Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PAWLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/71

AUT: Pawlak Zdzisław
TYT: Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircei Eliadego / Zdzisław Pawlak.
WYD: Włocławek : Włocławskie Wydaw. Diec., 1995
OBJ: 231 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 209-230.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85084-23-1
Hasło przedm.: Religia * filozofia. *
Hasło przedm.: Eliade Mircea. *
SYGNATURA: 89721


2/71

TYT: Filozofia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1945-1995) / pod red. Józefa Pawlaka.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1995
OBJ: 115 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. (oprac. Zbigniew Walczak) s. 106-113.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0657-6
Hasło przedm.: Filozofia * szkolnictwo wyższe * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Czeżowski Tadeusz. *
Hasło przedm.: Elzenberg Henryk. *
Hasło przedm.: Szczurkiewicz Tadeusz. *
Hasło przedm.: Toruń * Uniwersytet * Wydział Filozoficzny. *
SYGNATURA: 204679 ; 209836


3/71

TYT: Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 1 / zesp. red.: Józef Czarkowski, Józef Pawlak, Jerzy Pawłowski.
NR WYD: Wyd. 2 rozsz. i uzup.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1995
OBJ: 260,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0582-0
Hasło przedm.: Filozofia * 20 w. * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 204340 ; 205675


4/71

AUT: Pawlak Józef
TYT: Intuicja i rzeczywistość: poglądy gnoseologiczne Mikołaja Łosskiego / Józef Pawlak.
WYD: Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1996
OBJ: 173 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., bibliogr. prac M. Łosskiego, ind., summ., [rez.].
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0709-2
Hasło przedm.: Teoria poznania * Rosja * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Losskij Nikolaj. *
SYGNATURA: 206915 ; 209944


5/71

TYT: Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim / pr. zb. pod red. Ryszarda Jadczaka i Józefa Pawlaka.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997
OBJ: 191 s., [1] k., fot., 24 cm,
UW: Materiały z konferencji: "Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim", Toruń 1995.
DOD: Forew., lit., "Filozofowie wileńscy" - [krótkie noty (funkcje na Uniw. Wileńskich i lata ich sprawowania) dot. filozofów, których nazwiska pojawiają się w tym oprac.].
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-231-0795-5
Hasło przedm.: Filozofia * szkolnictwo wyższe * Polska * 16-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Filozofia * szkolnictwo wyższe * Litwa * 16-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 206938 ; 209947


6/71

TYT: Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej / pod red. Ryszarda Jadczaka, Józefa Pawlaka.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997
OBJ: 233,[2] s., 24 cm,
UW: Materiały VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej Toruń 1995
DOD: Lit., cont.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-231-0907-9
Hasło przedm.: Filozofia * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 208491


7/71

AUT: Pawlak Janusz
TYT: Maryjne drogi Edyty Stein / Janusz Pawlak.
WYD: Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny, 1998
OBJ: 148 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87318-14-0
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża. *
Hasło przedm.: Edyta Stein, św. *
SYGNATURA: 210218


8/71

TYT: Rozprawy z etyki / pod red. Józefa Pawlaka i Włodzimierza Tyburskiego.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1999
OBJ: 163,[2] s., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-1034-4
Hasło przedm.: Etyka * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210646


9/71

AUT: Pawlak Marian , Serczyk Jerzy
TYT: Podstawy badań historycznych / Marian Pawlak, Jerzy Serczyk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
NR WYD: Wyd. 8 (uzup.).
WYD: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1999
OBJ: 150,[1] s., rys., 24 cm,
UW: Skrypt dla studentów I roku historii.
DOD: Bibliogr., lit. uzup.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7096-313-7 (wyd. 8)
Hasło przedm.: Historiografia * metodologia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Bibliotekarstwo naukowe * informatory.
Hasło przedm.: Historia * bibliografie * informatory.
SYGNATURA: 211760


10/71

AUT: Salmonowicz Stanisław , Ney- Krwawicz Marek , Górski Grzegorz
TYT: Polskie państwo podziemne / Stanisław Salmonowicz, Marek Ney-Krwawicz, Grzegorz Górski, przedm. Jerzy Ślaski, transl. from the original Polish by Nicodemus Pawlak.
WYD: Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, "Rytm", 1999
OBJ: 239,[1] s., mapy, rys., 24 cm,
SERIA: (60 lat Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krakowej)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-87893-39-0
Hasło przedm.: Władza państwowa * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Ruch oporu * historia * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 211812 ; 215768


11/71

TYT: Służba ołtarza: organista i organy / [red. ks. Romuald Rak, oprac.: ks. Ireneusz Pawlak et al.].
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1985
OBJ: 107,[1] s., wykr., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Organy, muz. *
Hasło przedm.: Muzyka religijna. *
SYGNATURA: 80376 ; 80377 ; 81028


12/71

AUT: Pawlak Antoni
TYT: Zmierzch i grypsy / Antoni Pawlak, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.
WYD: [S.l.] : "Przedświt", 1984
OBJ: 19,[1] s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: B.4025


13/71

AUT: Pawlak Antoni
TYT: Czy jesteś gotów... / Antoni Pawlak.
WYD: Warszawa : "Głos", 1981
OBJ: 40 s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201871


14/71

AUT: Pawlak Antoni , Terlecki Marian
TYT: Portret wspólny / Antoni Pawlak, Marian Terlecki.
WYD: Gdańsk : "Młoda Polska", 1981
OBJ: 75 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * zagadnienia. *
SYGNATURA: 202061


15/71

AUT: Przewoźnik Andrzej , Strzembosz Adam
TYT: Generał "Nil" / Andrzej Przewoźnik, Adam Strzembosz, wprow. Witold Kulesza ; transl. from the original pol. by: Nicodemus Pawlak.
WYD: Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, "Rytm", 1999
OBJ: 94,[2] s., fot., faks., 24 cm,
SERIA: (60 lat Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krakowej)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-87893-42-0
Hasło przedm.: Fieldorf August Emil. *
Hasło przedm.: Armia Krajowa. *
Hasło przedm.: Procesy polityczne * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 215767


16/71

AUT: Chmielarz Andrzej , Kunert Andrzej Krzysztof , Piontek Eugeniusz
TYT: Proces moskiewski przywódców Polskiego Państwa Podziemnego / Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, Eugeniusz Piontek, wprow. Maciej Płażyński ; wst. Adam Strzembosz ; transl. from the original Pol.: Nicodemus Pawlak.
WYD: Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, "Rytm", 2000
OBJ: 106,[2] s., 24 cm,
SERIA: (60 Lat Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-87893-51-x
Hasło przedm.: Proces szesnastu (1945 r.). *
SYGNATURA: 215769


17/71

AUT: Pawlak Anna CMW
TYT: W sercu Afryki: pamiętnik misjonarki / s. Anna Pawlak CMW.
WYD: Warszawa : Selezjański Ośr. Misyjny, 1999
OBJ: [2],80 s. [8] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pawlak Anna, s. *
Hasło przedm.: Salezjanki * Polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Misjonarze polscy * katolicyzm * Kongo, RD * pamiętniki.
SYGNATURA: 215852


18/71

AUT: Pawlak Władysław B.
TYT: Urodzeni w Warszawie: opowieść / Władysław B. Pawlak.
WYD: Warszawa : Iskry, 1986
OBJ: 158,[2] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-207-0798-6
Hasło przedm.: Powieść polska * 20 w. *
SYGNATURA: 202403


19/71

AUT: Pawlak Zdzisław
TYT: Gramatyka i matematyka / Zdzisław Pawlak.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1965
OBJ: 111,[1] s., rys., fot., 21 cm,
SERIA: (Biblioteczka Matematyczna PZWS i Czasopisma "Matematyka" ; 20)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Językoznawstwo matematyczne. *
SYGNATURA: 216431


20/71

AUT: Pawlak Stanisław
TYT: Ochrona mniejszości narodowych w Europie / Stanisław Pawlak, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2001
OBJ: 224 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr. (wyb.), ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88495-26-7
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * prawo * Europa. *
Hasło przedm.: Mniejszości narodowe * prawo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 217464


21/71

AUT: Pawlak Jerzy
TYT: Nad Warszawą / Jerzy Pawlak.
WYD: Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", 2000
OBJ: 181,[3] s., [8] s. tabl., fot., mapy, tab., 24 cm,
SERIA: (Warszawskie Termopile 1939 i 1944)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87545-36-8
Hasło przedm.: Warszawa * obrona 1939 r. *
Hasło przedm.: Powstanie 1944 r. warszawskie. *
Hasło przedm.: Lotnictwo wojskowe * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Armia Krajowa. *
SYGNATURA: 219816


22/71

AUT: Pawlak Ireneusz ks.
TYT: Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła / ks. Ireneusz Pawlak.
WYD: Lublin : Polihymnia, 2000
OBJ: 467,[3] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., Zsfassung, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7270-009-5
Hasło przedm.: Muzyka religijna * teologia * katolicyzm. *
SYGNATURA: 227061


23/71

AUT: Pawlak Ireneusz ks.
TYT: Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze Trydenckim / ks. Ireneusz Pawlak.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1988
OBJ: 391,[1] s., nuty, 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0140-8
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 83456 ; 83500 ; 227505


24/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Białoruś-Polesie / Oskar Kolberg, [z rękopisów oprac. Stanisław Kasperczak, Aleksander Pawlak ; red. Agata Skrukwa ; kom. red.: Julian Krzyżanowski et. al.] ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: Wrocław : Poznań : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., [1968]
OBJ: XLIII,571,[1] s., [20] s. tabl., faks., rys., nuty, 21 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 52
DOD: Bibliogr., wykaz źród. rękopiśmiennych, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Pieśń ludowa białoruska. *
Hasło przedm.: Białoruś * etnografia. *
Hasło przedm.: Polesie * etnografia. *
SYGNATURA: Archiwalny: 222943 ; 233457


25/71

AUT: Pawlak Antoni
TYT: Każdy z was jest Wałęsą: Nobel 1983 / Antoni Pawlak, Marian Terlecki.
WYD: Paris : Ed. Spotkania, 1984
OBJ: 106 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wałęsa Lech. *
Hasło przedm.: Solidarność, związek zawodowy. *
Hasło przedm.: Nagrody Nobla, pokojowe. *
Hasło przedm.: Reportaż polski * 20 w. *
SYGNATURA: 230662


26/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 1: Pieśni doroczne i weselne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 266 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Cont., bibliogr., koment. do tekstów (1-98).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-00-9
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA: 123352


27/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 2: Pieśni balladowe i społeczne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki |PAN, 2002
OBJ: 304 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Lit., koment. do tekstów (99-374).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-01-7
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA: 123353


28/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 3: Pieśni zalotne i miłosne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 255 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Lit., koment. do tekstów (375-634).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-02-5
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA: 123354


29/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 4: Pieśni rodzinne i taneczne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN.
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 281 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Koment. do tekstów (635-1119).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-03-3
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA: 123355


30/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 5: Pieśni religijne i popularne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 274 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Koment. do melodii, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-04-1
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA: 123356


31/71

TYT: Wojna domowa czy nowa okupacja?: Polska po roku 1944 / pod red. nauk. Andrzeja Ajnenkiela, przekł. na jęz. ang. Nikodem Pawlak ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
WYD: Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Rytm, 2001
OBJ: 435,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-88794-22-1
Hasło przedm.: Polska * historia * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956 r.) * Polska. *
SYGNATURA: 231700


32/71

AUT: Pawlak Małgorzata
TYT: Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa / Małgorzata Pawlak.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002
OBJ: 147 s., [8] s. tabl., mapa, 24 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2431) - (Historia, ISSN 0524-4498 ; 158)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Niewolnictwo * historia * Rzym, państwo. *
SYGNATURA: 232918


33/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Mazowsze. Cz. 7 / Oskar Kolberg, [z rękopisów oprac.: Aleksander Pawlak, Medard Tarko, Tadeusz Zdancewicz ; red. Medard Tarko ; kom red.: Julian Krzyżanowski et. al.] ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: [Wrocław : Poznań] : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., [1970]
OBJ: 863,[6] s., [22] s. tab., faks., nuty, 21 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 42
DOD: Słowniczek, spis miejscowości, bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Mazowsze * etnografia. *
SYGNATURA: 233453


34/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Pisma muzyczne. Cz. 1 / Oskar Kolberg, [z rękopisów i ze źród. dr. wyd. i wst. opatrz. Mieczysław Tomaszewski ; przyp. Danuta Pawlak, Mieczysław Tomaszewski ; kom. red.: Julian Krzyżanowski et. al.] ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: Wrocław : Poznań : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., 1975
OBJ: LIX,403,[1] s., [4] s. tabl., faks., 21 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 61
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Muzyka. *
SYGNATURA: 233462


35/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Pisma muzyczne. Cz. 2 / Oskar Kolberg, z rękopisów i ze źród. dr. zebr. Mieczysław Tomaszewski ; tekst i przyp. oprac. Danuta Pawlak ; red. Elżbieta Miller, Danuta Pawlak ; kom. red.: Gerard Labuda ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: Wrocław : Poznań : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., [1981]
OBJ: 809,[1] s., [8] s. tabl., faks., nuty, 21 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 62
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-00006-283-00-00068-2
Hasło przedm.: Muzyka. *
SYGNATURA: 233463


36/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym. Cz. 1 / Oskar Kolberg, z dr. i rękopisów oprac. Aleksander Pawlak ; red. Danuta Pawlak ; kom. red.: Gerard Labuda ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: Wrocław : Poznań : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., 1986
OBJ: XVIII,700,[2] s., [8] s. tabl., faks., nuty, 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 67/1
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-00006-2 całość83-00-00073-9 T. 67/1
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Muzyka fortepianowa * nuty. *
SYGNATURA: 233465


37/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym. Cz. 2 / Oskar Kolberg, [z rękopisów oprac. Aleksander Pawlak ; red. Danuta Pawlakowa ; kom. red.: Gerard Labuda [et al.] ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: Wrocław : Poznań : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., 1989
OBJ: 332,[3] s., [8] s. tabl., faks., nuty, 21 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 67/2
DOD: Ind. - wykaz źród. drukowanych i rękopiśmiennych
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-00006-2 całość83-00-00073-9 T. 67/2
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska. *
Hasło przedm.: Muzyka fortepianowa * nuty. *
SYGNATURA: 233466


38/71

AUT: Kolberg Oskar
TYT: Kompozycje wokalno-instrumentalne / Oskar Kolberg, z rękopisów i ze źród. dr. zebr. i oprac. Danuta Idaszak ; red. Hanna Pawlak ; kom. red.: Gerard Labuda [et al.] ; Pol. Tow. Ludoznawcze.
WYD: Wrocław : Poznań : Pol. Wydaw. Muzyczne, Ludowa Spółdz. Wydaw., 1990
OBJ: XXXIX,680 s., [8] s. tabl., faks., nuty, 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg; Pol. Tow. Ludoznawcze. T. 68
DOD: Lit., nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-00006-2 całość83-00-00074-7 T. 68
Hasło przedm.: Pieśń polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Opera polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Nuty. *
SYGNATURA: 233467


39/71

AUT: Woyczyński Benedykt
TYT: O rozwoju poglądu Platona na duszę / Benedykt Woyczyński, [oprac. nauk. Zbigniew Nerczuk, Józef Pawlak].
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000
OBJ: XVI,140 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-1224-X
Hasło przedm.: Dusza * filozofia. *
Hasło przedm.: Platon. *
Hasło przedm.: Filozofia * historia * Grecja * 5-4 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 234598


40/71

AUT: Korf Bruce R.
TYT: Genetyka człowieka: rozwiązywanie problemów medycznych / Bruce R. Korf, przekł. pod red. Andrzeja Pawlaka.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2003
OBJ: XII,365 s., fot., rys., wykr., 24 cm, err.
UW: Tyt. oryg.: Human Genetics. A problem-Based Approach.
DOD: Lit. uzup., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-01-14075-5
Hasło przedm.: Genetyka * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 236548 ; 236891


41/71

AUT: Pawlak Zdzisław
TYT: Neoscholastyka i formy jej kontynuacji: studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku / Zdzisław Pawlak.
WYD: Włocławek : Włocławskie Wydaw. Diec., 2001
OBJ: 325,[1] s., 24 cm,
DOD: Zsfassung, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85084-68-1
Hasło przedm.: Neoscholastyka * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 237319


42/71

AUT: Pawlak Bożena
TYT: Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / Bożena Pawlak.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2003
OBJ: 140,[4] s., tab., sch., 21 cm, err.
SERIA: (Prace Monograficzne / Akad. Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 367)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7271-221-2
Hasło przedm.: Rodzina a szkolnictwo. *
Hasło przedm.: Nauczanie początkowe * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Współdziałanie * szkolnictwo. *
SYGNATURA: 239114


43/71

AUT: Mielcarek Mirosława
TYT: Ilustrowany leksykon filmu europejskiego / Mirosława Mielcarek, Edward Pawlak.
WYD: Poznań : "Kurpisz", 2003
OBJ: 462,[1] s., il. (w tym kolor.), 30 cm,
UW: Dr. dwuszp.
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Film * Europa * encyklopedie.
SYGNATURA: Czytelnia: 124072


44/71

AUT: Jaczynowska Maria
TYT: Studia z dziejów antycznego Rzymu / Maria Jaczynowska, przeł. Marcin Pawlak, Przemysław Wojciechowski.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003
OBJ: 195,[1] s., il., 20 cm,
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Rzym, państwo * historia * 1 w. prz. Chr. - 5 w. *
Hasło przedm.: Religia * Rzym, państwo * 3 w. prz. Chr.-4 w. *
SYGNATURA: 195640


45/71

TYT: Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego / pr. zb. pod red. Józefa Pawlaka.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2002
OBJ: 286,[2] s., [6] s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Ind., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Filozofia * szkolnictwo wyższe * Polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Filozofia * szkolnictwo wyższe * Litwa * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 195641


46/71

TYT: Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / red.: Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak, Wydz. Nauk Społecznych KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2004
OBJ: 373 s., rys., tab., wykr., 21 cm,
SERIA: (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 5)
DOD: Bibliogr. przy pracach
JĘZ: pol eng
Hasło przedm.: Innowacje * stosowanie * gospodarka. *
Hasło przedm.: Przedsiębiorstwo * finanse. *
Hasło przedm.: Przedsiębiorstwo * organizacja * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 243227


47/71

AUT: Pawlak, Renata.
TYT: Polska kultura hip-hopowa / Renata Pawlak.
WYD: [S. l.] : Kagra, 2004
OBJ: 229 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 225
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Hip-hop * Polska. *
SYGNATURA: 263713


48/71

TYT: Anatomia gniewu: emocje negatywne w językach i kulturach świata / pod red. nauk. Anny Duszak i Niny Pawlak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2003
OBJ: 229,[1] s., il., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz., notki o aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Gniew * język. *
Hasło przedm.: Gniew * kultura. *
SYGNATURA: 245508


49/71

AUT: Pawlak Marian
TYT: Studia uniwersyteckie malborczyków do 1773 roku / Marian Pawlak, Wiesław Długokęcki.
WYD: Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
OBJ: 155 s., 21 cm,
DOD: Wykaz źród., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-7096-517-2
Hasło przedm.: Malbork * szkolnictwo i oświata * do 18 w. *
SYGNATURA: 245735


50/71

AUT: Pawlak Nina
TYT: Język hausa / Nina Pawlak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Dialog", 1998
OBJ: 224,[4] s., tab., 21 cm,
SERIA: (Języki Azji i Afryki)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86483-86-5
Hasło przedm.: Język hausa * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247567


51/71

AUT: Pawlak Jerzy
TYT: Nie walczyli dla sławy i krzyży. Cz. 3: Ośrodki: IV- "Wiśnia", V-"Wierzba", VI-"Akcja", VII-"Łoś", VIII-"Olsza", IX-"Sęp" / Jerzy Pawlak.
WYD: Warszawa : Retro, 2004
OBJ: 147 s., fot., map., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-879993-X
Hasło przedm.: Dziewulski Bolesław * biografia. *
Hasło przedm.: Zawarczyński Marian * biografia. *
Hasło przedm.: Szymański Lucjan * biografia. *
Hasło przedm.: Armia Krajowa. *
Hasło przedm.: Siedlce, okręg * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 248163


52/71

AUT: Pawlak Marcin
TYT: Walka o władzę w Rzymie w latach 425-435 / Marcin Pawlak.
WYD: Toruń : Wydaw. Nauk. "Grado", 2004
OBJ: [2],214 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89588-18-8
Hasło przedm.: Rzym, państwo * historia * 5 w. *
SYGNATURA: 251120


53/71

AUT: Pawlak Marek
TYT: Zarządzanie projektami / Marek Pawlak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: 276 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-14625-7
Hasło przedm.: Zarządzanie projektami. *
SYGNATURA: 251152


54/71

AUT: Pawlak Aleksy
TYT: Szczecin - miasto szczecinian: nabrzeże Odry między dworcem kolejowym a Grabowem oraz Łasztownia ; ze zbioru pocztówek Violetty i Aleksego Pawlaków / Aleksy Pawlak.
WYD: Szczecin : [Stilus], 2003
OBJ: 173 s., il., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-918732-0-X
Hasło przedm.: Szczecin * ikonografia * albumy.
Hasło przedm.: Pocztówki * albumy.
SYGNATURA: 253560


55/71

TYT: Anatomia szczęścia: emocje pozytywne w językach i kulturach świata / pod red. nauk. Anny Duszak i Niny Pawlak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2005
OBJ: 335,[1] s., sch., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szczęście * antropologia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256121


56/71

TYT: Ekumenizm, teologia, kultura: księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65 rocznicy urodzin / red.: ks. Krzysztof Konecki, ks. Zdzisław Pawlak, ks. Kazimierz Rulka.
WYD: Włocławek : [dr.: ||DRUK-INTRO], 2006
OBJ: 635,[1] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-923343-2-9
Hasło przedm.: Ekumenizm. *
Hasło przedm.: Biblia. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Hanc Wojciech, ks. *
SYGNATURA: 255151 ; 255152


57/71

AUT: Pawlak Piotr
TYT: Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak.
NR WYD: [Wyd. 2.].
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 150,[1] s., tab., rys., wykr., fot., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 978083-7308-689-0
Hasło przedm.: Zespół AD/HD * zapobieganie i zwalczanie * program.
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256765


58/71

TYT: Koncept w kulturze staropolskiej / pod red. Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, [2005]
OBJ: 360,[1] s., [1] k. portr., fot., ryc., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 289)
DOD: Przyp., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-258-0
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 16-18 w. *
SYGNATURA: 255783


59/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 1: Pieśni doroczne i weselne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 266 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Cont., bibliogr., koment. do tekstów (1-98).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-00-9
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska * antologia. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA:


60/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 2: Pieśni balladowe i społeczne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki |PAN, 2002
OBJ: 304 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Lit., koment. do tekstów (99-374).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-01-7
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska * antologia. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA:


61/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 5: Pieśni religijne i popularne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 274 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Koment. do melodii, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-04-1
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska * antologia. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA:


62/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 3: Pieśni zalotne i miłosne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN].
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 255 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Lit., koment. do tekstów (375-634).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-02-5
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska * antologia. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA:


63/71

AUT: Krzyżaniak Barbara
TYT: Warmia i Mazury. Cz. 4: Pieśni rodzinne i taneczne / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak, [Inst. Sztuki PAN.
WYD: Warszawa : Inst. Sztuki PAN, 2002
OBJ: 281 s., nuty, 25 cm,
SERIA: (Polska Pieśń i Muzyka Ludowa : Źródła i Materiały ; t. 3)
DOD: Koment. do tekstów (635-1119).
JĘZ: pol
ISBN: 83-89101-03-3
Hasło przedm.: Pieśń ludowa polska * antologia. *
Hasło przedm.: Warmia * etnografia. *
Hasło przedm.: Mazury * etnografia. *
SYGNATURA:


64/71

TYT: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego / [red. odpowiedzialny Władysław Pawlak, red. kartogr. Janina Pawlak ; aut. map Jadwiga Anioł-Kwiatkowska et al. ; Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu].
WYD: Wrocław : UW. Pracownia Atlasu Dolnego Ślaska, 1997
OBJ: Teka (XI, 124, [25] s.), il., mapy kolor., 52 cm,
UW: Tyt. równol.: Atlas of Lower and Opole Silesia. - Tekst równol. pol., ang., niem.
JĘZ: pol eng ger
Hasło przedm.: Opole (woj. opolskie ; okręg) * mapy
Hasło przedm.: Śląsk, Dolny * mapy
SYGNATURA: 106917


65/71

AUT: Pawlak, Marcin
TYT: Aecjusz i barbarzyńcy / Marcin Pawlak.
WYD: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2007
OBJ: 367 s., [4] s. tabl., il., 21 cm,
SERIA: (Mediterraneum ; t. 5)
DOD: Bibliogr. s. 337-352. Indeks.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Aecjusz. *
Hasło przedm.: Rzym, państwo * historia * 5 w. *
SYGNATURA: 263842


66/71

AUT: Pawlak, Marian
TYT: Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej / Marian Pawlak.
WYD: Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005
OBJ: 166 s., [1] k. map złoż., 21 cm,
UW: Streszcz. niem.
DOD: Bibliogr. s. 153-163
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Kujawy * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
SYGNATURA: 261551


67/71

TYT: Anatomia szczęścia: emocje pozytywne w językach i kulturach świata / pod red. nauk. Anny Duszak i Niny Pawlak.
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2005
OBJ: 335,[1] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-235-0054-1
Hasło przedm.: Szczęście * antropologia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 256910


68/71

AUT: Pawlak, Wiesław
TYT: Koncept w polskich kazaniach barokowych / Wiesław Pawlak.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2005
OBJ: 352,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 291)
DOD: Sum., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Figury retoryczne. *
Hasło przedm.: Kazania * historia * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Język polski * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 257388


69/71

TYT: "Thesaurus musicae sacrae summa cura servetur et foveatur" (Sacrosanctum concilium, Art. 114): sympozjum "Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce - 100 lat od wydania Motu Proprio papieża Piusa X" / [red. Stanisław Dąbek, Ireneusz Pawlak].
WYD: Lublin : "Polihymnia", 2004
OBJ: 245 s., il., 23 cm,
JĘZ: pol ger
Hasło przedm.: Muzyka religijna * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 260636


70/71

TYT: Języki Afryki a kultura / pod red. Niny Pawlak i Zofii Podobińskiej.
WYD: Warszawa : "Agade", 2004
OBJ: 287, [1] s., fot., rys., wykr., err., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Języki afrykańskie * socjologia. *
Hasło przedm.: Afryka * kultura. *
SYGNATURA: 262108


71/71

AUT: Pawlak, Janusz Bogdan
TYT: Żydzi w dokumentach administracji państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) / Janusz Pawlak.
WYD: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
OBJ: 319, [14] s. tabl., il., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 299-311
JĘZ: pol
SYGNATURA: 264625

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki