Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SZKOLNICTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 497Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/497

AUT: Lenczewski Mikołaj ks.
TYT: Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1925-1939 / ks. Mikołaj Lenczewski.
WYD: Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1992
OBJ: 95 s., fot., 23 cm,
DOD: Tabl., piśmiennictwo s.89-91.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * prawosławie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * Studium Teologii Prawosławnej * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 86723


2/497

AUT: Rzemieniuk Florentyna
TYT: Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772 - 1914 / Florentyna Rzemieniuk.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1991
OBJ: 348 s., 24 cm, 1 mapa
SERIA: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Nauk. KUL ; 59)
DOD: Tab., noty biogr. niektórych duchownych unickich, aneksy, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-07-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Kościół grecko-katolicki * szkolnictwo * Polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 86724 ; 214704


3/497

AUT: Perkowska Urszula
TYT: Uniwersytet Jagielloński w latach I Wojny Światowej / Urszula Perkowska.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. "Universitas", 1990
OBJ: 163 s., 4 s.fot., 20 cm,
DOD: Aneksy s.142-152, Zsfg s.153-154, ind. nazwisk s. 155-162.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-017-0
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 1914-1918 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1914-1918 r. *
SYGNATURA: 86757


4/497

TYT: Nauka i szkolnictwo wyższe: zbiór przepisów prawnych według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1992 r. / oprac. Bogusław Niemirka, Antoni Chwalczyk, Piotr Militz, Pol. Fund. Upowszechniania Nauki.
WYD: Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", 1993
OBJ: 1047 s., tab., 24 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85618-04-x
Hasło przedm.: Nauka * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * prawo * Polska. *
SYGNATURA: 87109 ; 87110


5/497

TYT: Charte et statuts de l'Universite: Historique, Charte et Statut general / Univ. Saint-Joseph de Beyrouth.
WYD: Beyrouth : Univ. Saint-Joseph, 1982
OBJ: [1],26,28 s., 27 cm,
JĘZ: fre, ara
Hasło przedm.: Beyrouth * Uniwersytet Św. Józefa. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Niemcy. *
SYGNATURA: 121692


6/497

AUT: Bonney Merl E.
TYT: Mental health in education / Merl E. Bonney.
WYD: Boston : Allyn and Bacon, 1960
OBJ: XIII,434 s., 16 k., rys., 22 cm,
DOD: Lit., index s. 424-434.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Zdrowie psychiczne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo a zdrowie psychiczne. *
SYGNATURA: 87414


7/497

TYT: Hochschulen auf gemeinsamem Weg: Kooperationsbeziehungen deutscher Hochschulen mit Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Mittel-, Ost- und Sudosteuropa / bearb. von Eduard Muhle u. Rudolf Smolarczyk.
WYD: Bad Honnef : Karl Heinrich Bock, 1993
OBJ: 552 s., 19 cm,
SERIA: (Hochschulrektorenkonferenz)
DOD: Tab.
JĘZ: ger
ISBN: 3-87066-333-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Niemcy. *
SYGNATURA: 188128


8/497

AUT: Jemielity Witold ks.
TYT: Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919-1939 / ks. Witold Jemielity.
WYD: Łomża : Tow. Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 1991
OBJ: 139 s., mapy, 24 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 122-127.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Białystok, okręg * szkolnictwo i oświata * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 87816


9/497

AUT: Jemielity Witold ks.
TYT: Szkoły średnie i zawodowe w województwie białostockim w latach 1919-1939 / ks. Witold Jemielity.
WYD: Łomża : Łomżyńskie Tow. Nauk. im. Wagów, 1991
OBJ: 131,[11] s., mapy, 24 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 126-131.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Białystok, okręg * szkolnictwo i oświata * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 87815


10/497

AUT: Barta Janusz , Markiewicz Ryszard
TYT: Własność intelektualna w Szkołach Wyższych i Instytutach Naukowych. Raport: podstawowe problemy prawne regulacji własności intelektualnej - stan aktualny - propozycje rozwiązań / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.
WYD: Warszawa : Red. Wydaw. Ośrodka Przetwarzania Informacji, 1993
OBJ: 70 s., 24 cm,
DOD: Tab., sum. s. 65-70.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Nauka * prawo * Polska. *
SYGNATURA: 87908


11/497

TYT: Informator dla maturzystów '94 / zesp. red.: Waldemar Siwiński (red. nacz.) [et al.]
WYD: Warszawa : Perspektywy Press, 1994
OBJ: 256 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-901385-1-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * informatory.
SYGNATURA: 88010


12/497

TYT: Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 1994/1995 / oprac. Krystyna Krawczyk.
WYD: Lublin : Akademicka Oficyna Wydaw., 1994
OBJ: 207 s., 21 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901449-0-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * informatory.
SYGNATURA: Czytelnia: 88130


13/497

TYT: Etyka w środowisku akademickim: materiały sympozjum zorganizowanego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Górnośląskie Międzyuczelniane Towarzystwo Akademickie "Universitas" 6 czerwca 1992 r. / pod red. Jerzego Zielińskiego i Leona Tyszkiewicza.
WYD: Warszawa : Komitet Etyki w Nauce PAN, 1994
OBJ: 191 s., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85618-07-4
Hasło przedm.: Pracownicy naukowi * etyka * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * etyka * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Studenci * etyka * materiały konferencyjne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * etyka * materiały konferencyjne. *
SYGNATURA: 88312


14/497

TYT: Jan Paweł II a Uniwersytet Jagielloński w latach 1978-1983: wybór dokumentów / oprac. Wojciech M. Bartel.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1994
OBJ: 85 s., fot., 24 cm,
SERIA: (Varia / Uniw. Jagielloński ; T. 331)
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-233-0768-7
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 1956-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 88770


15/497

TYT: Nauczyciel i problemy jego kształcenia w okresie zmiany społecznej (1991-1992) / pod red. Heliodora Muszyńskiego.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1994
OBJ: 161,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, ISSN 0081-6795 ; T. 60)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04261-4
Hasło przedm.: Nauczyciele * socjologia * Europa Środkowo-Wschodnia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Europa Środkowo-Wschodnia * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 89262


16/497

TYT: Od wieków kształci pasterzy: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku / zesp. red.: ks. Jerzy Bagrowicz [et al.], sł. wprowadzające: ks. Wojciech Hanc.
WYD: Włocławek : Włocławskie Wydaw. Diec., 1994
OBJ: 126,[1] s., fot., 21 cm,
DOD: Aneksy s. 106-126.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85084-18-5
Hasło przedm.: Włocławek * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska. *
SYGNATURA: 89293


17/497

TYT: Informator Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie / red.: ks. Krzysztof Wons SDS, zesp. autorów: ks. Antoni Kiełbasa SDS, ks. Michał Piela SDS, ks. Józef Pyrek SDS.
WYD: Kraków : Wydaw. Salwatoriańskie, 1994
OBJ: 51 s., fot., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 43, Zsfg. s. 44-46, sum. s. 47-49.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902178-2-1
Hasło przedm.: Bagno * Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów * informatory.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * informatory.
Hasło przedm.: Salwatorianie * Polska * informatory.
SYGNATURA: 89343


18/497

TYT: Doskonalenie organizacji pracy dydaktycznej w szkole wyższej: szanse i dylematy / praca zbior. pod red. Władysława Kobylińskiego.
WYD: Siedlce : Wydaw. Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, 1994
OBJ: 177 s., rys., 21 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7051-031-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Pedagogika * zagadnienia. *
SYGNATURA: 89397


19/497

AUT: Jemielity Witold ks.
TYT: Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej / [ks.] Witold Jemielity.
WYD: Warszawa : Wydaw. ATK, 1994
OBJ: 174 s., mapy, 20 cm,
DOD: Tab., bibliogr. s. 158-160, świadectwa szkolne s. 171-174.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-037-4
Hasło przedm.: Łomża, okręg * szkolnictwo i oświata * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 89506 ; 89507


20/497

AUT: Lewandowski Czesław
TYT: Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szkołach wyższych w latach 1944-1948 / Czesław Lewandowski.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1993
OBJ: 230 s., 24 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 1525) - (Politologia ; 10)
DOD: Źródła i lit. s. 225-228.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-0857-1
Hasło przedm.: Nauka * polityka * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Oświata * polityka * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * polityka * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Polska Partia Robotnicza * polityka * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Polska Partia Socjalistyczna (1892-1948 r.). *
SYGNATURA: 89619


21/497

TYT: La ||formation des personnes au sein des universites europeennes aujourd'hui: actes du colloque international organis' par la Federation des Universites Catholiques Europeennes a la Katholieke Universiteit Leuven, 25 et 26 mars 1994 / intr., ed. Michel Falise, conclusion, ed. Vincent Hanssens.
WYD: Bruxelles : Presses Interuniv. Europeennes, [po 1994 r.]
OBJ: 127 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: fre eng
ISBN: 90-5201-507-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 89709


22/497

AUT: Bosna Ernesto
TYT: Storia dell'Universita di Bari / Ernesto Bosna
NR WYD:
WYD: Bari : Cacucci Editore, 1994
OBJ: 308 s., il., 24 cm,
DOD: Tab., lit., ind. nazwisk s. 289-292, aneks s. 293-308.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Bari (Włochy) * Uniwersytet. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Włochy. *
SYGNATURA: 88414 ; 89713


23/497

AUT: Stopka Krzysztof
TYT: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu: studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich / Krzysztof Stopka.
WYD: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1994
OBJ: 274 s., 23 cm,
SERIA: (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / red. serii Jerzy Wyrozumski ; T. 76)
DOD: Lit., ind. s. 245-271.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902528-0-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 11-15 w. *
Hasło przedm.: Gniezno, archidiecezja * szkolnictwo i oświata * 11-15 w. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * kształcenie * Polska * 11-15 w. *
SYGNATURA: 89748


24/497

AUT: Arends Richard I.
TYT: Uczymy się nauczać / Richard I. Arends, tł. Krzysztof Kruszewski
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994
OBJ: 527 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Literatura Pedagogiczna)
UW: Tyt. oryg.: Learning to teach.
DOD: Tab., o autorze s. 22, słownik s. 499-512, lit. cytowana s. 513-527.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-02-05532-8
Hasło przedm.: Nauczanie * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * Stany Zjednoczone * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 88777 ; 89841 ; 89842


25/497

AUT: Serczyk Jerzy
TYT: Albertyna, Uniwersytet w Królewcu (1544-1945) / Jerzy Serczyk.
WYD: Olsztyn : Ośr. Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1994
OBJ: 156,[1] s., fot., 22 cm,
SERIA: (Biblioteka Olsztyńska, ISSN 0239-7854 ; Nr 27)
DOD: Tab., Zsfg.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Królewiec * Uniwersytet Albertyna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Niemcy * 16-20 w. *
SYGNATURA: 89971


26/497

AUT: Świerzawski Wacław bp
TYT: Bóg wybrał cię: listy do kleryków / bp Wacław Świerzawski.
WYD: Sandomierz : Hodie. Wydaw. Diec., 1995
OBJ: 144 s., 17 cm,
SERIA: (Cor ad Cor ; 4)
DOD: Sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903803-5-8
Hasło przedm.: Alumni. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne. *
SYGNATURA: 188673


27/497

AUT: Ryś Jan
TYT: Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku / Jan Ryś.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Historii Nauki PAN, 1995
OBJ: 150 s., mapy, 23 cm,
SERIA: (Monografie z Dziejów Oświaty / pod red. Józefa Miąso, ISSN 0077-0558 ; T. 37)
DOD: Tab., bibliogr. s. 95-110, aneksy s. 111-148, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86062-95-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 15 w. *
Hasło przedm.: Małopolska * szkolnictwo i oświata * 15 w. *
SYGNATURA: 204244


28/497

TYT: Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych 1902-1920: dokumenty i materiały / zebr. Janina Tarkowska, wst. Przemysław Trzeciak.
WYD: Warszawa : [Akademia Sztuk Pięknych], 1995
OBJ: 79,[1] s., fot., 30 cm,
SERIA: (Zeszyt Naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ; 1/34/1995)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902250-5-0
Hasło przedm.: Warszawa * Akademia Sztuk Pięknych * 1901-1939 r. * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo artystyczne * Polska * 1901-1939 r. * źródła.
SYGNATURA: 121925


29/497

TYT: The ||world of learning 1974-75 / Europa Publ. Ltd ==> Vol. 1: International. Afghanistan - Puerto Rico
NR WYD:
WYD: London : Europa Publ., [1975 r.]
OBJ: XV,1002 s., 25 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 0-900-36274-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * spis.
Hasło przedm.: Bibliotekarstwo * spis.
Hasło przedm.: Muzealnictwo * spis.
Hasło przedm.: Nauka * organizacje * spis.
SYGNATURA: 121926


30/497

TYT: The ||world of learning 1974-75 / Europa Publ. Ltd ==> Vol. 2: Rhodesia - Zambia. Index
NR WYD:
WYD: London : Europa Publ., [1975 r.]
OBJ: s. XV,1003-1976, 25 cm,
DOD: Ind. of institutions s. 1835-1976.
JĘZ: eng
ISBN: 0-900-36274-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * spis.
Hasło przedm.: Bibliotekarstwo * spis.
Hasło przedm.: Muzealnictwo * spis.
Hasło przedm.: Nauka * organizacje * spis.
SYGNATURA: 121926


31/497

TYT: Księga pamiątkowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1995: wydana z okazji jubileuszu 270-lecia szkoły / Kom. Red.: Jerzy Daniel, Adam Massalski, Marian Szczepanek.
WYD: Kielce : Scriptum, 1995
OBJ: 156,[1] s., fot., 24 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902453-1-0
Hasło przedm.: Kielce * I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 204814


32/497

AUT: Rodkiewicz Aleksander Jan
TYT: Pierwsza politechnika polska 1825-1831 / przez Aleksandra Jana Rodkiewicza.
WYD: Kraków : Warszawa : dr.: |L. Anczyc, 1904
OBJ: [4],XXI,267,[1] s., 22 cm,
SERIA: (Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych / wydaw. Szymon Askenazy ; T. 6)
DOD: Lit., tab., ind. s. 263-267, err. s. 267.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * Politechnika * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 13955


33/497

AUT: Banaszak, Marian
TYT: Dar Boży dla Kościoła i Polski: Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1995 / ks. Marian Banaszak.
WYD: Paryż : Poznań : Papieski Wydział Teologiczny Red. Wydaw., 1995
OBJ: 349 s., fot., 24 cm, err.
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86360-07-0
Hasło przedm.: Paryż * Polskie Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Francja * 20 w. *
SYGNATURA: 204722 ; 205139


34/497

AUT: Schulz Roman
TYT: Studia z innowatyki pedagogicznej / Roman Schulz.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1996
OBJ: 146 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0707-6
Hasło przedm.: Innowacje * stosowanie * szkolnictwo. *
Hasło przedm.: Pedagogika * metodologia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * zagadnienia. *
SYGNATURA: 205395


35/497

TYT: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej / oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 1.
WYD: Warszawa : Oficyna Wydaw. "Kontrast", 1995
OBJ: 239 s., 21 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Tab., summary in russian language.
JĘZ: pol fre eng ger
ISBN: 83-904712-0-5
Hasło przedm.: Mowy czeskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Europa Środkowo-Wschodnia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Sądownictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Konkordat * Polska * 1993 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Czechy * od 1993 r. *
Hasło przedm.: Kościoły chrześcijańskie * Rumunia * od 1989 r. *
SYGNATURA: 205443


36/497

AUT: Darowski Roman SJ
TYT: Marcin Łubieński SJ (1586-1653), profesor filozofii w Kaliszu i Lwowie / Roman Darowski SJ.
WYD: [Kraków : Wydział Filozoficzny Tow. Jezusowego, ok. 1991]
OBJ: s. 255-266, 20 cm,
UW: [Nadb. z:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Tow. Jezusowego w Krakowie, 1991-1992.
DOD: Lit., res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Łubieński Marcin, SJ. *
Hasło przedm.: Jezuici * filozofia * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Kalisz * szkolnictwo i oświata * 17 w. *
Hasło przedm.: Lwów * szkolnictwo i oświata * 17 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 17 w. *
SYGNATURA: B.3924


37/497

AUT: Wyrozumski Jerzy
TYT: Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego: szkice / Jerzy Wyrozumski.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 1996
OBJ: 79 s., rys., 2 s. fot., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-350-1
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-15 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 14-15 w. *
SYGNATURA: 205576


38/497

AUT: Borawska Teresa
TYT: Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika / Teresa Borawska.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw, Mikołaja Kopernika, 1996
OBJ: 231 s., 10 s. fot., 24 cm,
DOD: Wykaz ważniejszych źródeł i wybranej lit., Kurzfassung, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0738-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Nauka * Polska * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Warmia * kultura * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Kopernik Mikołaj. *
SYGNATURA: 205676


39/497

AUT: Koczy Leon
TYT: Documents sur les Origines de l'Universite de Cracovie / Leon Koczy, pref. de Stefan Glaser.
WYD: [B.m] : 966 - 1966 Le Comite du Millenaire de la Pologne en Belgique, 1967
OBJ: [9],87 s., 12 k. tabl., 25 cm, 1 k. fot.
JĘZ: fre lat
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * źródła.
SYGNATURA: 122008


40/497

AUT: Straube Peter- Paul
TYT: Katholische Studentengemeinde in der DDR als Ort eines auseruniversitaren Studium generale / Peter-Paul Straube.
WYD: Leipzig : Benno-Verl., 1996
OBJ: XXXIV,397 s., fot., 23 cm,
SERIA: (Erfurter theologische Studien ; Bd. 70)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7462-1160-3
Hasło przedm.: Katolicyzm * organizacje * Niemcy, NRD. *
Hasło przedm.: Studenci * organizacje * Niemcy, NRD. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Niemcy, NRD. *
SYGNATURA: 205844


41/497

AUT: Lesiński Andrzej ks.
TYT: Służba wojskowa kleryków w PRL (1959-1980) / Andrzej Lesiński.
WYD: Olsztyn : Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1995
OBJ: 180 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 149)
DOD: Aneks, bibliogr., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Służba wojskowa * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * polityka * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a wojsko * Polska * 1956-1989 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 205863


42/497

AUT: Wnuk- Lipińska Elżbieta
TYT: Innowacyjność a konserwatyzm: uczelnie polskie w procesie przemian społecznych / Elżbieta Wnuk-Lipińska.
WYD: Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 1996
OBJ: 255 s., 24 cm,
DOD: Tab., bibliogr., aneks.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86759-19-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * zagadnienia * Polska. *
SYGNATURA: 205980


43/497

AUT: Markowski Mieczysław
TYT: Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397-1525 / Mieczysław Markowski.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1996
OBJ: 292 s., 12 s. fot., 23 cm,
SERIA: (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; T. 2)
UW: [Spis treści również w jęz. niem.]
DOD: Bibliogr., aneksy, skorowidze.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85245-39-1
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Wydział Teologiczny * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 14-16 w. *
SYGNATURA: 206066


44/497

AUT: Piech Stanisław
TYT: Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880-1939 / Stanisław Piech.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1995
OBJ: 258 s., 32 s. fot., 23 cm,
SERIA: (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; T. 6)
UW: [Spis treści również po łacinie]
DOD: Tab., źródła i opracowania, wykaz osób i nazw geogr.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-85245-21-9
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Wydział Teologiczny * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 206068


45/497

AUT: Bloom Allan
TYT: Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów / Allan Bloom, słowo wstępne Saul Bellow, przekł. Tomasz Bieroń.
WYD: Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 1997
OBJ: 458,[2] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: The closing of the american mind. How higher education has failed democracy and impoverished the souls of today's students.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7150-138-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Stany Zjednoczone * 20 w. *
Hasło przedm.: Filozofia * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Stany Zjednoczone * kultura. *
SYGNATURA: 189036


46/497

AUT: Bogaj Andrzej , Kwiatkowski Stefan M. , Szymański Mirosław J.
TYT: System edukacji w Polsce: osiągnięcia - przemiany - dylematy / Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1997
OBJ: 180 s., 20 cm,
DOD: Tab., summ., bibliogr., zał.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85295-44-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauka * polityka * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Oświata dorosłych * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolenie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * zagadnienia * Polska. *
SYGNATURA: 206105


47/497

AUT: Potulicka Eugenia
TYT: Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz perspektywy demokracji liberalno-etycznej i socjaldemokratycznej / Eugenia Potulicka.
WYD: Poznań : Toruń : Edytor, 1996
OBJ: 272 s., rys., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Nowa prawica a edukacja / Eugenia Potulicka : Cz. 2.
DOD: Tab., bibliogr., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901412-4-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Wielka Brytania. *
SYGNATURA: 206250


48/497

TYT: Z dziejów Almae Matris Vilnensis: księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego / red. nauk. Ludwik Piechnik SJ, Kazimierz Puchowski, oprac. Małgorzata Puchowska [et al.].
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1996
OBJ: 426,[1] s., rys., [16] s. fot., 23 cm,
DOD: Lit., biogramy i autobiogramy studentów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-237-3
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Litwa. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska. *
SYGNATURA: 205805 ; 206261


49/497

TYT: Future prospects and preparation for ministries in catholic institutions of theology / ed. by Marc Caudron, Conference of Catholic Theological Institutions.
WYD: Bogota : Pont. Univ. Javeriana, 1982
OBJ: 204 s., 24 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: eng fre por
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 75698 ; 201058


50/497

TYT: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce: wybór artykułów / wst., wyb. i oprac., mapki, wykaz szkół, bibliogr., ind. Jerzy Paszenda SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1994
OBJ: 258,[2] s., mapy, tab., 23 cm,
DOD: Bibliogr. historii szkolnictwa, noty o autorach, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-025-7
Hasło przedm.: Jezuici * szkolnictwo * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * historia * Polska. *
SYGNATURA: 88803 ; 89443 ; 89444 ; 206399


51/497

AUT: Smarzyński Henryk
TYT: Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej / Henryk Smarzyński.
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., 1985
OBJ: 98 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-06241-X
Hasło przedm.: Nauczanie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zagadnienia. *
SYGNATURA: 206438


52/497

AUT: Jemielity Witold ks.
TYT: Szkolnictwo w guberni suwalskiej / Witold Jemielity.
WYD: Suwałki : Zbigniew Jan Filipkowski, 1997
OBJ: 225 s., [16] s. tabl., 21 cm,
DOD: Tab., bibliogr., sprawozdanie z wizytacji szkół.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-86160-75-6
Hasło przedm.: Suwałki, okręg * szkolnictwo i oświata * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 206463


53/497

AUT: Szpet Jan ks.
TYT: Prawa i obowiązki rodziców w szkole / ks. Jan Szpet.
WYD: Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1996
OBJ: 28 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7015-347-X
Hasło przedm.: Rodzina * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Władza rodzicielska a szkolnictwo * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Prawo kanoniczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 209239 ; W.8612


54/497

AUT: Haligowski, Ludwik.
TYT: Szkolnictwo wyższe w Polsce na progu integracji z Unią Europejską (2000-2004) / Ludwik Haligowski, Tadeusz Wojciechowski, [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie].
WYD: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, 2005
OBJ: 137 s., il., 24 cm,
UW: Monografia jest wynikiem pracy badawczej realizowanej w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie w latach 2004-2005.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 261407


55/497

AUT: Chachaj Marian
TYT: Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku / Marian Chachaj.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1995
OBJ: 171 s., 24 cm, [1] k. tabl. złoż.
DOD: Wykaz źródeł i lit., ind., tabl. studiów i podróży Radziwiłłów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-0790-8
Hasło przedm.: Kształcenie za granicą * Polska * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Radziwiłłowie, rodzina. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Europa * podróże * 16-17 w. *
SYGNATURA: 206940


56/497

TYT: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej / [oprac.: Grzegorz Dobroczyński SJ], Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich. [T.] 3.
WYD: Warszawa : "Kontrast", 1997
OBJ: 206 s., 20 cm,
SERIA: (Wokół Współczesności)
DOD: Przyp., summ. in russian language.
JĘZ: pol ger fre
ISBN: 83-904712-3-X
Hasło przedm.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego * Europa Środkowo-Wschodnia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Katolicyzm a protestantyzm * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Protestantyzm a katolicyzm * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * Rosja. *
Hasło przedm.: Katolicyzm * socjologia * Litwa * od 1991 r. *
SYGNATURA: 205443


57/497

AUT: Hessen Sergiusz
TYT: Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen, przekł. Adam Zieleńczyk, wybór i oprac. Wincenty Okoń.
WYD: Warszawa : "Żak", 1997
OBJ: 334,[1] s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wybrane / Sergiusz Hessen. T. 2
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. cze)
ISBN: 83-86770-45-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Pedagogika * 19-20 w. *
SYGNATURA: 207074


58/497

TYT: Polska na wirażu dziejów: odpowiedź krakowskich uczonych na przemówienie Jana Pawła II do rektorów uczelni akademickich w Polsce / pod red. Romana Ciesielskiego i Agaty Schonborn.
WYD: Kraków : Stow. "Veritatis Splendor", 1997
OBJ: 78 s., 24 cm,
UW: Materiały kolokwium odbytego w Collegium Novum Uniw. Jagiellońskiego dnia 21 marca 1996 r.
DOD: Wykaz nazwisk rektorów biorących udział w audiencji, lit., inform. o aut. (stan z roku 1996), summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87020-00-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauka * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * kultura * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Mowy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 207155


59/497

TYT: Die ||Geisteswissenschaftliche Fakultat der Universitat Wien / koordination: Karl Brunner, Dekanat der Geisteswissenschaftliche Fakultat der Univ. Wien.
WYD: Wien : dr.: Franz Danek Print Center, Hornstein, [1996]
OBJ: 112 s., fot, 21 cm,
DOD: Anm.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Wiedeń * Uniwersytet * Geisteswissenschaftliche Fakultat. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Austria. *
SYGNATURA: 207235


60/497

TYT: Opportunities for black people in higher education / ed. by Richard Taylor.
WYD: Leeds : Metropolitan Univ., School of Continuing Education, 1997
OBJ: [2],(V),106 s., 24 cm,
UW: Proceedings of education for transformation conference, 1996
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 0 9524293 2 2
Hasło przedm.: Murzyni * szkolnictwo * Wielka Brytania * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Wielka Brytania * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207425


61/497

AUT: Eone Eone Oscar
TYT: La ||question scolaire au Cameroun: une etude dans la perspective des relations entre l'Eglise et la Communaute politique / Oscar Eone Eone.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: XII,245,[2] s., 24 cm,
UW: These de Doctorat en Droit canonique et civil.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Kamerun. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Kamerun. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Kamerun. *
SYGNATURA: 207469


62/497

AUT: Zacchi Luca
TYT: "Necessita di un tempo propedeutico, al Seminario Maggiore ed al Noviziato religioso" / Luca Zacchi.
WYD: Roma : Pontificia Univ. Lateranense, 1996
OBJ: XXXV,183 s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Utroque Jure.
DOD: Źródła, bibliogr., app.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne. *
Hasło przedm.: Nowicjat. *
SYGNATURA: 207470


63/497

TYT: Akademijos laurai / parenge Morkus Svirskas ir Irena Balciene, dailininkas Eugenijus Karpavicius.
WYD: [Wilno] : Vilniaus Univ. Biblioteka, Vilniaus Univ. Leidykla, 1996
OBJ: 411,[1] s., [6] k. tabl., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: lit lat eng
ISBN: 9986-19-228-5
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Litwa. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska. *
SYGNATURA: 207481


64/497

AUT: Homplewicz Janusz
TYT: Tradycyjne a współczesne instytucje prawa szkolnego: (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego) / Janusz Homplewicz.
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1985
OBJ: 132 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego ; 742) - (Prace Prawnicze, ISSN 0083-4394 ; z. 112)
DOD: Przyp., Zsfassung.
JĘZ: pol
ISBN: 83-0106434-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * prawo. *
Hasło przedm.: Prawo administracyjne * zagadnienia. *
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1213


65/497

TYT: Misja i strategia uczelni / red. Kazimierz Karolewski, Politechnika Gdańska.
WYD: Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1997
OBJ: 495 s., fot., 23 cm,
UW: [Materiały z Międzynarodowej Konferencji pt."Misja i strategia uczelni" Gdańsk, 17.09. - 19.09.1997 r.]
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901103-8-5
Hasło przedm.: Gdańsk, okręg * szkolnictwo i oświata * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207796


66/497

TYT: Edukacja wczesnoszkolna: bibliografia selekcyjna za lata 1990-1997 / wybór i oprac.: Magdalena Turos, wstęp: Barbara Bieleń, Małgorzata Karwowska-Struczyk.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1997
OBJ: 128 s., 20 cm,
SERIA: (Zeszyty Zakł. Informacji Nauk. Inst. Badań Edukacyjnych ; 6)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85295-67-4
Hasło przedm.: Nauczanie początkowe * bibliografie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * nauczanie * bibliografie.
SYGNATURA: 207851


67/497

TYT: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia / [aut.:] Aleksander Gieysztor [et al.], Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
WYD: Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Pol., 1997
OBJ: 162,[4] s., 21 cm,
SERIA: (Fundacji Dyskusje o Nauce / Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ; 1)
UW: [Materiały z Konferencji, Warszawa 5-6 grudnia 1996 r.].
DOD: Lit., wykaz aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902582-1-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 207942


68/497

TYT: Kalendarz Kwidzyniaków / oprac. Ireneusz St. Bruski.
WYD: Kwidzyn : Olsztyn : Agencja Wydaw. "JDS", 1997
OBJ: 33,[1] s., fot., 21 cm,
UW: [Jubileusz 60-lecia powstania szkoły połączony ze Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Pol. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, Kwidzyn, 8-10 listopad 1997].
JĘZ: pol
ISBN: 83-87589-00-4
Hasło przedm.: Kwidzyn * I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 207944


69/497

AUT: Demel Bernhard
TYT: Das Priesterseminar des Deutschen Ordens zu Mergentheim / Bernhard Demel.
WYD: Bonn-Bad Godesberg : Wissenschaftliches Archiv, 1972
OBJ: VIII,305 s., 23 cm,
SERIA: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 12)
DOD: Aneks, źródła i bibliogr., ind.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * historia * Niemcy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Niemcy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Krzyżacy * 16-19 w. *
Hasło przedm.: Mergentheim * religia * 16-19 w. *
SYGNATURA: 208020


70/497

TYT: U źródeł mądrości / red. ks. Stanisław Haręzga.
WYD: Rzeszów : dr.: |Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1997
OBJ: 348,[2] s., fot., 21 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86985-30-5
Hasło przedm.: Biblia. *
Hasło przedm.: Katecheza biblijna * Polska * 17-20 w. *
Hasło przedm.: Przemyśl * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 17-20 w. *
SYGNATURA: 208006


71/497

AUT: Baszkiewicz Jan
TYT: Młodość uniwersytetów / Jan Baszkiewicz.
WYD: Warszawa : "Żak", 1997
OBJ: 197 s., il., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-60-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia. *
SYGNATURA: 207857


72/497

TYT: Trnavska Univerzita 1635-1777: 1. Referaty zo seminara k 360. vyrocia zalozenia. 2. Prispevky z cirkevnych dejin Slovenska / zostavil Jozef Simoncic.
WYD: Trnava : Trnavska Univ., 1996
OBJ: 403,[1] s., rys., 24 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: slo lat ger
ISBN: 80-88774-15-2
Hasło przedm.: Trnava * Uniwersytet * 17-18 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Słowacja * 17-18 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 208198


73/497

AUT: Farias Victor
TYT: Heidegger i narodowy socjalizm / Victor Farias, przeł.: Paweł Lisicki, Robert Marszałek.
WYD: Warszawa : Fundacja Aletheia, 1997
OBJ: 351 s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Heidegger et le nazisme; podst. przekł.: Heidegger und der Nationalsozialismus.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-87045-18-7
Hasło przedm.: Heidegger Martin. *
Hasło przedm.: Hitleryzm. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Niemcy * 1933-1945 r. *
SYGNATURA: 208285


74/497

AUT: Przyborowska Beata
TYT: Szkoły niepubliczne w Polsce: oczekiwania i rzeczywistość / Beata Przyborowska.
WYD: Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997
OBJ: 224 s., wykr., 24 cm,
DOD: Tab., aneksy, bibliogr., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0875-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 208482


75/497

TYT: Les ||etudiants - liens sociaux, culture, moeurs du moyen-age jusqu'au XIXe siecle: Veme session scientifique internationale Cracovie 28-30 mai 1987 / redige par Mariusz Kulczykowski.
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1991
OBJ: 206,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 950) - (Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 93)
PODSERIA: (Etudes et Materiaux de l'Histoire des Universites)
JĘZ: fre ger
ISBN: 83-01-10120-2
Hasło przedm.: Studenci * Europa * 15-19 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 15-19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


76/497

TYT: Peregrinations academiques: IVeme session scientifique internationale Cracovie 19-21 mai 1983 / redige par Mariusz Kulczykowski.
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1989
OBJ: 332,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 870) - (Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 88)
PODSERIA: (Etudes et Materiaux de l'Histoire des Universites)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: fre
ISBN: 83-01-08766-8
Hasło przedm.: Kształcenie za granicą * Europa * 17-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 17-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Europa * podróże * 17-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


77/497

TYT: Les ||grandes reformes des universites europeennes du XVIe au XXe siecles: IIIe session scientifique internationale Cracoviae 15-17 mai 1980 / [red. tomu Mariusz Kulczykowski].
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1985
OBJ: 140 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 761) - (Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 79)
PODSERIA: (Etudes et materiaux de l'histoire des universites)
DOD: Lit.
JĘZ: fre eng ger
ISBN: 83-01-06565-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 16-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


78/497

TYT: L'Universite et l'enseignement extra-universitaire XVIe-XIXe siecles: IIe session scientifique internationale Cracovie 11-12 mai 1979 / [red. du tome: Mariusz Kulczykowski].
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1983
OBJ: 188 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 657) - (Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 73)
PODSERIA: (Etudes et Materiaux de l'Histoire des Universites)
DOD: Lit.
JĘZ: fre
ISBN: 83-01-04230-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 16-19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


79/497

TYT: Histoire des universites problemes et methodes: Iere session scientifique internationale Cracovie 13-14 mai 1978 / [red. du tome: Mariusz Kulczykowski].
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1980
OBJ: 120 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 567) - (Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 67)
PODSERIA: (Etudes et Materiaux de l'Histoire des Universites)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: fre
ISBN: 83-01-026984-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


80/497

TYT: Międzynarodowe powiązania Uniwersytetu Krakowskiego w dobie Kopernika / [aut.: Krzysztof Baczkowski, Stanisław Gawęda, Danuta Quirini-Popławska.
WYD: Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, [1973]
OBJ: 124 s., il., 20 cm, err.
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 307) - (Prace Historyczne ; z. 40)
PODSERIA: (Copernicana Cracoviensia t. 1)
UW: Zawiera: Związki intelektualne Uniwersytetu Krakowskiego z Węgrami w dobie Kopernika, Intelektualiści niemieccy w Krakowie w dobie Kopernika, Włoskie środowisko krakowskie a Uniwersytet Krakowski na przełomie XV i XVI wieku.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Kopernik Mikołaj. *
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


81/497

TYT: Universities during World War II: materials of the international symposium held at the Jagiellonian University on the 40 anniversary of "Sonderaktion Krakau", Cracow, october 22-24, 1979 / ed. by Józef Buszko and Irena Paczyńska.
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1984
OBJ: 608 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 643) - (Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 72)
DOD: Katalog wystawy: Uniwersytet Jagielloński podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1945), lit.
JĘZ: eng fre ger rus
ISBN: 83-01-04456
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 1939-1945 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


82/497

TYT: Osiągnięcia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polsce Ludowej 1945-1970 / [red. tomu: Marek Sobolewski].
WYD: Warszawa : Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1974
OBJ: 417,[2] s., 1 k. mapy, 24 cm, err.
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 345) - (Prace Historyczne ; z. 47)
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


83/497

AUT: Estreicher Karol jr
TYT: Pamiątki kopernikowskie w Uniwersytecie Jagiellońskim / Karol Estreicher.
WYD: Kraków : Państ. Wydaw. Nauk., nakł. Uniw. Jagiellońskiego, [1973]
OBJ: 58,[1] s., il., 20 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 308) - (Prace Historyczne ; z. 41)
PODSERIA: (Copernicana Cracoviensia t. 2)
DOD: Notatka bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Kopernik Mikołaj. *
SYGNATURA: Czytelnia Czasopism: C.1119


84/497

AUT: Strzelecki Ryszard
TYT: Teatr seminaryjny w Polsce w latach 1945-1988 / Ryszard Strzelecki.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995
OBJ: 230,[1] s., 21 cm,
DOD: [Lit.], ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86246-32-4
Hasło przedm.: Teatr amatorski polski * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * kultura * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 208531


85/497

AUT: Pater Mieczysław
TYT: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918 / Mieczysław Pater.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997
OBJ: 308 s., fot., rys., 28 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 1945)
DOD: Lit., aneksy, Zsfassung, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1656-6
Hasło przedm.: Wrocław * Uniwersytet * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Niemcy * 18-20 w. *
SYGNATURA: 122125


86/497

TYT: Polska szkoła: między admiracją a odrzuceniem / pr. zb. pod red.: Adama Rosoła, Marka S. Szczepańskiego
WYD: Częstochowa : Katowice : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, "Śląsk", 1997
OBJ: 166,[2] s., rys., 20 cm,
DOD: Tab., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7164-067-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 208669


87/497

TYT: Inter-university cooperation in research / ed. by George F. McLean OMI.
WYD: Lancaster : Concorde, 1975
OBJ: [2],78 s., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie * Stany Zjednoczone * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Stany Zjednoczone * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 201152


88/497

AUT: Sobrinho Jose Cassimiro
TYT: A ||Direcao Espiritual no Seminario Maior: sujeitos, conteudos e disciplina canonica / Jose Cassimiro Sobrinho, Pont. Athenaeum Sanctae Crucis, Faculta Iuris Canonici.
WYD: Roma : Pont. Athenaeum Sanctae Crucis, 1997
OBJ: 215 s., 24 cm,
UW: Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: por
Hasło przedm.: Kierownictwo duchowe * prawo kanoniczne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 208935


89/497

AUT: Strzelecki Ryszard
TYT: Droga teatru: działalność sceniczna w wyższych seminariach duchownych w Polsce 1948-1988 / Ryszard Strzelecki.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997
OBJ: 306 s., 21 cm,
DOD: Dokumentacja, źródła, aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0519-5
Hasło przedm.: Teatr amatorski polski * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * kultura * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 208711


90/497

TYT: Wolność w prawdzie / pod red. ks. Stanisława Skobla, Inst. Teologiczny w Łodzi.
WYD: Łódź : Archidiec. Wydaw. Łódzkie, 1997
OBJ: 268 s., 21 cm,
UW: [Dod. z okł.:] Księga Jubileuszowa Instytutu Teologicznego w Łodzi.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85022-75-9
Hasło przedm.: Łódź * Instytut Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
SYGNATURA: 208681


91/497

AUT: Glemp Józef kard.prymas Polski
TYT: Poles - we enter now the twenty-first century! / Józef card. Glemp, primate of Poland, transl. father Regis N. Barwig
WYD: Warsaw : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1998
OBJ: 158,[1] s., [32] s. fot. kolor., fot., 19 cm,
JĘZ: pol eng (oryg. pol)
ISBN: 83-85013-98-9
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. *
Hasło przedm.: Trąba Mikołaj, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Hlond August, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Wyszyński Stefan, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Glemp Józef, prymas Polski. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * organizacja * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska. *
Hasło przedm.: Popiełuszko Jerzy, ks. *
Hasło przedm.: Wojna 1919-1920 r. polsko-bolszewicka. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież a Polska. *
SYGNATURA: 189636 ; 189637


92/497

AUT: Azcarate Ristori Isabel
TYT: Los jesuitas en la politica educativa del ayuntamiento de Cadiz (1564-1767) / Isabel Azcarate Ristori.
WYD: Granada : Graficas del Sur, 1996
OBJ: 392 s., [10] k. tabl., 24 cm,
UW: Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pont. Univ. Gregorianae.
DOD: Bibliogr., aneksy.
JĘZ: spa
ISBN: 84-921632-0-8
Hasło przedm.: Jezuici * szkolnictwo * Hiszpania * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Kadyks (Hiszpania) * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Hiszpania * 16-18 w. *
SYGNATURA: 209000


93/497

TYT: Uniwersytet Łódzki / oprac. - Biuro Informacji i Rozwoju UŁ: Jadwiga Janik [et al.].
WYD: Łódź : Uniw. Łódzki, 1997
OBJ: 93,[1] s., fot., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7171-058-9
Hasło przedm.: Łódź * Uniwersytet. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska. *
SYGNATURA: 209320


94/497

AUT: Pelczar Roman
TYT: Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.) / Roman Pelczar.
WYD: Warszawa : "ASPRA-JR", 1998
OBJ: 224 s., [2] s. map, 20 cm,
DOD: Aneks, tab., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908937-0-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 14-18 w. *
Hasło przedm.: Przemyśl, okręg * szkolnictwo i oświata * 14-18 w. *
Hasło przedm.: Sanok, okręg * szkolnictwo i oświata * 14-18 w. *
SYGNATURA: 209468


95/497

AUT: Mross Henryk ks.
TYT: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego, Pelplin 1939-95: słownik bio-bibliograficzny / ks. Henryk Mross.
WYD: Pelplin : "Bernardinum", 1997
OBJ: 277,[2] s., fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86491-74-4
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Pelplin * Wyższe Seminarium Duchowne * biografie * 20 w. *
SYGNATURA: 209562


96/497

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Powołanie i seminarium w wypowiedziach Jana Pawła II do młodzieży i alumnów Seminarium Rzymskiego / papież Jan Paweł II, wyb., przekł. i oprac. ks. Dariusz Drążek.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec., 1995
OBJ: 74,[4] s., fot., 17 cm,
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-85087-42-7
Hasło przedm.: Powołanie kapłańskie * teologia * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne. *
Hasło przedm.: Rzym, miasto * Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Homilie i mowy papieskie. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 189751


97/497

AUT: Flaga Jerzy
TYT: Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku / Jerzy Flaga, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 364,[1] s., 24 cm,
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Bibliogr., aneks, res., Zsfassung. ind., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0617-5
Hasło przedm.: Duchowość zakonna * Polska * 17-18 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 17-18 w. *
SYGNATURA: 209906


98/497

AUT: Pietrzyk Zdzisław
TYT: W kręgu Strasburga: z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621 / Zdzisław Pietrzyk.
WYD: Kraków : nakł. Biblioteki Jagiellońskiej, "Księgarnia Akademicka", 1997
OBJ: 302,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, ISSN 1425-851X ; t. 7)
DOD: Lit., tab., ind., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-7188-177-0
Hasło przedm.: Kształcenie za granicą * Polska * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Studenci * Polska * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Strasburg * Uniwersytet * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Francja * 16-17 w. *
SYGNATURA: 209933


99/497

TYT: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994: materiały do biografii / oprac.: Henryka Duczkowska-Moraczewska, Maciej Gołembiowski, Renata Karpiesiuk, pod red. Sławomira Kalembki.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1995
OBJ: 800,[33] s., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0670-0
Hasło przedm.: Toruń * Uniwersytet * biografie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 209937


100/497

AUT: Przelaskowski Wacław
TYT: Szkolnictwo polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej / Wacław Przelaskowski.
WYD: [S.l. : s.ed., 1996]
OBJ: S. 65-84, mapa, fot., 24 cm,
UW: [Nadb. z:] Niepodległość i Pamięć R. 3, Nr 2 (6), 1996
DOD: Lit., tab.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: B.3984


101/497

AUT: Niemiec Jan ks.
TYT: Zakład naukowo-wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939 / ks. Jan Niemiec.
WYD: Rzeszów : Kraków : Inst. Europejskich Studiów Społecznych, Wydz. Filozoficzny Tow. Jezusowego, 1998
OBJ: 486 s., [36] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Tab., źródła i opracowania, ind., sum., Zsfassung, sod.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86985-66-6
Hasło przedm.: Chyrów * Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów. *
Hasło przedm.: Jezuici * szkolnictwo * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 210472


102/497

AUT: Banach Czesław
TYT: Polska szkoła i system edukacji: przemiany i perspektywy / Czesław Banach.
WYD: Toruń : "Adam Marszałek", 1999
OBJ: 185 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7174-230-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolenie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 210647


103/497

AUT: Schiller Joanna
TYT: Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862 / Joanna Schiller, Zakł. Dziejów Oświaty Inst. Historii Nauki PAN.
WYD: Warszawa : Inst. Historii Nauki PAN, "Retro-Art", 1998
OBJ: 488,[1] s., XII s. fot., 23 cm,
SERIA: (Monografie z Dziejów Oświaty / pod red. Józefa Miąso ; t. 39)
DOD: Tab., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87992-02-X
Hasło przedm.: Nauczyciele * biografie * Polska * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Warszawa * szkolnictwo i oświata * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 211042


104/497

TYT: Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie, 20 X 1996 - 20 X 1997 / [zesp. red.: Adam Kubiś (przew.) et al.], Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1998
OBJ: 892,[1] s., [45] s. tabl., rys., fot., 23 cm,
SERIA: (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Papieska Akad. Teologiczna w Krakowie ; t. 10)
DOD: Lit., skor., conspectus materiae
JĘZ: pol lat ger eng fre
ISBN: 83-87681-07-5
Hasło przedm.: Kraków * Papieska Akademia Teologiczna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 14-20 w. *
SYGNATURA: 211241 ; 216771


105/497

AUT: Froch Władysław
TYT: Dzieje Szkoły Lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała w XV-XVIII w. / Władysław Froch, Katolicki Uniw. Lubelski.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 119,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0698-1
Hasło przedm.: Lublin * kościół św. Michała * szkoła. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 15-18 w. *
SYGNATURA: 212185


106/497

AUT: Polak Henryk
TYT: Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939 / Henryk Polak.
WYD: Gdańsk : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1978
OBJ: 208,[2] s., [2] k. tabl. złoż., 24 cm,
SERIA: (Monografie / Gdańskie Tow. Naukowe. Wydz. I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; Nr 62) - (Prace Komisji Historycznej)
DOD: Wykaz źródeł i opracowań, tab., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Gdańsk * szkolnictwo i oświata * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Niemcy * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 72425


107/497

TYT: The ||world of learning 2000 / Europa Publications, Taylor & Francis Group.
NR WYD: 15th ed.
WYD: London : Europa Publications, Taylor & Francis Group, 1999
OBJ: XV,2135 s., 29 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 1-85743-064-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * spis.
Hasło przedm.: Bibliotekarstwo * spis.
Hasło przedm.: Muzealnictwo * spis.
Hasło przedm.: Nauka * organizacje * spis.
SYGNATURA: Czytelnia: 122402


108/497

AUT: Nalaskowski Aleksander
TYT: Przeciwko edukacji sentymentalnej / Aleksander Nalaskowski.
WYD: Kraków : "Impuls", 1994
OBJ: 79 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteczka Edukacyjna / Pol. Tow. Pedagogiczne ; 1)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 190616


109/497

AUT: Misiurek Jerzy ks.
TYT: Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: nurty, osoby, osiągnięcia / ks. Jerzy Misiurek, Wydz. Teologii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 118,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind., Zsfassung, aneks: wykaz rozpr. habilit. na Wydz. Teologii KUL
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0780-5
Hasło przedm.: Lublin * Katolicki Uniwersytet Lubelski * Wydział Teologii. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213266


110/497

AUT: Śliwerski, Bogusław
TYT: Klinika szkolnej demokracji / Bogusław Śliwerski.
WYD: Kraków : "Impuls", 1996
OBJ: 169 s., rys., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85543-87-2
Hasło przedm.: Demokracja. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 213429


111/497

TYT: L'enseignement des Elites en Europe Centrale (19-20e siecles) / sous la dir. de Victor Karady et Mariusz Kulczykowski, Maison des Science de l'Homme (Paris) ; Inst. Historii Uniw. Jagiellońskiego.
WYD: Cracovie : "Księg. Akademicka" Wydaw. Nauk., 1999
OBJ: 225 s., wykr., 24 cm,
UW: Materiały z międzynarodowego kolokwium pt.: L'histoire sociale de l'education des elites en Europe Centrale, Kraków 25-27 IV 1996 r. ; Ref. w jęz. ang. i fr.
DOD: Lit., ind., tab.
JĘZ: fre eng
ISBN: 83-7188-268-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa Środkowo-Wschodnia * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Europa Środkowo-Wschodnia * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Inteligencja, warstwa społeczna * Europa Środkowo-Wschodnia * 19-20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 213443


112/497

AUT: Dutkowa Renata
TYT: Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918) / Renata Dutkowa, Inst. Historii Uniw. Jagiellońskiego.
WYD: Kraków : Księg. Akademicka, 1995
OBJ: 116,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Studia nad Kształtowaniem się Inteligencji w Polsce w XIX i XX Wieku ; 1)
DOD: Bibliogr., ind., aneks: spis maturzystek trzech najstarszych gimnazjów krakowskich 1900-1918; tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86575-22-0
Hasło przedm.: Dziewczęta * szkolnictwo i oświata * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kraków * szkolnictwo i oświata * 19-20 w. *
SYGNATURA: 213495


113/497

TYT: Psychologia praktyczna w systemie oświaty / pr. zbior. pod red. Krystyny Ostrowskiej.
WYD: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Min. Edukacji Narodowej, 1999
OBJ: 340 s., sch., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86954-46-9
Hasło przedm.: Psychologia stosowana. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 213580


114/497

TYT: Szkolnictwo niepaństwowe: partnerstwo czy konkurencja / pr. zb. pod red. Anny Karpińskiej, Mazurska Wszechnica Nauczycielska.
WYD: Olecko : Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1997
OBJ: 321,[1] s., fot., mapy, rys., wykr., 24 cm,
UW: Na s. red. błędny ISBN
DOD: Bibliogr. przy rozdz., aut. tekstów, tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-35-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 213868


115/497

AUT: Kołodziej Wincenty
TYT: Szkolnictwo w województwie krakowskim w latach 1939-1948 / Wincenty Kołodziej.
WYD: Toruń : "Adam Marszałek", 1995
OBJ: 200 s., mapa, 24 cm,
DOD: Bibliogr., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86229-39-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kraków, okręg * szkolnictwo i oświata * 20 w. *
SYGNATURA: 213869


116/497

AUT: Wroczyński Ryszard
TYT: Dzieje oświaty polskiej / Ryszard Wroczyński.
WYD: Warszawa : "Żak", 1996
OBJ: 21 cm,
TOM: T. 1: Do roku 1795.
DOD: Bibliogr. przy rozdz., tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-12-0
Hasło przedm.: Oświata * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * historia * Polska. *
SYGNATURA: 213929


117/497

AUT: Wroczyński Ryszard
TYT: Dzieje oświaty polskiej / Ryszard Wroczyński.
WYD: Warszawa : "Żak", 1996
OBJ: 21 cm,
TOM: T. 2: 1795-1945.
DOD: Bibliogr. przy rozdz., tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-12-0
Hasło przedm.: Oświata * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * historia * Polska. *
SYGNATURA: 213929


118/497

AUT: Kupisiewicz Czesław
TYT: Paradygmaty i wizje reform oświatowych / Czesław Kupisiewicz.
NR WYD: Wyd. 4.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999
OBJ: 262,[1] s., rys., 20 cm,
DOD: Bibliogr., sum., sod.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901558-0-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 213974


119/497

AUT: Hessen Sergiusz
TYT: Pisma pomniejsze / Sergiusz Hessen, wybór i oprac. Wincenty Okoń.
WYD: Warszawa : "Żak", 1997
OBJ: 331,[1] s., fot., sch., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wybrane / Sergiusz Hessen. T. 5
DOD: Bibliogr. prac S. Hessena, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-46-5
Hasło przedm.: Hessen Sergiusz. *
Hasło przedm.: Pamiętniki rosyjskie * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Etyka. *
Hasło przedm.: Platon. *
SYGNATURA: 213983


120/497

AUT: Dziewulak Dobromir
TYT: Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak.
NR WYD: Wyd. 3 popr. i uzup.
WYD: Warszawa : "Żak", 1997
OBJ: 166 s., wykr., 21 cm,
UW: Wyd. poprz. pt.: Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej
DOD: Bibliogr., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-38-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Unia Europejska. *
SYGNATURA: 213989


121/497

AUT: Bartnicka Kalina
TYT: Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej / Kalina Bartnicka.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", 1998
OBJ: 247,[1] s., il., faks., fot., portr., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-73-2
Hasło przedm.: Patriotyzm * wychowanie * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Wychowanie obywatelskie * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Komisja Edukacji Narodowej. *
Hasło przedm.: Konarski Stanisław, ks. *
SYGNATURA: 214005


122/497

AUT: Pilch Tadeusz
TYT: Spory o szkołę: pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności / Tadeusz Pilch.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", 1999
OBJ: 218,[1] s., schem., wykr., 20 cm,
DOD: Bibliogr., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88149-05-9
Hasło przedm.: Nauczanie. *
Hasło przedm.: Wychowanie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214011 ; 228203


123/497

AUT: Żołądź- Strzelczyk Dorota
TYT: Peregrinatio academica: studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / Dorota Żołądź-Strzelczyk
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1996
OBJ: 241 s., wykr., 24 cm,
SERIA: (Psychologia i Pedagogika / Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 106)
DOD: Bibliogr., spis studentów, Zsfassung, tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-232-0692-9
Hasło przedm.: Kształcenie za granicą * Polska * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Kształcenie za granicą * Litwa * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Niemcy * 16-17 w. *
SYGNATURA: 214225


124/497

AUT: Młotek Antoni ks.
TYT: Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teologii moralnej / ks. Antoni Młotek.
WYD: Wrocław : Papieski Fakultet Teologiczny, 1998
OBJ: 208 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy Naukowe / Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu ; 19)
DOD: Lit., skor., cont., sum., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87318-07-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Niemcy * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Wrocław * Uniwersytet * Wydział Teologii. *
SYGNATURA: 214388


125/497

TYT: Przyszłość polskiej edukacji / [zesp. red.: Andrzej Grzebalski, Stanisław Maria Szańca].
WYD: Toruń : "Maryja", 1998
OBJ: 71,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja ; z. 5)
DOD: Lit., noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-908699-1-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Wychowanie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 214607


126/497

TYT: O Europie i edukacji / [oprac. red. Maria Joanna Gondek].
WYD: Lublin : Fundacja "Servire Veritati", Inst. Edukacji Narodowej, 1999
OBJ: 109,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej ; Nr 6)
DOD: Sum., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910061-9-0
Hasło przedm.: Europa * kultura * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 214612


127/497

TYT: Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole / pr. zbior. pod red. Aleksandry i Jacka Kurków.
WYD: Chorzów Batory : Wielkie Hajduki : P.P.H.U. "Rococo", 2000
OBJ: 271 s., fot., rys., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86293-27-6
Hasło przedm.: Chorzów * III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 214702


128/497

TYT: Reforma systemu edukacji: szkolnictwo ponadgimnazjalne ; projekt, materiały do dyskusji / Min. Edukacji Narodwej.
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2000
OBJ: 135,[1] s., rys., tab., 23 cm, ankieta
JĘZ: pol
ISBN: 83-88035-28-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 214709


129/497

TYT: Rodzina, szkoła, Kościół / pr. zbior. pod red. ks. Władysława Kubika SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2000
OBJ: 125,[3] s., wykr., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pedagogiki Religijnej / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum")
DOD: Bibliogr. przy rozdz., tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-677-8 (WAM)83-88209-02-7 (WSFP)
Hasło przedm.: Wychowanie. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Domy dziecka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Antropozofia. *
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 191009


130/497

AUT: Fita Stanisław
TYT: Pokolenie Szkoły Głównej / Fita Stanisław.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980
OBJ: 262,[2] s., [24] k. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00467-1
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Pozytywizm * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 201689


131/497

AUT: Konopczyński Władysław
TYT: Stanisław Konarski / Władysław Konopczyński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Kasy im. Mianowskiego Inst. Popierania Nauki, 1926
OBJ: XVIII,471,[1] s., [16] s. tabl., fot., 24 cm,
DOD: Lit., zał., ind., err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Konarski Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 14856 ; TYLKO NA MIEJSCU: 201755


132/497

TYT: Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach / [zesz. oprac.: Halina Maciejewska pod kier. Wojciecha Książka].
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000
OBJ: 64 s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteczka Reformy / Min. Edukacji Narodowej ; 20)
DOD: Tab., wykaz dyrektorów i z-ców dyrektorów w MEN wg stanu na dzień 25.01.2000 r.; wykaz składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Reformy Edukacji w MEN.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88035-25-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 214852


133/497

TYT: Ministerstwo Edukacji Narodowej o reorganizacji sieci szkół / [zesz. oprac.: Joanna Nowakowska-Łapińska et al. pod kier. Ireny Dzierzgowskiej].
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000
OBJ: 56 s., wykr., 20 cm,
SERIA: (Biblioteczka Reformy / Min. Edukacji Narodowej ; 19)
DOD: Tab., aneks; stan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 1999/2000; wykaz pracowników MEN, do których można się zwracać w sprawach związanych z siecią szkół.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88035-24-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 214853


134/497

TYT: Komisja Edukacji Narodowej: (pisma Komisji i o Komisji) ; wybór źródeł / zebr. i oprac. Stanisław Tync.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1954
OBJ: CCVI,730 s., [2] k. tabl. złoż., il., fot., 17 cm, mapa
SERIA: (Biblioteka Narodowa, [ISSN 0208-4104] ; Ser. 1; Nr 126)
DOD: Tab., bibliogr., ustawy KEN
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Komisja Edukacji Narodowej. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 193921


135/497

TYT: Smolna 30 - Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego / pr. zbior. pod red. Janusza Durko [et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1989
OBJ: 512 s., [31] s. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-01865-6
Hasło przedm.: Warszawa * Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201827


136/497

TYT: Katecheza wobec zadań nowej szkoły: materiały sympozjum zorganizowanego w dniach 22 maja i 18 września 1999 r. / red. Danuta Jackowiak, Jan Szpet, Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Teologiczny, Zakł. Wychowania Chrześcijańskiego.
WYD: Poznań : Bogucki Wydaw. Nauk., 1999
OBJ: 94 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., zał., program sympozjum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88163-19-1
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 215096


137/497

AUT: Kijewska Agnieszka
TYT: Księga pisma i księga natury: Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres / Agnieszka Kijewska, Wydz. Filozofii KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 284 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0685-X
Hasło przedm.: Biblistyka * "Vetus Testamentum" * "Genesis". *
Hasło przedm.: Eriugena Jan Szkot * "Periphyseon". *
Hasło przedm.: Teodoryk z Chartres * "De sex dierum operibus". *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia * 9-12 w. *
Hasło przedm.: Chartres (Francja) * szkolnictwo i oświata * 11-12 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Francja * 11-12 w. *
SYGNATURA: 215122 ; 215123


138/497

TYT: Wojciech Górski i jego szkoła / pr. zbior. pod red. Jana Lasockiego i Jana Majdeckiego, ze słowem wst. ks. Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego i przedm. Stanisława Lorentza.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 630,[2] s., [48] s. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Lit., noty o aut., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00704-2
Hasło przedm.: Górski Wojciech. *
Hasło przedm.: Warszawa * Szkoła Górskiego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 201870


139/497

AUT: Niklewska Jolanta
TYT: Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915 / Jolanta Niklewska.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1987
OBJ: 275,[1] s., fot., 21 cm,
DOD: Aneks, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-07145-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 1901-1918 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Polska * 1901-1918 r. *
Hasło przedm.: Warszawa * szkolnictwo i oświata * 1901-1918 r. *
SYGNATURA: 201874


140/497

AUT: Kuźmiński Bolesław
TYT: Pierwsza żeńska...: Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie / Bolesław Kuźmiński.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 562,[2] s., [54] s. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Wykaz ważniejszych pozycji bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00753-0
Hasło przedm.: Warszawa * Szkoła im. Królowej Jadwigi. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 201875 ; 216673


141/497

TYT: Szkoła im. Staszica w Warszawie 1906-1950 / [pr. zbior. przygot. przez kom. red. w składzie: Włodzimierz Dusiewicz et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988
OBJ: 622,[2] s., [41] s. tabl., fot., faks., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Tab., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-01691-2
Hasło przedm.: Warszawa * Szkoła im. Stanisława Staszica. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201876


142/497

AUT: Mitera- Dobrowolska Mieczysława
TYT: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794: pierwszy urząd wychowania w Polsce / Mieczysława Mitera-Dobrowolska.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1966
OBJ: 215,[1] s., 19 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Komisja Edukacji Narodowej. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: 194129


143/497

TYT: Katalog prac dyplomowych wyższych uczelni katolickich w Polsce 1987-1995. Cz. 1 / Rada Nauk. Episkopatu Polski - Komisja Episkopatu ds Nauki Katolickiej.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 509 s., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0757-0 (do całości)83-228-0765-1 (do cz. 1)
Hasło przedm.: Teologia * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Filozofia * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Prawo * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Nauki społeczne * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie * dysertacje i prace magisterskie * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * dysertacje i prace magisterskie * Polska. *
SYGNATURA: Archiwalny: 215243


144/497

TYT: Katalog prac dyplomowych wyższych uczelni katolickich w Polsce 1987-1995. Cz. 2 / Rada Nauk. Episkopatu Polski - Komisja Episkopatu ds Nauki Katolickiej.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 577 s., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0757-0 (do całości)83-228-0773-2 (do cz. 2)
Hasło przedm.: Teologia * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Filozofia * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Prawo * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Nauki społeczne * dysertacje i prace magisterskie. *
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie * dysertacje i prace magisterskie * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * dysertacje i prace magisterskie * Polska. *
SYGNATURA: Archiwalny: 215243


145/497

AUT: Budzyński Józef
TYT: Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII wiek) / Józef Budzyński.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1996
OBJ: 129,[1] s., [1] k. tabl. złoż., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1572) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Ind., aneks, sum., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0673-7
Hasło przedm.: Dramat * historia * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Teatr dziecięcy i młodzieżowy polski * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Śląsk * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
SYGNATURA: 215327


146/497

AUT: Rylke Hanna
TYT: Pokolenie zmian: czego boją się dorośli? / Hanna Rylke.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999
OBJ: 191,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Literatura Pedagogiczna)
DOD: Polecana lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-07232-X
Hasło przedm.: Narkomania * zapobieganie i zwalczanie. *
Hasło przedm.: Przemoc * psychologia. *
Hasło przedm.: Wychowanie seksualne. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Uczniowie * wychowanie. *
SYGNATURA: 215639


147/497

AUT: Jaroszewski Tadeusz Stefan
TYT: Architektura Uniwersytetu Warszawskiego / Tadeusz S. Jaroszewski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1991
OBJ: 104 s., fot., rys., 15 cm,
SERIA: (Miniatury Warszawskie)
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-10523-2
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * budownictwo * Polska * 17-20 w. *
SYGNATURA: 194361


148/497

AUT: Konopczyński Władysław
TYT: Pod trupią główką: [Sonderaktion Krakau] / Władysław Konopczyński, posł. opatrz. Emanuel Rostworowski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 94,[2] s., [1] k. portr., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00761-1
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Niemcy * polityka * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 183811 ; 193509 ; 194471


149/497

TYT: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939 / pod red. Andrzeja Garlickiego, oprac.: Andrzej Chojnowski [et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1982
OBJ: 359,[1] s., fot., faks., 20 cm,
SERIA: (Polska XIX i XX Wieku. Dzieje Społeczne)
DOD: Tab., lit., aneksy, rez., res., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-02863-7
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 1901-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1901-1939 r. *
SYGNATURA: 75773 ; 75774 ; 202193 ; 216420


150/497

TYT: Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915 / pod red. Stefana Kieniewicza, oprac.: Barbara Grochulska [et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1981
OBJ: 605,[2] s., fot., faks., 20 cm,
SERIA: (Polska XIX i XX Wieku. Dzieje Społeczne)
DOD: Tab., lit., rez., res., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-01832-1
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 74572 ; 202194


151/497

TYT: Wilno jako ognisko oświaty w latach próby: świadectwa o szkole lat 1939-1945 / zebr. i zred. Elżbieta Feliksiak, Marta Skorko-Barańska, Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza, Oddz. Białostocki.
WYD: Białystok : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddz. Białostocki, Filia Uniw. Warszawskiego w Białymstoku, 1991
OBJ: 427,[3] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pamięci i Myśli ; 1) - (Non Omnis Moriar ; 1)
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900381-0-2
Hasło przedm.: Wilno * szkolnictwo i oświata * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 85799 ; 202308


152/497

AUT: Bąk Józef
TYT: Semper in altum: z dziejów Szkół Nowodworskich / Józef Bąk.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1976
OBJ: 354,[2] s., fot., tab., faks., 20 cm, err.
SERIA: (Cracoviana ; Ser. 2) - (Ludzie i Wydarzenia)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków * Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 202425


153/497

AUT: Górski Jan Józef
TYT: Rzecz o liceum św. Augustyna / Jan Józef Górski, wst. Józef Wójcik.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Pax", 1982
OBJ: 186,[2] s., [32] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-0316-3
Hasło przedm.: Warszawa * Liceum św. Augustyna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 76098 ; 202436


154/497

TYT: Edukacja muzyczna uczniów szkół ogólnokształcących: wyniki ogólnopolskich badań prowadzonych w latach 1996-1998 / [aut.:] Zofia Burowska [et al.], Akad. Muzyczna w Krakowie, Kat. Badań Muzyczno-Edukacyjnych.
WYD: Kraków : Akademia Muzyczna, 2000
OBJ: 57,[1] s., 23 cm,
DOD: Tab.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87182-21-4
Hasło przedm.: Muzyka * nauczanie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 215960


155/497

AUT: Natkowska Monika
TYT: "Numerus clausus", getto ławkowe, "numerus nullus", "paragraf aryjski": antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939 / Monika Natkowska.
WYD: Warszawa : Żydowski Inst. Historyczny IN-B, 1999
OBJ: 188,[3] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85888-16-0
Hasło przedm.: Antysemityzm * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Narodowa Demokracja a Żydzi. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 216072


156/497

AUT: Włodarek Andrzej
TYT: Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego / Andrzej Włodarek.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 472,[2] s., [98] s. tabl., faks, fot., pl., 24 cm,
DOD: Aneksy, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-709-4
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * budownictwo * 14-19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * budownictwo * Polska * 14-19 w. *
SYGNATURA: 216181


157/497

AUT: Komarnicki Wacław
TYT: Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji / Wacław Komarnicki, wst., wyb. i oprac. Stanisław Kilian.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000
OBJ: 247,[2] s., portr., tab., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7059-473-5
Hasło przedm.: Polska * konstytucja 1921 r. *
Hasło przedm.: Polska * konstytucja 1935 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * organizacja * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Wybory parlamentarne * ordynacja * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 216495 ; 231922


158/497

AUT: Dybiec Julian
TYT: Uniwersytet Jagielloński 1918-1939 / Julian Dybiec.
WYD: Kraków : Pol. Akad. Umiejętności, 2000
OBJ: 759 s., [32] s. tabl., [1] k. tabl. złoż., fot., faks., tab., 24 cm,
DOD: Lit., [sum.], władze akad. Uniw. Jagiellońskiego 1918-1939, doktoraty UJ 1918-1939, Habilitacje w UJ 1918-1939, skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86956-89-5
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 216609


159/497

TYT: Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883-1944 / [aut.: Danuta Jakubowska-Palczewska et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1987
OBJ: 606 s., [26] s. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Lit., biogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-01500-2
Hasło przedm.: Warszawa * Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 82679 ; 216646


160/497

AUT: Kanior Marian
TYT: Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780-1880) / Marian Kanior.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1998
OBJ: 421 s., [16] s. tabl., [1] k. tabl. złoż., fot. faks., portr., tab., 24 cm,
SERIA: (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagielońskiego / Papieska Akad. Teologiczna w Krakowie ; t. 8)
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-7188-236-X
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Wydział Teologiczny * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 216770


161/497

TYT: Listy z prowincji: korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze Szkołą Główną Koronną 1779-1794 / zebr., wst., i przyp. oraz ind. opatrz. Kamilla Mrozowska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Historii Nauki PAN, 1998
OBJ: [2],432 s., 24 cm,
SERIA: (Archiwum Dziejów Oświaty, ISSN 0066-6831 ; t. 12)
DOD: Wskazówki bibliogr., aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86062-06-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 18 w. * źródła.
Hasło przedm.: Listy polskie * 18 w. *
Hasło przedm.: Kraków * Szkoła Główna Koronna. *
Hasło przedm.: Komisja Edukacji Narodowej. *
SYGNATURA: 216858


162/497

TYT: W kręgu akademickiego Zamościa / red. nauk. i przedm. Henryk Gmiterek.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1996
OBJ: 342,[2] s., tab., 24 cm,
UW: Mat. z międzynarodowej konf. nt.: "Akademia Zamojska na tle praktyki edukacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej (koniec XVI-koniec XVIII wieku)" Lublin-Zamość, 11-13 V 1995.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-0912-9
Hasło przedm.: Zamość * Akademia Zamoyska * historia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 16-18 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska * kultura * 16-18 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 217087


163/497

AUT: Gutowski Maciej
TYT: Architektura szkół średnich w Polsce w okresie zaborów / Maciej Gutowski, Politechnika Białostocka.
WYD: Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 1991
OBJ: 349,[2] s., 23 cm,
SERIA: (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN 0867-096X ; nr 5)
DOD: Bibliogr. i źród., [sum., rez.]
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * budownictwo * Polska * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Architektura * Polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 217466 ; 217673


164/497

TYT: Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000) / red. ks. Jarosław Sokołowski.
WYD: Łomża : Wyższe Seminarium Duchowne, 2000
OBJ: 488 s., fot., rys., tab., 24 cm,
DOD: Aneks zdj., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910138-9-8
Hasło przedm.: Łomża * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217851 ; 217852 ; 227039


165/497

AUT: Chrobaczyński Jacek
TYT: Tajna szkoła w okupowanym Krakowie 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2000
OBJ: 251,[1] s., mapy, tab., wykr., 21 cm,
DOD: Ind., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-03093-9
Hasło przedm.: Kraków * szkolnictwo i oświata * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 217906


166/497

AUT: Goćkowski Janusz
TYT: Uniwersytet i tradycja w nauce / Janusz Goćkowski.
WYD: Kraków : "Secesja", 1999
OBJ: 417 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87345-06-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * socjologia. *
Hasło przedm.: Pracownicy naukowi * socjologia. *
Hasło przedm.: Nauka * socjologia. *
Hasło przedm.: Nauka * teoria. *
SYGNATURA: 218019


167/497

AUT: Rogala Stanisław
TYT: Przymus w świadomości młodzieży: rodzina i szkoła wobec przymusu i swobody / Stanisław Rogala.
WYD: Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2000
OBJ: 191 s., tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Monografie / Uniw. Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 279)
DOD: Bibliogr., aneksy, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87635-70-7
Hasło przedm.: Przymus. *
Hasło przedm.: Młodzież * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 218092


168/497

AUT: Warda Kazimierz
TYT: Szkice z dziejów szkół krzemienieckich: biblioteki liceum, ich zasoby i losy / Kazimierz Warda.
WYD: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 2000
OBJ: 233,[2] s., [12] s. tabl., portr., faks., 21 cm,
DOD: Tabl. encyklopedyczna, zał., kalendarium Liceum Krzemienieckiego, ind., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-129-0
Hasło przedm.: Krzemieniec (Ukraina) * liceum * biblioteka. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Bibliotekarstwo szkolne * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 218128


169/497

TYT: Twierdza przy Czerniakowskiej: książka wspomnień o Prywatnym Gimnazjum i Liceum Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, na podstawie zbiorów archiwalnych Szkoły, publikacji wydanych, relacji byłych wychowanek / zebr. i oprac. Teresa Sułowska-Bojarska.
WYD: Warszawa : First Business College, 1994
OBJ: 324 s., [60] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85746-34-X
Hasło przedm.: Warszawa * Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218234


170/497

TYT: Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II. T. 1: (1978-1988) / [wyb., ind. i oprac. red.: Adam Wieczorek], wst. ks. Marian Piwko CR, wprow. ks. Stanisław Urbański.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Nauk. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1999
OBJ: 445 s., 21 cm,
SERIA: (Edukacja w Nauczaniu Kościoła)
DOD: Lit., zał., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87897-06-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe. *
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie. *
SYGNATURA: 218285


171/497

AUT: Merrill Charles
TYT: The ||Walled Garden: the story of a school / Charles Merrill.
WYD: Boston : Rowan Tree Press, 1996
OBJ: XVI,219,[1] s., rys., 20 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 0-937672-09-2
Hasło przedm.: Boston * Commonwealth School. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Stany Zjednoczone * 20 w. *
Hasło przedm.: Merrill Charles. *
SYGNATURA: 218338


172/497

TYT: Chyrowiacy: słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie, 1886-1939 / oprac.: Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna |"Ignatianum", 2000
OBJ: 648 s., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy hasłach.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-772-3 (WAM)83-88209-14-0 (WSF-P "Ignatianum")
Hasło przedm.: Chyrów * Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów * biografie * słowniki.
Hasło przedm.: Jezuici * szkolnictwo * biografie * Polska * 19-20 w. * słowniki.
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * biografie * Polska * 19-20 w. * słowniki.
SYGNATURA: 218606


173/497

AUT: Wolnik Franciszek ks.
TYT: Parafia i szkoła w Kadłubie: kronika katolickiej szkoły w Kadłubie / ks. Franciszek Wolnik.
WYD: Opole : Wydaw. Św. Krzyża, 1998
OBJ: 295,[1] s., [8] s. tabl., fot. kolor, 20 cm,
SERIA: (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; nr 13)
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-86865-74-1
Hasło przedm.: Kadłub (woj. opolskie) * parafia. *
Hasło przedm.: Kadłub (woj. opolskie) * szkoła. *
Hasło przedm.: Parafia * historia * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 218744


174/497

TYT: Social aspects of higher education - Polish and Australian reflections: a publication by lecturers from the College of Social Sciences and Administration and the Australian Catholic University / [ed. comm.: chair - Stefan Marciniak et al.], College of Social Sciences and Administration Warsaw Univ. of Technology.
WYD: Warszawa : [Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej], 2000
OBJ: 215 s., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe / Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej ; z. 16)
DOD: Lit., [streszcz.]
JĘZ: eng
ISBN: 83-85964-16-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * socjologia * Australia. *
SYGNATURA: 218813


175/497

TYT: Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie-Opolu 1949-1999: księga jubileuszowa / red. ks. Kazimierz Dola, ks. Joachim Wolszek.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 2000
OBJ: 363 s., fot., tab., 24 cm,
SERIA: (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej Na Śląsku / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; nr 19)
DOD: Lit., wykaz księży absolwentów (1952-1999)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88071-81-5
Hasło przedm.: Opole * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Nysa * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 218833


176/497

AUT: Perkowska Urszula
TYT: Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego / Urszula Perkowska, Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
WYD: Kraków : "Secesja", 2000
OBJ: 294,[1] s., [15] s. tabl., fot., faks., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Krakowska / Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ISSN 0067-7698 ; Nr 140)
DOD: Lit., aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87345-16-4
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska. *
SYGNATURA: 191797


177/497

TYT: Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922-1940: (monografia) / [zesp. red.: Radosław Cybulski et. al.]
WYD: Bydgoszcz : Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddz. w Bydgoszczy, [1997]
OBJ: 521,[1] s., fot., tab., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości, ISSN 1230-9915 ; Ser. B ; nr 22)
DOD: Lit., aneksy, sum., santr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87865-04-4
Hasło przedm.: Wilno * Gimnazjum Ojców Jezuitów. *
Hasło przedm.: Jezuici * szkolnictwo * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 219226


178/497

AUT: Grunt Stanisław ks.
TYT: Dzieje dawne i niedawne Collegium Marianum / ks. Stanisław Grunt.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 2000
OBJ: 148,[4] s., fot., faks., pl., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88487-28-0
Hasło przedm.: Pelplin * Collegium Marianum. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * budownictwo * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 219484


179/497

TYT: Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University (1909-1979) / ed. by Abraham I. Katsh and Leon Nemoy.
WYD: Philadelphia : The ||Dropsie Univ., 1979
OBJ: XVI,462 s., fot., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: eng heb
ISBN: 0-9602686-0-X
Hasło przedm.: Filadelfia (Stany Zjednoczone) * Dropsie University. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Stany Zjednoczone. *
SYGNATURA: IDKJ: 88945


180/497

AUT: Krysiak Marian Piotr
TYT: Średnie szkoły ogólnokształcące w Kolnie (1918-2000) / Marian Piotr Krysiak.
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Univ. Masuriensis, 2001
OBJ: 262 s., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 14 (2001))
DOD: Wykaz absolwentów LO i LR w Kolnie za l. 1946-2001, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-97-2
Hasło przedm.: Kolno * szkolnictwo i oświata * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 220069 ; 220070


181/497

AUT: Kosiński Krzysztof
TYT: O nową mentalność: życie codzienne w szkołach 1945-1956 / Krzysztof Kosiński.
WYD: Warszawa : "Trio", 2000
OBJ: 325,[1] s., [16] s. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (W Krainie PRL)
DOD: Spis wykorzystanych źród. i oprac.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85660-83-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo * życie codzienne * Polska * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Wychowanie socjalistyczne * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 219766


182/497

AUT: Kalbarczyk Sławomir
TYT: Polscy pracownicy nauki - ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej: zamordowani, więzieni, deportowani / Sławomir Kalbarczyk.
WYD: Warszawa : Neriton, 2001
OBJ: 295,[1] s., wykr., 24 cm,
DOD: Ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86942-89-X
Hasło przedm.: Pracownicy naukowi * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Kresy Wschodnie * szkolnictwo i oświata * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Jeńcy wojenni * historia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
Hasło przedm.: ZSRR * polityka * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 219928


183/497

AUT: Śliwerski, Bogusław
TYT: Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski.
WYD: Kraków : "Impuls", 2001
OBJ: 303 s., tab., rys., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-035-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolenie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 219959


184/497

AUT: Popławska Agata
TYT: Idea samorządności: podmiotowość, autonomia, pluralizm / Agata Popławska.
WYD: Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniw., 2001
OBJ: 207 s., tab., wykr., 20 cm,
DOD: Bibliogr., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-86696-73-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne. *
Hasło przedm.: Uczniowie * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 220192


185/497

AUT: Glimos- Nadgórska Anna
TYT: Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922-1939) / Anna Glimos-Nadgórska.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 226,[2] s., tab., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1938) - (Historia)
DOD: Zsfassung, sum., aneksy, ind., wykaz wykorzystanych źród. i lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-1015-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Śląsk Górny * szkolnictwo i oświata * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 220419


186/497

TYT: Cztery reformy: od koncepcji do realizacji / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Oficyna Nauk., 2000
OBJ: 319 s., 24 cm,
DOD: Lit., notki o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88164-16-3
Hasło przedm.: Polska * administracja * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Ubezpieczenia społeczne * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Służba zdrowia * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 202852


187/497

TYT: Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich / pod. red. Romana Z. Morawskiego, Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 1999
OBJ: 175 s., tab., rys., 24 cm,
DOD: Materiały źród.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86917-58-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa. *
SYGNATURA: 202868


188/497

TYT: The Medieval Church: universities, heresy, and the religious life: essays in honour of Gordon Leff / ed. by Peter Bileer and Barrie Dobson.
WYD: Woodbridge : The Ecclesiastical History Society, The Boydell Press, 1999
OBJ: XVII,362 s., fot., 23 cm,
SERIA: (Studies in Church history, Subsidia, ISSN 1351-3087 ; 11)
DOD: Lit., bibliogr. pism Gordona Leffa, ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0 9529733 3 2
Hasło przedm.: Kościół katolicki * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * do 16 w. *
Hasło przedm.: Herezje * 13-16 w. *
Hasło przedm.: Leff Gordon. *
SYGNATURA: 220586


189/497

AUT: Bąbiński Henryk ks.
TYT: Ojcowie duchowni Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1928-1976 / ks. Henryk Bąbiński.
WYD: Częstochowa : Kuria Metropolitalna, Tyg. Katolicki "Niedziela", 2000
OBJ: 117,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 96)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88389-16-5
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Częstochowa * Wyższe Seminarium Duchowne * biografie * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 192031


190/497

TYT: Edukacja w perspektywie integracji Europy / pr. zbior pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Tow. Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
WYD: Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Tow. Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2001
OBJ: 597 s., tab., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88278-11-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolenie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauczyciele a uczniowie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Pedagogika * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 220670


191/497

TYT: Program wychowawczy instytucji edukacyjnej: tworzenie, struktura, przykłady / pod red. nauk. Krzysztofa Antoniaka i Anny Wiłkomirskiej.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", 2001
OBJ: 120,[3] s., tab., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88149-51-2
Hasło przedm.: Wychowanie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 203074


192/497

AUT: Osiński, Zbigniew
TYT: Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951) / Zbigniew Osiński.
WYD: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
OBJ: 304 s., il., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 283-292. Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jędrzejewicz Janusz * biografia. *
Hasło przedm.: Pedagogika * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 259983


193/497

AUT: Yetohou, Thomas Sixte K.
TYT: La ||question scolaire: une problematique de "res mixtae": contribution a l'Emergence d'une Reforme scolaire au Benin / Thomas Sixte K. Yetohou, Pont. Univ. Lateranensis.
WYD: Roma : Pont. Univ. Lateranense, 1999
OBJ: X,238,[1] s., 24 cm,
UW: Theses ad Doctoratum in Utroque Iure.
DOD: Aneksy, źród. i bibliogr.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Benin. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * prawo kanoniczne. *
SYGNATURA: 220985


194/497

AUT: Putkiewicz Elżbieta
TYT: Społeczne nierówności edukacyjne - studium sześciu gmin / Elżbieta Putkiewicz, Marta Zahorska, Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2001
OBJ: 141 s., tab., wykr., 30 cm,
SERIA: (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88594-10-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 122854 ; 122897 ; 122943


195/497

TYT: The ||state of the world's children 1999: education / Carol Bellamy, executive dir., United Nation Children's Fund.
WYD: New York [et al.] : Unicef, 1999
OBJ: 131,[1] s., fot., wykr., tab., 26 cm,
DOD: Ind., słowniczek
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * kraje gospodarczo nierozwinięte. *
SYGNATURA: 122884


196/497

TYT: Prawosławne Seminarium Duchowne - 50 lat / Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.
WYD: Warszawa : Białystok : Prawosławne Seminarium Duchowne, Orthdruk, 2001
OBJ: 81,[2] s., fot., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85368-77-9
Hasło przedm.: Warszawa * Prawosławne Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * prawosławie * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 226657


197/497

TYT: Zasady formacji kapłańskiej w Polsce / [Konferencja Episkopatu Polski, red. t. Karol Klauza].
WYD: Częstochowa : Kuria Metropolitalna, Tyg. Katolicki "Niedziela", 1999
OBJ: 221 s., tab., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 78)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-91-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska. *
Hasło przedm.: Kapłaństwo * teologia * katolicyzm. *
SYGNATURA: 226959


198/497

TYT: Reforma systemu edukacji: szkolnictwo ponadgimnazjalne ; projekt, materiały do dyskusji / Min. Edukacji Narodowej.
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2000
OBJ: 135,[1] s., tab., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88035-28-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 227005


199/497

TYT: Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / [rada red.: Wojciech Książek et. al, z. oprac.: Elżbieta Gałecka et. al.].
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, Biuro Administarcji, 2001
OBJ: 152 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteczka Reformy ; 40)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88035-49-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Psychologia stosowana. *
SYGNATURA: 192769


200/497

TYT: Education: culture, economy, and society / ed. by A.H. Halsey [et. al.].
NR WYD: [Wyd. 3.]
WYD: Oxford : Oxford Univ. Press, 2001
OBJ: XXII,819 s., rys., tab., 23 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0-19-878187-3 (Pbk.)0-19-878188-1
Hasło przedm.: Oświata * polityka. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kształcenie * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Wychowanie * zagadnienia. *
SYGNATURA: 227638


201/497

TYT: Egalitaryzm - kształcenie masowe czy przymus kształcenia w społeczeństwie demokratycznym / red. nauk. Elżbieta Gaweł-Luty, Pomorska Akad. Pedagogiczna w Słupsku.
WYD: Słupsk : Wydaw. Uczelniane Pomorskiej Akad. Pedagogicznej, 2001
OBJ: 163 s., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88731-80-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolenie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Nauczyciele a uczniowie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Integracja europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Pedagogika * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 227687


202/497

TYT: Złota księga Papieskiej Akademii Teologicznej / pod red. Stanisława Piecha, Uniw. Jagielloński; Pap. Akad. Teologiczna w Krakowie.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 2000
OBJ: 622 s., ryc., faks., fot., 24 cm,
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-87681-83-0
Hasło przedm.: Kraków * Papieska Akademia Teologiczna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 14-20 w. *
SYGNATURA: 227700


203/497

TYT: Nauczyciele wobec reformy edukacji: raport z badań / Elżbieta Putkiewicz [et al.], Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999
OBJ: 170,[1] s., tab., 23 cm,
DOD: Aneks, sum., bibliogr., noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86-917-23-7
Hasło przedm.: Nauczyciele * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 228181


204/497

TYT: W kręgu edukacji i dydaktyki historii / pod red. Krystyny Wróbel-Lipowej.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
OBJ: 140 s., tab., sch., 24 cm,
SERIA: (Res Historica / Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej ; Z. 12)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1680-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Historia * nauczanie * Polska. *
SYGNATURA: 228189


205/497

TYT: Regionalne aspekty reform społecznych / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak, Inst. Polityki Społecznej Uniw. Warszawskiego.
WYD: Warszawa : "ASPRA-JR", 2001
OBJ: 297,[1] s., tab., 21 cm,
UW: Mat. z Konf. Nauk. Inst. Polityki Społecznej Uniw. Warszawskiego i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 24-25 IX 2001.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88766-26-0
Hasło przedm.: Polska * administracja * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Opieka społeczna * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 228194


206/497

TYT: Uczeni i uczelnie w III Rzeczypospolitej: nowe wyzwania i zagrożenia / [rada wydaw. Henryk Samsonowicz et al.], Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 2002
OBJ: 146,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Fundacji Dyskusje o Nauce ; 6)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-902582-9-3
Hasło przedm.: Nauka * polityka * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 228467


207/497

AUT: Kupisiewicz Czesław
TYT: Szkolnictwo w procesie przebudowy: geneza i kierunki reform oświatowych 1945-1995 / Czesław Kupisiewicz.
NR WYD: Wyd. 3, popr.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", [1996
OBJ: 197,[2] s., rys., 21 cm,
UW: Wyd. 1 obejmuje mat. za l. 1945-1980. wyd. 2: 1945-1985
DOD: Bibliogr. przy rozdz., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-19-8
Hasło przedm.: Oświata * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * od 1945 r. *
SYGNATURA: 228469


208/497

AUT: Lewowicki Tadeusz
TYT: Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowicki.
NR WYD: Wyd. 4.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", 1997
OBJ: 168,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86770-376
Hasło przedm.: Oświata * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 228470


209/497

TYT: Uniwersytet Warszawski 1915-1939, 1939-1944, suplement 1945-1965, materiały bibliograficzne / [pr. zbior. wykonana w Oddziale Informacji Nauk. BUW pod red. nauk. Jadwigi Krajewskiej].
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1991
OBJ: 472,[3] s., wykr., 24 cm,
SERIA: , ISSN 0509-7185
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-230-0302-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 20 w. * bibliografie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 20 w. * bibliografie.
SYGNATURA: 86038


210/497

AUT: Piseri Maurizio
TYT: L'alfabeto delle riforme: scuola e alfabetismo nel basso Cremonese da Maria Teresa all'Unita / Maurizio Piseri.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 2002
OBJ: IX,325,[5] s., mapy, tab., 22 cm,
SERIA: (Ricerche) - (Storia)
DOD: App., źród.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-0768-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Włochy * 18-19 w. *
SYGNATURA: 228675


211/497

TYT: Denkender Glaube in Geschichte und Gegenwart: Festschrift aus Anlass der Grundung der Universitat Erfurt vor 600 Jahren und aus Anlass des 40jahrigen Bestehens des Philosophisch-Theologischen Studiums Erfurt / hrsg. von Wilhelm Ernst und Konrad Feiereis.
WYD: Leipzig : Benno-Verl., 1992
OBJ: 460 s., 23 cm,
SERIA: (Erfurter theologische Studien ; Bd. 63)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
ISBN: 3-7462-1008-9 brosch.3-7462-1017-8 Gewebe
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Niemcy, NRD. *
Hasło przedm.: Erfurt * Uniwersytet. *
SYGNATURA: 86202


212/497

AUT: Mantel- Niećko Joanna
TYT: Próba sił: źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981 / Joanna Mantel-Niećko, przy współpr. Marii Stanowskiej [et al.].
WYD: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1991
OBJ: 435 s., faks., 23 cm,
DOD: Aneksy, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-230-0681-4
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 86140


213/497

TYT: Etyka zawodowa ludzi nauki / pod red. Janusza Goćkowskiego i Krzysztofa Pigonia.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1991
OBJ: 288,[4] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-03744-0
Hasło przedm.: Pracownicy naukowi * etyka. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * etyka. *
Hasło przedm.: Teoria poznania * zagadnienia. *
SYGNATURA: 86172


214/497

TYT: Prima verba: krakowskie mowy uniwersyteckie / pod red. Elżbiety Jung-Palczewskiej.
WYD: Łodź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2000
OBJ: 266 s., 23 cm,
DOD: Lit., ind., sum.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-7171-370-3
Hasło przedm.: Mowy polsko-łacińskie * 14-15 w. *
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-15 w. * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 14-15 w. * źródła.
SYGNATURA: 229068


215/497

AUT: Jerschina Jan
TYT: Universities today and tomorrow / Jan Jerschina & Anna Kosiarz.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, One Europe Foundation Press, 1990
OBJ: [2],VII,316 s., wykr., tab., 24 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 83-7028-052-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 86201


216/497

TYT: Nauka polska na obczyźnie: wyższe szkolnictwo techniczne / [kom. red. Tadeusz Sulimirski et al.], Pol. Tow. Nauk. na Obczyźnie.
WYD: Londyn : Wydaw. Pol. Tow. Nauk. na Obczyźnie, 1958
OBJ: [2],133,[2] s., 25 cm,
SERIA: (Nauka Polska na Obczyźnie ; z. 2)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 229136


217/497

TYT: Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny w Warszawie / [aut.: Maria Żytkow et al.].
WYD: Warszawa : [s. ed., 1982]
OBJ: [2],95 s., [4] s. tabl., fot., 21 cm, err.
DOD: Aneks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * Gimnazjum im. Królowej Anny Wazówny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 86249


218/497

TYT: Collegium Novum 1887-1987 / [red. t. Wojciech M. Bartel].
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1991
OBJ: 64,[2] s., [8] s. tabl., faks., fot., pl., portr., 24 cm,
SERIA: (Varia / Uniw. Jagielloński, ISSN 0239-7900 ; t. 291)
UW: Mat. z Sesji Naukowej (2 VI 1987 r.)
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-0479-3
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 19 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Architektura * Polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 86281


219/497

TYT: Rozkład godzin w szkołach powszechnych / Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
NR WYD: Wyd. 3.
WYD: Warszawa : Skład Główny w Książnicy Polskiej Tow. Naucz. S.W., 1922
OBJ: 20,[1] s., 21 cm,
UW: współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : religia rzymsko-katolicka - Wyd. 2. Warszawa: [s. ed.] 1922. - 24 s.współopr. Ciepliński Antoni, ks. Wskazówki do prowadzenia nauki religii rzymsko-katolickiej w szkołach powszechnych I-VI klas 2 s.współopr. [Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : język polski] [Warszawa: s. ed. 1920. - 70 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : język polski [Warszawa: dr.: Druk. "Rola" Jana Burjana 1920. - 29 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : rachunki z geometrią - Wyd. 3. Warszawa: [s. ed.] 1922. - 64 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : przyroda - Wyd. 2. Warszawa: [s. ed.] 1922. - 91 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : geografia z nauką o Polsce współczesnej - Wyd. 2. Warszawa: [s. ed.] 1922. - 32 s.współopr. [Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : historia [S. l.: s. ed. po 1918]. - 31 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : rysunki Warszawa: [s. ed.] 1923. - 15 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : roboty, roboty kobiece, gospodarstwo domowe. - Wyd. 2. Warszawa: [s. ed.] 1922. - 36 s.współopr. [Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : muzyka] [S. l.: s. ed. po 1918]. - 46 s.współopr. Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych : gry i gimnastyka Warszawa: dr.: Druk. "Rola" Jana Buriana 1920. - 16 s.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * organizacja * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 86091


220/497

AUT: Fita Stanisław
TYT: Pokolenie Szkoły Głównej / Fita Stanisław.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980
OBJ: 262,[2] s., [24] k. tabl., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Syrenki)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00467-1
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Warszawski * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Pozytywizm * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 221698


221/497

TYT: Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej / [pr. zbior.], Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.
WYD: Londyn : Polskie Tow. Nauk. na Obczyźnie, 1989
OBJ: 119,[8] s., fot., mapy, 20 cm,
DOD: [Nota] od red.
JĘZ: pol
ISBN: 0 948202 34 3
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Kresy Wschodnie * szkolnictwo i oświata. *
SYGNATURA: Archiwalny: 222539


222/497

TYT: 125 [Sto dwadzieścia pięć] lat Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 1868-1993 / Przew. zesp. red. Jerzy Błażej, I ||[Pierwsze] Liceum Ogółnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.
WYD: Jasło : I ||[Pierwsze] Liceum Ogółnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, 1992
OBJ: 228,[12] s., fot., 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jasło * Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223617


223/497

TYT: Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970: Księga Jubileuszowa / red. Władysław Floryan, Uniwersytet Wrocławski.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1970
OBJ: 453,[3] s.,[48] s.tabl., fot., 25 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wrocław * Uniwersytet * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223663


224/497

TYT: Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979 / red. t. Stanisław Cynarski.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1979
OBJ: 170 s., il., tab., 24 cm,
SERIA: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońśkiego(Universitas Iagiellonica Acta Scientiarum Litterarumque ; 554) ; 554) - (Prace Historyczne - Schedae Historicae ; Z. 64 ; Fasc. 64)
DOD: Lit.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-01-01489-X
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 16-20 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223872


225/497

TYT: Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku: dokumenty i materiały / zebrał i wstępem opatrzył Piotr Łossowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Interlibro, 1991
OBJ: 104,[4] s., faks., il., portr., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85161-26-0
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 1939-1945 r. * źródła.
SYGNATURA: Archiwalny: 222882


226/497

AUT: Beauvois Daniel
TYT: Szkolnictwo Polskie na ziemiach Litewsko-Ruskich 1803-1832: Uniwersytet Wileński T. 1. / Daniel Beauvois, przekł. z jęz. fr. Ireneusz Kania
WYD: Rzym : Lublin : Fundacja Jana Pawła II, Red. Wydaw. KUL, 1991
OBJ: 382 s., il., 24 cm,
UW: Tyt. oryg.:Lumieres et societe en europe de lxest: lxuniversite de vilna et les ecoles Polonaises de lxempire russe (1803-1832).T. I-II
DOD: Ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-228-0214-5
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223824


227/497

AUT: Beauvois Daniel
TYT: Szkolnictwo Polskie na ziemiach Litewsko-Ruskich 1803-1832: Szkoły podstawowe i średnie T. 2 / Beauvois Daniel
WYD: Rzym : Lublin : Wydaw. Fundacja Jana Pawla II, Red. Wydaw. KUL, 1991
OBJ: 459 s., 24 cm,
UW: Tyt. oryg.: Lumires et societe en europe de lxest: lxuniversite de vilna et les ecoles Polonaises de lxempire russe (1803-1832). T. I-II
DOD: Ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-228-0214-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 223825


228/497

TYT: Sztuka nauczania. Szkoła: podręcznik akademicki / red. nauk. Krzysztof Konarzewski.
WYD: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
OBJ: 233, [1] s., il., 24 cm,
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 263769


229/497

AUT: Sawicki Stefan
TYT: O wykładach uniwersyteckich / Stefan Sawicki.
WYD: [S. l. : s. ed., ok. 1967]
OBJ: 445-454,[1] s., 24 cm,
UW: [Nadbitka]
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zagadnienia * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: Archiwalny: TYLKO NA MIEJSCU: 225496


230/497

AUT: Wilk Wiesław ks.
TYT: Sandomieski Teatr Seminaryjny w 25 lecie działalności / ks. Wiktor Wilk.
WYD: Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1994
OBJ: 24 s., [8] s. tab., fot., 22 cm, err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Sandomierz * Seminarium Duchowne * Teatr. *
Hasło przedm.: Teatr amatorski polski * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * kultura * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: Archiwalny: 225747


231/497

TYT: Religie, edukacja, kultura: księga pamiątkowa dedykowana prof. Stanisławowi Litakowi / pod red. Mariana Surdackiego.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002
OBJ: 779,[13] s., [1] k. portr., fot., mapy, tab., 25 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Nauk. KUL ; 86)
DOD: Lit., bibliogr. prac St. Litaka za lata 1958-2001, sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-057-X
Hasło przedm.: Kościoły chrześcijańskie * historia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 16-20 w. *
Hasło przedm.: Polska * polityka * 16-20 w. *
Hasło przedm.: Litak Stanisław. *
SYGNATURA: 229410


232/497

AUT: Zwoliński Piotr
TYT: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1921-2000 / ks. Piotr Zwoliński.
WYD: Łódź : Archidiec. Wydaw. Łódzkie, 2001
OBJ: 151 s., fot., 20 cm,
DOD: Źród. i oprac., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-87931-62-4
Hasło przedm.: Łódź * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 229497


233/497

AUT: Haczkiewicz Wiesław ks.
TYT: Katecheta wśród dzieci szkoły podstawowej / ks. Wiesław Haczkiewicz.
WYD: Wrocław : [Katedra Pedagogiki i Katechetyki w Inst. Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydz. Teologicznego], 2002
OBJ: 79 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85631-89-5
Hasło przedm.: Katecheci * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * zagadnienia. *
SYGNATURA: 229504


234/497

TYT: Pogrindzio kunigu seminarija: XX a. astuntojo ir devintojo desimtmecio Lietuvos antisovietinio pogrindzio dokumentai / [red. kol: Jonas Boruta SJ et al.], Lietuviu Kataliku Mokslo Akad., Lietuvos Istorijos Inst.
WYD: Vilnius : Kataliku Akad., 2002
OBJ: 727,[1] s., faks., 25 cm,
DOD: Lit., sum.
JĘZ: lit
ISBN: 9986-592-34-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Litwa * 1945-1991 r. *
SYGNATURA: 229625


235/497

TYT: Edukacja w dialogu i reformie / pod red. Anny Karpińskiej.
WYD: Białystok : Trans Humana, 2002
OBJ: 381 s., tab., rys., 20 cm,
UW: Prace ofiarowane i dedykowane prof. Jerzemu Niemcowi z okazji jubileuszu.
DOD: Bibliogr., nota o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86696-94-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Oświata * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Niemiec Jerzy. *
SYGNATURA: 230074


236/497

TYT: Kreatorzy edukacyjnego dialogu / pod red. Anny Karpińskiej.
WYD: Białystok : Trans Humana, 2002
OBJ: 391 s., tab., wykr., 20 cm,
UW: Prace ofiarowane i dedykowane prof. Jerzemu Niemcowi - Mistrzowi edukacyjnego dialogu z okazji jubileuszu.
DOD: Bibliogr., nota o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86696-95-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Oświata * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Niemiec Jerzy. *
SYGNATURA: 230075


237/497

TYT: Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta / pod red. Ryszarda Szczygła i Andrzeja Urbańskiego, [Muzeum Okręgowe w Zamościu].
WYD: Zamość : Muzeum Okręgowe, 1996
OBJ: 108 s., il., pl., 24 cm,
UW: Na książce błędny ISBN
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Zamość * Akademia Zamojska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 16-18 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 259102


238/497

TYT: Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji / pr. zbior. pod red.: Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego, Akad. Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego; Uniw. Warmińsko-Mazurski.
WYD: Bydgoszcz : Olsztyn : Akad. Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2002
OBJ: 221 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., informacja o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7096-446-X
Hasło przedm.: Nauczyciele * etyka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * etyka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Pedagogika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Globalizacja * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 230810


239/497

TYT: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole / red. nauk.: Tomasz Jaworski, Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak, Uniw. Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Red. Wydaw. Humanistyczno-Społecznych, 2002
OBJ: 450 s., tab., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol cze ukr
ISBN: 83-89048-22-1
Hasło przedm.: Nauki społeczne * nauczanie * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Stachura Kazimierz * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 230819


240/497

AUT: Tuohy David
TYT: Dusza szkoły: o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi / David Tuohy.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2002
OBJ: 190,[2] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Edukacja Dzisiaj)
UW: Z oryg.: The Inner World of Teaching. Exploring Assumptions.
DOD: Lit. cyt., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-01-13653-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 230889


241/497

TYT: Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 2: Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim / oprac. Ruta Sakowska.
WYD: Warszawa : Żydowski Inst. Historyczny IN-B, 2000
OBJ: XVII,413 s., faks., mapy, fot., 24 cm,
DOD: Mat. źród., bibliogr., ind.
JĘZ: pol jid
ISBN: 83-85888-46-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Warszawa * getto * źródła.
Hasło przedm.: Żydzi * historia * Polska * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Archiwum Ringelbluma. *
SYGNATURA: 230895


242/497

AUT: Osiński, Zbigniew
TYT: Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951) / Zbigniew Osiński.
WYD: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
OBJ: 304 s., il., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 283-292. Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jędrzejewicz Janusz * biografia. *
Hasło przedm.: Pedagogika * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 260510


243/497

TYT: Szkoły wyższe i ich finanse w 2001 r. / oprac. red.: Małgorzata Kowalska [et al.], Główny Urząd Statystyczny.
WYD: Warszawa : Departament Statystyki Usług GUS, 2002
OBJ: XXIV,584 s., tab., 29 cm,
SERIA: (Informacje i Opracowania Statystyczne, ISSN 1506-2163)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * finanse * Polska * od 2001 r. * statystyka.
SYGNATURA: 123344


244/497

AUT: Źrałko Józef
TYT: Szkolne problemy bhp: vademecum / Józef Źrałko, Małgorzata Mirkowska.
WYD: Zielona Góra : [Związek Nauczycielstwa Pol., |Ośr. Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2002
OBJ: 332 s., rys., tab., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905608-0-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * bezpieczeństwo i higiena pracy. *
SYGNATURA: 231243


245/497

TYT: Gimnazjum Męskie Zgromadzenia X.X. Marianów na Bielanach pod Warszawą: typ humanistyczny ; zakład wychowawczo-naukowy wyłącznie dla internistów (z pełnymi prawami gimnazjów państwowych). (Kategoria A) / [Gimnazjum Męskie Księży Marianów na Bielanach pod Warszawą].
WYD: [Warszawa : Jan Sybilski i S-ka, 1930]
OBJ: [4] s., 35 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * Gimnazjum Marianów. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: B.4135


246/497

AUT: Stegner Tadeusz
TYT: Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku / Tadeusz Stegner.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |"Semper", 1993
OBJ: 24 s., 21 cm,
SERIA: (Studia i Materiały Wydawnictwa Naukowego Semper ; z. 1)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85810-07-2
Hasło przedm.: Duchowieństwo protestanckie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * protestantyzm * Rosja * 19 w. *
Hasło przedm.: Tartu * Uniwersytet. *
SYGNATURA: B.4168


247/497

TYT: Księga Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2002 / [red.: ks. Paweł Podeszwa, ks. Wojciech Polak].
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2002
OBJ: 400 s., fot., tab., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-916905-1-2
Hasło przedm.: Gniezno * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 17-21 w. *
SYGNATURA: 231584


248/497

AUT: Bernardin Pascal
TYT: Unia Europejska - rewolucja w edukacji czyli Machiavel nauczycielem / Pascal Bernardin, [tłum.: ks. Henryk Czpułkowski].
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Komorów : Fundacja Pomocy Antyk, "Wydaw. Antyk - Marcin Dybowski", [po 1997]
OBJ: 162,[1] s., 20 cm,
UW: [Tyt. oryg. fr.:] Machiavel pedagogue ou le ministere de la reforme psychologique.
DOD: Bibliogr. wyb.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Pranie mózgu. *
Hasło przedm.: Manipulacja. *
Hasło przedm.: Globalizacja. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Unia Europejska. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 231993


249/497

AUT: Arends Richard I.
TYT: Uczymy się nauczać / Richard I. Arends, tł. Krzysztof Kruszewski
NR WYD: [Wyd. 3 zm.]
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, [po 2000]
OBJ: 531 s., tab., rys., 23 cm,
SERIA: (Literatura Pedagogiczna)
UW: Tyt. oryg.: Learning to teach.
DOD: Słownik, lit. cyt.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-02-08576-6
Hasło przedm.: Nauczanie * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * Stany Zjednoczone * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 232039


250/497

AUT: Płócińska Małgorzata
TYT: Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002
OBJ: 167 s., tab., 23 cm,
SERIA: (Szkoła Dziś i Jutro)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-08283-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Stosunki interpersonalne * zagadnienia. *
SYGNATURA: 232046 ; 235800


251/497

AUT: Pielachowski Józef
TYT: Trzy razy szkoła: uczniowie, nauczyciele, organizacja: książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół / Józef Pielachowski.
WYD: Poznań : "eMPi2", 2002
OBJ: 158,[1] s., tab., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Uczniowie * wychowanie. *
Hasło przedm.: Nauczanie. *
Hasło przedm.: Nauczyciele. *
Hasło przedm.: Dyrektor * szkolnictwo. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * zagadnienia. *
SYGNATURA: 232252 ; 233008


252/497

AUT: Sekułowicz Małgorzata
TYT: Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną: przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002
OBJ: 176 s., tab., wykr., sch., 23 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2454)
DOD: Bibliogr., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-229-4
Hasło przedm.: Nauczyciele * psychologia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo specjalne * psychologia. *
Hasło przedm.: Wypalenie zawodowe. *
SYGNATURA: 232290


253/497

AUT: Podlecki Janusz
TYT: Uniwersytet Jagielloński / Janusz Podlecki, z przedm. Stanisława Waltosia.
WYD: Kraków : "Karpaty" - Andrzej Łączyński, 1993
OBJ: 64 s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-85204-07-5
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska. *
SYGNATURA: 232402


254/497

AUT: Moulin Leo
TYT: Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie / Leo Moulin, przekł. Halina Lubicz-Trawkowska.
WYD: Gdańsk : Warszawa : Marabut, Volumen, 2002
OBJ: 230 s., 24 cm,
SERIA: (Średniowiecze)
UW: Tyt. oryg.: La vie des etudiants au moyen age.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-7233-016-683-916703-8-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * 13-15 w. *
SYGNATURA: 232516 ; 235876


255/497

AUT: Kuźma Józef
TYT: Nauczyciele przyszłej szkoły / Józef Kuźma.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2001
OBJ: 251,[2] s., [14] s. tabl., fot., 24 cm,
SERIA: (Prace Monograficzne / Akad. Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, ISSN 023-6025 ; nr 290)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7271-034-1
Hasło przedm.: Nauczyciele * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 232536


256/497

AUT: Jankisz Ewa
TYT: Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843-1998 w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie. Cz. 1: Polonica / Ewa Jankisz.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
OBJ: 169 s., 23 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7262-025-3
Hasło przedm.: Nauka * bibliografie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * sprawozdania * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Galicja * szkolnictwo i oświata * 19-20 w. * bibliografie.
Hasło przedm.: Rzeszów * Wyższa Szkoła Pedagogiczna * Biblioteka Główna * zbiory. *
SYGNATURA: 232685


257/497

TYT: Uczeni i uczelnie w III Rzeczypospolitej: nowe wyzwania i zagrożenia / Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, [aut.: Jerzy Brzeziński et al.]
WYD: Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2002
OBJ: 146 s., 20 cm,
SERIA: (Fundacji Dyskusje o Nauce ; 6)
JĘZ: pol
ISBN: 83-902582-9-3
Hasło przedm.: Nauka * polityka * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 232724


258/497

TYT: Meandry tradycji - zakręty ponowoczesności / [wykłady zebr., oprac. i wst. poprzedził - Gabriel Kurczewski].
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002
OBJ: 105,[2] s., fot., 21 cm, CD-ROM
UW: wyłącznie w Dz. Informacji Nauk.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87658-27-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Język polski * socjologia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Prawa człowieka. *
Hasło przedm.: Polska * socjologia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo informacyjne. *
SYGNATURA: 232732


259/497

TYT: Edukacja w świecie kultury popularnej / pod red. Waldemara Kuligowskiego i Piotra Zwierzchowskiego.
WYD: Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002
OBJ: 123 s., rys., tab., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7096-430-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kultura masowa * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * zagadnienia. *
SYGNATURA: 232767


260/497

TYT: Edukacyjne konteksty kultury popularnej / pod red. Witolda Jakubowskiego i Edyty Zierkiewicz.
WYD: Kraków : "Impuls", 2002
OBJ: 247,[1] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-187-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kultura masowa * zagadnienia. *
SYGNATURA: 232852


261/497

AUT: Komorowski Tadeusz
TYT: Nowe polskie gimnazjum: poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je prowadzących i nadzorujących / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski, Marian Pietraszewski.
WYD: Poznań : "eMPi2", 1999
OBJ: 190,[1] s., faks., 24 cm,
SERIA: (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego) - (Nowa Edukacja)
DOD: Aneks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 233016


262/497

TYT: Pogrindzio kunigu seminarija: XX A. Atuntojo ir Devintojo desimtmecio Lietuvos Antisovietinio Pogrindzio Dokumentai / [red. kol. Jonas Boruta SJ, et al., Lietuviu Kataliku Mokslo Akad., Lietuvos istorijos inst.
WYD: Vilnius : Kataliku Akad., 2002
OBJ: 727,[1] s., faks., tab., 25 cm,
DOD: Ind., sum.
JĘZ: lit
ISBN: 9986-592-34-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Litwa * 1945-1991 r. *
SYGNATURA: 233378


263/497

TYT: Sest'desiat rokov Teologickeho institutu sv. Alojza / [ed. Juraj Dolinsky SJ, pred. Jozef Kyselica S.J. ; Teologicka fak. Trnavskej Univ.]
WYD: [Bratislava] : Dobra kniha, 2001
OBJ: 368,[1] s., [16] s. tabl., fot., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: sla ita
ISBN: 80-7141-366-6
Hasło przedm.: Bratysława * Instytut Teologiczny św. Alojzego * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Trnava * Uniwesytet * Fakultet Teologiczny * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Słowacja * 20-21 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 233395


264/497

AUT: Rittel Stefan Jerzy
TYT: Dyskurs akademicki: ujęcie systemowe / Stefan Jerzy Rittel.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
OBJ: 217,[1] s., tab., sch., rys., 24 cm,
DOD: Ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86246-23-5
Hasło przedm.: Dyskurs. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolnictwo wyższe. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zagadnienia. *
SYGNATURA: 233618


265/497

TYT: Pokłosie Jubileuszu 400-lecia Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie / [red. ks. Paweł Podeszwa, ks. Wojciech Polak].
WYD: Gniezno : Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2003
OBJ: 135,[3] s., [84] s. tabl., fot., faks., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-91695-3-9
Hasło przedm.: Gniezno * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 17-21 w. *
SYGNATURA: 233702


266/497

AUT: Włosiński Marian ks.
TYT: Polskiej szkole / ks. Marian Włosiński.
WYD: Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2003
OBJ: 398,[1] s., 21 cm,
DOD: Spis oprac. i art., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88921-64-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Homilie. *
Hasło przedm.: Rekolekcje. *
SYGNATURA: 233934


267/497

AUT: Wołczański Józef ks.
TYT: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939 / ks. Józef Wołczański.
WYD: Kraków : [Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiec. Lwowskiej Ob. Łac.], 2002
OBJ: 674,[2] s., [72] s. tabl., fot., faks., tab., 25 cm,
SERIA: (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie, ISSN 1508-6313)
DOD: Sum., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-916412-1-X
Hasło przedm.: Lwów * Uniwersytet Jana Kazimierza * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 234150 ; 234286


268/497

AUT: Simoncic Jozef
TYT: Trnavska univerzita v dokumentoch (1635-1998) / Jozef Simoncic a Daniel Skoviera.
WYD: Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviesis vydavatel'stvo Trnavskej univerzity a Veda, vydavatel'stvo SAV, 2002
OBJ: 79 s., faks., 30 cm,
SERIA: (Documenta Historica Universitatis Tyrnaviensis ; 1)
DOD: Ind.
JĘZ: slo
ISBN: 83-224-0730-5
Hasło przedm.: Trnava * Uniwersytet * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Słowacja * 17-20 w. * źródła.
SYGNATURA: 123576


269/497

TYT: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Zbigniewa Kwiecińskiego.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000
OBJ: 259,[1] s., sch., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy art.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Zmiana społeczna * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Postmodernizm. *
SYGNATURA: 234532


270/497

AUT: Juśko Edmund
TYT: Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939 / Edmund Juśko.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2003
OBJ: 405,[3] s., fot., mapa, tab., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL, ISSN 0860-3367 ; 243)
DOD: Bibliogr., ind., sum., aneksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Tarnów, okręg * szkolnictwo i oświata * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 234682


271/497

AUT: Barcik Mieczysław
TYT: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1939-1954) / Mieczysław Barcik.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 2001
OBJ: 182 s., [32] s. tabl., fot., faks., 23 cm,
SERIA: (Studia Do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; t. 13/1)
DOD: Bibliogr., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87681-98-9
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 234736


272/497

TYT: Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę / red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych; Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę.
WYD: Warszawa : Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2002
OBJ: 361 s., wykr., tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 8)
DOD: Zał., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-87427-64-0
Hasło przedm.: Rynek pracy * prognozy * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe a siła robocza * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 234876


273/497

TYT: Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje / red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę.
WYD: Warszawa : Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2002
OBJ: 396,[1] s., wykr., tab., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 9)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87427-65-9
Hasło przedm.: Rynek pracy * prognozy * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe a siła robocza * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 234877


274/497

TYT: Prawo do nauki: raport z monitoringu / [red. merytoryczna Jacek Ciechanowski, Elżbieta Czyż, Ewa Szewczyk].
WYD: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2002
OBJ: 210 s., schem., 24 cm,
SERIA: (Raporty, Ekspertyzy, Opinie ; 31)
DOD: Aneks - prawo do nauki osób należących do mniejszości narodowych, sum., rez., zał., [bibliogr., wyb.]
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * kontrola * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Prawa człowieka * zagadnienia * Polska. *
SYGNATURA: 234888


275/497

TYT: Managing university autonomy: collective decision making and human resources policy / Bernadette Conraths [et. al.], Observatory for Fundamental Univ. Values and Rights.
WYD: Bologna : Bononia Univ. Press, 2003
OBJ: 118,[1] s., tab., 20 cm,
UW: Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatory 17 IX 2002.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 194716


276/497

AUT: Sanojca Karol
TYT: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej / Karol Sanojca.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2003
OBJ: 166,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Acta Universitatis WratislaviensisHistoria, ISSN 0239-6661, ISSN 0524-4498 ; No 2487) ; 162)
DOD: Aneks, ind., bibliogr., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Polska a Niemcy * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska a ZSRR * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska a Czechosłowacja * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska a Rumunia * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Polska a Bałtyckie kraje * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Niemcy a Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: ZSRR a Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Czechosłowacja a Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Rumunia a Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Bałtyckie kraje a Polska * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 235240


277/497

AUT: Chmielecka Ewa
TYT: Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / [aut. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki].
WYD: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
OBJ: 42 s., 25 cm,
DOD: Lit., zał.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89218-71-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Unia Europejska a Polska. *
SYGNATURA: 123737


278/497

AUT: Jeruszka Urszula
TYT: Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego / Urszula Jeruszka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Tow. Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
WYD: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Tow. Wiedzy Powszechnej, 2000
OBJ: 325,[1] s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr., zał.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88278-09-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe * nauczanie * efektywność * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 235388


279/497

TYT: Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et. al.], tłum. Krzysztof Kruszewski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2003
OBJ: 223 s., tab., wykr., 23 cm,
SERIA: (Szkoła Dziś i Jutro)
UW: Tyt. oryg.: Self-evaluation in European Schools.
DOD: [Nota] od tłum., bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-02-08681-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Unia Europejska. *
SYGNATURA: 235649


280/497

AUT: Gwizdek Bożena
TYT: Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002
OBJ: 150 s., tab., 23 cm,
SERIA: (Szkoła Dziś i Jutro)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-08351-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * organizacja * projekty. *
Hasło przedm.: Uczniowie * wychowanie. *
SYGNATURA: 235651


281/497

AUT: Durda Marek
TYT: Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły?: poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska.
WYD: Poznań : "eMPi2", 2003
OBJ: 88 s., 23 cm,
DOD: Słownik pojęć, zalecana lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88933-11-6
Hasło przedm.: Nauczanie * efektywność * badanie * poradniki.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * badanie * poradniki.
SYGNATURA: 235652


282/497

TYT: Edukacja terapeutyczna: Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb.
WYD: Toruń : Wydaw. Edukacyjne |Akapit, 2002
OBJ: 447 s., [16] s. tabl., fot. kolor., tab., 23 cm,
DOD: Lit., aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-915476-3-9
Hasło przedm.: Dzieci * rozwój psychofizyczny * korekcja. *
Hasło przedm.: Niepowodzenia szkolne. *
Hasło przedm.: Toruń * Szkoła Podstawowa Nr 33 Terapeutyczna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 235656


283/497

TYT: Nowy model kształcenia zawodowego poprzez licea profilowane: poradnik dla dyrektorów i nauczycieli liceów profilowanych oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / pod red. Janusza Moosa.
WYD: Poznań : "eMPi2", 2002
OBJ: 128 s., tab., wykr., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88933-34-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe * organizacja * poradniki.
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * organizacja * poradniki.
SYGNATURA: 235660


284/497

AUT: Pielachowski Józef
TYT: Sto spraw szkoły: miniencyklopedia prawnoorganizacyjna / Józef Pielachowski.
WYD: Poznań : "eMPi2", 2003
OBJ: 64 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * encyklopedie.
SYGNATURA: 235706


285/497

AUT: Szymański Mirosław J.
TYT: Kryzys i zmiana: studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Mirosław J. Szymański.
NR WYD: Wyd. 2 poszerz.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2002
OBJ: 243,[4] s., tab., 24 cm,
SERIA: (Prace Monograficzne / Akad. Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 301)
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7271-192-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Oświata * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 235816


286/497

AUT: Szempruch Jolanta
TYT: Nauczyciel w zmieniającej się szkole: funkcjonowanie i rozwój zawodowy / Jolanta Szempruch.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe |Fosze, 2001
OBJ: 193,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczyciele * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolenie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 235854


287/497

AUT: Ziontek Bogdan
TYT: W cieniu Staszica: 100 lat najstarszej szkoły zawodowej w Siedlcach / Bogdan Ziontek.
WYD: Warszawa : Tow. |"Ogród Ksiąg", 2003
OBJ: 324,[1] s., [16] s. tabl., fot., tab., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; t. 12)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Siedlce * Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe * Polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 235933


288/497

TYT: Niezwykła Szkoła na Wygnaniu 1941-1951 / [red.: Franciszka Migdał-Leduchowicz, Emilia Nowicka-Knapczyk, Koło Byłych Uczennic Żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Scone Palace, Dunalastair House and Grendon Hall].
WYD: London : Veritas Found. Publ. Centre, 2003
OBJ: 269 s., [48] s. tabl., fot., mapa, 21 cm,
JĘZ: pol eng
Hasło przedm.: Polska * emigracja * szkolnictwo * Wielka Brytania * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 235934


289/497

AUT: Czapska Małgorzata
TYT: Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1831-1862 / Małgorzata Czapska.
WYD: Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2002
OBJ: 424,[3] s., mapy, tab., 24 cm,
DOD: Aneksy, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-202-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 236050


290/497

TYT: 50 lat Bobolanum w Warszawie / [red. zbioru Jacek Bolewski SJ].
WYD: Warszawa : [s. ed.], 2002
OBJ: 101 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * Bobolanum. *
Hasło przedm.: Jezuici * teologia * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 236209


291/497

AUT: Kozłowska Anna
TYT: Nauczyciel w labiryncie testów / Anna Kozłowska, Boris Kozuh, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001
OBJ: 164,[1] s., tab., 20 cm,
DOD: Lit., sum., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-7098-419-3
Hasło przedm.: Nauczanie * efektywność * badanie. *
Hasło przedm.: Testy pedagogiczne * stosowanie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 236403


292/497

AUT: Komorowski Tadeusz
TYT: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski.
NR WYD: Wyd. 3 zaktual. i uzup.
WYD: Poznań : "eMPi2", 2001
OBJ: 249,[2] s., 23 cm, Aneks do książki "Dyrektor szkoły w roli pracodawcy" - 19 s.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87665-92-4
Hasło przedm.: Dyrektor * szkolnictwo * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Pracodawcy * prawo * Polska. *
Hasło przedm.: Prawo pracy * zagadnienia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * zagadnienia. *
SYGNATURA: 236442


293/497

AUT: Nagelke Hans- Dieter
TYT: Hochschulbau im Kaiserreich: historistische Architektur im Prozess burgerlicher Konsensbildung / Hans-Dieter Nagelke.
WYD: Kiel : Ludwig, 2000
OBJ: 520 s., fot., rys., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ger
ISBN: 3 933598 09 5
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * budownictwo * Niemcy * 19-20 w. *
SYGNATURA: 236637


294/497

AUT: Piątkowski Sebastian
TYT: Szkoła elementarna w Janowcu w latach 1809-1914 / Sebastian Piątkowski.
WYD: Janowiec n. Wisła : Tow. Przyjaciół Janowca, 2001
OBJ: 113 s., 21 cm,
SERIA: (Małe Monografie Janowieckie ; 2)
DOD: [Nota] od wydaw., lit., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-913627-4-4
Hasło przedm.: Janowiec nad Wisłą * Szkoła Elementarna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 236813


295/497

TYT: Edukacja wobec integracji europejskiej / [red. nauk. Jerzy Kojkoł, Piotr Jan Przybysz], Akad. Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
WYD: Gdynia : Akad. Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2004
OBJ: 376 s., 24 cm,
DOD: [Nota] od red., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87280-61-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo a integracja europejska * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Polska a Unia Europejska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Unia Europejska a Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 237323 ; 237324


296/497

AUT: Neill Alexander Sutherland
TYT: Nowa Summerhill / A.S. Neill, pod red. Alberta Lamba; przeł. Maria Duch.
WYD: Poznań : Zysk i S-ka, Wydaw., 2000
OBJ: 394,[1] s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: The New Summerhill.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7150-862-X
Hasło przedm.: Neill Alexander Sutherland. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Wielka Brytania * pamiętniki.
SYGNATURA: 194985


297/497

AUT: Dumowska Bogumiła
TYT: Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce / Bogumiła Dumowska.
WYD: Kraków : "Impuls", 2003
OBJ: 312,[1] s., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-206-9
Hasło przedm.: Programy autorskie, pedagogika. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 238144


298/497

AUT: Kawecki Ireneusz
TYT: Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu / Ireneusz Kawecki.
WYD: Kraków : "Impuls", 2003
OBJ: 261 s., tab., 23 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-268-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Nauczanie * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Pedagogika * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 238180


299/497

AUT: Poznański Karol
TYT: Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869: lata zmagań i nadziei. [T.] 2: Szkoły rzemieślniczo-niedzielne / Karol Poznański.
WYD: Warszawa : Akad. Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001
OBJ: 155 s., tab., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87079-62-6
Hasło przedm.: Oświata * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 238555


300/497

AUT: Kulak Teresa
TYT: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702-2002 / napisali Teresa Kulak, Mieczysław Pater, Wojciech Wrzesiński.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002
OBJ: 405,[2] s., fot., rys., 33 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2402)
DOD: Bibliogr., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-2312-0
Hasło przedm.: Wrocław * Uniwersytet * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Niemcy * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 123882


301/497

TYT: W poszukiwaniu lepszej szkoły / pod red. Ryszarda Łukaszewicza.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1998
OBJ: 219,[2] s., tab., mapa, 24 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2007) - (Socjologia ; 25)
DOD: Sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Szwajcaria. *
SYGNATURA: 238737


302/497

AUT: Suleja Teresa
TYT: Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950-1955 / Teresa Suleja.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1995
OBJ: 320,[2] s., [12] s. tabl., fot., 23 cm, err.
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 1743)
DOD: Wykaz źród. i lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1274-9
Hasło przedm.: Wrocław * Uniwersytet * 1944-1956 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1944-1956 r. *
SYGNATURA: 238746


303/497

TYT: Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne / Urząd Kom. Integracji Europejskiej.
WYD: Warszawa : Urząd Kom. Integracji Europejskiej, 2003
OBJ: 91,[1] s., 23 cm,
SERIA: (O co Pytamy Najczęściej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 8)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89218-73-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Unia Europejska * kultura. *
Hasło przedm.: Sport * Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo informacyjne * Unia Europejska. *
SYGNATURA: 238861


304/497

AUT: Radziwiłł Anna
TYT: Dobra szkoła: szkoła w życiu - życie w szkole / Anna Radziwiłł, Jacek Jakubowski, Mirosław Sawicki w rozmowie z Krystyną Romanowską.
WYD: [Warszawa] : "Ego", cop. 2004
OBJ: 175,[8] s., 21 cm,
SERIA: (Dialogi...)
DOD: [Nota o aut.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-917171-3-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * publicystyka.
SYGNATURA: 239109


305/497

AUT: Wilk Teresa
TYT: Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Teresa Wilk.
WYD: Kraków : "Impuls", 2003
OBJ: 188,[2] s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-213-1
Hasło przedm.: Jakość życia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Młodzież * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Wartość * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Kielce, okręg * socjologia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Katowice, okręg * socjologia * od 1989 r. *
SYGNATURA: 239130


306/497

AUT: Stróżyński Klemens
TYT: Jakość pracy szkoły praktycznie / Klemens Stróżyński.
WYD: Warszawa : Łódź : Wydaw. Szkolne |PWN, 2003
OBJ: 117,[3] s., sch., tab., 23 cm,
SERIA: (Praca i Zarządzanie w Szkole)
DOD: Bibliogr. komentowana
JĘZ: pol
ISBN: 83-7195-833-1
Hasło przedm.: Nauczanie * efektywność * poradniki.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * poradniki.
SYGNATURA: 239134


307/497

TYT: Uniwersytet - między tradycją a wyzwaniami współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego i Jacka Raińczuka.
WYD: Kraków : "Impuls", 2003
OBJ: 227 s., rys., 23 cm,
DOD: Sum., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-282-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 239177


308/497

AUT: Putkiewicz Elżbieta
TYT: Szkoły publiczne i niepubliczne: porównanie środowisk edukacyjnych / Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska, Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2004
OBJ: 229 s., wykr., mapy, tab., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88594-73-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 239178


309/497

AUT: Putkiewicz Elżbieta
TYT: Szkoły publiczne i niepubliczne: porównanie środowisk edukacyjnych / Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska, Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2004
OBJ: 229 s., tab., wykr., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88594-73-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 239353


310/497

AUT: Nowosad Inetta
TYT: Perspektywy rozwoju szkoły: szkice z teorii szkoły / Inetta Nowosad.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2003
OBJ: 195,[1] s., wykr., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87925-66-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * prognozy. *
SYGNATURA: 239415


311/497

AUT: Pachociński Ryszard
TYT: Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie / Ryszard Pachociński.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2004
OBJ: 142 s., tab., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87925-67-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * polityka * kraje gospodarczo rozwinięte * od 1989 r. *
SYGNATURA: 239421


312/497

TYT: Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych / red. Jerzy Brzeziński i Andrzej Eliasz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej |"Academica", 2003
OBJ: 135 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89281-06-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 239426


313/497

TYT: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / [red. nauk. Maria Piszczek].
WYD: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2001
OBJ: 171,[1] s., fot., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86954-67-1
Hasło przedm.: Dzieci upośledzone umysłowo * nauczanie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo specjalne * organizacja. *
SYGNATURA: 239443


314/497

TYT: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / [red. nauk. Maria Piszczek].
WYD: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2001
OBJ: 140 s., fot., tab., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86954-67-1
Hasło przedm.: Dzieci upośledzone umysłowo * nauczanie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo specjalne * organizacja. *
SYGNATURA: 239444


315/497

AUT: Cichy Danuta
TYT: Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku / Danuta Cichy.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2003
OBJ: 211,[1] s., ryc., portr., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., zał.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Biologia * nauczanie. *
Hasło przedm.: Edukacja ekologiczna * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 239452


316/497

AUT: Pachociński Ryszard
TYT: Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000
OBJ: 181 s., ryc., wykr., tab., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Oświata * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * od 1945 r. *
SYGNATURA: 239480


317/497

TYT: Mistrzowie i nauczyciele: Profesorowie Seminarium Duchownego w Płocku 1965-2000 / red. ks. Ireneusz Mroczkowski.
WYD: Płock : Płocki Inst. Wydaw., 2001
OBJ: 555,[3] s., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87403-27-X
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * biografie * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Płock * Wyższe Seminarium Duchowne * biografie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * biografie * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 239626


318/497

AUT: Fazlagić Amir Jan
TYT: Marketingowe zarządzanie szkołą / Amir Jan Fazlagić.
WYD: Warszawa : Wydaw. CODN, 2003
OBJ: 164 s., tab., 24 cm,
SERIA: (Zarządzanie Szkołą)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87958-60-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo * marketing. *
SYGNATURA: 240122


319/497

AUT: Murawska Barbara
TYT: Segregacje na progu szkoły podstawowej / Barbara Murawska, Inst. Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2004
OBJ: 82 s., tab., wykr., 24 cm,
SERIA: (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88594-24-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 240127


320/497

AUT: Świętochowska Urszula
TYT: Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska.
WYD: Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2001
OBJ: 142 s., sch., diagr., kartogram, 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7174-917-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * podręczniki.
SYGNATURA: 240298


321/497

AUT: Urbaniak, Andrzej.
TYT: Wspólna troska: wychowanie do miłości w domu i w szkole / Andrzej Urbaniak, [il.: Felicyta Szewczyk].
WYD: Poznań : Oficyna Współczesna, 2001
OBJ: 119,[1] s., rys., 21 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wychowanie. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 240399


322/497

AUT: Różański Mieczysław ks.
TYT: Szkoły parafialne w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim / ks. Mieczysław Różański.
WYD: Łódź : Archidiec. Wydaw. Łódzkie, 2003
OBJ: 255,[1] s., tab., 20 cm,
DOD: Bibliogr., alfabetyczny spis parafii ok. 1772 r. w archidiakonacie uniejowskim, Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-87931-83-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Gniezno, archidiecezja * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Sieradz, okręg * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
SYGNATURA: 240423


323/497

AUT: Przyborowska Beata
TYT: Struktury innowacyjne w edukacji: teoria, praktyka, rozwój / Beata Przyborowska.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2003
OBJ: 265,[1] s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Innowacje * stosowanie * szkolnictwo. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 240646


324/497

AUT: Piechnik Ludwik SJ
TYT: Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku / Ludwik Piechnik SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna |"Ignatianum", 2001
OBJ: 282,[1] s., [16] s. tabl., ryc., mapy, faks., 23 cm,
SERIA: (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich ; t. 6)
DOD: Sum., ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-896-7 (WAM)83-88209-29-9 (WSF-P "Ignatianum")
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Jezuici * szkolnictwo * Polska * 16-18 w. *
SYGNATURA: 240701


325/497

AUT: Górawski Jan
TYT: Rzeczowe inwestycje oświatowe w infrastrukturze społecznej / Jan Górawski, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku.
NR WYD: [Wyd. 2 rozsz.]
WYD: Słupsk : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002
OBJ: 202 s., 23 cm, err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Infrastruktura społeczna * szkolnictwo i oświata * Polska * od 1944 r. * statystyka.
Hasło przedm.: Oświata * inwestycje * Polska * od 1944 r. * statystyka.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * budownictwo * Polska * od 1944 r. * statystyka.
SYGNATURA: 240787


326/497

AUT: Kowalenko Władysław
TYT: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944 / Władysław Kowalenko.
WYD: [Poznań] : Druk. Św. Wojciecha, 1946
OBJ: 94 s., 21 cm,
DOD: Spis prof., doc., wykładowców, administracji oraz członków i współdziałających z komitetami samopomocy U. Z.Z., uzupeł. 1.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 240863


327/497

AUT: Folaron Stefan
TYT: Etos profesora XVI wieku: uniwersytet - człowiek / Stefan Folaron.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003
OBJ: 280 s., 24 cm,
DOD: Sum., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7098-571-8
Hasło przedm.: Nauczyciele * szkolnictwo wyższe * etyka * Europa * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 16-17 w. *
SYGNATURA: 240875


328/497

TYT: Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego: wnioski dla parlamentu / red. nauk. Irena Lipowicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996
OBJ: 411,[1] s., 21 cm,
UW: Mat. z konf., Warszawa 5-6 XII 1995 r.
DOD: Bibliogr. przy ref.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bezrobocie * zapobieganie i zwalczanie * Polska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Opieka społeczna * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Przemysł * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Przemysł * socjologia * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Regionalizacja gospodarcza * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Śląsk Górny * gospodarka * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 241035


329/497

AUT: Chachaj Jacek
TYT: Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku / Jacek Chachaj.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2003
OBJ: 289,[5] s., tab., 25 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL, ISSN 0860-3367 ; 254) - (Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; t. 9)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Lwów, archidiecezja * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
SYGNATURA: 241078


330/497

AUT: Kaszubowski Jerzy
TYT: Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu szkołą wyższą / Jerzy Kaszubowski.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2003
OBJ: 164 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., spis aktów prawnych
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * finanse * badanie * podręczniki.
SYGNATURA: 241142


331/497

TYT: Etyka w życiu gospodarczym. T. 7, nr 2: |Problemy etyczne w procesie edukacji / [kom. red.: ks. Józef Belniak, et. al.], Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
WYD: Łódź : Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2004
OBJ: 160 s., tab., wyk., 23 cm,
SERIA: (Annales / Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania ; T. 7, nr 2)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczanie * etyka. *
Hasło przedm.: Pracownicy naukowi * etyka. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * etyka. *
SYGNATURA: 241159


332/497

AUT: Kozłowska Anna
TYT: The ||quality of education in the light of educational challenges and tendencies of the third millennium / Anna Kozłowska and Boris Kozuh.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001
OBJ: 178 s., 23 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 83-7098-514-9
Hasło przedm.: Kształcenie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * prognozy * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 241236


333/497

TYT: Selected essays: on the condition of Polish school in the process of social change / ed. by Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2004
OBJ: 146 s., 21 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Oświata * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 241284


334/497

AUT: Orczyk, Adam
TYT: Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej / ks. Adam Orczyk.
WYD: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2008
OBJ: 359 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 351-359
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * historia * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Pedagogika * historia * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 263807


335/497

AUT: Beck Frederick A. G.
TYT: Greek Education 450-350 b. C. / Frederick A. G. Beck.
WYD: London : Methuen & Co, 1964
OBJ: 381 s., [16] s. tabl., fot., 22 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Grecja * 5-4 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 241582


336/497

TYT: W służbie szkoły i nauki: księga poświęcona prof. Czesławowi Majorkowi / pod red. Zygmunta Ruty i Ryszarda Ślęczki.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2003
OBJ: 329,[7] s., portr., 25 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7271-239-5
Hasło przedm.: Wychowanie * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Majorek Czesław. *
SYGNATURA: 124182


337/497

TYT: Rodzina, szkoła, Kościół / pr. zbior. pod red. ks. Władysława Kubika SJ.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2000
OBJ: 125,[3] s., wykr., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pedagogiki Religijnej / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum")
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wychowanie. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Domy dziecka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Antropozofia. *
Hasło przedm.: Katecheza * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 195643


338/497

AUT: Miłosz Henryk
TYT: Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych / Henryk Miłosz.
WYD: Legnica : Stow. "Wspólnota Akademicka", 2003
OBJ: 172 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89102-17-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * nauczanie * koszty. *
SYGNATURA: 241892


339/497

TYT: Uniwersytet i wartości / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz.
WYD: Kraków : Impuls, 2007
OBJ: 209 s., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wartość * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 261662


340/497

TYT: Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 15 października 2002 r. / [oprac. Renata Hnatuszko], Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
WYD: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2003
OBJ: 91,[1] s., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86065-40-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Społeczeństwo informacyjne * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 241963


341/497

TYT: Edukacja, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne / Urząd Kom. Integracji Europejskiej.
WYD: Warszawa : Urząd Kom. Integracji Europejskiej, 2003
OBJ: 91,[1] s., 24 cm,
SERIA: (O co Pytamy Najczęściej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 8)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89218-73-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Unia Europejska * kultura. *
Hasło przedm.: Sport * Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo informacyjne * Unia Europejska. *
SYGNATURA: 241996


342/497

AUT: Górski Jan Józef
TYT: Rzecz o Liceum św. Augustyna / Jan Józef Górski, wst. Józef Wójcik.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1994
OBJ: 274,[2] s., [66] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1457-1
Hasło przedm.: Warszawa * Liceum św. Augustyna. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 195784


343/497

AUT: Goriszowski Włodzimierz
TYT: Menedżeryzm oświatowy w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce / Włodzimierz Goriszowski, Joanna Harazińska, Piotr Kowolik, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydz. Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.
WYD: Piotrków Trybunalski : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Wydz. Zamiejscowy, 1995
OBJ: 102 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 87-88., summ.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dyrektor * szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * organizacja * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 243106


344/497

AUT: Putkiewicz Elżbieta
TYT: Społeczne nierówności edukacyjne - studium sześciu gmin / Elżbieta Putkiewicz, Marta Zahorska.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2001
OBJ: 141 s., tab., 29 cm,
SERIA: (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88594-10-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 124214


345/497

TYT: Poloniae merenti: księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000 / pod red. Stanisława Szczura.
WYD: Kraków : [s. ed.], 2003
OBJ: 566,[1] s., fot., 31 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-912228-6-1
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska. *
SYGNATURA: 124232


346/497

AUT: Mezglewski Artur
TYT: Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980: studium historyczno-prawne / Artur Mezglewski, Wydz. Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
WYD: Lublin : Wydaw. KUL, 2004
OBJ: 432 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7363-156-9
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Polska * 1944-1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * polityka * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 243179


347/497

TYT: Reforma ustroju szkolnego: zbiór ustaw / Kancelaria Sejmu.
NR WYD: Stan prawny na dzień 15 III 1999 r.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999
OBJ: 78,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7059-411-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 243268


348/497

TYT: W poszukiwaniu syntezy: o problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce / Jerzy Chłopecki, Stanisław Paszczyński, Tadeusz Pomianek.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004
OBJ: 143 s., tab., wykr., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87658-65-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe. *
SYGNATURA: 243291


349/497

AUT: Drozdowicz Zbigniew
TYT: Uczelnie, uczenie, uczeni / Zbigniew Drozdowicz.
WYD: Poznań : "Kurpisz", 2003
OBJ: 150 s., [32] s. tabl., fot., 21 CM,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 243584


350/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: ISnR: 243437


351/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243438


352/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243439


353/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243440


354/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243441


355/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243442


356/497

TYT: Wydział Teologiczny 1954-2004 / pod red. ks. Stanisława Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2004
OBJ: 100 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-322-5
Hasło przedm.: Warszawa * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego * Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243443


357/497

TYT: Meandry tradycji - zakręty ponowoczesności / [wykłady zebr., oprac. i wst. poprzedził - Gabriel Kurczewski].
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002
OBJ: 105,[2] s., fot., 21 cm, CD-ROM
TOM: CD-ROM:
JĘZ: pol
ISBN: 83-87658-27-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Język polski * socjologia. *
Hasło przedm.: Prawa człowieka. *
Hasło przedm.: Polska * socjologia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Społeczeństwo informacyjne. *
SYGNATURA: Dział Informacji Naukowej: CD.179


358/497

AUT: Pigoń Stanisław
TYT: Il y a vingt ans, a Cracovie....: l'attente perpetre contre les hommes de science polonais / [Stanisław Pigoń].
WYD: [S. l. : s. ed., po 1945]
OBJ: 8 s., 24 cm,
UW: Nadb.
DOD: Lit.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Niemcy * polityka * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * historia * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: Archiwalny: TYLKO NA MIEJSCU: 225675


359/497

AUT: Świerzbowska- Kowalik Ewa
TYT: Dostępność wyższego wykształcenia - materialne i społeczne uwarunkowania: (raport z badania wśród studentów - na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) / Ewa Świerzbowska-Kowalik, Hanna Gulczyńska, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniw. Warszawski.
WYD: [Warszawa : s. ed.], 2000
OBJ: 180 s., wykr., tab., 30 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 124277


360/497

AUT: Chmielecka Ewa
TYT: Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / [aut.: Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki].
WYD: Warszawa : Urząd Kom. Integracji Europejskiej, 2003
OBJ: 42 s., 25 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89218-71-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Polska a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Unia Europejska a Polska. *
SYGNATURA: 124295


361/497

TYT: Uniwersytet Szczeciński: od inicjatywy do inauguracji ; materiały i dokumenty / wyb. i oprac. Kazimierz Jaskot.
NR WYD: Wyd. 2 popr. i uzup.
WYD: Szczecin : Tow. Przyjaciół Szczecina, 2004
OBJ: [2],638 s., [3] k. tabl., fot., tab., mapy, 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83919174-5-2
Hasło przedm.: Szczecin * Uniwersytet. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 243849


362/497

TYT: Reforma systemu edukacji: szkolnictwo ponadgimnazjalne ; projekt, materiały do dyskusji / Min. Edukacji Narodowej.
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2000
OBJ: 135 s., wykr., tab., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-88035-28-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 243889


363/497

TYT: Scientific and academic: activities of Polish universities and other higher schools / [ed. by Lucyna Ćwikła et. al.], Ministry of National Education and Sport.
WYD: Warsaw : Ministry of National Education and Sport, Warsaw Agricultural Univ., 2003
OBJ: XLIII,[1],592 s., 24 cm,
JĘZ: eng
ISBN: 83-7244-422-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * informatory.
SYGNATURA: 243896


364/497

TYT: Real-time systems: reflections on higher education in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia / Jon File and Leo Goedegebuure (Eds.).
WYD: Enschede : Hague : Brno : Center for Higher Education Policy Studies-Univ. of Twente, CROSS Bureau CROSS, Vatium, Brno Univ. of Technology, 2003
OBJ: 246 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr. [przy rozdz.].
JĘZ: eng
ISBN: 80-214-2384-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Czechy * od 1993 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Węgry * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Słowenia * od 1991 r. *
SYGNATURA: 243900


365/497

TYT: Reforma systemu edukacji: projekt / Min. Edukacji Narodowej.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998
OBJ: 228 s., tab., sch., 24 cm,
DOD: Zał.
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-07049-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 243901


366/497

TYT: Reformy społeczne: bilans dekady / pod red. Marka Rymszy.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2004
OBJ: 286,[2] s., 23 cm,
DOD: Noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88594-29-X
Hasło przedm.: Ubezpieczenia społeczne * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Służba zdrowia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Zmiana społeczna * Polska. *
SYGNATURA: Inst. Socjologii: 244983


367/497

AUT: Dzikiewicz- Gazda Urszula
TYT: Liberalizm edukacyjny w szkołach społecznych w Polsce po roku 1989 / Urszula Dzikiewicz-Gazda.
WYD: Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2000
OBJ: 239 s., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87050-48-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo niepubliczne * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 244238


368/497

TYT: Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej / pod red. Ludmiły Dziewięckiej-Bokun i Andrzeja Ładyżyńskiego.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004
OBJ: 156 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-2526-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Polska a Unia Europejska. *
Hasło przedm.: Unia Europejska a Polska. *
SYGNATURA: 244315


369/497

AUT: Adamczyk Mieczysław Jerzy
TYT: Szkoły obce w edukacji Galicjan. Cz. 1: Kraje Korony Węgierskiej / Mieczysław Adamczyk.
WYD: Warszawa : Rytm, Węgierski Inst. Kultury, 2003
OBJ: 459,[1] s., tab., sch., 25 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kształcenie za granicą * Polska * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Studenci * Węgry * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Austria * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Galicja * ludność * 18-19 w. *
SYGNATURA: 244483


370/497

AUT: Stinia Maria
TYT: Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej / Maria Stinia.
WYD: Kraków : Tow. Wydaw. |"Historia Iagellonica", 2004
OBJ: 268 s., [4] s. tabl., fot., faks., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88737-12-0
Hasło przedm.: Kraków * szkolnictwo i oświata * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 244702


371/497

AUT: Denek, Kazimierz
TYT: Edukacja dziś - jutro / Kazimierz Denek, [przedm. Pola Kuleczka].
WYD: Żary [etc.] : Wydawnictwo ŁWSH [etc.], 2006
OBJ: 343, [1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 329-[344]
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 198285


372/497

AUT: Górniewicz Józef
TYT: Zarządzanie systemem zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej i jego monitorowanie / Józef Górniewicz, Ewa Klimiuk, Irena Kozłowska, Uniw. Warmińsko-Mazurski, Kat. UNESCO.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004
OBJ: 161 s., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-7299-323-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * nauczanie * efektywność. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zarządzanie. *
SYGNATURA: 245124


373/497

AUT: Okoń Wincenty
TYT: Dziesięć szkół alternatywnych / Wincenty Okoń.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999
OBJ: 238 s., tab., 24 cm,
SERIA: (Literatura Pedagogiczna)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-06458-0
Hasło przedm.: Kształcenie * metody. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * 20 w. *
Hasło przedm.: Pedagogika * 20 w. *
SYGNATURA: 245135


374/497

TYT: Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku: dokumenty i materiały / zebr. i wst. opatrz.: Piotr Łossowski.
WYD: Warszawa : Interlibro, 1991
OBJ: 104,[3] s., fot., faks., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85161-26-0
Hasło przedm.: Wilno * Uniwersytet * 1939-1945 r. * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 1939-1945 r. * źródła.
SYGNATURA: 245773


375/497

TYT: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924-2004 / red. ks. Józef Kupny.
WYD: Katowice : Księg. św. Jacka, 2004
OBJ: 638,[2] s., fot., 25 cm,
DOD: Wychowawcy seminaryjni, bpi - absolwenci i wychowawcy WŚSD, księża absolwenci WŚSD
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Katowice * Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 245853


376/497

AUT: Boventer Hermann
TYT: Konzeption und Arbeit der katholishen Akademien in der Bundesrepublik Deutschland / Hermann Boventer.
WYD: [Paderborn] : Schoningh, 1986
OBJ: S. 185-201, 21 cm,
UW: [Nadb. z:] "Katholizismus, Bildung und Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert" hrsg. von Anton Rauscher (Beitrage zur Katholizismusforschung)
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Niemcy, RFN. *
SYGNATURA: B.4311


377/497

AUT: Grant Gerald
TYT: Education, character, and American schools / Gerald Grant.
WYD: Washington : Ethics and Public Policy Center, 1981
OBJ: S. 135-149, 28 cm,
SERIA: (Ethics and Public Policy Reprint ; 32)
UW: [Nadb. z:] "Daedalus" (Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, Massachusetts), Summer 1981.
DOD: Lit.
JĘZ: eng
ISBN: 0-89633-051-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Stany Zjednoczone. *
SYGNATURA: B.4346


378/497

AUT: Konopnicki Jan
TYT: Demokratyczne podstawy szkolnictwa szkockiego: okres przymusu szkolnego / Jan Konopnicki.
WYD: Londyn : Wydaw. Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, 1942
OBJ: 84 s., 22 cm,
SERIA: (Nauka i Wychowanie ; z. 2)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Wielka Brytania. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 246195


379/497

TYT: Wymiary współczesnej edukacji na Litwie: wybrane aspekty / pod red. nauk. Alicji Szerląg.
WYD: Kraków : "Impuls", 2005
OBJ: 297,[3] s., wykr., 24 cm,
DOD: Ind., sum. po art.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Litwa * od 1991 r. *
SYGNATURA: 246410


380/497

TYT: Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej: podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii / pr. zbior. pod red. Bogdana Doleżycha i Piotra Łaszczycy.
WYD: Toruń : "Adam Marszałek", 2005
OBJ: 316 s., ryc., 24 cm,
DOD: Piśm.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dzieci * rozwój psychofizyczny * podręczniki akademickie.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * higiena * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 246532


381/497

AUT: Gawroński Krzysztof
TYT: Zarządzanie placówką oświatową: organizacja, nadzór, narzędzia informatyczne, wzory dokumentów / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan.
WYD: Warszawa : "ABC", 2005
OBJ: 317 s., il., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Dyrektora Szkoły)
DOD: Lit., nazwy i adresy stron internetowych firm oferujących programy oraz systemy wspomagające zarządzanie szkołami
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zarządzanie. *
SYGNATURA: 246783


382/497

AUT: Dziubiński Zbigniew
TYT: Kultura fizyczna w wyższych seminariach duchownych Kościoła katolickiego w Polsce / Zbigniew Dziubiński, Akad. Polonijna.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Akad. Polonijnej |"Educator", 2004
OBJ: 434 s., wykr., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind., zał.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88896-18-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * kultura fizyczna * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna * teologia * katolicyzm. *
SYGNATURA: 247941


383/497

TYT: Akademicka Komisja Akredytacyjna: system oceny jakości kształcenia i akredytacji w szkolnictwie wyższym / Inst. Problemów Współczesnej Cywilizacji.
WYD: Warszawa : Inst. Problemów Współczesnej Cywilizacji, 1997
OBJ: 34 s., 24 cm,
SERIA: (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji ; 4)
JĘZ: pol
ISBN: 83-907935-3-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * nauczanie * efektywność * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 247972


384/497

TYT: "... imienia Jana Kochanowskiego" / pod red. Henryka Bednarczyka, Marcina Olifirowicza.
WYD: Sycyna [et al.] : Stow. Oświatowe |Sycyna [et al.], 2005
OBJ: 320,[1] s., [16] s. tabl., fot., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Sycyńska ; t. 22)
DOD: Skor., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-60132-03-08
Hasło przedm.: Kochanowski Jan. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia * Polska. *
SYGNATURA: 248040


385/497

TYT: Księga jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000) / red.: ks. Jarosław Sokołowski.
WYD: Łomża : Wyższe Seminarium Duchowne, 2000
OBJ: 488 s., fot., rys., tab., 24 cm,
DOD: Aneks zdj., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910138-9-8
Hasło przedm.: Łomża * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 248043


386/497

AUT: Markowski Mieczysław
TYT: Pierwowzory uniwersytetów / Mieczysław Markowski.
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Univ. Masuriensis, 2003
OBJ: 406 s., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 32 (2003))
DOD: Bibliogr., tabl. chronol., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-84-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * 12-15 w. *
SYGNATURA: 248209


387/497

AUT: Sekułowicz Małgorzata
TYT: Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym: analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz.
WYD: Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005
OBJ: 228 s., sch., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89518-23-6
Hasło przedm.: Nauczyciele * psychologia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo specjalne * psychologia. *
Hasło przedm.: Wypalenie zawodowe. *
SYGNATURA: 248437


388/497

AUT: Denek Kazimierz
TYT: Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.
WYD: Toruń : Leszno : Wydaw. Edukacyjne |"Akapit", 2005
OBJ: 243 s., rys., sch., 24 cm,
SERIA: (Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)
DOD: Sum., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89163-13-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 248443


389/497

AUT: Kuźma Józef
TYT: Nauka o szkole: studium monograficzne ; zarys koncepcji / Józef Kuźma.
WYD: Kraków : "Impuls", 2005
OBJ: 263,[1] s., ryc., 24 cm,
DOD: Sum., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo. *
SYGNATURA: 248576


390/497

TYT: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości / pr. zbior. pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej.
WYD: Cieszyn : Warszawa : Kraków : Uniw. Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, "Impuls", 2005
OBJ: 388,[4] s., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 248591


391/497

AUT: Lay Stephen
TYT: The ||interpretation of the Magna Charta Universitatum and its principles / Stephen Lay.
WYD: [Bologna : Univ. degli Studi di Bologna, 2004]
OBJ: 117,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Observatory Magna Charta Universitatum)
JĘZ: eng
ISBN: 88-7395-036-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa. *
SYGNATURA: 196824


392/497

TYT: Universitas and the Media: a partnership in institutional autonomy? / Umberto Eco [et al.].
WYD: [Bologna : Univ. degli Studi di Bologna, 2005]
OBJ: 141,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Observatory Magna Charta Universitatum)
UW: Proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatory 17 september 2004
JĘZ: eng
ISBN: 88-7395-058-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe a środki społecznego przekazu * Europa * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 196839


393/497

AUT: Kozyr- Kowalski Stanisław
TYT: Uniwersytet a rynek / Stanisław Kozyr-Kowalski.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2005
OBJ: 133,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Socjologia / Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 44)
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-232-1431-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * 21 w. *
Hasło przedm.: Kształcenie * ekonomika. *
SYGNATURA: 248878


394/497

AUT: Fullan Michael
TYT: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan, przeł. Krzysztof Kruszewski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: 86,[2] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Edukacja Dzisiaj)
UW: [Tyt. oryg.:] The moral imperative of school leadership.
DOD: Lit. cyt., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zarządzanie * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 247305


395/497

TYT: Europejski Fundusz Społeczny: wsparcie dla sektora edukacji w Polsce / Biuro Wdrażania EFS Min. Edukacji Narodowej.
WYD: Warszawa : Biuro Wdrażania EFS Min. Edukacji Narodowej, 2005
OBJ: 32 s., fot., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-60047-14-6
Hasło przedm.: Europejski Fundusz Społeczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 2001 r. *
SYGNATURA: 247398


396/497

AUT: Małachowski Ryszard
TYT: Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich (lata 1945-2000) / Ryszard Małachowski, Uniw. Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2005
OBJ: 322,[1] s., tab., sch., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89712-90-3
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Francja * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Niemcy, RFN. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Francja * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Niemcy, RFN. *
SYGNATURA: 249306


397/497

AUT: Górniewicz Józef
TYT: Zarządzanie systemem zapewniania jakości kształcenia w szkole wyższej i jego monitorowanie / Józef Górniewicz, Ewa Klimiuk, Irena Kozłowska, Uniw. Warmińsko-Mazurski, Kat. UNESCO.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004
OBJ: 161 s., tab., sch., 24 cm,
DOD: Bibliogr., cont.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-7299-323-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * nauczanie * efektywność. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zarządzanie. *
SYGNATURA: 249309


398/497

AUT: Markowski Mieczysław
TYT: Uniwersytet Krakowski w kontekście środkowoeuropejskim późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności / Mieczysław Markowski.
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Univ. Masuriensis, 2005
OBJ: 650 s., map., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 40 (2005))
DOD: Bibliogr., tabl. chronol., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-39-5
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-16 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 14-16 w. *
SYGNATURA: 249325


399/497

AUT: Markowski Mieczysław
TYT: Uniwersytet Krakowski w kontekście środkowoeuropejskim późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności / Mieczysław Markowski.
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Univ. Masuriensis, 2005
OBJ: 650 s., map., 21 cm,
SERIA: (Episteme ; 40 (2005))
DOD: Bibliogr., tabl. chronol., skor.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86523-39-5
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * 14-16 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Europa * 14-16 w. *
SYGNATURA: 249326


400/497

TYT: Reforma systemu edukacji: szkolnictwo ponadgimnazjalne ; projekt, materiały do dyskusji / Min. Edukacji Narodowej.
WYD: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2000
OBJ: 135,[1] s., rys., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 249620


401/497

AUT: Claparede Edouard
TYT: Szkoła na miarę: odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Genewskiego z ramienia niezależnego komitetu reformy szkolnictwa / Edouard Claparede, z oryg. fr. pt. "L'ecole sur mesure" przeł. Zygmunt Ziembiński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", 2005
OBJ: 41,[2] s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: L'ecole sur mesure.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-89501-47-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo. *
SYGNATURA: 196999


402/497

TYT: Education in exile: history of the Committee for the Education of Poles in Great Britain / Ministry of Education.
WYD: London : Her Majesty's Stationery Office, 1956
OBJ: 60 s., 21 cm,
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: B.4674


403/497

AUT: Kukulski Zygmunt
TYT: Tak zwane "public schools" w Wielkiej Brytanii / Zygmunt Kukulski.
WYD: Londyn : Wydaw. Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, 1942
OBJ: 63 s ., 21 cm,
SERIA: (Nauka i Wychowanie ; z. 1)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Wielka Brytania. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: B.4682


404/497

AUT: Mękarski Stefan
TYT: Reforma szkolnictwa w "Polsce Ludowej" / Stefan Mękarski.
WYD: Londyn : [s. ed.], 1967
OBJ: 19,[1] s., 22 cm,
UW: Odb. z broszury - "Szkolnictwo Wyższe i Nauka Polska na Obczyźnie".
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: B.4722


405/497

TYT: UNESCO a szkolnictwo wyższe: dwugłos w sprawie prywatyzacji szkolnictwa wyższego / [Julian Auleytner et al.], [tł.: Daria Piejko, Anna Karp] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
WYD: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005
OBJ: 58 s., wykr., 21 cm,
UW: Mat. z kolokwium w Paryżu 1-3 XII 2004 r.
DOD: Bibliogr. po art.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: UNESCO * zjazdy i konferencje. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: B.4737


406/497

AUT: Kot Stanisław
TYT: Five centuries of Polish learning: three lectures ; delivered in the University of Oxford, may, 1941 / Stanislaw Kot, eng. version by William J. Rose ; forew. by F. M. Powicke.
NR WYD: Repr.
WYD: Oxford : Basil Blackwell, 1942
OBJ: III,[3],53 s., 22 cm,
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Szkolnictwo * historia * Polska. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: B.4414


407/497

AUT: Massalski Adam
TYT: Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862 / Adam Massalski.
WYD: Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004
OBJ: 239,[1] s., [15] s. tabl., ryc., faks., fot., portr., tab., 25 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dyrektor * szkolnictwo * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 250208


408/497

AUT: Nir Roman ks.
TYT: Stulecie Polskiego Seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych 1885-1985 / ks. Roman Nir.
WYD: Orchard Lake : Wydaw. Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej, 1987
OBJ: 367 s., fot., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Orchard Lake (Stany Zjednoczone) * Seminarium Polskie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Stany Zjednoczone * 19-20 w. *
SYGNATURA: 250222


409/497

AUT: Nicieja Stanisław Sławomir
TYT: Alma Mater Opoliensis: ludzie, fakty, wydarzenia / Stanisław Sławomir Nicieja, Uniw. Opolski.
WYD: Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005
OBJ: 504 s., faks., fot., portr., 24 cm,
UW: Księga jubileuszowa w 50. rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i 10. rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Opole * Uniwersytet Opolski. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 250223


410/497

TYT: Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce: wizja kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja / [red. Jędrzej Majka]
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 2002
OBJ: 480 s., faks., 23 cm,
DOD: Ind., przyp.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89017-19-9
Hasło przedm.: Uniwersytety katolickie * Polska * od 1944 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1944 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * nauczanie * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 250546


411/497

AUT: Mikiewicz Piotr
TYT: Społeczne światy szkół średnich: od trajektorii marginesu do trajektorii elit / Piotr Mikiewicz.
WYD: Wrocław : Wydaw. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005
OBJ: 247 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 238-247
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * socjologia * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 251049


412/497

AUT: Pabian Arnold
TYT: Marketing szkoły wyższej / Arnold Pabian, Centrum Badań Polityki Nauk. i Szkolnictwa Wyższego, Uniw. Warszawski.
WYD: Warszawa : "Aspra-Jr", 2005
OBJ: 303,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89964-20-1
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * marketing * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 251113


413/497

AUT: Dudzikowa Maria
TYT: Mit o szkole jako miejscu "wszechstronnego rozwoju" ucznia: eseje etnopedagogiczne / Maria Dudzikowa.
NR WYD: [Wyd. 2.]
WYD: Kraków : "Impuls", 2004
OBJ: 282,[1] s., tab., 25 cm,
DOD: Bibliogr. s. 261-276
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 251454


414/497

TYT: Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole / pod red. nauk. Henryka Moroza.
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 240,[1] s., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-7308-695-1
Hasło przedm.: Kształcenie integracyjne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 251683


415/497

AUT: D'Costa Gavin
TYT: Theology in the public square: church, academy, and nation / Gavin D'Costa.
WYD: [Malden : Oxford : Carlton] : Blackwell, 2005
OBJ: XIV,247 s., 23 cm,
SERIA: (Challenges in contemporary theology)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 978-1-4051-3510-81-4051-3510-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * religia. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki a szkolnictwo. *
Hasło przedm.: Pluralizm religijny. *
SYGNATURA: 251765


416/497

AUT: Jakubowski Witold
TYT: Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski.
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 282 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-7308-648-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Kultura masowa * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Środki społecznego przekazu * zagadnienia. *
SYGNATURA: 251770


417/497

AUT: Borowski Eugeniusz ks.
TYT: Wyższe Seminarium Duchowne diecezji pińskiej 1925-1939 / ks. Eugeniusz Borowski.
WYD: Drohiczyn n/B : [Kuria Diecezjalna], 2000
OBJ: 211 s., faks., fot., 24 cm,
DOD: Bibliogr., aneksy
JĘZ: pol
ISBN: 83-60239-10-X
Hasło przedm.: Pińsk (Białoruś) * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 252149


418/497

TYT: Psychologia praktyczna w systemie oświaty / pr. zbior. pod red. Krystyny Ostrowskiej.
WYD: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Min. Edukacji Narodowej, 1999
OBJ: 340 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Psychologia stosowana. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA: 252176


419/497

AUT: Bogojawleński Dymitr N. , Mienczińska Natalia A.
TYT: Psychologia przyswajania wiedzy w szkole / D[ymitr] N. Bogojawleński, N[atalia] A. Mienczińska, tł. Edda i Józef Flesznerowie.
WYD: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966
OBJ: 311,[1] s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: Psichologija usvojenija znanij w skole.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Szkolnictwo * psychologia. *
SYGNATURA: 58174


420/497

AUT: Krasicki Ignacy bp
TYT: O języku ojczystym, teatrze i edukacji: wybór z "Monitora" (1765-1772) / Ignacy Krasicki, wst. i oprac. Jadwiga Rudnicka.
WYD: Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1995
OBJ: XXI,103,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Olsztyńska, ISSN 0239-7854 ; nr 30)
DOD: Ind., przyp.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Język polski * 18 w. *
Hasło przedm.: Teatr polski * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: "Monitor", czasopismo. *
SYGNATURA: 252503


421/497

TYT: Księga jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000) / red. ks. Jarosław Sokołowski.
WYD: Łomża : Wyższe Seminarium Duchowne, 2000
OBJ: 488 s., il. (w tym kolor.), 25 cm,
DOD: Bibliogr., sum., res., rias.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Łomża * Wyższe Seminarium Duchowne. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 20 w. *
SYGNATURA: 252601 ; 252602


422/497

TYT: Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej / red. Joanna Marchel, Marian Nowak.
WYD: Biała Podlaska : Wydaw. Państ. Wyższej Szkoły Zawodowej, cop. 2004
OBJ: 316 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz., noty o aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * polityka * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Samorząd terytorialny a szkolnictwo * Polska. *
SYGNATURA: 252614


423/497

AUT: Oczoś Kazimierz E.
TYT: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 1951-2001: od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie do Politechniki Rzeszowskiej / Kazimierz E. Oczoś.
WYD: Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2001
OBJ: 478 s., il., 24 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7199-180-0
Hasło przedm.: Rzeszów * Politechnika. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1944 r. *
SYGNATURA: 252638


424/497

AUT: Antonowicz Dominik
TYT: Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki / Dominik Antonowicz, [wst. Ireneusz Białecki] ; Instytut Spraw Publicznych.
WYD: Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2005
OBJ: 200 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 182-200
JĘZ: pol
ISBN: 83-89817-40-3
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * polityka * od 1989 r. *
SYGNATURA: 252682


425/497

TYT: Między barokiem a oświeceniem: edukacja, wykształcenie, wiedza / pr. zb. pod red. Stanisława Achremczyka.
WYD: Olsztyn : Tow. Nauk., Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2005
OBJ: 345,[1] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 226)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 17-18 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 252726


426/497

TYT: Szkoła i nauczyciel w polskiej beletrystyce pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego: materiały pomocnicze do kształcenia historii wychowania / pod red. Tadeusza Jałmużny.
WYD: Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002
OBJ: 85 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7171-604-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo * literatura polska. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura polska * tematyka * 19-20 w. *
SYGNATURA: 253272


427/497

AUT: Stasiak Makary Krzysztof
TYT: Myślenie według wartości o kształceniu akademickim i sytuacjach społecznych / Makary Krzysztof Stasiak.
WYD: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004
OBJ: 168 s., 20 cm,
DOD: [Sum.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-7405-155-8
Hasło przedm.: Wartość * socjologia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * socjologia. *
SYGNATURA: 253659


428/497

AUT: Chrobaczyński Jacek
TYT: Nauczyciele małopolscy: portret zbiorowy 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński, Władysław Kruczek.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2004
OBJ: 352,[1] s., [8] k. tabl. kolor., il., mapy, wykr., 24 cm,
SERIA: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 389)
DOD: Bibliogr. s. 331-350
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczyciele * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Małopolska * szkolnictwo i oświata * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 253741


429/497

AUT: Krukowski Jan
TYT: Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku / Jan Krukowski.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. Akad. Pedagogicznej, 2001
OBJ: 422,[2] s., tab., ryc., 24 cm,
SERIA: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 319)
DOD: Sum., bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7271-130-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Kraków * szkolnictwo i oświata * 17 w. *
SYGNATURA: 253769


430/497

TYT: Szkolnictwo Królestwa Polskiego w okresie paskiewiczowskim w świetle Kroniki Jana Kantego Krzyżanowskiego / wst. i oprac. Stefan I. Możdżeń.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Akad. Polonijnej |"Educator", 2004
OBJ: 185 s., il., 20 cm,
SERIA: (Nauczyciel, Praca i Doświadczenie)
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88896-48-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Krzyżanowski Jan Kanty. *
SYGNATURA: 253876


431/497

TYT: Teologia dogmatyczna i jej przekaz / pr. zbior. pod red. ks. Stanisława Kozakiewicza.
WYD: Olsztyn : Inst. Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, 2003
OBJ: 143 s., 23 cm,
UW: Mater. sympozjum, 19-21 września 2002 roku, Gietrzwałd
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Teologia dogmatyczna * nauczanie * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 254139


432/497

AUT: Lawton Smith Helen
TYT: Universities, innovation and the economy / Helen Lawton Smith.
WYD: New York : London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2006
OBJ: XII,265 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 0-415-32493-9 (hbk)
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * finanse. *
Hasło przedm.: Innowacje * stosowanie * szkolnictwo. *
SYGNATURA: 254769


433/497

AUT: Kupisiewicz Czesław
TYT: Szkoła w XX wieku: kierunki i próby przebudowy / Czesław Kupisiewicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: 131 s., 20 cm,
SERIA: (Krótkie Wykłady z Pedagogiki)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-01-14894-283-01-14894-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * 20 w. *
SYGNATURA: 254952


434/497

AUT: Wróbel Alina
TYT: Wychowanie a manipulacja / Alina Wróbel.
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 186,[1] s., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-7308-600-583-7308-600-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Manipulacja. *
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256088


435/497

TYT: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Zbigniewa Kwiecińskiego.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000
OBJ: 259,[1] s., sch., tab., 24 cm,
DOD: Bibliogr. przy art.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-1221-5
Hasło przedm.: Zmiana społeczna * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Postmodernizm. *
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256094


436/497

AUT: Nalaskowski Aleksander
TYT: Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji / Aleksnder Nalaskowski.
NR WYD: [Wyd. 2 uzup.]
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 121,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-777-X978-83-7308-777-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Socjobiologia * zagadnienia. *
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256327


437/497

AUT: Kubiś, Adam
TYT: Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981 / ks. Adam Kubiś.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 2005
OBJ: 520 s., [1] k. tabl., [16] s. tabl., fot., reprod., 24 cm,
SERIA: (Studia Do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; t. 18)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7438-040-3
Hasło przedm.: Kraków * Papieski Wydział Teologiczny. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 1944-1989 r. *
SYGNATURA: 255181


438/497

TYT: Schola architecturae: budynki szkół architektury / [red. nauk. Olgierd Czerner, Agnieszka Gryglewska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej]
WYD: Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005
OBJ: 235,[1] s., fot., 24 cm,
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7085-857-0
Hasło przedm.: Architektura * szkolnictwo wyższe * 19-21 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * budownictwo * 19-21 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 255266


439/497

AUT: Wróbel Alina
TYT: Wychowanie a manipulacja / Alina Wróbel.
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 186 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-7308-600-583-7308-600-5
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Manipulacja. *
SYGNATURA: 255271


440/497

TYT: "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / pod red. Witolda Jakubowskiego.
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 337 s., tab., 23 cm,
DOD: Lit. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-769-9978-83-7308-769-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Kultura masowa * zagadnienia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 255460


441/497

TYT: Kultura popularna w szkole: pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Latoch-Zielińskiej.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
OBJ: 326,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Nowoczesność i Tradycja w Edukacji Polonistycznej)
DOD: Przyp., noty o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-2474-8
Hasło przedm.: Kultura masowa * zagadnienia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 255535


442/497

AUT: Chachaj Jacek
TYT: Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej / Jacek Chachaj.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2005
OBJ: 229,[1] s., map., 24 cm, err.
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 290) - (Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; t. 13)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7306-263-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 15-18 w. *
Hasło przedm.: Lwów, archidiecezja * szkolnictwo i oświata * 15-18 w. *
SYGNATURA: 255536


443/497

TYT: Szkoła a rynek pracy: podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: 314,[1] s., tab., 23 cm,
DOD: Ind., [noty] o aut., bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 978-83-01-14895-983-01-14895-0
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe a siła robocza * podręczniki akademickie.
SYGNATURA: 255579


444/497

TYT: Wizja polskich uczelni w społeczeństwie globalnym / Inst. Problemów Współczesnej Cywilizacji.
WYD: Warszawa : Inst. Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2006
OBJ: 54,[1] s., 24 cm,
SERIA: [(Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji ; 36)]
JĘZ: pol
ISBN: 83-89871-06-8
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 255610


445/497

AUT: Winiarz Adam
TYT: Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831) / Adam Winiarz.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
OBJ: 586 s., tab., 24 cm,
DOD: Sum., wykaz źród. i lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1800-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 255649


446/497

AUT: Zamorski, Jerzy
TYT: Dojrzałość psychologiczna: uwarunkowania wychowawcze obrazu siebie / Jerzy Zamorski.
WYD: Lublin : Polihymnia, 2003
OBJ: 268 s., tab., rys., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7270-188-1
Hasło przedm.: Osobowość * rozwój. *
Hasło przedm.: Samopoznanie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Studenci * psychologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Studenci * wychowanie * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Testy psychologiczne * stosowanie. *
Hasło przedm.: Wychowanie w rodzinie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: Instytut Psychologii: 256867


447/497

AUT: Grabczak Paweł
TYT: Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798-1842 / Paweł Grabczak, [Wydz. Nauk Humanistycznych KUL, Sekcja Historii].
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2006
OBJ: 363 s., tab., wykr., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 48)
DOD: Lit., aneksy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88863-26-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Łuck, diecezja * 18-19 w. *
SYGNATURA: 256353


448/497

AUT: Nalaskowski Aleksander
TYT: Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji / Aleksander Nalaskowski.
NR WYD: [Wyd. 2 uzup.]
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 121,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-777-X978-83-7308-777-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Socjobiologia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 256669


449/497

TYT: Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red.: Anna Brzezińska, Jerzy Brzezinski i Andrzej Eliasz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej |"Academica", 2004
OBJ: 243 s., tab., wykr., 23 cm,
DOD: Lit. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-89281-13-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 256714


450/497

AUT: Kanior, Marian
TYT: Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej w przededniu reformy kołłątajowskiej / o. Marian Kanior OSB.
WYD: Kraków : [s. ed.], 1996
OBJ: S.: [1], 396-411, 23 cm,
UW: Nadb. z: Analecta Cracoviensia 28.
DOD: Streszcz. ang.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Wydział Teologiczny * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 18 w. *
SYGNATURA: B.5084


451/497

TYT: Od wieków kształci pasterzy: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku / zesp. red.: ks. Jerzy Bagrowicz [et al.], sł. wprowadzające: ks. Wojciech Hanc.
WYD: Włocławek : Włocławskie Wydaw. Diec., 1994
OBJ: 126,[1] s., fot., 21 cm,
DOD: Aneksy s. 106-126.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85084-18-5
Hasło przedm.: Włocławek * Wyższe Seminarium Duchowne * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe teologiczne * historia * Polska. *
SYGNATURA: 89293


452/497

TYT: Edukacja w dialogu i reformie / pod red. Anny Karpińskiej.
WYD: Białystok : Trans Humana, 2002
OBJ: 381 s., tab., rys., 20 cm,
UW: Prace ofiarowane i dedykowane prof. Jerzemu Niemcowi z okazji jubileuszu.
DOD: Bibliogr., nota o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86696-94-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Oświata * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Niemiec Jerzy. *
SYGNATURA:


453/497

TYT: Szkoły wyższe i ich finanse w 2001 r. / oprac. red.: Małgorzata Kowalska [et al.], Główny Urząd Statystyczny.
WYD: Warszawa : Departament Statystyki Usług GUS, 2002
OBJ: XXIV,584 s., tab., 29 cm,
SERIA: (Informacje i Opracowania Statystyczne, ISSN 1506-2163)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * finanse * Polska * od 2001 r. * statystyka.
SYGNATURA:


454/497

TYT: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole / red. nauk.: Tomasz Jaworski, Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak, Uniw. Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, Red. Wydaw. Humanistyczno-Społecznych, 2002
OBJ: 450 s., tab., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol cze ukr
ISBN: 83-89048-22-1
Hasło przedm.: Nauki społeczne * nauczanie * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Stachura Kazimierz * materiały konferencyjne.
SYGNATURA:


455/497

AUT: Źrałko Józef
TYT: Szkolne problemy bhp: vademecum / Józef Źrałko, Małgorzata Mirkowska.
WYD: Zielona Góra : [Związek Nauczycielstwa Pol., |Ośr. Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2002
OBJ: 332 s., rys., tab., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-905608-0-2
Hasło przedm.: Szkolnictwo * bezpieczeństwo i higiena pracy. *
SYGNATURA:


456/497

TYT: Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji / pr. zbior. pod red.: Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego, Akad. Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego; Uniw. Warmińsko-Mazurski.
WYD: Bydgoszcz : Olsztyn : Akad. Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2002
OBJ: 221 s., tab., wykr., 24 cm,
DOD: Bibliogr., informacja o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7096-446-X
Hasło przedm.: Nauczyciele * etyka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * etyka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Pedagogika * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Globalizacja * materiały konferencyjne.
SYGNATURA:


457/497

AUT: Słowiński, Lech
TYT: Z ławy szkolnej naszych pradziadów: pisarze polscy w szkołach średnich Wielkiego Księstwa Poznańskiego / Lech Słowiński.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1996
OBJ: 252,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 57)
DOD: Sum., Zsfassung.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Literatura * nauczanie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Wielkopolska * szkolnictwo i oświata * 19 w. *
SYGNATURA: 258132


458/497

AUT: Buczyńska-Garewicz, Hanna
TYT: Dwa wykłady o Jaspersie / Hanna Buczyńska-Garewicz, posł. opatrzył Paweł Dybel.
WYD: Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2005
OBJ: 79, [3] s., 20 cm,
SERIA: (Wykłady Filozoficzne - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1732-3746 ; t. 6)
UW: Na okł. odmienna nazwa serii: Wykłady i Odczyty.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jaspers Karl. *
Hasło przedm.: Nietzsche Friedrich. *
Hasło przedm.: Wolność * filozofia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * filozofia. *
SYGNATURA: 197922


459/497

TYT: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk.
WYD: Kraków : "Impuls", 2007
OBJ: 166 s., 23 cm,
DOD: Bibliogr. przy pracach.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Uczniowie * socjologia * Polska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Świetlice szkolne * Polska. *
Hasło przedm.: Katowice * Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego. *
SYGNATURA: 263205


460/497

AUT: Tuohy David
TYT: Dusza szkoły: o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi / David Tuohy.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2002
OBJ: 190,[2] s., rys., 24 cm,
SERIA: (Edukacja Dzisiaj)
UW: Z oryg.: The Inner World of Teaching. Exploring Assumptions.
DOD: Lit. cyt., ind.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-01-13653-7
Hasło przedm.: Szkolnictwo * zagadnienia. *
SYGNATURA:


461/497

AUT: Pasierb, Janusz Stanisław
TYT: Ochrona zabytków jako przedmiot wykładowy w seminarium duchownym / ks. Janusz St. Pasierb.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, [1970-]
OBJ: S. 85-93, 21 cm,
UW: Nadbitka
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Ochrona zabytków * szkolnictwo wyższe. *
Hasło przedm.: Konserwatorstwo * szkolnictwo wyższe. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * zagadnienia. *
SYGNATURA: B.4879


462/497

TYT: Akademia Zamojska i jej tradycje / red. Bogdan Szyszka.
WYD: Zamość : Muzeum Okręgowe, 1994
OBJ: 147 s., il., 24x17 cm,
JĘZ: pol (oryg. pol)
Hasło przedm.: Zamość * Akademia Zamojska. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 16-18 w. *
SYGNATURA: 259101


463/497

TYT: Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta / pod red. Aleksandry Szadok-Bratuń, Ius Administrativum Novum UWr.
WYD: Wrocław : Kolonia Limited, 2007
OBJ: 245, [1] s., il., 25 cm,
UW: Tekst częśc. ang.Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wrocław, 20-21.04.2006 r.
JĘZ: pol eng (oryg. pol)
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * prawo * Polska * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 260718


464/497

TYT: Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / aut. monografii Marian Balul [et al.], Naczelna Organizacja Techniczna.
WYD: Warszawa : "Arkady", 1991
OBJ: 374, [2] s., [40] s. tabl., fot., portr., 25 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wilno * Państwowa Szkoła Techniczna im. J. Piłsudskiego. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 259161


465/497

TYT: Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych / praca zbiorowa pod red. Jerzego Woźnickiego.
WYD: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2006
OBJ: 198 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s 94
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Transfer technologii. *
Hasło przedm.: Nauka a przemysł. *
Hasło przedm.: Innowacje * stosowanie * szkolnictwo. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 263336


466/497

TYT: Deklaracja Bolońska, i co dalej: zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii: materiały ze strony internetowej MENiS http://www.menis.gov.pl / Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich.
WYD: Poznań : Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004
OBJ: 110 s., 25 cm,
UW: U dołu okł.: Bologna Process - towards the European higher education area.
DOD: Bibliogr. s. 105-107
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Unia Europejska. *
SYGNATURA: 263334


467/497

AUT: Zalewski, Józef (pedagogika).
TYT: Bibliografia pedagogiki szkoły wyższej za rok 1983 / Józef Zalewski, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
WYD: Warszawa : Łódź : PWN, 1986
OBJ: 217, [3] s., 24 cm,
SERIA: (Dokumenty, Informacje, Bibliografie, 0239-7048)
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * bibliografie.
SYGNATURA: 262590


468/497

TYT: Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. / [zespół: Agata Franecka et al.].
WYD: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2007
OBJ: 318 s., il., 29 cm,
SERIA: (Informacje i Opracowania Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny), 1506-2163
UW: Nazwa serii: Informacje i Opracowania Statystyczne.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * finanse * Polska * od 2001 r. * statystyka.
SYGNATURA: 125976


469/497

AUT: Piech, Stanisław
TYT: Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880-1939 / Stanisław Piech.
WYD: Kraków : Wydaw. Nauk. PAT, 1995
OBJ: 258 s., 32 s. tabl., fot., tab., 23 cm,
SERIA: (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; t. 6)
UW: [Spis treści również po łacinie]
DOD: Bibliogr. s. 231-243. Indeks
JĘZ: pol lat
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Wydział Teologiczny * historia. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 261448


470/497

AUT: Peszkowski, Zdzisław J.
TYT: Ojciec Seminarium Polskiego w USA: ksiądz Józef Dąbrowski (1842-1903) / Zdzisław J. Peszkowski.
WYD: Warszawa : "Soli Deo", [2003]
OBJ: 119 s., [16] s. tabl., fot. (w tym kolor.), 21 cm,
UW: Na okł. podtyt.: ks. Józef Dąbrowski
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dąbrowski Józef, ks. *
Hasło przedm.: Orchard Lake (Stany Zjednoczone) * Seminarium Polskie. *
Hasło przedm.: Duchowieństwo katolickie * Polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Duszpasterstwo polonijne * Stany Zjednoczone * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Stany Zjednoczone * 19-20 w. *
SYGNATURA: 260861


471/497

TYT: Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r. / Główny Urząd Statystyczny.
WYD: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2006
OBJ: 324 s., tab., 29 cm,
SERIA: (Informacje i Opracowania Statystyczne)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * finanse * Polska * od 2001 r. * statystyka.
SYGNATURA: 125445


472/497

AUT: Bourdieu, Pierre
TYT: Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania / Pierre Bourdieau, Jean-Claude Passeron, przeł. Elżbieta Neyman.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |PWN, 2006
OBJ: 357 s., tab., wykr., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Socjologiczna)
UW: Tyt. oryg.: La reproduction. Elements pour une theorie du systeme d'enseignement.
DOD: Ind., lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-01-14624-9
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia. *
SYGNATURA: 197375


473/497

AUT: Kalbarczyk, Sławomir.
TYT: Polscy pracownicy nauki: ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej: zamordowani, więzieni, deportowani / Sławomir Kalbarczyk.
WYD: Warszawa : "Neriton", 2001
OBJ: 295, [1] s., il., 24 cm,
DOD: Bibliogr. s. 273-287. Indeks.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Jeńcy wojenni * historia * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Pracownicy naukowi * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Wojna 1939-1945 r. * martyrologia * Polska. *
Hasło przedm.: Kresy Wschodnie * szkolnictwo i oświata * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: ZSRR * polityka * Polska * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 259048


474/497

AUT: Pawlak, Marian
TYT: Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej / Marian Pawlak.
WYD: Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005
OBJ: 166 s., [1] k. map złoż., 21 cm,
UW: Streszcz. niem.
DOD: Bibliogr. s. 153-163
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo parafialne * Polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Kujawy * szkolnictwo i oświata * 16-18 w. *
SYGNATURA: 261551


475/497

TYT: Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego / red. Cezary Hendryk, Bernard Sack, Małgorzata Moś.
WYD: Szczecin : [Inst. Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego], 2006
OBJ: 489 s., tab., wykr., 25 cm,
SERIA: (Edukacyjne Dyskursy)
DOD: Sum., bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-60065-92-6
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Przemoc w szkole * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Nauczyciele * socjologia * Polska. *
SYGNATURA: 125313


476/497

AUT: Jagieła, Jarosław
TYT: Narcystyczna szkoła: o psychologicznej rzeczywistości szkoły / Jarosław Jagieła.
WYD: Kraków : "Rubikon", 2007
OBJ: 219 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 215-219.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczyciele a uczniowie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * psychologia. *
SYGNATURA: 259540


477/497

TYT: Erasmus w Polsce w roku akademickim 2003/2004: wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich / Fund. Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu SOCRATES-Erasmus.
WYD: Warszawa : Fund. Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu SOCRATES-Erasmus., 2005
OBJ: 110 s., tab., wykr., 29 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87716-12-X
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 125301


478/497

TYT: Problemy edukacji w szkole wyższej / pod red. nauk. Alicji Szerląg.
WYD: Kraków : "Impuls", 2006
OBJ: 274 s., tab., 23 cm,
DOD: Bibliogr. przy rozdz.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7308-793-1978-83-7308-793-4
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * zagadnienia. *
SYGNATURA: 256736


479/497

TYT: W służbie historii nauki, kultury i edukacji: księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej / pod red. Romualda Grzybowskiego i Tomasza Maliszewskiego.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
OBJ: 488 s., il., 25 cm,
DOD: Bibliogr. publikacji L. Mokrzeckiego (lata 1951-2006)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Mokrzecki Lech * bibliografie.
Hasło przedm.: Wychowanie * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Pedagogika * historia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Nauka * Polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * 16-21 w. *
SYGNATURA: 259163


480/497

AUT: Sawicki, Mieczysław.
TYT: Rozważania o szkole / Mieczysław Sawicki.
WYD: Warszawa : Wydawnictwo "Kram", cop. 2005
OBJ: 156 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo podstawowe * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 260902


481/497

AUT: Jasiński, Zenon.
TYT: Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw / Zenon Jasiński.
WYD: Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2006
OBJ: 391 s., tab., wykr., 24 cm,
SERIA: (Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 363)
UW: Na okł. błędnie przypisany książce ISBN.
DOD: Bibliogr. s. 347-356, ind., sum., Zsfassung, res.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Czechy * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Morawy * szkolnictwo i oświata * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 257397


482/497

AUT: Petlak, Erich.
TYT: Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak, tłum. Danuta Branna.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Żak", 2007
OBJ: 123 s., tab., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. slo)
Hasło przedm.: Nauczyciele a uczniowie. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia. *
SYGNATURA: 257644


483/497

TYT: Walka o krzyże: Miętne-Włoszczowa 1984 / [wybór, oprac. i red. Tadeusz Krawczak, Cyprian Wilanowski].
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 2004
OBJ: 253, [3] s., [16] s. tabl., fot., err., 25 cm,
SERIA: (Z Najnowszej Historii Kościoła)
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki a państwo * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Religijność * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Strajki szkolne * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe * Polska * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Miętne (woj. mazowieckie) * Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica * 1980-1989 r. * źródła.
Hasło przedm.: Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) * Zespół Szkół Zawodowych * 1980-1989 r. * źródła.
SYGNATURA: 260764


484/497

AUT: Kuzińska, Hanna.
TYT: Finansowanie oświaty w Polsce: realia i konieczne zmiany / Hanna Kuzińska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005
OBJ: 107 s., wykr., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 105-107
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * finanse * Polska * od 2001 r. *
SYGNATURA: 261546


485/497

TYT: Problemy współczesnego edytorstwa w szkole wyższej: materiały konferencyjne, Bytom, 18 czerwca 2004 / [red. Aneta Wielgus], Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
WYD: Bytom : Mysłowice : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2005
OBJ: 82 s., il., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * edytorstwo * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 262492


486/497

AUT: Zalewski, Józef (pedagogika).
TYT: Bibliografia dydaktyki szkoły wyższej za rok 1972 / Józef Zalewski, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
WYD: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974,
OBJ: 99, [1] s., 24 cm,
SERIA: (Dokumenty, Informacje, Bibliografie)
DOD: Indeks
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * bibliografie.
SYGNATURA: 262593


487/497

AUT: Zalewski, Józef (pedagogika).
TYT: Bibliografia dydaktyki szkoły wyższej za rok 1975 / Józef Zalewski, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
WYD: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977,
OBJ: 113, [1] s., 24 cm,
SERIA: (Dokumenty, Informacje, Bibliografie)
DOD: Indeks
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * bibliografie.
SYGNATURA: 262592


488/497

AUT: Zalewski, Józef (pedagogika).
TYT: Bibliografia dydaktyki szkoły wyższej za rok 1977 / Józef Zalewski, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.
WYD: Warszawa : Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980
OBJ: 124, [3] s., 24 cm,
SERIA: (Dokumenty, Informacje, Bibliografie)
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * bibliografie.
SYGNATURA: 262594


489/497

AUT: Szymański, Mirosław Józef
TYT: Polish education at the time of changes / Mirosław J. Szymański, Inetta Nowosad.
WYD: Zielona Góra : Kraków : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademia Pedagogiczna im. KEN, cop. 2006
OBJ: 166 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr. s. 154-164
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Oświata * polityka * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 262868


490/497

TYT: Monitoring kształcenia na potrzeby lokalnych rynków pracy: raport PracaMłodych.pl / pod red. Marty Zahorskiej.
WYD: [Warszawa : s. n., 2007]
OBJ: 101 s., il., 25 cm,
Hasło przedm.: Młodzież * socjologia * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Rynek pracy * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo zawodowe a siła robocza * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Zatrudnienie * Polska. *
SYGNATURA: 125943


491/497

AUT: Markowski, Mieczysław
TYT: Pierwowzory uniwersytetów / Mieczysław Markowski.
WYD: Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej, Acta Univ. Masuriensis, 2003
OBJ: 406 s., 21 cm,
SERIA: (Episteme - Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej ; 32 (2003))
UW: Nazwa serii: Episteme.
DOD: Bibliogr. s. 291-351. Indeksy
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * 12-15 w. *
SYGNATURA: 260273


492/497

AUT: Polak, Krzysztof (pedagogika).
TYT: Kultura szkoły: od relacji społecznych do języka uczniowskiego / Krzysztof Polak.
WYD: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
OBJ: 222, [1] s., 23 cm,
DOD: Bibliogr. s. 189-195. Aneks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Nauczyciele a uczniowie. *
Hasło przedm.: Uczniowie * język. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo * socjologia. *
SYGNATURA: 261769


493/497

AUT: Sztejnberg, Aleksander.
TYT: Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej / Aleksander Sztejnberg.
WYD: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007
OBJ: 220 s., il., 24 cm,
UW: Streszcz. ang.
DOD: Bibliogr. s. 211-217
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo * budownictwo * Polska * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Proksemika * Polska * od 1989 r. *
SYGNATURA: 262441


494/497

TYT: Nowe podejście do standartów kształcenia w szkolnictwie wyższym: zapis debaty z posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (KOiL) KRASP w dniu 4 marca 2006 roku w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego.
WYD: Warszawa : Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 2006
OBJ: 159 s., 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Szkolnictwo wyższe * Polska * od 1989 r. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 263335


495/497

AUT: Małachowski, Ryszard
TYT: Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich: (lata 1945-2000) / Ryszard Małachowski, Uniwersytet Zielonogórski.
WYD: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
OBJ: 322, [1] s., il. kolor., 23 cm,
DOD: Bibliogr. s. 280-321
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Francja * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Kościół katolicki * szkolnictwo * Niemcy, RFN. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Polska * od 1944 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Francja * od 1945 r. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo średnie * Niemcy, RFN. *
SYGNATURA: 262608


496/497

TYT: Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów: 350 lat studium filozoficzno-teologicznego w Krakowie na Skałce (1653-2003) / praca zbiorowa pod kier. o. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE, o. Mariusza Tabulskiego OSPPE.
WYD: Częstochowa : Kraków : Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 2004
OBJ: 160, [8] s., [18] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. kolor., il., 24 cm,
UW: Na okł. podtyt.: księga jubileuszowa.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Paulini * szkolnictwo * Polska * 17-21 w. *
Hasło przedm.: Kraków * Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów. *
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * Polska * 17-21 w. *
SYGNATURA: 263400


497/497

TYT: Social functions of catholic theological institutions / ed. by Alberto Munera, S.J.
WYD: Bogota : Pontificia Universidad Javeriana, [1994]
OBJ: 230 s., 24 cm,
JĘZ: eng fre spa
Hasło przedm.: Szkolnictwo teologiczne * socjologia * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 263339

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Strona Główna Biblioteki