Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LOGIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 271Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/271

AUT: Wiśniewski Janusz
TYT: Die ||mathematischen Modelle der Kausalitat: (Ein Versuch der methodologischen Analyse). / Janusz Wiśniewski
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1992
OBJ: 141 s., il., 24 cm,
SERIA: Filozofia i Logika, ISSN 0083-4246 ; Nr 64
DOD: Bibliogr.s.135-141
JĘZ: ger
ISBN: 83-232-0377-6
Hasło przedm.: Przyczynowość. *
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 86614


2/271

AUT: Pogorzelski Witold
TYT: Elementarny słownik logiki formalnej / Witold A. Pogorzelski.
WYD: Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1992
OBJ: 573 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika matematyczna * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 7.: 86130 ; 86129 ; 86762


3/271

AUT: Bocheński Innocenty Józef Maria OP
TYT: Współczesne metody myślenia / Józef M. Bocheński, [przeł. i oprac. Stanisław Judycki].
WYD: Poznań : "W drodze", 1992
OBJ: 158 s., rys., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Die zeitgenossischen Denkmenthoden [właśc.: Denkmethoden].
DOD: Tab., bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-7033-121-1
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
SYGNATURA: 187574 ; 187646 ; 187844 ; 191342


4/271

AUT: Bocheński Innocenty Józef Maria OP
TYT: Logika i filozofia: wybór pism / Józef M. Bocheński, naukowo oprac. Jan Parys ; tł. Tadeusz Baszniak [et al.].
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993
OBJ: XXIX,519 s., rys., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
DOD: Lit., skorowidz.
JĘZ: pol (oryg. eng , ger , fre)
ISBN: 83-01-10590-9
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Filozofia * 20 w. *
SYGNATURA: 187862


5/271

AUT: Szahaj Andrzej
TYT: Krytyka, emancypacja, dialog: Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej / Andrzej Szahaj.
WYD: [Warszawa] : Dr. i oprawa: SSP "Universitas", 1990
OBJ: 301,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Prace Kolegium Otryckiego ; 4)
DOD: Tab., bibliogr. s.291-297, sum. 299-301.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauka * filozofia. *
Hasło przedm.: Socjologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Habermas Jurgen. *
SYGNATURA: 87014


6/271

AUT: Szaniawski Klemens
TYT: O nauce, rozumowaniu i wartościach: pisma wybrane / Klemens Szaniawski, wyb. i oprac. Jan Woleński; wstępem opatrzyli: Stefan Amsterdamski, Jan Woleński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994
OBJ: XVII,560 s., 1 tabl., 25 cm,
DOD: Bibliogr. s. 549-555, indeks osób s. 557-560.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-11167-4
Hasło przedm.: Nauka * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Wartość * filozofia. *
Hasło przedm.: Szaniawski Klemens. *
SYGNATURA: 87937


7/271

AUT: Kalinowski Jerzy
TYT: Logika norm / Jerzy Kalinowski.
WYD: Lublin : Inst. Wydaw. Daimonion, 1993
OBJ: 236,[2] s., fot., rys., 21 cm,
SERIA: (Wszechnica Myśli Etycznej / pod red. Pawła J. Smoczyńskiego)
UW: Tyt. oryg.: La logique des normes.
DOD: Prace cytowane s. 225-233.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-85839-02-X
Hasło przedm.: Normy moralne. *
Hasło przedm.: Logika deontyczna. *
SYGNATURA: 88054


8/271

AUT: Kotarbiński Tadeusz
TYT: Dzieła wszystkie / Tadeusz Kotarbiński.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : 1990-
OBJ: 25 cm,
TOM: T. 1: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. 1990.
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-03158-2
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Filoz. 83.1.: 84620


9/271

AUT: Kotarbiński Tadeusz
TYT: Dzieła wszystkie / Tadeusz Kotarbiński.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : 1990-
OBJ: 25 cm,
TOM: T. 2: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk. 1993.
DOD: Lit., ind. osób s. 518-520, ind. rzeczowy s. 521-534
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-03158-2
Hasło przedm.: Metafizyka. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Filoz. 83.2.: 88091


10/271

AUT: Hintikka Jaakko
TYT: Eseje logiczno-filozoficzne / Jaakko Hintikka, przeł. i skorowidzami opatrzył Adam Grobler; nauk. oprac. i wstępem poprzedził Jan Woleński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992
OBJ: XIV,497 s., 20 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
DOD: Lit., skorowidz imion s. 486-490, skorowidz pojęć s. 491-497.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-10277-2
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Filozofia * 20 w. *
SYGNATURA: 88120


11/271

AUT: Marciszewski Witold
TYT: Sztuka rozumowania w świetle logiki / Witold Marciszewski.
WYD: Warszawa : Aleph, 1994
OBJ: 213,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Cogito)
DOD: Bibliogr. s. 201-204, indeks rzeczowy s. 205-208, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901414-0-X
Hasło przedm.: Rozumowanie. *
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 88383


12/271

AUT: Słupecki Jerzy , Hałkowska Katarzyna , Piróg- Rzepecka Krystyna
TYT: Logika i teoria mnogości: podręcznik dla kierunku matematyki wyższych szkół pedagogicznych i specjalności nauczycielskiej uniwersytetów / Jerzy Słupecki, Katarzyna Hałkowska, Krystyna Piróg-Rzepecka.
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994
OBJ: 311 s., rys., 24 cm,
DOD: Lektura uzup., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-11396-0
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 88443


13/271

TYT: Studies in logic and theory of knowledge / Tow. Nauk. KUL.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL,
OBJ: 23 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk KUL ; 59)
TOM: Vol. 3: 1993.
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 83-85291-66-0
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
SYGNATURA: 88524


14/271

TYT: Scritti in onore di Giovanni Melzi / a cura di Carlo Felice Manara, Mario Faliva, Mario Marchi.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1994
OBJ: IX,441 s., 22 cm,
SERIA: (Scienze Matematiche ; 11)
DOD: Tab., bibliogr. di Giovanni Melzi s. 437-441.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-1361-5
Hasło przedm.: Matematyka. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Melzi Giovanni. *
SYGNATURA: 88634


15/271

AUT: Murphree Wallace A.
TYT: Numerically exceptive logic: a reduction of the classical syllogism / Wallace A. Murphree.
WYD: New York... : Peter Lang, 1991
OBJ: 212 s., rys., 24 cm,
SERIA: (American University Studies; Series 5: Philosophy, ISSN 0739-6392 ; vol. 112)
DOD: Tab., glossary s. 205-212.
JĘZ: eng
ISBN: 0-8204-1449-2
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 88641


16/271

AUT: Batóg Tadeusz
TYT: Podstawy logiki / Tadeusz Batóg.
NR WYD: Wyd. 2, popr. i uzup.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1994
OBJ: 360 s., 24 cm,
UW: Podręcznik dla studentów matematyki i filozofii.
DOD: Lit. uzup. s. 351-352, skorowidz nazwisk s. 355, skorowidz terminów s. 356-360.
JĘZ: pol
ISBN: 83-232-0539-6
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 89258


17/271

AUT: Ziembiński Zygmunt
TYT: Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński, aneks: "Elementy rachunku predykatów" Kazimierz Świrydowicz.
NR WYD: Wyd. 17 zm.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994
OBJ: 283,[1] s., rys., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-11595-5
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 8.: 88436 ; 89359


18/271

AUT: Strawson Peter F.
TYT: Analiza i metafizyka: wstęp do filozofii / Peter F. Strawson, przekł. Adam Grobler.
WYD: Kraków : Wydaw. Znak, 1994
OBJ: 168,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Akademia)
UW: Tyt. oryg.: Analysis and Metaphysics.
DOD: Ind. s. 167-168.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7006-268-7
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Metafizyka. *
SYGNATURA: 188335 ; 188347 ; 188503


19/271

AUT: Regner Leopold ks.
TYT: Logika / ks. Leopold Regner
NR WYD:
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej Biblos, 1995
OBJ: 224 s., rys., 20 cm,
SERIA: (Pomoce Naukowe Instytutu Teologicznego w Tarnowie ; 25)
DOD: Ind. rzeczowy s. 197-219, ind. nazwisk s. 220-221, bibliogr. s. 222-223.
JĘZ: pol
ISBN: 82-85380-59-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 89670


20/271

AUT: Macnamara John
TYT: Logika i psychologia: rozważania z pogranicza nauk / John Macnamara, przeł. Michał Zagrodzki.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993
OBJ: 316 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Psychologii Współczesnej)
UW: Tyt. oryg.: A Border Dispute. The Place of Logic in Psychology.
DOD: Słowniczek wyrażeń logicznych s. 287-291, lit. s. 292-301, ind. nazwisk s.302-305, ind. terminów s. 306-314.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-01-11053-8
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Psychologia. *
Hasło przedm.: Semantyka. *
Hasło przedm.: Poznanie. *
SYGNATURA: 87116 ; 88743 ; 89824


21/271

TYT: Handbuch der Informatik: [die umfassende Darstellung der Informatik in Einzelbanden] / hrsg. von Albert Endres [et al.].
WYD: Wien : Munchen : R. Oldenbourg,
OBJ: 25 cm,
TOM: Bd. 1.1: Logische Grundlagen der Informatik 1991.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Informatyka * podręczniki.
Hasło przedm.: Logika * podręczniki.
SYGNATURA: 89847


22/271

AUT: Kiczuk Stanisław
TYT: Związek przyczynowy a logika przyczynowości / Stanisław Kiczuk.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1995
OBJ: 183 s., 20 cm,
DOD: Spis bibliogr. s. 171-176, ind. nazwisk s. 177-179, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0488-1
Hasło przedm.: Fizyka * filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Przyczynowość. *
SYGNATURA: 89947


23/271

TYT: Między logiką a etyką: studia z logiki, ontologii, epistemologii, metodologii, semiotyki i etyki : prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi / kom. red.: Jacek Paśniczek - przew. [et al.].
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1995
OBJ: 480 s., rys., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-227-0699-5
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Semiotyka. *
Hasło przedm.: Etyka. *
Hasło przedm.: Koj Leon. *
SYGNATURA: 204187


24/271

AUT: Tarski Alfred
TYT: Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych / Alfred Tarski, przeł. Monika Sujczyńska.
WYD: Białystok : Filia Uniw. Warszawskiego, Fundacja na Rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, 1994
OBJ: XXV,261 s., 1 s. fot., 23 cm,
SERIA: (Cogito / Zakł. Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki UW w Białymstoku ; Nr. 1)
UW: Tyt. oryg.: Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences.Przekł. z 4. edycji ang. wyd. pod red. Jana Tarskiego.
DOD: Krótki szkic biogr. Alfreda Tarskiego, skor.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-901414-2-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 204261


25/271

AUT: Przybyłowski Jan
TYT: Logika z ogólną metodologią nauk: podręcznik dla humanistów / Jan Przybyłowski.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1995
OBJ: 176 s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., wskazówki bibliogr. s. 176.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-588-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Metodologia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 204302


26/271

TYT: Logika i metafilozofia / pod red. Zbigniewa Wolaka.
WYD: Tarnów : Kraków : Biblos, OBI, 1995
OBJ: VIII,138 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85380-66-3
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Metafilozofia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Salamucha Jan, ks. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 204320


27/271

AUT: Gregorowicz Jan
TYT: Zarys logiki dla prawników / Jan Gregorowicz.
WYD: Łódź : Grand-Gamma, [1995]
OBJ: 155,[1] s., rys., 21 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85651-14-4
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 204366 ; 208774 ; 210440


28/271

AUT: Tarski Alfred
TYT: Pisma logiczno-filozoficzne / Alfred Tarski, wybór, przeł., red. nauk., wst., przyp. Jan Zygmunt ; bibliogr. A. Tarskiego oprac. Steven Givant, uzup. Jan Zygmunt.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995-
OBJ: 20 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
TOM: T. 1: Prawda. 1995.
DOD: Bibliogr. prac ..., lit. cyt., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-11699-4
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Filozofia * 20 w. *
SYGNATURA: 188727


29/271

AUT: Wajszczyk Józef
TYT: Logika a czas i zmiana / Józef Wajszczyk.
WYD: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995
OBJ: 171 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; Nr 82)
UW: [Rozprawa habilitacyjna.]
DOD: Bibliogr. s. 169-170, abstract s. 171.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85513-59-0
Hasło przedm.: Logika temporalna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Czas * filozofia. *
Hasło przedm.: Zmiana, filozofia. *
SYGNATURA: 204427


30/271

AUT: Ziembiński Zygmunt
TYT: Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński.
NR WYD: Wyd. 4 przejrz.
WYD: Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk., 1965
OBJ: 303,[1] s., rys., 24 cm, err.
DOD: Wskazówki bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: W.97 ; 204712


31/271

AUT: Tarski Alfred
TYT: Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych / Alfred Tarski, przeł. Monika Sujczyńska.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Białystok : Warszawa : Filia Uniw. Warszawskiego, Philomath, Aleph, 1996
OBJ: XXV,261 s., 1 s. fot., 23 cm,
SERIA: (Cogito / Zakł. Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki UW w Białymstoku ; Nr. 3)
UW: Tyt. oryg.: Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences.Przekł. z 4. edycji ang. wyd. pod red. Jana Tarskiego.
DOD: Krótki szkic biogr. Alfreda Tarskiego, skor.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-901414-4-2
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
SYGNATURA: 204918


32/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień
NR WYD:
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1995
OBJ: 476,[6] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego KUL / Tow. Nauk. KUL ; 65)
DOD: Słownik wyb. terminów filozoficznych s. 325-418, bibliogr. s. 419-454, ind. osobowy s. 455-465, ind. głównych terminów s. 467-477.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86668-16-4
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 204703 ; Czytelnia: 204847


33/271

AUT: Husserl Edmund
TYT: Badania logiczne / Edmund Husserl, przeł. Janusz Sidorek.
WYD: Toruń : "Comer", 1996-
SERIA: (Biblioteka Filozofów / pod red. Jarosława Rolewskiego)
TOM: T. 1: Prolegomena do czystej logiki 1996.
UW: Tyt. oryg.: Logische Untersuchungen.
UW:
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-85149-15-5
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
SYGNATURA: 204905


34/271

AUT: Leśniak Kazimierz
TYT: Zarys logiki dla nauczycieli / Kazimierz Leśniak.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 1975
OBJ: 136 s., rys., 24 cm,
DOD: Informator bibliogr., słownik logiczny.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki.
SYGNATURA: 205045


35/271

AUT: Kwiatkowski Tadeusz
TYT: Logika ogólna / Tadeusz Kwiatkowski.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1995
OBJ: 335,[2] s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-0467-4
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 205382


36/271

AUT: Tokarz Marek
TYT: Elementy pragmatyki logicznej / Marek Tokarz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993
OBJ: 283,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Logika i Zastosowania Logiki / Kom. Red.: Witold Marciszewski [et al.])
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-10917-3
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 188924


37/271

AUT: Bargieł Franciszek SJ
TYT: Kazimierz Ostrowski SJ (1669-1732) i jego wkład w unowocześnienie filozofii scholastycznej / ks. Franciszek Bargieł SJ.
WYD: Kraków : Wydział Filozoficzny Tow. Jezusowego, 1990
OBJ: 51,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Teksty i Studia / Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego w Krakowie ; 25)
DOD: Lit., summ.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Ostrowski Kazimierz, SJ * "Singulares universae rationalis scientiae controversiae per proposita in tractatibus philosophicis". *
Hasło przedm.: Logika * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Scholastyka * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 187457 ; 205473


38/271

AUT: Porębska Małgorzata , Suchoń Wojciech
TYT: Elementarny wykład logiki formalnej: z ćwiczeniami komputerowymi / Małgorzata Porębska, Wojciech Suchoń.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 1996
OBJ: 292,[1] s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-994-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Komputery * stosowanie * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 205543


39/271

AUT: Woleński Jan
TYT: W stronę logiki / Jan Woleński.
WYD: Kraków : Aureus, 1996
OBJ: 353,[1] s., rys., 23 cm,
DOD: Noty bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86635-01-0
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 205566


40/271

AUT: Trzęsicki Kazimierz
TYT: Logika: nauka i sztuka / Kazimierz Trzęsicki.
WYD: Białystok : Temida 2, 1996
OBJ: 314 s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86137-35-5
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 205647


41/271

AUT: Przybyłowski Jan
TYT: Logika z ogólną metodologią nauk: podręcznik dla humanistów / Jan Przybyłowski
NR WYD:
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1996
OBJ: 176 s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., wskazówki bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-588-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Metodologia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 205743


42/271

AUT: Manthey Franz
TYT: Kategorematische und synkategorematische Ausdrucke: eine sprachphilosophische Studie / Franz Manthey.
WYD: Schneidemuhl : Dr.: Die Grenzwacht, 1931
OBJ: 68 s., rys., 22 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 200981


43/271

AUT: Ajdukiewicz Kazimierz
TYT: Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1974
OBJ: 408,[1] s., ryc., 24 cm,
DOD: Lit., aneks, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 63524 ; W.3434 ; W.3435


44/271

AUT: Ajdukiewicz Kazimierz
TYT: Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1965
OBJ: 408,[4] s., ryc., 24 cm,
DOD: Lit., aneks, ind., err.
UW: odb. kserograficzna
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 36299 ; 51269 ; 51295 ; 51296 ; W.15 ; W.16 ; W.17 ; W.7501 ; 230044


45/271

AUT: Ajdukiewicz Kazimierz
TYT: Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1975
OBJ: 408,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit., aneks, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 5.: 66177


46/271

AUT: Cackowski Zdzisław
TYT: Problemy i pseudoproblemy / Zdzisław Cackowski.
WYD: [Warszawa] : Książka i Wiedza, 1964
OBJ: 414 s., 20 cm,
DOD: Przyp., skorowidz.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika pytań. *
SYGNATURA: 35659 ; W.373


47/271

AUT: Czeżowski Tadeusz
TYT: Logika: podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne / Tadeusz Czeżowski.
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1968
OBJ: 280,[2] s., tab., rys., 24 cm,
DOD: Zestawienie oznaczeń symbolicznych, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 52984 ; W.35 ; W.36 ; W.37


48/271

AUT: Borkowski Ludwik
TYT: Logika formalna: systemy logiczne: wstęp do metalogiki / Ludwik Borkowski.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1970
OBJ: 392,[1] s., rys., 24 cm, err.
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 68750 ; Czytelnia: W.941 IV. Log. 3. ; W.942 ; W.943 ; W.944


49/271

AUT: Czeżowski Tadeusz
TYT: Główne zasady nauk filozoficznych / Tadeusz Czeżowski.
NR WYD: Wyd. 3 popr. i uzup.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1959
OBJ: 240 s., tab., rys., 25 cm,
DOD: Skorowidze.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wiedza * psychologia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Metodologia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 206545


50/271

AUT: Patryas Wojciech
TYT: Elementy logiki dla prawników / Wojciech Patryas.
WYD: Poznań : Ars boni et aequi, 1994
OBJ: 215 s., rys., 22 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900964-7-1
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 204326 ; 206598


51/271

TYT: Filozofia/logika, filozofia logiczna, 1994: materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych Szklarska Poręba, 25-29 kwietnia 1994 roku / zebr. i zred.: Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak i Cezary Gorzka.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1995
OBJ: 336 s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0669-X
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 204236 ; 206939 ; 209953


52/271

TYT: Studia z filozofii i logiki: księga pamiątkowa w darze profesorowi Leonowi Gumańskiemu / zred.: Cezary Gorzka, Ryszard Jadczak.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997
OBJ: 179 s., [1] k., fot., 24 cm,
DOD: Rys biogr. L. Gumańskiego, bibliogr. ... za l. 1958-1996, lit.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-231-0823-4
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Gumański Leon. *
SYGNATURA: 206933 ; 206955 ; 209938


53/271

AUT: Poczobut Robert , Węsierska Lidia
TYT: Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem / Robert Poczobut, Lidia Węsierska.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1996
OBJ: 217 s., 24 cm,
SERIA: (Realizm, Racjonalność, Relatywizm, ISSN 0239-9830 ; 34)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-0931-5
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Ingarden Roman Witold. *
Hasło przedm.: Popper Karl Raimund. *
SYGNATURA: 206958


54/271

AUT: Grabowski Andrzej
TYT: Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa / Andrzej Grabowski.
NR WYD: Wyd. 2, popr.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. - Fall, 1997
OBJ: 112 s., 24 cm,
UW: Skrypt przeznaczony dla studentów pierwszego roku wydz. prawa.
DOD: Tab., aneks.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86505-27-3
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 207148


55/271

AUT: Sobiecki Janusz
TYT: W kręgu logiki / Janusz Sobiecki.
WYD: Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, [1996]
OBJ: 429 s., rys., wykr., 24 cm,
DOD: Tab., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-906953-0-8
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 207354


56/271

AUT: Przybyłowski Jan
TYT: Logika z ogólną metodologią nauk: podręcznik dla humanistów / Jan Przybyłowski.
NR WYD: Wyd. 1
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1997
OBJ: 176 s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., wskazówki bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-588-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Metodologia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 207552


57/271

AUT: Woleński Jan
TYT: Logiczne problemy wykładni prawa / Jan Woleński.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1972
OBJ: 100 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego ; 301) - (Prace Prawnicze ; z. 56)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Prawo * wykładnia. *
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1213


58/271

AUT: Urchs, Max , Nasieniewski Marek , Kwiatkowski Skarbimir
TYT: Klasyczny rachunek zdań: wykład i zadania : skrypt dla studentów pierwszego roku / Max Urchs, Marek Nasieniewski, Skarbimir Kwiatkowski, Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997
OBJ: 90,[1] s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0858-7
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 207631


59/271

AUT: Awicenna Ibn Sina
TYT: Księga wiedzy / Awicenna, [tł.] Bogdan Składanek
WYD: [S.l.] : Państ. Wydaw. Nauk., 1974
OBJ: 272,[2] s., [1] k. tabl., 19 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metafizyka. *
Hasło przedm.: Fizyka. *
Hasło przedm.: Filozofia * 11 w. *
SYGNATURA: 59182 ; 189475


60/271

AUT: Żarnecka- Biały Ewa
TYT: Historia logiki dawniejszej: teksty i komentarze / Ewa Żarnecka-Biały.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1995
OBJ: 286 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Dialogikon / Uniw. Jagielloński ; vol. 2)
DOD: Tab., wybr. poz. bibliogr. (teksty źródłowe i oprac.), alf. grec., cyfry starogrec. (herodiańskie), cyfry grec. (jońskie), arystotelesowskie kontrmodelowe zestawy słów, wybr. daty ważne dla historii logiki, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-0864-0
Hasło przedm.: Logika * historia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 207764


61/271

AUT: Żarnecka- Biały Ewa
TYT: Noises in the history of logic / Ewa Żarnecka-Biały.
WYD: Kraków : Jagiellonian Univ., 1995
OBJ: 105 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Dialogikon / Uniw. Jagielloński ; vol. 1)
DOD: Tab., selective bibliogr., ind., [teksty w jęz. ros.].
JĘZ: eng rus
ISBN: 83-233-0863-2
Hasło przedm.: Logika * historia. *
Hasło przedm.: Arystoteles. *
Hasło przedm.: Chrysippus. *
Hasło przedm.: Cyceron. *
SYGNATURA: 207765


62/271

TYT: Logic and scientific methods: Volume One of the Tenth International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Florence, August 1995 / ed. by: Maria Luisa Dalla Chiara [et al.].
WYD: Dordrecht : Boston : London : Kluwer Academic Publ., 1997
OBJ: XVIII,532 s., 25 cm,
SERIA: (Synthese library : studies in epistemology, logic, methodology, and philosphy of science ; vol. 259)
DOD: Tab., lit., table of cont. vol. 2.
JĘZ: eng
ISBN: 0-7923-4385-9 (Set)0-7923-4383-2 (Vol. 1)
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Metodologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * filozofia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207803


63/271

TYT: Structures and norms in science: volume two of the Tenth International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Florence, August 1995 / ed. by: Maria Luisa Dalla Chiara, [et al.].
WYD: Dordrecht : Boston : London : Kluwer Academic Publ., 1997
OBJ: XVIII,492 s., wykr., rys., 25 cm,
SERIA: (Synthese library : studies in epistemology, logic, methodology, and philosphy of science ; vol. 260)
DOD: Tab., lit., table of cont. Vol. 1.
JĘZ: eng
ISBN: 0-7923-4384-0 (vol. 2)0-7923-4385-9 (Set)
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Metodologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * filozofia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207804


64/271

AUT: Salamucha Jan ks.
TYT: Wiedza i wiara: wybrane pisma filozoficzne / Jan Salamucha, pod red. Jacka Juliusza Jadackiego, Korduli Świętorzeckiej.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1997
OBJ: 612 s., 12 s. fot., rys., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 72)
DOD: Tab., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86668-70-9
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Bóg * filozofia. *
Hasło przedm.: Salamucha Jan, ks. *
SYGNATURA: 208197 ; 208896


65/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień.
NR WYD: Wyd. 2 rozsz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1989
OBJ: 342,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 43)
DOD: Tab., dod., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 83789 ; 84754 ; 86420 ; 208086 ; 215933


66/271

TYT: Od logiki do estetyki / red. nauk. Roman Kubicki, Paweł Zeidler.
WYD: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1997
OBJ: 183,[1] s., 7 k. tabl., 24 cm,
UW: Prace dedykowane prof. Włodzimierzowi Ławniczakowi.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7112-173-3
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Estetyka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Ławniczak Włodzimierz. *
SYGNATURA: 208300


67/271

AUT: Łukasiewicz Jan
TYT: Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej / Jan Łukasiewicz, przeł. [z ang.] i przyp. opatrzył Adam Chmielewski ; fragmenty grec., łac. i niem. przeł. Aleksandra Krajczyk i A. Chmielewski ; wstępem poprzedził i red. nauk. dokonał Jan Woleński.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1988
OBJ: XXVI,340,[1] s., err., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Aristotle's syllogistic from the standpoint of modern formal logic.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. ger)(oryg. gre)(oryg. lat)(oryg. eng)
ISBN: 83-01-07843-X
Hasło przedm.: Sylogistyka. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Arystoteles. *
SYGNATURA: 186539 ; 186561 ; 186618 ; 208110


68/271

AUT: Lubański Mieczysław ks.
TYT: Logika / Mieczysław Lubański.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw. Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 1997
OBJ: 82,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Skrypty Uczelniane - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-907891-1-6
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 208360


69/271

TYT: Filozofia logiki / wybr. i wstępem opatrzył Jan Woleński, przeł.: Cezary Cieśliński, Anna Sierszulska.
WYD: Warszawa : "Spacja", Fundacja Aletheia, 1997
OBJ: 265,[2] s., rys., 19 cm,
SERIA: (Fragmenty Filozofii Analitycznej ; t. 5)
DOD: Lit., źródła tekstów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87045-16-083-85277-40-4
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 189534


70/271

AUT: Omyła Mieczysław
TYT: Wybrane zagadnienia z logiki / Mieczysław Omyła.
NR WYD: Wyd. 2. popr. i rozsz.
WYD: Warszawa : Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Przedsiębiorstwo Wydaw. LAM, 1998
OBJ: 75 s., 29 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87065-10-2
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 122131


71/271

AUT: Wszołek Stanisław
TYT: Nieusuwalność metafizyki: logiczno-lingwistyczne aspekty debaty Rudolfa Carnapa z Ludwigiem Wittgensteinem i Karlem P. Popperem / Stanisław Wszołek.
WYD: Kraków : Tarnów : Ośr. Badań Interdyscyplinarnych przy Wydz. Filozoficznym PAT, Wydaw. Diec. Tarnowskiej BIBLOS, 1997
OBJ: 442 s., 20 cm,
SERIA: (Rozprawy Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych ; 7)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86889-38-1
Hasło przedm.: Metafizyka. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Carnap Rudolf. *
Hasło przedm.: Wittgenstein Ludwig. *
Hasło przedm.: Popper Karl Raimund. *
SYGNATURA: 209097


72/271

AUT: Lorenzen Paul
TYT: Myślenie metodyczne / Paul Lorenzen, wybór i wprow. Seweryn Blandzi ; [przeł. Seweryn Blandzi et al.].
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1997
OBJ: 122,[2] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Methodisches Denken.
DOD: Lit., app.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-86166-93-2
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Fizyka * filozofia. *
Hasło przedm.: Matematyka * filozofia. *
Hasło przedm.: Etyka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Nauka * filozofia. *
Hasło przedm.: Lorenzen Paul. *
Hasło przedm.: Schwemmer Otto. *
SYGNATURA: 189706 ; 189862


73/271

AUT: Leśniewski Piotr
TYT: Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań / Piotr Leśniewski.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Inst. Filozofii Uniw. in. A. Mickiewicza, 1997
OBJ: 113 s., 24 cm,
SERIA: (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 43)
DOD: Bibliogr., ind., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7092-034-9
Hasło przedm.: Logika pytań * zagadnienia. *
SYGNATURA: 209306


74/271

AUT: Hołówka Teresa
TYT: Błędy, spory, argumenty: szkice z logiki stosowanej / Teresa Hołówka.
WYD: Warszawa : Wydz. Filozofii i Socjologii Uniw. Warszawskiego, 1998
OBJ: 112 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-0-7091-8-X
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 209401 ; 209533


75/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Elementy filozofii / Antoni B. Stępień, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej KUL.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1982
OBJ: 167,[1] s., 24 cm,
DOD: Przewodnik bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-00445-9
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 78270 ; 209594 ; W.7502 ; W.7590 ; W.7591 ; W.7593 ; W.7594 ; W.7595


76/271

AUT: Wajszczyk Józef
TYT: Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki / Józef Wajszczyk.
WYD: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997
OBJ: 112 s., rys., 24 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87315-11-7
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 209719


77/271

AUT: Wajszczyk Józef , Gruszycka- Glabas Maria
TYT: Zbiór ćwiczeń z logiki / Józef Wajszczyk, Maria Gruszycka-Glabas.
WYD: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997
OBJ: 102 s., rys., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87315-12-5
Hasło przedm.: Logika * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 209720


78/271

AUT: Stanosz Barbara
TYT: Ćwiczenia z logiki / Barbara Stanosz.
NR WYD: Wyd. 9.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998
OBJ: 179,[4] s., rys., 20 cm,
DOD: Aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-12734-1
Hasło przedm.: Logika * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 209732


79/271

AUT: Stanosz Barbara
TYT: Wprowadzenie do logiki formalnej: podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998
OBJ: 110,[2] s., rys., 23 cm,
DOD: Dod.: rachunek zbiorów i relacji, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-12733-3
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 209733


80/271

TYT: Byt, logos, matematyka: filozofia/logika, filozofia logiczna, 1995 / zebr. i zred. Jerzy Perzanowski i Andrzej Pietruszczak, Uniw. Mikołaja Kopernika.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997
OBJ: 408 s., rys., 24 cm,
UW: Księga pamiątkowa bloku ontologiczno-logicznego VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego - Toruń, 5-9 września 1995 r.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0849-8
Hasło przedm.: Ontologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Matematyka * filozofia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 209954


81/271

TYT: Studies in logic and theory of knowledge / Tow. Nauk. KUL.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL,
OBJ: 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 73)
TOM: Vol. 4.: 1998.
DOD: Lit.
JĘZ: eng ger (oryg. pol)
ISBN: 83-86668-93-8
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
SYGNATURA: 209957


82/271

AUT: Dummett Michael
TYT: Logiczna podstawa metafizyki / Michael Dummett, przeł. Wojciech Sady, przekł. przejrz. Roman Murawski, wst. poprzedził Adam Grobler.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 1998
OBJ: XXV,562 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Współczesnych Filozofów)
UW: Dane o oryg.: The Logical Basis of Metaphysics
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-01-12659-0
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metafizyka. *
SYGNATURA: 189887


83/271

TYT: Probability and conditionals: belief revision and rational decision / ed. by Ellery Eells, Brian Skyrms.
WYD: Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1994
OBJ: VII,207,[1] s., rys., fot., 24 cm,
SERIA: (Cambridge studies in probability, induction, and decision theory)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: eng
ISBN: 0-521-45359-3
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Decyzje. *
Hasło przedm.: Adams Ernest W. *
SYGNATURA: 210088


84/271

AUT: Hammer Eric M.
TYT: Logic and visual information / Eric M. Hammer.
WYD: Stanford : Center of the Study of Language and Information, 1995
OBJ: IX,124 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Studies in logic, language and information / European Association for Logic, Language and Information)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 1-881526-87-9 (cloth)
Hasło przedm.: Teoria informacji. *
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 210089


85/271

AUT: Patryas Wojciech
TYT: Uznawanie zdań / Wojciech Patryas.
WYD: Warszawa : Poznań : Państ. Wydaw. Nauk., 1987
OBJ: 254,[1] s., ryc., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83--01-07099-4
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 185895


86/271

AUT: Olejnik Roman M. OFM
TYT: Ćwiczenia z logiki praktycznej: zbiór zadań dla studentów zarządzania i marketingu / Roman M. Olejnik OFM.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998
OBJ: 107 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7193-047-X
Hasło przedm.: Logika * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 210735


87/271

AUT: Batóg Tadeusz
TYT: Podstawy logiki / Tadeusz Batóg, Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
NR WYD: Wyd. 3 popr.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1999
OBJ: 360 s., 24 cm,
DOD: Lit. uzup., tab., skorowidze
JĘZ: pol
ISBN: 83-232-0962-6
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 211309


88/271

AUT: Stanosz Barbara
TYT: Wprowadzenie do logiki formalnej: podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz.
NR WYD: Wyd. 3
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999
OBJ: 110,[2] s., rys., 23 cm,
DOD: Dod.: Rachunek zbiorów i relacji, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-12733-3
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 211606


89/271

TYT: 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August, 20-26, 1999, Cracow, Poland: volume of Abstracts / ed. by Jacek Cachro, Katarzyna Kijania-Placek, International Union of History and Philosophy of Science.
WYD: Cracow : [Wydz. Filozoficzny Uniw. Jagiellońskigo], 1999
OBJ: 499 s., rys., 17 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 83-912252-0-8
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Metodologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * filozofia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 190283


90/271

AUT: Wittgenstein Ludwig
TYT: Tractatus Logico-Philosophicus / Ludwig Wittgenstein, przeł. i wstępem opatrzył Bogusław Wolniewicz.
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997
OBJ: XLII109,[1] s., rys., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
DOD: Lit., skorowidze
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-01-12337-0
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
SYGNATURA: 190289


91/271

AUT: Porębska Małgorzata , Suchoń Wojciech
TYT: Elementarne wprowadzenie w logikę formalną / Małgorzata Porębska, Wojciech Suchoń.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1991
OBJ: 259,[1] s., rys., 20 cm, err.
DOD: Zadania, tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-09980-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 86465 ; 211879


92/271

AUT: Lechniak Marek
TYT: Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych / Marek Lechniak, Wydział Filozofii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 194,[1] s., wykr., 21 cm,
DOD: Spis bibliogr., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0761-9
Hasło przedm.: Logika * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Łukasiewicz Jan. *
SYGNATURA: 212197 ; 212198


93/271

AUT: Kotarbiński Tadeusz
TYT: Sprawność i błąd: (z myślą o dobrej robocie nauczyciela) / Tadeusz Kotarbiński.
NR WYD: Wyd. 5.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1970
OBJ: 305,[3] s., [1] k. portr., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczanie * efektywność. *
Hasło przedm.: Nauczyciele. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Prakseologia * zagadnienia. *
SYGNATURA: W.3248 ; 212552


94/271

AUT: Kotarbiński Tadeusz
TYT: Myśli o myśleniu / Tadeusz Kotarbiński.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1958
OBJ: 936,[1] s., 20 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Wybór pism / Tadeusz Kotarbiński. T. 2
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Myślenie. *
Hasło przedm.: Semantyka logiczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
Hasło przedm.: Filozofia * szkolnictwo wyższe. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 212598


95/271

AUT: Hegel Georg Wilhelm Friedrich
TYT: Nauka logiki / Georg Wilhelm Friedrich Hegel, przeł. i objaśn. opatrz. Adam Landman. T. 1.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1967
OBJ: VIII,597,[4] s., [1] k. tabl., portr., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii ; [86])
UW: [Tyt. oryg.:] Wissenschaft der Logik.
DOD: Lit. err.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 52403 ; 182617 ; 190446


96/271

AUT: Bolzano Bernard
TYT: Paradoksy nieskończoności / Bernard Bolzano, przekł. Łucji Pakalskiej, pod red. Tadeusza Czeżowskiego ; przejrz. i wst. poprzedził Tadeusz Kotarbiński.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1966
OBJ: XXVI,143,[2] s., [1] k. tabl., portr., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii / [81])
UW: Tyt. oryg.: Paradoxien des Unendlichen.
DOD: Lit., skor., err.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Matematyka. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Filozofia. *
SYGNATURA: 37196 ; 58253 ; 182628 ; 190447


97/271

AUT: Jones Hugh O.
TYT: Die ||Logik theologischer Perspektiven: eine sprachanalytische Untersuchung / Hugh O. Jones.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1985
OBJ: 246 s., 23 cm,
SERIA: (Forschungen zur Systematischen und Okumenischen Theologie ; Bd. 48)
DOD: Anh., Verz. der zitierten Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-525-56254-3
Hasło przedm.: Religia * filozofia. *
Hasło przedm.: Teologia chrześcijańska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Język. *
SYGNATURA: 81943


98/271

AUT: Słupecki Jerzy , Hałkowska Katarzyna , Piróg- Rzepecka Krystyna
TYT: Logika matematyczna / Jerzy Słupecki, Katarzyna Hałkowska, Krystyna Piróg-Rzepecka.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999
OBJ: 329,[2] s., rys., 24 cm,
DOD: Uwagi historyczne, lit., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-12958-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 212825 ; 215300


99/271

AUT: Devlin Keith
TYT: Żegnaj, Kartezjuszu: rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu / Keith Devlin, przeł. Barbara Stanosz.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
OBJ: 394 s., rys., sch., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Goodbye, Descartes : the end of logic and the search for a new cosmology of the mind
DOD: Lit. uzup., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7180-101-7
Hasło przedm.: Umysł. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Myślenie. *
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Językoznawstwo kognitywne. *
Hasło przedm.: Nauka * filozofia. *
SYGNATURA: 212904


100/271

AUT: Quine, Willard Van Orman
TYT: Z punktu widzenia logiki: dziewięć esejów logiczno-filozoficznych / Willard Van Orman Quine, przeł. Barbara Stanosz.
WYD: Warszawa : Fundacja "Aletheia", 2000
OBJ: 223,[2] s., 19 cm,
UW: Podst. przekł.: From a logical point of view. Nine logico-philosophical essays.
DOD: Źród. esejó, bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-87045-51-9
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 190679


101/271

TYT: Studies in logic, grammar and rhetoric / ed. by Halina Święczkowska. [T.] 10-11.
WYD: Białystok : Dział Wydaw. Filii Uniw. Warszawskiego, 1991-1992
OBJ: 133 s., 21 cm,
SERIA: (Papers of Warsaw University, Białystok Branch, ISSN 0860-150X ; No 75: Humanities ; Vol. 16: L - Logic) - (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric ; 10-11)
DOD: Lit. przy art.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Matematyka * filozofia. *
Hasło przedm.: Leibniz Gottfried Wilhelm. *
Hasło przedm.: Wright Georg Henrik von. *
SYGNATURA: 214065


102/271

TYT: Studies in logic, grammar and rhetoric / ed. by Halina Święczkowska. [T.] 12-13.
WYD: Białystok : Dział Wydaw. Filii Uniw. Warszawskiego, 1993-1994
OBJ: 123 s., 21 cm,
SERIA: (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, [ISSN 0860-150X] ; 12-13)
DOD: Lit. przy art.
JĘZ: eng
ISBN: 83-86423-29-3
Hasło przedm.: Logika deontyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Język * filozofia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214065


103/271

TYT: Emil L. Post and the problem of mechanical provability: a survey of Post's contributions in the centenary of his birth / [ed.: Halina Święczkowska, Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniw. w Białymstoku].
WYD: Białystok : Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 1998
OBJ: 124 s., 23 cm,
SERIA: (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric / Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniw. w Białymstoku, ISSN 0860-150X ; 2(15))
DOD: Tab., lit.
JĘZ: eng
ISBN: 83-87884-07-3
Hasło przedm.: Logika matematyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Post Emil Leon. *
SYGNATURA: 214713


104/271

AUT: Grzegorczyk Andrzej
TYT: Logic - a human affair / Andrzej Grzegorczyk, Inst. Filozofii i Socjologii PAN.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", 1997
OBJ: 147 s., 24 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 83-85838-09-6
Hasło przedm.: Ontologia. *
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna. *
Hasło przedm.: Semantyka logiczna. *
Hasło przedm.: Prawda * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214724


105/271

AUT: Nieznański Edward
TYT: Logika: podstawy, język, uzasadnianie / Edward Nieznański.
WYD: Warszawa : C.H. Beck, 2000
OBJ: XIII,179 s., sch., rys., 21 cm,
SERIA: (Podręczniki Prawnicze)
DOD: Lektura pomocnicza, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7110-744-7
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 216723 ; 216724 ; 217271 ; 239718


106/271

TYT: Studies in logic, grammar and rhetoric. [Vol.] 9 / ed. by Halina Święczkowska.
WYD: Białystok : Dział Wydaw. Filii Uniw. Warszawskiego, 1990
OBJ: 82 s., rys., 21 cm,
SERIA: (Papers of Warsaw University, Białystok Branch, ISSN 0860-150X ; No 73) - (Humanities ; Vol. 15: L - Logic)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Język * filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Harris Zellig S. *
SYGNATURA: 214865


107/271

AUT: Chyrowicz Barbara SSpS
TYT: Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki / Barbara Chyrowicz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000
OBJ: 370 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 86)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-89-3
Hasło przedm.: Genetyka. *
Hasło przedm.: Bioetyka. *
Hasło przedm.: Ryzyko. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 215094


108/271

AUT: Wittgenstein Ludwig
TYT: Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein, przeł. i wst. opatrz. Bogusław Wolniewicz.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000
OBJ: XLII,109,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol (oryg. ger)(oryg. eng)
ISBN: 83-01-12337-0
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
SYGNATURA: 191122


109/271

AUT: Bibler Vladimir Solomonovic
TYT: Myślenie jako dialog / Władimir Bibler, przeł. i wst. opatrz. Janusz Dobieszewski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 347,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Myśli Współczesnej)
UW: Tyt. oryg.: Myslenie kak tvorcestvo : vviedienie v logiku myslennogo dialoga.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00733-6
Hasło przedm.: Myślenie * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Dialog. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 183518 ; 184320 ; 194604


110/271

AUT: Kotarbiński Tadeusz
TYT: Kurs logiki dla prawników / Tadeusz Kotarbiński.
WYD: Warszawa : Gebethner i Wolff, 1961
OBJ: 255 s., 20 cm,
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 50576 ; 202282


111/271

TYT: Z historii polskiej logiki / pr. zb. pod red. Waldemara Voise i Zofii Skubała-Tokarskiej.
WYD: Wrocław [et. al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1981
OBJ: 333,[1] s., 25 cm,
DOD: Bibliogr., sum., sod., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-00652-9
Hasło przedm.: Logika * Polska * 17-20 w. *
SYGNATURA: 76030 ; 215936


112/271

AUT: Czeżowski Tadeusz
TYT: Logika: podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne / Tadeusz Czeżowski.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1949
OBJ: 273 s., rys., tab., 25 cm,
DOD: Wykaz bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 215968


113/271

AUT: Lyndon Roger C.
TYT: O logice matematycznej / Roger C. Lyndon, [tł. Wiktor Marek].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1968
OBJ: 111 s., 17 cm,
SERIA: (Małe Monografie PWN) - (Matematyka)
UW: Tyt. oryg.: Notes on logic.
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 52533 ; 191373


114/271

AUT: Hodges Andrew
TYT: Turing / Andrew Hodges, przekł. Justyna Nowotniak.
WYD: Warszawa : Amber, 1998
OBJ: 95,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Wielcy Filozofowie) - (Miniatury Filozoficzne)
UW: Tyt. oryg.: Turing. A natural philosopher.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7169-568-3
Hasło przedm.: Logika matematyczna * Wielka Brytania * 20 w. *
Hasło przedm.: Turing Alan. *
SYGNATURA: 191547


115/271

AUT: Suszko Roman
TYT: Odrzucenie aksjomatu Fregego i reifikacja sytuacji / Roman Suszko.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
OBJ: 92 s., 21 cm,
SERIA: (Stany Rzeczy - Sytuacje - Zdarzenia ; T. 6)
DOD: Bibliogr., dod.: Pewne uogólnienie logiki modalnej (Jerzy Słupecki)
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1605-2
Hasło przedm.: Logika modalna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika matematyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Semantyka logiczna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 217172


116/271

AUT: Odrowąż- Sypniewska Joanna
TYT: Zagadnienie nieostrości / Joanna Odrowąż-Sypniewska, Uniw. Warszawski, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem.
WYD: Warszawa : Wydz. Filozofii i Socjologii Uniw. Warszawskiego, 2000
OBJ: [6],163 s., 22 cm,
SERIA: (Biblioteka "Filozofii Nauki" ; 2)
DOD: Sum., ind., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87963-04-6
Hasło przedm.: Semantyka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
SYGNATURA: 217478 ; 218107 ; 219567


117/271

AUT: Husserl Edmund
TYT: Badania logiczne. T. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 1 / Edmund Husserl, przeł., wst. poprz. i przyp. opatrz. Janusz Sidorek ; przekł. przejrz. Andrzej Półtawski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000
OBJ: LXXI,686,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
UW: Tyt. oryg.: Logische Untersuchungen.
UW:
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-01-12933-6
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
SYGNATURA: 204905


118/271

TYT: Elementy logiki prawniczej: definicje, podziały i typy argumentacji / Tomasz Chodakowski [et al.], pod red. nauk. Edwarda Nieznańskiego.
WYD: Warszawa : Poznań : "Iuris" |Pol. Wydaw. Prawnicze, 2000
OBJ: 248 s., rys., 21 cm,
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-913450-3-3
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 217787


119/271

TYT: Filozofia i logika: w stronę Jana Woleńskiego / [red. Jan Hartman, współpr. red.: Krystyna Dulińska et. al.].
WYD: Kraków : Aureus, 2000
OBJ: 468,[3] s., [1] k. portr., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Lit., spis publ. J. Woleńskiego
JĘZ: pol
ISBN: 83-87887-16-1
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Ontologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Metodologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Woleński Jan. *
SYGNATURA: 218025 ; 218861


120/271

TYT: Sudamerikanische Beitrage zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik / hrsg. von Niels Offenberger und Alejandro G. Vigo.
WYD: Hildesheim : Zuruch : New York : Georg Olms, 1997
OBJ: X,296 s., [tab.], [wykr.], 21 cm,
SERIA: (Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, ISSN 0176-0386 ; Bd. 7)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-487-10492-X
Hasło przedm.: Logika * Ameryka Południowa * 20 w. *
Hasło przedm.: Arystoteles. *
SYGNATURA: 218289


121/271

TYT: Beitrage zum Satz vom Widerspruch und zur Aristotelischen Pradikationstheorie / hrsg. von Niels Offenberger und Mirko Skarica.
WYD: Hildesheim : Zuruch : New York : Georg Olms, 2000
OBJ: VII,377 s., tab., 21 cm,
SERIA: (Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, ISSN 0176-0386 ; Bd. 8)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-487-11172-1
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia * historia * Grecja * 4 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Arystoteles. *
SYGNATURA: 218290


122/271

AUT: Stanosz Barbara
TYT: Wprowadzenie do logiki formalnej: podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1985
OBJ: 104,[4] s., rys., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-0105515-4
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 218442 ; W.8060 ; W.8061 ; W.8066


123/271

AUT: Żukrowska Aleksandra
TYT: W stronę teorii sensu / Aleksandra Żukrowska.
WYD: Szczecin : Fundacja im. Kazimierza Ajdukiewicza na rzecz Rozwoju Nauk Filozoficznych, 1996
OBJ: [2],142 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Nowej Krytyki" ; nr 4)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902981-3-9
Hasło przedm.: Prawda * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika modalna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Semantyka logiczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
SYGNATURA: 218462


124/271

AUT: Geier Manfred
TYT: Gra językowa filozofów: od Parmenidesa do Wittgensteina / Manfred Geier, przeł. Janusz Sidorek.
WYD: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000
OBJ: 318 s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Das Sprachspiel der Philosophen. Von Parmenides bis Wittgenstein.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-87045-66-7
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika * historia. *
Hasło przedm.: Filozofia * historia. *
SYGNATURA: 191608


125/271

AUT: Kwiatkowski Tadeusz
TYT: Szkice z historii logiki ogólnej / Tadeusz Kwiatkowski, [red. nauk.: Paweł. J. Smoczyński].
WYD: Lublin : Inst. Wydaw. |"Daimonion", 1993
OBJ: 402,[1] s., fot., 24 cm, err
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85839-07-0
Hasło przedm.: Logika * historia. *
SYGNATURA: 218588


126/271

AUT: Garbacz Paweł
TYT: Logika zdań, jedna czy wiele / Paweł Garbacz, Wydz. Filozofii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 148 s., tab., 24 cm, err.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0751-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 218803


127/271

AUT: Suszko Roman
TYT: Wybór pism / Roman Suszko, pod red. Mieczysława Omyły.
WYD: Warszawa : Znak - Język - Rzeczywistość, Pol. Tow. Semiotyczne, 1998
OBJ: 252 s., [1] k. portr., tab., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Myśli Semiotycznej / Pol. Tow. Semiotyczne, ISSN 0867-2261 ; 42)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85372-31-8
Hasło przedm.: Logika matematyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Semantyka logiczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Ontologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika modalna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Wittgenstein Ludwig. *
Hasło przedm.: Frege Gottlob. *
SYGNATURA: 219013


128/271

AUT: Stanosz Barbara
TYT: Ćwiczenia z logiki / Barbara Stanosz.
NR WYD: Wyd. 7.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980
OBJ: 179,[2] s., rys., 20 cm,
DOD: Ind., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-01270-6
Hasło przedm.: Logika * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 191830


129/271

AUT: Jabłońska- Bonca Jolanta
TYT: O prawie, prawdzie i przekonywaniu / Jolanta Jabłońska-Bonca.
WYD: Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1999
OBJ: [2],189 s., tab., rys., 24 cm,
SERIA: (ABC dla Administracji)
DOD: Aneks, wykaz rys.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87739-21-9
Hasło przedm.: Prawo * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Retoryka * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria poznania * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Administracja * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 219602


130/271

AUT: Bombik Mieczysław
TYT: Pojęcie błędu petitionis principii / Mieczysław Bombik.
WYD: Warszawa : Akad. Teologii Katolickiej, 1991
OBJ: 103 s., wykr., 24 cm,
SERIA: (Miscellanea Logica, ISSN 0860-1836 ; T. 4)
DOD: Aneksy, Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * błędy. *
SYGNATURA: 85397 ; 220336


131/271

AUT: Jadacki Jacek Juliusz
TYT: Spór o granicę języka: elementy semiotyki logicznej i metodologii / Jacek Juliusz Jadacki, Uniw. Warszawski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2001
OBJ: 331 s., rys., ryc., wykr., 21 cm,
UW: Tekst oprac. na podst. wykładów z lat 1997-2000 mianych w Inst. Filozofii Uniw. Warszawskiego.
DOD: Skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86951-85-0
Hasło przedm.: Semiotyka * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 220517


132/271

TYT: Logiczne podstawy rozumowań 2 / pod red. Ludwika Kostro i Jana Przybyłowskiego.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1997
OBJ: 145 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-775-1
Hasło przedm.: Rozumowanie. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 220566


133/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: [Wyd. 10].
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001
OBJ: [2],273,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-10502-X
Hasło przedm.: Logika matematyczna * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 202999


134/271

AUT: Trzęsicki Kazimierz
TYT: Logika: nauka i sztuka / Kazimierz Trzęsicki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
NR WYD: [Wyd. 2 poszerz. i popr.]
WYD: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2000
OBJ: 389 s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87256-12-9
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 220890


135/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2001
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-01373-7
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 203353


136/271

AUT: Boruta Adam
TYT: Semiotyczne i logiczne spojrzenie na język: skrypt dla studentów wydziału humanistycznego / Adam Boruta.
WYD: Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1993
OBJ: 63 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85693-20-3
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Semiotyka * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 203429


137/271

AUT: Husserl Edmund
TYT: Badania logiczne. T. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Cz. 2 / Edmund Husserl, przeł. i przyp. opatrz. Janusz Sidorek ; przekł. przejrz. Andrzej Półtawski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000
OBJ: XV,318 s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
UW: Tyt. oryg.: Logische Untersuchungen.
UW:
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-01-13151-9
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
SYGNATURA: 192355


138/271

AUT: Worenwu Irokansi Ayaya
TYT: Synthesis of major logical theory in Aristotle: a semantical and mathematical examinations of Aristotle's syllogistics, the historical paradoxes and its interpretations by the modern logical masters / Irokansi Ayaya Worenwu, Pont. Univ. Lateranensis, Fac. Philosophiae.
WYD: Rome : Pont. Univ. Lateranensis, 1999
OBJ: [2],XIV,83,[1] s., ryc., 24 cm,
UW: An Excerpt Sum. of Doctoral Diss. in Logical Philosophy.
DOD: App., wybr. bibliogr.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Sylogistyka. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Arystoteles. *
SYGNATURA: 220951


139/271

AUT: Woleński Jan
TYT: Essays in the history of logic and logical philosophy / Jan Woleński, forew. Christian Thiel.
WYD: Kraków : [Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego], 1999
OBJ: 279 s., tab., 24 cm,
SERIA: (Dialogikon / Uniw. Jagielloński, ISSN 1505-4594 ; vol. 8)
DOD: Bibliogr., ind., o aut.
JĘZ: eng
ISBN: 83-233-1239-7
Hasło przedm.: Filozofia * historia * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Prawda * filozofia. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
Hasło przedm.: Logika * historia. *
SYGNATURA: 203630


140/271

AUT: Żarnecka- Biały Ewa
TYT: Mała logika: podstawy logicznej analizy tekstów, wnioskowania i argumentacji / Ewa Żarnecka-Biały.
NR WYD: Wyd. 3 rozsz.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999
OBJ: 129 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Wskazówki bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-1240-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 203672


141/271

AUT: Kijania- Placek Katarzyna
TYT: Prawda i konsensus: logiczne podstawy konsensualnego kryterium prawdy / Katarzyna Kijania-Placek, przedm. Jacek J. Jadacki.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000
OBJ: 150,[2] s., [1] k. tabl., wykr., 24 cm,
SERIA: (Dialogikon / Uniw. Jagielloński, ISSN 1505-4594 ; Vol. 9)
DOD: Bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-1320-2
Hasło przedm.: Prawda * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 203674


142/271

AUT: Kiczuk Stanisław
TYT: Przedmiot logiki formalnej oraz jej stosowalność / Stanisław Kiczuk, Wydz. Filozofii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2001
OBJ: 205 s., 20 cm,
DOD: Sum., spis bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0898-4
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 226333


143/271

AUT: Suchoń Wojciech
TYT: Wykłady o dziejach logiki dawniejszej / Wojciech Suchoń.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001
OBJ: 156 s., 24 cm,
DOD: Ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-1525-6
Hasło przedm.: Logika * historia. *
SYGNATURA: 226478


144/271

AUT: Żabski Eugeniusz
TYT: Logiki nihilistyczne, czyli teorie prawd "powierzchownych" i "głębokich" / Eugeniusz Żabski.
WYD: Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001
OBJ: 290 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7085-563-6
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 226502


145/271

AUT: Szymanek Krzysztof
TYT: Sztuka argumentacji: słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2001
OBJ: 386,[1] s., tab., 24 cm,
DOD: Wybr. lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13419-4
Hasło przedm.: Logika * słowniki.
Hasło przedm.: Retoryka * słowniki.
SYGNATURA: 226520 ; 235465


146/271

TYT: Logos - rozum i logika / red. nauk. Piotr Leśniewski, Zbigniew Tworak.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Inst. Filozofii, Uniw. im. A. Mickiewicza, 2001
OBJ: 219 s., rys., 21 cm,
SERIA: (Pisma Filozoficzne / Wydaw. Nauk. Inst. Filozofii, Uniw. im. A. Mickiewicza ; t. 79)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7092-068-3
Hasło przedm.: Logos. *
Hasło przedm.: Rozumowanie. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 226647


147/271

AUT: Pogorzelski Witold
TYT: Notions and theorems of elementary formal logic / Witold A. Pogorzelski, [transl. by Aleksander W. Pogorzelski].
WYD: Białystok : [Uniw. Warszawski - Filia w Białymstoku], 1994
OBJ: 525 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng (oryg. pol)
ISBN: 83-86423-10-2
Hasło przedm.: Logika matematyczna * słowniki.
SYGNATURA: 227661


148/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień.
NR WYD: Wyd. 4 rozsz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2001
OBJ: 501,[6] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 88)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-039-1
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 227677


149/271

AUT: Wyznakiewicz Juliusz
TYT: Teoria nauk formalnych według Jana Łukasiewicza / Juliusz Wyznakiewicz.
WYD: Toruń : "Adam Marszałek", 2001
OBJ: 117 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7174-975-9
Hasło przedm.: Logika * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Matematyka * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Łukasiewicz Jan. *
SYGNATURA: 227892


150/271

AUT: Cetwiński Olgierd
TYT: Teoria narracji politologicznej / Olgierd Cetwiński, Inst. Politologii Uniw. Zielonogórskiego.
WYD: Warszawa : Zielona Góra : ASPRA-JR, 2002
OBJ: 142,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88766-29-5
Hasło przedm.: Narracja. *
Hasło przedm.: Polityka * teoria. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Semantyka * zagadnienia. *
SYGNATURA: 228281


151/271

AUT: Stanosz Barbara
TYT: Ćwiczenia z logiki / Barbara Stanosz.
NR WYD: [Wyd. 12].
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2001
OBJ: 179,[2] s., 23 cm,
DOD: Aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-12734-1
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 228813 ; 228812


152/271

AUT: de Rijk Lambert Marie
TYT: Aristotle: semantics and ontology. Vol. 1: General introduction; The works on logic / L.M. de Rijk.
WYD: Leiden : Boston : Koln : Brill, 2002
OBJ: XVIII,749 s., 25 cm,
SERIA: (Philosophia antiqua : a series of studies on ancient philosophy, ISSN 0079-1687 ; Vol. 91/I)
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 90-04-12324-5
Hasło przedm.: Logika * Grecja * 4 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Arystoteles. *
SYGNATURA: 229290


153/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1976
OBJ: 301,[1] s., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego) / Tow. Nauk. KUL
DOD: Poradnik dla samouków i kandydatów na studia filozoficzne, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Archiwalny: 223834


154/271

TYT: Mała encyklopedia logiki / [konsult. nauk. Tadeusz Kotarbiński], [red. Witold Marciszewski]; [aut. Kazimierz Czarnota]; [et. al.].
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich - Wydaw., 1970
OBJ: XVII,383,[1] s., rys., [tab.], 24 cm, err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * encyklopedie.
SYGNATURA: Archiwalny: 223713


155/271

AUT: Kubiński Tadeusz , Mikołajewicz Bolesław , Skarżyński Edmund , Stelzner Werner
TYT: Autoreferaty z odczytów i wykładów / Tadeusz Kubiński, Bolesław Mikołajewicz, Edmund Skarżyński, Stelzner Werner.
WYD: [s. e.] : [s. l.], 1976
OBJ: [1],66-111 s., 24 cm,
UW: Ruch Filozoficzny - T. 34 - Rok 1976, Nr 1-2
DOD: Przegląd czasopism (zestawił W. Mincer)
JĘZ: pol ger
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: Archiwalny: 225277


156/271

TYT: Dzieła Jana Śniadeckiego. T. 4 / wyd. nowe Michała Balińskiego.
WYD: Warszawa : Nakł. |Augusta Emmanuela Glucksberga, 1837
OBJ: X,252 s., 15 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Język polski. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Retoryka. *
Hasło przedm.: Meteorologia. *
Hasło przedm.: Matematyka. *
SYGNATURA: Archiwalny: TYLKO NA MIEJSCU: 224745


157/271

AUT: Chyrowicz Barbara SSpS
TYT: Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki / Barbara Chyrowicz.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 370 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 90)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-061-8
Hasło przedm.: Genetyka. *
Hasło przedm.: Bioetyka. *
Hasło przedm.: Ryzyko. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 230205


158/271

TYT: Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw university: studies and contributions to the 11th international congress of logic, methodology and philosophy of science, Kraków (Cracow) August 20-26, 1999 / ed. by: Mieszko Tałasiewicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2002
OBJ: 180 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., [nota o aut.]
JĘZ: eng
ISBN: 83-86951-99-0
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Metodologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * filozofia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 230381


159/271

TYT: Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.], pod red. nauk. Andrzeja Malinowskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2002
OBJ: 321 s., rys., 23 cm,
DOD: Aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7334-122-6
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 230445 ; Czytelnia: IV. Log. 12.: 230446


160/271

AUT: Jadacki Jacek Juliusz
TYT: O pojęciu istnienia / Jacek Juliusz Jadacki.
WYD: Warszawa : [s. ed.], 1996
OBJ: S. 59-69, 22 cm,
UW: [Nadb. z:] "W świecie znaków : księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Pelca" pod red. Jacka Juliusza Jadackiego i Witolda Strawińskiego. Warszawa 1996.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Istnienie i istota. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: B.4136


161/271

AUT: Jadacki Jacek Juliusz
TYT: Preambula fidei: w związku z książką ks. Piotra Moskala "Spór o racje religii" / Jacek Juliusz Jadacki.
WYD: [S. l. : s. ed.], 2001
OBJ: S. 59-74, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, Nr 3 (39).
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Religia * filozofia. *
Hasło przedm.: Moskal Piotr, ks. * "Spór o racje religii". *
SYGNATURA: B.4137


162/271

AUT: Ting-hua Wang
TYT: Sytuacja logiki we współczesnych Chinach / Wang Ting-hua, Jacek Jukiusz Jadacki.
WYD: [S. l. : s. ed.], 1991
OBJ: S. 119-122, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Ruch Filozoficzny T. 48 (1991) nr 2.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * Chiny. *
SYGNATURA: B.4140


163/271

AUT: Jadacki Jacek Juliusz
TYT: Język i świat / Jacek Juliusz Jadacki.
WYD: [S. l. : s. ed.], 1977
OBJ: S. 99-101, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Przegląd Humanistyczny 2, 1997
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Bogusławski Andrzej * "Świętość jakości życia?". *
SYGNATURA: B.4144


164/271

AUT: Jadacki Jacek Juliusz
TYT: Kłopoty z prawdą / Jacek Juliusz Jadacki.
WYD: [S. l. : s. ed.], 2002
OBJ: S. 193-201, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Roczniki Filozoficzne T. L, z. 1 - 2002.
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Prawda * filozofia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: B.4145


165/271

AUT: Quine, Willard Van Orman
TYT: Filozofia logiki / Willard Van Orman Quine, przeł. Barbara Stanosz.
WYD: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002
OBJ: 207 s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Philosophy of Logic.
DOD: Lit. uzup., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-87045-100-1
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 193437


166/271

AUT: Quine, Willard Van Orman
TYT: Filozofia logiki / Willard Van Orman Quine, przeł. Barbara Stanosz.
WYD: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002
OBJ: 207 s., 20 cm,
UW: Podst. przekł.: Philosophy of logic.
DOD: Lit. uzup., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-87045-100-1
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 193601 ; 193437


167/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: [Wyd. 12
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2002
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-1373-7
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 232119


168/271

TYT: Studies in logic and theory of knowledge. Vol. 5 / ed. by Stanisław Kiczuk, Józef Herbut, Antoni B. Stępień.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, [2002]
OBJ: 279,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 91)
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 83-7306-070-7
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
SYGNATURA: 232631


169/271

AUT: Siegfried Hans Joachim
TYT: Od teorii mnogości do algebry logiki: zastosowanie algebry logiki w technice cyfrowej / H. J. Siegfried, z jęz niem. przeł.: M. P. Kaźmierkowski i A. Wójciak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1977
OBJ: 131,[1] s., tab., rys., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Von der Mengenlehre zur Schaltalgebra. Die praktische Anwendung der Schaltalgebra in der Digitaltechnik.
DOD: Wykaz lit., lit. uzup. w jęz. pol., skor.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Teoria mnogości. *
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 233994


170/271

AUT: Wójcicki Ryszard
TYT: Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy / Ryszard Wójcicki.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Scholar", 2003
OBJ: 296 s., diag., 23 cm,
DOD: Lit. uzup., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 234176


171/271

AUT: Pietruszczak Andrzej
TYT: Metamereologia / Andrzej Pietruszczak.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000
OBJ: 235 s., wzory, 24 cm,
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-1202-9
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 234381


172/271

TYT: Logika & filozofia logiczna / zebr. i zred. Jerzy Perzanowski i Andrzej Pietruszczak., Uniw. Mikołaja Kopernika.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000
OBJ: 499 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Filozofia/Logika, Filozofia Logiczna 1996-1998)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 234499


173/271

AUT: Cabak Henryk
TYT: Wybrane zagadnienia z logiki: wykłady z semiotyki logicznej i logiki formalnej / Henryk Cabak, Janusz Sobiecki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
WYD: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 1998
OBJ: 212 s., sch., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86228-40-7
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 234746


174/271

AUT: Borger Egon
TYT: The ||classical decision problem / Egon Borger, Erich Gradel, Yuri Gurevich.
NR WYD: [2. printing of the 1. ed.]
WYD: Berlin [et al.] : Springer, 1997
OBJ: X,482 s., ryc., 24 cm,
SERIA: (Universitext)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 235112


175/271

AUT: Kaczyński Edward OP
TYT: La ||ricerca logica di I. M. Bocheński durante il suo insegnamento all' "Angelicum" (1934-1939) / Edward Kaczyński, O.P.
WYD: Roma : [s. ed.], 2003
OBJ: S. 9-33, 24 cm,
UW: Estr. da "Angelicum" 80 (2003), pp. 9-33.
DOD: Lit.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Logika * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Bocheński Innocenty Józef Maria, OP. *
Hasło przedm.: Rzym, miasto * Angelicum. *
SYGNATURA: B.4229


176/271

AUT: Skarbek Władysław W.
TYT: Propedeutyka logiki: skrypt dla studentów pedagogiki / Władysław W. Skarbek.
WYD: Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999
OBJ: 161,[2] s., rys., wykr., tab., 24 cm, err.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87050-59-8
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 236552


177/271

AUT: Sokołowski Stanisław J.
TYT: Logika w racjonalnym działaniu: zastosowania praktyczne / Stanisław J. Sokołowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003
OBJ: 279 s., rys., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * stosowanie. *
SYGNATURA: 237275


178/271

TYT: Alfred Tarski: dedukcja i semantyka / pod red. Jacka Juliusza Jadackiego.
WYD: [Warszawa] : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2003
OBJ: 180 s., fot., faks.,, 24 cm,
UW: Mat. Sympozjum Inst. Filozofii Uniw. Warszawskiego, Pol. Tow. Filozoficznego i Tow. Nauk. Warszawskiego odbytego 15 I 2001 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, Nowy Świat 72 (I piętro) z okazji setnej rocznicy urodzin Alfreda Tarskiego (14 I 1901 Warszawa - 27 X 1983, Berkeley)
DOD: Lit., tabl. geneal.
JĘZ: pol fre
ISBN: 83-89100-34-7
Hasło przedm.: Logika * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Tarski Alfred * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 237458


179/271

TYT: Alternative logics: do sciences need them? / ed.: Paul Weingartner.
WYD: Berlin [et al.] : Springer, [2003]
OBJ: XVII,367,[1] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Physics and astronomy)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 3-540-40744-8
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Nauka * filozofia. *
SYGNATURA: 237576


180/271

AUT: Zino'vev Aleksandr Aleksandrovic
TYT: Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej / Aleksander Zinowiew, [tłum. Jerzy Jaroń].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1965
OBJ: 193,[2] s., 19 cm, err.
UW: Tyt. oryg.: Filosofskie problemy mnogoznacnoj logiki.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Logika matematyczna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 195056


181/271

TYT: Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.], pod red. nauk. Andrzeja Malinowskiego.
NR WYD: Wyd. 3.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2007
OBJ: 362 s., 24 cm,
DOD: Indeks. Aneks: zbiór pytań kontrolnych.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 260365 ; 260366


182/271

AUT: Wójcicki Ryszard
TYT: Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy / Ryszard Wójcik.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Scholar", 2003
OBJ: 296 s., 23 cm,
DOD: Lit. uzup., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7383-012-X
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 238222


183/271

AUT: Pasenkiewicz Kazimierz
TYT: Logika ogólna. T. 1 / Kazimierz Pasenkiewicz.
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., 1963
OBJ: 178 s., wzory, 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 36142 ; 36143 ; 36144 ; 36145 ; 36146 ; 36147 ; 36148 ; 36149 ; 36150


184/271

AUT: Giedymin Jerzy
TYT: Problemy, założenia, rozstrzygnięcia: studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych / Jerzy Giedymin.
WYD: Poznań : Państ. Wydaw. Nauk., 1964
OBJ: 196 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Monografie / Pol. Tow. Nauk, Oddz. w Poznaniu ; nr 10)
DOD: Słownik ważniejszych terminów, bibliogr., streszcz. w jęz., ang i ros.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 50983


185/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej KUL.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski, 1978
OBJ: 301,[3] s., 24 cm, err.
DOD: Dod., ind., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 71962


186/271

AUT: Ziembiński Zygmunt
TYT: Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński.
NR WYD: Wyd. 12 popr.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1984
OBJ: 261,[2] s., rys., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 78187 ; 79323


187/271

AUT: Ziembiński Zygmunt
TYT: Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński.
NR WYD: Wyd. 13 przejrz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1987
OBJ: 261,[1] s., rys., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-05153-1
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 81449


188/271

AUT: Hegel Georg Wilhelm Friedrich
TYT: Nauka logiki. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel, przeł. i objaśn. opatrz. Adam Landman.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1968
OBJ: IX,805,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii ; [86])
UW: [Tyt. oryg.:] Wissenschaft der Logik.
DOD: Lit. err.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 44983


189/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: Wyd. 13.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2003
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 239663


190/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: Wyd. 13.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2003
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 239664


191/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: Wyd. 13.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2003
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 239665


192/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: Wyd. 13.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2003
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 239666


193/271

AUT: Rasiowa Helena
TYT: Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa.
NR WYD: Wyd. 13.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2003
OBJ: 302,[2] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Algebra * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Czytelnia: XXVII.Mat.13.: 239667


194/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2004
OBJ: 271,[5] s., 20 cm,
DOD: Lit. uzup., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13950-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 239685


195/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2004
OBJ: 271,[5] s., 20 cm,
DOD: Lit. uzup., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13950-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 239686


196/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2004
OBJ: 271,[5] s., 20 cm,
DOD: Lit. uzup., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13950-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 239687


197/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2004
OBJ: 271,[5] s., 20 cm,
DOD: Lit. uzup., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13950-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 239688


198/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2004
OBJ: 271,[5] s., 20 cm,
DOD: Lit. uzup., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13950-1
Hasło przedm.: Logika matematyczna * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 239689


199/271

AUT: Skarbek Władysław W.
TYT: Logika dla humanistów / Władysław W. Skarbek.
WYD: Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2004
OBJ: 285,[1] s., rys., tab., 25 cm,
DOD: Bibliogr., aneksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki.
SYGNATURA: 239878


200/271

AUT: Krempa Jan
TYT: Elementy logiki, teorii mnogości i algebry / Jan Krempa, Barbara Mażbic-Kulma.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1977
OBJ: 170,[2] s., tab., 21 cm,
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria mnogości. *
Hasło przedm.: Algebra. *
SYGNATURA: 239965


201/271

AUT: Bizam Gyorgy
TYT: Mnogocvetnaja logika: 175 logiceskich zadac / D. Bizam D., Ja. Gerceg, per. s veng. Ju. A. Danilova.
WYD: Moskva : Mir, 1978
OBJ: 433,[3] s., rys., 21 cm,
UW: [Tyt. oryg.:] Sokszinu logika (175 logikai feladat).
JĘZ: rus (oryg. hun)
Hasło przedm.: Logika * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 239966


202/271

AUT: Mill John Stuart
TYT: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. T. 1 / John Stuart Mill, przeł. Czesław Znamierowski ; wst. poprz. Klemens Szaniawski.
WYD: [Warszawa] : Państ. Wydaw. Nauk., 1962
OBJ: XVIII,748,[1] s., [1] k. portr., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
UW: Tyt. oryg.: System of logic ratiocinative and inductive.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 11.1.: 34080 ; 33771 ; 34080 ; 50598 ; 182655


203/271

AUT: Mill John Stuart
TYT: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. T. 2 / John Stuart Mill, przeł. Czesław Znamierowski ; wst. poprz. Klemens Szaniawski.
WYD: [Warszawa] : Państ. Wydaw. Nauk., 1962
OBJ: XVIII,731,[1] s., 19 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Klasyków Filozofii)
UW: Tyt. oryg.: System of logic ratiocinative and inductive
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 11.2.: 34080


204/271

TYT: Logika dla prawników: słownik encyklopedyczny / pod red. Andrzeja Malinowskiego, [aut.]: Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2004
OBJ: 236 s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7334-316-4
Hasło przedm.: Logika * encyklopedie.
SYGNATURA: 240421


205/271

TYT: Logika dla prawników: słownik encyklopedyczny / pod red. Andrzeja Malinowskiego, [aut.]: Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2004
OBJ: 236 s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7334-316-4
Hasło przedm.: Logika * encyklopedie.
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 13.: 240422


206/271

TYT: Logic, language, methodology / [editor dor the vol.: Halina Święczkowska, The Chair of Logic, Informatics and Philosophy of Science Univ. of Białystok].
WYD: Białystok : Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2003
OBJ: 112 s., 23 cm,
SERIA: (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, ISSN 0860-150X ; 6(19)
DOD: Przyp.
JĘZ: eng
ISBN: 83-89031-75-2
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 240624


207/271

AUT: Janeczek Stanisław ks.
TYT: Logika czy epistemologia?: historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki / Stanisław Janeczek, Wydz. Filozofii KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2003
OBJ: 724 s., 24 cm,
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-114-3
Hasło przedm.: Logika * 17-18 w. *
Hasło przedm.: Metodologia * 17-18 w. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * 17-18 w. *
SYGNATURA: 240628


208/271

AUT: Nieznański Edward
TYT: Logika dla prawników: z wykładów prezentowanych w programie PowerPoint / Edward Nieznański.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2003
OBJ: 137 s., rys., 25 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 240654


209/271

AUT: Trzęsicki Kazimierz
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości / Kazimierz Trzęsicki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
WYD: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2004
OBJ: 249 s., rys., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 240679


210/271

AUT: Kotarbiński Tadeusz
TYT: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk / Tadeusz Kotarbiński.
WYD: Lwów : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1929
OBJ: VIII,483,[3] s., 23 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Teoria poznania * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Metodologia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 240794


211/271

AUT: Bremer Józef SJ
TYT: Elementy logiki / Józef W. Bremer.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna |"Ignatianum", 2002
OBJ: 211 s., 20 cm,
DOD: Lit., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88209-60-4 WSF-P "Ignatianum"83-7318-030-3 Wydaw. WAM
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 240839


212/271

AUT: Kraszewski Zdzisław
TYT: Główne zagadnienia logiki / Zdzisław Kraszewski.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1971
OBJ: 201,[2] s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 195426


213/271

AUT: Skarbek Władysław W.
TYT: Logika dla humanistów / Władysław W. Skarbek.
WYD: Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2004
OBJ: 285,[1] s., rys., tab., 25 cm,
DOD: Bibliogr., aneksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki.
SYGNATURA: 241944


214/271

AUT: Semenenko Piotr CR
TYT: Logika / Piotr Semenenko, oprac. i wst. opatrz.: ks. Tadeusz Kaszuba CR ; z jęz. łac. przetł. Andrzej Wójcik.
WYD: Kraków : "Collegium Resurrectianum" ||Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, 2004
OBJ: IX,228,[2] s., faks., rys., 24 cm,
JĘZ: pol lat ger
ISBN: 83-89660-80-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 242161


215/271

AUT: Skarbek Władysław W.
TYT: Logika dla humanistów / Władysław W. Skarbek.
WYD: Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2004
OBJ: 285 s., rys., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki.
SYGNATURA: 243102


216/271

AUT: Marek Wiktor
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz.
NR WYD: Wyd. 12.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2004
OBJ: 271,[5] s., 20 cm,
DOD: Skor. ważniejszych terminów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-13950-1
Hasło przedm.: Logika * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych.
SYGNATURA: 243401


217/271

AUT: Brożek Bartosz
TYT: Defeasibility of legal reasoning / Bartosz Brożek.
WYD: Kraków : Kantor Wydaw. |Zakamycze, 2004
OBJ: 238,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7333-381-9
Hasło przedm.: Logika * stosowanie * prawo. *
Hasło przedm.: Prawo * filozofia. *
SYGNATURA: 244001


218/271

AUT: Ben- Ari Mordechai
TYT: Logika matematyczna w informatyce / Mordechai Ben-Ari, z ang. przeł. Mirosława Miłkowska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, [2005]
OBJ: XIII,343,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Klasyka Informatyki)
UW: Tyt. oryg.: Mathematical logic for computer science.
DOD: Bibliogr., wykaz symboli, skor.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-204-2972-2
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 244414


219/271

AUT: Biłat Andrzej
TYT: Ontologiczna interpretacja logiki: u podstaw ontologii logicznej / Andrzej Biłat.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
OBJ: 235 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-2358-X
Hasło przedm.: Ontologia. *
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 244666


220/271

AUT: Semenenko Piotr CR
TYT: Logika / Piotr Semenenko, oprac. i wst. opatrz.: ks. Tadeusz Kaszuba CR ; z jęz. łac. przetł. Andrzej Wójcik.
WYD: Kraków : "Collegium Resurrectianum" Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, 2004
OBJ: IX,228,[2] s., faks., rys., 24 cm,
SERIA: (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum ; 1)
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-89660-80-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 244713


221/271

AUT: Wajszczyk Józef
TYT: Logiki w logice: o rekonstruowalności nieklasycznych rachunków zdaniowych w logice temporalnej / Józef Wajszczyk.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001
OBJ: 105 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika temporalna * zagadnienia. *
SYGNATURA: 244964


222/271

AUT: Hołówka Teresa
TYT: Kultura logiczna w przykładach / Teresa Hołówka.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2005
OBJ: 145,[1] s., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 245170


223/271

TYT: The ||logic of social research / [editor for the vol.: Halina Święczkowska, ed. by: The Chair of Logic, Informatics and Philosophy of Science, Department of Semiotics Univ. of Białystok].
WYD: Białystok : Wydaw. Uniw. w Białymstoku, 2004
OBJ: 204 s., wykr., 23 cm,
SERIA: (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, ISSN 0860-150X ; 7(20))
DOD: Przyp.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 245238


224/271

AUT: Bremer Józef SJ
TYT: Wprowadzenie do logiki / Józef W. Bremer.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna |"Ignatianum", 2004
OBJ: 237 s., 23 cm,
SERIA: (Myśl Filozoficzna)
DOD: Lit., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7318-419-8 (WAM)83-89631-20-2 ("Ignatianum")
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 14.: 245665


225/271

AUT: Descartes Rene
TYT: Reguły kierowania umysłem; Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne / Rene Descartes, przeł., wst. i przyp. opatrz. Ludwik Chmaj.
NR WYD: Wyd. 3, na podst. wyd. 1, popr. i uzup.
WYD: Kęty : Antyk, 2002
OBJ: 101 s., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Europejska)
UW: Tyt. oryg.: Regulae ad directionem ingenii. la recherche de la verite par la lumiere naturelle.
DOD: Przyp.
JĘZ: pol (oryg. lat)(oryg. fre)
ISBN: 83-88524-52-6
Hasło przedm.: Metodologia. *
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 246826


226/271

AUT: Semenenko Piotr CR
TYT: Logika / Piotr Semenenko, oprac. i wst. opatrz.: ks. Tadeusz Kaszuba CR ; z jęz. łac. przetł. Andrzej Wójcik.
WYD: Kraków : "Collegium Resurrectianum" Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, 2004
OBJ: IX,228,[2] s., faks., rys., 24 cm,
SERIA: (Książnica Zeszytów Historyczno-Teologicznych Collegium Resurrectianum ; 1)
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-89660-80-6
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 247935


227/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień.
NR WYD: Wyd. 4 rozsz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2001
OBJ: 501,[6] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 88)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-039-1
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247944


228/271

AUT: Stępień Antoni B.
TYT: Wstęp do filozofii / Antoni B. Stępień.
NR WYD: Wyd. 4 rozsz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2001
OBJ: 501,[6] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 88)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-039-1
Hasło przedm.: Filozofia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Logika matematyczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247945


229/271

AUT: Wajszczyk Józef
TYT: Logika a czas i zmiana / Józef Wajszczyk.
WYD: Olsztyn : Wydaw. WSP, 1995
OBJ: 171 s., wykr., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 82)
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika temporalna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Czas * filozofia. *
Hasło przedm.: Zmiana, filozofia. *
SYGNATURA: 247992


230/271

TYT: Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2) / ed. by: Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki and Witold Strawiński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2005
OBJ: 199 s., 22 cm,
SERIA: (Biblioteka Filozofii Nauki / Inst. Filozofii Uniw. Warszawskiego ; 8)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
ISBN: 83-89100-63-0
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Metodologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Nauka * filozofia. *
SYGNATURA: 248847


231/271

TYT: Elementy logiki prawniczej: definicje ; podziały i typy argumentacji / pod red. nauk. Edwarda Nieznańskiego, Tomasz Chodkowski [et. al.].
WYD: Warszawa : Poznań : Pol. Wydaw. Prawnicze |"Iuris", 2000
OBJ: 248 s., rys., 20 cm,
DOD: Skor., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-913450-3-3
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 248914


232/271

AUT: Matuszewska Halina
TYT: Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków / Halina Matuszewska, Wojciech Matuszewski.
WYD: Warszawa : "BEL Studio", 2003
OBJ: 142 s., 21 cm,
UW: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Teoria mnogości * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Czytelnia: IV. Log. 15.: 247029


233/271

TYT: Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.], pod red. nauk. Andrzeja Malinowskiego.
NR WYD: Wyd. 2 (dodr.)
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |"LexisNexis", 2005
OBJ: 352 s., 24 cm,
DOD: Aneks: zbiór pytań kontrolnych, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247118


234/271

TYT: Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.], pod red. nauk. Andrzeja Malinowskiego.
NR WYD: Wyd. 2 (dodr.)
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |"LexisNexis", 2005
OBJ: 352 s., 24 cm,
DOD: Aneks: zbiór pytań kontrolnych, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247119


235/271

AUT: Wieczorek Krzysztof
TYT: Wprowadzenie do logiki / Krzysztof Wieczorek.
WYD: Warszawa : "Skrypt", 2005
OBJ: 191 s., rys., 24 cm,
DOD: Słowniczek
JĘZ: pol
ISBN: 83-89522-50-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247187


236/271

AUT: Lakatos Imre
TYT: Dowody i refutacje: logika odkrycia matematycznego / Imre Lakatos, tł.: Michał Kozłowski i Katarzyna Lipszyc ; wst. do wyd. pol.: Wacław Zawadowski ; dod. do wyd. pol.: Jan Baranowski.
WYD: Warszawa : Fund. Literacka TIKKUN im. Małgosi Arkuszewskiej, 2005
OBJ: 268 s., rys., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Proofs and refutations. The logic of Mathematical Discovery.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-85683-37-2
Hasło przedm.: Logika matematyczna. *
SYGNATURA: 196937


237/271

AUT: Czajka Dariusz
TYT: Teoria sądzenia. Cz. 1: Prawda sądowa / Dariusz Czajka.
WYD: Warszawa : Wydaw. Zrzeszenia Prawników Pol., 2005
OBJ: 448 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87218-70-7
Hasło przedm.: Prawda. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Sądownictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 249557


238/271

AUT: Kant Immanuel
TYT: Logika: podręcznik dla wykładowców / Immanuel Kant, przeł., oprac. oraz posł. opatrz. Artur Banaszkiewicz.
WYD: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2005
OBJ: 284,[2] s., 19 cm,
SERIA: (Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii)
UW: Tyt. oryg.: Immanuel Kants Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen.
DOD: Przyp.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-7453-626-8
Hasło przedm.: Logika * podręczniki.
SYGNATURA: 196997


239/271

AUT: Cornforth Maurice
TYT: Nauka przeciw idealizmowi: rozważania nad "czystym empiryzmem" i logiką nowoczesną / Maurice Cornforth.
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949
OBJ: 392 s., 24 cm,
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Empiryzm. *
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 250561


240/271

AUT: Wolter Władysław
TYT: Elementy logiki: wykład dla prawników / W. Wolter, M. Lipczyńska.
WYD: Wrocław : Uniw. Wrocławski im. Bolesława Bieruta, 1969
OBJ: 364 s., 24 cm,
DOD: Lit. pomocnicza
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 250567


241/271

AUT: Bremer Józef SJ
TYT: Wprowadzenie do logiki / Józef W. Bremer.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2004
OBJ: 237 s., 23 cm,
SERIA: (Myśl Filozoficzna)
DOD: Lit., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7318-419-8 (WAM)83-89631-20-2 ("Ignatianum")
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 250675


242/271

AUT: Ajdukiewicz Kazimierz
TYT: Język i poznanie. T. 2: Wybór pism z lat 1945-1963 / Kazimierz Ajdukiewicz
NR WYD: [Wyd. 3.]
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: 425, [3] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. publ. K. Ajdukiewicza s. 409-413, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-01-14710-5 (t.1/2)83-01-14710-5 (t.1/2)978-83-01-14709-9 (t.2)83-01-14709-1 (t.2)
Hasło przedm.: Semantyka. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
SYGNATURA: 251345


243/271

AUT: Ajdukiewicz Kazimierz
TYT: Język i poznanie. T. 1: Wybór pism z lat 1920-1939 / Kazimierz Ajdukiewicz.
NR WYD: [Wyd. 3.]
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: VIII,376,[2] s., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-14710-5 (t.1/2)978-83-01-14710-5 (t.1/2)83-01-14708-3 (t.1)978-83-01-14708-2 (t.1)
Hasło przedm.: Semantyka. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
SYGNATURA: 251346


244/271

AUT: Geach Piotr Tomasz
TYT: Do czego odnoszą się wyrażenia ogólne?: krytyka pewnych teorii średniowiecznych i współczesnych / Piotr Tomasz Geach, przeł. Joanna Odrowąż-Sypniewska ; przekł. przejrz. i posł. opatrz. Jacek Juliusz Jadacki ; Tow. Nauk. Warszawskie.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2006
OBJ: XVIII,153 s., 24 cm,
SERIA: (Biblioteque des Philosophes ; 3)
DOD: Bibliogr., słownik kluczowych terminów
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 251466


245/271

AUT: Tokarz Marek
TYT: Argumentacja, perswazja, manipulacja: wykłady z teorii komunikacji / Marek Tokarz.
WYD: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006
OBJ: 464 s., 24 cm,
UW: Dod. do tyt. zaczerpnięty z okł.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-60083-01-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Perswazja, psychologia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Manipulacja * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Komunikacja społeczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 251657


246/271

AUT: Tokarz Marek
TYT: Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji: zbiór zadań i przykładów do podręcznika "Argumentacja - perswazja - manipulacja" / Marek Tokarz.
WYD: Tychy : Śląskie Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006
OBJ: 152 s., wykr., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89055-38-4
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 252636


247/271

TYT: Wokół logiki i filozofii / red. nauk. Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz.
WYD: Łodź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2005
OBJ: 236 s., [2] k. tabl., tab., fot., 24 cm,
UW: Księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin Prof. Grzegorza Malinowskiego.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7171-895-0
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Język * filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Malinowski Grzegorz * bibliografie.
SYGNATURA: 253243


248/271

AUT: Malinowski Grzegorz
TYT: Logiki wielowartościowe / Grzegorz Malinowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: X,123 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-01-14879-983-01-14879-9
Hasło przedm.: Logika. *
SYGNATURA: 254644


249/271

TYT: Logiczne podstawy rozumowań 3 / pod red. Jarosława Mrozka.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2003
OBJ: 202,[2] s., 21 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7326-184-2
Hasło przedm.: Rozumowanie. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 254858


250/271

AUT: Tokarz Marek
TYT: Argumentacja, perswazja, manipulacja: wykłady z teorii komunikacji / Marek Tokarz.
WYD: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006
OBJ: 464 s., 24 cm,
UW: Dod. do tyt. zaczerpnięty z okł.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-60083-01-0
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Perswazja, psychologia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Manipulacja * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Komunikacja społeczna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256122


251/271

AUT: Świrydowicz, Kazimierz.
TYT: Podstawy logiki modalnej / Kazimierz Świrydowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
WYD: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004
OBJ: 335 s., rys., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 327-328. Indeksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika modalna * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 258210


252/271

AUT: Brożek, Bartosz.
TYT: Rationality and discourse: towards a normative model of applying law / Bartosz Brożek.
WYD: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
OBJ: 321, [1] s., 22 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Prawo * teoria. *
SYGNATURA: 259581


253/271

AUT: Żarnecka- Biały Ewa
TYT: Mała logika: podstawy logicznej analizy tekstów, wnioskowania i argumentacji / Ewa Żarnecka-Biały.
NR WYD: Wyd. 4 rozszerz.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2006
OBJ: 137 s., tab., wykr., 24 cm,
UW: Do książki dołączony jest CD-ROM o sygn. CD.887
DOD: Wskazówki bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-2026-8978-83-233-2026-5
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 256056


254/271

AUT: Vorobej, Mark
TYT: A ||theory of argument / Mark Vorobej.
WYD: Cambridge [et al.] : Cambridge Univ. Press, 2006
OBJ: X, 324 s., 23 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 259445


255/271

AUT: Finocchiaro, Maurice A.
TYT: Arguments about arguments: systematic, critical, and historical essays in logical theory / Maurice A. Finocchiaro.
WYD: Cambridge [et al.] : Cambridge Univ. Press, 2005
OBJ: IX, [1], 467 s., 23 cm,
DOD: Wybr. bibliogr. s. 431-451, ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 259447


256/271

AUT: McGinn, Marie
TYT: Elucidating the "Tractatus": Wittgenstein's early philosophy of logic and language / Marie McGinn.
WYD: Oxford : Clarendon Press, 2006
OBJ: XII,[2],316 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika * Austria * 20 w. *
Hasło przedm.: Język * filozofia. *
Hasło przedm.: Wittgenstein Ludwig * "Tractatus Logico-Philosophicus". *
SYGNATURA: 257769


257/271

TYT: Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.], pod red. nauk. Andrzeja Malinowskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. Prawnicze |LexisNexis, 2002
OBJ: 321 s., rys., 23 cm,
DOD: Aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7334-122-6
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: ; Czytelnia:


258/271

TYT: Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw university: studies and contributions to the 11th international congress of logic, methodology and philosophy of science, Kraków (Cracow) August 20-26, 1999 / ed. by: Mieszko Tałasiewicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2002
OBJ: 180 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., [nota o aut.]
JĘZ: eng
ISBN: 83-86951-99-0
Hasło przedm.: Logika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Metodologia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * filozofia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA:


259/271

AUT: Chyrowicz Barbara SSpS
TYT: Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki / Barbara Chyrowicz.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 370 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Filozoficznego / Tow. Nauk. KUL ; 90)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-061-8
Hasło przedm.: Genetyka. *
Hasło przedm.: Bioetyka. *
Hasło przedm.: Ryzyko. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA:


260/271

AUT: Ting-hua Wang
TYT: Sytuacja logiki we współczesnych Chinach / Wang Ting-hua, Jacek Jukiusz Jadacki.
WYD: [S. l. : s. e.], 1991
OBJ: S. 119-122, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Ruch Filozoficzny T. 48 (1991) nr 2.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * Chiny. *
SYGNATURA:


261/271

AUT: Jadacki Jacek Juliusz
TYT: Preambula fidei: w związku z książką ks. Piotra Moskala "Spór o racje religii" / Jacek Juliusz Jadacki.
WYD: [S. l. : s. e.], 2001
OBJ: S. 59-74, 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2001, R. X, Nr 3 (39).
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Religia * filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Moskal Piotr, ks. * "Spór o racje religii". *
SYGNATURA:


262/271

TYT: Ratione et studio: profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze / [red. nauk. Kazimierz Trzęsicki].
WYD: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005
OBJ: 444 s., [4] s. tabl., faks., portr., 25 cm,
UW: Tekst częśc. ang.
DOD: Bibliogr. ważniejszych publ. W. Marciszewskiego s. 22-33 oraz przy pracach
JĘZ: pol eng
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Marciszewski Witold. *
SYGNATURA: 261424


263/271

TYT: Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University. (3) / ed. by Anna Brożek.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 2008
OBJ: 151 s., il., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Filozofii Nauki ; 9)
DOD: Bibliogr. przy pracach, Indeks
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika * szkolnictwo wyższe * Polska. *
Hasło przedm.: Metodologia * szkolnictwo wyższe * Polska. *
Hasło przedm.: Nauka * filozofia * szkolnictwo wyższe * Polska. *
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * Wydział Filozofii. *
SYGNATURA: 262677


264/271

AUT: Strawson, Peter Frederick
TYT: Analiza i metafizyka: wstęp do filozofii / Peter F. Strawson, przekł. Adam Grobler.
WYD: Kraków : Znak, 1994
OBJ: 168,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Akademia - Znak)
UW: Tyt. oryg.: Analysis and Metaphysics.
DOD: Ind. s. 167-168
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7006-268-7
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
Hasło przedm.: Metafizyka. *
SYGNATURA: 197289


265/271

TYT: Mała encyklopedia logiki / [konsult. nauk. Tadeusz Kotarbiński, red. Witold Marciszewski ; aut.: Kazimierz Czarnota et al.].
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1970
OBJ: XVII,383,[1] s., rys., tab., 24 cm, err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * encyklopedie.
SYGNATURA: 257218


266/271

AUT: Rotter, Krzysztof
TYT: Gramatyka filozoficzna w dobie sporu o podstawy matematyki: eseje o drugiej filozofii Wittgensteina / Krzysztof Rotter.
WYD: Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2006
OBJ: 220 s., 23 cm,
SERIA: (Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 362)
DOD: Lit. cyt., ind., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * Austria * 20 w. *
Hasło przedm.: Wittgenstein Ludwig. *
SYGNATURA: 257403


267/271

AUT: Brożek, Anna
TYT: Pytania i odpowiedzi: tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne / Anna Brożek.
WYD: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe |"Semper", 2007
OBJ: 307 s., il., 24 cm,
UW: Spis treści także ang.
DOD: Bibliogr. s. 275-294. Indeksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika. *
Hasło przedm.: Metodologia. *
Hasło przedm.: Teoria poznania. *
SYGNATURA: 262233


268/271

TYT: Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. T. 1, Początki / red. Michał Heller [et al.], wstęp i zakończenie Michał Heller, Janusz Mączka.
WYD: Tarnów : Kraków : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007
OBJ: 182 s., 24 cm,
SERIA: (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauki)
UW: Na okł. odmienna nazwa serii: Filozofia Nauki, Filozofia Przyrody.
DOD: Bibliogr. przy niektórych rozdz.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Filozofia przyrody * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Logika matematyczna * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Kraków * nauka * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 262535


269/271

TYT: From insight to proof: festschrift in honour of Andrzej Trybulec / guest ed. Roman Matuszewski, Anna Zalewska.
WYD: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007
OBJ: X, 399, [1] s., il., 25 cm,
SERIA: (Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 0860-150X ; 10(23))
UW: Na grzb. wyłącznie nazwa serii.
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Logika matematyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Matematyka * język. *
Hasło przedm.: Trybulec Andrzej. *
SYGNATURA: 262297


270/271

AUT: Podhajski, Marek
TYT: Interpretacja matematyczno-logiczna elementarnych pojęć harmonii funkcyjnej / Marek Podhajski.
WYD: Gdańsk : PWSM, 1974
OBJ: 228 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Specjalne - Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku ; 5)
UW: Nazwa serii: Prace Specjalne.
DOD: Bibliogr. s. 209-217. Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Matematyka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Logika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 262611


271/271

AUT: Nawrot, Oktawian.
TYT: Wprowadzenie do logiki dla prawników / Oktawian Nawrot.
WYD: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
OBJ: 290 s., il., 24 cm,
SERIA: (Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
UW: Nazwa serii: Seria Akademicka.
DOD: Bibliogr. s. 289-290
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Logika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 262002

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki