ełk 2006 / Wojciech Kalinowski.
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Univ. Masuriensis, 2006
OBJ: 376 s., tab., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 52 (2006))
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 83-86523-44-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 252268 ; 252269


396/456

AUT: Kindziuk Milena
TYT: Świadek prawdy: życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki / Milena Kindziuk.
WYD: [Częstochowa] : Ed. Św. Pawła, cop. 2004
OBJ: 500,[6] s., 32 s. tabl., fot., faks., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7168-866-0
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 252485


397/456

AUT: Krahel Tadeusz ks.
TYT: Doświadczeni zniewoleniem: duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941) / ks. Tadeusz Krahel.
WYD: Białystok : Pol. Tow. Historyczne, Oddział w Białymstoku, 2005
OBJ: 210,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-922263-5-6
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wilno, archidiecezja * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * ZSRR. *
SYGNATURA: 252698


398/456

AUT: Sedlak Włodzimierz Henryk ks.
TYT: Pamiętnik 5: żywot uczonego / ks. Włodzimierz Sedlak, [red.: Joanna Kalisz-Półtorak].
WYD: Radom : Continuo, 2006
OBJ: 270 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-917493-4-7978-83-917493-4-0
Hasło przedm.: Sedlak Włodzimierz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 252890


399/456

AUT: Narewska Dorota , Chromy Jacek , Dziubińska Grażyna
TYT: Ks. Roman Archutowski, męczennik / [tekst Dorota Narewska, oprac. graf. Jacek Chromy, Grażyna Dziubińska].
WYD: Warszawa : A. |Grzegorczyk, Prymasowska Fundacja im. Kard. Augusta Hlonda, 1999
OBJ: 46,[1] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86902-33-7
Hasło przedm.: Roman Archutowski, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 254204


400/456

AUT: Ilgin, Wincenty
TYT: Wspomnienia kapłana z Sołówek: jak to było w raju bolszewickim ; Charków, Sołówki, Piniega, Moskwa, Warszawa (1917-1933) / ks. Wincenty Ilgin, sł. wst., oprac. przyp., wyb. aneksów i fot. ks. Roman Dzwonkowski SAC.
WYD: Lublin : Norbertinum, 2006
OBJ: 132,[3] s., [6] s. tabl., fot., mapy, 21 cm,
SERIA: (Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu w ZSSR : Pamiętniki i Dokumenty ; T. 5)
DOD: Skor., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7222-233-9
Hasło przedm.: Ilgin Wincenty, ks. *
Hasło przedm.: Sołowieckie, Wyspy (Rosja) * obozy pracy * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy pracy * ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Zesłania * ZSRR * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * pamiętniki.
SYGNATURA: 254515


401/456

AUT: Bukowiński Władysław ks., Kaszuba Serafin Alojzy OFMCap.
TYT: Wspomnienia z Kazachstanu. Zapiski z Kazachstanu / ks. Władysław Bukowinski, o. Serafin Alojzy Kaszuba OFMCap.
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2006
OBJ: 134 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 52)
DOD: [Nota] od wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88863-31-2
Hasło przedm.: Bukowiński Władysław, ks. *
Hasło przedm.: Kaszuba Serafin Alojzy, OFMCap. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kazachstan * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * pamiętniki.
SYGNATURA: 255099


402/456

AUT: Gołaszewski Włodzimierz
TYT: Traperzy Kościoła / Włodzimierz Gołaszewski.
WYD: Warszawa : Wiedza i Życie, 1996
OBJ: 163,[1] s., fot., mapy, 25 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86805-96-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * publicystyka.
Hasło przedm.: Reportaż polski * 20 w. *
SYGNATURA: 255178


403/456

AUT: Jujeczka Stanisław
TYT: Duchowni średniowiecznej Legnicy: studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym / Stanisław Jujeczka.
WYD: Legnica : Chojnów : Tow. Przyjaciół Nauk, Muzeum Regionalne, 2006
OBJ: 557 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., Zsfassung, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-919324-1-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 12-16 w. *
Hasło przedm.: Legnica * religia * 12-16 w. *
SYGNATURA: 255319


404/456

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Autobiografia: myśli nie tylko o sobie. T. 1: Smak dziecińtwa 1915-1959 / ks. Jan Twardowski, oprac. Aleksandra Iwanowska.
WYD: [Kraków] : Wydaw. Literackie, [2006]
OBJ: 353,[2] s., fot., faks., 21 cm,
DOD: Wykaz źród. i oprac., nota edyt., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-03926-X
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 255712


405/456

TYT: Integralne kształcenie kaznodziei / red. ks. Włodzimierz Broński.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2006
OBJ: 361 s., sch., 24 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-343-X
Hasło przedm.: Homiletyka. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie. *
SYGNATURA: 255804


406/456

AUT: Kendall Philip Eugene CSV
TYT: Intellectual formation in the major seminary curriculum: principles and considerations a canonical - historical study. Pt. 1 / Philip Eugene Kendall C.S.V.
WYD: Ann Arbor : Univ. Microfilms International, [1990]
OBJ: [8],XVIII,267 s., 23 cm,
SERIA: (Canon Law Studies / The Catholic University of America ; No 468) - (UMI Dissertation Information Service)
UW: Odb. kserograficzna wyd. z 1970 r.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 256496


407/456

AUT: Kendall Philip Eugene CSV
TYT: Intellectual formation in the major seminary curriculum: principles and considerations a canonical - historical study. Pt. 2 / Philip Eugene Kendall C.S.V.
WYD: Ann Arbor : Univ. Microforms International, [1990]
OBJ: S. [2],268-554-A, 23 cm,
SERIA: (Canon Law Studies / The Catholic University of America ; No 468) - (UMI Dissertation Information Service)
UW: Odb. kserograficzna wyd. z 1970 r.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 256497


408/456

AUT: Kendall Philip Eugene CSV
TYT: Intellectual formation in the major seminary curriculum: principles and considerations a canonical - historical study. Pt. 2 / Philip Eugene Kendall C.S.V.
WYD: Ann Arbor : Univ. Microforms International, [1990]
OBJ: S. 555-840, 23 cm,
SERIA: (Canon Law Studies / The Catholic University of America ; No 468) - (UMI Dissertation Information Service)
UW: Odb. kserograficzna wyd. z 1970 r.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 256498


409/456

AUT: Labbe Emil Joseph
TYT: A ||canonical study of pastoral preparation for priestly ministry, with special reference to the United States / Emil Joseph Labbe.
WYD: Ann Arbor : Univ. Microfilms International, [1990]
OBJ: [3],Viii,408 s., 23 cm,
SERIA: (Canon Law Studies / The Catholic University of America ; No 497) - (UMI Dissertation Information Service)
UW: Odb. kserograficzna wyd. z 1978 r.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * katolicyzm * zagadnienia. *
SYGNATURA: 256503


410/456

AUT: Piotr Dańkowski (bł. ;
TYT: Dziennik: wybrane kazania i konferencje / ks. Piotr Dańkowski, red. ks. Jan Machniak.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2005
OBJ: 185,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Piotr Dańkowski, bł. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kazania. *
SYGNATURA: 257831


411/456

TYT: "Bez sądu, świadków i prawa...": listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie 1924-1937 / pod red. Romana Dzwonkowskiego SAC, [tł. tekstów z jęz. ros. Lubomira Świczeniuk-Vogel].
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 382,[2] s., faks., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 222)
DOD: Rez., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-052-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * ZSRR * 1917-1941 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * ludność * historia * ZSRR * 1918-1939 r. * źródła.
Hasło przedm.: Listy rosyjskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Moskwa * Delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża. *
SYGNATURA:


412/456

AUT: Phiri Benjamin
TYT: Loss of the clerical state in the religious and diocesan priesthood / Phiri Benjamin, Pont. Univ. Urbaniana Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Urbaniana, 2002
OBJ: 77,[11] s., 24 cm,
UW: Extr. ex Diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA:


413/456

TYT: Priesterausbildungsstatten der deutschsprachigen Lander zwischen Aufklarung und Zweitem Vatikanischem Konzil: mit Weihestatistiken der deutschsprachigen Diozesen / hrsg. von Erwin Gatz.
WYD: Rom : Freiburg : Wien : Herder, 1994
OBJ: 290,[1] s., mapy, 25 cm,
SERIA: (Romische Quartalschrift fur christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte / hrsg. im Auftrag des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico in Rom u. des Romischen Instituts der Gorres-Gesellschaft ; 49. Supplementheft)
DOD: Wykr., tab., die Autoren s. 9, allg. Bibliogr. s. 13-16, Weihestatistiken s. 239-279, Namenreg. s. 281-286, Reg. der Orte, Regionen u. Lander s. 287-290.
JĘZ: ger
ISBN: 3-451-22567-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * historia * kraje niemieckojęzyczne * 19-20 w. *
SYGNATURA: 89425


414/456

AUT: Tjatur Raharso Alphonsus
TYT: La dimensione missionaria e comunionale del trasferimento dei chierici diocesani dalla propria diocesi ad un'altra secondo il canone 271 1-2 / Alphonsus Tjatur Raharso, Pont. Univ. Urbaniana Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Urbaniana, 2001
OBJ: XII,236 s., 24 cm,
UW: Diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici.
DOD: Źród. i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA:


415/456

AUT: Heller Michał ks.
TYT: Czas i przyczynowość / ks. Michał Heller, laudacja abp Józef Życiński.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 41,[6] s., fot., 21 cm,
SERIA: (Wykłady i Przemówienia / Tow. Nauk. KUL ; 54)
UW: Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-053-7
Hasło przedm.: Czas * filozofia. *
Hasło przedm.: Przyczynowość. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego * laureaci. *
SYGNATURA:


416/456

AUT: Gogovor Yves- Achille D.
TYT: La formation sacerdotale comme reponse aux necessites pastorales: etude du canon 242 1 et essai d'application au Togo / Yves-Achille D. Gogovor, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Rome : [Pont. Univ. Urbaniana], 2001
OBJ: 150 s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuric Canonici.
DOD: App., źród. i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA:


417/456

AUT: Craig Mary
TYT: Man from a far country: a portrait of pope John Paul II / Mary Craig.
WYD: London [et al.] : Hodder and Stoughton, 1979
OBJ: 190,[1] s., [4] s. tabl., fot., 18 cm,
SERIA: (Hodder Christian Paperbacks)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
ISBN: 0-340-24235-3
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA:


418/456

TYT: Zbigniew Oleśnicki - książę Kościoła i mąż stanu: materiały z konferencji, Sandomierz, 20-21 maja 2005 roku / pod red. Feliksa Kiryka i Zdzisława Nogi.
WYD: Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 2006
OBJ: 299 s., [12] s. tabl. kolor., il., 25 cm,
UW: Tekst częśc. łac.
JĘZ: pol lat
Hasło przedm.: Oleśnicki Zbigniew, bp * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 15 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * 15 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * polityka * 15 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 259400


419/456

AUT: Mastalski, Janusz.
TYT: Syndromy współczesnych katechetów i wychowawców a pedagogia Boża: zamyślenia rekolekcyjne / ks. Janusz Mastalski.
WYD: Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archid. Krakowskiej, 2005
OBJ: 96 s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Katecheci * kształcenie * Polska. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Polska. *
SYGNATURA: 198072


420/456

TYT: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. T. 3 / pr. zbior. pod red. nauk. Jerzego Myszora, [koleg. red. Adam Dziurok et al.].
WYD: Warszawa : Verbinum, Wydaw. Księży Werbistów, 2006
OBJ: XVI,433,[1] s., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-290-6978-83-7192-290-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * biografie * Polska * 1944-1989 r. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 256844


421/456

AUT: Bartnik, Czesław Stanisław
TYT: Pamiętnik duchowy z lat 1950-1958 / Czesław Stanisław Bartnik.
WYD: Lublin : Standruk, 2006
OBJ: 288 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła zebrane / Bartnik Czesław Stanisław. T. 48
DOD: Ap.: Pierwsze lektury z dzieciństwa, ważniejsze publ. autora, prace o aut., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88458-77-9
Hasło przedm.: Bartnik Czesław Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 257093


422/456

AUT: Pieszczoch Szczepan ks.
TYT: Mój nie-pamiętnik / ks. Szczepan Pieszczoch.
WYD: Gniezno : [nakł. aut.], Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2001
OBJ: [4],96 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-910103-1-7
Hasło przedm.: Pieszczoch Szczepan, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20-21 w. *
SYGNATURA:


423/456

TYT: Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokumentów / red. nauk. Tadeusz Dzwonkowski [et al.].
WYD: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006
OBJ: XXI, [1], 473, [1] s., [16] s. tabl., il., 24 cm,
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Zielona Góra * religia * 1956-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 262534


424/456

TYT: Słowa oskarżenia i obrony na procesie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J. Popiełuszki / przemawiają: E. Wende [et al.], opracowano na podst. relacji z procesu sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka].
WYD: Warszawa : Kuria Metropolitarna, Wydz. Duszparsterstwa, 1985
OBJ: [2],56 s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 79766 ;


425/456

AUT: Popiełuszko, Jerzy
TYT: Zapiski 1980-1984 / ks. Jerzy Popiełuszko, wprow. Klemens Szaniawski.
WYD: Paris : Ed. Spotkania, 1985
OBJ: 57, [1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: Archiwalny: B.4926


426/456

AUT: Stanaszek, Bogdan
TYT: "Wrogo ustosunkowany do naszego państwa": biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych / Bogdan Stanaszek.
WYD: Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006
OBJ: 130 s., il., 20 cm,
UW: Streszcz. ang., wł.
DOD: Bibliogr. s. 121-125.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Gołębiowski, Piotr (1902-1980) *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Sandomierska, diecezja (katol.) * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 198940


427/456

AUT: Czermak, Krzysztof
TYT: Zapisani w sercu Afryki / ks. Krzysztof Czermak.
WYD: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2007
OBJ: 185 s., [20] s. tabl. kolor., il., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Republika Środkowoafrykańska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 198744


428/456

AUT: Grzybowski, Michał Marian
TYT: Duchowieństwo diecezji płockiej, wiek XX. T. 1, cz. 1 / ks. Michał Marian Grzybowski.
WYD: Płock : Kronos, 2007
OBJ: 616 s., [1] k. tabl., 1 portr., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 607-608 i przy biogramach
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Płock, diecezja * biografie * 20 w. *
SYGNATURA: 262536


429/456

AUT: Więckowiak, Jerzy
TYT: "Dar Pomorza" i jego kapelani: monografia wydana dzięki fundacji Bogusława Antoszka / ks. Jerzy Więckowiak.
WYD: Gdynia : [s. n.], 1990
OBJ: 56 s., il., 24 cm,
DOD: Strzeszcz. w jęz. ang.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: "Dar Pomorza", żaglowiec. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 260154


430/456

AUT: Peszkowski, Zdzisław J.
TYT: Ojciec Seminarium Polskiego w USA: ksiądz Józef Dąbrowski (1842-1903) / Zdzisław J. Peszkowski.
WYD: Warszawa : "Soli Deo", [2003]
OBJ: 119 s., [16] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 21 cm,
UW: Na okł. podtyt.: ks. Józef Dąbrowski
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dąbrowski Józef, ks. *
Hasło przedm.: Orchard Lake (Stany Zjednoczone) * Seminarium Polskie. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Stany Zjednoczone * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Stany Zjednoczone * 19-20 w. *
SYGNATURA: 260861


431/456

AUT: Majdański, Kazimierz
TYT: "Będziecie Moimi świadkami..." / abp Kazimierz Majdański.
NR WYD: [Wyd. 3.]
WYD: Łomianki : Fund. "Pomoc Rodzinie", 1999
OBJ: XIX,212,[1] s., [16] s. tabl., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87823-04-X
Hasło przedm.: Majdański Kazimierz, abp. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Dachau (Niemcy) * obóz hitlerowski * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * pamiętniki.
SYGNATURA: 197302 ; 197303


432/456

AUT: Benedykt (papież ;
TYT: Il ||tradizionale incontro di inizio Quaresima: Benedetto XVI al Clero della Diocesi di Roma (2 marzo 2006) / [papież Benedykt XVI].
WYD: Citta del Vaticano : L'Osservatore Romano, 2006
OBJ: 45 s., 17 cm,
UW: Supplemento a l'Osservatore Romano : numero odierno.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Benedykt XVI, papież. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Włochy. *
Hasło przedm.: Rzym, diecezja. *
SYGNATURA: 197500


433/456

TYT: O lustracji księży / Józef Augustyn SJ [et al.].
WYD: Kraków : Wydaw. M, 2006
OBJ: 140 s., 19 cm,
DOD: [Nota o aut.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-60725-10-1
Hasło przedm.: Lustracja * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Tajni współpracownicy służb specjalnych * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 197774


434/456

AUT: Terlikowski, Tomasz P.
TYT: Odwaga prawdy: spór o lustrację w polskim Kościele / Tomasz P. Terlikowski.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007
OBJ: 188, [3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-7469-464-3
Hasło przedm.: Lustracja * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * od 1944 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Tajni współpracownicy służb specjalnych * Polska * 1944-1989 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 197943


435/456

AUT: Ciereszko, Henryk
TYT: Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888-1975): pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego / ks. Henryk Ciereszko.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2006
OBJ: 624,[1] s., 23 cm,
DOD: Kalendarium życia ks. Michała Sopoćki, bibliogr. monografii, bibliogr. prac ks. Michała Sopoćki
JĘZ: pol
ISBN: 83-7318-579-8
Hasło przedm.: Michał Sopoćko, bł. * biografia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 257226


436/456

AUT: Kostynowicz, Roman
TYT: W cieniu trzech katedr. Cz. 3, Wspomnienia, twórczość / ks. Roman Kostynowicz.
WYD: Szczecin : Wydawnictwo "Dokument" - Oficyna Archiwum Państwowego, 2006
OBJ: 87, [2] s., [46] s. tabl. (w tym kolor.), il., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kostynowicz Roman, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Historycy sztuki * Polska * pamiętniki.
Hasło przedm.: Konserwatorstwo * Polska * pamiętniki.
SYGNATURA: 260326


437/456

AUT: Isakowicz-Zaleski, Tadeusz
TYT: Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej / ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
WYD: Kraków : Znak, 2007
OBJ: 588,[1] s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Służba bezpieczeństwa * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 257570


438/456

AUT: Girzyński, Zbigniew
TYT: Towarzysze męczeńskiej drogi błogosławionego ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego: losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939-1945 / Zbigniew Girzyński.
WYD: Toruń : Wydaw. Nauk. |Grado, 2005
OBJ: [2],257 s., tab., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Chełmno, diecezja * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 257617


439/456

AUT: Ciattini, Carlo.
TYT: Prezbiter a nauka społeczna Kościoła / Carlo Ciattini, tł. ks. Arkadiusz Wuwer.
WYD: Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 2006
OBJ: 147 s., 21 cm,
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
SYGNATURA: 258736


440/456

AUT: De Prada, Andres Vazquez.
TYT: Założyciel Opus Dei: życie Josemarii Escrivy. [T.] 3, Boże drogi na ziemi / Andres Vazquez de Prada, [tł.: Paweł Skibiński].
WYD: Kraków : Katowice : Wydaw. |"M", Księg. Św. Jacka, 2006
OBJ: 862 s., [16] s. tabl., il., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: El fundador del Opus Dei. Los caminos divinos de la tierra.
DOD: Indeksy.
JĘZ: pol (oryg. spa)
Hasło przedm.: Josemaria Escriva de Balaguer, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Opus Dei. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Hiszpania * 20 w. *
SYGNATURA: 258766


441/456

AUT: Dzedzej, Piotr.
TYT: Porzucone sutanny: opowieści byłych księży / ks. Piotr Dzedzej.
WYD: Kraków : Znak, 2007
OBJ: 170, [6] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Apostazja od stanu duchownego * Polska * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 198460


442/456

AUT: Karwat, Piotr.
TYT: Ks. dr prałat Paweł Śliwa: człowiek niezwykłej dobroci / ks. Piotr Karwat.
WYD: Tarnów : [nakł. autora], 1999
OBJ: 84 s., [24] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Śliwa Paweł, ks. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 262857


443/456

AUT: Bosmans, Phil
TYT: Rozmowy do-prawdy / Phil Bosmans, rozmawia Katarzyna Szymańska-Borginon.
WYD: Olszanica : Warszawa : "Bosz", Wydawnictwo Salezjańskie, cop. 2004
OBJ: 148, [4] s., il., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bosmans Phil, ks. * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Belgia * od 1945 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 198477


444/456

TYT: Księża - tak, ale nie sami: kapłani a wspólnota / G. Colombo [et al., tł. Patrycja Mikulska].
WYD: Kraków : "Salwator", 2003
OBJ: 209, [7] s., 1 il., 19 cm,
SERIA: (Kościół Żywy)
UW: Tyt. oryg.: "Preti, ma non da soli : presbiterio e comunita"
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kapłaństwo * katolicyzm. *
SYGNATURA: 198203


445/456

AUT: Kropidłowski, Zdzisław
TYT: Dobra materialne, wyposażenie i dochody parafii, duchowieństwa i służby kościelnej dekanatu puckiego w okresie staropolskim / ks. Zdzisław Kropidłowski.
WYD: Gdańsk : Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, 2007
OBJ: 256 s., il., 23 cm,
SERIA: (Kolekcja "Universitas Gedanensis" ; nr 7)
UW: Nazwisko aut. z okł.Straszcz. ang., niem.
DOD: Bibliogr. s. 230-236 Streszcz. ang.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Parafia * finanse * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * finanse * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Majątek kościelny * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Puck (woj. pomorskie; dekanat) * finanse * 16-18 w. *
SYGNATURA: 262520


446/456

AUT: Przybycień, Józef
TYT: "Przeszłość powraca...", wspomnienia uczą / ks. Józef Przybycień.
WYD: Szczucin : Tarnów : Józef Przybycień, Poligrafia Biblos, 2007
OBJ: 165 s., [38] s. tabl., il. (gł. kolor.), 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Przybycień Józef, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 262501


447/456

AUT: Gajda, Piotr
TYT: "Własny Pasterz": z dziejów parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i bł. Karoliny w Tarnowie / ks. Piotr Mieczysław Gajda.
WYD: Tarnów : ["Biblos"], 2003
OBJ: 130 s., [16] s. tabl., il. (gł. kolor.), 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 126-130
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dobrzański Stefan, ks. *
Hasło przedm.: Mlyczyński Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Tarnów * kościół Najświętszego Serca Jezusowego. *
Hasło przedm.: Tarnów * kościół bł. Karoliny Kózkówny. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Parafia * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 262813


448/456

TYT: Bez cienia goryczy / zebrał i wstępem opatrzył Jerzy Chełkowski.
WYD: Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2005
OBJ: 114, [2] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Fedorowicz Tadeusz, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20-21 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 198551


449/456

AUT: Pielorz, Józef Alojzy
TYT: Martyrologium polskich oblatów 1939-1945: historia polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w czasie II wojny światowej byli deportowani do obozów koncentracyjnych, zabici, aresztowani lub umarli z powodu wojny / Józef Pielorz OMI, do dr. przygot. Wojciech Kluj OMI.
WYD: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2005
OBJ: 434, [1] s., [10] s. tabl., il., 25 cm,
SERIA: (Studia i Materiały - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny ; 79)
UW: Nazwa serii: Studia i MateriałyStreszcz. fr.
DOD: Bibliogr. s. 413-417. Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Oblaci Maryi Niepokalnej * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * martyrologia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
SYGNATURA: 261416


450/456

AUT: Wyrwich, Mateusz
TYT: Kapelani Solidarności 1980-1989. T. 2 / Mateusz Wyrwich.
WYD: Warszawa : Rytm, 2007
OBJ: 323 s., il., 21 cm,
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo ludzi pracy * katolicyzm * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Solidarność, związek zawodowy. *
SYGNATURA: 261621


451/456

AUT: Adamska, Jolanta.
TYT: Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych: transport 527 duchownych 13 grudnia 1940 r. z Sachsenhausen do Dachau / Jolanta Adamska, Jan Sziling.
WYD: Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2007
OBJ: 183 s., il. (w tym kolor.), 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 29-31
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Sachsenhausen-Oranienburg (Niemcy) * obóz hitlerowski * źródła.
Hasło przedm.: Dachau (Niemcy) * obóz hitlerowski * źródła.
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * źródła.
SYGNATURA: 263407 ; 263408


452/456

AUT: Antanavicius, Juozapas.
TYT: Ksiądz Alfonsas Lipniunas w relacjach i wspomnieniach więźniów obozu KL Stutthof: dedykowane księdzu Alfonsasowi Lipniunasowi z okazji 97-tych urodzin i 57-tej rocznicy śmierci / Mons. Juozapas Antanavicius, Romualda Gasparaityte, Elżbieta Grot, tł. Ramune Ordo ; wstęp i wybór relacji Elżbieta Grot.
WYD: Gdynia : Oficyna Verbi Causa, 2002
OBJ: 111, [1] s., il., 21 cm,
UW: Tyt. oryg. litewskiego: "Kunigas Alfonsas Lipniunas"
DOD: Bibliogr. s. 107-110
JĘZ: pol (oryg. lit)
Hasło przedm.: Lipniunas Alfonsas, ks. *
Hasło przedm.: Sztutowo * obóz hitlerowski Stutthof * pamiętniki.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Litwa * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Obozy koncentracyjne * Niemcy * pamiętniki.
SYGNATURA: 261503


453/456

AUT: Walczak-Niewiadomska, Agata
TYT: Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór / Agata Walczak-Niewiadomska.
WYD: Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007
OBJ: 341, [1] s., il., 24 cm,
UW: Streszcz. ang.
DOD: Bibliogr. s. 329-338. Indeksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Sobczyński, Jan (1861-1942) * biografia *
Hasło przedm.: Sobczyński, Jan (1861-1942) * zbiory *
Hasło przedm.: Bibliofilstwo * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Księgozbiory domowe * Polska * 19-20 w *
Hasło przedm.: Kalisz (woj. wielkopolskie) * biografie * 19-20 w. *
SYGNATURA: 264818


454/456

AUT: Bliziński, Wacław
TYT: Przyszedłem wam przychylić nieba i chleba: listy, rękopisy, wystąpienia / Wacław Bliziński, oprac. oraz wstępem, notą biograficzną i przypisami opatrzył Sławomir Kęszka.
WYD: Kalisz : Edytor, 2005
OBJ: 203 s., il., 25 cm,
DOD: Bibliogr. s. 163-166
Hasło przedm.: Bliziński, Wacław (1870-1944) * źródła
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1901-1939 r. * źródła
Hasło przedm.: Listy polskie * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Praca kulturalno-oświatowa * Polska * 1901-1939 r. * źródła
Hasło przedm.: Spółdzielczość * Polska * 1901-1939 r. * źródła
Hasło przedm.: Lisków (woj. wielkopolskie) * 1901-1939 r. * źródła
SYGNATURA: 264819


455/456

AUT: Peikert, Paul
TYT: Kronika dni oblężenia: Wrocław 22 I - 6 V 1945 / Paul Peikert, do dr. podali oraz wstępem i komentarzem opatrzyli Karol Jonca i Alfred Konieczny ; [przekł. K. Jonca, A. Konieczny].
NR WYD: Wyd. 4.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2008
OBJ: 282, [1] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Chronik uber die Belagerung Breslaus 1945 Bericht uber die Festungszeit in Breslau von Januar bis Juni 1945. Wg ed.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Peikert, Paul (1884-1949) * pamiętniki
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Niemcy * 1933-1945 r. * pamiętniki
Hasło przedm.: Pamiętniki niemieckie * 1933-1945 r. *
Hasło przedm.: Bitwa 1945 r. o Wrocław * pamiętniki
SYGNATURA: 198930


456/456

TYT: Biskup Karol Wojtyła: pięćdziesięciolecie sakry biskupiej 1958-2008 / wstęp Stanisław Dziwisz, tekst Gabriel Turowski, Tadeusz Janusz ; zdj. Jan Babecki.
WYD: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008
OBJ: 71, [1] s., il., 30 cm,
DOD: Bibliogr. s. 67. Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) * biografia *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 126395

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki