Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GRADUAŁ KSIĘGA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

TYT: Graduał cysterski Ms. l 13
NR WYD: Repr.
WYD: Pelplin : Biblioteka Seminarium Duchownego, [po 1945]
OBJ: 357 s., rys., 29 cm,
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.1762


2/28

TYT: Graduał ms L 21 z [Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie].
OBJ: (3),412 k., 30 cm,
UW: [Kserokopia z mikrofilmu].
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1792


3/28

TYT: Graduał Jana Olbrachta. [Vol. 1-9]
OBJ: t. 9 (693 k.), il., 30 cm,
UW: Fotokopia z mikrofilmu [Biblioteki Narodowej] mf. 77146.
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1793


4/28

TYT: Graduał Jana Olbrachta.
TOM: T. 2: De Sanctis
UW: Rękopis, 1506 r.Pergamin, 75,5 x 53 cm.Notacja chorałowa: gotycka.Inc.: Kyrie Fons Bonitatis.Expl.: Hec Sancta Cuius.Brak końca.Kraków, Archiwum Kapitulne na Wawelu, syg. Ms 44.
UW: 3 mikrofilmy.
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 107180


5/28

TYT: Graduale de sanctis ms 3615. [Cz. 1:] Ordinarium Missae proprium sanctorum
OBJ: 151 k., 30 cm,
UW: Fotokopia z rękopisu
DOD: Neumy
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1809


6/28

TYT: Graduale de sanctis ms 3615. [Cz. 2:] Commune sanctorum
OBJ: K. 152-361, 30 cm,
UW: Fotokopia z rękopisu
DOD: Neumy
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1809


7/28

TYT: Graduał z Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku MS 3IV 5 B
OBJ: 409 k., 30 cm,
DOD: Notacja chorałowa: gotycka.
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1850


8/28

TYT: Graduale de Sanctis mf 18178 z Biblioteki Czartoryskich
OBJ: 378 k., 30 cm,
UW: Notacja chorałowa: gotycka
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1851


9/28

TYT: Graduał Jana Olbrachta. T. 2 -> [cz. 1:] De Sanctis.
OBJ: [116] k., 30 cm,
UW: Rękopis, 1506 r.Pergamin, 75,5 x 53 cm.Notacja chorałowa: gotycka.Inc.: Kyrie Fons Bonitatis.Expl.: Hec Sancta Cuius.Brak końca.Kraków, Archiwum Kapitulne na Wawelu, syg. Ms 44.
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1855


10/28

TYT: Graduał Jana Olbrachta. T. 2 -> [cz. 2:] De Sanctis.
OBJ: [249] k., 30 cm,
UW: Rękopis, 1506 r.Pergamin, 75,5 x 53 cm.Notacja chorałowa: gotycka.Inc.: Kyrie Fons Bonitatis.Expl.: Hec Sancta Cuius.Brak końca.Kraków, Archiwum Kapitulne na Wawelu, syg. Ms 44.
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1855


11/28

TYT: Graduał Jana Olbrachta. T. 2 -> [cz. 3:] De Sanctis.
OBJ: [168] k., 30 cm,
UW: Rękopis, 1506 r.Pergamin, 75,5 x 53 cm.Notacja chorałowa: gotycka.Inc.: Kyrie Fons Bonitatis.Expl.: Hec Sancta Cuius.Brak końca.Kraków, Archiwum Kapitulne na Wawelu, syg. Ms 44.
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1855


12/28

TYT: Graduał Jana Olbrachta. T. 2 -> [cz. 4:] De Sanctis.
OBJ: [298] k., 30 cm,
UW: Rękopis, 1506 r.Pergamin, 75,5 x 53 cm.Notacja chorałowa: gotycka.Inc.: Kyrie Fons Bonitatis.Expl.: Hec Sancta Cuius.Brak końca.Kraków, Archiwum Kapitulne na Wawelu, syg. Ms 44.
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1855


13/28

TYT: Graduał mf 18202. Cz. 1
OBJ: 229 k., 30 cm,
UW: Notacja chorałowa: gotycka
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1856


14/28

TYT: Graduał mf 18202. Cz. 2
OBJ: K. 230-368, 30 cm,
UW: Notacja chorałowa: gotycka
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1856


15/28

TYT: Graduał cysterski / [klasztor cystersów w Henrykowie].
OBJ: 389 k., il., 30 cm,
UW: Rękopis, (koniec XIV w., z uzup. z l. 1560-1565) - 196 k.Notacja chorałowa: gotycka.Wrocław, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, syg. I F 416
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.1854


16/28

TYT: Graduale Romanum de Tempore et Sanctis ad ritum Missalis, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti. & Pii V Pont. Max. iussu editi, cum Officiis aliquot Sanctorum ex praecepto Sixti V. & S.D.N. Clementis VIII. ad uniformem Ecclesiarum per universas Regni Poloniae Provincias usum: addita sunt praeterea Officia Patronomum Regni Poloniae propria.
WYD: Cracoviae : Off. Typogr. Andreae Petricovii, 1600
OBJ: [550] k., ryc., 30 cm,
UW: Odb. kserogr.
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.1852


17/28

AUT: Strips z Bolesławca Mikołaj SOCist.
TYT: Graduale / Mikołaj Strips z Bolesławca, [klasztor cystersów w Obrze].
WYD: [Obra] : 1437
OBJ: 412 k., 30 cm,
UW: Rękopis, (1437 r., z uzup. z r. 1638) - 204 k.Notacja chorałowa: gotycka.Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. ms. 76 C/7
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.1948


18/28

TYT: Graduale.
WYD: [S.l. : 15 w.]
OBJ: 630 s., 30 cm,
UW: Rękopis, (15 w) - 320 s.Notacja chorałowa: gotycka.
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.1949


19/28

TYT: Graduał karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Stolca / oprac. ikonogr. Tadeusz Chrzanowski, oprac. muzykol. Tadeusz Maciejewski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1976
OBJ: 110,[1] s., [104] s. tabl., faks., 25 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 219070


20/28

TYT: Graduale cisterciense Ms 68 i Ms 69
OBJ: 389 k., il.,
TOM: CD-ROM:
UW: Rękopis pocz XIV w. (z poźniejszymi uzup.), pergamin.Notacja chorałowa: gotycka.Archiwum Archidiecezjalne w PoznaniuInc. Conditor alme sydeu eternaExp. Ad Laudes Nomentuum Domine
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: CD-44


21/28

AUT: Pikulik Jerzy ks.
TYT: Polskie graduały średniowieczne / Jerzy Pikulik.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2001
OBJ: 455,[1] s., faks., 23 cm,
DOD: Wykaz źród.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-70-72-194-X83-7232-296-1
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 203845 ; 203865 ; 203866 ; 203867 ; 203868


22/28

TYT: Graduale.
WYD: [S. l. : 15 w.]
OBJ: 298 k., 30 cm,
UW: Rękopis, (XV w., z późniejszymi uzup. XVI, XVII w.)Notacja chorałowa: gotycka.Pelplin, Biblioteka Seminarium Duchownego
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.1955


23/28

TYT: Graduale.
WYD: [S. l. : 15 w.]
OBJ: 461 k., 30 cm,
UW: Rękopis, (XV w., z późniejszymi uzup. XVI, XVII w.)Notacja chorałowa: gotycka.Biblioteka Jagiellońska, sygn. 1267
UW: Kserokopia z mikrofilmu
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.1956


24/28

AUT: Pawlak Ireneusz ks.
TYT: Graduały piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze Trydenckim / ks. Ireneusz Pawlak.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1988
OBJ: 391,[1] s., nuty, 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0140-8
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 83456 ; 83500 ; 227505


25/28

TYT: Graduał "de tempore et de sanctis".
WYD: [S. l. : s. ed., 1651]
OBJ: [636] s., 21 cm,
UW: Inc.: Asperges meExpl.: Ave Maria, Regina coelorum.Brak końca.Częstochowa, Wyższe Seminarium DuchowneOdb. kserogr.
JĘZ: lat
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 0.2070


26/28

AUT: Bernagiewicz Robert ks.
TYT: "Communiones" Graduału rzymskiego: in statu nascendi i w obliczu rodzącej się diastematii / ks. Robert Bernagiewicz, Wydz. Teologii KUL - Inst. Muzykologii.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2004
OBJ: 437 s., nuty, 24 cm,
UW: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 245223


27/28

AUT: Popowska Marta
TYT: Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej: studium źródłoznawcze / Marta Popowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003
OBJ: 189,[1] s., [10] k. tabl., nuty, faks., 24 cm,
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 0.2084


28/28

AUT: Popowska Marta
TYT: Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej: studium źródłoznawcze / Marta Popowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003
OBJ: 189,[1] s., [10] k. tabl., nuty, faks., 24 cm,
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7098-829-6
Hasło przedm.: Graduał, księga. *
SYGNATURA: 247937

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki