Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOŚCIÓŁ KATOLICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1194Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1194

AUT: von Dollinger Johann Joseph Ignaz
TYT: Die ||Papst-Fabeln des Mittelalters: ein Beitrag zur Kirchengeschichte / Johan Ioseph Ignaz Dollinger, hrsg. F. Friedrich.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Stuttgart : J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1890
OBJ: VII,188 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Papiestwo * 5-15 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 5-15 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 86574


2/1194

AUT: Nowak Antoni Jozafat OFM
TYT: Kirche und Neurose. / Antoni Josaphat Nowak.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [1992]
OBJ: s. 283-297,[1], 24 cm,
UW: [Nadb. z: Archiv fur Religionspsychologie... Bd. 20]
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a nerwice. *
Hasło przedm.: Nerwice. *
Hasło przedm.: Religia * psychologia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 86684


3/1194

TYT: Misyjny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce (1945 - 1986) / pr. zb. pod red. Eugeniusza Śliwki SVD.
WYD: Pieniężno : Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów, 1992
OBJ: VI, 667 s., 24 cm,
UW: II Krajowy Kongres Misyjny Częstochowa'92. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1944-1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 86610 ; Czytelnia: 86662


4/1194

TYT: Ku nowej cywilizacji: Ameryka Łacińska u progu drugiego pięćsetlecia / pr. zb. pod red. Macieja Józefczuka.
WYD: Pieniężno : Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów, [1992]
OBJ: 48 s., fot., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ameryka Łacińska. *
Hasło przedm.: Ameryka Łacińska. *
SYGNATURA: 86666


5/1194

AUT: Plenkiewicz Maciej
TYT: Kościół Katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku 1933-1939 / Maciej Plenkiewicz.
WYD: Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1980
OBJ: 199 s., 24 cm,
DOD: Lit., Zsfg.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Gdańsk * religia * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 86688


6/1194

AUT: Myszor Jerzy ks.
TYT: Stosunki Kościół - państwo w diecezji katowickiej 1939-1945 / ks. Jerzy Myszor.
WYD: Katowice : dr.: WOK, 1992
OBJ: 266 s., 29 cm, err.
DOD: Bibliogr. s. 254-260, ind. nazwisk s. 261-266.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Katowice, archidiecezja * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 121665


7/1194

TYT: Pamiętnik świętokrzyski: studia z dziejów kultury chrześcijańskiej / pr. zb. [red. nauk.: Longin Kaczanowski et al.].
WYD: Kielce : Kieleckie Tow. Nauk., 1991
OBJ: 349 s., [48] s. tabl., fot., rys., mapy, 24 cm,
UW: Księga Pamiątkowa wyd. przez Kieleckie Tow. Nauk., Seminarium Duchowne w Kielcach, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji pobytu w Kielcach.
DOD: Lit., mapy, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900145-0-5
Hasło przedm.: Kielce, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Kultura chrześcijańska * historia * Polska. *
SYGNATURA: 85793 ; 86770 ; 232511


8/1194

AUT: Mariański Janusz
TYT: Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne: Kwestie wybrane / Janusz Mariański.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1992
OBJ: 275,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe KUL ; 28)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-41-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki a problemy społeczne. *
SYGNATURA: 86881 ; 87036


9/1194

AUT: Papasogli Giorgio
TYT: Dla Papieża i Kościoła: (życie i czasy św. Kaspra del Bufalo) / Giorgio Papasogli.
WYD: Kraków : Wydaw. OO. Karmelitów Bosych, 1987
OBJ: 347 s., 32 s.fot., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Vita e tempi di san Gaspare del Bufalo.
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Kasper del Bufalo, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Misjonarze Krwi Chrystusa * biografie * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy * 19 w. *
SYGNATURA: 86908 ; 226392


10/1194

TYT: Odrodzenie Kościoła Katolickiego w byłym ZSRR: Studia historyczno-demograficzne / pod red. ks. Edwarda Walewandra.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1993
OBJ: 200 s., mapa, 21 cm,
UW: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Inst. Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym.
DOD: Tab., lit., wykaz autorów s.197-199.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0305-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * ZSRR. *
SYGNATURA: 86904 ; 87069


11/1194

TYT: Chrześcijaństwo w Polsce: zarys przemian 966 - 1979. Praca zespołowa / pod red. Jerzego Kłoczowskiego.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1992
OBJ: 767 s., il., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce ; 7)
DOD: Tab., mapy, lit.,ind. osobowy s.739-757, ind. geograficzny s.757-767.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-34-2
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * historia * Polska *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska *
SYGNATURA: 87037


12/1194

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Człowiek drogą Kościoła / kard. Karol Wojtyła.
WYD: Marki-Struga k. Warszawy : Fundacja Jana Pawła II - Ośr. Dokumentacji Pontyfikatu, 1992
OBJ: 159 s., 24 cm,
UW: Odb. kserograficzna
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska. *
SYGNATURA: 213696


13/1194

AUT: Kremer Stephan
TYT: Herkunft und Werdegang geistlicher Fuhrungsschichten in den Reichsbistumern zwischen Westfalischem Frieden und Sakularisation: Furstbischofe - Weihbischofe Generalvikare / Stephan Kremer.
WYD: Freiburg : Basel : Wien : Herder, 1992
OBJ: 496 s., 25 cm,
SERIA: (Romische Quartalschrift fur Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte ; 47. Supplementheft)
DOD: Wykr., tab., Quellen- und Literaturverzeichnis s. 460-488, Personenregister s. 492-496.
JĘZ: ger
ISBN: 3-451-22677-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Austria * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Szwajcaria * 16-19 w. *
SYGNATURA: 87147


14/1194

AUT: Hubner Wolfgang
TYT: Das ||Verhaltnis von Kirche und Staat in Bayern (1817-1850): Analyse und Interpretation der Akten und Protokolle der Freisinger Bischofskonferenz von 1850 / Wolfgang Hubner.
WYD: Frankfurt am Main [et al.] : Peter Lang, 1993
OBJ: 760 s., tab., 21 cm,
SERIA: (Regensburger Studien zur Theologie, ISSN 0170-9151 ; Bd. 40)
DOD: Quellen- und Literaturverz. s. 29-74.
JĘZ: ger
ISBN: 3-631-44871-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 19 w. *
Hasło przedm.: Konferencje biskupów * Niemcy * 19 w. *
Hasło przedm.: Bawaria (Niemcy) * religia * 19 w. *
SYGNATURA: 87151


15/1194

AUT: Uzomah Stephen O
TYT: The ||rite of marriage in the nigerian context according to canon 1120 / Stephen Uzomah O.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1992
OBJ: XIV,130 s., 25 cm,
UW: Extractum ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Sources and bibliography s. 99-127.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Małżeństwo * Nigeria. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Nigeria. *
Hasło przedm.: Prawo małżeńskie * katolicyzm. *
SYGNATURA: 87282


16/1194

AUT: Joseph Johnson
TYT: The ||power of governance of the diocesan bishops in the latin and oriental codes: A comparative study / Johnson Joseph.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1993
OBJ: XII,110,[1] s., 24 cm,
UW: Pars Dissertationis ad Doctoratum in Iure Canonico.
DOD: Bibliogr. s. 89-103.
JĘZ: eng lat
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne wschodnie. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Indie. *
Hasło przedm.: Kościoły wschodnie * Indie. *
SYGNATURA: 87286


17/1194

AUT: Sembagare Jerome
TYT: La ||traduction Canonique du Principe conciliaire de la "Sana Cooperatio" de "Gaudium et Spes" no 76, entre lEglise et la Communaute politique / Jerome Sembagare.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1993
OBJ: 165,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Bibliogr. s. 145-158.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: "Gaudium et spes", konstytucja. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 87308


18/1194

AUT: Sozza Giuseppina
TYT: La ||figura della religiosa animatrice missionaria con particolare riferimento alla Chiesa italiana / Giuseppina Sozza.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1992
OBJ: XVII,284,[1] s., 24 cm,
UW: Tesi di Laurea in Missiologia.
DOD: Bibliogr. s. 259-284,[1].
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm. *
SYGNATURA: 87314


19/1194

AUT: Yang |Sook |Ja Susanna
TYT: Catechesi degli adulti per una evangelizzazione in Corea / Susanna Yang Sook Ja.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1992
OBJ: 100 s., 24 cm,
UW: Estratto della tesi di Dottorato nella Facolta di Missiologia.
DOD: Bibliogr. s. 75-92.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Katecheza * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Młodzież * religia * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 87317


20/1194

AUT: Beelen Godefridus Joannes
TYT: De ||vergeten gelovige: de tragiek van het pastoraat / Godefridus Joannes Beelen.
WYD: Tilburg : Edmund Husserl Stichting/uitgeverij H. Gianotten, 1993
OBJ: IX,163,[1] s., 24 cm,
UW: Proefschrift terverkrijging van de graad van doctor aan de Theologische Faculteit te Tilburg op gezag van de decaan prof. dr. K.-W. Merks ...
DOD: Sum., Archiefmaterial, Lit.
JĘZ: dut
ISBN: 90-6663-022-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Holandia. *
SYGNATURA: 87341


21/1194

AUT: Tomea Paolo
TYT: Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel medioevo: La leggenda di san Barnaba / Paolo Tomea.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1993
OBJ: XVII,699 s., 32 s. fot., 22 cm,
SERIA: (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia / Dipartimento di studi medioevali umanistici e rinascimentali ; 2)
DOD: Indici dei nomi di persona s. 609-657, indice delle cose notevoli s. 659-676, indice agiografico s. 677-687, indice dei manoscritti s. 689-699.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-0491-8
Hasło przedm.: Barnaba, św. *
Hasło przedm.: Mediolan * religia * 12-15 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy * 12-15 w. *
SYGNATURA: 87349


22/1194

TYT: Tajne dokumenty Państwo-Kościół 1980-1989
WYD: Londyn : Warszawa : Aneks, Polityka, 1993
OBJ: X,593 s., 20 cm,
UW: [Tyt. ang.]: (Secret Documents. The State - Church Relations in Poland 1980-1989).
DOD: Ind. nazwisk s. 577-585.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 0-906601-96-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 87240 ; 87529


23/1194

AUT: Korfanty, Wojciech
TYT: Naród, państwo, Kościół: wybór publicystyki katolicko-społecznej / Wojciech Korfanty, z wprow. Andrzeja Brożka i Edwarda Balawajdera.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1992
OBJ: 415 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind. nazwisk s. 395-411, wykaz organizacji, partii, związków s. 412.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-056-1
Hasło przedm.: Polska * ustrój * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87512


24/1194

AUT: Tischner Józef ks.
TYT: Nieszczęsny dar wolności / ks. Józef Tischner.
WYD: Kraków : Znak, 1993
OBJ: 224 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-354-3
Hasło przedm.: Wolność * filozofia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm. *
SYGNATURA: 188027


25/1194

AUT: Dziuba Andrzej Franciszek bp
TYT: Kościół katolicki w Polsce: informator ; aktualne adresy i telefony z uwzględnieniem nowego podziału diecezji / ks. Andrzej F. Dziuba.
WYD: Warszawa : Wydaw. Misjonarzy Klaretynów Palabra, 1993
OBJ: 386 s., 19 cm,
DOD: Ind. s. 346-384.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85482-00-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * informatory.
SYGNATURA: Czytelnia: 188041


26/1194

AUT: Michałowski Roman
TYT: Princeps fundator: Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku / Roman Michałowski.
WYD: Warszawa : "Arx Regia" Ośrodek Wydaw. Zamku Królewskiego, 1993
OBJ: 246,[2] s., mapy, 29 s. tabl., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 226-237, res. s. 238-244.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7022-024-X
Hasło przedm.: Fundacje * Polska * do 13 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 13 w. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * do 13 w. *
SYGNATURA: 87626


27/1194

AUT: Hlebowicz Adam
TYT: Kościół w niewoli: Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Ukrainie po II Wojnie Światowej / Adam Hlebowicz.
WYD: Warszawa : Głos, 1991
OBJ: 148,[4] s., 20 cm, mapa
DOD: Lit., som., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85088-16-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Białoruś * 1945-1991 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ukraina * 1945-1991 r. *
SYGNATURA: 87585


28/1194

TYT: Die ||ganz alltagliche Freiheit: Christsein zwischen Traum und Wirklichkeit / , hrsg. von Claus-Peter Marz.
WYD: Leipzig : Benno-Verl., 1993
OBJ: 158 s., fot., 23 cm,
SERIA: (Erfurter Theologische Studien ; Bd. 65)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7462-1072-0
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Wiara * materiały konferencyjne. *
SYGNATURA: 87610


29/1194

AUT: Novak Michael
TYT: Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła?: Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne / Michael Novak, przeł. Wojciech Buchner.
WYD: Poznań : W Drodze, 1993
OBJ: 404 s., 19 cm,
UW: Wyd. oparte na "Catholic Social Thought and Liberal Institutions Freedom with Justice".
DOD: Lit., ind. s. 397-404.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7033-146-7
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
SYGNATURA: 87679


30/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Ks. Henryk Jankowski proboszcz parafii Św. Brygidy: dążenia kapłańskie a reakcja władz państwowych / Peter Raina.
WYD: Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diec., 1991
OBJ: 220,[1] s., 16 s. fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jankowski Henryk, ks. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Gdańsk * bazylika św. Brygidy. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 87729


31/1194

AUT: Bartosik Grzegorz M. OFMConv.
TYT: Il contributo della chiesa polacca all'elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II: studio teologico-storico / Grzegorz M. Bartosik OFMConv.
WYD: Roma : "Seraphicum" Pontificia Theologica "S. Bonaventurae" OFMConv., 1993
OBJ: 258 s., 24 cm,
SERIA: (Dissertationes ad Lauream / "Seraphicum" Pontificia Theologica "S. Bonaventurae" OFMConv. ; n. 81)
DOD: Bibliogr. s. 7-20, aneksy: Calendario s. 221-234, Elenco dei Padri conciliari polacchi s. 235-240, I Polacchi nelle Pontificie Commissioni Preparatorie dei Concilio Vaticaano II s. 241-242, I Polacchi nelle Commissioni Conciliari s. 243-244, "Il Memoriale dell'Episcopato polacco al Santo Padre Paolo VI... s. 245-254.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
SYGNATURA: 87741


32/1194

AUT: Sugier Edward ks.
TYT: Obowiązki proboszcza wobec ubogich i chorych według kościelnego ustawodawstwa partykularnego w Polsce w latach 1919-1939 / ks. Edward Sugier.
WYD: Koszalin : [b.w.], 1993
OBJ: 148 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 120-148.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Proboszczowie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Ubóstwo * zapobieganie i zwalczanie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawa pacjenta * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 87745


33/1194

AUT: Misius Kazys , Sinkunas Romualdas
TYT: Lietuvos kataliku baznycios: (zinynas) / Kazys Misius, Romualdas Sinkunas.
WYD: Vilnius : Pradai, 1993
OBJ: 624 s., fot., mapy, 21 cm,
SERIA: (Skiriame enciklopedininkams ir ju talkininkams)
DOD: Bibliogr. s. 605-609, baznyciu rodykle s. 614-623.
JĘZ: lit
ISBN: 9986-405-05-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Litwa * informatory.
SYGNATURA: Czytelnia: 87893


34/1194

AUT: Grott Bogumił
TYT: Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej - Narodowa Demokracja: wybór tekstów z komentarzem autora / Bogumił Grott.
WYD: Kraków : Zakł. Wydaw. Nomos, 1993
OBJ: 164 s., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Narodowa Demokracja * ideologia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Narodowa Demokracja * źródła.
SYGNATURA: 87900


35/1194

TYT: Poradnik podatkowy dla instytucji kościelnych na rok 1994 / Fundacja Andrzeja Boboli.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1993
OBJ: 282 s., fot., rys., tab., 20 cm, err.
JĘZ: pol
ISBN: 83-70097-041-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * finanse * prawo * Polska * poradniki.
Hasło przedm.: Podatek * prawo * Polska * poradniki.
SYGNATURA: 87943


36/1194

TYT: Dzieje Kościoła na Śląsku / Wyższe Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego.
WYD: Nysa : Wyższe Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego, 1993-
OBJ: 24 cm,
TOM: Cz. 1: Średniowiecze 1993.
DOD: Bibliogr. s. 179-186.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Śląsk * religia * 11-16 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 11-16 w. *
SYGNATURA: 88019


37/1194

AUT: Bizuń Stanisław ks.
TYT: Historia krzyżem znaczona: wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945 / ks. Stanisław Bizuń, oprac., wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku ks. Józef Wołczański.
WYD: Lublin : Oddz. Lubelski Stow. "Wspólnota Polska", 1993
OBJ: 300,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Polonii. Seria B: Materiały i Dokumenty / pod red. ks. Edwarda Walewandra ; T. 1)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Lwów, okręg * religia * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 88024


38/1194

AUT: Lustiger Jean Marie kard.
TYT: Wybór Boga: z Kardynałem rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton / Jean-Marie Lustiger, oprac. Jean-Louis Missika i Dominique Wolton; tł. Anna Turowicz.
WYD: Kraków : Wydaw. Znak, 1992
OBJ: 403 s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Le Choix de Dieu.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-7006-071-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Francja * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Żydzi * Francja * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Lustiger Jean-Marie, kard. * publicystyka.
SYGNATURA: 88117


39/1194

AUT: Rodowicz Władysław
TYT: Komitet na Piwnej: fakty, dokumenty, wspomnienia / Władysław Rodowicz, przedm. bp Bronisław Dembowski.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1994
OBJ: 284,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 79)
DOD: Ind. nazw osobowych s. 273-284.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-33-0
Hasło przedm.: Prymasowski Komitet Pomocy * pamiętniki.
Hasło przedm.: Rodowicz Władysław. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Polska * 1980-1989 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 88121


40/1194

AUT: Korec Jan Chryzostom kard.abp Nitry
TYT: Po barbarzyńskiej nocy... / Jan Chryzostom Korec, przekł. Lucyna Spyrka.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1994
OBJ: 301,[1] s., 6 s. fot., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Od barbarskej noci...
JĘZ: pol (oryg. slo)
ISBN: 83-7097-012-5
Hasło przedm.: Korec Jan Chryzostom, kard. abp Nitry. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechosłowacja * od 1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Pamiętniki słowackie * 20 w. *
SYGNATURA: 88162


41/1194

AUT: Remond Rene
TYT: Touvier et l'Eglise: rapport de la Commission historique instituee par le cardinal Decourtray / Rene Remond [et al.].
WYD: [Paris] : Fayard, 1992
OBJ: 418 s., 24 cm,
SERIA: (Le grand livre du mois)
DOD: Tab., lit., ind.
JĘZ: fre
ISBN: 2-213-02880-X
Hasło przedm.: Touvier Paul. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Francja * 20 w. *
SYGNATURA: 88202


42/1194

AUT: Pyszka Stanisław SJ
TYT: Kościół katolicki a sekty / ks. Stanisław Pyszka SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1994
OBJ: 80,[2] s., 18 cm,
DOD: Wybrana bibliogr. międzynarodowa na temat sekt s. 69-80.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-051-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sekty i ruchy religijne. *
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne. *
SYGNATURA: 188201


43/1194

TYT: Zwischen Autonomie und Anlehnung: die Problematik der katholischen Kirche in China, theologisch und geschichtlich gesehen / hrsg. von Roman Malek, SVD u. Werner Prawdzik, SVD.
WYD: Nettetal : Steyler Verl., Wort und Werk, 1989
OBJ: 203 s., 23 cm,
SERIA: (Veroffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Bonn, ISSN 0558-4884 ; Nr. 37)
DOD: Bibliogr. s. 175-203.
JĘZ: ger
ISBN: 3-8050-0218-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Chiny * materiały konferencyjne. *
SYGNATURA: 83616 ; 83681 ; 88318


44/1194

TYT: Chinas Katholiken suchen neue Wege / hrsg. von Roman Malek u. Manfred Plate, Mit einem Vorwort von Georg Moser, Bischof.
WYD: Freiburg im Breisgau : Basel : Wien : Herder, 1987
OBJ: 192 s., 21 cm,
DOD: Dokumente des Dialogs s. 139-192.
JĘZ: ger
ISBN: 3-451-21104-1
Hasło przedm.: Katolicyzm * Chiny. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Chiny. *
SYGNATURA: 88319


45/1194

AUT: Novak Michael , Rauscher Anton SJ, Zięba Maciej OP
TYT: Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm / Michael Novak, Anton Rauscher SJ, Maciej Zięba OP, tł. Wojciech Buchner .
WYD: Poznań : W drodze, 1993
OBJ: 166 s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Morality, capitalism and democracy.
DOD: Lit., indeks s. 165-166.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7033-194-7
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kapitalizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a demokracja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
SYGNATURA: 88327


46/1194

TYT: Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej: księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej, KUL 11-15 sierpnia 1991 / Kom. red.: ks. Janusz Nagórny [et al.].
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1994
OBJ: 363 s., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0342-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Europa Środkowo-Wschodnia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * historia * Europa Środkowo-Wschodnia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Totalitaryzm * Europa Środkowo-Wschodnia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 88334 ; 88389


47/1194

TYT: Kościół i społeczności. Rewolucje, demokracje, totalitaryzmy: studia z dziejów XIX i XX wieku / pod red. Jana Walkusza.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1993
OBJ: 260,[2] s., 1 tabl., 24 cm,
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-228-0329-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Zieliński Zygmunt, ks. *
SYGNATURA: 88341


48/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kościół - państwo w świetle akt wydziału do spraw wyznań 1967-1968: próby kontroli Kościoła. Wydarzenia marcowe. Interwencja sierpniowa w Czechosłowacji / Peter Raina.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1994
OBJ: 340 s., 20 cm,
DOD: Ind. s. 337-339.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-04-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 88350


49/1194

AUT: Madajczyk Piotr
TYT: Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. / Piotr Madajczyk.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994
OBJ: 198,[1] s., 20 cm, err.
DOD: Lit., aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-11484-3
Hasło przedm.: Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. *
Hasło przedm.: Polska a Niemcy, RFN. *
Hasło przedm.: Niemcy, RFN a Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy, RFN *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 188250 ; 191041


50/1194

AUT: Maceina Antanas
TYT: Rastai / Antanas Maceina.
WYD: Vilnius : Mintis,
OBJ: 20 cm,
SERIA: (Is Lietuvos filosofijos palikimo)
TOM: T. 5: Religija dabarties pasaulyje 1993.
DOD: Bibliogr. s. 731-766, ind. osób s. 769-779.
JĘZ: lit
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
SYGNATURA: 88510


51/1194

AUT: Russo Luciano
TYT: Il diritto allo sviluppo nell'attivita' delle organizzazioni internazionali e l'apporto della Santa Sede / Luciano Russo.
WYD: Roma : Pontificia Univ.' Lateranense, 1993
OBJ: 172 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 143-158, aneksy s. 159-172.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Postęp. *
Hasło przedm.: Organizacje międzynarodowe a postęp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a postęp. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 88580


52/1194

AUT: Mwageni Eberhard
TYT: The ||house Church in the Letters of St. Paul and its relevance in the Tanzanian context: a study of St.Paul's Letters with particular interpretation in Christian communities of Tanzania / Eberhard Mwageni.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana. Facultas Sacre Theologiae, 1994
OBJ: XXVIII,207,[1] s., 24 cm,
UW: Pars Dissertationis ad Doctoratum in Theologia Biblica.
DOD: Bibliogr. s. 181-203.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kościół domowy. *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Novum Testamentum" * "Pauli Epistolae". *
Hasło przedm.: Paweł Apostoł, św. * teologia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Tanzania. *
SYGNATURA: 88586


53/1194

AUT: Tu |Chin |Huan Theresa OHF
TYT: Inculturation as a new approach of evangelization in Taiwan / Theresa Tu Chin Huan OHF.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1994
OBJ: VI,118,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum e dissertatione ad Doctoratum in Facultate Missiologiae.
DOD: Selected bibliogr. s. 100-118.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Inkulturacja. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Tajwan. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Tajwan. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Tajwan. *
SYGNATURA: 88621


54/1194

AUT: Onyebueke Uche Festus
TYT: The ||missionary apostolate of the parish priest today among the Igbos of Nigeria in the light of Vatican II and post Vatican II documents / Uche Festus Onyebueke.
WYD: Roma : Pontificia Universitas Urbaniana, 1994
OBJ: XII,183,[1] s., 24 cm,
UW: Pars dissertatonis ad Doctoratum in Facultate Missiologiae.
DOD: Bibliogr. s. 161-175.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Apostolstwo * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Nigeria. *
Hasło przedm.: Igbo, lud * religia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Nigeria. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
SYGNATURA: 88626


55/1194

AUT: Rospond Stanisław
TYT: Kościół w dziejach języka polskiego / Stanisław Rospond, [red. nauk. Henryk Borek].
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1985
OBJ: 293 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Językoznawcze / Komitet Językoznawstwa PAN, ISSN 0079-3485 ; 103)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01947-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Język polski * historia. *
SYGNATURA: 88642 ; 214949


56/1194

TYT: Lowland Highlights: Church and Oecumene in the Netherlands / ed.: J.A. Hebly, transl. ed.: J.D. Gort.
WYD: Kampen : Uitgeversmij J.H. Kok B.V., 1972
OBJ: 134 s., 21 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 902420505 0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Holandia *
Hasło przedm.: Kościoły protestanckie * Holandia *
Hasło przedm.: Ekumenizm * Holandia *
Hasło przedm.: Kościół a państwo * Holandia *
SYGNATURA: 88741


57/1194

AUT: Wilk Stanisław SDB
TYT: Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939 / ks. Stanisław Wilk SDB.
WYD: Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1992
OBJ: 468 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 435-448, som., sum., Zsfg., ind. osób s. 458-464.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85528-18-0
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: Czytelnia: 88772


58/1194

AUT: Wroński Andrzej
TYT: Duchowieństwo i Kościół katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawy narodowej w latach 1832-1860 / Andrzej Wroński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Neriton, 1994
OBJ: 197,[1] s., 23 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 181-190, indeks osób s. 191-196.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900830-8-6
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Patriotyzm * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 88789


59/1194

AUT: Anusz Anna , Anusz Andrzej
TYT: Samotnie wśród wiernych: Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944-1994) / Anna i Andrzej Anusz.
WYD: Warszawa : Alfa, 1994
OBJ: 296 s., [32] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7001-858-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 88810 ; 209124 ; 216766


60/1194

TYT: Kościół w Polsce wobec potrzebujących: materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 30-31 sierpnia 1993 roku / pod red. ks. Marka Chmielewskiego.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1994
OBJ: 281 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Teologicznego / Towarzystwo Naukowe KUL ; 103)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-84-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 88857


61/1194

AUT: Zieliński Zygmunt ks.
TYT: Epoka rewolucji i totalitaryzmów: studia i szkice / Zygmunt Zieliński.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1993
OBJ: 228,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Kościół Katolicki w Dziejach Państw i Społeczeństw ; 2)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0336-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 18-20 w. *
SYGNATURA: 88863


62/1194

AUT: Nitecki, Piotr
TYT: Socjalizm, komunizm i ewangelizacja / Piotr Nitecki.
WYD: Suwałki : Wydaw. Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego, 1994
OBJ: 171 s., 20 cm,
SERIA: (Studia Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. księdza Franciszka Blachnickiego w Suwałkach ; T. 1)
DOD: Lit. wybr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901647-0-1
Hasło przedm.: Socjalizm * krytyka * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Komunizm * krytyka * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a komunizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a socjalizm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
SYGNATURA: 188337


63/1194

AUT: Małcużyński Karol , Wiernik Bronisław
TYT: Józef Pehm-Mindszenty, szpieg w kardynalskiej purpurze / Karol Małcużyński i Bronisław Wiernik.
WYD: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949
OBJ: 122,[1] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Mindszenty József, kard., prymas Węgier. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Węgry * 20 w. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Węgry * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 188349


64/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła katolickiego / ks. Marian Banaszak.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986-
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 1: Starożytność. 1986.
DOD: Chron. wykaz ważniejszych wydarzeń s. 281-286, katalog papieży s. 287-289, nota bibliogr. s. 290-291, ind. osobowy i rzeczowy s. 292-320.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 81554 ; W.8502 ; W.8503 ; W.8504 ; W.8505 ; W.8506 ; 89046


65/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła katolickiego / ks. Marian Banaszak.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986-
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 2: Średniowiecze. 1987.
DOD: Chron. wykaz ważniejszych wydarzeń s. 329-337, katalog papieży s. 338-346, nota bibliogr. s. 347-348, ind. osobowy i rzeczowy s. 349-393.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 81554 ; W.8502 ; W.8503 ; W.8504 ; W.8505 ; W.8506 ; 89046


66/1194

TYT: Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu: duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech 1939-1945 / , red./szerkesztette Krystyna Łubczyk.
WYD: Warszawa : "Rytm", Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, Polska Parafia Personalna w Budapeszcie, 2005
OBJ: 147, [3] s., fot., 20 cm,
UW: Tekst czśc. pol, hun. Referaty z sesji popularnonaukowej, która odbyła 11 października 2004 r. w Domu Polskim w Budapeszcie
DOD: Streszcz. węg.
JĘZ: pol hun
Hasło przedm.: Duchowieństwo polskie * Polska * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * emigracja * Węgry * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 198345


67/1194

TYT: Breviarium Fidei: wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła / oprac. Stanisław Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ, sł. wst.: Józef kard. Glemp, Prymas Polski; Paweł VI papież: list do Księdza Prymasa w sprawie "Breviarium Fidei".
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1988
OBJ: XVI,728 s., 19 cm,
DOD: Ind. chronol. papieży, soborów i głównych wydarzeń związanych z teologią s. 647-668, ind. alfabetyczny imion, nazw i pozycji bibliogr. s. 669-694, ind. rzeczowy s. 695-704, konkordancja Dz. - BF - Dz. 1963 - KPK s. 705-716.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7015-108-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * nauczanie. *
SYGNATURA: Czytelnia: 82803 ; 84285 ; 186435 ; 188395


68/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła Katolickiego / ks. Marian Banaszak.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986-
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 3: Czasy nowożytne 1517-1758 1989.
DOD: Tab., chronol. wykaz ważniejszych wydarzeń s. 314-319, katal. papieży s. 320-321, nota bibliogr. s. 322-323, ind. osobowy i rzeczowy s. 324-362.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 81554 ; W.8502 ; W.8503 ; W.8504 ; W.8505 ; W.8506 ; W.8550


69/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła Katolickiego / ks. Marian Banaszak.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986-
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 3': Czasy nowożytne 1758-1914 1991.
DOD: Chronol. wykaz ważniejszych wydarzeń s. 385-391, katal. papieży s. 392, nota bibliogr. s. 393-394, ind. osobowy i rzeczowy s. 395-437.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 81554 ; W.8502 ; W.8503 ; W.8504 ; W.8505 ; W.8506 ; W.8550


70/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła Katolickiego / ks. Marian Banaszak.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986-
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 4: Czasy najnowsze 1914-1978 1992.
DOD: Chronol. wykaz wydarzeń s. 403-415, nota bibliogr. s. 416-418, ind. nazw i nazwisk s. 419-447.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 81554 ; W.8502 ; W.8503 ; W.8504 ; W.8505 ; W.8506


71/1194

TYT: Sto punktów zapalnych w historii Kościoła / współpracownicy: Emmanuel Baratte [et al.], przedm. kard. A. Renard; przeł. Tadeusz Szafrański.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1995
OBJ: 314 s., il., 24 cm,
UW: Tyt. oryg.: Cent points chauds de l'histoire de l'Eglise.
DOD: Lit., ind. tematów s. 308-309.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-211-0715-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 89253


72/1194

AUT: Deschner Karlheinz
TYT: Krzyż Pański z Kościołem: seksualizm w historii chrześcijaństwa / Karlheinz Deschner, przeł. Marek Zeller.
WYD: Gdynia : Agencja Wydaw. Uraeus, 1994
OBJ: 563 s., 22 cm,
UW: Tyt. oryg.: Das Kreuz mit der Kirche. Eine Sexualgeschichte des Christentums.
DOD: Bibliogr. s. 529-551, indeks osób s. 552-561.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-85732-09-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki a erotyzm * krytyka. *
SYGNATURA: 89256


73/1194

AUT: Weigel George
TYT: Ostateczna rewolucja: Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu / George Weigel, tł. Wojciech Buchner.
WYD: Poznań : W drodze, 1995
OBJ: 316 s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: The Final Revolution. The Resistance Church and the Collapse of Communism.
DOD: Lit., ind. s. 309-316.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7033-124-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a komunizm * Europa Środkowo-Wschodnia. *
Hasło przedm.: Papiestwo * polityka * Europa Środkowo-Wschodnia * 20 w. *
SYGNATURA: 188452


74/1194

TYT: Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła?: Materiały z sesji misyjno-pastoralnej Pieniężno, 26-28 listopada 1993 / red.: Bogdan Wujek SVD.
WYD: Pieniężno : Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów, 1994
OBJ: 251,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sekty i ruchy religijne * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 89347 ; 89348


75/1194

AUT: Krukowski Józef ks.
TYT: Kościół i państwo: podstawy relacji prawnych / ks. Józef Krukowski.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1993
OBJ: 320 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 293-296. ind. osobowy s. 297-300, ind. rzeczowy s. 301-304, sum. s. 307-313.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Papiestwo * polityka * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Konkordat. *
SYGNATURA: Czytelnia: XVIII.Prawo kan.71.: 87493 ; 88844 ; 89358


76/1194

AUT: Weiss Anzelm ks.
TYT: Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie / ks. Anzelm Weiss.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1992
OBJ: 350 s., 20 cm,
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr. s. 313-323, ind. nazw geograficznych i etnicznych s. 325-333, ind. nazwisk s. 335-348.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0029-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Europa * 8-15 w. *
SYGNATURA: 89365 ; 89366


77/1194

AUT: Kamykowski, Łukasz
TYT: Izrael i Kościół według Charlesa Journeta / ks. Łukasz Kamykowski.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1993
OBJ: 365 s., 21 cm,
SERIA: (Rozprawy Habilitacyjne / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Nr 3)
DOD: Tab., bibliogr. s. 336-343.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Żydzi. *
Hasło przedm.: Journet Charles, kard. *
SYGNATURA: 89377


78/1194

TYT: Atlas Hierarchicus: descriptio geographica et statistica insuper notae historicae Ecclesiae catholicae ; consilio et hortatu Sedis Apostolicae / hanc novam quintam editionem elaboravit Zenon Stężycki SVD, editores: Steyler Missionswissenschaftliches Inst. E.V., Sankt Augustin; Missionswissenschaftliches Inst. Missio E.V., Aachen
NR WYD: [Wyd. 5].
WYD: Wien : St. Gabriel-Verl., 1992
OBJ: 45 cm,
TOM: Atlas Hierarchicus
UW: Supplement, historical introduction and explanations of the maps, ind.
JĘZ: eng fre ita ger spa
ISBN: 3-85264-399-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * atlasy.
SYGNATURA: 106789


79/1194

TYT: Atlas Hierarchicus: descriptio geographica et statistica insuper notae historicae Ecclesiae catholicae ; consilio et hortatu Sedis Apostolicae / hanc novam quintam editionem elaboravit Zenon Stężycki SVD, editores: Steyler Missionswissenschaftliches Inst. E.V., Sankt Augustin; Missionswissenschaftliches Inst. Missio E.V., Aachen
NR WYD: [Wyd. 5].
WYD: Wien : St. Gabriel-Verl., 1992
OBJ: 45 cm,
TOM: Statistics
UW: Tab., ind.
JĘZ: eng fre ita ger spa
ISBN: 3-85264-399-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * atlasy.
SYGNATURA: 106789


80/1194

TYT: Tausend Jahre christliche Rus': Zwischen Perestrojka und Ende der Sowjetunion; Internationales Symposion in Salzburg, 13.-15. Mai 1988: "1000 Jahre Christentum bei den Ostslawen"; Landeskonzil und Millennium der russischen Orthodoxie 1988; Russische Orthodoxie und Zusammenbruch der Sowjetunion; Beziehungen Rom - Moskauer Patriarchat 1989-1993 / hrsg. im Auftr. der Stiftung PRO ORIENTE, Wien, von Alfred Stirnemann, Gerhard Wilflinger.
WYD: Innsbruck : Wien : Tyrolia-Verl., 1993
OBJ: 645 s., 22 cm,
SERIA: (Pro Oriente ; Bd. 15)
DOD: Ind.
JĘZ: ger rus
ISBN: 3-7022-1931-5
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * Ruś * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół prawosławny * ZSRR * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * ZSRR * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 89455 ; 211476


81/1194

AUT: Gardin Giacomo SJ
TYT: Banishing God in Albania: the prison memoirs of ... / Giacomo Gardin, S.J., foreword Gjon Sinishta; preface Paolo Dezza, S.J.
WYD: San Francisco : Ignatius Press, 1988
OBJ: 165 s., fot., mapa, 18 cm,
UW: Title of Italian original: Dieci anni di prigionia in Albania (1945-1955).
DOD: Aneksy s. 147-165.
JĘZ: eng (oryg. ita)
ISBN: 9-89870-220-8
Hasło przedm.: Gardin Giacomo, SJ. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Albania * od 1945 r. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Jezuici * pamiętniki. *
Hasło przedm.: Religia * Albania * od 1945 r. *
SYGNATURA: 188467


82/1194

AUT: Beck Uwe
TYT: Kirche im SPIEGEL - Spiegel der Kirche?: ein leidenschaftliches Verhaltnis / Uwe Beck.
WYD: Ostfildern : Schwabenverl., 1994
OBJ: 340 s., fot., 21 cm,
DOD: Literatur - und quellenverz.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7966-0749-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * publicystyka. *
Hasło przedm.: "Der Spiegel". *
SYGNATURA: 89483 ; 233778


83/1194

AUT: Tokarczuk Ignacy abp przemyski
TYT: W starciu z totalitaryzmem / abp Ignacy Tokarczuk, rozmowy przeprowadził Tadeusz Fredro-Boniecki.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue. Societe d'Edition Internationales, 1994
OBJ: 199,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Świadkowie XX Wieku, ISSN 1158-5412 ; 4)
JĘZ: pol
ISBN: 2-85316-069-6
Hasło przedm.: Tokarczuk Ignacy, abp * publicystyka.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * od 1944 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 88227 ; 89499


84/1194

AUT: Hryniewicz Wacław OMI
TYT: Kościoły siostrzane: dialog katolicko-prawosławny 1980-1991 / Wacław Hryniewicz, OMI.
WYD: Warszawa : Verbinum. Wydaw. Księży Werbistów, 1993
OBJ: 359,[1] s., 20 cm,
DOD: Wykaz pierwotnej publikacji dokumentów i artykułów s. 358-360.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85762-02-07
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny. *
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki. *
SYGNATURA: 188545


85/1194

AUT: Szareyko Henryk ks.
TYT: Współdziałanie społeczności wiejskich przy nielegalnej budowie obiektów sakralnych w diecezji przemyskiej w latach 1966-1980 / ks. Henryk Szareyko.
WYD: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1994
OBJ: 502 s., 1 mapa, 21 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 488-498.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7012-054-7
Hasło przedm.: Przemyśl, archidiecezja * budownictwo * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Wieś * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Architektura sakralna * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 89522


86/1194

TYT: Tradycje polityczne dawnej Polski / pod red. Anny Sucheni-Grabowskiej i Alicji Dybkowskiej, przedm. Anna Sucheni-Grabowska.
WYD: Warszawa : Ed. Spotkania, [ok. r. 1993]
OBJ: 342,[1] s., mapy, 16 s. fot., 21 cm,
DOD: Lit., chronologiczny przegląd ważniejszych wydażeń s. 326-336, tab. genealogiczne monarchów (1320-1696) s. 337-340.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85195-80-7
Hasło przedm.: Polska * ustrój * 14-17 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 14-17 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 14-17 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 14-17 w. *
SYGNATURA: 89576


87/1194

TYT: Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX wieku / pod red. Reginy Renz i Marty Meduckiej.
WYD: Kielce : Kieleckie Tow. Nauk., 1994
OBJ: [1],221 s., mapy, rys., 23 cm,
UW: [Spis treści także w jęz. ang.]
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86006-15-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kielce, okręg * religia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 89592


88/1194

AUT: Pius XII papież
TYT: Kościół i papież wobec drugiej wojny światowej: (Encyklika "Summi Pontificatus", z dnia 20 października 1939 roku. Acta Apostolica Sedis, vol. XXXI, Ser. II, v. VI; 28.X.1939) / papież Pius XII, tł. ks. Stan. B.
WYD: Londyn : Wydaw. Dokumentów Nauki Kościoła, 1947
OBJ: 48 s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Summi Pontificatus.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a wojna 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Pius XII, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: Czytelnia: 86695 ; 89646 ; 209634


89/1194

TYT: Religia i Kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej 1919-1939 / pod red. Jana Jachymka, wstęp abp Bolesław Pylak.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1995
OBJ: 221 s., 24 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-0704-5
Hasło przedm.: Religia * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Partie polityczne * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polityka * teoria * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 89690


90/1194

AUT: Fitych, Tadeusz
TYT: Kościół milczenia dzisiaj: wypowiedzi księży biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości / ks. Tadeusz Fitych, przekł.: ks. Jerzy Gapski MIC [et al.] ; przedm.: Henryk kard. Gulbinowicz, Franciszek kard. Macharski, abp Damian Zimoń; posłowie Miloslav kard. Vlk.
WYD: Praga : Nowa Ruda : Agencja Wydaw. "Czas", 1995
OBJ: XXIII,427,[2] s., 14 s. tabl., fot., mapy, 21 cm,
DOD: Tab., aneksy, bibliogr. s. 397-423.
JĘZ: pol
ISBN: 83-9033862-0-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechy * od 1993 r. *
SYGNATURA: 89753


91/1194

TYT: Miscellanea Gerardo J. Bekes, OSB octogenario dedicata / dir. Andras Szennay OSB, curavit Adam Somorjai OSB.
WYD: Pannonhalma : Foapatsag,
OBJ: 23 cm,
TOM: Vol. 1: Unum omnes in Christo 1995.
JĘZ: ger eng ita spa fre lat
ISBN: 963-00-1843-8
Hasło przedm.: Stworzenie świata * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
Hasło przedm.: Sakramenty * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry. *
Hasło przedm.: Bekes Gerard J., OSB. *
SYGNATURA: 89777


92/1194

AUT: Dudek Antoni
TYT: Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970 / Antoni Dudek.
WYD: Kraków : "PiT", 1995
OBJ: 279,[1] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 263-274, ind. nazwisk s. 275-279.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86219-11-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 89657 ; 89806


93/1194

TYT: 11.-13. Symposion der Internationalen Kommission fur Vergleichende Kirchengeschichte Subkommission Osterreich: Alfred Raddatz zum 65. Geburtstag / hrsg. von Alfred Raddatz [et al.]
WYD: Wien : Verl. des Inst. fur Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultat, Verl. des Inst. fur Kirchengeschichte, Christliche Archaologie und Kirchliche Kunst an der Evangelisch-Theologischen Fakultat der Univ. Wien, [po r. 1989]
OBJ: 169,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Veroffentlichungen des Instituts fur Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultat und des Instituts fur Kirchengeschichte, Christliche Archaologie und Kirchliche Kunst an der Evangelisch-Theologischen Fakultat der Universitat Wien in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kommission fur Vergleichende Kirchengeschichte-Subkommission Osterreich. Neue Folge / hrsg. von Alfred Raddatz [et al.] ; Bd. 2)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-901467-00-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Austria * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 89862


94/1194

TYT: L'ecole catholique au service de tous: Rome, 28 fevrier - 5 mars 1994: actes du XIVieme Congres Mondial de l'Enseignement Catholoque / ed. responsable: Andres Delgado Hernandez, SDB.
WYD: Bruxelles : Secretariat General de l'OIEC, 1994
OBJ: 232 s., fot., 25 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 89863


95/1194

AUT: Vlk, Miloslav
TYT: Czas dojrzewania: Dietlinde Assmus rozmawia z arcybiskupem Pragi / Miloslav Vlk, przeł. Tadeusz Szafrański; przedm. Józef kard. Glemp, Prymas Polski.
WYD: Warszawa : Verbinum, Wydaw. Księży Werbistów, 1995
OBJ: 111 s., fot., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Reifezeit. Dietlinde Assmus im Gesprach mit dem Erzbischof von Prag.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-85762-57-4
Hasło przedm.: Vlk Miloslav, kard., prymas Czech * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechosłowacja * od 1945 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechy * od 1993 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 188587


96/1194

AUT: Chafuen, Alejandro Antonio
TYT: Wiara i wolność / Alejandro A. Chafuen, przeł. z ang. Kinga i Krzysztof Koehlerowie oraz Borys Walczyna.
WYD: Warszawa : Arwil, 2007
OBJ: 229 s., 21 cm,
SERIA: (Ekonomia - Arwil)
UW: Tyt. oryg.: Faith and Liberty. The Economic Thought of the Late Scholastics. - Na okł. podtyt.: myśl ekonomiczna późnych scholastyków.
DOD: Indeks
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Kościół katolicki a ekonomia * 13-18 w. *
Hasło przedm.: Ekonomia * 13-18 w. *
Hasło przedm.: Scholastyka * Hiszpania * 16-17 w. *
SYGNATURA: 258549


97/1194

AUT: Dziuba Andrzej Franciszek bp
TYT: Kościół katolicki w Polsce: informator 1995 / ks. Andrzej F. Dziuba.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1995
OBJ: 268 s., 20 cm,
DOD: Ind. osób s. 247-268.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85706-81-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * informatory.
SYGNATURA: 188607 ; Czytelnia: 188647


98/1194

AUT: Logoz Roger Ch.
TYT: Clement VII (Robert de Geneve): sa chancellerie et le clerge romand au debut du Grand Schisme (1378-1394) / Roger Ch. Logoz.
WYD: Lausanne : Librairie Payot, 1974
OBJ: XL,317,[2] s., 5 s. tabl,, rys., 22 cm,
SERIA: (Memoires et Documents. Ser. 3 / Societe d'Histoire de la Suisse Romande ; T. 10)
DOD: Bibliogr. s. XIII-XXXVI, ind. nazwisk s. 285-307, ind. rzeczy s. 309-313.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Klemens VII, antypapież * biografia. *
Hasło przedm.: Papiestwo * 14 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 14 w. *
SYGNATURA: 89902


99/1194

AUT: Żywczyński Mieczysław ks.
TYT: Kościół i rewolucja francuska / Mieczysław Żywczyński.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 1995
OBJ: 89,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Bestsellery z Przeszłości)
DOD: Lit., nota o aut., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-322-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Francja * 18 w. *
Hasło przedm.: Rewolucja 1789 r. francuska. *
SYGNATURA: 89936


100/1194

AUT: Iserloh Erwin
TYT: Wilhelm Emmanuel von Ketteler und die Freiheit der Kirche und in der Kirche / von Erwin Iserloh.
WYD: Wiesbaden : Franz Steiner, 1978
OBJ: 28 s., 24 cm,
SERIA: (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; Jg. 1978 Nr. 7)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-515-02780-7
Hasło przedm.: Ketteler Wilhelm Emmanuel von, bp. *
Hasło przedm.: Wolność religijna * Niemcy * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy * 19 w. *
SYGNATURA: 89956


101/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kościół w Polsce 1981-1984 / Peter Raina.
WYD: London : Katolicki Ośrodek Wydaw. "Veritas", 1985
OBJ: 327 s., 8 s. fot., 22 cm,
DOD: Lit., aneksy, ind. s. 317-321.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 86412 ; 87522 ; 204174


102/1194

AUT: Żurowski Marian Aleksander SJ
TYT: Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem. T. 1 / ks. Marian Żurowski SJ.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1979
OBJ: 243 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 71538 ; Czytelnia: XVIII.Prawo kan.51.1.: 71539 ; 83483 ; 204084 ; 209126 ; W.5884 ; W.5885 ; W.5965 ; W.5966 ; W.5967 ; W.5968 ; W.5969 ; W.5970 ; W.5971 ; W.5972 ; W.5973 ; W.5974 ; W.5975 ; W.5976 ; W.5977 ; W.5978 ; W.5979


103/1194

AUT: Żurowski Marian Aleksander SJ
TYT: Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem. T. 2 / ks. Marian Żurowski SJ.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1979
OBJ: 262 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., riass.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 71538 ; Czytelnia: XVIII.Prawo kan.51.2.: 71539 ; 83483 ; 204085 ; 209126 ; W.5886 ; W.5887 ; W.5980 ; W.5981 ; W.5982 ; W.5983 ; W.5984 ; W.5985 ; W.5986 ; W.5987 ; W.5988 ; W.5989 ; W.5990 ; W.5991 ; W.5992 ; W.5993 ; W.5994


104/1194

AUT: Prus- Wiśniewski Józef
TYT: Dawne granice Polski i organizacja Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce po 1945 roku / Józef Prus-Wiśniewski.
WYD: Londyn : praca wyd. sumptem autora, 1973
OBJ: 88 s., 3 k. tabl., fot., rys., 22 cm, err., 1 mapa
DOD: Lit., skorowidz nazwisk s. 75-79, skorowidz nazw geogr. s. 81-84.
JĘZ: pol
ISBN: 0-948202
Hasło przedm.: Polska * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 204290


105/1194

AUT: Markunas Antoni , Uczitiel, Tamara.
TYT: Terminologia kościelna: mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski / Antoni Markunas, Tamara Uczitiel.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1995
OBJ: 177,[2] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol ukr
ISBN: 83-232-0696-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * słowniki.
Hasło przedm.: Kościół grecko-katolicki * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 204296


106/1194

TYT: Droga Polski i Kościoła na Pomorze Zachodnie (X w. - 1995 r.) / oprac.: Kazimierz Kozłowski [et al.].
WYD: Szczecin : skł. i oprac.: |Wydaw. Archiwum Państw. "Dokument", dr.: Druk. |Ottonianum, 1995
OBJ: 119,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit., kalendarium, katoliccy bpi pomorscy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7041-097-9
Hasło przedm.: Pomorze Zachodnie * historia. *
Hasło przedm.: Polska * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 204344 ; 208510


107/1194

AUT: Michel Patrick
TYT: Kościół katolicki a totalitaryzm / Patrick Michel, przeł. Filip Łobodziński.
WYD: Warszawa : Niezależna Oficyna Wydaw., 1995
OBJ: 210 s., 20 cm,
SERIA: (Krytyka)
UW: Tyt. oryg.: La societe retrouvee. Politique et religion dans l'Europe sovietisee.
DOD: Tab., aneks s. 203-207.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-7054-088-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Europa Środkowo-Wschodnia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa Środkowo-Wschodnia * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Totalitaryzm * Europa Środkowo-Wschodnia. *
SYGNATURA: 204365 ; 212157


108/1194

TYT: Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII: atti della dodicesima Settimana internazionale di studio Mendola, 24-28 agosto 1992 / Pietro Zerbi [et al.], dodicesima Settimana internazionale di studio.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1995
OBJ: XV,641 s., 22 cm,
SERIA: (Scienze Storiche ; 59) - (Miscellanea del Centro di studi medioevali ; vol. 14)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-1241-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 10-12 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Europa * 10-12 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 204469 ; 204482


109/1194

TYT: Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas christiana" nei secoli XI e XII: atti della nona Settimana internazionale di studio Mendola, 28 agosto - 2 settembre 1983 / Pietro Zerbi [et al.], nona Settimana internazionale di studio.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1986
OBJ: XV,569,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Miscellanea del Centro di studi medioevali ; 11)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ita fre eng ger
ISBN: 88-343-0381-4
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * 11-12 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 11-12 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 204487


110/1194

AUT: Duda, Małgorzata.
TYT: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej / Małgorzata Duda.
WYD: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2002
OBJ: 307 s., 21 cm,
SERIA: (Rozprawy Doktorskie - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny)
UW: Nazwa serii: Rozprawy Doktorskie
DOD: Bibliogr. s. 283-307
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bezrobocie * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a bezrobocie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Praca * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
SYGNATURA: 261603


111/1194

AUT: Martin Ralph
TYT: Kryzys prawdy: atak na wiarę, moralność i misję w Kościele katolickim / Ralph Martin, przeł. Władysław Chłopicki.
WYD: Wrocław : Kraków : Wydaw. Kairos, 1995
OBJ: 273 s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: A crisis of truth. The attack on faith, Morality, and mission in the catholic Church.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-903376-0-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * 20 w. *
SYGNATURA: 204450


112/1194

AUT: Loda Natale
TYT: La ||collegialita nella Chiesa con particolare riguardo alle varie forme di Collegialita episcopale / Natale Loda.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1995
OBJ: 197 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Jure Canonico.
DOD: Źródła s. 182-183, bibliogr. s. 184-194.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja. *
SYGNATURA: 204494


113/1194

AUT: Franz Michalcik
TYT: Il rapporto giuridico fra la Chiesa e lo stato Cecoslovacco (1945-1968) / Michalcik Franz.
WYD: Roma : Pontificia Inst. Lateranense, 1995
OBJ: XXXII,125 s., 24 cm,
UW: Theses ad Lauream in Utroque Iure.
DOD: Bibliogr. s. XV-XXXII, aneksy s. 103-124.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechosłowacja * od 1945 r. *
SYGNATURA: 204556


114/1194

AUT: Roma Bruno
TYT: La ||carita anima dell diritto nella Chiesa uno strumento per la sua realizzazione: la Caritas: studio teologico-giuridico delle odierne espressioni della Caritas: Italiana, Diocesana, Parrocchiale, Internationalis / Bruno Roma, presentazione Giuseppe Pasini.
WYD: Roma : Pontificia Inst. Lateranense, 1991
OBJ: 133 s., 21 cm,
UW: Theses ad Lauream in Jure Canonico.
DOD: Bibliogr. s. 13-17.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Caritas * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 204567


115/1194

AUT: Zanotto Alfredo
TYT: L'atteggiamento della Chiesa nei confronti degli Ebrei dal XV al XVIII secolo / Alfredo Zanotto.
WYD: Roma : Pontificia Inst. Lateranense, 1991
OBJ: 261,[2] s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Lit., appendice documentaria s. 209-248, ind. dei nomi s. 251-259.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Żydzi * 15-18 w. *
SYGNATURA: 204568


116/1194

AUT: Pisanello Vincenzo
TYT: Il nuovo sistema di retribuzione del Clero in Italia / Vincenzo Pisanello.
WYD: Roma : Pontificia Inst. Lateranense, 1991
OBJ: 163 s., 24 cm,
UW: Theses ad lauream in Utroque Jure.
DOD: Aneksy s. 139-150, źródła i bibliogr. s. 152-160.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Włochy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Włochy. *
SYGNATURA: 204570


117/1194

TYT: Chypre sous les Lusignans / Inst. Francais d'Archeologie de Beyrouth.
WYD: Paris : Librairie Orientaliste Paul Geuthner,
OBJ: 28 cm,
SERIA: (Bibliotheque Archeologique et Historique / Inst. Francais d'Archeologie de Beyrouth ; T. 73)
TOM: 1: Documents chypriotes des archives du Vatican 1962.
UW: Ouvrage publie avec le concours du Centre national de la Recherche scientifique.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Cypr * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Cypr * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Dominikanie * Cypr * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Zakon Maltański * Cypr * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Watykan * Archiwum * zbiory. *
SYGNATURA: 121902


118/1194

AUT: Nam Kung Min
TYT: L'istituto diocesano per il sostentamento del clero a norma del canone 1274 1: con riferimento all'attuazione del sostentamento del clero nella Chiesa coreana / Min Nam Kung.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1995
OBJ: V,193 s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate iuris canonici.
DOD: Fonti e bibliografia s. 178-188.
JĘZ: ita lat
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 204595


119/1194

AUT: Atadana Joseph Ayeridaga
TYT: The ||diocesan bishop as the chief administrator of a particular Church: with particular reference to Ghana / Joseph Ayeridaga Atadana.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1995
OBJ: [3],VIII,136 s., mapa, 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultas Iuris Canonici.
DOD: Tab., apendices s. 90-108, sources, bibliogr. s. 109-127.
JĘZ: eng lat
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Diecezja * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ghana. *
SYGNATURA: 204610


120/1194

AUT: Guzuma A. Thaddeus
TYT: The ||identity and mission of the ministerial priesthood and the sacraments of the Church: a dogmatic theological study : with reference to the Kaduna Ecclesiastical Province of Northern Nigeria / A. Thaddeus Guzuma.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1994
OBJ: XIX,103 s., mapy, 24 cm,
UW: Extract from a doctoral dissertation in the Faculty of Theology.
DOD: Selected bibliogr. s. 90-101.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kapłaństwo * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Sakramenty * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kaduna (Nigeria) * religia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Nigeria. *
SYGNATURA: 204616


121/1194

AUT: Somorjai Adam OSB
TYT: Pastoral strategies of the Catholic Church in Hungary, 1945-1986 / , Directione Andras Szennay, OSB, Curavit Adam Somorjai, OSB
WYD: Pannonhalma : [b.w.], 1995
OBJ: ss. 563-584, 24 cm,
DOD: Lit.
UW: [Nadb. z:] Miscellanea : Gerardo J. Bekes OSB octogenario dedicata, Vol. 1: "Unum omnes in Christo. In unitatis servitio.", dir. Andras Szennay OSB, curavit Adam Somorjai OSB. Pannonhalma, 1995.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 204669


122/1194

AUT: Mandziuk Józef ks.
TYT: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku / ks. Józef Mandziuk.
WYD: Warszawa : Wydaw. ATK, 1995-
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 2: Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742. 1995.
DOD: Tab., bibliogr., ind., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-056-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Śląsk * 16-18 w. *
SYGNATURA: 204708 ; 204709 ; W.8673


123/1194

TYT: Jan Paweł II, Prymas i Episkopat polski o stanie wojennym: kazania, listy, przemówienia i komunikaty / oprac. Peter Raina.
WYD: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1982
OBJ: 316 s., 21 cm,
DOD: Aneksy s. 291-310.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1980-1989 r. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
Hasło przedm.: Homilie i mowy papieskie. *
Hasło przedm.: Kazania i mowy biskupów * Polska. *
Hasło przedm.: Listy pasterskie * Polska. *
SYGNATURA: 89637 ; 204803


124/1194

AUT: Chrypiński Wincenty
TYT: Kościół a rząd i społeczeństwo w powojennej Polsce / Wincenty Chrypiński.
WYD: Londyn : Odnowa, 1989
OBJ: 45,[3] s., 21 cm,
SERIA: (Polska w Świecie Współczesnym ; Z. 8)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 0-903705-66-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a społeczeństwo * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 204791


125/1194

AUT: Piela Michał SDS
TYT: Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924 / ks. Michał Piela, przedm. Zygmunt Zieliński.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1994
OBJ: 360 s., 24 cm,
DOD: Tab., Zsfg. s. 333-335, bibliogr. s. 337-360.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0373-7
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1901-1939 r. *
SYGNATURA: 89498 ; 204842


126/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski / Peter Raina. T. 2.
WYD: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1986
OBJ: 483 s., 8 s. fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 471-474, ind. s. 475-483.
JĘZ: pol
ISBN: 0-948668-20-2
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 82937 ; 204830


127/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski / Peter Raina. T. 3.
WYD: London : Oficyna Poetów i Malarzy, 1988
OBJ: 682 s., 8 s. fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 667-670, ind. 671-682.
JĘZ: pol
ISBN: 0-948668-20-2
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204830


128/1194

TYT: Kościół a środki masowego przekazu / pr. zb. pod red. ks. Jana Chrapka CSMA, przedm. ks. Władysław Piwowarski.
WYD: Warszawa : Pallottinum, 1990
OBJ: 269,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Studia Pastoralne ; 3)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7014-136-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * socjologia. *
SYGNATURA: 187452 ; 188759


129/1194

AUT: Górka Leonard SVD
TYT: Dziedzictwo ojców: ekumeniczny charakter tradycji welehradzkiej / Leonard Górka SVD.
WYD: Warszawa : Verbinum Wydaw. Księży Werbistów, 1995
OBJ: 175 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 139-156, res., shrnuti, ind. osób s. 163-175.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85762-67-1
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * Słowiańszczyzna. *
Hasło przedm.: Cyryl, św. *
Hasło przedm.: Metody, św. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny. *
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki. *
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
SYGNATURA: 188774


130/1194

AUT: Zieliński Zygmunt ks.
TYT: Kościół i naród w niewoli / Zygmunt Zieliński.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1995
OBJ: 271,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Kościół Katolicki w Dziejach Państw i Społeczeństw / Inst. Historii Kościoła KUL ; 1)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0544-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 89907 ; 204323 ; 204846


131/1194

AUT: Ionata Pasquale
TYT: Psychoterapia a problemy życia religijnego / Pasquale Ionata, tł. Henryk Urban SJ, Krzysztof Homa SJ; wprowadzenie Bruno Callieri.
WYD: Kraków : Wydaw. M, 1995
OBJ: 230,[1] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Psicoterapia e problematiche religiose.
DOD: Słownik ważniejszych terminów psychologicznych... s. 225-227.
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-85541-63-2
Hasło przedm.: Psychoanaliza * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Psychoterapia * metody. *
Hasło przedm.: Etyka seksualna * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a psychoanaliza. *
SYGNATURA: 204858


132/1194

AUT: Kłoczowski Jerzy
TYT: Dzieje chrześcijaństwa polskiego / Jerzy Kłoczowski. T. 2.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue, 1991
OBJ: 345,[3] s., fot., mapy, 22 cm,
DOD: Zest. chronol. najważniejszych dat z historii Polski i pol. chrześcijaństwa s. 299-306, wskazówki bibliogr. s. 307-318, spis il. w t. 1 s. 319-327, spis il. w t. 2 s. 328-341, spis map s. 342-345.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 82935 ; 200074


133/1194

AUT: Koneczny Feliks
TYT: Kościół a cywilizacje / Feliks Koneczny.
WYD: Lublin : Onion, 1996
OBJ: 64,[1] s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-903478-2-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura. *
Hasło przedm.: Kultura * zagadnienia. *
SYGNATURA: 188804


134/1194

AUT: Litak Stanisław
TYT: Kościół łaciński w Polsce około 1772 roku: Mapa - Komentarz - Indeks / Stanisław Litak, oprac. kartogr.: Zofia Żuchowska.
WYD: Rzym : Lublin : Fundacja Jana Pawła II, Red. Wydaw. KUL, 1991
OBJ: 170,[2] s., 21 cm, 6 map
DOD: Tab., lit., ind. miejscowości s. 79-167, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0212-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 204169 ; 204874


135/1194

AUT: Gowin Jarosław
TYT: Kościół po komunizmie / Jarosław Gowin.
WYD: Warszawa : Kraków : Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, 1995
OBJ: 294,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Demokracja, Filozofia i Praktyka)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-481-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 204917


136/1194

TYT: Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru: religia a przemiany społeczne w Polsce / pod red. Ireny Borowik i ks. Witolda Zdaniewicza.
WYD: Kraków : Zakł. Wydaw. "Nomos", 1996
OBJ: 191 s., 20 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85527-33-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Katolicyzm * socjologia * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 204920


137/1194

AUT: Minois Georges
TYT: Kościół i nauka: dzieje pewnego niezrozumienia: od Augustyna do Galileusza / Georges Minois, tł. Adam Szymanowski.
WYD: Warszawa : Volumen, Bellona, 1995
OBJ: 408 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Nowa Marianna)
UW: Tyt. oryg.: L'Eglise et la science. Histoire d'un malentendu. De saint Augustin a Galilee
DOD: Chronol., bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-85218-40-283-11-08552-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki a nauka. *
SYGNATURA: 204932 ; 207806


138/1194

TYT: Z punktu widzenia humanizmu / wyb. tekstów pod red. Barbary Stanosz.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. Książka i Prasa, 1995
OBJ: 241 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Bez Dogmatu ; T. 1)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900401-4-X
Hasło przedm.: Religia. *
Hasło przedm.: Wartość. *
Hasło przedm.: Seksuologia. *
Hasło przedm.: Prawo. *
Hasło przedm.: Etyka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki. *
SYGNATURA: 204949


139/1194

TYT: Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie: zapomniana karta z dziejów insurekcji 1794 r. : wybór źródeł / oprac. Andrzej Woltanowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1995
OBJ: 213,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85706-62-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a powstanie 1794 r. kościuszkowskie. *
Hasło przedm.: Powstanie 1794 r. kościuszkowskie. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 18 w. *
SYGNATURA: 204958


140/1194

AUT: Litak Stanisław
TYT: Od reformacji do oświecenia: Kościół katolicki w Polsce nowożytnej / Stanisław Litak.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1994
OBJ: 268,[1] s., fot., mapy, 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce / Tow. Nauk. KUL ; 8)
DOD: Tab., uwagi bibliogr. s. 221-241, ind. osób s. 243-255, ind. nazw geogr. i adm. s. 257-264.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-90-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 16-18 w. *
SYGNATURA: 89666 ; 204936


141/1194

AUT: Payer Alja
TYT: Der ||Okumenische Patriarch Athenagoras I. ein Friedensbringer aus dem Osten / Alja Payer.
WYD: Wurzburg : Catholica Unio, 1986
OBJ: 126,[1] s., fot., 25 cm,
UW: Przedr. z czasopisma "Der Christliche Osten" Amtliches Mitteilungsblatt der Catholica Unio Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz.
DOD: Zeittafel zum Leben und Wirken des Patriarchen Athenagoras I. s. 115-116, Daten aus der Konziliengeschichte s. 117, Erklarung einiger Fremdworter und Abkurzungen s. 118-119, Namensregister s. 120-122, bibliogr. s. 123, Literaturhinweise s. 124-126.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Atenagoras I, abp Konstntynopola i patriarcha prawosławny. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny. *
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki. *
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
SYGNATURA: 121220 ; 121931


142/1194

AUT: Majdowski Andrzej
TYT: Kościół katolicki w Azji Środkowej: z dziejów budownictwa kościelnego w cesarstwie rosyjskim / Andrzej Majdowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. DiG, 1995
OBJ: 96 s., rys., mapa, 23 cm,
DOD: Tab., lit., aneksy s. 73-88.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-85490-51-5
Hasło przedm.: Architektura sakralna * Rosja * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 19-20 w. *
SYGNATURA: 204962


143/1194

AUT: Stępniak Marek ks.
TYT: Kwestia społeczna w listach pasterskich biskupów polskich 1919-1939 / ks. Marek Stępniak., przedm. ks. Władysław Piwowarski.
WYD: Łódź : Archidiec. Wydaw. Łódzkie, 1995
OBJ: 153,[2] s., 20 cm,
DOD: Źródła s. 131-146, lit. pomocnicza s. 147-153.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85022-55-4
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Listy pasterskie * zagadnienia * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 205002


144/1194

AUT: Wild Robert A. ks.
TYT: Journey to the lonely Christ: the "Little Mandate" of Catherine de Hueck Doherty / by Robert Wild
NR WYD:
WYD: New York : Alba House, 1987
OBJ: 164,[1] s., 8 s. fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
ISBN: 0-8189-0509-3
Hasło przedm.: Doherty Catherine de Hueck. *
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 205027


145/1194

AUT: Paweł VI papież
TYT: Adhortacja Apostolska Papieża Pawła VI do Biskupów, Kapłanów i Wiernych całego świata katolickiego "O zwiększonych potrzebach Kościoła w Ziemi Świętej" ----> zob. BALDI Donato OFM: "W Ojczyźnie Chrystusa : przewodnik po Ziemi Świętej", (Biblioteka Franciszkańska. Nowa Seria; Nr 2) s. 11-18.
WYD: Kraków : Asyż : Franciszkanie (reformaci), 1982
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Palestyna. *
Hasło przedm.: Adhortacje apostolskie. *
Hasło przedm.: Paweł VI, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 200311


146/1194

TYT: O życie godne człowieka / pr. zb. pod red. bpa Bohdana Bejze.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1990
OBJ: 355,[1] s., 20 cm,
SERIA: (W Nurcie Zagadnień Posoborowych / red. bp Bohdan Bejze ; T. 19)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Pokój * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kultura chrześcijańska. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
SYGNATURA: 39008 ; 39710 ; Czytelnia: 54392 ; 84860 ; 85091


147/1194

TYT: Misereor Jahresbericht 1985: mit Rechenschaft Afrika-Hilfe / Bericht des Bischoflichen Hilfswerkes Misereor e. V. Aachen und der Zentralstelle fur Entwicklungshilfe e. V. Aachen.
WYD: Aachen : Bischofliches Hilfswerk Misereor e. V., Zentralstelle fur Entwicklungshilfe e.V., [po 1986]
OBJ: [1],69 s., fot., rys., mapy, 21 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Niemcy, RFN. *
SYGNATURA: 205059


148/1194

TYT: Kościół katolicki w latach 1939-1945 na terenach obecnej diecezji toruńskiej / pr. zb. pod red. ks. Stanisława Kardasza. T. 1.
WYD: Toruń : Wydaw. Diec., 1996
OBJ: 211 s., mapy, 24 cm,
SERIA: (Diecezja Toruńska: Historia i Teraźniejszość ; T. 21)
DOD: Tab., aneksy, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86471-90-5
Hasło przedm.: Toruń, diecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 205128


149/1194

AUT: Stankiewicz Lech
TYT: Zwierzenia współczesnego polskiego serca: czyli: list otwarty do Konferencji Episkopatu Polski oraz przedstawicieli myśli katolickiej w kraju złożony na ręce sekretarza generalnego Konferencji i przesłany do Katolickiej Agencji Informacyjnej w grudniu 1995 roku / Lech Stankiewicz.
WYD: Toruń : Wydaw. "Ethos", 1995
OBJ: 32,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85923-10-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 205138


150/1194

AUT: Manthey Franciszek ks.
TYT: Człowiek - Bóg - Kościół / ks. Franciszek Manthey.
WYD: Pelplin : Seminarium Duchowne, 1949
OBJ: [1],25 s., 14 cm,
UW: [Maszynopis].
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna. *
Hasło przedm.: Bóg. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki. *
SYGNATURA: 200347


151/1194

AUT: Lepa Adam bp
TYT: Świat manipulacji / bp Adam Lepa.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1995
OBJ: 230,[2] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; 18)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-18-6
Hasło przedm.: Manipulacja. *
Hasło przedm.: Propaganda. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 188736 ; 188894


152/1194

TYT: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej / oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 1.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw. "Kontrast", 1995
OBJ: 239 s., 21 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Tab., summary in russian language.
JĘZ: pol fre eng ger
ISBN: 83-904712-0-5
Hasło przedm.: Mowy czeskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Europa Środkowo-Wschodnia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Sądownictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Konkordat * Polska * 1993 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechy * od 1993 r. *
Hasło przedm.: Kościoły chrześcijańskie * Rumunia * od 1989 r. *
SYGNATURA: 205443


153/1194

TYT: Sprawy międzynarodowe / oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 1.
WYD: Warszawa : Kontrast, Wydaw. Fundacji ATK, 1995
OBJ: 194 s., 21 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Tab.
JĘZ: pol rus ger fre eng
ISBN: 83-85737-36-7
Hasło przedm.: Ludność * polityka. *
Hasło przedm.: Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Watykan a organizacje międzynarodowe. *
Hasło przedm.: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. *
Hasło przedm.: Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Rozwój społeczny. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 205442


154/1194

AUT: Buczek Karol
TYT: Pierwsze biskupstwa polskie / Karol Buczek.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. "Universitas", 1995
OBJ: 54 s., 20 cm,
SERIA: (Bestsellery z Przeszłości / pod red. Andrzeja Nowakowskiego)
DOD: Lit., nota o aut., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-420-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 10 w. *
SYGNATURA: 205436


155/1194

AUT: Mirbt Carl
TYT: Quellen zur Geschichte des Papsttums und Romischen Katholizismus / von Carl Mirbt
NR WYD:
WYD: Tubingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1911
OBJ: XXIV,514 s., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ger lat gre
Hasło przedm.: Papiestwo * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * źródła.
SYGNATURA: Czytelnia: TYLKO NA MIEJSCU: 510


156/1194

AUT: Dowiat Jerzy
TYT: Historia Kościoła Katolickiego w Polsce: (do połowy XV wieku) / Jerzy Dowiat.
WYD: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1968
OBJ: 238,[2] s., 38 s. fot., 21 cm, 2 k. map
SERIA: (Biblioteka Wiedzy Historycznej)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: 40100 ; Czytelnia: 57100 ; 77022


157/1194

AUT: Tazbir Janusz
TYT: Historia Kościoła katolickiego w Polsce: (1460-1795) / Janusz Tazbir.
WYD: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966
OBJ: 209,[3] s., 18 s. fot., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Wiedzy Historycznej)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 15-18 w. *
SYGNATURA: Czytelnia: 36789 ; 36930


158/1194

AUT: Pierrard Pierre
TYT: Historia Kościoła katolickiego / Pierre Pierrard, przeł. Tadeusz Szafrański.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1981
OBJ: 348 s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Histoire de l'Eglise catholique..
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-211-0268-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: Czytelnia: 75462


159/1194

TYT: Historia Kościoła w Polsce. T. 1: Do roku 1764; cz. 1: Do roku 1506 / red.: ks. Bolesław Kumor, ks. Zdzisław Obertyński, oprac.: ks. Kazimierz Dola [et al.].
WYD: Poznań : Warszawa : Pallottinum, 1974
OBJ: 464 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: Czytelnia: 63634 ; 64364 ; W.4452 ; W.4453 ; W.4454 ; W.4455 ; W.4456 ; W.4457 ; W.4458 ; W.4459 ; W.4460 ; W.4461 ; W.4462 ; W.4463 ; W.4464 ; W.4465


160/1194

TYT: Historia Kościoła w Polsce. T. 1: Do roku 1764; cz. 2: Od roku 1506. / red.: ks. Bolesław Kumor, ks. Zdzisław Obertyński, oprac.: ks. Kazimierz Dola [et al.].
WYD: Poznań : Warszawa : Pallottinum, 1974
OBJ: 512 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: Czytelnia: 63634 ; 64364 ; W.4466 ; W.4467 ; W.4468 ; W.4469 ; W.4470 ; W.4471 ; W.4472 ; W.4473 ; W.4474 ; W.4475 ; W.4476 ; W.4477 ; W.4478 ; W.4479


161/1194

TYT: Historia Kościoła w Polsce / red. ks. Bolesław Kumor i ks. Zdzisław Obertyński. T. 2: 1764-1945 / red. ks. Bolesław Kumor i ks. Zdzisław Obertyński, ks. Kazimierz Dola [et al.]. Cz. 1: 1764-1918.
WYD: Poznań : Warszawa : Pallottinum, 1979
OBJ: 751 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: Czytelnia: 63634 ; 64364


162/1194

TYT: Historia Kościoła w Polsce / red. ks. Bolesław Kumor i ks. Zdzisław Obertyński. T. 2: 1764-1945 / red. ks. Bolesław Kumor i ks. Zdzisław Obertyński, ks. Kazimierz Dola [et al.]. Cz. 2: 1918-1945.
WYD: Poznań : Warszawa : Pallottinum, 1979
OBJ: 372 s., 24 cm,
DOD: Lit., katalogi biskupów, ind. osobowy.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: Czytelnia: 63634 ; 64364


163/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina. [Vol.] 1: Droga na Stolicę Prymasowską.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1993
OBJ: 254 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-01-3
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88322 ; 89412


164/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina. [Vol.] 2: Losy więzienne.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1993
OBJ: 204,[2] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85506-99-3
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88322 ; 89412


165/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina. [Vol.] 3: Czasy Prymasowskie 1956-1961.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1994
OBJ: 238 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-03-X
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88322 ; 89412


166/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina. [Vol.] 4: Czasy Prymasowskie 1962-1963.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1994
OBJ: 220 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-02-1
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88322 ; 89412


167/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina. [Vol.] 5: Czasy Prymasowkie 1964-1965.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1996
OBJ: 327 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905683-1-4
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88322 ; 89412


168/1194

AUT: Seńko Władysław
TYT: Piotr Wysz z Radolina (* ok. 1354 - + 1414) i jego dzieło "Speculum aureum" / Władysław Seńko.
WYD: Warszawa : Inst. Tomistyczny OO. Dominikanów, 1996
OBJ: 347,[5] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Studia "Przeglądu Tomistycznego" ; T. 2)
DOD: Bibliogr., ind., Zsfassung.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-905171-0-8
Hasło przedm.: Piotr Wysz z Radolina, bp * "Speculum aureum de titulis beneficiorum ecclesiasticorum". *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * 14-15 w. * źródła.
SYGNATURA: 205463 ; 205464 ; 208798


169/1194

TYT: Kultura i media. [T.] 2 / oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw. "Kontrast", 1996
OBJ: 146 s., 21 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Lit., summ. in russian language.
JĘZ: pol fre ger eng
ISBN: 83-904712-1-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura. *
Hasło przedm.: Kultura. *
SYGNATURA: 205444 ; 188832


170/1194

TYT: Kościół katolicki w Polsce 1918-1990: rocznik statystyczny / red. nauk.: Lucjan Adamczuk, ks. prof. Witold Zdaniewicz, Główny Urząd Statystyczny, Zakł. Socjologii Religii SAC.
WYD: Warszawa : GUS, Zakł. Socjologii Religii SAC, 1991
OBJ: 351 s., mapy, 21 cm, 1 pl.
DOD: Tab., wykr.
JĘZ: pol eng
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. * statystyka.
SYGNATURA: ISnR: 187459 ; 187460 ; 187461 ; 187462 ; 187502 ; 205479


171/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Rozmowy z władzami PRL: arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu / Peter Raina. T. 1: 1970-1981.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1995
OBJ: 424 s., fot., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-13-7
Hasło przedm.: Dąbrowski Bronisław, abp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204241 ; 205512


172/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Rozmowy z władzami PRL: arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu / Peter Raina.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1995
OBJ: 24 cm,
TOM: T. 2: 1982-1989.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-14-5
Hasło przedm.: Dąbrowski Bronisław, abp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204241 ; 205512 ; 209293


173/1194

AUT: Herlingue P.
TYT: L'Art sacre dans votre Eglise: entretien, restauration / P. Herlingue, pref. du R.P. Riquet SJ.
WYD: Paris : Maison Mame, 1961
OBJ: 207,[1] s., 8 s. fot., 17 cm,
SERIA: (Petits Guides Pastoraux ; 1)
DOD: [Lit., tab., ind.]
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Sztuka sakralna. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sztuka sakralna. *
Hasło przedm.: Konserwatorstwo. *
SYGNATURA: 200669


174/1194

TYT: L'Eglise catholique en Europe de l'Est: Persecution, Liberte et Renaissance / red.: Paul Richard Blum, puble par Aide a l'Eglise en Detresse.
WYD: Konigstein : Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, 1990
OBJ: 144 s., fot., 21 cm,
UW: Exposes du congres intern. de collab. sur la situation de l'Eglise en Europe de l'Est Schonstatt, 27-29 mars 1990.
DOD: Ind.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa Wschodnia * 1945-1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 200730


175/1194

AUT: Dansette Adrien
TYT: Histoire religieuse de la France contemporaine: l'Eglise catholique dans la melee politique et sociale / Adrien Dansette
NR WYD:
WYD: [Paris] : Flammarion, 1965
OBJ: 892,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Flammarion) - (L'|Histoire)
DOD: Chronol. somm., bibliogr., ind.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Katolicyzm * Francja * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Francja * 18-20 w. *
SYGNATURA: 40490 ; 200767


176/1194

AUT: Misztal Henryk ks.
TYT: Polskie prawo wyznaniowe / ks. Henryk Misztal. [Vol.] 1: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1996
OBJ: 373,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0451-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Prawo wyznaniowe * historia * Polska. *
SYGNATURA: 205378 ; 205568 ; Archiwalny: 205669


177/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina. [Vol.] 6: Orędzie Biskupów a Reakcja Władz.
WYD: Warszawa : Książka Polska, 1995
OBJ: 247 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86035-11-0
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 88322 ; 89412 ; 205545


178/1194

TYT: Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce / red. Lucjan Adamczuk i ks. Witold Zdaniewicz SAC
WYD: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości, Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 1994
OBJ: 228,[8] s., mapy, fot., rys., 24 cm,
SERIA: (Statystyka Kościoła ; 1)
DOD: Tab., zał.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * statystyka.
SYGNATURA: 205530


179/1194

TYT: Uroczystości milenijne 1966 roku: sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych / red. nauk. Wanda Chudzik [et al.], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
WYD: Warszawa : Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1996
OBJ: 210,[2] s., mapy, 23 cm,
SERIA: (Źródła do Historii Polski XX Wieku - ze Zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) - (Seria C)
DOD: Tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-05-12840-7
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Warszawa * Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji * zbiory. *
Hasło przedm.: Bezpieczeństwo publiczne * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1956-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 205555


180/1194

TYT: Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów wschodnich
WYD: Warszawa : Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, 1996
OBJ: 495,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Ire per Mundum / red. serii: Aleksander Kowalski [et al.], ISSN 1234-7620 ; 2/1)
DOD: Tab., lit., aneksy.
JĘZ: pol ita rus fre eng
ISBN: 83-905319-0-9
Hasło przedm.: Franciszkanie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościoły wschodnie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościoły wschodnie a Kościół katolicki * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 205580


181/1194

TYT: Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów wschodnich
WYD: Warszawa : Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, 1996
OBJ: 586 s., 21 cm,
SERIA: (Ire per Mundum / red. serii: Aleksander Kowalski [et al.], ISSN 1234-7620 ; 2/2)
DOD: Lit., aneksy.
JĘZ: pol lat eng fre ita ukr
ISBN: 83-905319-0-9
Hasło przedm.: Franciszkanie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościoły wschodnie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościoły wschodnie a Kościół katolicki * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 205580


182/1194

AUT: Kamykowski, Łukasz
TYT: Pojęcie dialogu w Kościele katolickim: wnioski z doświadczeń Kościoła w XX wieku "Zapis poszukiwań 1998-2002" / Łukasz Kamykowski, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
WYD: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2003
OBJ: 235 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Ekumenii i Dialogu ; t. 19)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dialog * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 261602


183/1194

AUT: Kulbat Waldemar ks.
TYT: Kościół a wyzwania demokracji / ks. Waldemar Kulbat.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1996
OBJ: 160 s., 20 cm,
DOD: Wykaz źródeł.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-08-2
Hasło przedm.: Kościół a państwo * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne * publicystyka.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 205728 ; 205737


184/1194

TYT: Eutanazja a opieka paliatywna: aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne / Kom. Red. (przew.) Adam Biela [et al.], Katolu. Uniw. Lubelski, Akademia Medyczna w Lublinie.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lublin : Wydział Nauk Społecznych KUL, Akademia Medyczna, 1996
OBJ: 236 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905779-1-7
Hasło przedm.: Eutanazja * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Opieka paliatywna * etyka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Etyka lekarska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a eutanazja * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 205745


185/1194

AUT: Mate- Toth Andras
TYT: Bulanyi und die Bokor-Bewegung: eine pastoraltheologische Wurdigung / Andras Mate Toth.
WYD: Wien : Szeged : Otto Mauer Fonds, 1996
OBJ: [2],348 s., 21 cm,
SERIA: (Uki-Berichte uber Ungarn / hrsg. von Emmerich Andras, Julius Morel ; 1991/92/93)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Bulanyi Gyorgy, ks. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 205762


186/1194

TYT: Redefining the Church: vision and practice / ed. by Richard Lennan.
WYD: Alexandria : Sydney : E.J. Dwyer, Catholic Inst. of Sydney, 1995
OBJ: 140 s., 23 cm,
SERIA: (Faith and culture / Catholic Inst. of Sydney ; 31)
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 0-85574-230-5
Hasło przedm.: Laikat. *
Hasło przedm.: Liturgia katolicka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
SYGNATURA: 205785


187/1194

AUT: Schnider Andreas
TYT: Punktuell am Ort der Offentlichkeit: Religionspadagogik im Polylog / Andreas Schnider.
WYD: Graz [et al.] : Andreas Schnider, 1996
OBJ: [4],428 s., 5 s. tabl., fot., rys., 25 cm, 6 Nummern der ersten beiden Jahrgange "Punkt" & Diskette mit Inernetversion "Punkt Nr. 9 u. Nr. 10" [6 czasopism + dyskietka]
SERIA: (Osterreichisches Religionspadagogisches Forum ; Sonderband 1)
DOD: Tab., wykr., lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-900993-50-5
Hasło przedm.: "Punkt", czasopismo. *
Hasło przedm.: Wychowanie * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Komunikacja społeczna. *
SYGNATURA: Dział Informacji Naukowej: 205787


188/1194

AUT: Orban József Gyula
TYT: Friedensbewegung katholischer Priester in Ungarn, 1950-1956 / József Gyula Orban.
WYD: Budapest : Magyar Egyhaztorteneti Enciklopedia Munkakozosseg, 1996
OBJ: 384 s., 23 cm,
SERIA: (METEM-Bucher, ISSN 1217-2669 ; Bd. 12)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: ger
ISBN: 963-8472-13-8
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Węgry * 1945-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 205789


189/1194

AUT: Jeong- Chul Yeh
TYT: La ||cooperazione missionaria tra parrocchia e gli istituti di vita consacrata femminili in Corea: prospettive per una revisione giuridica del rapporto / Yeh Jeong-Chul.
WYD: Romae : Athenaeum Romanum Sanctae Crucis, 1995
OBJ: [2],VII,197 s., 24 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Parafia * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Instytuty życia konsekrowanego * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 205830


190/1194

TYT: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej / [oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ], Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 2.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw. "Kontrast", 1996
OBJ: 182 s., 21 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Lit., summ. in russian language.
JĘZ: pol ger fre
ISBN: 83-904712-2-1
Hasło przedm.: Mowy niemieckie * 20 w. *
Hasło przedm.: Wolność religijna. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół a państwo * Rosja. *
Hasło przedm.: Polska * konstytucja * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół a państwo * 20 w. *
SYGNATURA: 205443 ; 205720


191/1194

AUT: Kim Josepha Hyo- Kang
TYT: La ||dimensione missionaria dell'attivita di Yi Byok nell'evangelizzazione in Corea: investigazione sul Ruolo e Metodo di Yi Byok e i suoi compagni per introdurre il Cristianesimo in Corea nel periodo 1779-1839 / Josepha Hyo-Kang Kim.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1995
OBJ: 207 s., 24 cm,
UW: Tesi di Dottorato nella Facolta di Missiologia.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Korea. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Korea. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea. *
Hasło przedm.: Yi Byok Giovanni Battista. *
SYGNATURA: 205833


192/1194

TYT: The ||Commitment of the Laity in Church's Mission with Special Reference to Implementing the Social Teachings: the first Asian Laity Meeting 4-9 September, 1994, Korea / publ. by Peter Kwan Jin Lee, ed. by Thomas Hong soon Han [et al.]
WYD: Seoul : Pontifical Council for the Laity, Federation of Asian Bishop's Conferences Office of Laity, Catholic Lay Apostolate Council of Korea, 1995
OBJ: 319 s., fot., 26 cm,
JĘZ: kor eng
Hasło przedm.: Laikat * Azja * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * Azja * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Azja * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 122003


193/1194

AUT: Lesiński Andrzej ks.
TYT: Służba wojskowa kleryków w PRL (1959-1980) / Andrzej Lesiński.
WYD: Olsztyn : Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1995
OBJ: 180 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 149)
DOD: Aneks, bibliogr., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Służba wojskowa * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * polityka * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a wojsko * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 205863


194/1194

AUT: Paweł VI papież
TYT: List okólny papieża ... do biskupów, duchowieństwa, wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli "O drogach, po których Kościół katolicki ma dziś zmierzać, by wypełnić swe posłannictwo" 6 sierpnia 1964 / papież Paweł VI, tł. i objaśnieniami zaopatrzył ks. Stanisław Bełch.
WYD: London : Katolicki Ośrodek Wydaw. "Veritas", 1964
OBJ: 54,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Dokumenty Nauki Kościoła. Seria 4 ; Z. 3)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Kościół katolicki. *
Hasło przedm.: Listy apostolskie. *
Hasło przedm.: Paweł VI, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 205876 ; B.3387


195/1194

AUT: Boniecki Adam MIC
TYT: Budowa kościołów w diecezji przemyskiej / ks. Adam Boniecki.
WYD: Paris : Ed. Spotkania, [po 1978]
OBJ: 147 s., fot., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Spotkań)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Architektura sakralna * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Przemyśl, archidiecezja * budownictwo * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Wieś * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 205879


196/1194

AUT: Leon XIII papież
TYT: Encyklika Ojca Św. Leona XIII "Humanum genus" przeciwko Masonerii / papież Leon XIII.
WYD: [Jaidhof] : Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej, 1996
OBJ: 22 s., fot., 20 cm,
SERIA: (Wierność Prawdzie Katolickiej ; Nr 4) - (Magisterium Kościoła Katolickiego)
UW: Przedr. wg wyd. Druk. Kuriera Poznańskiego z 1884 r.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Masoneria. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a masoneria. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Leon XIII, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 206078


197/1194

TYT: Zapomniany rok 1966: w XXX rocznicę obchodów Milenium Chrztu Polski / autorzy: ks. Tadeusz Bach [et al.].
WYD: Gdańsk : Inst. Konserwatywny im. E. Burke'a, 1996
OBJ: 145,[7] s., 20 cm,
SERIA: (Historia i Idee ; Z. 5)
PODSERIA: (Wydawnictwa Instytutu Konserwatywnego im. E. Burke'a 11)
DOD: Nota o autorach, ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85937-45-5
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Gdańsk, archidiecezja * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. *
SYGNATURA: 205883


198/1194

TYT: Kościół i kultura / pod red. ks. Romualda Jaworskiego i Adama Koseskiego.
WYD: Płock : Pułtusk : Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1996
OBJ: 135 s., fot., 24 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-906458-0-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kultura chrześcijańska * historia * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 205927


199/1194

AUT: Leon XIII papież
TYT: Encyklika Ojca Św. Leona XIII "Immortale Dei" o państwie chrześcijańskim / papież Leon XIII.
WYD: Jaidhof : Przeorat Matki Boskiej Fatimskiej, 1995
OBJ: 28 s., fot., 21 cm,
SERIA: (Wierność Prawdzie Katolickiej ; Nr 2) - (Magisterium Kościoła Katolickiego)
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Państwo * ustrój * teoria * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Leon XIII, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 206079


200/1194

AUT: Pius papieżśw.
TYT: Encyklika Ojca Św. Piusa X "Pascendi Dominici gregis" o zasadach modernistów / papież Pius X.
WYD: [Warszawa] : Fundacja im. O. Damiana de Veuster, Bractwo św. Piusa X, 1996
OBJ: [1],84 s., fot., 20 cm,
SERIA: (Wierność Prawdzie Katolickiej ; nr 5) - (Magisterium Kościoła Katolickiego)
UW: Przedr. wg wyd. Druk. Diec. we Włocławku z 1908 r.
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-87040-00-2
Hasło przedm.: Modernizm * filozofia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a modernizm. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Pius X, papież, św. * nauczanie. *
SYGNATURA: Czytelnia: 206082 ; 217922


201/1194

AUT: Jan Paweł papież
TYT: Adhortacja apostolska "Reconciliatio et paenitentia" Ojca Świętego ... do Episkopatu, duchowieństwa i wiernych po synodzie biskupów o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła / papież Jan Paweł II.
WYD: [Poznań] : Pallottinum, [1985]
OBJ: 139 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Pokuta * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Adhortacje apostolskie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: ISnR: 79620 ; 79621 ; 79632 ; 89518 ; Czytelnia: 185100


202/1194

TYT: Polska milenijna: Jego Eminencji Józefowi Kardynałowi Glempowi w XV rocznicę prymasowskiego posługiwania / red. i oprac.: Anna Rastawicka - red. nacz. [et al.].
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, Inst. Prymasowski Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1996
OBJ: 250 s., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 8385706-90-9
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 189038


203/1194

AUT: Pius IX papież ; bł.
TYT: Encyklika "Quanta Cura" i "Syllabus" Papieża Piusa IX / papież Pius IX, tł.: Jerzy Wojtczak.
WYD: Komorów : Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, [1996]
OBJ: 80 s., 19 cm,
SERIA: (Dokumenty Zapomniane i Niechciane) - (Przeciw masonerii i modernistom)
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-86482-30-3
Hasło przedm.: Masoneria. *
Hasło przedm.: Modernizm * filozofia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a masoneria. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a modernizm. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Syllabus. *
Hasło przedm.: Pius IX, papież, bł. * nauczanie. *
SYGNATURA: Czytelnia: 189072


204/1194

TYT: Święty Wojciech 997-1997 / oprac.: ks. Jan Jerzy Górny
WYD: Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, 1997
OBJ: 58 s., [6] s. tabl., fot., mapa, 20 cm,
DOD: Nuty.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87078-50-6
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. * kult * Polska. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Czechy * 10 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 10-11 w. *
SYGNATURA: 206112


205/1194

AUT: Wilczewski Waldemar F.
TYT: Zwiastuny powszechnej radości: ruch budowy kościołów w diecezji wileńskiej w latach 1890-1914 / Waldemar F. Wilczewski.
WYD: Białystok : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1995
OBJ: 112 s., fot., rys., plany, 21 cm, 1 mapa
DOD: Lit., wykr., aneks.
JĘZ: pol
ISBN: 83-904280-0-8
Hasło przedm.: Architektura sakralna * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Architektura sakralna * Litwa * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Wilno, archidiecezja * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 206120


206/1194

AUT: Pius papież
TYT: Encyklika "Divini Redemptoris" (O bezbożnym komunizmie) Jego Świątobliwości Pana naszego ..., z Opatrzności Bożej papieża, do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszów, utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską / papież Pius XI, w tł. J. E. ks. bpa Stanisława Okoniewskiego.
NR WYD: Wyd. 2 na podst. wyd. z 1937 r.
WYD: Warszawa : Komorów : Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, [1996]
OBJ: 77 s., 20 cm,
SERIA: (Dokumenty Zapomniane i Niechciane)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. [lat])
ISBN: 83-86482-33-8
Hasło przedm.: Komunizm * krytyka * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a komunizm. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Pius XI, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: Czytelnia: 189098


207/1194

TYT: Świadectwo dialogu / [aut.:] Zbigniew Nosowski [et al.], wprow. bp Józef Życiński.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej Biblos, 1997
OBJ: 178 s., 19 cm,
UW: Materiały z konferencji naukowej w Inst. Teologicznym w Tarnowie "Dialog i pojednanie w Kościele", (20-21 IV 1996 r.)[Zawiera:] Orędzie biskupów polskich "Dialog i tolerancja".
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86889-07-1
Hasło przedm.: Dialog * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Tolerancja * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Orędzia biskupie. *
SYGNATURA: 189102


208/1194

TYT: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa / red. Leon Dyczewski OFMConv.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1996
OBJ: 170 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0531-4
Hasło przedm.: Świadomość społeczna * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * kultura * socjologia * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kultura * socjologia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 206197


209/1194

AUT: Muller Dirk H.
TYT: Arbeiter Katholizismus Staat: der Volksverein fur das katholische Deutschland und die katholischen Arbeiterorganisationen in der Weimarer Republik / Dirk H. Muller.
WYD: Bonn : J.H.W. Dietz Nachfolger, 1996
OBJ: 352 s., 23 cm,
SERIA: (Reihe Politik- und Gesellschaftsgeschichte / Forschungsinst. der Friedrich-Ebert-Stiftung, ISSN 0941-7621 ; Bd. 43)
DOD: Tab., lit., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-8012-4069-X
Hasło przedm.: Katolicyzm * organizacje * Niemcy * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Laikat * Niemcy * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Robotnicy * organizacje * Niemcy * 1918-1933 r. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * Niemcy * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1918-1933 r. *
SYGNATURA: 206239


210/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kościół w PRL: Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989 / Peter Raina. T. 1: Lata 1945-59.
WYD: Poznań : "W drodze", 1994
OBJ: 780 s., [8] s. fot., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-051-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: Czytelnia: 87987 ; 88269


211/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kościół w PRL: Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989 / Peter Raina. T. 2: Lata 1960-74.
WYD: Poznań : "W drodze", 1995
OBJ: 692,[1] s., [8] s. fot., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-036-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: Czytelnia: 87987


212/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kościół w PRL: Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989 / Peter Raina. T. 3: Lata 1975-89.
WYD: Poznań : Pelplin : "W drodze", Bernardinum, 1996
OBJ: 724,[1] s., [8] s. fot., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-148-383-86491-40-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: Czytelnia: 87987


213/1194

TYT: Problemy współczesnego Kościoła / pod red. ks. Mariana Ruseckiego.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1996
OBJ: 528 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0412-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
SYGNATURA: 206281


214/1194

AUT: Swieżawski Stefan
TYT: Dobro i tajemnica / Stefan Swieżawski.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1995
OBJ: 260 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 83)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-73-X
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
SYGNATURA: 189147


215/1194

AUT: Krynicki Władysław bp włocławski
TYT: Dzieje Kościoła powszechnego / Władysław Krynicki.
NR WYD: Wyd. 3, uzup.
WYD: Włocławek : Księg. Powszechna i Druk. Diec., 1925
OBJ: S. [2],365-826, 24 cm,
DOD: Lit., przegląd chronol., ind., err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 16-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201079


216/1194

TYT: Kościół w Polsce / [aut.:] Jerzy Kłoczowski [et al.]. T. 1: Średniowiecze.
WYD: Kraków : Wydaw. Znak, 1966
OBJ: 676 s., wykr., 20 cm, err., 5 k. map
SERIA: (Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce / pod red. Jerzego Kłoczowskiego)
DOD: Lit., tab., ind., obj. map.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: Czytelnia: 45710 ; 86093 ; 201093


217/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce: rozmowy przygotowawcze Watykan - PRL - Episkopat / Peter Raina.
WYD: Warszawa : "Książka Polska", 1997
OBJ: 312 s., 25 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905683-5-7
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Polska * źródła.
Hasło przedm.: Watykan a Polska * 1945-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska a Watykan * 1944-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 206311


218/1194

AUT: Krętosz Józef ks.
TYT: Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815) / ks. Józef Krętosz.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1996
OBJ: 366,[1] s., mapy, 24 cm,
DOD: Tab., bibliogr., ind., summ., Zsfassung, res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-174-6
Hasło przedm.: Lwów, archidiecezja * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Józefinizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 206390


219/1194

TYT: Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum Wileńskiego Gubernatora Wojennego / oprac.: Marian Radwan.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 1997
OBJ: 280,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji ; T. 1)
DOD: Ind.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-85854-23-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 18-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Wilno * Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne * zbiory. *
SYGNATURA: 206391 ; 208301 ; 208821


220/1194

AUT: Żmuda, Ryszard.
TYT: Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984 / Ryszard Żmuda. Cz. 1.
WYD: Warszawa : Wydaw. ATK, 1997
OBJ: [2],430 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-072-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * bibliografie.
SYGNATURA: Czytelnia: 206393 ; 206394


221/1194

AUT: Żmuda, Ryszard.
TYT: Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984 / Ryszard Żmuda. Cz. 2.
WYD: Warszawa : Wydaw. ATK, 1997
OBJ: S. [4],431-744, 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-072-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * bibliografie.
SYGNATURA: Czytelnia: 206393 ; 206394


222/1194

AUT: Żmuda, Ryszard.
TYT: Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984 / Ryszard Żmuda. Cz. 3.
WYD: Warszawa : Wydaw. ATK, 1997
OBJ: S.,[4],745-1248, 23 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-072-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * bibliografie.
SYGNATURA: Czytelnia: 206393 ; 206394


223/1194

TYT: Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717): dekanaty: cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski / wyd. Idzi Panic, tł. Bogusława Banot-Sowa i Idzi Panic.
WYD: Cieszyn : Pol. Tow. Historyczne. Oddz. w Cieszynie, 1994
OBJ: 212 s., 23 cm,
SERIA: (Acta Historica Silesiae Superioris ; T. 1)
DOD: Lit., aneks, ind., Zsfassung, summ.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-901963-1-X
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Wrocław, archidiecezja * 18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Śląsk * religia * 18 w. * źródła.
SYGNATURA: 206397


224/1194

AUT: Tischner Józef ks.
TYT: W krainie schorowanej wyobraźni / Józef Tischner.
WYD: Kraków : Znak, 1997
OBJ: 308,[2] s., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-698-4
Hasło przedm.: Katolicyzm * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska. *
Hasło przedm.: Wiara. *
SYGNATURA: 189196


225/1194

AUT: Zięba Maciej OP
TYT: Niezwykły pontyfikat: z ojcem Maciejem Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz / Maciej Zięba OP, ...rozmawia Adam Pawłowicz.
WYD: Kraków : Wydaw. Znak, 1997
OBJ: 238,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-591-0
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * publicystyka.
SYGNATURA: 189205


226/1194

AUT: Dziuba Andrzej Franciszek bp
TYT: Kościół katolicki w Polsce: informator 1997 / ks. Andrzej F. Dziuba.
WYD: Warszawa : "Vocatio", 1997
OBJ: 308 s., 19 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7146-089-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * informatory.
SYGNATURA: Czytelnia: 189219


227/1194

TYT: Kirche und Gesellschaft im Heiligen Romischen Reich des 15. und 16. Jahrhunderts / hrsg. von Hartmut Boockmann.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1994
OBJ: 245 s., 24 cm,
SERIA: (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologisch-Historische Klasse: Folge 3 ; Nr. 206)
DOD: Lit., nuty, ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-535-82593-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo * Europa * 15-16 w. *
SYGNATURA: 206417


228/1194

AUT: Matejski Piotr SJ
TYT: Liberalizm i socjalizm w świetle społecznego nauczania Kościoła / Piotr Matejski SJ.
WYD: Kraków : Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego, 1996
OBJ: 72 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-906568-5-X
Hasło przedm.: Liberalizm. *
Hasło przedm.: Socjalizm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a socjalizm. *
SYGNATURA: 206478


229/1194

AUT: Benedykt XVI papież
TYT: Salz der Erde: Christentum und katholische Kirche an der Jahrtausendwende: ein Gesprach mit Peter Seewald / Joseph Kard. Ratzinger, Vorw. Peter Seewald.
NR WYD: 4. Aufl.
WYD: Stuttgart : Deutsche Verl.-Anstalt, 1996
OBJ: 302 s., 21 cm,
JĘZ: ger
ISBN: 3-421-05046-5
Hasło przedm.: Benedykt XVI, papież * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Teologia katolicka * publicystyka.
SYGNATURA: 206484


230/1194

AUT: Kern Leon
TYT: Etudes d'histoire ecclesiastique et de diplomatique / Leon Kern.
WYD: Lausanne : Libr. Payot, 1973
OBJ: XII,222,[1] s., 4 k. fot., 22 cm,
SERIA: (Memoires et Documents / publ. par la Societe d'Histoire de la Suisse Romande ; 3. serie, t. 9)
DOD: Bibliogr. des articles publ. par Leon Kern, lit., ind.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Dyplomacja * 13-16 w. *
SYGNATURA: 206493


231/1194

AUT: Nagy Stanisław SCJkard.
TYT: Na progu trzeciego tysiąclecia / ks. Stanisław Nagy.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1996
OBJ: 190,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 25)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-25-9
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * "Tertio millenio adveniente", list apostolski. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Polska. *
SYGNATURA: 189280


232/1194

AUT: Krukowski Józef ks.
TYT: Kościół w życiu publicznym / ks. Józef Krukowski.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1996
OBJ: 320 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 24)
DOD: Bibliogr., aneks, nota o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-27-0
Hasło przedm.: Kościół a państwo. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Konkordat * Polska * 1993 r. *
SYGNATURA: 189282


233/1194

AUT: Benedykt XVI papież
TYT: Sól ziemi: chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci / kard. Joseph Ratzinger, z kard. rozmawia Peter Seewald, przekł. Grzegorz Sowinski.
WYD: Kraków : Znak, 1997
OBJ: 244,[1] s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Salz der Erde.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-7006-583-X
Hasło przedm.: Benedykt XVI, papież * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Teologia katolicka * publicystyka.
SYGNATURA: 206602


234/1194

TYT: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej: antologia tekstów / wyboru dokonał i oprac. Gerard Labuda.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1997
OBJ: 456 s., [32] s. tabl., mapa, fot., 24 cm,
DOD: Lit., res., Zsfassung, ind.
JĘZ: pol fre ger
ISBN: 83-211-1435-0
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. *
Hasło przedm.: Biskupi * Czechy * 10 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 10-11 w. *
Hasło przedm.: Historiografia * Europa * 10-20 w. *
SYGNATURA: 206716


235/1194

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Exhortation apostolique post-synodale "Une esperance nouvelle pour le Liban" de Sa Saintete Jean-Paul II aux patriarches, aux eveques, au clerge, aux religieux, aux religieuses et a tous les fideles du Liban / Jean Paul II.
WYD: Cite du Vatican : Libr. Ed. Vaticana, 1997
OBJ: 198 s., 23 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: fre (oryg. lat)
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Liban. *
Hasło przedm.: Adhortacje apostolskie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 206723


236/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła katolickiego. T. 1: |Starożytność / ks. Marian Banaszak.
NR WYD: Wznowienie.
WYD: Warszawa : Akad. Teologii Katolickiej, 1989
OBJ: 325,[1] s., pl., mapy, 24 cm,
DOD: Chron. wykaz ważniejszych wydarzeń, katalog papieży, nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: W.8623 ; W.8624 ; 239898


237/1194

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Historia Kościoła katolickiego. T. 2: Średniowiecze / ks. Marian Banaszak.
NR WYD: Wznowienie.
WYD: Warszawa : Akad. Teologii Katolickiej, 1989
OBJ: 399 s., pl., mapy, 24 cm,
DOD: Chronol. wykaz ważniejszych wydarzeń, katalog papieży, nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: W.8623 ; W.8624 ; 239899


238/1194

AUT: Martin Ralph
TYT: Kościół katolicki przy końcu wieku: co mówi Duch do Kościoła? / Ralph Martin, przeł.: Maria Kantor, Zofia Łaszczyńska.
WYD: Wrocław : Kraków : "Kairos", 1996
OBJ: 293 s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: The catholic Church at the end of an Age. What is the Spirit saying?
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-903376-1-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Duch Święty. *
SYGNATURA: 206819 ; 209197


239/1194

AUT: Wesoły Szczepan abp
TYT: Fifty years of the Church in the polish diaspora, 1945-95 / a lecture in eng. and pol. abp Szczepan Wesoły.
WYD: London : School of Slavonic and East European Studies Univ. of London, 1996
OBJ: vii,35 s., 21 cm,
SERIA: (SSEES Occasional Papers ; No. 35) - (M. B. Grabowski Memorial Lecture ; 8)
DOD: Lit., publ.
JĘZ: eng pol
ISBN: 0-903425-59-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * 20 w. *
SYGNATURA: 206838


240/1194

AUT: Dola Kazimierz ks.
TYT: Dzieje Kościoła na Śląsku / ks. Kazimierz Dola.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 1996-
SERIA: (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku / Wydział Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 9)
TOM: Cz. 1: Średniowiecze. 1996.
DOD: Inform. bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86865-10-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 16 w. *
Hasło przedm.: Śląsk * religia * do 16 w. *
SYGNATURA: 205617 ; 206891


241/1194

TYT: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej / [oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ], Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 3.
WYD: Warszawa : "Kontrast", 1997
OBJ: 206 s., 20 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Przyp., summ. in russian language.
JĘZ: pol ger fre
ISBN: 83-904712-3-X
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Europa Środkowo-Wschodnia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Katolicyzm a protestantyzm * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Protestantyzm a katolicyzm * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * socjologia * Litwa * od 1991 r. *
SYGNATURA: 205443


242/1194

TYT: Zagadnienia międzynarodowe / [oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ], Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 3.
WYD: Warszawa : "Kontrast", 1996
OBJ: 224 s., 20 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Przyp., summary in russian language.
JĘZ: pol ger eng fre
ISBN: 83-904712-8-0
Hasło przedm.: Naród * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Unia Europejska * polityka. *
Hasło przedm.: Integracja europejska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Służba zdrowia. *
Hasło przedm.: Wolność religijna. *
SYGNATURA: 205442


243/1194

AUT: Lecomte Bernard
TYT: Prawda zawsze zwycięży: jak Papież pokonał komunizm / Bernard Lecomte, przekł. Elżbieta Teresa Sadowska
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997
OBJ: 401,[2] s., [8] s. fot., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: La Verite l'emportera toujours sur le mensonge. Comment le pape a vaincu le communisme...
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-01-12367-2
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Papiestwo * polityka * Europa Środkowo-Wschodnia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a komunizm * Europa Środkowo-Wschodnia. *
SYGNATURA: 206975


244/1194

AUT: Jelonek Tomasz ks.
TYT: Szukającym prawdy: (katechezy dla wszystkich) / ks. Tomasz Jelonek.
NR WYD: Wyd. 2 - repr.
WYD: Kraków : Pol. Tow. Teologiczne, 1995
OBJ: 127,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85017-40-2
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Religia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Ewolucja * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kazania. *
SYGNATURA: 206976


245/1194

TYT: Religia a mass media: znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski: materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK przy współudziale Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i Sekcji Socjologii Religii PTS w Ołtarzewie w dniach 15-16 grudnia 1995 / praca zbior. pod red. ks. Witolda Zdaniewicza SAC, Akademia Teologii Katolickiej, Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.
WYD: Ząbki : Apostolicum, 1997
OBJ: 128 s., 20 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7031-096-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * socjologia * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207014 ; 207015


246/1194

TYT: Polacy w Mołdowie mówią o sobie / wybór i wstęp ks. Edward Walewander.
WYD: Lublin : Oddz. Lubelski Stow. "Wspólnota Polska", 1995
OBJ: 292,[4] s., mapa, fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Polonii / Inst. Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Oddz. Lubelski Stow. "Wspólnota Polska", Tow. Nauk. Wschód-Zachód, ISSN 1233-0272) - (Seria B, Materiały i Dokumenty ; t. 6)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86441-09-7
Hasło przedm.: Polska * ludność * Mołdawia * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Mołdawia * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * Mołdawia * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * Mołdawia * pamiętniki.
SYGNATURA: 207031


247/1194

TYT: Polacy w Mołdawii / pod red. ks. Edwarda Walewandra.
WYD: Lublin : Oddz. Lubelski Stow. "Wspólnota Polska", 1995
OBJ: 290,[2] s., 1 pl., mapy, 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Polonii / Inst. Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Oddz. Lubelski Stow. "Wspólnota Polska", Tow. Nauk. Wschód-Zachód, ISSN 1233-0272) - (Seria A: Studia ; t. 9)
DOD: Tab., lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86441-13-5
Hasło przedm.: Polska * ludność * Mołdawia * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Mołdawia * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * Mołdawia * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wojna * 1939-1945 r. * Mołdawia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207032


248/1194

TYT: Dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego w Polsce i w archidiecezji lubelskiej / red. nauk. Antoni Mieczkowski.
WYD: Lublin : Norbertinum, 1997
OBJ: 186,[1] s., [4] s. fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86837-58-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Lublin, archidiecezja * działalność charytatywna * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207033


249/1194

TYT: Rola chrystianizacji w kształtowaniu się państwowości polskiej: materiały z sesji naukowej odbytej w Opolu w dniu 20 kwietnia 1996 / pr. zbior. pod red. Bronisława Ciocha.
WYD: Opole : Pol. Tow. Historyczne, Sowa, 1996
OBJ: 72 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903441-3-0
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * Polska * do 16 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 16 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * do 16 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207071


250/1194

AUT: Krzywda Józef CM
TYT: Funkcja i znaczenie misji kanonicznej w strukturze władzy kościelnej w świetle Vaticanum II: studium teologiczno-prawne / ks. Józef Krzywda CM.
WYD: Kraków : dr.: Inst. Teologiczny Księży Misjonarzy, 1996
OBJ: 240 s., 20 cm,
DOD: Lit., aneksy, res.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-86768-12-6
Hasło przedm.: Misja kanoniczna. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
SYGNATURA: 207181 ; 208393


251/1194

AUT: Kogut Mieczysław ks.
TYT: Kasztelania milicka jako własność Kościoła wrocławskiego do roku 1358 / ks. Mieczysław Kogut.
WYD: Kluczbork : dr.: Druk. Antykwa, 1996
OBJ: [1],105,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-904855-6-7
Hasło przedm.: Milicz * administracja * 12-14 w. *
Hasło przedm.: Wrocław, archidiecezja * administracja * 12-14 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * administracja * Polska * 12-14 w. *
SYGNATURA: 207191


252/1194

TYT: Akcja Katolicka: materiały studyjne 1997 / [aut.:] bp Piotr Jarecki [et al.].
WYD: Warszawa : Wydaw. SS. Loretanek, 1997
OBJ: 159,[1] s., mapa, 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Akcji Katolickiej ; 3)
DOD: Lit., Kościół katolicki w Polsce [podział na metropolie, diec.], mapa diec. Kościoła katolickiego w Polsce, Międzynar. Kongresy Eucharystyczne.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-46-5
Hasło przedm.: Akcja Katolicka * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Laikat * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Eucharystia * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Jezus Chrystus * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska. *
SYGNATURA: 189352


253/1194

AUT: Tropper Peter G.
TYT: Vom Missionsgebiet zum Landesbistum: Organisation und Administration der katholischen Kirche in Karnten von Chorbischof Modestus bis zu Bischof Kostner. / von Peter G. Tropper.
WYD: Klagenfurt : Univ.-Verl. Carinthia, 1996
OBJ: VIII,554 s., ryc., 21 cm,
DOD: Literaturverz., Reg.
JĘZ: ger
ISBN: 3-85378-463-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * administracja * Austria. *
Hasło przedm.: Karyntia (Austria) * religia. *
SYGNATURA: 207236


254/1194

TYT: The ||philosophy of person: solidarity and cultural creativity / ed. by Józef Tischner, J. M. Życiński, George F. McLean.
WYD: Washington : Paideia Press, The |Council for Research in Values and Philosophy, 1994
OBJ: X,186 s., 23 cm,
SERIA: (Cultural heritage and contemporary change ; Ser. 4A) - (Eastern and Central Europe ; vol. 1)
PODSERIA: (Polish philosophical studies 1)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 1-56518-049-6
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a filozofia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Filozofia * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207274 ; 213140


255/1194

TYT: Het ||Christendom en de Conquista 1492-1992 / uitg. door: V. Neckebrouck, F. Gistelinck en C. Cornille.
WYD: Leuven : Leuven Univ. Press, Peeters, 1992
OBJ: 208 s., wykr., 24 cm,
SERIA: (Annua Nuntia Lovaniensia ; 35)
DOD: Lit.
JĘZ: fle
ISBN: 90-6186-505-0 (Leuven Univ. Press)90-6831-427-0 (Uitgeverij Peeters)
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Ameryka Łacińska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ameryka Łacińska * 15-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207291


256/1194

AUT: Van |de |Wiel Constant
TYT: Archivalia over de Aartsbisschoppen van Mechelen: vanaf de oprichting van het Aartsbisdom tot en met de Franse tijd (1559-1815) / Constant Van de Wiel.
WYD: Leuven : Leuven Univ. Press, Peeters, 1990
OBJ: 290 s., ryc., 24 cm,
SERIA: (Annua Nuntia Lovaniensia ; 30)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: fle
ISBN: 90-6186-420-8 (Leuven Univ. Press)90-6831-290-1 (Uitgeverij Peeters)
Hasło przedm.: Mechelen, archidiecezja * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Holandia * 16-19 w. *
SYGNATURA: 207294


257/1194

AUT: Murphy John K.
TYT: The ||governance of Church institutions and protection of catholic identity with particular reference to Ontario, Canada / John K. Murphy.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Lateranense, 1995
OBJ: XVI,352 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico.
DOD: Wybr. bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kościół lokalny. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Kanada. *
Hasło przedm.: Ontario (Kanada; prowincja) * religia. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 207316


258/1194

AUT: Ndjondjo Ndjula K'asha
TYT: Role de l'Eglise dans la democratisation de l'Afrique subsaharienne: une etude juridique / Ndjondjo Ndjula K'asha.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Lateranensis, 1997
OBJ: 138,[1] s., 24 cm,
UW: Theses ad doctoratum in utroque iure.Excerptum ex Dissertatione ad Doctoratum in Utroque Iure.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Afryka. *
Hasło przedm.: Demokracja * Afryka. *
SYGNATURA: 207317


259/1194

AUT: Lai Shou- Chung John
TYT: The ||Trinity and the Chinese culture: inculturation in the Catholic Church in China / John Lai Shou-Chung.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: [3],171,[1] s., rys., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng chi
Hasło przedm.: Trójca Święta. *
Hasło przedm.: Inkulturacja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Chiny. *
SYGNATURA: 207391


260/1194

AUT: Muturi John Njuguna
TYT: Association of member episcopal conferences in Eastern Africa : its history, priorities, achievements and its future prospects / John Njuguna Muturi.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1996
OBJ: [3],XXVIII,132 s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Sacrae Theologiae.
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Konferencje biskupów * Afryka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Afryka. *
SYGNATURA: 207401


261/1194

AUT: Bula Augustinus
TYT: A ||study of the evangelizing mission of the Church in contemporary Asia in the light of the documents of the Federation of Asian Bishops' Conferences 1970-1995 / Augustinus Bula.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: X,294,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae.
DOD: Wybr. bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Azja. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Azja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Azja. *
Hasło przedm.: Konferencje biskupów * Azja. *
SYGNATURA: 207403


262/1194

AUT: Nam |Ki |Ok Marta
TYT: Il ruolo evangelizzatore dei fedeli laici nel contesto socio-religioso in Corea alla luce dei documenti della FABC dal 1980 al 1991 / Nam Ki Ok Marta.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1996
OBJ: XXI,153 s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Missiologiae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Laikat * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Religia * socjologia * Korea Południowa. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 207407


263/1194

AUT: Kouabenan N'|Gname Paulin
TYT: La cooperation du laic au ministere de la parole (can. 759): organisation et application dans le Diocese de Bondoukou en Cote d'Ivoire / Paulin Kouabenan N'Gname.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: 120 s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Laikat * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Bondoukou, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Wybrzeże Kości Słoniowej. *
SYGNATURA: 207413


264/1194

AUT: Snoj Alojzij
TYT: La ||condizione giuridica della Chiesa cattolica in Slovenia dal 1945 in poi / Alojzij Snoj.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: XXIV,154 s., 24 cm,
UW: Excerpta e Dissertatione ad Lauream Utriusque Iuris
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Prawo wyznaniowe * Słowenia * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Słowenia * od 1945 r. *
SYGNATURA: 207414


265/1194

AUT: Mkhomeni Jude
TYT: Sterility and the ends of marriage: a study based on Cann. 1055 and 1084 with particular reference to Zomba Diocese in Malawi - Africa / Jude Mkhomeni.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1996
OBJ: [2],IX,147,[1] s., 24 cm,
UW: Pars Dissertationis ad Doctoratum in Iure Canonico
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Niepłodność a małżeństwo * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Prawo małżeńskie * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Zomba, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Malawi. *
SYGNATURA: 207415


266/1194

AUT: Nwokenna Iheanyichukwu, Innocent.
TYT: Education in faith: a study of canon 796 with particular reference to "Redemptoris missio" chapter seven / Innocent Nwokenna Iheanyichukwu.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: XIV,216 s., 24 cm,
UW: Disertatio ad doctoratum in Iure Canonico Consequendum
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * "Redemptoris missio", encyklika. *
SYGNATURA: 207423


267/1194

AUT: Thomas Eustace Norbert
TYT: A ||new challenge to the Laity in the commonwealth of Dominica / Eustace Norbert Thomas
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1996
OBJ: 176,[1] s., mapy, 24 cm,
UW: Pars dissertationis ad doctoratum in Facultate Iuris Canonici
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Laikat * Dominika. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Dominika. *
SYGNATURA: 207424


268/1194

AUT: Koda Jacob V.
TYT: Small christian communities: a vital force for new evangelization with reference to the Diocese of Same (Tanzania) / Jacob V. Koda.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1995
OBJ: XIV,104,[1] s., rys., 24 cm,
UW: Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Wspólnoty chrześcijańskie * Tanzania. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Tanzania. *
Hasło przedm.: Same, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Tanzania. *
SYGNATURA: 207450


269/1194

AUT: Pongiluppi Marco
TYT: Ricerca di vita e fede iniziale dei giovani italiani: una lettura pastorale / Marco Pongiluppi.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1995
OBJ: 92 s., 24 cm,
UW: Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologiae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Młodzież * religia * Włochy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a młodzież. *
SYGNATURA: 207454


270/1194

AUT: Kovacs Gergely
TYT: Sostentamento del clero socondo il CIC/1983: attuazione della normativa canonica in Romania - particolarmente nell'Arcidiocesi di Alba Iulia / Gergely Kovacs.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: [2],XLI,77 s., mapa, 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico.Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Alba Iulia, archidiecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rumunia. *
SYGNATURA: 207457


271/1194

AUT: Ehileme Robert Ejerenwa
TYT: Communal and religious values in nigerian-igbo culture in relation to an ecclesiology of communion / Robert Ejerenwa Ehileme.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1997
OBJ: XVI,164,[1] s., 24 cm,
UW: Excerptum Theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Wartość * Nigeria. *
Hasło przedm.: Igbo, lud * kultura. *
Hasło przedm.: Eklezjologia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Nigeria. *
SYGNATURA: 207462


272/1194

AUT: Eone Eone Oscar
TYT: La ||question scolaire au Cameroun: une etude dans la perspective des relations entre l'Eglise et la Communaute politique / Oscar Eone Eone.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: XII,245,[2] s., 24 cm,
UW: These de Doctorat en Droit canonique et civil.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Kamerun. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Kamerun. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Kamerun. *
SYGNATURA: 207469


273/1194

AUT: Kim Jin- Wha
TYT: Riflessione sulla partecipazione dei laici al consiglio pastorale diocesano con particolare riferimento alla Corea a norma dei cann. 511-514 / Jin-Wha Kim.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: [4],202 s., 24 cm,
UW: Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Laikat * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 207477


274/1194

AUT: Życiński Józef abp
TYT: Na zachód od domu niewoli / abp Józef Życiński.
WYD: Poznań : "W drodze", 1997
OBJ: 296 s., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-241-2
Hasło przedm.: Kultura * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Wiara a rozum. *
Hasło przedm.: Bóg * filozofia. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
SYGNATURA: 189403


275/1194

TYT: Bogu dziękujcie...: 25 lat diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-1997 / teksty: Krystyna Bastowska, Leszek Laskowski, ks. Krzysztof Zadarko, red. i oprac. graf.: Adam Wieczorek.
WYD: Koszalin : Warszawa : Kuria Biskupia Diec. Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Oficyna Wydaw. Promocyjnych "Civitas Christiana", Inst. Wydaw. Pax, 1997
OBJ: 104,[1] s., fot., mapy, 18 cm,
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-904078-0-983-211-1213-7
Hasło przedm.: Koszalin-Kołobrzeg, diecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 189406


276/1194

AUT: Vlk, Miloslav
TYT: Europa pogańska czy chrześcijańska?: Miłość drogą do jedności / kard. Miloslav Vlk, wstęp Jacek Baluch, tł. Dorota Dudek, Elżbieta Szczepańska, ks. Henryk Bogdziewicz SP.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1997
OBJ: 140 s., 19 cm,
DOD: Biogr. kard. Miloslava Vlka, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-197-5
Hasło przedm.: Wiara. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechosłowacja * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechy * od 1993 r. *
Hasło przedm.: Homilie. *
Hasło przedm.: Mowy czeskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Vlk Miloslav, kard., prymas Czech. *
SYGNATURA: 189417


277/1194

TYT: Crónica de la Iglesia Católica de Lituania / ed.: Asociación de la Crónica de Lituania, Chicago.
WYD: Chicago : Asociación de la Crónica de Lituania, [1972-]
SERIA: (Documentos de la Persecusion por la Fe / Asociación de la Crónica de Lituania)
TOM: T. 6: No 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1980-1981 1986.
UW: [Tyt. oryg.:] Lietuvos Kataliku Baznycios Kronika.
DOD: Ind.
JĘZ: spa (oryg. lit)
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Litwa * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 207514


278/1194

AUT: Wielgus Stanisław bp
TYT: Bogu i Ojczyźnie: uniwersyteckie przemówienia i listy / ks. Stanisław Wielgus, [red. Jadwiga Michalczyk].
WYD: Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski, nakł. |Tow. Przyjaciół KUL, 1996
OBJ: 296,[1] s., 23 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903618-2-5
Hasło przedm.: Lublin * Katolicki Uniwersytet Lubelski. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska. *
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kazania i mowy biskupów * Polska. *
Hasło przedm.: Wielgus Stanisław, bp * nauczanie. *
SYGNATURA: 207524


279/1194

AUT: Wietrzak Zdzisław SJ
TYT: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej / Zdzisław Wietrzak.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1997
OBJ: 250, [26] s., 24 s. tabl., il., fot., mapy, 1 portr., 1 wykr., 23 cm, mapa
UW: Słowo wstępne także w jęz.: ang., niem.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-315-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Europa Środkowo-Wschodnia. *
SYGNATURA: 207525


280/1194

TYT: Longobardia e longobardi nell'Italia meridionale: le istituzioni ecclesiastiche / a cura di Giancarlo Andenna e Giorgio Picasso.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1996
OBJ: XI,404 s., il., 22 cm,
SERIA: (Bibliotheca Erudita. Studi e Documenti di Storia e Filologia / Dipartimento di studi medioevali, umanistici e rinascimentali ; 11)
UW: Atti del 2 Convegno internazionale di studi promosso dal Centro di Cultura dell' Univ. Cattolica del Sacro Cuore Benevento, 29-31 maggio 1992.
DOD: Lit., app., ind.
JĘZ: ita lat
ISBN: 88-343-0493-4
Hasło przedm.: Longobardowie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy * 6-10 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207508


281/1194

AUT: Dzwonkowski Roman SAC
TYT: Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939: zarys historii / Roman Dzwonkowski SAC.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1997
OBJ: 477 s., fot., 25 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 154)
UW: Spis treści również w jęz.: ang., ros., wł.
DOD: Bibliogr., ind., rez., som., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86668-66-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * ZSRR. *
SYGNATURA: 207550


282/1194

AUT: Lepa Adam bp
TYT: Świat manipulacji / bp Adam Lepa.
NR WYD: Wyd. 2 poszerz.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1997
OBJ: 254,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 40)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-44-5
Hasło przedm.: Manipulacja. *
Hasło przedm.: Propaganda. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 189231 ; 189443


283/1194

TYT: Na przełomie stuleci: naród - Kościół - państwo w XIX i XX wieku: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Benderowi / pod red. Mirosława Piotrowskiego.
WYD: Lublin : Klub Inteligencji Katolickiej, 1997
OBJ: 825,[9] s., [17] s. tabl.: faks., portr., 24 cm, err.
UW: Tekst częśc. ang., niem. oraz częśc. równol. pol., niem.
DOD: Tab., bibliogr. prac. R. Bendera i prac napisanych pod jego kier., summ.
JĘZ: pol eng ger
ISBN: 83-907728-0-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Protestantyzm * historia * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Bender Ryszard. *
SYGNATURA: 206899 ; 207541


284/1194

AUT: Lepa Adam bp
TYT: Świat propagandy / biskup Adam Lepa.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1994
OBJ: 183,[2] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 7)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-06-2
Hasło przedm.: Propaganda. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 189442


285/1194

TYT: Kultura i Media. [T.] 3 / oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich.
WYD: Warszawa : "Kontrast", 1996
OBJ: 255 s., 21 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Lit., summ. in russian language.
JĘZ: pol fre ger eng
ISBN: 83-904712-7-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kultura. *
SYGNATURA: 188832 ; 205444


286/1194

AUT: Kędzierski Przemysław
TYT: Kościół i ekologia / Przemysław Kędzierski.
WYD: Rzeszów : dr.: |Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, 1997
OBJ: 116,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86985-39-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środowisko człowieka. *
Hasło przedm.: Ekologia * teologia * katolicyzm. *
SYGNATURA: 207986


287/1194

AUT: Woronowski Franciszek ks.
TYT: Charytatywna działalność Kościoła / ks. Franciszek Woronowski.
WYD: Łomża : Wyższe Seminarium Duchowne, 1997
OBJ: 58 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907400-2-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna. *
SYGNATURA: 207997 ; W.8628


288/1194

AUT: Schlomit Adam
TYT: Handelt Gott Gewaltlos?: Zum Problem der Gewalt in der Kirche und ihrer Wurzel / Adam Schlomit.
WYD: [S.l. : s.ed., po 1996]
OBJ: 38 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Przemoc. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
SYGNATURA: 207971


289/1194

AUT: Virebeau Georges
TYT: Papieże wobec masonerii / Georges Virebeau, przedm. do wyd. pol., tł. Paweł Kalina.
WYD: Komorów : Wydaw. Antyk Marcin Dybowski, 1997
OBJ: 103,[1] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg. fr.: Les Papes et la Franc-Maconnerie.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-86482-45-1
Hasło przedm.: Masoneria. *
Hasło przedm.: Papieże a masoneria. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a masoneria. *
SYGNATURA: 207844


290/1194

AUT: Litak Stanisław
TYT: Kościół Łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: struktury administracyjne / Stanisław Litak.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 1996
OBJ: 633,[7] s., 2 mapy, wykr., 24 cm,
SERIA: (Wspólnoty Religijne i Narodowe w Rzeczypospolitej w Drugiej Połowie XVIII Wieku ; T. 1)
DOD: Tab., lit., dod., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85854-15-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 207920


291/1194

TYT: Kościół wobec przemian w Polsce: szanse i zagrożenia: materiały II Spotkań Naukowych w "Hosianum" czyli XII Warmińskich Dni Duszpasterskich / pod red. ks. Jana Guzowskiego.
WYD: Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 1996
OBJ: 93,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Suplement Hozjański) - (Seria Pastoralna, ISSN 1425-3062 ; 1)
UW: [Olsztyn 8-10.09.1995].
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207938


292/1194

TYT: Kościół wobec integracji europejskiej / red. Jan Grosfeld, Centrum Stosunków Międzynarodowych Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : "Societas", 1997
OBJ: 135 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85737-27-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Integracja europejska * zagadnienia. *
SYGNATURA: 207943 ; 209174 ; 209175


293/1194

AUT: Minois Georges
TYT: Kościół i nauka: dzieje pewnego niezrozumienia: od Galileusza do Jana Pawła II / Georges Minois, tł. Adam Szymanowski.
WYD: Warszawa : Volumen, Bellona, 1996
OBJ: 450 s., 24 cm,
SERIA: (Nowa Marianna)
DOD: Lit., chronol., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-86857-17-x83-11-08553-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a nauka. *
SYGNATURA: 207805


294/1194

TYT: Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego / wyd. Ryszard Mienicki.
WYD: Toruń : Państ. Wydaw. Nauk., 1955-
SERIA: (Fontes / Tow. Nauk. w Toruniu ; 40)
TYT. CAŁOŚCI: / wyd. Ryszard Mienicki.
TOM: 1: Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676) 1955.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Chełmno * religia * 17-18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 17-18 w. * źródła.
SYGNATURA: 14869 ; 47211 ; 208031


295/1194

TYT: Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego / wyd. Ryszard Mienicki.
WYD: Toruń : Państ. Wydaw. Nauk., 1955-
SERIA: (Fontes / Tow. Nauk. w Toruniu ; 42)
TOM: 2: Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723-1747) 1956.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Chełmno * religia * 17-18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 17-18 w. * źródła.
SYGNATURA: 14869 ; 208031


296/1194

TYT: Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego / wyd. Ryszard Mienicki.
WYD: Toruń : Państ. Wydaw. Nauk., 1955-
SERIA: (Fontes / Tow. Nauk. w Toruniu ; 47)
TOM: 3: Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1759 1959.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Chełmno * religia * 17-18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 17-18 w. * źródła.
SYGNATURA: 14869 ; 47211 ; 208031


297/1194

TYT: Europa i Kościół / red. nauk.: Helmut Juros, wstęp abp Józef Życiński.
WYD: Warszawa : Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, 1997
OBJ: 255 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85757-76-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska. *
Hasło przedm.: Integracja europejska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa * od 1989 r. *
SYGNATURA: 208077 ; 209142 ; 209143


298/1194

TYT: W sercu Kościoła / oprac. zesp. red. dominikańskiej wspólnoty chorych i zdrowych "Rodziny Matki Bożej Bolesnej": Katarzyna Kujawska [et al.].
WYD: Kalwaria Zebrzydowska : "Calvarianum", 1997
OBJ: 52 s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-905533-6-8
Hasło przedm.: Chorzy. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a chorzy. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a chorzy. *
SYGNATURA: 208231


299/1194

TYT: Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w mińskich archiwach gubernatorskich / oprac.: Marian Radwan.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 1998
OBJ: 259,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji ; T. 2)
DOD: Ind.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-85854-24-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 19-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Mińsk (Białoruś) * Białoruskie Archiwum Historyczne * zbiory. *
SYGNATURA: 208302 ; 208822


300/1194

AUT: Żaryn Jan
TYT: Kościół a władza w Polsce: (1945-1950) / Jan Żaryn, Tow. im. Stanisława ze Skarbimierza.
WYD: Warszawa : "DiG", 1997
OBJ: 388 s., rys., fot., 25 cm,
DOD: Aneks, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-011-3 (oprawa twarda)
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 208220


301/1194

AUT: Koss Władysław
TYT: Polityka kościelna Kazimierza Jagiellończyka / Władysław Koss.
WYD: Kraków : Zygmunt Koss, 1996
OBJ: 145 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 15 w. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 15 w. *
Hasło przedm.: Kazimierz Jagiellończyk, król Polski. *
SYGNATURA: 208130


302/1194

AUT: Marczewska- Rytko Maria
TYT: Religie niechrześcijańskie w Polsce / Maria Marczewska-Rytko.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1997
OBJ: 143 s., [6] s. fot., 24 cm,
DOD: Cont., wybr. lit. w jęz. pol., tab., wybór aktów prawnych regulujących stosunki wyznanionwe (fragm.), wybór dok. Kościoła katolickiego wobec religii niechrześcijańskich (fragm.), summ., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1010-0
Hasło przedm.: Religia * Polska. *
Hasło przedm.: Prawo wyznaniowe * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a religie. *
SYGNATURA: 208173


303/1194

TYT: Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum Grodzieńskiego Gubernatora Cywilnego / oprac.: Marian Radwan.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 1998
OBJ: 181,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji ; T. 3)
DOD: Ind.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-85854-25-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 19-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Grodno (Białoruś) * Państwowe Historyczne Archiwum Białoruskie * zbiory. *
SYGNATURA: 208357 ; 208823


304/1194

AUT: Bankowicz Bożena , Dudek Antoni
TYT: Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL / Bożena Bankowicz, Antoni Dudek.
WYD: Kraków : "PiT", 1996
OBJ: 117 s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86219-34-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * organizacje * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 208383


305/1194

TYT: Sekty albo nowe ruchy religijne, wyzwanie duszpasterskie: raport bieżący Stolicy Apostolskiej oparty na ok. 75 wypowiedziach i dokumentacji otrzymanej do 30 października '85 od regionalnych krajowych Konferencji Episkopatu
WYD: Kraków : Inst. Teologiczny Księży Misjonarzy, [po 1985]
OBJ: 32 s., 14 cm,
SERIA: (Katechizm dla Wszystkich)
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sekty i ruchy religijne. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 189514


306/1194

AUT: Skowronek Alfons ks.
TYT: Sekty, zgorszenie czy wyzwanie dla Kościoła / ks. Alfons Skowronek.
WYD: Kraków : Inst. Teologiczny Księży Misjonarzy, 1992
OBJ: 24 s., 14 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sekty i ruchy religijne. *
SYGNATURA: 189516


307/1194

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Program dla Kościoła w Polsce: Jan Paweł II do polskich biskupów: wizyta "Ad limina" 1998 / papież Jan Paweł II, [wprow. ks. bp Tadeusz Pieronek].
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 65,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-800-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
Hasło przedm.: Ad limina Apostolorum. *
SYGNATURA: 189557


308/1194

AUT: Tischner Józef ks.
TYT: Nieszczęsny dar wolności / ks. Józef Tischner.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 223,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-429-9
Hasło przedm.: Wolność * filozofia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm. *
SYGNATURA: 189580


309/1194

AUT: Pieronek Tadeusz bp
TYT: Kościół nie boi się wolnośći / bp Tadeusz Pieronek.
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 187,[2] s., 19 m,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-693-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Unia Europejska * publicystyka.
Hasło przedm.: Pieronek Tadeusz, bp * publicystyka.
SYGNATURA: 189582


310/1194

TYT: Kujawy Wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie przejśćia pod zabór pruski w 1793 roku: materiały sesji naukowej we Włocławku, 25 XI 1993 r. / pod red. Stefana Cackowskiego.
WYD: Włócławek : Włocławskie Tow. Nauk., 1995
OBJ: 130,[2] s., 20 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85289-07-0
Hasło przedm.: Kujawy * 18 w. *
Hasło przedm.: Dobrzyń, okręg * 18 w. *
Hasło przedm.: Polska a Prusy * 18 w. *
Hasło przedm.: Prusy a Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Prusy * 18 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 208504


311/1194

TYT: Chrześcijaństwo a integracja europejska / oprac. John Sweeney SJ, Jef Van Gerwen SJ, przekł. Hanna Pawlikowska-Gannon.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1997
OBJ: 381,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności / Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich [et al.] ; 2)
UW: Tyt. oryg.: More Europe? A Critical Christian Inquiry into the Process of European Integration.
DOD: Lit., noty biogr. o aut.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7097-400-7
Hasło przedm.: Integracja europejska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo a integracja europejska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
SYGNATURA: 208511 ; 208767 ; 209202


312/1194

AUT: MIsiaszek Antoni ks.
TYT: Podstawowe prawa dziecka troską duszpasterską / ks. Antoni Misiaszek.
WYD: Pelplin : dr.: |Druk. Wydaw. Diec. Pelplińskiej "Bernardinum", 1996
OBJ: 150 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86491-34-5
Hasło przedm.: Prawa dziecka * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a dzieci. *
SYGNATURA: 208549


313/1194

AUT: Baczyński Andrzej ks.
TYT: Telewizja w służbie ewangelizacji / ks. Andrzej Baczyński.
WYD: Kraków : "Poligrafia Salezjańska", 1998
OBJ: 223,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Redemptoris Missio ; 14)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86473-51-7
Hasło przedm.: Telewizja * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * metody. *
Hasło przedm.: Wychowanie religijne * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a telewizja. *
SYGNATURA: 208559


314/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Kardynał Wyszyński / Peter Raina.
WYD: Warszawa : 1993-
TOM: [Vol.] 7: Konflikty roku milenijnego 1998.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87689-00-9
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 208776


315/1194

AUT: Nawa Karol ks.
TYT: Kościół na ziemi cieszyńskiej do roku 1950 / ks. Karol Nawa.
WYD: Bytom : Oficyna Wydaw. 4K, 1997
OBJ: 164 s., fot., mapy, rys., 20 cm,
DOD: Spis świętopietrza opłacanego przez dekanat cieszyński w r. 1447, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85214-25-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Śląsk Cieszyński * religia. *
SYGNATURA: 208668


316/1194

TYT: Mistrz i Przyjaciel: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza / red. ks. Jerzy Pałucki, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997
OBJ: [1],308 s., 1 k. tabl., 24 cm,
DOD: Tab., lit., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0535-7
Hasło przedm.: Zakony * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Patrologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Biblia. *
Hasło przedm.: Zahajkiewicz Marek Tomasz, ks. *
SYGNATURA: 208897


317/1194

AUT: Impelido Nestor C. SDB
TYT: The ||religious conditions of the Philippine Church in the first half of the XVIII Century (1700-1750ca) according to the pastoral writings of the religious orders / Nestor C. Impelido SDB.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1996
OBJ: VIII,160 s., mapy, 24 cm,
UW: Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Historiae.
DOD: Glossary, bibliogr., app., table of cont. of the disseration.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Filipiny * 18 w. *
SYGNATURA: 208926


318/1194

AUT: Angounou Jean Claude
TYT: Diverses approches africaines au sacrement du mariage a la lumiere de la reflexion recente / Jean Claude Angounou.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1997
OBJ: 179 s., 24 cm,
UW: Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Facultate Theologiae Pont. Univ. Gregorianae
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Małżeństwo * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Bantu, lud. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Afryka. *
SYGNATURA: 208939


319/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Do "Solidarności": rady i wskazania / Stefan Kard. Wyszyński, [red.: Maria Okońska, Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka].
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 1996
OBJ: 89,[1] s., [6] s. fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-905518-0-2
Hasło przedm.: Solidarność, związek zawodowy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1980-1981 r. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kazania i mowy prymasów Polski. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * nauka społeczna. *
SYGNATURA: 208678


320/1194

AUT: Dzwonkowski Roman SAC, Pałyga Jan SAC
TYT: Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR / z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Ząbki : "Wspólnota Polska", "Apostolicum", 1995
OBJ: 471 s., fot., 20 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7031-053-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * ZSRR * publicystyka.
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * ZSRR * publicystyka.
Hasło przedm.: Polska * ludność * ZSRR * publicystyka.
Hasło przedm.: Dzwonkowski Roman, SAC * publicystyka.
SYGNATURA: 208693


321/1194

AUT: Koskowski Józef Damazy
TYT: Św. Wojciech Adalbert Sławnikowicz (ok. 956-997): biskup praski, mnich benedyktyński, misjonarz wielu narodów, patron Polski, patron kilku archidiecezji i diecezji oraz Akcji Katolickiej w Polsce / Józef Damazy Koskowski.
WYD: Niepokalanów : Wydaw. OO. Franciszkanów, 1997
OBJ: 86,[2] s., fot., mapy, rys., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86412-72-0
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. * kult * Polska. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Czechy * 10 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 10-11 w. *
SYGNATURA: 208768


322/1194

AUT: Kozłowska Anna , Markiewicz Tadeusz , Piasecka Justyna
TYT: Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL / studia pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Marcina Kuli.
WYD: Warszawa : "DiG", 1998
OBJ: 184,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Fasciculi Historici Novi / Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, ISSN 1505-0106 ; T. 1)
DOD: Lit., aneksy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-007-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 208871


323/1194

TYT: Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku / red. Jan Ziółek, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997
OBJ: 220,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0463-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kultura chrześcijańska * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 208741


324/1194

TYT: Akcje okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego w Kraju Warty / pr. zb. pod red. Antoniego Galińskiego i Marka Budziarka.
WYD: Łódź : Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Inst. Pamięci Nrodowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1997
OBJ: 138,[1] s., 20 cm,
DOD: Tab., lit., Zsfassung, aneksy, noty o aut.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-87434-00-0
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wielkopolska * ludność * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 189627


325/1194

AUT: Glemp Józef kard.prymas Polski
TYT: Poles - we enter now the twenty-first century! / Józef card. Glemp, primate of Poland, transl. father Regis N. Barwig
WYD: Warsaw : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1998
OBJ: 158,[1] s., [32] s. fot. kolor., fot., 19 cm,
JĘZ: pol eng (oryg. pol)
ISBN: 83-85013-98-9
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. *
Hasło przedm.: Trąba Mikołaj, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Hlond August, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Glemp Józef, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska. *
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Wojna 1919-1920 r. polsko-bolszewicka. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Polska. *
SYGNATURA: 189636 ; 189637


326/1194

AUT: Życiński Józef abp
TYT: Ziarno samotności / bp Józef Życiński.
WYD: Kraków : Znak, 1997
OBJ: 240 s., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-559-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a postmodernizm. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
SYGNATURA: 189175 ; 189657


327/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Rozmowy biskupa Dąbrowskiego z władzami PRL: Stolica Apostolska reguluje organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski / Peter Raina.
WYD: Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diec., 1998
OBJ: 135,[2] s., 19 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86503-62-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Dąbrowski Bronisław, abp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 189665


328/1194

AUT: Robles Gazcon Jacinto Antonio
TYT: Iglesia y democracia: cuestiones de moral social en los escritos del Episcopado Venezolano / Jacinto Antonio Robles Gazcon.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1997
OBJ: [2],352 s., 24 cm,
UW: Dissertatio ad doctoratum in Facultate Theologiae Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: spa
Hasło przedm.: Kościół katolicki a demokracja. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Wenezuela. *
SYGNATURA: 208958


329/1194

AUT: Alves |de |Melo Antonio ks.
TYT: A ||Evangelizacao no Brasil Dimensoes teológicas e desafios pastorais: o debate teológico e eclesial (1952-1995) / Antonio Alves de Melo.
WYD: Roma : Ed. Pontificia Univ. Gregoriana, 1996
OBJ: 426,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Tesi Gregoriana / Pont. Univ. Gregoriana) - (Teologia ; 16)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: por
ISBN: 88-7652-728-1
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Brazylia. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * katolicyzm * Brazylia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Brazylia. *
SYGNATURA: 208962


330/1194

AUT: Alberto Antonios OFMCap.
TYT: The ||Apostolic Vicariate of Galla, a capuchin mission in Ethiopia (1846-1942): antecedents, evolution and problematics / Alberto Antonios OFMCap.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1997
OBJ: XXIII,179 s., [2] k. map, 24 cm,
UW: Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Facultate Historiae Ecclestiasticae Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kapucyni * historia * Etiopia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Etiopia. *
Hasło przedm.: Oromo, lud. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Etiopia. *
SYGNATURA: 208967


331/1194

AUT: Mangalarajah Victor Basil S.
TYT: Jesuit missions in the Kingdom of Jafnapatao (Jaffna) in Ceylao (Sri Lanka) (1622-1658) / Victor Basil S. Mangalarajah.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1996
OBJ: XIII,144,[1] s., mapa, fot., 24 cm,
UW: Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Bibliogr., app.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Sri Lanka. *
Hasło przedm.: Jezuici * historia * Sri Lanka * 17 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Sri Lanka. *
SYGNATURA: 208995


332/1194

TYT: The ||"Ecclesiae Atinatis Historia" of Marcantonio Palombo: (Codd. Vat. lat. 15184-15186) / ed. by Carmela Vircillo Franklin in collaboration with Herbert Bloch.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1996
SERIA: (Studi e Testi ; 374)
TOM: 1:
DOD: Bibliogr., app.
JĘZ: eng
ISBN: 88-210-0667-0
Hasło przedm.: Atina (Włochy) * religia * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy * źródła.
Hasło przedm.: Palombo Marcantonio * "Ecclesiae Atinatis Historia". *
SYGNATURA: 208951


333/1194

TYT: The ||"Ecclesiae Atinatis Historia" of Marcantonio Palombo: (Codd. Vat. lat. 15184-15186) / ed. by Carmela Vircillo Franklin in collaboration with Herbert Bloch.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1996
SERIA: (Studi e Testi ; 375)
TOM: 2:
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 88-210-0670-0
Hasło przedm.: Atina (Włochy) * religia * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy * źródła.
Hasło przedm.: Palombo Marcantonio * "Ecclesiae Atinatis Historia". *
SYGNATURA: 208951


334/1194

AUT: Stratton David Thomas SMA
TYT: The ||Church in a pluralistic society: the significance of John Courney [właśc. Courtney] Murray's work for ecclesiology / David Thomas Stratton S.M.A.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Gregoriana, 1997
OBJ: V,102 s., 24 cm,
UW: Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Pluralizm społeczny. *
Hasło przedm.: Eklezjologia. *
Hasło przedm.: Murray John Courtney, SJ. *
SYGNATURA: 209029


335/1194

AUT: Grichting Martin
TYT: Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo: un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica / Martin Grichting, trad. italiana di Giovanna Cettuzzi et Renato Cettuzzi.
WYD: Roma : Freiburg : Wien : Herder, 1997
OBJ: XV,337 s., 22 cm,
UW: [Tyt. oryg.:] Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhaltnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zurich.
DOD: Bibliogr., słownik, ind.
JĘZ: ita (oryg. ger)
ISBN: 88-85876-38-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Szwajcaria. *
Hasło przedm.: Zurich (Szwajcaria; okręg) * religia. *
SYGNATURA: 209069


336/1194

TYT: Kataliku Baznycios istorija / Josef Lenzenweger [et al.].
WYD: Vilnius : Kataliku Pasaulis, 1996-
TOM: D. 2: 1997.
UW: [Tyt. oryg.:] Geschichte der katholischen Kirche.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: lit. (oryg. ger)
ISBN: 9986-04-054-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 16-20 w. *
SYGNATURA: 209090


337/1194

AUT: Dzwonkowski Roman SAC
TYT: Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium / Roman Dzwonkowski SAC.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1998
OBJ: 664 s., fot., mapy, 25 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 155)
DOD: Tab., lit., rez., Zsfassung, summ., aneksy, ind., Sod., Inhalt, Table of contest.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86668-67-9
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * ZSRR. *
SYGNATURA: 209122 ; 209912


338/1194

TYT: Europa, fundamenty jedności / red. nauk. Aniela Dylus, wst. ks. Józef Tischner.
WYD: Warszawa : Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, 1998
OBJ: 229,[2] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 883-85737-67-7
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo a integracja europejska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska. *
Hasło przedm.: Integracja europejska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Europa * kultura. *
SYGNATURA: 209144 ; 209145


339/1194

AUT: Juros Helmut ks.
TYT: Kościół, kultura, Europa: katolicka nauka społeczna wobec współczesności / Helmut Juros, przedm. Aniela Dylus.
WYD: Lublin : Warszawa : Tow. Nauk. KUL, Wydaw. ATK, 1997
OBJ: 292,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Nauk. KUL ; 46)
DOD: Bibliogr., Zsfassung.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86668-96-283-7072-095-1
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Europa * kultura. *
SYGNATURA: 209146 ; 209147 ; 209904


340/1194

AUT: Kracik Jan ks.
TYT: Święty Kościół grzesznych ludzi / ks. Jan Kracik.
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 362 s., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-782-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * socjologia. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
SYGNATURA: 189693


341/1194

AUT: Grzechowiak Stanisław ks.
TYT: Ruch arcybiskupa Lefebvre'a: ku rozłamowi w Kościele posoborowym / ks. Stanisław Grzechowiak.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 1998
OBJ: 87,[1] s., 19 cm,
DOD: Lit., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85654-87-9
Hasło przedm.: Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X. *
Hasło przedm.: Lefebvre Marcel, abp. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 189705


342/1194

AUT: Nowiński Czesław
TYT: Dzieje polskiego Kościoła rzymskokatolickiego w południowej Kalifornii / Czesław Nowiński.
WYD: Wrocław : dr.: |MarMar, 1997
OBJ: 272,[25] s., 1 mapa, [11] s. tabl., fot., 24 cm, err.
DOD: Tab., lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * Stany Zjednoczone * 20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Stany Zjednoczone * 20 w. *
Hasło przedm.: Kalifornia (Stany Zjednoczone; stan) * religia * 20 w. *
SYGNATURA: 209160


343/1194

AUT: Trzeciak Bogusław SJ
TYT: Relacje państwo-Kościół: o polskim konkordacie '93 / Bogusław Trzeciak TJ.
WYD: Warszawa : "Kontrast", 1998
OBJ: 267 s., 20 cm,
SERIA: (Zagadnienia Międzynarodowe / Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich ; 4)
DOD: Inhaltverz., tł. w jęz. niem.: "Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Uber das polnische Konkordat von 1993" ; [riaz.] ; aneksy: Konkordat Polski z 1993 r., Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu... ; bibliogr.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-904712-1-8
Hasło przedm.: Konkordat * Polska * 1993 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 209205


344/1194

AUT: Zago Marcello OMI
TYT: Volti della Chiesa in Asia / Marcello Zago.
WYD: Milano : Ed. Paoline, 1990
OBJ: 151,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Dossier Chiese ; 3)
DOD: Tab., lit., libri dello stesso autore.
JĘZ: ita
ISBN: 88-215-1973-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Azja. *
SYGNATURA: 209207


345/1194

AUT: Zago Marcello OMI
TYT: Le ||Chiese in America Latina continente della speranza: nel quinto centenario dell'evangelizzazione (1492-1992) / Marcello Zago.
WYD: Milano : Ed. Paoline, 1992
OBJ: 203,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Dossier Chiese ; 7)
DOD: Lit., tab.
JĘZ: ita
ISBN: 88-215-2488-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ameryka Łacińska. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Ameryka Łacińska. *
SYGNATURA: 209208


346/1194

AUT: Grygiel Stanisław
TYT: Ojczyzna jest zawsze trochę dalej... / Stanisław Grygiel...
WYD: Kielce : "Jedność", 1998
OBJ: 167 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7224-000-0
Hasło przedm.: Naród * filozofia. *
Hasło przedm.: Patriotyzm * Polska. *
Hasło przedm.: Świadomość narodowa * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 209276


347/1194

AUT: Macharski, Franciszek
TYT: Ze stolicy św. Stanisława B.M.: listy pasterskie, orędzia, dekrety / kard. Franciszek Macharski, abp metropolita krakowski
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1995-
OBJ: 23 cm,
TOM: T. 1: 1979-1993 1995.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85903-19-4
Hasło przedm.: Listy pasterskie * Polska. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Macharski Franciszek, kard. * nauczanie. *
SYGNATURA: 209316


348/1194

AUT: Messori Vittorio
TYT: Czarne karty Kościoła / Vittorio Messori, tł. ks. Antoni Kajzerek.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1998
OBJ: 278,[3] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Pensare la storia : una lettura cattolica dell'avventura umana [et al.].
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-7030-256-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia. *
SYGNATURA: 209430


349/1194

AUT: Przybyszewski, Bolesław
TYT: Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej. [T.] 1: Średniowiecze / ks. Bolesław Przybyszewski.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1989.
OBJ: 139,[1] s., mapy, rys., 20 cm, err.
DOD: Papieże tego okresu, biskupi ordynariusze i sufragani krakowscy, wybr. poz. bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 11-15 w. *
SYGNATURA: 209435


350/1194

AUT: Przybyszewski, Bolesław
TYT: Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej. [T.] 2: Czasy nowożytne / ks. Bolesław Przybyszewski.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1993
OBJ: 216 s., rys., 20 cm,
DOD: Papieże tego okresu i ważniejsze wydarzenia w czasie ich pontyfikatów, biskupi ordynariusze krakowscy, wybr. poz. bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85903-02-X
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 16-18 w. *
SYGNATURA: 209435


351/1194

AUT: Kądziołka Stanisław ks.
TYT: Realizacja kompetencji zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) przez konferencje Episkopatu Polski / ks. Stanisław Kądziołka.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1997
OBJ: 244 s., 20 cm,
SERIA: (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85245-66-9
Hasło przedm.: Konferencje biskupów * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * administracja * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 209389


352/1194

AUT: Doppke Jan ks.
TYT: Katechizacja w Polsce 1945-1990 / ks. Jan Doppke.
WYD: Pelplin : Bernardinum, 1998
OBJ: 247,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-06-0
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 209525 ; 210267 ; 210268


353/1194

TYT: Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II: Kraków, 11-12 X 1993 r. / [red.: ks. Jan D. Szczurek, Roman Zawadzki, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie].
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1994
OBJ: 285,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit., aneks.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-85245-07-3
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Teologia katolicka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Teologia a filozofia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 189757 ; 191471


354/1194

TYT: Europa, zadanie chrześcijańskie: księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa / red. Aniela Dylus.
WYD: Warszawa : Wydaw. Fundacji ATK, 1998
OBJ: 416 s., [16] s. fot., 24 cm,
DOD: Lit., [Zsfassung].
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-85737-82-0
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * Europa. *
Hasło przedm.: Polityka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Prawo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Bioetyka. *
Hasło przedm.: Gospodarka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Europa * kultura. *
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Juros Helmut, ks. *
SYGNATURA: 209572 ; 209573


355/1194

TYT: Historiae peritus: księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 2 / red. Henryk Gapski.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 1998
OBJ: 302 s., [4] k. fot., 26 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol cze fre
ISBN: 83-85854-27-4
Hasło przedm.: Kłoczowski Jerzy. *
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * bibliografie.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * bibliografie.
SYGNATURA: 122175


356/1194

AUT: Stefaniak Janusz
TYT: Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953 / Janusz Stefaniak.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
OBJ: 232 s., 24 cm,
DOD: Źródła, materiały, bibliogr.; tab., aneksy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1137-9
Hasło przedm.: Prasa * katolicyzm * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 209752


357/1194

TYT: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach / [Pol. Rada Chrześcijan i Żydów], z przedm. bp Stanisław Gądecki.
NR WYD: Wyd. 2 poszerz.
WYD: Warszawa : Pol. Rada Chrześcijan i Żydów, 1998
OBJ: 50,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-904394-0-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Żydzi. *
SYGNATURA: 189792 ; 189793


358/1194

AUT: Piekoszewski Jan ks.
TYT: Kościół katolicki we współczesnej Ameryce (Stany Zjednoczone) / ks. Jan Piekoszewski, słowo wstępne ks. bp Władysław Rubin.
WYD: Londyn : Katolicki Ośrodek Wydaw. Veritas, 1967
OBJ: 160 s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Polska : Seria Zielona (Naukowa) ; t. 10)
DOD: Tab., bibliogr., skorowidze, streszczenia w jęz.: ang., fr., niem., ros.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Stany Zjednoczone. *
SYGNATURA: 37764 ; 91017 ; 182587 ; 189800


359/1194

AUT: Martini Carlo Maria kard.; abp Mediolanu
TYT: Rozmowy z moim telewizorem: spotkanie Kościoła ze światem mass mediów / Carlo Maria Martini, kard., abp Mediolanu, przekł. Wiesław Pawłowski SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1998
OBJ: 117,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Oficyna Przeglądu Powszechnego)
UW: Tyt. oryg.:Il lembo del mantello. Per un incontro tra Chiesa e mass media
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-7097-384-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * socjologia. *
Hasło przedm.: Komunikacja społeczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Listy pasterskie * Włochy. *
Hasło przedm.: Martini Carlo Maria, kard. * nauczanie. *
SYGNATURA: 189857


360/1194

AUT: Kracik Jan ks., Ryś Grzegorz ks.
TYT: Dziesięć wieków diecezji krakowskiej / ks. Jan Kracik, ks. Grzegorz Ryś.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1998
OBJ: 241,[9] s., fot., rys., 20 cm,
DOD: Tab., ważniejsze pozycje bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87960-00-4
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 209965


361/1194

AUT: Sserunjogi Joseph
TYT: Self-support of the local Church based on Canon 222, 1-2 and the apostolic exhortation "Ecclesia in Afrika": with special reference to Uganda / Joseph Sserunjogi.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: XXXI,329 s., mapy, 24 cm,
UW: Dissertatio ad Doctoratum in Iure Canonico
DOD: Źródła i bibliogr., tab.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Kościół lokalny. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * "Ecclesia in Africa", adhortacja apostolska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Uganda. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210023


362/1194

AUT: Ukleja, Ryszard
TYT: Triumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko / ks. Ryszard Ukleja SDB.
WYD: Wrocław : Arka, 1998
OBJ: 135 s., fot., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85647-22-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki. *
Hasło przedm.: Objawienia prywatne. *
Hasło przedm.: Jan Bosco, św. *
Hasło przedm.: Bronisław Markiewicz, bł. *
SYGNATURA: 189908 ; 211911


363/1194

AUT: Stevenson Jane
TYT: The ||"Laterculus Malalianus" and the school of Archibishop Theodore / Jane Stevenson.
WYD: Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1995
OBJ: XIII,254 s., 23 cm,
SERIA: (Cambridge studies in Anglo-Saxon England ; 14)
DOD: App., bibliogr., ind.
JĘZ: eng lat
ISBN: 0-521-37461-8
Hasło przedm.: "Laterculus Malalianus". *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Anglia * 5-11 w. *
Hasło przedm.: Canterbury * opactwo św. Augustyna. *
Hasło przedm.: Teodor z Canterbury, św. *
SYGNATURA: 210042


364/1194

AUT: Crosby Everett U.
TYT: Bishop and chapter in twelfth-century England: a study of the mensa episcopalis / Everett U. Crosby.
WYD: Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1994
OBJ: XIV,450 s., 22 cm,
SERIA: (Cambridge studies in medieval life and thought : 4th ser. / Cambridge Univ. ; 23)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0 521 44507 8
Hasło przedm.: Biskupi * Anglia * 10-15 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Anglia * 10-15 w. *
Hasło przedm.: Anglia * socjologia * 10-15 w. *
SYGNATURA: 210093


365/1194

AUT: Konopka Hanna
TYT: Religia w szkołach Polski Ludowej: sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961) / Hanna Konopka.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Białystok : Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 1997
OBJ: 323,[2] s., 23 cm,
DOD: Wykaz źródeł i lit., tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86423-68-4
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 210103


366/1194

TYT: 17 lat nauczania religii w Polsce Ludowej: wybór dokumentów / oprac. Hanna Konopka.
WYD: Białystok : Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 1998
OBJ: 262 s., 24 cm,
DOD: Tab., lit., aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86423-90-0
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 210108


367/1194

AUT: Przybyszewski, Bolesław
TYT: Zarys dziejów diecezji krakowskiej. Cz. 3: Czasy najnowsze / ks. Bolesław Przybyszewski.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji krakowskiej, 1998
OBJ: 154,[2] s., rys., mapy, 21 cm,
DOD: Papieże tego okresu i ważniejsze wydarzenia w czasie ich pontyfikatów, biskupi ordynariusze krakowscy, biskupi sufragani krakowscy, ind., wybr. pozycje bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85903-89-5
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 210116


368/1194

AUT: D'|Costa Ignatius ks.
TYT: Ecclesiology of communion: its application in the diocese of Rajshahi in the light of canon law / Ignatius D'Costa, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: XLV,368,[1] s., 24 cm,
UW: Diss. ad Doctoratum in. Facultate Iuris Canonici
DOD: Tab., wybr. źródła i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Wspólnoty chrześcijańskie * Bangladesz. *
Hasło przedm.: Eklezjologia. *
Hasło przedm.: Rajshahi, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Bangladesz. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210136


369/1194

AUT: Michelon Roberto
TYT: L'insegnamento della religione cattolica nella legislazione della scuola statale italiana e nella legislazione canonica / Roberto Michelon, Pont. Univ. Lateranensis, Inst. Utriusque Iuris.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: 184 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Iure Canonico
DOD: Schema generale della tesi, bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Katecheza * Włochy * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Włochy. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210169


370/1194

AUT: Tusingire Frederick
TYT: Evangelization of Uganda: challenges and strategies / Frederick Tusingire, Pont. Univ. Urbaniana, Faculty of Missiology.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: X,264,[1] s., mapy, 24 cm,
UW: Doctoral dissertation in Missiology.
DOD: Bibliogr., app.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Ewangelizacja * Uganda. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Uganda. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Uganda. *
SYGNATURA: 210175


371/1194

AUT: Kanyambiriri Nkuba Celestin
TYT: Mission et "plantatio Ecclesiae" selon le can. 786: application a l'Eglise du Congo-Zaire / Celestin Kanyambiriri Nkuba, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: 324 s., 24 cm,
UW: Dissertatio ad Doctoratum in Iure Canonico Consequendum.
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Misje * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Kongo, RD. *
SYGNATURA: 210180


372/1194

AUT: Dang Duc Ngan Joseph
TYT: Il consiglio pastorale parrocchiale: con speciale riferimento alla Chiesa del Vietnam e all'arcidiocesi di Hanoi / Joseph Dang Duc Ngan, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: XIV,120 s., 24 cm,
UW: Extractum ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Źródła i bibliogr., ind. całości.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Rada duszpasterska * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Hanoi (Wietnam; diecezja). *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Wietnam. *
SYGNATURA: 210182


373/1194

AUT: Ng Tian Su (Lucas) CDD
TYT: Il contributo del cardinale Celso Costantini alla promozione del clero indigeno / Tian Su (Lucas) Ng CDD, Pont. Univ. Urbaniana, Facolta di Missiologia.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: IX,120 s., 24 cm,
UW: Extractum ex Diss. ad Doctoratum in Facultate Missiologiae
DOD: App., bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Chiny * 20 w. *
Hasło przedm.: Costantini Celso, kard. *
SYGNATURA: 210174


374/1194

AUT: Yetohou, Thomas Sixte K.
TYT: Les ||implications juridiques du role de l'Eglise dans la communaute politique: etude du Canon 747 2 et essai d'application au Nouvel Ordre socio-politique du Benin / Thomas Sixte K. Yetohou, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: VIII,290,[1] s., 24 cm,
UW: Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: Źródła i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Benin. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210191


375/1194

AUT: Mbyemeire John Patric
TYT: A ||theological analysis of the problem of justice and peace: the ||contribution of the Special Synod for Africa and the Church in Uganda / John Patric Mbyemeire, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Theologiae.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: XVIII,65 s., 24 cm,
UW: Ectractum ex dissertatione ad Doctoratum in Sacra Theologia.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Sprawiedliwość * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Pokój * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Uganda. *
SYGNATURA: 210194


376/1194

AUT: Bazie Alexandre Yikyi
TYT: Theologie africaine de la liberation pertinence et prospectives theologiques / Alexandre Yikyi Bazie, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Theologiae.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: XVII,310 s., 24 cm,
UW: Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Theologiae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Teologia wyzwolenia * Afryka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Burkina Faso. *
SYGNATURA: 210195


377/1194

AUT: Madalaimuthu Philomindas
TYT: Religious in their relation with diocesan bishop and diocesan clergy: (with a special reference to the Indian context) / Philomindas Madalaimuthu, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1997
OBJ: 154,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: App., sources and bibliogr., table of cont. of the thesis.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Prawo zakonne. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Indie. *
SYGNATURA: 210196


378/1194

AUT: Ngolo Polydore Bope Bope
TYT: La ||participation des fideles laics a la fonction sacerdotale du Christ selon le canon 204, 1: etude juridique pour un laicat responsable et dynamique en R.D. du Congo / Bope Bope Ngolo Polydore, Pont. Univ. Urbaniana, Facultas Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pontificia Univ. Urbaniana, 1998
OBJ: 152,[1] s., 24 cm,
UW: Extractum ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici.
DOD: App., źródła i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Laikat * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Kongo, RD. *
SYGNATURA: 210198


379/1194

AUT: Duźniak Paweł ks.
TYT: Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: storia, struttura e funzioni / Paolo Duźniak.
WYD: Roma : Centro Accademico Romano della Santa Croce, 1991
OBJ: 302 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., app.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Papieska Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
SYGNATURA: 210224


380/1194

AUT: Langes Horst , Kasper Walter kard., Jędraszewski Marek bp
TYT: W drodze do Europy / Horst Langes, bp Walter Kasper, bp Marek Jędraszewski, tł. Dorota Stanicka-Apostoł, Piotr Żwak.
WYD: Gliwice : "Wokół nas", 1998
OBJ: 56 s., fot., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)(oryg. ger)
ISBN: 83-85338-76-4
Hasło przedm.: Integracja europejska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Prawa człowieka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościoły chrześcijańskie * Europa Środkowo-Wschodnia * od 1989 r. *
SYGNATURA: 210236


381/1194

AUT: Esquivias Antonio
TYT: La ||libertad de la Iglesia en la doctrina de Leon XIII / Antonio Esquivias.
WYD: Roma : Centro Accademico Romano della Santa Croce. Facolta di Diritto Canonico dell' Universita di Navarra, 1991
OBJ: [2],III,101,[1] s., 22 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: spa
Hasło przedm.: Wolność religijna. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Leon XIII, papież. *
SYGNATURA: 210256


382/1194

TYT: The ||Vatican and the Eastern Churches: Papal encyclicals and documents concerning the Eastern Churches / Eastern Christian Publ., pref. bp Basil. Vol. 1.
WYD: Fairfax : Eastern Christian Publ., 1996
OBJ: X,534 s., fot., rys., 21 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 0-9640512-9-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościoły wschodnie. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
SYGNATURA: 210302


383/1194

AUT: Luzbetak Louis J. SVD
TYT: Kościół a kultury: nowe perspektywy w antropologii misyjnej / Louis J. Luzbetak, przekł. Stanisław Tokarski.
WYD: Warszawa : "Verbinum" Wydaw. Księży Werbistów, 1998
OBJ: 498,[1] s., 24 cm,
UW: Tyt. oryg. : The Church and cultures. New perspecitves in missiological anthropology.
DOD: Tab., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-013-X
Hasło przedm.: Misje * antropologia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura. *
SYGNATURA: Archiwalny: 210321 ; 210550


384/1194

TYT: Jugend und Kirche: auf der Suche nach einer neuen Begegnung / im Auftr. des Osterreichischen Pastoralinstituts hrsg. von Walter Krieger und Alois Schwarz.
WYD: Munchen : Don Bosco, 1998
OBJ: 147 s., wykr., 24 cm,
DOD: Lit., tab.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7698-1061-9
Hasło przedm.: Młodzież * religia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a młodzież * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 210324


385/1194

TYT: Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych / wybór dokumentów Wanda Chudzik [et al.], red. nauk.: Wanda Chudzik [et al.] ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
WYD: Warszawa : Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1998
OBJ: 444,[20] s., fot., mapy, 23 cm,
SERIA: (Źródła do Historii Polski XX Wieku ze Zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) - (Seria C)
DOD: Tab., lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87893-02-183-901333-9-3
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1956-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Warszawa * Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji * zbiory. *
SYGNATURA: 210341


386/1194

AUT: Kopiec Jan bp
TYT: Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim / ks. Jan Kopiec.
WYD: Opole : Inst. Śląski, 1991
OBJ: 158,[1] s., fot., mapa, ryc., 20 cm,
SERIA: (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku / Inst. Śląski w Opolu)
DOD: Ważniejsza lit., sum., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Śląsk Opolski * religia * historia. *
SYGNATURA: 187649 ; 187758


387/1194

TYT: Chrystianizacja Litwy / aut.: Jerzy Kłoczowski [et al.], red.: Jerzy Kłoczowski.
WYD: Kraków : Znak, 1987
OBJ: 350,[2] s., 20 cm,
UW: Przedr. fragm. książki "Historia Litwy do śmierci Witolda Wielkiego" Roma 1978. - tekst częśc. tł. z lit.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. lit)
ISBN: 83-7006-082-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Litwa. *
Hasło przedm.: Litwa * 14-15 w. *
SYGNATURA: 185979 ; 186009 ; 186070 ; 186071 ; 191987


388/1194

AUT: Adamiak Elżbieta
TYT: Milcząca obecność: o roli kobiety w Kościele / Elżbieta Adamiak, przedm. Józefa Hennelowa.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1999
OBJ: 166 s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; t. 109) - (Teologia na Co Dzień)
DOD: [Lit.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-88032-01-1
Hasło przedm.: Kobiety * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kobiety. *
SYGNATURA: 189986


389/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Troska o internowanych: interwencje Abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982-1989 / Peter Raina.
WYD: Warszawa : von borowiecky, 1999
OBJ: 398,[1] s., 24 cm,
DOD: Sprawozdania o. Klemensa Śliwińskiego z miejsc internowania, pisma i "Pro memoria" abpa Dąbrowskiego do gen. Kiszczaka, lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87689-06-8
Hasło przedm.: Internowani * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Dąbrowski Bronisław, abp. *
Hasło przedm.: Kiszczak Czesław. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 210367


390/1194

AUT: Pasierb Janusz Stanisław ks.
TYT: Światło i sól / Janusz St. Pasierb.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue Societe d'Ed. Intern., 1982
OBJ: 301,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Znaki Czasu ; 43)
JĘZ: pol
ISBN: 2-85316-036-X
Hasło przedm.: Kultura. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura. *
Hasło przedm.: Erazm z Rotterdamu. *
Hasło przedm.: Schweitzer Albert. *
Hasło przedm.: Hammarskjold Dag. *
Hasło przedm.: Jan XXIII, papież, bł. *
SYGNATURA: 76432


391/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski więzienne / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.
WYD: Paris : Ed. du Dialogue, Societe d'Ed. Intern., 1982
OBJ: 254,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Znaki Czasu ; 42)
DOD: Kalendarium więzienne.
JĘZ: pol
ISBN: 2-85316-035-1
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 76681


392/1194

AUT: Coste Rene
TYT: Ewangelia i polityka / Rene Coste, [tł. z jęz. fr.: Paweł Zdziechowski].
WYD: Paris : Ed. du Dialogue, Societe d'Ed. Intern., 1969
OBJ: 263,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Znaki Czasu ; 11)
UW: Tyt. oryg.: Evangile et politique.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Polityka. *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Novum Testamentum" * "Evangelii". *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a polityka. *
SYGNATURA: 43490


393/1194

AUT: Jasiński Andrzej ks.
TYT: Kardynał Stefan Wyszyński, świadek wiary. T. 1: 1901-1950 / ks. Andrzej Jasiński.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 1999
OBJ: 118,[2] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-09-4
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190012


394/1194

AUT: Jasiński Andrzej ks.
TYT: Kardynał Stefan Wyszyński, świadek wiary. T. 2: 1951-1953 / ks. Andrzej Jasiński.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 1999
OBJ: 94,[2] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-10-8
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190012


395/1194

TYT: Polska i Kościół w procesie integracji europejskiej: Konferencja "Polska w procesie integracji europejskiej" Warszawa 18-20 czerwca 1998 r. / zorganizowana przez: Katolicką Agencję Informacyjną, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce, Urząd Kom. Integracji Europejskiej.
WYD: Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, [1998]
OBJ: 268 s., 21 cm,
DOD: Lit., aneks, noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905125-2-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska a Unia Europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Unia Europejska a Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 210510


396/1194

TYT: Priester unter Hitlers Terror: eine biographische und statistische Erhebung / bearb. von Ulrich von Hehl [et al.] Unter Mitw. der Diozesanarchive. [Bd.] 1.
NR WYD: 4., durchges. und erg. Aufl.
WYD: Paderborn [et al.] : Ferdinand Schoningh, 1998
OBJ: 996 s., 24 cm,
SERIA: (Veroffentlichungen der Kommission fur Zeitgeschichte ; Reihe A) - (Quellen ; Bd. 37)
DOD: Inhaltsverz. [Bd. 1-2], Quellen- und Literaturverz, tab.
JĘZ: ger
ISBN: 3-506-79839-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1933-1945 r. *
SYGNATURA: 210700


397/1194

TYT: Priester unter Hitlers Terror: eine biographische und statistische Erhebung / bearb. von Ulrich von Hehl [et al.] Unter Mitw. der Diozesanarchive. [Bd.] 2.
NR WYD: 4., durchges. und erg. Aufl.
WYD: Paderborn [et al.] : Ferdinand Schoningh, 1998
OBJ: S. VIII,997-1984, 24 cm,
SERIA: (Veroffentlichungen der Kommission fur Zeitgeschichte ; Reihe A) - (Quellen ; Bd. 37)
DOD: Glossar der Haufig Auftretenden Sachbegriffe, Abbildungsverz., Einl., verz., Reg.
JĘZ: ger
ISBN: 3-506-79839-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 1933-1945 r. *
SYGNATURA: 210700


398/1194

AUT: Oko Dariusz ks.
TYT: Przełom, wyzwanie i szansa / Dariusz Oko.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1998
OBJ: 191,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Oficyna Przeglądu Powszechnego)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-496-1
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska. *
Hasło przedm.: Kapłaństwo. *
Hasło przedm.: Apostolstwo. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa * od 1989 r. *
SYGNATURA: 190058


399/1194

TYT: Historia et ius: Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika / red. Antoni Dębiński, Grzegorz Górski, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 647 s., [1] k. fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-228-0634-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia.
Hasło przedm.: Prawo * zagadnienia.
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia.
Hasło przedm.: Prawo wyznaniowe * zagadnienia.
Hasło przedm.: Karbownik Henryk, ks. *
SYGNATURA: 210710


400/1194

AUT: Mariański Janusz ks.
TYT: Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim: refleksje socjologiczne / ks. Janusz Mariański, Wydz. Nauk Społecznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 184 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0776-7
Hasło przedm.: Katolicyzm * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo obywatelskie * Polska. *
SYGNATURA: 210717 ; 230623


401/1194

AUT: Urban, Józef
TYT: Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła / ks. Józef Urban.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 1999
OBJ: 273 s., 24 cm,
SERIA: (Opolska Biblioteka Teologiczna / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 29)
DOD: Bibliogr., res., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-86865-89-X
Hasło przedm.: Dialog międzyreligijny * od 1965 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a religie * od 1965 r. *
SYGNATURA: 210731


402/1194

AUT: Warchałowski Krzysztof ks.
TYT: Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych / Krzysztof Warchałowski.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1998
OBJ: 239,[9] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Nauk. KUL ; 7)
DOD: Bibliogr., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-14-1
Hasło przedm.: Katecheza * prawo. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * prawo. *
Hasło przedm.: Konkordat * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210941 ; 212309


403/1194

AUT: Weaver Mary Jo.
TYT: New catholic women: a contemporary challenge to traditional religious authority / Mary Jo Weaver.
WYD: Bloomington : Indianapolis : Indiana Univ. Press, 1995
OBJ: XXXVIII,272,[1] s., 22 cm,
UW: Orig. publ.: San Francisco: Harper & Row, c 1985
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0-253-32931-0
Hasło przedm.: Kobiety * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Feminizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kobiety. *
SYGNATURA: 210869


404/1194

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Jan Paweł II do Kościoła w Polsce: 20 lat papieskiego nauczania / papież Jan Paweł II, słowo wstępne abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski ; wybór i oprac. ks. Zdzisław Wietrzak SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1998
OBJ: 323 s., 23 cm,
DOD: Wykaz haseł.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-495-3
Hasło przedm.: Homilie i mowy papieskie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska. *
SYGNATURA: 210759


405/1194

AUT: Grajewski, Andrzej
TYT: Kompleks Judasza: Kościół zraniony ; chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją / Andrzej Grajewski.
WYD: Poznań : "W drodze", 1999
OBJ: 248,[1] s., [16] s. fot., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-299-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa Środkowo-Wschodnia * 1945-1989 r. *
SYGNATURA: 190110 ; 190330


406/1194

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Esortazione apostolica post-sinodale "Ecclesia in America" del santo padre Giovanni Paolo II ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, ai consacrati ed alle consacrate ed a tutti i fedeli laici sull'incontro con Gesu Cristo vivo via per la conversione, la comunione e la solidarieta in America / Giovanni Paolo II.
WYD: Citta del Vaticano : Libr. Ed. Vaticana, [1998]
OBJ: 141,[1] s., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: ita (oryg. lat)
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ameryka. *
Hasło przedm.: Adhortacje apostolskie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 210971


407/1194

AUT: Zaleski Władysław Michał Bonifacy abp, patriarcha Antiochii
TYT: 30 lat w Indiach, pamiętniki ks. Władysława Michała Zaleskiego, delegata apostolskiego / wybór i oprac. Izabella Rusinowa.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1997
OBJ: 165,[1] s., 24 cm,
DOD: Wykaz prac drukowanych ks. Zaleskiego, biogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-230-9846-8
Hasło przedm.: Zaleski Władysław Michał, ks. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Indie * 19-20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 211046


408/1194

AUT: Hryniewicz Wacław OMI
TYT: Na drodze pojednania: medytacje ekumeniczne / Wacław Hryniewicz OMI.
WYD: Warszawa : "Verbinum" Wydaw. Księży Werbistów, 1998
OBJ: 279,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., wykaz pierwotnej publ. artykułów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-030-X
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny. *
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki. *
Hasło przedm.: Medytacja. *
SYGNATURA: 211099


409/1194

AUT: Nitecki, Piotr
TYT: Socjalizm, komunizm i ewangelizacja / ks. Piotr Nitecki.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lublin : Polihymnia, 1998
OBJ: 141,[3] s., 20 cm,
DOD: Lit. wybr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87405-52-3
Hasło przedm.: Socjalizm * krytyka * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Komunizm * krytyka * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a komunizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a socjalizm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
SYGNATURA: 211147


410/1194

AUT: Żurowski Marian Aleksander SJ
TYT: O duchowieństwie w szczególności / ks. Marian Żurowski.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1970-
OBJ: 24 cm,
SERIA: (Zarys Prawa Kanonicznego : Prawo Osobowe ; T. 2, Z. 3)
TOM: Cz. 1: Hierarchiczne funkcje zarządzania Kościołem. 1970.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 42229 ; 42230 ; 84773 ; W.1132 ; W.1133 ; W.1134 ; W.1135 ; W.1136 ; W.1137 ; W.1138 ; W.1139 ; W.7915 ; W.8632


411/1194

AUT: Lepa Adam bp
TYT: Mity i obrazy / bp Adam Lepa.
WYD: Łódź : Archidiec. Wydaw. Łódzkie, 1999
OBJ: 94,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85022-94-5
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu. *
Hasło przedm.: Ewangelizacja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 190002 ; 190172 ; 190305


412/1194

AUT: Radzimiński Andrzej
TYT: Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII-XV wieku: z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa / Andrzej Radzimiński.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1999
OBJ: 177 s., fot., mapy, 24 cm,
DOD: Ekskurs: kontakty niższego duchowieństwa diecezji chełmińskiej ze Stolicą Apostolską w pocz. XV w., wykaz biskupów diecezji pruskich w latach 1243-1525, bibliogr., ind., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-1052-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Krzyżackie, państwo * do 15 w. *
SYGNATURA: 211315


413/1194

TYT: Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim (XVIII-XX w.) w dokumentach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego / [red. nacz.: ks. Krzysztof Pożarski], Federacyjna archiwalna służba Rosji, Ros. Państ. Archiwum Historyczne, Par. św. Stanisława.
WYD: Sankt Petersburg : Warszawa : Ros. Państ. Archiwum Historyczne, 1999
OBJ: 289,[1] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Jubileusz 2000 Roku)
DOD: Ind., aneksy: (...) spis papieży (XVIII-XX w.), abpi i administratorzy archidiec. mohylewskiej, przew. Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego, proboszczowie i administratorzy par. św. Stanisława w Sankt Petersburgu, wikariusze par. św. Stanisława, ros. imperatorzy, patriarchowie Moskwy i Wszechrusi, bibliogr.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-910255-2-75-87897-049-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 18-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Petersburg * Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne * zbiory. *
SYGNATURA: 211324 ; 214879 ; 219803


414/1194

AUT: Gryz Ryszard
TYT: Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956: na przykładzie województwa kieleckiego / Ryszard Gryz.
WYD: Kraków : Zakł. Wydaw. "Nomos", 1999
OBJ: 414 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85527-76-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kielce, okręg * religia * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 211327


415/1194

AUT: Accattoli Luigi
TYT: Kiedy papież prosi o przebaczenie: wszystkie "mea culpa" Jana Pawła II / Luigi Accattoli, przekł. Anna Dudzińska-Facca.
WYD: Kraków : Znak, 1999
OBJ: 224,[2] s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Quando il Papa chiede perdono. Tutti i mea culpa di Giovanni Paolo II
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-7006-831-6
Hasło przedm.: Przebaczenie. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 211333


416/1194

TYT: Skazani jako "szpiedzy Watykanu": z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1918-1956 / pod red. Romana Dzwonkowskiego SAC, wybór reprodukcji i materiałów archiwalnych Jurij Brodski, Helena Owsiany.
WYD: Ząbki : Apostolicum, 1998
OBJ: 303,[1] s., [16] s. tabl., fot., mapy, 20 cm,
DOD: Lit., skorowidze, noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7031-157-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * ZSRR. *
SYGNATURA: 211337


417/1194

AUT: Kumor Bolesław ks.
TYT: Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 1 / ks. Bolesław Stanisław Kumor.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1998
OBJ: 748 s., [40] s. tabl., fot., rys., tab., 24 cm, err.
DOD: Ind., lit.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-87960-03-9
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * do 18 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 18 w. *
SYGNATURA: 211048 ; 211300


418/1194

AUT: Straelen H. J. J. M. SVD
TYT: The ||Church and the non-Christian religions at the threshold of the 21st century: a historical and theological study / H.J.J.M. van Straelen, transl. by Robert Nowell.
WYD: London : Avon Books, 1998
OBJ: [4],III,344 s., fot., rys., 23 cm,
DOD: Lit., app.
JĘZ: eng lat
ISBN: 1 86033 489 X
Hasło przedm.: Kościół katolicki a religie. *
SYGNATURA: 211471


419/1194

TYT: Chalzedon und die Folgen: 1. Wiener Konsultation mit der Orientalischen Orthodoxie 1971, Dokumentation des Dialogs zwischen der armenisch-apostolischen und der romisch-katholischen Kirche sowie des Dialogs zwischen chalzedonensischer und nicht-chalzedonensischer Orthodoxie : Festschrift zum 60. Geburtstag von Bischof Mesrob K. Krikorian / hrsg. im Auftr. der Stiftung Pro Oriente, Wien von Rudolf Kirchschlager u. Alfred Stirnemann.
WYD: Innsbruck : Wien : Tyrolia-Verl., 1992
OBJ: 506 s., [16] s. tabl., fot., 22 cm,
SERIA: (Pro Oriente ; Bd. 14)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7022-1870-X
Hasło przedm.: Jezus Chrystus * teologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Sobór Chalcedoński * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół armeński * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Krikorian Mesrob K., bp * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 211489


420/1194

TYT: Konzilien und Kircheneinheit: zweite Wiener Altorientalekonsultation 1973, Dokumentation des offiziellen Dialogs zwischen der koptisch-orthodoxen und der romisch-katholischen Kirche, Pro Oriente-Regionalsymposion 1991 in Wadi Natrun, Pro Oriente-Regionalsymposion 1993 in Kerala / hrsg. im Auftr. der Stiftung "Pro Oriente" von Alfred Stirnemann u. Gerhard Wilflinger.
WYD: Innsbruck : Wien : Tyrolia-Verl., 1998
OBJ: 412 s., fot., 22 cm,
SERIA: (Pro Oriente ; Bd. 20)
DOD: Tab., lit., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7022-2179-4
Hasło przedm.: Sobory * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół koptyjski * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 211491


421/1194

TYT: Im Dialog der Wahrheit: Dokumentation des romisch-katholisch/orthodoxen Theologischen Dialogs XLI. Okumenische Gastfreundschaft 1982-1989 "Pro Oriente" und die Orthodoxie / hrsg. im Auftr. der Stiftung "Pro Oriente", Wien, von Theodor Piffl-Percević u. Alfred Stirnemann.
WYD: Innsbruck : Wien : Tyrolia-Verl., 1990
OBJ: 327 s., 22 cm,
SERIA: (Pro Oriente ; 12)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7022-1745-2
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 211494


422/1194

AUT: Michalik Józef abp
TYT: Chrześcijanin w polityce / abp Józef Michalik, [wybór tekstów i oprac. graf.: ks. Janusz Mierzwa].
WYD: Korczyna : Sandomierz : "Emaus", Wydaw. Diec., 1998
OBJ: 158 s., 21 cm,
SERIA: (Bóg i Ojczyzna! Wiara i Naród! ; t. 1)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86862-83-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska * konstytucja 1997 r. *
Hasło przedm.: Wiara * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Michalik Józef, abp * nauczanie. *
SYGNATURA: 211530


423/1194

AUT: Wunsch Thomas
TYT: Konziliarismus und Polen: Personen, Politik und Programme aus Polen zur Verfassungfrage der Kirche in der Zeit der mittelalterlichen Reformkonzilien / Thomas Wunsch.
WYD: Paderborn [et al.] : Ferdinand Schoningh, 1998
OBJ: LXXXVII,405 s., 24 cm,
SERIA: (Konziliengeschichte ; Reihe B) - (Untersuchungen)
DOD: Quellenverz., lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 3-506-74727-4
Hasło przedm.: Koncyliaryzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 14-15 w. *
SYGNATURA: 211598


424/1194

AUT: Cichosz Mariusz
TYT: Działalność społeczno-wychowawcza Kościoła Katolickiego w środowisku lokalnym na przykładzie miasta Bydgoszczy / Mariusz Cichosz.
WYD: Bydgoszcz : "Świadectwo", 1997
OBJ: 170,[5] s., fot., mapki, rys., 21 cm,
DOD: Bibliogr., aneks: "Powołanie świeckich (wypisy z biogramów)".
JĘZ: pol
ISBN: 83-85860-58-4
Hasło przedm.: Wychowanie * katolicyzm * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Bydgoszcz * religia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 211660


425/1194

AUT: Danielewicz Zbigniew
TYT: Między Kościołem a sektą / Zbigniew Danielewicz, przedm. ks. Jan Kracik.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1999
OBJ: 95,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 120) - (Teologia na co dzień)
DOD: Lit. - "warto przeczytać".
JĘZ: pol
ISBN: 83-88032-15-1
Hasło przedm.: Sekty i ruchy religijne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sekty i ruchy religijne. *
SYGNATURA: 190274


426/1194

TYT: Kościół o środkach komunikowania myśli / oprac.: Jerzy Góral, Karol Klauza.
WYD: Częstochowa : Kuria Metropolitalna, Tyg. Katolicki "Niedziela", 1997
OBJ: 388,[2] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 54)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-61-5
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
SYGNATURA: Czytelnia: XXIX. Mass media 7.: 190280


427/1194

TYT: Kościół XX wieku: rozmowy Ewy K. Czaczkowskiej / Paweł Bortkiewicz [et al.], rozmowy [przepr.] Ewa K. Czaczkowska.
WYD: Poznań : Księg. Św. Jacka, 1999
OBJ: 278,[2] s., portr., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-232-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Teologia katolicka * publicystyka.
SYGNATURA: 211765


428/1194

AUT: Góra Jan OP, Milcarek Paweł , Węcławski Tomasz ks.
TYT: Tryptyk o pontyfikacie Jan Pawła II / Jan Góra OP, Paweł Milcarek, Tomasz Węcławski, oprac. i wst. poprzedziła Mieczysława Makarowicz.
WYD: Poznań : Pallottinum, 1992
OBJ: 155 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7015-487-5
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Laikat. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a młodzież. *
SYGNATURA: 211774


429/1194

TYT: Kościół na drogach historii: księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie / pod red. ks. Józefa Wołczańskiego.
WYD: Lwów : Kraków : Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiec. Lwowskiej Ob. Łac., 1999
OBJ: 539 s., [1] k. portr., [12] s. tabl. (w tym kolor), 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie), ISSN 1508-6313 ; Ser. B - (Studia ; t. 1)
DOD: [Nota biogr. ks. T. Śliwy, bibliogr. opubl. prac (...) za lata 1964-1999; lit., Zsfassung, sum., somm., res., tab.
JĘZ: pol fre ita
ISBN: 83-906044-7-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Śliwa Tadeusz, ks. *
SYGNATURA: 211796


430/1194

AUT: Zdziechowski Marian
TYT: Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa / Marian Zdziechowski, z przedm. Stanisława Borzyma. T. 1.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1993
OBJ: XXVIII,376,II s., 22 cm,
UW: Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków : nakł. autora, 1914.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85194-65-7
Hasło przedm.: Filozofia * historia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia. *
Hasło przedm.: Literatura * historia * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 19-20 w. *
SYGNATURA: 211891


431/1194

AUT: Zdziechowski Marian
TYT: Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa / Marian Zdziechowski. T. 2.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1993
OBJ: [4],420,II s., 22 cm,
UW: [Przedr. fotooffs., oryg.: Kraków, czcionkami Dr. "Czasu" pod zarządem A. Świerzyńskiego, 1914].
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85194-65-7
Hasło przedm.: Filozofia * historia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia. *
Hasło przedm.: Literatura * historia * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 19-20 w. *
SYGNATURA: 211891


432/1194

AUT: Tischner Józef ks.
TYT: Ksiądz na manowcach / Józef Tischner.
WYD: Kraków : Znak, 1999
OBJ: 313,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-884-7
Hasło przedm.: Wiara. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
SYGNATURA: 211924


433/1194

AUT: Gowin Jarosław
TYT: Kościół w czasach wolności 1989-1999 / Jarosław Gowin.
WYD: Kraków : Znak, 1999
OBJ: 474,[2] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-902-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 211941 ; 212623


434/1194

AUT: Łęcicki, Grzegorz
TYT: Światło Ewangelii: wpływ Kościoła oraz chrześcijaństwa na rozmaite dziedziny życia, kultury i cywilizacji / Grzegorz Łęcicki.
WYD: Warszawa : "Patmos", 1999
OBJ: 191 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Przełomu Tysiącleci)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-909315-3-2
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kultura * historia. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kultura. *
SYGNATURA: 211951


435/1194

TYT: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej / pr. zbior. pod red. Rolanda Prejsa.
WYD: Warszawa : Bracia Mniejsi Kapucyni, 1999
OBJ: 376 s., faks., portr., [1] k. tabl. kolor., 24 cm,
DOD: Bibliogr., bibliogr. prac dr. o. F. J. Duchniewskiego OFMCap., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87229-75-X
Hasło przedm.: Franciszkanie * Polska. *
Hasło przedm.: Kapucyni * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Zygmunt Szczęsny Feliński, abp, bł. * korespondencja. *
SYGNATURA: 212053


436/1194

TYT: Europa 2001: zaproszenie do odpowiedzialności / red.: ks. Andrzej Kobyliński, ks. Henryk Seweryniak.
WYD: Płock : Płocki Inst. Wydaw., 1999
OBJ: 230 s., [8] s. fot., 21 cm,
DOD: Aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-87403-26-1
Hasło przedm.: Polska a Unia Europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 212121


437/1194

AUT: Graczyk Roman
TYT: Polski Kościół, polska demokracja / Roman Graczyk.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 1999
OBJ: 189,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-767-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 212140


438/1194

AUT: Bar Wiesław OFMConv.
TYT: Na krwawym szlaku: Sendero Luminoso - prześladowca / Wiesław Bar OFMConv., Wydz. Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, Katedra Prawa Kanonizacyjnego.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 331,[1] s., faks., fot., wykr., 20 cm,
DOD: Cont., aneksy, wykaz źródeł i lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0675-2
Hasło przedm.: Męczeństwo * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kanonizacja. *
Hasło przedm.: Sendero Luminoso. *
Hasło przedm.: Terroryzm * Peru. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Peru. *
Hasło przedm.: Peru * polityka wewnętrzna * od 1945 r. *
SYGNATURA: 212196


439/1194

TYT: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia / pr. zb. pod red. Jacka Bolewskiego SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1999
OBJ: 166,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-573-9
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo a judaizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 212234


440/1194

TYT: Kościół Polski wobec antysemityzmu 1989-1999: konferencja - 20 stycznia 1999 r., materiały / oprac. przewodniczący konferencji Bohdan W. Oppenheim.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1999
OBJ: 244,[2] s., faks., 21 cm,
SERIA: (Rachunek Sumienia)
DOD: Lit., aneksy, [noty biogr. aut.].
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-669-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki a antysemityzm * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Antysemityzm * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 212241


441/1194

TYT: Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku / oprac. Jan Ziółek i Agnieszka Przytuła.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1999
OBJ: 283,[3] s., fot., pl., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 179)
DOD: Źródła, lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-41-9
Hasło przedm.: Lublin * katedra * Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. *
Hasło przedm.: Cuda. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 212283


442/1194

TYT: Najważniejsza jest miłość: Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki / red. ks. Marek Chmielewski, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 550 s., 1 k. fot., 24 cm,
DOD: Ks. Walerian Słomka - "curriculum vitae"; bibliogr. publikacji ...; wykłady, odczyty, prelekcje i wywiady ...; prace dyplomowe napisane pod kier. ...; lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0762-7
Hasło przedm.: Duchowość chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia * bibliografie.
Hasło przedm.: Słomka Walerian, ks. *
SYGNATURA: 212328


443/1194

AUT: Zieliński Zygmunt ks.
TYT: Polska dwudziestego wieku: Kościół, naród, mniejszości / Zygmunt Zieliński.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 196,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Kościół Katolicki w Dziejach Państw i Społeczeństw / Inst. Historii Kościoła KUL ; 3)
DOD: Lit.
JĘZ: pol eng fre
ISBN: 83-228-0753-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 212329


444/1194

AUT: Bujak Janusz ks.
TYT: Il ||ministero ordinato, la collegialita/conciliarita e il primato del vescovo di Roma nei documenti della Commissione Mista Internazionale del dialogo cattolico-ortodosso / Janusz Bujak, Pont. Univ. Gregoriana, Fac. Theologie.
WYD: Romae : Pont. Univ. Gregoriana, 1999
OBJ: 344 s., 24 cm,
UW: Diss. ad lauream in Facultate Theologiae Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Prymat * teologia. *
Hasło przedm.: Koncyliaryzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Kościół prawosławny. *
Hasło przedm.: Kościół prawosławny a Kościół katolicki. *
SYGNATURA: 212485 ; 214717 ; 237863


445/1194

TYT: Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny / oprac. Leszek Biernacki
SKALA: 1 : 1000000 (mapa: Kościół Rzymskokatolicki w Polsce)
WYD: Sopot : Warszawa : "EKO-KAPIO", Inst. Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, [1999]
OBJ: fot.,
DOD: Na mapie zaznaczono: sanktuaria, miejsca święte, podział terytorialny Kościoła, miejsca pielgrzymowania PapieżaMapa zawiera: kalendarium życia Karola Wojtyły i pontyfikatu Ojca Świętego, spis sanktuariów, spis zakonów oraz inform. o Kościele w Polsce
JĘZ: pol
ISBN: 83-88201-00-X
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * mapy.
SYGNATURA: 106804


446/1194

TYT: Europa ojczyzn / pod red. Pawła Bromskiego.
WYD: Warszawa : "Navo", 2000
OBJ: 92 s., 20 cm,
UW: Mat. z seminarium pt. "Rola i znaczenie ojczyzn w zjednoczonej Europie" [kwiecień 1999].
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ojczyzna * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 212561 ; 212562 ; 214809


447/1194

AUT: Kowalów Witold Józef ks.
TYT: Zmartwychwstały Kościół: diecezja łucka 1989-1998 / ks. Witold Józef Kowalów.
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : Ośr. "Wołanie z Wołynia", 1998-
OBJ: 21 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; T. 7)
TOM: Cz. 1: Odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnym dekanacie rówieńskim. 1998.
UW: Mat. z symp. "Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918-1997" zorg. w dn. 9-10 grudnia 1997 r. na KUL
DOD: Lit., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-907955-4-X
Hasło przedm.: Równe, dekanat * od 1991 r. *
Hasło przedm.: Łuck, diecezja * od 1991 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ukraina * od 1991 r. *
SYGNATURA: 212600


448/1194

AUT: D'|Hospital Jean
TYT: Drei Papste: Pius XII, Johannes XXIII. und Paul VI. / Jean D'Hospital.
WYD: Wien : Hamburg : Paul Zsolnay, 1971
OBJ: 268,[3] s., [8] s. fot., fot., 20 cm,
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Pius XII, papież. *
Hasło przedm.: Jan XXIII, papież, bł. *
Hasło przedm.: Paweł VI, papież. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 81019


449/1194

AUT: Willam Franz Michel
TYT: Vom jungen Angelo Roncalli (1903-1907) zum Papst Johannes XXIII. (1958-1963): eine Darlegung vom Werden des Aggiornamento-Begriffes 1903-1907 als der Leitidee fur das II. vatikanische Konzil und die Durchfuhrung seiner Beschlusse - ein aktuelles Buch / Franz Michel Willam.
WYD: Innsbruck : Felizian Rauch, 1967
OBJ: [2],165,[1] s., 21 cm,
DOD: Quellennachweiss, Inhaltsverz., Reg.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Jan XXIII, papież, bł. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
SYGNATURA: 81025


450/1194

TYT: Człowiek niezwykłej miary: Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim ; Kardynał Stefan Wyszyński o sobie ; Kardynał Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszyńskim / [kom. red.: Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka, ks. Waldemar Wojdecki].
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1984
OBJ: 190,[1] s., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 79528


451/1194

AUT: Picker Richard
TYT: Pluriformes Christentum / Richard Picker.
WYD: Wien : Freiburg : Baser : Herder, 1970
OBJ: [4],189,[1] s., sch., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia dogmatyczna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 81010 ; 81149


452/1194

AUT: Reimann Viktor
TYT: Innitzer Kardinal Zwischen Hitler und Rom / Viktor Reimann.
WYD: Wien : Munchen : Fritz Molden, 1967
OBJ: 380 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Innitzer Theodor, abp. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Austria * 1938-1945 r. *
Hasło przedm.: Hitleryzm a katolicyzm. *
SYGNATURA: 81018


453/1194

AUT: Domosławski Artur
TYT: Chrystus bez karabinu: o pontyfikacie Jana Pawła II / Artur Domosławski.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
OBJ: 286,[2] s., [8] s. tabl., fot. (w tym kolor.), portr., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-7180-504-7
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ameryka Łacińska * publicystyka.
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Europa Środkowo-Wschodnia * publicystyka.
SYGNATURA: 212905


454/1194

AUT: Kakesa Odon Mokwango
TYT: L'Eglise et l'etat: la pratique catholique de l'ethique politique au Zaire (etude des documents de 'episcopat: de 1990-1995) / Odon Mokwango Kakesa, Eberhard-Karls-Univ. Tubingen, Katholisch-Theologische Fakultat
WYD: Tubingen : Eberhard-Karls Univ., 1999
OBJ: [3],V,[1],326 s., 20 cm,
UW: These presentee en vue de l'obtention du grade de Docteur en Theologie. Obtion: Ethique sociale
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Kongo, RD. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Kongo. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm * zagadnienia. *
SYGNATURA: 212976


455/1194

AUT: Rugambwa Protase
TYT: Ministry and collaboration in small Christian communities: "Communities in Rulenge Diocese-Tanzania, a case study" / Protase Rugambwa, Pont. Univ. Lateranensis, Fac. Theologiae.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1998
OBJ: 120,[1] s., 24 cm,
UW: Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Bibliogr., tab. of cont. of the publication.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Wspólnoty chrześcijańskie * Tanzania. *
Hasło przedm.: Rulenge, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Tanzania. *
SYGNATURA: 213007


456/1194

AUT: Abate Maurizio
TYT: I Frati Francescani dell'Immacolata e la pastorale dei mass-media secondo il loro carisma / Abate Maurizio, Pont. Univ. Lateranensis, Fac. Theologica, Pont. Inst. Pastorale.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1999
OBJ: 133,[1] s., 24 cm,
UW: Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Schema generale della tesi, bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Instytut Franciszkanów Niepokalanej. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
Hasło przedm.: Maksymilian Maria Kolbe, św. *
SYGNATURA: 213014


457/1194

AUT: Netto Thomas
TYT: Implications of communion ecclesiology: a theological study in the light of "Lumen gentium", chapter I with special reference to the latin catholic Church of Kerala, India / Thomas Netto, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Theologiae.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 1999
OBJ: IX,142 s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Theologiae.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Eklezjologia. *
Hasło przedm.: "Lumen gentium", konstytucja. *
Hasło przedm.: Kerala (Indie) * religia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Indie. *
SYGNATURA: 213029


458/1194

AUT: Wilson Mary Ellen RSM
TYT: The ||episcopal functions of teaching and of unity in the discourses of pope John Paul II to the bishops of the United States / Mary Ellen Wilson R.S.M. (Sister Mary Pierre Jean Wilson R.S.M.), Pont. Univ. S. Crucis, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Univ. Sanctae Crucis, 1998
OBJ: XI,314 s., 24 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita
DOD: Bibliogr., sources, interventions of John Paul II to U.S. bishops, ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Stany Zjednoczone. *
Hasło przedm.: Biskupi * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Stany Zjednoczone. *
SYGNATURA: 213044


459/1194

AUT: Ortega- Lima Ruiz Rafael
TYT: Iglesia y Estado guzmancista: (visión de las relaciones Iglesia-Estado durante la Epoca Guzmancista en Venezuela, 1870-1898) / Rafael Ortega-Lima Ruiz, [Athenaeum Romanum S. Crucis, Fac. Iuris Canonici].
WYD: Caracas : Ed. de la Presidencia de la Rep., 1996
OBJ: 269,[6] s., il., 23 cm,
SERIA: (Biblioteca Antonio Jose de Sucre) - (Historia)
UW: [Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico]
DOD: Bibliogr., fuentes consultadas
JĘZ: spa
ISBN: 980-03-01214-X
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Wenezuela * 19 w. *
Hasło przedm.: Guzman Antonio. *
SYGNATURA: 213048


460/1194

AUT: Lantheaume Jean- Francois
TYT: Le ||droit de legation actif externe / Jean-Francois Lantheaume, Pont. Univ. S. Crucis, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Sanctae Crucis, 1999
OBJ: 157,[21] s., 24 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter editaZaw.: Motu proprio "Sollicitudo omnium Ecclesiarum"
DOD: Bibliogr., ann.
JĘZ: fre lat
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 213049


461/1194

AUT: Agbo Agbo Rene
TYT: Devoir et droit des parents chretiens d'eduquer chretiennement leurs enfants selon le canon 226 2: essai d'application dans le domaine scolaire en Cote d'Ivoire: le cas de la FENAPEC (Federation Nationale des Associations des Parents d'Eleves et Etudiants de l'Enseignement Catholique) / Agbo Agbo Rene, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 1999
OBJ: 147,[2] s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici
DOD: Źród. i bibliogr., app.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Nauczanie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Wychowanie * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Wybrzeże Kości Słoniowej. *
SYGNATURA: 213058


462/1194

AUT: Martignago Teresa
TYT: Crisi religiosa dei giovani in Italia negli anni '90: prospettive teologico/pastorali / Teresa Martignago, Pont. Univ. Lateranensis, Fac. Theologica - Inst. Pastorale.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranensis, 1997
OBJ: 124 s., sch., wykr., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in S. Theologia ; exc. ex diss.
DOD: Bibliogr., tab.
UW: Brak s. 3-4
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Młodzież * religia * Włochy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Włochy. *
Hasło przedm.: Kryzys. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 213066


463/1194

AUT: Israel Joseph
TYT: The ||Church as family: a theological pastoral study with reference to the African Synod / Joseph Israel, Pont. Univ. Lateranensis, Fac. S. Theologiae, Pont. Inst. Pastorale.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1998
OBJ: 100 s., 24 cm,
UW: Exc. theseos ad Doctoratum in S. Theologia
DOD: Wybr. bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Eklezjologia. *
Hasło przedm.: Kościół domowy. *
Hasło przedm.: Synod Biskupów. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Afryka. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 213070


464/1194

AUT: Schieffer Rudolf
TYT: Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen Reichskirchenpolitik / Rudolf Schieffer
WYD: Opladen : Westdeutscher Verl., 1998
OBJ: 33 s., 24 cm,
SERIA: (Vortrage / Nordrhein-Westfalische Akademie der Wissenschaften: Geisteswissenschaften, ISSN 0944-8810 ; G 352)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-531-07352-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 10-11 w. *
Hasło przedm.: Otton I Wielki, cesarz Niemiec. *
SYGNATURA: 213096


465/1194

TYT: Wahrheit und Beliebigkeit: referaty polsko-szwajcarskiego ekumenicznego sympozjum zorganizowanego przez Arbeitsgemeinschaft Christlichen Kirchen in der Schweiz, Inst. Ekumeniczny KUL, Pol. Radę Ekumeniczną, Wydz. Teologiczny UO, Davos 14-20.09.1998 / red. Piotr Jaskóła.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 1999
OBJ: 99,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Sympozja / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 32)
DOD: Inhaltverz., streszcz., lit., Teiknemrtliste.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-88071-70-X
Hasło przedm.: Wolność religijna * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościoły chrześcijańskie a prawa człowieka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ekumenizm * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 213185


466/1194

TYT: Człowiek i Kościół w dziejach: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin / red.: bp Jan Kopiec, ks. Norbert Widok.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 1999
OBJ: 637 s., [1] k. tabl. kolor., portr., 24 cm,
SERIA: (Opolska Biblioteka Teologiczna / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 34)
DOD: Lit., wykaz aut., Zsfassung, sum., riass., res., argumentum.; [nota biogr. i bibliogr. ks. Kazimierza Doli], prace druk. ks. ..., prace nauk. napisane pod kier. ... oraz prace rec.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88071-55-6
Hasło przedm.: Śląsk * historia. *
Hasło przedm.: Polska * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Patrologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Biblia. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Religia * psychologia * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Dola Kazimierz, ks. *
SYGNATURA: 213192


467/1194

TYT: Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981): co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia? / pr. zb. pod red. Stefana Budzyńskiego, Ireny Burchackiej i Adama Mazurka, wprow. bp Władysław Miziołek ; kalendarium Adam Wieczorek ; zdj. Inst. Prymasowski Ślubów Narodu, Andrzej Kossobudzki-Orłowski, Ryszard Rzepecki.
WYD: Warszawa : "Adam", 2000
OBJ: 544 s., fot., faks., 29 cm,
UW: Dr. dwuszp.
DOD: Lit., kalendarium, ind., notki o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7232-111-6
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 122378 ; 122379


468/1194

TYT: Kościół w Rosji i na Białorusi w relacjach duszpasterzy (1892-1926) / wybór tekstów i oprac. ks. Marian Radwan SCJ.
WYD: Kraków : Wydaw. Księży Sercanów "SCJ", 1999
OBJ: 270 s., 24 cm,
DOD: Ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86789-64-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Białoruś * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Rosja * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Białoruś * 19-20 w. *
SYGNATURA: 213454


469/1194

AUT: Myszor Jerzy ks.
TYT: Historia diecezji katowickiej / Jerzy Myszor.
WYD: Katowice : dr.: |Druk. Archidiec., 1999
OBJ: 660 s., faks., fot., mapy, portr., 25 cm,
DOD: Lit., ind., tab., Inh.-Verz., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-86922-60-5
Hasło przedm.: Katowice, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213574


470/1194

AUT: Misiaszek Kazimierz SDB
TYT: Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku: próba oceny / ks. Kazimierz Misiaszek SDB.
WYD: Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 1999
OBJ: 409,[1] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7201-077-3
Hasło przedm.: Katecheza * Włochy * 20 w. *
Hasło przedm.: Konkordat * Włochy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Włochy. *
SYGNATURA: 213615


471/1194

TYT: Ecclesia posnaniensis: opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata / red. Feliks Lenort, Konrad Lutyński, Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Teologiczny.
WYD: Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza, Wydz. Teologiczny, Red. Wydaw., 1998
OBJ: 407,[1] s., fot., 24 cm,
SERIA: (Opuscula Dedicata / Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Teologiczny ; 1)
DOD: Lit., bibliogr. prac dr. ks. prof. dr hab. Mariana Banaszaka, M. Banaszak - autobiogr., ind., tab.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-86360-26-7
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Banaszak Marian, ks. *
SYGNATURA: 213650


472/1194

AUT: Swieżawski Stefan
TYT: Lampa wiary: rozważania na przełomie wieków / Stefan Swieżawski.
WYD: Kraków : "Znak", 2000
OBJ: 166,[2] s., 21 cm,
DOD: Nota edytorska, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-839-1
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Wiara * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
SYGNATURA: 213687


473/1194

AUT: Chmielewska Małgorzata s.
TYT: Wszystko co uczyniliście... / z s. Małgorzatą Chmielewską rozmawia Michał Okoński.
NR WYD: Wyd. 1, dodr.
WYD: Kraków : "Znak", 1999
OBJ: 207,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-960-6
Hasło przedm.: Chmielewska Małgorzata, s. * publicystyka.
Hasło przedm.: Wspólnota Chleb Życia * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Polska * od 1980 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 213758


474/1194

AUT: Frydrychowicz Romuald ks.
TYT: Żywot św. Wojciecha i niektóre wiadomości o jego pobycie w diecezji chełmińskiej / spisany przez Romualda Frydrychowicza ze współczesnym wst. i posł. Gerarda Labudy.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1998
OBJ: 143,[1] s., 1 ryc., 16 cm,
UW: Repr. z wyd. z 1897 r.
DOD: Lit., koment., zał.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-07-9
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. * biografia. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Czechy * 10 w. *
Hasło przedm.: Pelplin, diecezja * 10 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 10 w. *
SYGNATURA: 190761 ; 193451


475/1194

AUT: Walkusz Jan ks.
TYT: W cieniu połamanego krzyża: studia i szkice z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1945 / Jan Walkusz.
WYD: Tczew : Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej "Bernardinum", 1999
OBJ: 250,[6] s., mapa, fot., portr., faks., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Instytutu Teologicznego / Inst. Teologiczny Diec. Pelplińskiej w Tczewie, Punkt Konsultacyjny ATK w Warszawie ; 6)
DOD: Lit., tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-71-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Pomorze Gdańskie * religia * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 190766


476/1194

AUT: Michel Patrick
TYT: Polityka i religia: wielka przemiana / Patrick Michel, tł. Beata Czarnomska.
WYD: Kraków : Zakł. Wydaw. |"Nomos", 2000
OBJ: 134 s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Politique et religion, la grande mutation.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-85527-75-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. *
SYGNATURA: 214118 ; 235409


477/1194

AUT: Kumor Bolesław ks.
TYT: Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 2 / ks. Bolesław Stanisław Kumor.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1998
OBJ: 674 s., [40] s. tabl., fot., rys., 24 cm, err.
DOD: Tab., ind., lit.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-87960-03-983-87960-40-3
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * do 18 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 18 w. *
SYGNATURA: 211300


478/1194

AUT: Mikołajczyk Marian ks.
TYT: Władza Ludowa a Diecezja Częstochowska / ks. Marian Mikołajczyk.
WYD: Częstochowa : Kuria Metropolitalna, Tyg. Katolicki "Niedziela", 2000
OBJ: 298 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 89)
DOD: Bibliogr., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88389-08-4
Hasło przedm.: Częstochowa, archidiecezja * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 214417


479/1194

AUT: Czerwiński Marcin
TYT: Pytając o cywilizację / Marcin Czerwiński.
WYD: Warszawa : "W.A.B.", 2000
OBJ: 155,[5] s., 20 cm,
SERIA: (Seria z Wagą)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85458-12-383-88221-14-0
Hasło przedm.: Europa * kultura. *
Hasło przedm.: Stany Zjednoczone * kultura. *
Hasło przedm.: Kultura * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Demokracja. *
Hasło przedm.: Liberalizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 214427


480/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Dzieła zebrane. T. 2: 1953-1956 : okres więzienny / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, [kom. red.: Marian Bizan et al. ; Inst. Prymasowski Stefana Kard. Wyszyńskiego].
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 1995
OBJ: [6],294,[2] s., fot., 24 cm,
DOD: Teksty uzup. do t. 1, aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903359-2-1
Hasło przedm.: Kazania i mowy prymasów Polski. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Więźniowie polityczni * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * nauczanie. *
SYGNATURA: 86049


481/1194

TYT: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki / pr. zbior. pod red. ks. Ignacego Deca.
WYD: Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny, 1999
OBJ: 229 s., 20 cm,
SERIA: (Sympozja i Sesje Naukowe / Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu ; 7)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87318-16-7
Hasło przedm.: Jezus Chrystus * teologia * katolicyzm * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wrocław, archidiecezja * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Jubileusz Roku 2000 * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 214473


482/1194

AUT: Nowak Jerzy Robert
TYT: Walka z Kościołem wczoraj i dziś / Jerzy Robert Nowak.
WYD: Szczecinek : Fundacja |"Nasza Przyszłość", 1999
OBJ: 358,[1] s., 20 cm,
DOD: Tab., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910221-6-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół a państwo * 20 w. *
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * zwalczanie * 20 w. *
SYGNATURA: 214500 ; 216230


483/1194

AUT: Nowak Jerzy Robert
TYT: Kościół a rewolucja francuska / Jerzy Robert Nowak.
WYD: Szczecinek : Fundacja |"Nasza Przyszłość", 1999
OBJ: 120 s., faks., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910221-5-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Francja * 18 w. *
Hasło przedm.: Rewolucja 1789 r. francuska. *
SYGNATURA: 214501


484/1194

AUT: Wołosiuk Leszek
TYT: A Kościół trwa: rozmowy z Kardynałem Gulbinowiczem / Leszek Wołosiuk.
WYD: Wrocław : Wydaw. Wrocławskie, [2000]
OBJ: 423 s., [12] s. tabl., fot., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87662-13-5
Hasło przedm.: Gulbinowicz Henryk, kard. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 214530


485/1194

AUT: Tokarczuk Ignacy abp przemyski
TYT: W służbie Kościoła i narodu / abp Ignacy Tokarczuk, mat. zebr. i wst. opatrz. Lucyna Żbikowska.
WYD: Marki-Struga k. Warszawy : Michalineum, 1997
OBJ: 343 s., [17] k. tabl. (w tym kolor.), portr., fot., faks., 24 cm,
DOD: Lit., aneks, ind., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7019-186-X
Hasło przedm.: Tokarczuk Ignacy, abp. *
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Przemyśl, archidiecezja * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 214552


486/1194

AUT: Jackowski Jan Maria
TYT: Bitwa o prawdę. T. 1: Labirynt złudzeń / Jan Maria Jackowski.
WYD: Warszawa : "Ad Astra", 1997
OBJ: 298,[1] s., 21 cm,
UW: Stanowi ciąg dalszy "Bitwy o Polskę".
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901684-8-0
Hasło przedm.: Polska * polityka * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Polska. *
Hasło przedm.: Liberalizm * krytyka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214589


487/1194

AUT: Jackowski Jan Maria
TYT: Bitwa o prawdę. T. 2: Wyrok na Boga / Jan Maria Jackowski.
WYD: Warszawa : "Ad Astra", 1997
OBJ: 248,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901684-8-0
Hasło przedm.: Polska * polityka * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Polska. *
Hasło przedm.: Liberalizm * krytyka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214589


488/1194

AUT: Jackowski Jan Maria
TYT: Bitwa o prawdę. T. 3: Do zwycięstwa / Jan Maria Jackowski.
WYD: Warszawa : "Ad Astra", 1997
OBJ: 264,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901684-8-0
Hasło przedm.: Polska * polityka * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Polska. *
Hasło przedm.: Liberalizm * krytyka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214589


489/1194

TYT: Polskie odrodzenie na wschodzie / red. nauk. Adam Bobryk i Józef Jaroń, Katedra Filozofii i Socjologii Akad. Podlaskiej w Siedlcach.
WYD: Siedlce : Katedra Filozofii i Socjologii Akad. Podlaskiej, 1999
OBJ: 240,[1] s., 24 cm,
UW: Mat. z międzynarodowej konferencji nauk. nt. "Polacy w procesie transformacji systemowej i ustrojowej krajów byłego Związku Radzieckiego" zorg. w Siedlcach 16 listopada 1998 r.
DOD: Tab., lit., ind., cont., err.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87088-35-8
Hasło przedm.: Polska * ludność * kraje byłego ZSRR * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * kraje byłego ZSRR * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Świadomość narodowa * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * kraje byłego ZSRR * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kraje byłego ZSRR * kultura * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 214716


490/1194

AUT: Woynarowska Katarzyna
TYT: Reportaże z Bożej łaski / Katarzyna Woynarowska.
WYD: Częstochowa : Kuria Metropolitalna, Tyg. Katolicki "Niedziela", 1998
OBJ: 297,[2] s., fot., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 65)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-77-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Reportaż polski * 20 w. *
SYGNATURA: 190896


491/1194

AUT: Poradowski Michał ks.
TYT: Kościół od wewnątrz zagrożony / ks. Michał Poradowski.
NR WYD: Wyd. 4.
WYD: Wrocław : "Armel", 1994
OBJ: 219,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86553-00-6
Hasło przedm.: Protestantyzm. *
Hasło przedm.: Marksizm-leninizm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia wyzwolenia. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 214772


492/1194

AUT: Leszczyński Władysław
TYT: Kościół i film: z problematyki stosunku Kościoła katolickiego do filmu w latach 1895-1987 / Władysław Leszczyński.
WYD: Warszawa : Inst. Kultury, 1990
OBJ: 347,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., aneks, ind., sum., sod.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a film. *
SYGNATURA: 214779


493/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Dzieła zebrane. T. 1: 1949-1953 / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, sł. wst. Józef kard. Glemp ; kom. red.: Marian Bizan [et al.] ; Inst. Prymasowski Ślubów Narodu.
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego |"Soli Deo", 1991
OBJ: 311,[1] s., 1 portr., 24 cm,
DOD: Aneks., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kazania i mowy prymasów Polski. *
Hasło przedm.: Listy pasterskie * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * nauczanie. *
SYGNATURA: 86173 ; 86049


494/1194

AUT: Micewski Andrzej
TYT: Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981) / Andrzej Micewski.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2000
OBJ: 445,[2] s., fot., 24 cm,
UW: Publ. przygot. na podst. wyd.: "Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu" Paris Editions du Dialog 1982
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-205-4535-4
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 216725


495/1194

AUT: Słomka Walerian ks.
TYT: Uczestniczyć i świadczyć / ks. Walerian Słomka.
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1999
OBJ: 313,[2] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 72)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-84-4
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Liturgia katolicka. *
Hasło przedm.: Krzyż. *
Hasło przedm.: Życie * ochrona * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Aborcja * zapobieganie i zwalczanie * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. *
SYGNATURA: 190879


496/1194

TYT: Kościół Katolicki o Konstytucji: (wybrane dokumenty z lat 1947-1991) / wyb. dokonał i wst. opatrz. Michał T. Staszewski, Inst. Studiów Politycznych PAN.
WYD: Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 1991
OBJ: 64 s., 24 cm, [1] k. dod.
DOD: Lit., supl.; [dod.: "Księża biskupi polscy o projekcie Konstytucji"].
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska * konstytucja * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 214868


497/1194

AUT: Weber Michael M.
TYT: Dynamika grupowa: psychosocjotechniki, programowa walka z cywilizacją i Kościołem / Michael M. Weber, [tł. Ewa Fabiszak].
WYD: Komorów : Fundacja Pomocy "Antyk", "Antyk - Marcin Dybowski", 2000
OBJ: 191 s., 20 cm,
SERIA: (Psychotechnika, Manipulacja)
UW: Tyt. oryg. w jęz. niem: Psychotechniken - die neuen Verfuhrer. Gruppendynamik - die programmierte Zerstorung von Kirche und Kultur.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 3-7171-1038-1
Hasło przedm.: Psychotechnika. *
Hasło przedm.: Manipulacja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Kultura * 20 w. *
SYGNATURA: 214989 ; 219289


498/1194

AUT: Czepułkowski Henryk ks.
TYT: Antykościół w natarciu: (rzecz o współczesnej masonerii) / ks. Henryk Czepułkowski.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Komorów : "Antyk - Marcin Dybowski", 1998
OBJ: 130,[2] s., 21 cm,
UW: [Dod. do tyt. zaczerpnięty z okł.]
DOD: Lit., aneksy, inform. o aut.
JĘZ: pol ita
ISBN: 83-86482-59-1
Hasło przedm.: Masoneria. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a masoneria. *
SYGNATURA: 215015


499/1194

AUT: Reese Thomas J. SJ
TYT: Watykan od wewnątrz: polityka i organizacja Kościoła katolickiego / Thomas J. Reese, z ang. przeł. Monika Betley.
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1999
OBJ: 394,[2] s., [8] s. tabl., fot. kolor., sch., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Inside the Vatican.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-05-13078-9
Hasło przedm.: Papiestwo * polityka. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja. *
SYGNATURA: 215000


500/1194

TYT: Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego / red. Zygmunt Zieliński przy współudziale Mariana Pereta, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [et al.].
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 135,[2] s., 20 cm,
UW: Mat. z konf. nauk. - Lublin 18 XI 1998 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0606-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Lublin, okręg * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 215051


501/1194

TYT: Średniowieczny Kościół polski: z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej / pod red. ks. Marka Tomasza Zahajkiewicza, ks. Stanisława Tylusa SAC, Wydz. Teologii KUL - Kat. Historii Kościoła w Średniowieczu, Inst. Historii Kościoła.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 229,[1] s., 20 cm,
DOD: Inhaltverz., lit., Zsfassung
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-228-0725-2
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Polska * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * 13-16 w. *
SYGNATURA: 215056


502/1194

AUT: Osadczy Włodzimierz
TYT: Kościół i cerkiew na wspólnej drodze Concordia 1863: z dziejów porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej / Włodzimierz Osadczy, Katedra Historii Kościoła w XIX i XX Wieku, Inst. Badań n. Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 243,[1] s., [16] s. tabl., fot. (w tym kolor.), portr., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Polonii ; Seria A: Studia / Inst. Badań n. Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL / Oddz. Lubelski Stow. "Wspólnota Polska", [ISSN 1233-0272] ; T. 20)
DOD: Bibliogr., aneksy, tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0701-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki a kościół grecko-katolicki * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Galicja * religia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 215099


503/1194

TYT: Kościół na przełomie tysiącleci: wykłady otwarte zorganizowane w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 / red. ks. Stanisław Rabiej.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 2000
OBJ: 116,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Sympozja / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 36)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88071-71-8
Hasło przedm.: Jubileusz Roku 2000. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: "Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości", dokument. *
SYGNATURA: 215127


504/1194

AUT: Próchniewicz Jolanta
TYT: Współczesny katolicyzm szwedzki: duszpasterstwo w diasporze / Jolanta Próchniewicz.
WYD: Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza, Wydz. Teologiczny - Red. Wydaw., 1999
OBJ: 143,[1] s., rys., mapy, 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Wydz. Teologiczny Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 27)
DOD: Bibliogr., abstract, sammanfattning
JĘZ: pol
ISBN: 83-86360-32-1
Hasło przedm.: Katolicyzm * Szwecja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Szwecja. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo * katolicyzm * Szwecja. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * Szwecja. *
SYGNATURA: 215129


505/1194

AUT: Kosiek Tomasz
TYT: Na chorych ręce kłaść będą: posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982) / Tomasz Kosiek.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 274 s., 24 cm,
SERIA: (Jeden Pan, Jedna Wiara : Studia i Rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL, ISSN 0860-3618 ; 10)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0614-0
Hasło przedm.: Uzdrowienia cudowne * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Uzdrowienia cudowne * Zielonoświątkowcy. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Zielonoświątkowcy * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Zielonoświątkowcy a Kościół katolicki * zagadnienia. *
SYGNATURA: 215131


506/1194

AUT: Schumacher Rolf
TYT: Kirche und sozialistische Welt: eine Untersuchung zur Frage der Rezeption von "Gaudium et spes" durch die Pastoralsynode der katholischen Kirche in der DDR / von Rolf Schumacher.
WYD: Leipzig : St. Benno-Verl., 1998
OBJ: XXVI,261 s., 23 cm,
SERIA: (Erfurter theologische Studien ; Bd. 76)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7462-1308-8
Hasło przedm.: Synody * Niemcy, NRD. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy, NRD. *
Hasło przedm.: "Gaudium et spes", konstytucja. *
SYGNATURA: 215164


507/1194

AUT: von Hildebrand Dietrich
TYT: Koń trojański w mieście Boga: przyczyny kryzysu w Kościele katolickim / Dietrich von Hildebrand, przeł. Jerzy Wocial.
WYD: Warszawa : Fronda, 2000
OBJ: 214 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Frondy)
UW: Podst. wyd. pol.: Trojan Horse in the City of God. The Catholic Crisis Explained.
DOD: [Nota o aut.], app.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-912541-7-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Kryzys. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Teilhard de Chardin Pierre, SJ. *
SYGNATURA: 191184


508/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Dobre oczy nad nami / Stefan kard. Wyszyński.
WYD: Kraków : ["Nasza Przeszłość"], 1960
OBJ: S. 15-26, 21 cm,
UW: [Nadb. z:] "Nasza Przeszłość " T. 11: 1960
JĘZ: pol fre
Hasło przedm.: Wincenty a Paulo, św. *
Hasło przedm.: Ludwika de Marillac, św. *
Hasło przedm.: Szarytki. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna. *
SYGNATURA: 32668


509/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Kościół w służbie Narodu: nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce sierpień 1980 - maj 1981 ; teksty autoryzowane / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, oprac. tekstów: Prymasowski Inst. Ślubów Narodu.
WYD: Rzym : Ośr. |"Corda Cordi", Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polski, 1981
OBJ: 344,[7] s., 1 rys., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1980-1981 r. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 1980-1981 r. *
Hasło przedm.: Solidarność, związek zawodowy. *
Hasło przedm.: Kazania i mowy prymasów Polski. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * nauka społeczna. *
SYGNATURA: 75451 ; 75473


510/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. T. 1 / Peter Raina.
WYD: London : Oficyna Poetów i Malarzy, 1979
OBJ: 578,[1] s., [16] s. tabl., fot., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 81853


511/1194

AUT: Raina, Peter
TYT: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. T. 2 / Peter Raina.
WYD: London : Oficyna Poetów i Malarzy, 1986
OBJ: 482,[3] s., [8] s. tabl., faks., fot., 21 cm,
DOD: Err., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 0-948668-20-2
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 81853


512/1194

AUT: von Hildebrand Dietrich
TYT: Spustoszona winnica / Dietrich von Hildebrand, przeł. Tomasz G. Pszczółkowski.
WYD: Warszawa : Fronda, 2000
OBJ: 158,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Frondy)
UW: Tyt. oryg.: Der verwustete [właśc.: verwustete] Weinberg.
DOD: [Nota o aut.], od aut., lit.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-912541-5-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 191186


513/1194

AUT: Kung Hans
TYT: Życie wieczne? / Hans Kung, z niem. przeł. Tadeusz Zatorski ; wst. opatrz. Zbigniew Mikołejko.
WYD: Kraków : Oficyna Literacka, 1993
OBJ: 346 s., 20 cm,
SERIA: (Szara Seria Oficyny Literackiej - Eseje Filozoficzne)
UW: Tyt. oryg.: Ewiges Leben?
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-85158-77-4
Hasło przedm.: Życie wieczne. *
Hasło przedm.: Wiara * filozofia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki. *
SYGNATURA: 215227


514/1194

TYT: Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji i Polsce w dokumentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga: zarys - przewodnik. Cz. 2 / [red. nacz: ks. Krzysztof Pożarski], Naczelna Dyrekcja Archiwów Państ.; Stow. "Wspólnota Polska"; Par. Św. Stanisława
WYD: Sankt Petersburg : Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stow. "Wsóplnota Polska", Parafia Św. Stanisława, 2000
OBJ: 655,[1] s., fot., 25 cm,
DOD: Bibliogr.,ind.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-91025-5-15-87897-064-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * źródła.
Hasło przedm.: Petersburg * archiwistyka. *
Hasło przedm.: Petersburg * bibliotekarstwo. *
Hasło przedm.: Petersburg * muzealnictwo. *
SYGNATURA: 215247 ; 219804


515/1194

AUT: Gawryś Cezary
TYT: Scieżki ocalenia / Cezary Gawryś.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1997
OBJ: 274,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336) ; T. 99)
DOD: [Nota] od aut., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-98-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Postawy * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Reportaż polski * 20 w. *
SYGNATURA: 215537


516/1194

AUT: Micewski Andrzej
TYT: Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu. T. 1 / Andrzej Micewski.
WYD: [S. l. : s. ed., 1982]
OBJ: 222 s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215906


517/1194

AUT: Micewski Andrzej
TYT: Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu. T. 2 / Andrzej Micewski.
WYD: [S. l. : s. ed., 1982]
OBJ: 215,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215906


518/1194

AUT: Jasiński Andrzej ks.
TYT: Kardynał Stefan Wyszyński, świadek wiary. T. 3: 1953-1956 / ks. Andrzej Jasiński.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. |Gaudentinum, 1999
OBJ: 111,[3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-25-6
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190012


519/1194

AUT: Jasiński Andrzej ks.
TYT: Kardynał Stefan Wyszyński, świadek wiary. T. 4: 1957-1958 / ks. Andrzej Jasiński.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2000
OBJ: 123,[3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-32-9
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190012


520/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: A freedom within: the ||prison notes of Stefan, cardinal Wyszyński / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, transl. by Barbara Krzywicki-Herburt and Walter J. Ziemba ; forew. by Malcolm Muggeridge.
NR WYD: [2nd ed.]
WYD: Sutton : Aid to the Church in Need, 1985
OBJ: XV,272 s., mapa, 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 0 9511805 0 9
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 216429


521/1194

TYT: L'||insegnamento della religione dopo il nuovo accordo tra stato e chiesa / a cura di Gaetano Dammacco, Univ. degli Studi di Bari.
WYD: Bari : Ecumenica, 1986
OBJ: VII,246 s., 21 cm,
SERIA: (Atti dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facolta di Giurisprudenza / Univ. degli Studi di Bari)
DOD: Lit.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Włochy * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Zakł. Nauk Bibl.: 216491


522/1194

TYT: Społeczeństwo, Państwo, Kościół (1945-2000): materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Szczecin, 15-16 VI 2000 r. / pod red. Arkadiusza Kaweckiego, Krzysztofa Kowalczyka i Artura Kubaja, Stow. Absolwentów [Uniw. Szczecińskiego].
WYD: Szczecin : Wydaw. Zachodniopomorskie, 2000
OBJ: 195 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-913262-1-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * od 1944 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a społeczeństwo * Polska * od 1944 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 216537 ; 216538


523/1194

AUT: Noszczyk Grzegorz ks.
TYT: Kryzys zachodniego modelu państwa opiekuńczego jako wyzwanie dla katolickiej myśli i akcji społecznej / ks. Grzegorz Noszczyk.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1998
OBJ: 209 s., tab., 20 cm,
SERIA: (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akad. Teologiczna)
DOD: Bibliogr., Zsfassung, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85245-91-x
Hasło przedm.: Polityka społeczna * kraje gospodarczo rozwinięte. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * działalność charytatywna * kraje gospodarczo rozwinięte. *
SYGNATURA: 216648


524/1194

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Jak odczytać Boże wezwanie?: do młodych, powołanych, by pójść za Chrystusem drogą posługi kapłańskiej lub życia konsekrowanego / Jan Paweł II.
WYD: Kraków : Wydaw. |"M", 2000
OBJ: 78,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7221-200-7
Hasło przedm.: Powołanie kapłańskie. *
Hasło przedm.: Powołanie zakonne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a młodzież. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 216714


525/1194

AUT: Park, Young Soo
TYT: Il consiglio diocesano per gli affari economici: l'amministrazione dei beni temporali nella Chiesa Coreana / Park Young Soo (Luca), Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 2000
OBJ: XIV,195 s., 24 cm,
UW: Extr. ex diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici
DOD: Źród. i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Majątek kościelny * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Korea Południowa. *
SYGNATURA: 216803


526/1194

AUT: Belemgouabga Michel
TYT: Jesus-Christ, notre esperance: etude systematico-theologique de l"Exhortation Apostolique "Ecclesia in Africa" / Michel Belemgouabga, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Theologiae.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 1999
OBJ: X,313 s., 24 cm,
UW: Diss. ad Doctoratum in Fac. Theologiae
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Jezus Chrystus * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Eklezjologia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Afryka. *
SYGNATURA: 216810


527/1194

AUT: Bui Thai Son
TYT: Il consiglio parrocchiale per gli affari economici: la normativa e la prassi della Chiesa Vietnamita / Bui Thai Son, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 2000
OBJ: [2],VII,140 s., tab., 24 cm,
UW: Extr. ex Diss. ad Doctoratum in Fac. Iuris Canonici
DOD: App., źród. i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Rada parafialna * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Majątek kościelny * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Wietnam. *
SYGNATURA: 216813


528/1194

AUT: Rukundo Emmanuel
TYT: Le ||ministre ordonne et la politique: essai d'interpretation des canons 285 3 et 287 appliquee a la realite socio-politique du Rwanda / Rukundo Emmanuel, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 1999
OBJ: 347 s., mapa, 24 cm,
UW: Diss. ad Doctoratum in Iure Canonico
DOD: Źród. i bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ruanda. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 216816


529/1194

AUT: Mejia Yanez, Jose Fernando.
TYT: Las relaciones Iglesia Catolica - Estado Mexicano en la Actualidad / Mejla Yanez Jose Fernando, Pont. Univ. Urbaniana, Fac. Iuris Canonici.
WYD: Romae : Pont. Univ. Urbaniana, 2000
OBJ: 281 s., 24 cm,
UW: Diss. ad Doctoratum in Iure Canonico
DOD: Ap., bibliogr.
JĘZ: spa
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Meksyk. *
SYGNATURA: 216829


530/1194

AUT: Cywiński Bogdan
TYT: Tuzpróba: egyhaz, tarsadalom es allam kelet-kozep-Európaban. [T.] 1: Gyokerek : a kezdetektol 1945-ig / Bohdan Cywiński, Pazmany Peter Katolikus Egyetem ; Bolcseszettudomanyi Kar.
WYD: Piliscsaba : "Efo" |Kiadó es Nyomda, 1999
OBJ: 334,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Sentire Cum Ecclesia / A Pazmany Peter Katolikus Egyetem, Bolcseszettudomanyi Kar, Egyhaztortenelmi Muhelyenek Sorozata ; 2)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: hun
ISBN: 963 0380 43 9963 0380 45 5
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Europa Środkowo-Wschodnia. *
SYGNATURA: 216898


531/1194

AUT: Borovi József
TYT: Az ||Esztergomi erseki egyhazmegye felosztasa: a besztercebanyai-rozsnyói-szepesi puspoksegek alapitasa 1776-ban / Borovi József.
WYD: Budapest : Magyar Egyhaztorteneti Enciklopedia Munkakozosseg, 2000
OBJ: 218,[4] s., mapy, 23 cm,
SERIA: (Metem Konyvek, ISSN 1217-2669 ; 25)
DOD: Lit.
JĘZ: hun
ISBN: 963-8472-49 9
Hasło przedm.: Esztergom, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Węgry. *
SYGNATURA: 216899


532/1194

TYT: Kościół, kultura, społeczeństwo: studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych / red. nauk.: Stanisław Bylina [et. al.], Inst. Historii PAN.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. Semper, 2000
OBJ: 352 s., tab., pl., fot., 25 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol rus ger
ISBN: 83-86951-78-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 16 w. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo * Polska * do 16 w. *
Hasło przedm.: Polska * do 16 w. *
Hasło przedm.: Trawkowski Stanisław. *
SYGNATURA: 216909


533/1194

TYT: Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme / sudare ir parenge Arunas Streikus, Lietuviu Kataliku Mokslo Akad.
WYD: Vilnius : Kataliku Akad., 2000
OBJ: 782,[2], 24 cm,
SERIA: (Fontes Historiae Lituaniae = Lietuvos Istorijos Saltiniai ; vol. 5)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: lit rus
ISBN: 9986-592-28-3
Hasło przedm.: Biskupi * Litwa * 20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Litwa * 20 w. * źródła.
SYGNATURA: 217007


534/1194

AUT: Radwan Marian
TYT: Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach petersburskiego Kolegium Duchownego (1797-1914) / Marian Radwan.
WYD: Lublin : Inst. Europy Środkowo-Wschodniej, 1998
OBJ: 230,[1] s., tab., 23 cm,
SERIA: (Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji / Inst. Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 4)
DOD: Aneks
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-85854-40-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja * 18-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Zakony * Rosja * 18-20 w. * źródła.
Hasło przedm.: Petersburg * Kolegium Duchowne * zbiory. *
SYGNATURA: 217100


535/1194

TYT: Kościół krakowski w tysiącleciu / [aut.: Stanisław Szczur].
WYD: Kraków : Znak, 2000
OBJ: 495,[1] s., [16] s. tabl., fot. kolor., faks., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-968-1
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 217200


536/1194

TYT: W 1000-lecie powstania biskupstwa w Kołobrzegu / pr. zbior. pod red. bpa seniora Ignacego Jeża, wyd. staraniem Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
WYD: Koszalin : Miscellanea, 2000
OBJ: 350 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87739-33-2
Hasło przedm.: Koszalin-Kołobrzeg, diecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 217277


537/1194

AUT: Kłoczowski Jerzy
TYT: Dzieje chrześcijaństwa polskiego / Jerzy Kłoczowski.
WYD: Warszawa : Bertelsmann, Świat Książki, 2000
OBJ: 463 s., mapy, 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7227-528-9
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 217289


538/1194

TYT: Kościół rzymskokatolicki w Polsce: podział terytorialny / oprac., wyd.: Mapy Ścienne - Beata Piętka.
SKALA: 1 : 500 000
WYD: Katowice : Mapy Ścienne - Beata Piętka, Wydaw. Kartograficzne, [po 1992]
JĘZ: pol
ISBN: 83-88611-35-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * mapy.
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 106810


539/1194

AUT: Fijałkowska Barbara
TYT: Partia wobec religii i Kościoła w PRL. T. 1: 1944-1955 / Barbara Fijałkowska.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 1999
OBJ: 255,[2] s., [16] s. tabl., fot., faks., 24 cm,
DOD: Bibliogr., aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-912643-1-9
Hasło przedm.: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Polityka wyznaniowa * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 217351


540/1194

AUT: Stachowiak Paweł
TYT: Korzenie "katolicyzmu endeckiego": nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła w Polsce w latach 1887-1927 / Paweł Stachowiak.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 1999
OBJ: 143 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87563-15-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Narodowa Demokracja * ideologia. *
SYGNATURA: 217447 ; 219564


541/1194

AUT: Żaryn Jan
TYT: Kościół w Polsce w latach przełomu (1953-1958), relacje ambasodora RP przy Stolicy Apostolskiej / Jan Żaryn.
WYD: Warszawa : Neriton, Inst. Historii PAN, 2000
OBJ: 280,[5] s., [10] s. tabl., fot., 23 cm,
DOD: Lit., app., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86842-86-5
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1944-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 217465


542/1194

AUT: Horoszewicz Michał
TYT: Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi: szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu / Michał Horoszewicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2001
OBJ: 452 s., 20 cm,
SERIA: (Kościół a Żydzi i Judaizm ; 7)
DOD: Aneks, wskazówki bibliogr., skorow.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-172-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Żydzi. *
SYGNATURA: 217554 ; 217555 ; 217556 ; 217557


543/1194

TYT: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła / red.: Wojciech Bołoz, Gerhard Hover.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2001
OBJ: 307 s., tab., 21 cm,
DOD: Bibliogr., aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-170-2
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 217558 ; 217559 ; 217560 ; 217561


544/1194

AUT: Śledzianowski, Jan
TYT: AIDS - śmiertelny przypadek / ks. Jan Śledzianowski.
WYD: Kielce : Jedność, 1995
OBJ: 104 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85957-26-X
Hasło przedm.: AIDS. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a AIDS. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm * zagadnienia. *
SYGNATURA: 217594


545/1194

TYT: Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości: dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej 2000 / [tł.: ka. Janusz Królikowski], Międzynarodowa Komisja Teologiczna.
WYD: Kraków : Wydaw. Księży Sercanów "SCJ", 2000
OBJ: 52 s., 23 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86789-89-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Jubileusz Roku 2000. *
SYGNATURA: Czytelnia: 217672


546/1194

AUT: Bahujimihigo Kizito bp
TYT: Świadkowie Boga w kraju męczeństwa / bp Kizito Bahujimihigo, [tł. z fr. Danuta Szumska].
WYD: Ząbki : Apostolicum, 1998
OBJ: 151 s., [32] s. tabl., fot. kolor., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-7031-156-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Ruanda. *
SYGNATURA: 217746


547/1194

AUT: Pałyga Jan SAC
TYT: U stóp Corcovado / ks. Jan Pałyga SAC.
WYD: Warszawa : Pallottinum, 1991
OBJ: 193,[1] s., [16] s. tabl. kolor., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Misyjna SAC ; nr 5)
JĘZ: pol
ISBN: 83-7014-073-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Brazylia. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * Brazylia. *
Hasło przedm.: Pallotyni * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217747


548/1194

AUT: Krajski Stanisław
TYT: Pius IX - pogromca liberalizmu / Stanisław Krajski.
WYD: Warszawa : Wydaw. św. Tomasza z Akwinu, 2000
OBJ: 154,[6] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-86535-19-9
Hasło przedm.: Pius IX, papież, bł. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a liberalizm. *
Hasło przedm.: Liberalizm. *
SYGNATURA: 217806


549/1194

AUT: Wojciechowski Michał
TYT: Wiara, cywilizacja, polityka / Michał Wojciechowski.
WYD: Rzeszów : Rybnik : "AS", "Dextra", 2001
OBJ: 335 s., 20 cm,
DOD: Źród.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87714-02-X (AS)83-911760-1-0 (Dextra)
Hasło przedm.: Biblia. *
Hasło przedm.: Wiara * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Polityka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * od 1989 r. *
SYGNATURA: 217815


550/1194

AUT: Gajda Janusz ks.
TYT: Inkulturacja chrześcijaństwa w Zambii / ks. Janusz Gajda.
WYD: Warszawa : Wydaw. Papieskich Dzieł Misyjnych "Missio-Polonia", 2000
OBJ: 326 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., aneks, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86271-30-2
Hasło przedm.: Inkulturacja. *
Hasło przedm.: Misje * katolicyzm * Zambia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Zambia. *
SYGNATURA: 217835


551/1194

AUT: Krzyżanowski Lech
TYT: Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930 / Lech Krzyżanowski.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 171,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1874) - (Historia)
DOD: Ind., Zsfassung, sum., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0964-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Niemcy * ludność * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Śląsk Górny * stosunki etniczne * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * historia * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 217993 ; 220472


552/1194

AUT: Dylus Aniela
TYT: Globalny rynek i jego granice / Aniela Dylus.
WYD: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, Inst. Politologii UKSW, 2001
OBJ: 324 s., 21 cm,
DOD: Zsfassung, wybr. lit. przedm., dane bibliogr. o źród. oryg.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85737-78-283-86885-58-0
Hasło przedm.: Globalizacja. *
Hasło przedm.: Gospodarka * etyka. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * zagadnienia * Polska. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Rynek. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a transformacja systemu społeczno-gospodarczego. *
SYGNATURA: 218275 ; 218276 ; 228240 ; 228241


553/1194

TYT: Neue Religiositat und sakulare Kultur / Gunter Baadte, Anton Rauscher (Hrsg.)
WYD: Graz : Wien : Koln : "Styria", 1988
OBJ: 143 s., 20 cm,
SERIA: (Kirche heute ; 2)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ger
ISBN: 3-222-11839-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Religia * socjologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Laicyzacja * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kultura * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218320


554/1194

TYT: Glaube und Weltverantwortung / Gunter Baadte, Anton Rauscher (Hrsg.)
WYD: Graz : Wien : Koln : "Styria", 1988
OBJ: 163 s., 20 cm,
SERIA: (Kirche heute ; 1)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-222-11838-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wiara * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Religia * socjologia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218322


555/1194

TYT: Minderheiten, Migration und Menschenrechte / Gunter Baadte, Anton Rauscher (Hrsg.)
WYD: Graz : Wien : Koln : "Styria", 1995
OBJ: 186 s., 20 cm,
SERIA: (Kirche heute ; 8)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-222-12268-7
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Migracje * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Prawa człowieka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a migracje * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218323


556/1194

AUT: Siedlarz Jan ks.
TYT: Kirche und Staat im kommunistischen Polen 1945-1989 / Jan Siedlarz.
WYD: Paderborn [et. al.] : Ferdinand Schoningh, 1996
OBJ: 416 s., 23 cm,
SERIA: (Abhandlungen zur Sozialethik ; Bd. 38)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-506-70238-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 218363


557/1194

TYT: Powołanie i służba: księga jubileuszowa ku czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin / [red. ks. Kazimierz Gurda, ks. Tadeusz Gacia].
WYD: Kielce : Jedność, 2000
OBJ: 440 s., [31] s. tabl., portr., fot., 25 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7224-393-X
Hasło przedm.: Jaworski Marian, bp. *
Hasło przedm.: Biskupi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kielce, diecezja. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 218416


558/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Zapiski więzienne / Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski.
NR WYD: Wyd. 3 uzup.
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego "Soli Deo", 1991
OBJ: 254,[1] s., [8] s. tabl., fot., plan, 20 cm,
DOD: Kalendarium więzienne
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 218446


559/1194

AUT: Nowicz Andrzej
TYT: Stosunki kościół-państwo w Polsce 1944-1956: szkic zagadnienia / Andrzej Nowicz.
WYD: Poznań : Głosy, 1984
OBJ: 66 s., 15 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 191703


560/1194

AUT: Tyszkiewicz Jan
TYT: Zjazd gnieźnieński w 1000 roku: utworzenie Kościoła i zapowiedź Królestwa Polskiego / tekst Jan Tyszkiewicz, koment. do il. Grażyna Jurkowlaniec.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000
OBJ: 154,[2] s., fot., reprod., mapy, rys., 26 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7059-483-2
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 10-11 w. *
Hasło przedm.: Zjazd gnieźnieński (1000 r.). *
SYGNATURA: 122756


561/1194

TYT: Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem: wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich / oprac. Bohdan W. Oppenheim.
WYD: Kraków : Fundacja Judaica, Centrum Kultury Żydowskiej, 2000
OBJ: 146,45,[1] s., [1] k. tabl., fot., 23 cm,
UW: współwyd. Morawski Michał, ks. Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństw żydowskiego w dawnej Polsce
UW: Mat. z konf. w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 14 VI 2000 r.
DOD: Lit., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-907715-4-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki a antysemityzm * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Antysemityzm * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218550


562/1194

TYT: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej / red. nauk. Antoni Barciak.
WYD: Katowice : Zabrze : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Inst. Górnosląski, Pol. Tow. Historyczne, Oddz. w Katowicach, Urząd Miejski, 2000
OBJ: 375,[3] s., [5] s. tabl., mapa, fot., 24 cm,
DOD: Lit., Zsfassung, streszcz.
JĘZ: pol cze
ISBN: 83-86053-36-4
Hasło przedm.: Wrocław, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 218599


563/1194

TYT: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu / pod red. Krzysztofa Ożoga, Stanisława Szczura.
WYD: Kraków : Tow. Nauk. |"Societas Vistulana", 2000
OBJ: 431,[3] s., [2] k. tabl. złoż., sch., map., tab., 25 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88385-02-X
Hasło przedm.: Polska * historia * 14 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 14 w. *
SYGNATURA: 218584


564/1194

TYT: Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie: materiały Międzynarodowej Konferencji Sandomierz, 13-14 września 1999 r. / red. nauk. Józef Krukowski, Tow. Nauk. KUL.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1998
OBJ: 154,[3] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Nauk. KUL ; 12)
DOD: Lit., noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-011-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * finanse * Europa * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218743


565/1194

AUT: Kowalczyk Tomasz
TYT: Kościół katolicki na Łużycach Górnych w latach 1919-1990 / Tomasz Kowalczyk.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1999
OBJ: 333,[3] s., fot., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 193)
DOD: Lit., aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-82-6
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy * 20 w. *
Hasło przedm.: Łużyce * religia * 20 w. *
SYGNATURA: 218770


566/1194

TYT: Milenium Kościoła na Śląsku / red. bp Jan Kopiec.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 2000
OBJ: 185,[2] s., 23 cm,
SERIA: (Sympozja / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 38)
UW: Mat. sympozjum zorg. przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydz. Teologicznego Uniw. Opolskiego w dn. 31 V 2000 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88071-23-8
Hasło przedm.: Śląsk * religia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218787


567/1194

TYT: Religia w świecie współczesnym: zarys problematyki religiologicznej / red. Henryk Zimoń SVD.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000
OBJ: 653 s., 23 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Teologicznego / Tow. Nauk. KUL ; 124) - (Studia Religiologiczne ; 1)
DOD: Bibliogr. przy art., ind., noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-95-8
Hasło przedm.: Religioznawstwo. *
Hasło przedm.: Religia * teologia. *
Hasło przedm.: Chrześcijaństwo a religie. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sekty i ruchy religijne. *
SYGNATURA: 218800


568/1194

TYT: Służcie Panu z weselem. T. 2: W służbie teologii / red. ks. Ignacy Dec.
WYD: Wrocław : Papieski Wydz. Teologiczny, 2000
OBJ: 781 s.,, 24 cm,
UW: Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiec. wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu
DOD: Lit., wykaz aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87318-35-3
Hasło przedm.: Biblistyka * "Novum Testamentum". *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Teologia dogmatyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * katolicyzm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Gulbinowicz Henryk, kard. *
SYGNATURA: 218817


569/1194

TYT: Ojczyzna i wolność: prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000
OBJ: 355,[2] s., [1] k. portr., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Nauk. KUL ; 81)
UW:
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-003-0
Hasło przedm.: Ziółek Jan. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Nauki społeczne * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Nauki pomocnicze historii * zagadnienia. *
SYGNATURA: 218828


570/1194

TYT: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego: księga jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi. / red. ks. Marian Biskup, ks. Tadeusz Reroń.
WYD: Wrocław : Papieski Wydz. Teologiczny, 2000
OBJ: 803 s., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87318-29-9
Hasło przedm.: Młotek Antoni, ks. *
Hasło przedm.: Teologia moralna * katolicyzm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Etyka społeczna * katolicyzm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 13-19 w. *
Hasło przedm.: Śląsk Dolny * religia * 13-19 w. *
SYGNATURA: 218836


571/1194

AUT: Arrieta Juan Ignacio
TYT: Governance Structures within the Catholic Church / Juan Ignacio Arrieta.
WYD: Montreal : Wilson & Lafleur, 2000
OBJ: [2],XXX,304 s., 23 cm,
SERIA: (Gratianus series) - (Section handbooks)
UW: Tyt. oryg.: Diritto dell'organizzazione ecclesiastice.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng (oryg. ita)
ISBN: 2-89127-518-7
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja. *
SYGNATURA: 218852


572/1194

AUT: Dmowski Roman
TYT: Kościół, naród i państwo / Roman Dmowski, wst. Norbert Tomczyk.
NR WYD: [Wyd. 11, popr.]
WYD: Wrocław : "Nortom", 2000
OBJ: 30 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85829-72-5
Hasło przedm.: Katolicyzm * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Nacjonalizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218938


573/1194

TYT: Verbum Crucis: kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie / red. ks. Jan Krucina.
WYD: Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księg. Archidiec., 1974
OBJ: 323,[1] s., [13] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Lit., tab. des matieres, Inhaltsverz.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Novum Testamentum". *
Hasło przedm.: Kominek Bolesław, kard. *
SYGNATURA: 71391 ; 74385 ; 219076


574/1194

AUT: Kumor Bolesław ks.
TYT: Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918) / ks. Bolesław Kumor.
WYD: Kraków : Pol. Tow. Teologiczne, 1980
OBJ: 743 s., 23 cm,
DOD: Ind., [Zsfassung], lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 74304 ; 74305 ; 219079


575/1194

AUT: Kumor Bolesław ks.
TYT: Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 3 / ks. Bolesław Stanisław Kumor.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1998
OBJ: 565 s., [16] s. tabl., fot., tab., 24 cm, err.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-87960-03-983-87960-74-8
Hasło przedm.: Kraków, archidiecezja * do 18 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * do 18 w. *
SYGNATURA: 211048 ; 211300


576/1194

AUT: Jasiński Andrzej ks.
TYT: Kardynał Stefan Wyszyński, świadek wiary. T. 5: 1959-1960 / ks. Andrzej Jasiński.
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wydaw. "Gaudentinum", 2000
OBJ: 102,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87926-48-5
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190012


577/1194

TYT: Wdzięczność i nadzieja: Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci / red. ks. Andrzej Kobyliński.
WYD: Płock : Płocki Inst. Wydaw., 2000
OBJ: 232 s., [7] s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Lit., aneks, [nota o aut.]
UW: brak s. 78-79
JĘZ: pol
ISBN: 83-87403-81-4
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Homilie i mowy papieskie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 219128 ; 220150


578/1194

AUT: Emmanuel Dominic SVD
TYT: Challenges of Christian communication and broadcasting: monologue or dialogue ? / Emmanuel Dominic, SVD, forew. by Michael Traber.
WYD: Houndmills : London : Macmillan, 1999
OBJ: XVI,193 s., 23 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0-333-73611-7
Hasło przedm.: Dialog międzyreligijny. *
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a religie. *
Hasło przedm.: Komunikacja społeczna * teologia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a środki społecznego przekazu. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * katolicyzm. *
SYGNATURA: 219268


579/1194

AUT: Wyszyński Stefan kard.prymas Polski
TYT: Droga życia / Stefan Kard. Wyszyński, zdj.: Br. Cyprian Grodzki [et al.] ; oprac. red.: Iwona Czarcińska [et al.].
WYD: Warszawa : Bydgoszcz : Wydaw. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego |"Soli Deo", "Margrafsen", 2001
OBJ: 540,[4] s., fot., faks., 33 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88202-14-683-87070-92-0
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 122912


580/1194

TYT: Regionalizm, kultura, Kościół / [red.: Aleksander Kociszewski, Anatol Jan Omelaniuk, ks. Władysław Pilarczyk], Rada Krajowa Regionalnych Tow. Kultury; Krajowy Ośr. Dokumentacji Regionalnych Tow. Kultury.
WYD: Ciechanów : Krajowy Ośr. Dokumentacji Regionalnych Tow. Kultury, 1998
OBJ: 119 s., 23 cm,
SERIA: (Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, ISSN 0860-4134 ; nr 26)
UW: Mat.: I Krajowego Zjazdu Księży Regionalistów (Niepokalanów 25-27 VI 1997 r.) i III Spotkań Regionalistów Karpackich (Ludźmierz 12-14 XII 1997 r.)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Regionalizm * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * kultura * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Świadomość społeczna * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 219408


581/1194

AUT: Kościelak Sławomir
TYT: 1000 lat gdańskiego Kościoła / Sławomir Kościelak.
WYD: Gdańsk : "Gwiazda Morza", 1999
OBJ: 193,[3] s., fot., portr., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Gwiazdy Morza")
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85111-92-1
Hasło przedm.: Gdańsk, archidiecezja * historia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska. *
SYGNATURA: 191893


582/1194

AUT: Blachnicki Franciszek ks.
TYT: Jedność i diakonia: wybór tekstów / ks. Franciszek Blachnicki, [wyb. i układ tekstów: Ewa Kusz].
WYD: Krościenko : Wydaw. Światło-Życie Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego, 2001
OBJ: 247,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-913480-7-5
Hasło przedm.: Ruch Światło-Życie. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * zagadnienia. *
SYGNATURA: 219533


583/1194

AUT: Dyduch, Jan
TYT: Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi Powszechnemu: udział w pracach Kurii Rzymskiej i Synodów Biskupich / ks. Jan Dyduch.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1998
OBJ: 217 s., fot., 20 cm,
DOD: Lit., riass.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85903-79-8
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Kuria Rzymska. *
Hasło przedm.: Synod Biskupów. *
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
SYGNATURA: 219744


584/1194

AUT: Schade Herbert
TYT: Gestaltloses Christentum?: Perspektiven zum Thema Kirche und Kunst / von Herbert Schade.
WYD: Aschaffenburg : Paul Pattloch Verl., 1971
OBJ: 254 s., fot., 19 cm,
SERIA: (Der |Christ in der Welt : Eine Enzyklopadie ; 15 Reihe)
PODSERIA: (Die |Christliche Kunst Bd. 1 a/b)
DOD: Lit., nota biogr.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Sztuka sakralna. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a sztuka sakralna. *
SYGNATURA: 201274


585/1194

TYT: Breviarium Fidei: kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła / oprac.: Jan Maria Szymusiak SJ, Stanisław Głowa SJ.
WYD: Poznań : Warszawa : Lublin : Księg. Św. Wojciecha, 1964
OBJ: XVI,894 s., 17 cm, err
DOD: Wykaz cyt. Pisma św., ind., konkordancja
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * nauczanie. *
SYGNATURA: 35573 ; 201277


586/1194

AUT: Anusz Andrzej
TYT: Przytulisko: Kościół katolicki wobec opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1980 / Andrzej Anusz.
WYD: Warszawa : "Akces", 2001
OBJ: 156 s., 1 fot., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87520-86-1
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Opozycja * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 219747


587/1194

AUT: Leśniak Antoni
TYT: Katolicyzm wobec Unii Europejskiej / Antoni Leśniak, z przedmową o. prof. Mieczysława Krąpca.
WYD: Warszawa : "Ad Astra", 2001
OBJ: 212,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87538-10-8
Hasło przedm.: Kościół katolicki a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a integracja europejska * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Unia Europejska. *
SYGNATURA: 219776


588/1194

AUT: Kukołowicz Romuald
TYT: W cieniu Prymasa Tysiąclecia / z prof. Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek.
WYD: Warszawa : "Ad Astra", 2001
OBJ: 283 s., faks., fot., 24 cm,
DOD: Lit., nota o aut. wywiadu, dok.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87538-21-3
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * publicystyka.
Hasło przedm.: Kukołowicz Romuald * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 20 w. * publicystyka.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1944-1989 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 219865


589/1194

AUT: Villefranche Jacques Melchior
TYT: Pius IX: dzieje, życie, epoka ; z przydaniem przypisów z bł. Józefa Sebastiana Pelczara, wyboru dokumentów magisterium bł. Piusa IX, relacji o niektórych wydarzeniach pontyfikatu oraz świadectw z epoki / Jacques Melchior Villefranche, w przekł. ks. Michała Nowodworskiego.
WYD: Warszawa : "Viator", 2001
OBJ: 653,[3] s., 24 cm,
SERIA: (Historia Kościoła - Nasza Historia)
UW: Tyt. oryg.: Pius IX, son histoire, sa vie, son siecle.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-85770-41-0
Hasło przedm.: Pius IX, papież, bł. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 19 w. *
SYGNATURA: 219842


590/1194

TYT: Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1953-1956) / wybr. i oprac. Bogdan Piec.
WYD: Warszawa : "Verbinum" - Wydaw. Księży Werbistów, 2001
OBJ: XIV,206 s., faks., 25 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7192-119-5
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski * źródła.
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1956 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1944-1956 r. * źródła.
SYGNATURA: 219888


591/1194

AUT: Kisielewski Tadeusz
TYT: Październik 1956 - punkt odniesienia: mozaika faktów i poglądów ; impresje historyczne / Tadeusz Kisielewski.
WYD: Warszawa : Neriton, Inst. Historii PAN, 2001
OBJ: 466,[2] s., 24 cm,
DOD: Sum., ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86842-90-3
Hasło przedm.: Wydarzenia 1956 r. w Polsce. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 219927


592/1194

TYT: Watching the Vatican: perceptions of Frederick Franck / with contributions of Frans Haarsma [et al.].
WYD: Nijmegen : Valkhof Pers, 1999
OBJ: 117,[2] s., rys., 22 cm,
DOD: Catalogue of drawings, ind.
JĘZ: eng
ISBN: 90-5625-067-1
Hasło przedm.: Sobór Watykański II. *
Hasło przedm.: Watykan * 20 w. *
Hasło przedm.: Jan XXIII, papież, bł. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 20 w. *
Hasło przedm.: Rysunek * Holandia * 20 w. *
Hasło przedm.: Rysunek * Stany Zjednoczone * 20 w. *
SYGNATURA: 220154


593/1194

TYT: Im Gedachtnis der Kirche neu erwachen: Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und Osteuropa ; Festgabe fur Gabriel Adrianyi zum 65. Geburtstag / hrsg. von Reimund Haas, Karl Josef Rivinius und Hermann-Josef Scheidgen, mit einem Geleitw. von Kard. Miloslav Vlk.
WYD: Koln : Weimar : Wien : Bohlau, 2000
OBJ: XIV,768 s., [1] k. portr., 24 cm,
SERIA: (Bonner Beitrage zur Kirchengeschichte ; Bd. 22)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-412-04100-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Europa Środkowo-Wschodnia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Biblistyka * metodologia. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia dogmatyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Adrianyi Gabriel. *
SYGNATURA: 220265


594/1194

AUT: Burkard Dominik
TYT: Staatskirche, Papstkirche, Bischofskirche: die "Frankfurter Konferenzen" und die Neuordnung der Kirche in Deutschland nach der sakularisation / Dominik Burkard.
WYD: Rom : Freiburg : Wien : Herder, 2000
OBJ: 832 s., wykr., 25 cm,
SERIA: (Romische Quartalschrift fur Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte / hrsg. im Auftrag des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico in Rom und des Romischen Inst. der Gorres-Gesellschaft ; 53. Supplementband)
DOD: Anh., ind., lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-451-26253-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Niemcy * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Niemcy, RFN. *
SYGNATURA: 202478


595/1194

AUT: Przyborowski Krzysztof
TYT: Il problema dell'AIDS nel Magistero della Chiesa Cattolica / Krzysztof Przyborowski, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: Romae : Pont. Univ. Lateranensis, 1999
OBJ: [3],188 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: AIDS. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a AIDS. *
Hasło przedm.: Teologia moralna * katolicyzm * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia pastoralna * katolicyzm * zagadnienia. *
SYGNATURA: 202546


596/1194

AUT: Leon XIII papież
TYT: Encyklika Ojca Św. Leona XIII "Immortale Dei" o państwie chrześcijańskim / papież Leon XIII.
NR WYD: [Wyd. 1 wznowione].
WYD: Warszawa : Te Deum, 2001
OBJ: 31 s., 21 cm,
SERIA: (Magisterium Kościoła Katolickiego)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Państwo * ustrój * teoria * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo. *
Hasło przedm.: Encykliki. *
Hasło przedm.: Leon XIII, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 220572


597/1194

TYT: The Medieval Church: universities, heresy, and the religious life: essays in honour of Gordon Leff / ed. by Peter Bileer and Barrie Dobson.
WYD: Woodbridge : The Ecclesiastical History Society, The Boydell Press, 1999
OBJ: XVII,362 s., fot., 23 cm,
SERIA: (Studies in Church history, Subsidia, ISSN 1351-3087 ; 11)
DOD: Lit., bibliogr. pism Gordona Leffa, ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0 9529733 3 2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * do 16 w. *
Hasło przedm.: Herezje * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Leff Gordon. *
SYGNATURA: 220586


598/1194

AUT: Dobraczyński Jan
TYT: A zebrany stał się jedno: szkice historyczne z XVIII-XX w. / Jan Dobraczyński.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1974
OBJ: 416,[4] s., 20 cm,
DOD: Chronol. najważniejszych wydarzeń w omawianym okresie, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Europa * 18-20 w. *
SYGNATURA: 62616 ; 191991


599/1194

AUT: Kajsiewicz Hieronim CR
TYT: Ksiądz a polityka / ks. Hieronim Kajsiewicz CR, wst. opatrz. ks. Józef Guzdek.
WYD: Kraków : Alleluja |Wydaw. Zmartwychwstańców, 2000
OBJ: 81 s., 20 cm,
SERIA: (Congregationis Radices ; 5)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-67440-36-1
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie a polityka * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Kajsiewicz Hieronim, ks. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 19 w. *
SYGNATURA: 192027


600/1194

TYT: Częstochowy drogi ku niepodległości / red. nauk. Ryszard Szwed, Waldemar Palus.
WYD: Częstochowa : Wydaw. WSP, 1998
OBJ: 289,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie / Zakł. Historii Najnowszej Inst. Filozoficzno-Historycznego)
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7098-429-0
Hasło przedm.: Częstochowa * 18-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Polska * 18-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 220694


601/1194

AUT: Ryszka, Czesław
TYT: Prymas na trudne czasy / Czesław Ryszka.
WYD: Częstochowa : Ed. Św. Pawła, 2001
OBJ: 237,[3] s., 20 cm,
DOD: Wybr. pozycje bibliogr., kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia Kard. S. Wyszyńskiego.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7168-555-6
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 203096


602/1194

TYT: W nurcie franciszkańskim 9 (2000) / [red. zesp. Zdzisław Józef Kijas OFMConv. (red. nacz.), Krzysztof Kościelniak OFMConv. (sekretarz red., adjustacja).
WYD: Kraków : Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, 2000
OBJ: 304 s., 23 cm,
SERIA: (W Nurcie Franciszkańskim, ISSN 1427-292X ; 9 (2000))
DOD: [Sum.], lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Biblistyka * "Novum Testamentum" * "Evangelium s. Ioannem". *
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a religie. *
Hasło przedm.: Klara z Asyżu, św. *
Hasło przedm.: Kinga, św. *
Hasło przedm.: Maksymilian Maria Kolbe, św. *
Hasło przedm.: Franciszkanie. *
SYGNATURA: 220846


603/1194

AUT: Maliński Mieczysław ks.
TYT: Nasze dziwne stulecie / ks. Mieczysław Maliński.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2001
OBJ: 247 s., mapa, 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-847-9
Hasło przedm.: Polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Maliński Mieczysław, ks. *
SYGNATURA: 220894


604/1194

TYT: Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978 / pod red. Stanisława Dąbrowskiego i Barbary Rogowskiej.
WYD: Wrocław : Arboretum, 2001
OBJ: 256 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86308-51-6
Hasło przedm.: Propaganda * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 203397


605/1194

AUT: Robak Marek
TYT: Zarzućcie sieć: chrześcijanie wobec wyzwań internetu / Marek Robak.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2001
OBJ: 155,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 136)
DOD: Bibliogr. (wyb.)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88032-42-9
Hasło przedm.: Internet. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a internet. *
SYGNATURA: 192272


606/1194

AUT: Mussa Augustin Daniel OC
TYT: La ||retribuzione e la previdenza sociale dei chierici nel diritto canonico con riferimento applicativo All'Argentina / P. Augustin Daniel Mussa O.C., Pont. Univ. Lateranensis, Inst. Utriusque Juris.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1999
OBJ: 59 s., 24 cm,
DOD: Źród. i bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Majątek kościelny * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Argentyna. *
SYGNATURA: 220940


607/1194

AUT: Kajolya |Ngobi John Baptist
TYT: The ||church's presence and efforts in Busoga (Uganda) / John Baptist Kajolya Ngobi, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1999
OBJ: [6],XVIII,86 s., 24 cm,
UW: Excerptum Theseos ad Doctoratum in S. Theologia.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Busoga (Uganda) * religia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Uganda. *
SYGNATURA: 220954


608/1194

AUT: Halik Tomas ks.
TYT: Radziłem się dróg: z Tomasem Halikiem rozmawia Jan Jandourek / Tomas Halik, Jan Jandourek, przeł. Andrzej Babuchowski, Jarosław Babuchowski.
WYD: Poznań : W drodze, 2001
OBJ: 464,[3] s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Ptal jsem se cest.
DOD: Słowo od tłum.
JĘZ: pol (oryg. cze)
ISBN: 83-7033-349-4
Hasło przedm.: Halik Tomas, ks. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechosłowacja * od 1945 r. * publicystyka.
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechy * od 1993 r. * publicystyka.
SYGNATURA: 192417


609/1194

AUT: Salij Jacek OP
TYT: Religie, zbawienie, prawda wiary / Jacek Salij OP.
WYD: Poznań : Kraków : W drodze, 2001
OBJ: 125,[2] s., 15 cm,
SERIA: (Szukającym Drogi)
DOD: [Nota] od wyd.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-399-0
Hasło przedm.: Kościół katolicki a religie. *
Hasło przedm.: Soteriologia. *
Hasło przedm.: Wiara. *
SYGNATURA: 192425


610/1194

AUT: Yetohou, Thomas Sixte K.
TYT: La ||question scolaire: une problematique de "res mixtae": contribution a l'Emergence d'une Reforme scolaire au Benin / Thomas Sixte K. Yetohou, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1999
OBJ: X,238,[1] s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Utroque Iure.
DOD: Aneksy, źród. i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Benin. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 220985


611/1194

AUT: Correa Pareja William Antonio
TYT: Los laikos en Colombia despues del Concilio Vaticano II a la luz de los documentos de la