Wynik wyszukiwania

Zapytanie: EKOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 527Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/527

AUT: Kung Hans .
TYT: Projekt Weltethos.
WYD: Munchen: R.Piper, 1991
OBJ: 192 s.
JĘZ: ger
TEMATYKA: etyka * ekologia * przyszlosc * autonomia * religia * pokoj * teologia * modernizm * postmodernizm * prawda *


2/527

AUT: Skolimowski Henryk .
TYT: Ocalić ziemię Świat filozofii ekologicznej.
WYD: Warszawa: Wyd. Stanisława Staszewskiego, 1991.
OBJ: 40 s. + (Ecological Renaissance)
JĘZ: pol, eng
TEMATYKA: ekologia * filozofia * etyka * życie * duchowość *
TREŒĆ: Książkę posiada Radek G. Są tam krótkie eseje ekofilozoficzne.


3/527

AUT: Skolimowski Henryk .
TYT: Medytacje o nędzach cywilizacji technicznej i o blaskach życia ludzkiego..
WYD: Londyn: Odnowa, 1979
OBJ: 86 s.
JĘZ: pol
TEMATYKA: technika * cywilizacja * życie ludzkie * natura * sacrum * ekologia * rozsądek * mądrość * mistycyzm *


4/527

AUT: Peccei Aurelio .
TYT: Przyszłość jest w naszych rękach..
ODP: Wojnar Irena - tł.
WYD: Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * technologia * postęp * przyszłość * Raport Rzymski *
TREŒĆ: Problematyka przyszłości przedstawiona w duchu Raportu Rzymskiego. Wąskie ścieżki odrodzenia.


5/527

AUT: Niezgoda C. .
TYT: Inspiracje franciszkańskie w problemie ochrony środowiska..
ŹRÓDŁO: Homo Dei 57 1988 3 (209) s. 180-186
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Franciszkanie i ekologia * ochrona środowiska *


6/527

AUT: Peacocke Arthur Robert .
TYT: Creation and the World of Science.
WYD: Oxford, 1979
JĘZ: eng
TEMATYKA: stworzenie * nauka * stworzenie a nauka * ekologia * postęp naukowy *


7/527

AUT: Marcol Alojzy .
TYT: Biuletyn teologicznomoralny.
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 59 1989 3 s. 73-86
JĘZ: pol
TEMATYKA: religie niechrześcijańskie a moralnośc * kongres moralistów niemieckojęzycznych * regionalizm a etyka * ekologia a etyka * etyka a ekologia *
TREŒĆ: I. Sprawozdania: * 1. Problematyka moralna religii niechrześcijańskich. * 2. Spotkanie teologów moralistów w Heiligenkrauz.(2-5 czerwca 1988) * II. Opracowania: * 1. Etyczne aspekty współczesnego regionalizmu. * 2. Elementy etyki ekologicznej.


8/527

AUT: Schmidt Grzegorz .
TYT: Ludzka odpowiedzialność za życie..
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 53 1983 4 s. 173-183
JĘZ: pol
TEMATYKA: prokreacja * odpowiedzialność za życie * ekonomia * ekologia * zdrowie * śmierć * odpowiedzialność za świat * kultura * życie społeczno-ekonomiczne * polityka * pokój *
TREŒĆ: 1. Życie ludzkie i jego przekazywanie. * 2. Zdrowie. * 3. Śmierć. * 4. Odpowiedzialność za świat. * 5. Ekonomia. * 6. Kultura. * 7. Życie społeczno-ekonomiczne. * 8. Polityka. * 9. Pokój.


9/527

AUT: Biela Adam .
TYT: Badania terenowe świadomości i sytuacji ekologicznej mieszkańców regionu nieuprzemysłowionego..
ŹRÓDŁO: Summarium 1981 10 (30) s. 203-208
JĘZ: pol
TEMATYKA: zagrożenie środowiska * ekologia * środowisko - zagrożenia * ochronona środowiska *


10/527

AUT: Zaleski Zdzisław , Pietrulewicz Bogdan .
TYT: Niektóre aspekty psychologiczne zagrożenia środowiskowego.
ŹRÓDŁO: Summarium 1981 10 (30) s. 195-202
JĘZ: pol
TEMATYKA: zagrożenie środowiska * ekologia * obraz życia * środowisko - zagrożenia *


11/527

AUT: Juros Andrzej , Oleś Piotr .
TYT: Uwagi na temat roli religii w sytuacji zagrozenia ekologicznego..
ŹRÓDŁO: Summarium 1981 10(30) s. 183-190
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia a religia * rola religii * zagrożenie ekologiczne * religia a ekologia *


12/527

AUT: Hoffman Antoni .
TYT: Dylemat ekologa - ekologisty..
ŹRÓDŁO: Znak 40 1988 4 (395) s. 102-108
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne *


13/527

AUT: Juros Andrzej , Oleś Piotr .
TYT: Uwagi na temat roli religii w sytuacji zagrożenia ekologicznego..
ŹRÓDŁO: Summarium 1981 10 (30) 184-190
JĘZ: pol
TEMATYKA: zanieczyszczenie środowiska * ekologia * sens życia * religia * zagrożenie ekologiczne * wyalienowanie * religii rola w ekologii * środowisko *
TREŒĆ: 1. Przedstawienie wyników badań "Wpływ zanieczyszczenia środowiska na stopień wyalienowania". * 2. Związek wyalienowania a poczucie sensu życia. * 3. Rola religii w życiu człowieka żyjącego w specyficznym środowisku (zagrożonym ekologicznie).


14/527

AUT: Falkowski Andrzej .
TYT: Percepcja zmian zagrożenia środowiska przyrodniczego..
ŹRÓDŁO: Summarium 1981 10 (30) s. 191-193
JĘZ: pol
TEMATYKA: zanieczyszczenie środowiska * ekologia * obraz życia * zagrożenie środowiska *


15/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Odpowiedzialność za miłość i życie w kontekście ekologii. Spojrzenie lekarza..
ŹRÓDŁO: Ethos 1989 5 s. 85-94
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie * miłość * odpowiedzialność za życie * odpowiedzialność * ekologia * deontologia lekarska * prokreacja * radykalizm miłości * lekarska deontologia *
TREŒĆ: 1. Odejscie z drogi życia. * 2. Wyzyny w deontologii lekarskiej. * 3. Ekologiczne podstawy prokreacji. * 4. Radykalizm miłości.


16/527

AUT: Rosiński Franciszek , Latawiec Anna .
TYT: Człowiek wobec problemu ochrony środowiska naturalnego..
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 25 1989 2 s. 121-137
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska naturalnego * postawa "sakralna" * postawa "sekularna" * degradacja środowiska * zasady etyki środowiska * ekologia * środowisko naturalne *
TREŒĆ: 1. Postawa "sakralna" wobec natury. * 2. Postawa "sekularna" wobec natury. * 3. Degradacja środowiska naturalnego. * 4. Podstawowe zasady etyki środowiska. * 5. Zakończenie.


17/527

AUT: Jurczyk Bernard ks..
TYT: Ekologiczne wyzwanie dla refleksji teologii moralnej..
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37 1990 3 s. 73-88
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * człowiek i naturalne środowisko * prawo do życia * kryzys ekologiczny * ekologia a teologia moralna * teologia moralna a ekologia *
TREŒĆ: 1. Człowiek a naturalne środowisko: jedność i współzależność. * 2. Zagrożone prawo do życia. * 3. Rola refleksji teologiczno - moralnej w rozwiązaniu kryzysu ekologicznego.


18/527

AUT: Grzegorczyk Jan .
TYT: "Wysypisko śmieci"..
ŹRÓDŁO: W drodze 15 1987 7 (167) s. 11-14
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko * ochrona środowiska * zagrożenie ekologiczne *
TREŒĆ: Zagrożenie ekologiczene.


19/527

AUT: Mroczkowski Ireneusz .
TYT: Środowisko naturalne człowieka jako problem etyczno-teologiczny..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w Świecie 18 1986 11-12 (158-159) s. 176-187
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek * ekologia * środowisko naturalne * etyka * teologia natury *


20/527

AUT: Bielecki K. .
TYT: Etyka ochrony środowiska..
ŹRÓDŁO: Novum 17 1977 11 s. 8-39
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka * środowisko * ochrona środowiska * etyka ochrony środowiska * ekologia *


21/527

AUT: Bonnenberg M. .
TYT: Kierunki etyki środowiskowej.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości Dutkiewicz P. Kraków UJ 1992 49-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia *


22/527

AUT: Schweitzer Albert .
TYT: Życie..
ODP: Piechowski J. - tł.
WYD: Warszawa: Inst. Wydaw. Pax, 1974, 1997
OBJ: 69 s.
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie * ekologia * etyka życia *


23/527

AUT: Feinberg J. .
TYT: Obowiązki człowieka i prawa zwierząt..
ODP: Szawarski Z. - tł.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 s.11-38
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek * obowiązki człowieka * ekologia * ochrona zwierząt * zwierzęta * prawa zwierząt *


24/527

AUT: Ryder R. D. .
TYT: Szowinizm gatunkowy czyli etyka wiwisekcji..
ODP: Szawarski Z. - tł.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 s. 39-47
JĘZ: pol
TEMATYKA: szowinizm gatunkowy * etyka wiwisekcji * wiwisekcja * ekologia *


25/527

AUT: Singer Peter .
TYT: Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie..
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 s. 49-62
JĘZ: pol
TEMATYKA: zwierzęta * ludzie * ochrona zwierząt * ekologia *


26/527

AUT: Orszulak F. .
TYT: Ochrona środowiska naturalnego problemem etycznym współczesnej ludzkości..
ŹRÓDŁO: Homo Dei 50 1981 4 s. 308-312
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne człowieka * ochrona środowiska naturalengo * etyka środowiska * człowiek a środowisko * ekologia *


27/527

TYT: O ochronie środowiska Aneks do dokumentu synodalnego."Odpowiedzialność chrześcijanina za budowę i odnowienie świata".
ŹRÓDŁO: Znak 33 1981 4-5/322-323 s. 657-664
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko * ochrona środowiska * ekologia *


28/527

AUT: Grzesica Jan .
TYT: Ochrona naturalnego środowiska człowieka - problem teologicznomoralny..
WYD: Katowice: Księg. św.Wojciecha, 1983
OBJ: 176 s.
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne człowieka * człowiek * teologia moralna a ekologia * ekologia a moralność * ekologia *


29/527

AUT: Wieluński A. .
TYT: Jeszcze o moralności ekologicznej..
ŹRÓDŁO: Człowiek i Światopogląd 1982 10 s. 104-117
JĘZ: pol
TEMATYKA: moralność ekologiczna * ekologia *


30/527

AUT: Grzesica Jan .
TYT: W stronę etyki ekologicznej..
ŹRÓDŁO: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 13 1980 s. 139-151
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekologia *


31/527

AUT: Łustacz L. .
TYT: Islam a moralność ekologiczna..
ŹRÓDŁO: Człowiek i Światopogląd 1985 5 s. 83-96
JĘZ: pol
TEMATYKA: Islam * moralność ekologiczna * ekologia *


32/527

AUT: Ślipko Tadeusz .
TYT: Podstawy etyki środowiska naturalnego..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w Świecie 17 1985 139 s. 56-66
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiska naturalnego * środowisko naturalne * ekologia *


33/527

AUT: Benedyktowicz W. .
TYT: Ruch ekumeniczny w trosce o ratowanie środowiska..
PR. ZBIOR.: Etyczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Warszawa 1991 s. 66-71
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekumenizm a ekologia *


34/527

AUT: Celiński Zdzisław .
TYT: Społeczna percepcja ryzyka..
ŹRÓDŁO: Problemy 1991 nr 9 (541) s. 31-38
JĘZ: pol
TEMATYKA: ryzyka * ekologia * energetyka jądrowa * jądrowa energetyka * Czarnobyl * środowisko-skażenie *


35/527

AUT: Ślipko Tadeusz .
TYT: Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki.
WYD: Warszawa: ATK, 1988Kraków: WAM, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: życie * granice życia * bioetyka współczesna * genetyka * ochrona życia * Ekologia * kara śmierci * eugenika * etyka lekarska * terapia *
TREŒĆ: Podręcznik bioetyki. Wydanie drugie zmienione i znacznie uzupełnione


36/527

AUT: Tokarczyk Roman A. .
TYT: Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy współczesności..
WYD: Lublin, 1988Kraków: Kantor wyd. Zakamycze, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: narodziny * śmierć * etyka * etyczne problemy współczesności * genetyka * prokreacja * zapłodnienie in vitro * biojurisprudencja * eugenika * antykoncepcja * populacje * ekologia * transplantacja organów * seksualność * śmierć a obyczaje * samobójstwo * kanibalizm * śmierć dzieci * zabójstwo * śmierć a religie * śmierć a filozofia * śmierć a prawo * eutanazja * nauka a odpowiedzialność * ryzyko w nauce * uczciwość naukowa * technika * bibliografia etyczna *


37/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Odpowiedzialne rodzicielstwo alternatywą dla antykoncepcji i sztucznych poronień..
ŹRÓDŁO: Życie Katolickie 9 1990 7-8 s. 38-45
JĘZ: pol
TEMATYKA: antykoncepcja * poronienie sztuczne * aborcja * rodzicielstwo * odpowiedzialne rodzicielstwo * ekologia *


38/527

AUT: Wierzbicki Zbigniew T. .
TYT: Sozo-ekopedagogika - nowa subdyscyplina społeczna..
ŹRÓDŁO: Życie Katolickie 7 1988 7 s. 138-151
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozo-ekopedagogika * ekologia * eko-pedagogika *


39/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Ekologiczny i moralny aspekt zapłodnienia pozaustrojowego..
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 19 1987 162 s. 67-70
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * moralność * zapłodnienie pozaustorjowe *


40/527

AUT: Filipiak Marian .
TYT: O ochronie życia i środowiska naturalnego Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II 1978-1993..
ŹRÓDŁO: Ethos 7 1994 nr 1-2 (25-26) s. 325-332
JĘZ: pol
TEMATYKA: Jan Paweł II * ekologia *


41/527

AUT: Kozłowski Stefan .
TYT: Założenia ery ekologicznej..
ŹRÓDŁO: Problemy 1993 nr 4-5 (560-561) s. 2-9
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * era ekologiczna * ochrona środowiska * UNCED * UNEP * ONZ * środowisko-ochrona *
TREŒĆ: Reguły ery ekologicznej. * Ochrona: atmosfery; oceanów i mórz; zasobów słodkowodnych; lasów; obszarów góskich; * Przeciwdziałanie procesom pustynnienia i suszy. * Ochrona różnorodności biologicznej. * Zarządzanie: gruntami; odpadami stałymi i płynnymi. * Zarządzanie: chemicznymi substancjami tokstycznymi; odpadami radioaktywnymi * UCEND (United Nations Conference on Environment adn Development). * UNEP (United Nations Environment Programme).


42/527

AUT: Jezierski Grzegorz .
TYT: Promieniowanie jonizujące wokół nas. Cz. 1: Źródła naturalne..
ŹRÓDŁO: Problemy 1991 nr 6 (538) s. 16-25
JĘZ: pol
TEMATYKA: jonizujące promieniowanie * promieniowanie jonizujące * ochrona środowiska * ekologia * radon *
TREŒĆ: Promieniowanie jonizujące a życie * Naturalne źródła promieniowania. * Promieniowanie kosmiczne. * Ziemskie źródła promieniowania - radioaktywność skorupy ziemskiej. * Napromienienie wewnętrzne. * Radon i inne źródła promieniowania naturalnego.


43/527

AUT: Siwek Sławomir .
TYT: Rewolta czy poszukiwanie?.
ŹRÓDŁO: Communio 3 1983 4 s. 21-37
TEMATYKA: młodzież * encyklika"Rerum novarum" * wolność * konsumpcja * światopogląd * demokracja * polityka * świadomość * osobowość * sens życia * pacyfizm * ekologia * stowarzyszenia * ZHP * ZMP * ZMS * osoba ludzka * Glemp Józef * Jezus Chrystus * Berg D.M. * dederich C. * Reich Ch. * Moon * Mascone G. * Hayden T. * Marks K. * Mao Tse Tung * Marcuse H. * Cohn-Bendit D. * Paweł VI papież * Roy M. *


44/527

AUT: Trzaskowska Ewa .
TYT: Postawa.Umiar.Zdrowie.Odpoczynek.Góry.Piękno przyrody..
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne. Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 134-152
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * postawa ekologiczna * umiar ekologiczny * zdrowie * odpoczynek * góry * przyroda * piękno przyrody * etyka ekologiczna *


45/527

AUT: Grzesica Jan .
TYT: Kryzys ekologiczny.
ŹRÓDŁO: Communio 3 1983 6 s. 60-73
TEMATYKA: ekologia * Sobór Watykański II * encyklika"Redemptor hominis" * Synod Biskupów III * demografia * nauki przyrodnicze * polityka * gospodarka * wartości * cywilizacja techniczna * konsumpcja * etyka * antropologia * chrześcijaństwo * miłość * asceza * stworzenie * postęp * franciszkanie * przyroda * Franciszek z Asyżu św. * Jan Paweł II papież * Paweł VI papież * Aleksandrowicz J. * Derrick Ch. * Liedke G. * U Thant *
TREŒĆ: 1.Sfery zagrożeń * 2.Charakter kryzysu


46/527

AUT: Magiera- Ulrich Zbigniewa .
TYT: Wartości chrześcijańskie podstawą ekologii..
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku. Wisełka Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjne "Przymierze" 1995 s. 91-92
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * wartości chrześcijańskie a ekologia *


47/527

AUT: Weggett J. .
TYT: Największe z wszystkich masowych wymierań..
ODP: Studencki Wiesław - tł.
ŹRÓDŁO: Problemy 1990 nr 4 (524) s. 61-62
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zanieczyszczenie środowiska * środowisko - zanieczyszczenie *


48/527

AUT: Bajda Jerzy ks..
TYT: Grzech ekologiczny. Próba podejścia do zagadnienia..
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku. Wisełka Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjne "Przymierze"` 1995 s. 71-80
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * grzech ekologiczny *


49/527

AUT: Moltmann Jurgen .
TYT: Bóg w stworzeniu..
ODP: Danielewicz Z. - tł.
WYD: Kraków: Znak, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * teologia ekologii * stworzenie * Bóg-Stwórca *


50/527

AUT: Muller Paul .
TYT: Biomonitoring skażeń chemicznych w ekosystemach tropikalnych..
ŹRÓDŁO: Problemy 1991 nr 1 (533) s. 12-20
JĘZ: pol
TEMATYKA: biomoritorign skażeń chemicznych * chemiczne skażenia * skażenie środowiska * środowisko-skażenie * ekologia * pestycydy * ochrona środowiska * ekotoksykologia * Kamerun * Zimbabwe * Zambia *
TREŒĆ: Insektycydy stare i nowe. * Ekotoksykologia i ekologiczne skutki stosowania pestycydów. * Wpływ insektycydów nietrwałych na środowisko Zimbabwe i Zambii. * Reakcje organizmów wodnych na insektycydy wprowadzone w nadmiarze w Południowej Zambii w 1987 r. * Wpływ insektycydów na ekosystemy i ludzi w Kamerunie i Zimbabwe. * Kwalifikowanie nowych insektycydów.


51/527

AUT: Trzaskowska Ewa .
TYT: Postawa..
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne. Lublin Zakł. Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 134-136
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * postawa ekologiczna *


52/527

AUT: Żebrok J. .
TYT: Teoria ekonomii a zasoby przyrody..
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 110 1993 3 (859) s. 438-450
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekonomia * przyroda * zasoby przyrody * ekologia * teoria ekonomii *


53/527

AUT: Bondolfi A. .
TYT: Czy można mówić o "prawach przyrody"? W sprawie założeń etyki ekologicznej..
ODP: Widła B. - tł.
ŹRÓDŁO: Życie Katolickie 9 1990 nr 11 s. 29-43
JĘZ: pol
TEMATYKA: "prawa przyrody" * ekologia * etyka ekologiczna *


54/527

AUT: Jurczyk Bernard .
TYT: Człowiek miarą troski o środowisko naturalne..
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczne T.40 1993 z. 3 s. 75-93
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek a środowisko naturalne * ekologia * etyka ekologiczna *


55/527

AUT: Mizgalski Andrzej .
TYT: Europejczycy - część systemu przyrodniczego Ziemi..
ŹRÓDŁO: Problemy 1993 nr 2 (558) s. 26-29
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia człowieka * cywilizacyjny rozwój * Europa a ekologia * determinizm * posybylizm * nihilizm * środowisko a człowieka * człowiek a środowisko *
TREŒĆ: Okres przedindustrialny. * Okres po rewolucji przemysłowej. * Wyzwania przyszłości. * System człowiek-środowisko - relacje: determinizm, posybilizm, nihilizm


56/527

AUT: Zięba Stanisław .
TYT: Religia a ekologia..
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne. Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 9-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: religia a ekologia * ekologia a religia * biblia a ekologia * filozofia a eklogiaw * Weber M. * Scheler M. * More Th. *


57/527

AUT: Żołnierkiewicz J. .
TYT: Ekologia w społecznym nauczaniu Kościoła..
ŹRÓDŁO: Warmińskie Wiadomości Diecezjalnej 49 1994 nr 13 s. 61-67
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * katolicka nauka społeczna *


58/527

AUT: Zon J. .
TYT: Bioelektromagnetyka i etyka Niektóre kwestie moralne związane ze skażeniem elektromagnetycznym środowiska..
ŹRÓDŁO: Ethos 7 1994 nr 1-2 (25-26) s. 135-150
JĘZ: pol
TEMATYKA: bioelektromagnetyka * ekologia * skażenie elektromagnetyczne *


59/527

AUT: Łabno Zbigniew .
TYT: Propedeutyka ochrony środowiska..
WYD: Katowice: Księg. św. Jacka, [1994]
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * historia ekologii * ekonomia * prawo * polityka * etyka a ekologia *


60/527

AUT: Hoffe Otfried .
TYT: Prawa ludzkie jako zasady chrześcijańskiego humanizmu Społeczno-etyczne zaangażowanie Jana Pawła II..
ŹRÓDŁO: Communio 8 1988 5 s. 67-78
TEMATYKA: prawa człowieka * humanizm * etyka społeczna * 18 w. * 19 w. * państwo * encyklika"Pacem in terris" * Sobór Watykański II * encyklika"Redemptor hominis" * osoba ludzka * ubóstwo * UNESCO * Episkopat Ameryki Łacińskiej * własność * solidarność * dobro wspólne * praca * bezrobocie * ekologia * marksizm * liberalizm * Ewangelia * antropocentryzm * encyklika"Dives in misericordia" * Paweł VI papież * "Dives in misericordia" * Jan XXIII papież * Jan Paweł II * Ameryka Łacińska *


61/527

AUT: Opoka- Wójtowicz Renata .
TYT: Etyczna refleksja nad relacją człowiek - środowisko naturalne..
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne. Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 43-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia i etyka * etyka i ekologia * człowiek i środowisko * środowisko i człowiek *


62/527

AUT: Langan Thomas .
TYT: Cierpienie kosmosu Praca dedykowana pamięci Dra Alexandera van der Doesa de Willeboisa..
ODP: Słomka SAC Słomka - tł.
ŹRÓDŁO: Communio 9 1989 2 s. 56-65
TEMATYKA: wszechświat * cierpienie * stworzenie * miłość * świętość * doświadczenie duchowe * tajemnica paschalna * szatan * ekologia * grzech * Jezus Chrystus * Bóg Ojciec * Paweł św. * Chardin Teilhard de * Judasz * Franciszek z Asyżu św. * Leibniz *


63/527

AUT: Chomik Wacław Stanisław , Rosiński Franciszek M. .
TYT: Kościół a świadomość ekologiczna..
ŹRÓDŁO: Ethos 7 1994 nr 1-2 (25-26) s. 65-80
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół a ekologia * ekologia a Kościół *


64/527

AUT: Szafrański Adam Ludwik .
TYT: Chrześcijańskie podstawy ekologii..
WYD: Lublin, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


65/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Konferencje ekologiczne..
WYD: Lublin: Zakład Ekologii Człowieka KUL, 1995
OBJ: 198 s.
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia a Koścół * ekologia a etyka chrześcijańska * Jan Paweł II a ekologia * etyka chrześcijańska a ekologia * chrześcijańska etyka a ekologia *


66/527

AUT: Diaz Carlos .
TYT: Święci, budowniczowie pokoju..
ŹRÓDŁO: Communio 9 1989 5 s. 127-137 tyt.: "Błogosławieni pokój czyniący"
TEMATYKA: pokój * świętość * Osiem Błogosławieństw * krzyż * mistyka * królestwo Boże * sprawiedliwość * kenoza * demokracja * polityka * miłość * wojna * tajemnica paschalna * pacyfizm * ekologia * Franciszek z Asyżu św. * Gandhi * Vasto L.del * King Martin-Luther * Abraham * Machiavelli Nicolo * Hegel W. * Platon * Arystoteles * Scheler Max * Chesterton *


67/527

AUT: Wróblewski Zbigniew .
TYT: Ekologiczny etos pracy rolnika..
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne. Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 121-128
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * rolnik * Jan Paweł II * praca rolnika * etos pracy rolnika * rolnictwo *


68/527

AUT: Rozwadowska Wioletta .
TYT: Ekologiczne aspekty etyki pracy..
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 118-120
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka pracy * praca a ekologia *


69/527

AUT: Ravasi Giancfranco .
TYT: W cieniu drzewa poznania dobra i zła Uwagi hermeneutyczne do Rdz 2-3..
ŹRÓDŁO: Communio 11 1991 4 s. 3-13
TEMATYKA: Pismo święte * stworzenie * egzegeza * światło * antropologia * dusza * wszechświat * przymierze * imię * mężczyzna * kobieta * dobro * zło * grzech * drzewo życia * szatan * ekologia * grzech pierworodny * królestwo Boże * raj * Jan Paweł II papież * Augustyn św. * Kohelet * Izajasz * Abel * Kain * Efrem Syryjczyk * Rad G.von * Bellow S. * Anastazy I * Orygenes * Paweł św. *


70/527

AUT: Rozwadowska Wioletta .
TYT: Praca w życiu człowieka.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 115-117
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * praca * sacrum *


71/527

AUT: Wróblewski Zbigniew .
TYT: Zwierzęta w świecie człowieka.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 129-133
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zwierzęta i ekologia *


72/527

AUT: Trzaskowska Ewa .
TYT: Umiar.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka 1995 137-139
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * umiar * umiar a ekologia *


73/527

AUT: Nakonieczna Beata .
TYT: Środowiskowe uwarunkowania zdrowia - implikacje moralne.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 s. 153-159
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zdrowie a środowisko * etyka ekologii * zdrowie *


74/527

AUT: Wróblewski Zbigniew .
TYT: Wartości ekologiczne w świetle wartości chrześcijańskich.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 107-114
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekologia a wartości chrześcijańskie * wartości chrześcijańskie * Paweł VI * Populorum progressio *


75/527

AUT: Opoka-Wójtowicz Renata .
TYT: Ekologiczne wyzwanie dla współczesnego Kościoła.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 68-77
JĘZ: pol
TEMATYKA: Jan Paweł II * ekologia * sumienie ekologiczne * Kościół a ekologia * ekologia a Kościół *


76/527

AUT: Opoka-Wójtowicz Renata .
TYT: Kształtowanie postaw proekologicznych.
PR. ZBIOR.: Konferencje ekologiczne Lublin Zakład Ekologii Człowieka KUL 1995 55-87
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * postawy ekoloigiczne * Jan Paweł II *


77/527

AUT: Bonenberg M. .
TYT: Etyka środowiskowa Założenia i kierunki.
WYD: Kraków: UJ, 1992
OBJ: 149
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka środowiskowa *


78/527

AUT: Cseri G. .
TYT: Konieczność etyki w ekologii Rozważania z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej.
PR. ZBIOR.: Etyczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa Warszawa 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka w ekologii * ekologia * ekologia a teologia *


79/527

AUT: Pawlak Zdzisław .
TYT: Propozycja tzw. ekologicznego rachunku sumienia współczesnego człowieka.
PR. ZBIOR.: "Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku Wisełka Centrum Ekoloiczno-Rekolekcyjne "Przymierze" 1995 s. 81-82
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekologiczny rachunek sumienia * rachunek sumienia ekologiczny *


80/527

AUT: Lubański Mieczysław , Hałaczek Bernard .
TYT: Filozoficzne aspekty ekologii.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin a Współczesność 1988 5 s.11-17
JĘZ: pol
TEMATYKA: filozofia * ekologia * chrześcijanin * współczesność *


81/527

AUT: Campbell B. .
TYT: Ekologia człowieka.
WYD: Warszawa, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


82/527

AUT: KNOCH Wendelin .
TYT: Świat - dobre stworzenie Boga?.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.3-20
TEMATYKA: ekologia * stworzenie * przyroda * odpowiedzialność * świat * Pismo święte * zło * Episkopat Niemiec * protestantyzm * 16 w. * technika * Sobór Watykański II * metafizyka * Deklaracja Stuttgardzka * miłość * immanencja * transcendencja * Bóg * Kasper W. * Duch Święty * Rahner Karl * Syn Boży * Trójca Święta * Bóg Ojciec * Tomasz z Akwinu św. * Augustyn św. * Kant I. * Hegel W. * Cusanus Mikołaj * Kepler Jan * Leibniz * Amery Carl * Meadows Dennis * Drewermann Eugeniusz * Barth Karl * Brunner Emil * Gogarten Friedrich * Alhaus Paul * Moltmann Jurgen *


83/527

AUT: GUROIAN Vigen .
TYT: Ku ekologii jako wydarzeniu eklezjalnemu Teologia prawosławna i etyka ekologiczna.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.103-122
TEMATYKA: ekologia * prawosławie * moralność * błogosławieństwo * teologia * czasopismo"Science" * transcendencja * immanencja * Eucharystia * wcielenie * męczeństwo * sakramentologia * kapłaństwo * grzech * konsumpcja * ofiara * stworzenie * chrzest * modlitwa * wszechświat * zło * egzorcyzm * wyzwolenie * duchowość * krzyż * odpowiedzialność * zbawienie * eklezjologia * pzrymierze * liturgia * arka * apokatastaza * Lamek * Izajasz * Noe * Cyprian św. * Cyryl Jerozoliski św. * Ireneusz św. * Haring Bernard * McKibben B. * Adam * Bazyli z Cezarei św. * Izaak Syryjczyk św. * Schmemann A. * Hall D.J. * Ewa * Birch Bruce * Faulkner William * Avedidian Ashod * Teotig * Gregorios Paulos * Barr James * White Lynn * Kaufman G. * Westermann C. *


84/527

AUT: Marcol Alojzy .
TYT: Elementy etyki ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Collectanea Theologica 59 1989 3 83-86
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekologia *


85/527

AUT: LEHMANN Karl bp.
TYT: Stworzoność człowieka podstawą jego odpowiedzialności za ziemię.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.44-62
TEMATYKA: rozwój * nauka * technika * stworzenienie * antropologia * ubóstwo * natura * władza * odpowiedzialność * Pismo święte * ekologia * świat * Lessing G.E. * Holderlin * Jezus Chrystus * Paweł św. * Kartezjusz * Amery Carl * Gunkel H. * Sofokles * White Lynn * Toynbee A. * Lowith K. * Nietzsche Fryderyk * Heidegger Martin * Meadows Dennis * Augustyn św. * Kung Emil *


86/527

AUT: TOPFER Klaus .
TYT: Ekologia i polityka Ochrona środowiska jako cel państwa.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.75-81
TEMATYKA: polityka * ekologia * państwo * ewangelizacja * Episkopat Niemiec * świat * antropocentryzm * Weizsacker Richard von * Fullgraf G. * Meyer-Abich Klaus * Barth Karl * Tomasz z Akwinu św. * Marek Aureliusz * Seneka *


87/527

AUT: GÓRALCZYK Paweł SAC.
TYT: Kształtowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.63-74
TEMATYKA: ekologia * rozwój * demografia * Sobór Watykański II * wcielenie * paruzja * odpowiedzialność * solidarność * asceza * encyklika"Sollicitudo rei socialis" * przyroda * moralność * Jan Paweł II papież * Syn Boży *
TREŒĆ: 1. Kryzys ekologiczny jako problem moralny * 2. Podstawy teologicznomoralne odpowiedzialności za środowisko naturalne * 3. Postawa nowej solidarności z przyrodą


88/527

AUT: Low Reinhard .
TYT: Człowiek w centrum ochrony środowiska?.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.82-96
TEMATYKA: stworzenie * ewolucjonizm * ekologia * antropocentryzm * 18 w. * religijność * świętość * chrześcijaństwo * przyroda * Ratzinger J. * Bloch Ernest * Amery Carl * White Lynn * Adam * Franciszek z Asyżu św. * Jonas Hans * Arystoteles * Michał Anioł * Moore Henry * Meyer-Abich Klaus * Dahl J. * Beck Ulrich * Tomasz z Akwinu św. * Kartezjusz * Singer P. * Sitter-Liver B. *
TREŒĆ: 1. Motywy ochrony przyrody kierujące się dobrem człowieka * 2. Świecka "ochrona przyrody ze względu na nią samą" * 2a.Własne prawo przyrody, wynikające z ekologii i ewolucji * 2b.Własne prawo przyrody, osiągnięte przez uznanie jej nietykalności * 3. Chrześcijańskie rozumienie ochrony przyrody


89/527

AUT: Farias-Fereira Jose Jacinto de .
TYT: Kosmos "przebóstwiony": przyczynek do sakramentalnej teologii świata.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.123-134
TEMATYKA: wszechświat * antropocentryzm * tomizm * ekologia * sekularyzacja * 19 w. * wolność * dojrzałość * technika * liberalizm * antropologia * transcendencja * eschatologia * panteizm * deizm * spirytualizm * gnoza * manicheizm * tajemnica paschalna * stworzenie * miłość * wcielenie * przebóstwienie * Eucharystia * immanencja * odkupienie * Zubiri X. * Augustyn św. * Tomasz z Akwinu św. * Duch Święty * Syn Boży * Paweł św. * Trójca Święta * Spinoza B. * Bruno G. * Jezus Chrystus * Bazyli z Cezarei św. * Mikołaj z Kuzy * Robinson J. * Bonhoeffer Dietrich * Comte August * Bonawentura św. * Protagoras *
TREŒĆ: 1. Teologiczne zainteresowanie kosmosem * 2. Teologiczny sens "humanizacji" kosmosu * 3. Wprowadzenie kosmosu w proces odkupienia * 4. "Eucharystyczna" konsekracja Kosmosu * 5. Kosmos "na nowo nawrócony"


90/527

AUT: CALDECOTT Stratford .
TYT: Prawa zwierząt?.
ŹRÓDŁO: Communio 12 1992 6 s.97-102
TEMATYKA: Ruch Zielonych * zwierzęta * ekologia * prawa człowieka * przyroda * stworzenie * wcielenie * prawa zwierząt * 4 w. * miłość * grzech * Jan Paweł II papież * Bazyli św. * Balthasar Hans Urs von * Katarzyna ze Sieny św. * Franciszek z Asyżu św. * Adam * Kutbert św. * Jezus Chrystus * Tomasz z Akwinu św. * Bacon F. * Kartezjusz *


91/527

AUT: CALDECOTT Stratford .
TYT: Kosmologia, eschatologia, ekologia Kilka refleksji nad "Sollicitudo rei socialis".
ŹRÓDŁO: Communio 13 1993 2 s.119-132
TEMATYKA: encyklika"Sollicitudo rei socialis" * sprawiedliwość * rozwój * ekologia * osoba ludzka * antropologia * ciało * władza * stworzenie * eschatologia * encyklika"Dominum et Vivificantem" * ekologia * kosmologia * przyroda * wszechświat * kobieta * cywilizacja techniczna * encyklika"Humanae Vitae" * demografia * regulacja poczęć * adhortacja"Familiaris consortio" * moralność * grzech * metafizyka * Kościoły wschodnie * seksualność * aborcja * Sobór Chalcedoński 451 * Jan Paweł II * Jezus Chrystus * Syn Boży * Bierdiajew N.A. * Eckhart Jan * Scheeben M. * Guardini Romano * Bonawentura św. * Balthasar Hans Urs von * Franciszek z Asyżu św. * Maksym Wyznawca * Ojcowie Kościoła * Hubert św. * Tomasz z Akwinu św. *


92/527

AUT: Chyrek- Borowska Sabina .
TYT: Choroby alergiczne Problem współczesnej medycy i ekologii człowieka..
ŹRÓDŁO: Problemy 1992 nr 5 (549) s. 2-4
JĘZ: pol
TEMATYKA: alergia * ekologia człowieka * środowsko a alergie * układ nerwowy * WHO *


93/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Świadomość ekologiczna w odniesieniu do sfery płciowej.
ŹRÓDŁO: W drodze 18 1990 12(208) s. 93-97
JĘZ: pol
TEMATYKA: płeć * ekologia * kontrola urodzeń * poczęcie *


94/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Wlać ducha w ekologię..
ŹRÓDŁO: Roczniki Filozoficzne 43-44 1995-1996 z. 2 s. 97-99
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * świadomość ekologiczna *


95/527

AUT: Jakubczyk J. .
TYT: Przyroda a świadomość moralna.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 20 1951 258-266
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda * ekologia * świadomość moralna * ochrona środowiska *


96/527

AUT: Greniuk Franciszek .
TYT: [Recenzja].
RECENZJA: Bonenberg M.: Etyka środowiskowa Założenia i kierunki Kraków UJ 1992 ss. 149.
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczne 41 1994 z.3 114
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia *


97/527

AUT: Indulski J. , Gdulewicz T. .
TYT: Główne zagrożenia zawodowe w Polsce.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Siciński A. red. Wrocław 1990 333-344
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka zawodowa * zagrożenia zawodowe * zdrowie * ekologia człowieka *


98/527

AUT: Lubański Mieczysław , Hałaczek B. .
TYT: Filozoficzne aspekty ekologii.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin a Współczesność 1988 5 s.11-17
JĘZ: pol
TEMATYKA: filozofia * ekologia * chrześcijanin * współczesność *


99/527

AUT: Goetel W. .
TYT: Sozologia - nauka o ochronie przyrody i jej zasobów.
ŹRÓDŁO: Kosmos A 15 1966 473-482 Kosmos A 21 1972 31-38
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozologia * ochrona przyrody * ekologia *


100/527

AUT: Kubica J.F. .
TYT: Główne zagadnienia ekologiczne Polski.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Sicińska A. red. Wrocław 1990 317-320
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia w Polsce * Polska *


101/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Etyczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa.
ODP: Rembiałkowska E.E.
WYD: Warszwawa, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: rolnictwo * ekologia * etyka a rolnictwo *


102/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 1990...
JĘZ: pol
TEMATYKA: dzień pokoju * ekologia * ochrona środowiska *


103/527

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie.
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczne 47 2000 3 121-138
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * życie ludzkie * odpowiedzialność za życie * zdrowie *


104/527

AUT: Conseil de l'Europe .
TYT: Medycyna a prawa człowieka Normy i zasady prawa międzynarodowego, etyki oraz moralności katolickiej, protestanckiej, żydowskiej, muzułmańskiej i buddyjskiej.
ODP: Kaczyńska I. tł.
WYD: Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996
OBJ: ss. 197
JĘZ: pol, fre
TEMATYKA: medycyna * prawa człowieka * bioetyka * normy * zasady * prawo międzynarodowe * etyka katolicka * etyka protestancka * etyka żydowska * etyka muzułmańska * etyka buddyjska * zapłodnienie in vitro * transplantacja * inżynieria genetyczna * homoseksualizm * sterylizacja * aborcja * eutanazja * ludobójstwo * tortury * okaleczenie * eksperymenty na człowieku * dziewictwo * narkomania * lekomania * imigranci * więźniowie * higiena pracy * tajemnica lekarska * AIDS * odpowiedzialność pacjenta * ekologia * transfuzja krwi * katastrofy naturalne * informacja * banki danych * transseksualizm * etyka lekarska *


105/527

AUT: Juros Helmut .
TYT: "Kwestia ekologiczna" jako problem państwa prawa.
PR. ZBIOR.: Ad libertatem in veritate Morciniec Piotr Opole WTUO 1996 413-425
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka społeczna * ekologia * państwo prawa * kwestia ekologiczna *


106/527

AUT: Wolsza Kazimierz .
TYT: Postmodernistyczne następstwa rezygnacji z filozofii przyrody.
PR. ZBIOR.: Ad libertatem in veritate Morciniec Piotr Opole WTUO 1996 693-703
JĘZ: pol
TEMATYKA: postmodernizm * filozofia przyrody * fizykoteologia * metafizyka * religia * New Age * ekologia * bioetyka *


107/527

AUT: Hałaczek Bernard .
TYT: Co ekologię z bioetyką łączy.
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 30 1994 2 135-150
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * bioetyka * * ecology * bioethics *


108/527

AUT: Łukomski J. .
TYT: Filozoficzne i kulturowe przesłanki etyki ekologizmu.
PR. ZBIOR.: Humanizm ekologiczny Pawłowski L. Zięba Stanisław Lublin 1992 27-39
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologizmu * ekologia *


109/527

AUT: Rosik Seweryn .
TYT: Ochrona środowiska naturalnego jako problem moralno-pastoralny.
ŹRÓDŁO: Materiały Problemowe ... 1980 5 101-114
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne * ochrona środowiska * problematyka moralno-pastoralna * ekologia *


110/527

AUT: Rosik Seweryn .
TYT: Ochrona środowiska naturalnego jako obowiązek moralny.
ŹRÓDŁO: Rodzina Paulińska 2 1995 6 28-30
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka środowiska *


111/527

AUT: Góralczyk Paweł .
TYT: The Formation of an attitude of ecological responsibility.
ŹRÓDŁO: Communio - eng ... 1994 3 538-550
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność * ekologia * etyka środowiska *


112/527

AUT: Rock Martin .
TYT: Ekologia a etyka.
ŹRÓDŁO: .....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka a ekologia *


113/527

AUT: Bischofberger Erwin .
TYT: Biologia jako pogląd na życie.
ŹRÓDŁO: Znak 48 1996 12/499 4-17
JĘZ: pol
TEMATYKA: biologia * bioetyka * ekologia * medycyna * ewolucja * etyka *
TREŒĆ: Model genetyczny. Model ewolucyjny. Model ekologiczny. Model medyczny. Niewystarczalność biologicznego poglądu. Wymiar etyczny. Technologia genetyczna a godność człowieka. Etyka odpowiedzialności.


114/527

AUT: Młotek Antoni .
TYT: Teolog o górach.
ŹRÓDŁO: Tygodnik powszechny 38 1984 8 6
JĘZ: pol
TEMATYKA: teolog * góry * teologia o górach * ekologia *


115/527

AUT: Skorowski Henryk .
TYT: Degradacja Środowiska jako problem etyczny.
ŹRÓDŁO: Wojsko i Wychowanie 1992 10 36-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: Środowisko * degradacja środowiska * etyka środowiska * ekologia *


116/527

AUT: Ferry Luc .
TYT: Nowy ład ekologiczny Drzewo, zwierzę, człowiek.
WYD: Warszawa: UW, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


117/527

AUT: Piątek Zdzisława .
TYT: Ekologia a ekologizm.
ŹRÓDŁO: Kwartalnik Filozoficzny 25 1997 2 137-156
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekologizm * nauki społeczne * Ferry Luc *


118/527

AUT: Dołęga Józef M. .
TYT: W kierunku ekofilozofii.
PR. ZBIOR.: Ekofilozfia i bioetyka Tyburski Włodzimierz Toruń Top Kurier 1996 19-28
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilzofia * ekologia *


119/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: Etyka i ekologia.
WYD: Toruń: PKE, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka * ekologia *


120/527

AUT: Trojan P. .
TYT: Ekologia ogólna.
WYD: Warszawa: PWN, 1977
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


121/527

AUT: Hull Zbigniew .
TYT: Filozofia ekologii jako nowa dziedzina filozofowania.
PR. ZBIOR.: Ekofilozofia i bioetyka Tyburski Włodzimierz Toruń Top Kurier 1996 9-17
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * filozofia ekologii *


122/527

AUT: Dobrzański G. , Dobrzańska B.M. , Kiełczewski D. , Łapińska E. .
TYT: Ochrona środowiska przyrodniczego.
WYD: Białystok: WEiŚ, brw
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


123/527

AUT: Piątek Zdzisława .
TYT: Filozoficzne korzenie kryzysu środowiskowego.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko Dębowski J. Olsztyn WSP 1995 43-50
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * filozofia a środowisko * ekofilozifa * kryzys ekoloigczny *


124/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ekofilozofia i bioetyka Materiały VI Polskiego Zjazdu Filzoficznego w Toruniu 5-9 września 1995 r. Sekcja bioetyki i ekofilozofii 6-8 września 1995 r..
ODP: Tyburski Włodzimierz red.
WYD: Toruń: Top Kurier, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * bioetyka * Zjazd filzoficzny * ekologia *


125/527

AUT: Łepko Z. .
TYT: Ku ekofilozofii.
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 30 1994 1 21-34
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * ekologia *


126/527

AUT: Horst A. .
TYT: Ekologia człowieka.
WYD: Warszawa: PWN, 1976
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia człowieka *


127/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Czynniki rozwoju człowieka Wstęp do ekologii człowieka.
ODP: Wolański N. red.
WYD: Warszawa: PWN, 1972, 1981
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia człowieka * ekologia *


128/527

TYT: Ekologia człowieka Historia i współczesność.
ODP: Kuźnicka B. - red.
WYD: Warszawa: IHN PAN, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia człowieka * historia ekologii *


129/527

AUT: Skolimowski Henryk .
TYT: Filozofia żyjąca Ekofilozofia jako drzewo życia.
WYD: Warszawa: Pusty Obłok, 1992, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * filozofia życia * ekologia *


130/527

AUT: Kiełczewski D. .
TYT: Wybrane nurty filozofii ekologicznej.
WYD: Białystok: WFUW, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * ekologia * filozofia ekoligiczna *


131/527

AUT: Bentham J. .
TYT: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa.
ODP: Nawroczyński B. tł.
WYD: Warszawa: PWN, 1958
JĘZ: pol, eng
TEMATYKA: etyka * zasady moralności * prawodawstwo * zwierzęta * ochrona zwierząt * ekologia *


132/527

AUT: Hull Zbigniew .
TYT: Świadomość kryzysu i kryzys świadomości, czyli człowiek wobec przyrody.
ŹRÓDŁO: Buletyn Naukowy ART - Olsztyn 1990 1/6 94...
JĘZ: pol
TEMATYKA: kryzys ekologiczny * ekologia * przyroda *


133/527

AUT: Dołęga Józef Marceli .
TYT: Człowiek w zagrożonym środowisku Z podstawowych zagadnień sozologii.
WYD: Warszawa: WATK, 1998
OBJ: ss. 237
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * sozologia * środowisko naturalne *


134/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Dylematy ekologii.
ODP: Butmanowicz-Dębicka Iwona red.; Jaśtal Jacek red.
WYD: Kraków, 1996
OBJ: 128
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Scheler M. * psychologia ekologiczna * antropocentryzm * ekosystem * konsumenci * ekonomia * rolnictwo *


135/527

AUT: Pyka Marek .
TYT: Max Scheler a kryzys ekologiczny.
PR. ZBIOR.: Dylematy ekologii Butmanowicz-Dębicka Iwona red. Jaśtal Jacek red. Kraków 1996 49-54
JĘZ: pol
TEMATYKA: Scheler M. * ekologia * kryzys ekologiczny *


136/527

AUT: Pyra Leszek .
TYT: Kategorie ekologiczne w filozofii Johna Passmore'a.
PR. ZBIOR.: Dylematy ekologii Butmanowicz-Dębicka Iwona red. Jaśtal Jacek red. Kraków 1996 55-66
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Passmore John *


137/527

AUT: Saura Bernard .
TYT: La preservation du milieu naturel comme droit de l'homme internationalement reconnu.
PR. ZBIOR.: Protection of Human Rights in Poland and European Communities Leszczyński Leszek Lublin MCS Univ. Press 1995 83-99
JĘZ: fre
TEMATYKA: etyka społeczna * prawa człowieka * ekologia * * social ethics * human rights * ecology *
TREŒĆ: Summary in English i po polsku


138/527

AUT: Kędzierski Przemysław .
TYT: Kościół i ekologia.
WYD: Rzeszów, 1997
OBJ: 117
JĘZ: pol
TEMATYKA: kościół a ekologia * ekologia * konsupcjonizm * historia zbawienia * aretologia * roztropność * umiarkowanie * postęp cywilizacji *


139/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Nie lękajmy się prawdy Rachunek sumienia Kościoła na Trzecie Tysiąclecie.
WYD: Kraków - Ząbki: M-Apostolicum, 1997
OBJ: 252
JĘZ: pol
TEMATYKA: anarchia moralna * grzech * prawda * wolność * materializm * hedonizm * sekty * przemoc * wojna * AIDS * cierpienie * wyprawy krzyżowe * Krzyżowcy * niewolnictwo * Żydzi a Kościół * Galileusz * ekumenizm * podział chrześcijan * etyka a technika * godność człowieka * mniejszości narodowe * ekologia * życie * tajemnica życia * opatrzność * solidarność * uczciwość * nadzieja * zbawienie poza Kościołem * pokój *


140/527

AUT: Juros Helmut .
TYT: Ochrona środowiska naturalnego a redefinicja państwa.
PR. ZBIOR.: Europa i Kościół Juros Helmut Warszawa ATK 1997 171-201
JĘZ: pol
TEMATYKA: państwo * ekologia * demokracja * etyka społeczna * etyka ekologiczna * polityka ekologiczna * kwestia ekologiczna *


141/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Europa i Kościół.
ODP: Juros Helmut red.
WYD: Warszawa: ATK, 1997
OBJ: 255
SER: Studium Generale Europa
JĘZ: pol
TEMATYKA: Europa * Kościół * liberalizm * integracja europejska * tożsamość europoejska * Unia Europejska * Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej * prawa polskie * ekologia * teologia kultury * kultura * charytatywna działalność *


142/527

AUT: Dołęga Józef M. .
TYT: Miejsce problematyki etycznej i ekonomicznej w ekofilozofii.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 7-11
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * ekologia * etyka ekologiczna *


143/527

AUT: Hull Zbigniew .
TYT: Aksjologia ekonomii a ekologia.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 13-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: aksjologia ekonomii * ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna *


144/527

AUT: Kiepas Andrzej .
TYT: Ryzyko ekologiczne - wyzwanie dla nauki i etyki.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 25-37
JĘZ: pol
TEMATYKA: ryzyko ekologiczne * ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna * nauka *


145/527

AUT: Dębowski Jan .
TYT: Etyka ekologiczna a rozwój gospodarczy.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 67-72
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna * rozwój gospodarczy * ekonomia *


146/527

AUT: Papuziński Andrzej .
TYT: Etyka środowiskowa a ekonomia środowiska.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 77-90
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna * ekonomia środowiska *


147/527

AUT: Liszewski Dariusz .
TYT: Założenia i wartości ekonomii w świetle etyki ekologicznej.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 91-98
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia * ekonomia *


148/527

AUT: Michalski Mirosław A. .
TYT: Problem zagrożeń ekologicznych w nauce społecznej Kościoła Katolickiego.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 99-107
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia * Katolicka Nauka Społeczna * etyka społeczna *


149/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: Aksjologiczny wymiar edukacji ekologicznej.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 109-112
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia * edukacja ekologiczna *


150/527

AUT: Marek-Bieniasz Anna .
TYT: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot kwalifikacji moralnej.
PR. ZBIOR.: Ekonomia, ekologia, etyka Tyburski Włodzimierz Toruń Instytut Filozofii UMK 1996 121-127
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia * środowisko przyrodnicze *


151/527

AUT: Dołęga Józef M. .
TYT: Z zagadnień metateoretycznych i merytorycznych ekofilozofii.
ŹRÓDŁO: Studia Philosophiae Christianae 32 1996 1 270-278
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna * ekoetyka * ekofilozofia *


152/527

AUT: Kuczyński J. .
TYT: Udomowienie ziemi Interpretacja Leszka Kołakowskiego projektu metanoi.
PR. ZBIOR.: Ziemia naszym domem Kuczyński J. Warszawa CU-UW 1996 155-178
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kołakowski L. * metanoia * ekofilozofia * etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia *


153/527

AUT: Waloszczyk K. .
TYT: Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozfii.
WYD: Łódź: WPŁ, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia *


154/527

AUT: Łepko Z. .
TYT: Ekofilozofia jako praktyczna filozofia przyrody.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko Dębowski J. Olsztyn WSP 1995 37-42
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia * filozofia przyrody *


155/527

AUT: Devall B. , Sessions G. .
TYT: Ekologia głęboka Żyć w przekonaniu, iż natura coś znaczy.
ODP: Margielewicz E. tł.
WYD: Warszawa: Pusty Obłok, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * etyka ekologiczna * ekologia głęboka * natura * ekologia *


156/527

AUT: Dołęga Józef M. .
TYT: Z zagadnień ekofilozofii.
ŹRÓDŁO: Studia Teologiczne 14 1996 153-164
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna *


157/527

AUT: Kloskowski Kazimierz .
TYT: O naczelnej zasadzie etycznej relacji: człowiek _ środowisko.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko .... 107-112
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna *


158/527

AUT: Sajdak-Michnowska E. .
TYT: O potrzebie etyki ekologicznej.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko ... 103-106
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekoetyka * etyka ekologiczna *


159/527

AUT: Gałkowski S. .
TYT: Kategoria anty-antropocentryzmu w etyce środowiskowej.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko ... 97-102
JĘZ: pol
TEMATYKA: antropocentryzm * ekoetyka * ekologia * etyka ekologiczna *


160/527

AUT: Dębowski Jan .
TYT: Człowiek i świat U podstaw humanizmu chrześcijańskiego.
WYD: Olsztyn: WSP, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * etyka ekologiczna * ekoetyka * ekologia * humanizm chrześcijański *


161/527

AUT: Kiełczewski D. .
TYT: Wybrane nurty filozofii ekologicznej.
WYD: Białystok: WFUW, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekofilozofia * ekoetyka * ekologia *


162/527

AUT: Świerczek Z. .
TYT: Ekologia - Kościół i św. Franciszek.
WYD: Kraków, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna * Franciszek św. * patron ekologii *


163/527

AUT: Mazur A. .
TYT: Problematyka ekologiczna w nauczaniu społecznym Kościoła.
ŹRÓDŁO: Życie katolickie ... 1990 11-12 63...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna * Katolicka Nauka Społeczna *


164/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: Pojednać się z Ziemią W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego.
WYD: Toruń: IPIR, 1993
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna * humanizm ekologiczny *


165/527

AUT: Meadows D.H. , Meadows D.L. , Randers J. .
TYT: Przekraczanie granic Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?.
WYD: Warszawa, 1995
JĘZ: pol, eng
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna *


166/527

AUT: Delorme A. .
TYT: Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu Polityka - gospodarka - środowisko naturalne.
WYD: Kraków, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * totalitaryzm * polityka * gospodarka * ekonomia * środowisko naturalne *


167/527

AUT: Górka K. , Poskrobko B. , Radecki W. .
TYT: Ochrona środowiska Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne.
WYD: Warszawa, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


168/527

AUT: Meadows D.H. , Meadows D.L. , Randers J. , Behrens W.W. .
TYT: Granice wzrostu.
WYD: Warszawa, 1973
ŹRÓDŁO: Więź 17 1974 4/192 s. 152-158 omówienie "granic wzrostu"
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * postęp naukowy *


169/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: Ekologia i etyka.
WYD: Toruń, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka i ekologia *


170/527

AUT: Kiepas Andrzej .
TYT: Personalizm - idee - stanowiska.
PR. ZBIOR.: Człowiek bliżej Ziemi Pulmanowa M. Warszawa 1996 56...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * personalizm *


171/527

AUT: Dębowski Jan .
TYT: Człowiek i środowisko w społecznym nauczaniu Kościoła katolickiego Pontyfikat Jana Pawła II.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko Tyburski Włodzimierz Toruń 1995 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Katolicka Nauka Społeczna * Jan Paweł II * etyka społeczna * etyka ekologiczna *


172/527

AUT: Mill John Stuart .
TYT: Obowiązki społeczeństwa wobec zwierząt.
PR. ZBIOR.: Zasady ekonomii politycznej Taylor E. Warszawa 1965 802-807
JĘZ: pol
TEMATYKA: zwierzęta * ekologia * ochrona zwierząt *


173/527

AUT: Budzyński O. .
TYT: Przyroda - sacrum czy profanum? Dotykać czy nie dotykać?.
ŹRÓDŁO: Łowiec Polski ... 1994 4 20-21
JĘZ: pol
TEMATYKA: sacrum * profanum * ochrona przyrody * ekologia *


174/527

AUT: Ślipko Tadeusz .
TYT: Przewodnie idee ekologicznego nauczania Kościoła.
ŹRÓDŁO: Być albo nie Być ... 1996 1 35...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna * Katolicka Nauka Społeczna *


175/527

AUT: Gałkowski J.W. .
TYT: Pokrewny Ziemi.
PR. ZBIOR.: Człowiek bliżej Ziemi Pulmanowa M. Warszawa 1996 11....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna *


176/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: O idei humanizmu ekologicznego.
WYD: Warszawa, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * humanizm ekologiczny *


177/527

AUT: Filek Jacek .
TYT: Etyka kontra ekologia.
ŹRÓDŁO: Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu ... 1995 6 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka a ekologia * etyka społeczna *


178/527

AUT: Pyłka-Gutowska Ewa .
TYT: Ekologia i odnowa środowiska.
WYD: .....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka ekologiczna *


179/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości Materiały z II Jagielońskich Sympozjów etycznych: Aksjologiczne i etyczne aspekty współczesnej ekologii; Kraków, 5-6 czerwca 1989.
ODP: Dutkiewicz Paweł red.
WYD: Kraków: Uniw. Jagieloński, 1992
OBJ: ss. 115
SER: Varia ; 296
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko człowieka * ekologia * filozofia wartości * etyka środowiska naturalnego *


180/527

AUT: Jedynak B. , Jedynak S. .
TYT: Aksjologiczne aspekty ochrony przyrody..
ŹRÓDŁO: Wychowanie Obywatelskie 1974 nr 6 s. 9-10
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda * ekologia * ochrona przyrody *


181/527

AUT: Wróblewski J. .
TYT: Kryzys ekologiczny a niektóre problemy metaetyki i aksjologii ogólnej..
ŹRÓDŁO: Etyka 13 1974 s. 151-175
JĘZ: pol
TEMATYKA: aksjologia * ekologia * metaetyka *


182/527

AUT: Kuderowicz Z. .
TYT: System wartości a ochrona środowiska.
PR. ZBIOR.: Humanistyka i ekologia Andrzejewski B. Poznań WARTA 1992 43-58
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * wartości * ochrona środowiska * humanistyka *


183/527

AUT: Aleksandrowicz Julian .
TYT: Kryzys ekologiczny i kryzys etyczny sprzężone pętlą żywieniową.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska człowieka Delmore A. Kraków UJ 1984 21-27
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * kryzys ekologiczny * kryzys etyczny * żywienie *


184/527

AUT: Aleksandrowicz Julian .
TYT: Sumienie ekologiczne.
WYD: Warszawa, 1979, 1988
PR. ZBIOR.: Etyka w teorii i praktyce Kalita Zdzisław red. Wrocław UWr 2001 272-273
JĘZ: pol
TEMATYKA: sumienie ekologiczne * ekologia *


185/527

AUT: Aleksandrowicz Julian .
TYT: Ekologizm - nowa postać humanizmu.
PR. ZBIOR.: Problemy etyki Sarnowski S. Fryckowski E. Bydgoszcz Agencja Marketingowa Branta 1993 182-184
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologizm * ekologia * humanizm * ochrona środowiska *
TREŒĆ: "Współczesny kryzys ekologiczny jest kryzysem etycznym"


186/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Humanistyka i ekologia.
ODP: Aleksandrowicz J. red.
WYD: Poznań: Warta, 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: humanistyka * humanizm * ekologia *


187/527

AUT: Brown L.R. , Flavin Ch. , Postel S. .
TYT: Na ratunek Ziemi Jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju.
WYD: Warszawa: PZWL, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekorozwój * gospodarka światowa *


188/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata.
ODP: Delorme A. red.
WYD: Kraków: UJ, 1984
SER: Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego ; 1
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * humanizm *


189/527

AUT: Gumińska M. .
TYT: Etyka ekologiczna - etyką życia.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata Delorme A. Kraków UJ 1984 35-44
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * ekologia * etyka ekologiczna * etyka życia * humanizm *


190/527

AUT: Jacyna I. .
TYT: Czy zadepczemy przyrodę?.
WYD: Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


191/527

AUT: Kośmicki E. .
TYT: Podstawowe problemy etyki ekologicznej.
PR. ZBIOR.: Humanistyka i ekologia Andrzejewski B. Poznań WARTA 1992 59-73
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekologia * humanistyka *


192/527

AUT: Leńkowa A. .
TYT: Oskalpowana ziemia.
WYD: Katowice: Wyd. Śląsk, 1988
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


193/527

AUT: Leńkowa A. .
TYT: Pod znakiem pandy.
WYD: Warszawa: KAW, 1985
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


194/527

AUT: Marc P.S. .
TYT: Przyroda dla człowieka.
WYD: Warszawa: PIW, 1979
SER: Biblioteka Myśli Współczesnej
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


195/527

AUT: Delorme A. .
TYT: Rola nauk społecznych w problematyce badawczej zagrożeń ekologicznych.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata Delorme A. red. Kraków UJ 1984 65-81
JĘZ: pol
TEMATYKA: nauki społeczne * ekologia *


196/527

AUT: Pawlica J. .
TYT: Etyka i odpowiedzialność ekologiczna.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości Dutkiewicz P. Kraków UJ 1992 35-38
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka * odpowiedzialność ekologiczna * ekologia *


197/527

AUT: Przyłuska A. .
TYT: Wegetarianizm, za i przeciw.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 307-310
JĘZ: pol
TEMATYKA: wegetarianizm * ekologia *


198/527

AUT: Miłuński Z. .
TYT: Zwierzęta i prawa moralne.
ŹRÓDŁO: Etyka 22 1986 289-293
JĘZ: pol
TEMATYKA: zwierzęta * prawa moralne * ekologia *


199/527

AUT: Ślipko Tadeusz .
TYT: Etyczne motywacje działań ekologicznych.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości Dutkiewicz P. Kraków UJ 1992 7-13
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia *


200/527

AUT: Walczewski J. .
TYT: Ekologizm jako nowy typ postawy człowieka wobec świata.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata Delorme A. red. Kraków UJ 1984 29-34
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka środowiskowa * ekologizm *


201/527

AUT: Wawrzyniak J. .
TYT: Elementy neonaturalistycznej etyki środowiskowej i ewolucyjnej.
PR. ZBIOR.: Humanistyka i ekologia Andrzejewski B. Poznań WARTA 1992 74-86
JĘZ: pol
TEMATYKA: neonaturalizm * etyka środowiskowa * naturalizm * ekologia * ewolucja * etyka ewolucyjna *


202/527

AUT: Zgoda L. .
TYT: Czy technika musi niszczyć przyrodę?.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie .... 1986 218 ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: technika * ekologia *


203/527

AUT: Weiner January .
TYT: Maltretowanie żaby.
ŹRÓDŁO: Dziennik Polski - Dziennik Uniwersytecki ... 1994 39 (8.III.1994)
JĘZ: pol
TEMATYKA: żaba * maltretowanie żaby * ekologia * etyka środowiskowa *


204/527

TYT: Ochrona i kształtowanie środowiska.
ŹRÓDŁO: Dziennik Ustaw 1994 49 poz. 196
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ochrona środowiska * ekologia *


205/527

AUT: Szawarski Z. .
TYT: Cena wyzwolenia zwierząt.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 285-291
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zwierzęta * prawa zwierząt * wyzwolenie zwierząt *


206/527

AUT: Sencerz S. .
TYT: Ludzkie obowiązki i prawa zwierząt.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 300-304
JĘZ: pol
TEMATYKA: obowiązki człowieka * prawa zwierząt * ekologia * zwierzęta *


207/527

AUT: Dobrowolski J. .
TYT: Warunki skuteczności profilaktyki środowiskowej a moralna odpowiedzialność naukowców.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata Delorme A. red. Kraków UJ 1984 51-64
JĘZ: pol
TEMATYKA: profilaktyka środowiskowa * odpowiedzialność naukowca * ekologia * etos nauki *


208/527

AUT: Łomnicki A. , Weiner January , Kozłowski J. .
TYT: Kilka uwag o oszustwach w nauce ze szczególnym uwzględnieniem ekologii.
ŹRÓDŁO: Wiadomości ekologiczne 28 1992 2 87-95
JĘZ: pol
TEMATYKA: oszustwa naukowe * ekologia * etos nauki * kłamstwo w nauce *


209/527

AUT: Gibiński Kornel .
TYT: Human rigths to health care and human responsibility in changing environment.
PR. ZBIOR.: The Right to Health as a Human Right Dupuy R.S. red. Sijthoff a. Noordhoff - Alphen an den Rijn 1979 ...
JĘZ: eng
TEMATYKA: prawa człowieka * opieka zdrowotna * środowisko naturalne * ekologia * prawo do zdrowia * zdrowie * odpowiedzialność za środowisko *


210/527

AUT: Dutkiewicz P. .
TYT: Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony środowiska.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości Dutkiewicz P. red. Kraków UJ 1992 107-113
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * aksjologia a ekologia * prawo a ekologia *


211/527

AUT: Meyer K. .
TYT: Ekologiczna defekacja, czyli jak się załatwić, żeby nie załatwić lasu.
WYD: Katowice: STAPIS, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * defekacja *


212/527

AUT: Delorme A. .
TYT: Zakłócenia środowiska a prawo Kilka refleksji teoretyczno-prawnych.
ŹRÓDŁO: Studia Prawnicze 1978 3 ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia a prawo * środowisko naturalne *


213/527

AUT: Chojnacka I. .
TYT: Nowa ustawa o ochronie przyrody.
ŹRÓDŁO: Echa Leśne 1992 3 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody *


214/527

AUT: Fiut I. .
TYT: Idea bioetyki.
PR. ZBIOR.: Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości Dutkiewicz P. red. Kraków UJ 1992 55-59
JĘZ: pol
TEMATYKA: bioetyka * ekologia *


215/527

AUT: Frenc H.F. .
TYT: Prawo w obronie środowiska naturalnego.
ŹRÓDŁO: świat Nauki 1995 2/42 62-65
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a ekologia * ekologia * środowisko naturalne *


216/527

AUT: Jastrzębski L. .
TYT: Ochrona fauny.
ŹRÓDŁO: Z.W. 1976 4-5 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: fauna * ekologia *


217/527

AUT: Jastrzębski L. .
TYT: Prawo ochrony środowiska w Polsce.
WYD: Warszawa, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia * Polska *


218/527

AUT: Radecki W. .
TYT: Jak ująć ochronę środowiska w kodeksie wykroczeń?.
ŹRÓDŁO: Z.W. 1988 3 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia *


219/527

AUT: Radecki W. .
TYT: Wykroczenia w sferze ochrony środowiska jako problem kodyfikacyjny.
WYD: Wrocław, 1991
SER: PPiA ; 28
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * ekologia * prawo a ekologia *


220/527

AUT: Radziszewski E. .
TYT: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska Komentarz Przepisy wykonawcze.
WYD: Warszawa, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * ekologia * prawo a ekologia *


221/527

AUT: Jastrzębski L. , Lipko W. .
TYT: Prawo łowieckie Komentarz.
WYD: Warszawa, 1978
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo łowieckie * ekologia a prawo *


222/527

AUT: Jastrzębski L. .
TYT: Prawne zagadnienia ochrony przyrody.
WYD: Warszawa, 1980
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia * ochrona przyrody *


223/527

AUT: Radecki W. .
TYT: Wykroczenia z ustawy o ochronie środowiska.
ŹRÓDŁO: Z.W. ... 1980 3 ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia *


224/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Skuteczność prawa ochrony środowiska.
ODP: Sommer J. red.
WYD: Wrocław, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a ekologia * ekologia * ochrona środowiska *


225/527

AUT: Domka L. .
TYT: Wiedza ekologiczna jako istotny element wykształcenia absolwentów kierunków humanistycznych.
PR. ZBIOR.: Humanistyka i ekologia Andrzejewski B. red. Poznań Fund. Warta 1992 117-124
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * humanistyka * formacja ekologiczna *


226/527

AUT: Aleksandrowicz Julian , Waszczenko P. .
TYT: Środowisko w perspektywie medycznej Humanizm ekologiczny szansą przetrwania.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Siciński A. red. Wrocław 1990 83-92
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * medycyna a ekologia * humanizm ekologiczny *


227/527

AUT: Bonnenberg M.M. .
TYT: O możliwości etyki środowiskowej.
ŹRÓDŁO: Aura 7 1988 3-4
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia *


228/527

AUT: Schumacher E.F. .
TYT: Małe jest piękne Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy.
WYD: Warszawa, 1981
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekonomia * etyka społeczna *


229/527

AUT: Rembowski J. .
TYT: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka.
WYD: Warszawa-Poznań, 1984
JĘZ: pol
TEMATYKA: starzenie człowieka * psychologia starzenia się * ekologia * gerontologia *


230/527

AUT: Mulford P. .
TYT: Przeciw śmierci.
WYD: Kraków, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: śmierć * ekologia *


231/527

AUT: Mulford P. .
TYT: Możliwe niemożliwego.
WYD: Kraków, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


232/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Człowiek przeciwko sobie.
ODP: Leńkowa A. red.
WYD: Warszawa, 1986
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


233/527

AUT: Jurczak M. .
TYT: Choroby cywilizacji.
WYD: Warszawa, 1977
JĘZ: pol
TEMATYKA: cywilizacja * choroby cywilizacji * ekologia *


234/527

AUT: Jastrzębski S. .
TYT: Nowy wzorzec cywilizacji - ochrona środowiska.
WYD: Warszawa, 1981
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * cywilizacja *


235/527

AUT: Dubos R. .
TYT: Człowiek - środowisko - adaptacja.
ODP: Czerwiński A. tł.
WYD: Warszawa: PZWL, 1970
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


236/527

AUT: Tokarczyk R. .
TYT: Utopia "Nowej Lewicy Amerykańskiej".
WYD: Warszawa, 1979
JĘZ: pol
TEMATYKA: lewica amerykańska * utopia * ekologia *


237/527

AUT: Skolimowski Henryk .
TYT: Eseje o ekologii.
WYD: Warszawa, 1989
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


238/527

TYT: Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastaniu katastrofy ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Znaki czasu ... 1986 1 112-133
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne * Polska *


239/527

AUT: Madalski A. .
TYT: Rola środowiska naturalnego w życiu człowieka.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 5 1973 5 55-67
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne *


240/527

TYT: Dokumenty Kościoła Rzymsko-Katolickiego dotyczące ekologii..
WYD: Warszawa, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


241/527

AUT: Langkammer H. .
TYT: Biblia a ekologia..
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL 36 1993 nr 1-4 (141-144) s. 3-12
JĘZ: pol
TEMATYKA: Biblia a ekologia * ekologia a Biblia *


242/527

AUT: Mariański J. .
TYT: Kwestia ekologiczna w encyklice "Centesimus annus"..
ŹRÓDŁO: Colloquium Salutis 25 1994 s. 165-184
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Centesimus annus * encykliki *


243/527

AUT: Suchy Jerzy .
TYT: Czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami..
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL 36 1993 nr 1-4 (141-144) s. 13-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


244/527

AUT: Witaszek G. .
TYT: Kościół wobec ekologii..
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe KUL 36 1993 nr 1-4 (49-58) s. 43-56
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


245/527

AUT: Commoner b. .
TYT: Zamykający się krąg Przyroda - człowiek - technika.
WYD: Warszawa, 1974
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda * człowiek * technika * ekologia *


246/527

AUT: Aleksandrowicz Julian .
TYT: Człowiek - gleba - zdrowie.
PR. ZBIOR.: Materiały z Konferencji : "Intensyfikacja rolnictwa a ochrona środowiska" Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Gdańsk 1972
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska *


247/527

AUT: Bańka J. .
TYT: Cywilizacja - obawy i nadzieje.
WYD: Warszawa, 1979
JĘZ: pol
TEMATYKA: postęp techniczny * cywilizacja * ekologia *


248/527

AUT: Szafer W. .
TYT: Dzieje ochrony przyrody w Polsce i w innych krajach.
PR. ZBIOR.: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka Szafer W. red. Warszawa 1973 13-63
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * Polska *


249/527

AUT: Szafer W. .
TYT: Zarys historii ochrony przyrody.
PR. ZBIOR.: Ochrona przyrody i jej zasobów Szafer W. red. Kraków 1965 t.1....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * historia ochrony przyrody * ekologia *


250/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego Badania z zakresu sozopsychologii.
ODP: Biela A. red.
WYD: Lublin, 1984
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozopsychologia * sozologia * stres psychiczny * ekologia * kryzys ekologiczny *


251/527

AUT: Stępczak K. .
TYT: Zasady i formy edukacji ekologicznej.
WYD: Warszawa, 1980
JĘZ: pol
TEMATYKA: edukacja ekologiczna * wychowanie ekologiczne * ekologia * ochrona przyrody *


252/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Sozologia i sozotechnika.
ODP: Goetel W. red.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej 21 1971 z. spec. ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozologia * sozotechnia * ekologia * ochrona przyrody *


253/527

AUT: Sommer J. .
TYT: System prawa a problemy środowiska i zdrowia.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Siciński A. red. Wrocław 1990 365-376
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a ekologia * ochrona przyrody * ekologia * zdrowie a prawo *


254/527

AUT: Sokołowski M. .
TYT: Ochrona przyrody w szkole Wartość idei ochrony przyrody w wychowaniu i kształowaniu młodzieży.
WYD: Kraków, 1927
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * szkoła * młodzież * wychowanie a ekologia *


255/527

AUT: Skawiński P. .
TYT: Stanisław Sokołowski (1865-1942).
PR. ZBIOR.: Twórcy i działacze ochrony przyrody w Polsce Warszawa 1987 ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: Sokołowski Stanisław * ekologia * ochrona przyrody *


256/527

AUT: Stromenger Z. .
TYT: Przystosowani pożyją dłużej.
WYD: Katowice, 1988
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * przystosowanie do środowiska *


257/527

AUT: Szafrański A.L. .
TYT: Ochrona środowiska w świetle teologii.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin a Współczesność 5 1988 4-10
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody * teologia a ekologia * ochrona przyrody a teologia *


258/527

AUT: Skoczylas J.J. .
TYT: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska.
WYD: Warszawa, 1986
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * ekologia * prawo a ekologia *


259/527

AUT: Sandner H. .
TYT: Człowiek i przyroda.
WYD: Warszawa, 1972
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * człowiek i przyroda *


260/527

AUT: Rostkowski D.M. .
TYT: Świadomość ekologiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych wybranych miast Polski.
WYD: Warszawa: ATK, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * młodzież * wychowanie ekologiczne * Polska *


261/527

AUT: Przetacznikowa M. , Kaiser J. .
TYT: Czynniki emocjonalne i społeczne w rozwoju przystosowania człowieka do środowiska.
PR. ZBIOR.: Czynniki rozwoju człowieka Wolański N. red. Warszawa 1972 424-447
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * człowiek a środowisko *


262/527

AUT: Prandecka B. .
TYT: Strategia ochrony środowiska - podstawy interdyscyplinarne.
PR. ZBIOR.: Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska Ginsbert-Gebert A. Wrocław 1991 9-20
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * ekologia * metodologia ekologii *


263/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Prawo człowieka do środowiska naturalnego.
ODP: Sommer J. red.
WYD: Wrocław, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo człowieka * środowisko naturalne * ochrona środowiska *


264/527

AUT: Nikonorow M. .
TYT: Główne skażenia ekologiczne żywności.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Siciński A. red. Wrocław 1990 321-332
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * żywność * skażenia żywności *


265/527

AUT: Nagy Stanisław .
TYT: Ideowe przesłanki Kongresu Referat na KTP 1991.
WYD: Lublin, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kogres w KUL * ekologia *


266/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka.
ODP: Szafer W. red.
WYD: Warszawa, 1973
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * środowisko człowieka * ekologia *


267/527

AUT: Nowak J.J. .
TYT: Prawodawstwo ochrony przyrody i środowiska życiowego człowieka w Polsce.
PR. ZBIOR.: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka Szafer W. Warszawa 1973 123-139
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * Polska * prawodawstwo ekologiczne *


268/527

AUT: Pędlich W. .
TYT: Fazy życia a zdrowie i jego zagrożenie Wiek produkcyjny.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Siciński A. red. Wrocław 1990 289-300
JĘZ: pol
TEMATYKA: zdrowie * zagrożenia środowiska * ochrona środowika * ekologia człowieka * wiek produkcyjny * praca zawodowa *


269/527

AUT: Podrez Ewa .
TYT: Kryzys ekologiczny jako problem moralny.
PR. ZBIOR.: Etyczne, społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa Rembiałowska E.E. red. Warszawa 1991 78-82
JĘZ: pol
TEMATYKA: kryzys ekologiczny * ekologia *


270/527

AUT: Myczkowski S. .
TYT: Ochrona przyrody w szkolnictwie i wychowaniu.
PR. ZBIOR.: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka Szafera W. red. Warszwawa 1973 97-106
JĘZ: pol
TEMATYKA: szkolnictwo * wychowanie * ochrona przyrody * ekologia *


271/527

AUT: Dubel K. .
TYT: Edukacja ekologiczna jako warunek zrównoważonego rozwoju w Polsce.
PR. ZBIOR.: Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne Pokrzywna 1991 1-8
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * edukacja ekologiczna * Polska ekologia *


272/527

AUT: Magdzik W. , Wysocki M. , Tucholska-Zauska H. .
TYT: Główne zagrożenia chorobowe ludności Polski, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - zdrowie Kopczyński J. red. Wrocław 1990 301-316
JĘZ: pol
TEMATYKA: choroby zakaźne * Polska * zdrowie * ekologia *


273/527

AUT: Michajłow W. .
TYT: Sozologia i problemy środowiska życia człowieka.
WYD: Wrocław, 1975
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozologia * ekologia * ochrona środowiska *


274/527

AUT: Michajłow W. .
TYT: Sozologia - nauka o ochronie i kształtowaniu środowiska.
PR. ZBIOR.: Nowe specjalności w nauce współczesnej Kotarbiński T. red. Osińska W. red. Geblewicz E. Wrocław 1977 155-165
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozologia * ochrona środowiska * ekologia *


275/527

AUT: Dołęga Józef Marceli .
TYT: Z zagadnień sozologii.
PR. ZBIOR.: Z zagadnień filozofii przyrodowznawstwa i filozofii przyrody Lubański M. red. Ślaga S.W. red. Warszawa 1982 328-337
JĘZ: pol
TEMATYKA: sozologia * ekologia *


276/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Człowiek - środowisko - zdrowie.
ODP: Kopczyński J. red.; Siciński A. red.
WYD: Wrocław, 1990
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zdrowie * człowiek a środowisko *


277/527

AUT: Papuziński Andrzej .
TYT: Życie, nauka, ekologia Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii.
WYD: Bydgoszcz: WSP, 1998
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekofilozofia *


278/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Człowiek i przyroda.
ODP: Zdrójkowska A. red.
WYD: Warszawa, 1986
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek i przyroda * przyroda * ekologia *


279/527

AUT: Cichy D. .
TYT: Koncepcje społecznej edukacji ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Biologia w Szkole ... 1990 211/5 278-285
JĘZ: pol
TEMATYKA: edukacja ekologiczna * ekologia *


280/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Człowiek i środowisko.
ODP: Jurek H. red.
WYD: Wrocław, 1978, cz. 1Wrocław, 1979, cz. 2
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek i środowisko * ekologia *


281/527

AUT: Chmielewski T. .
TYT: Przyroda jako instrument czy sacrum?.
ŹRÓDŁO: Aura ... 1987 1 3-5
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda a sacrum * ekologia *


282/527

AUT: Brzeziński S.W. .
TYT: Problematyka prawna ochrony środowiska.
PR. ZBIOR.: Człowiek i środowisko Jurek H. red. Wrocław 1978 cz. 1, 117-150
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a ekologia * ochrona środowiska * ekologia *


283/527

AUT: Duduch-Falniowska Anna .
TYT: Etyka ekologiczna.
ŹRÓDŁO: Horyzonty Wiary 7 1991 63-77
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka ekologiczna * ekologia *


284/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ekonomia, ekologia, etyka Materiały konferencyjne.
ODP: Tyburski Włodzimierz red.
WYD: Toruń: TOP Kurier, 1996
OBJ: ss. 143
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka * ekonomia * ochrona środowiska *


285/527

AUT: Małecki Roman .
TYT: "Człowiek kapłanem stworzenia" Ekologiczne intuicje we współczesnej teologii wschodniej.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 133 1999 2-3/543-544 258-272
JĘZ: pol
TEMATYKA: stworzenie * ekologia * kapłan stworzenia * teologia wschodnia *


286/527

AUT: Goetel W. .
TYT: Wiedzieć - chcieć - działać.
PR. ZBIOR.: Człowiek przeciwko sobie? pr. zb. Warszawa 1986 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka społeczna *


287/527

AUT: Zimoń Damian .
TYT: List pasterski z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, 28 IX. 1986.
ŹRÓDŁO: Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej ... 1986 9 41-44
JĘZ: pol
TEMATYKA: Franciszek z Asyżu św. * ekologia *


288/527

AUT: Zwoliński Andrzej .
TYT: Ekologizm Kult zielonej Gai.
WYD: Kraków, 1995
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologizm * ekologia *


289/527

AUT: Zwoliński Andrzej .
TYT: Wegetarianizm Rozmowy przy stole.
WYD: Kraków, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: wegetarianizm * ekologia *


290/527

AUT: Dylus Aniela .
TYT: Constitionalizing of the Economic and Social Human Rights.
PR. ZBIOR.: Atti del Congresso Internazionale: I diritti fonfamentali dell'uomo e dell'ambiente nei cambiamenti dell'Europa Sobański Remigiusz red. Varsavia 1995 119-122...
JĘZ: eng
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia * prawa człowieka * etyka społeczna * ekonomia * etyka gospodarcza *


291/527

AUT: Radecki W. .
TYT: Filozoficzne i polityczne podstawy prawa człowieka do środowiska.
PR. ZBIOR.: Prawo człowieka do środowiska naturalnego Sommer J. red. Wrocław-Warszawa-Kraków 1987 12...
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a ekologia * ekologia * ochrona środowiska * filozofia prawa *


292/527

AUT: Jerzmański J. .
TYT: Ochrona środowiska a prawa człowieka w prawie międzynarodowym.
PR. ZBIOR.: Prawo człowieka do środowiska naturalnego Sommer J. red. Wrocław-Warszawa-Kraków 1987 149...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia * prawo międzynarodowe *


293/527

AUT: Sommer J. .
TYT: Prawo do środowiska w Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
PR. ZBIOR.: Prawo człowieka do środowiska naturalnego Sommer J. red. Wrocław-Warszawa-Kraków 1987 55...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia * Konstytucja PRL * PRL * Polska Ludowa *


294/527

AUT: Rotko J. .
TYT: Prawo jednostki do środowiska w prawie i doktrynie prawnej Republiki Federalnej Niemiec.
PR. ZBIOR.: Prawo człowieka do środowiska naturalnego Sommer J. red. Wrocław-Warszawa-Kraków 1987 179...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia * prawo niemieckie * Niemcy * prawo jednostki *


295/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: Etyczny wymiar ochrony środowiska naturalnego.
PR. ZBIOR.: Szkoła przeżycia cywilizacyjnego Dołęga J.M. red. Kuyczyński J. red. Woźnicki A. red. Warszawa 1997 274-287
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * etyka a ekologia *


296/527

AUT: Petsch W. .
TYT: Prawno-międzynarodwoe podstawy środowiska człowieka.
PR. ZBIOR.: I Konferencja Naukowa w sprawie Międzynarodowej Ochrony środowiska Iwanejko M. red. Kraków 1972 286...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia * prawo międzynarodowe *


297/527

AUT: Goetel W. .
TYT: Gospodarcze motywy ochrony przyrody.
PR. ZBIOR.: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka Warszawa 1976
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia *


298/527

AUT: Brzeziński W. .
TYT: Ochrona prawna biologicznego środowiska człowieka.
WYD: Warszawa, 1971
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia *


299/527

AUT: Brzeziński W. .
TYT: Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka.
WYD: Warszawa, 1975
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia *


300/527

AUT: Grzybowski S. .
TYT: Problematyka ochrony środowiska człowieka a przepisy prawa cywilnego.
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo ... 1972 1 35...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia *


301/527

AUT: Jastrzębski L. .
TYT: Normy prawne regulujące ochronę środowiska naturalnego w systemie prawa.
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo ... 1976 11 70...
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo a ekologia * ekologia *


302/527

AUT: Stelmasiak J. .
TYT: Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska.
WYD: Lublin, 1986
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia * ochrona środowiska *


303/527

AUT: Kulesza M. .
TYT: Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony i kształtowania środowiska.
ŹRÓDŁO: Studia Iuridica 1974 .... 67...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia *


304/527

AUT: Domański G. .
TYT: Rola prawa cywilnego w zakresie ochrony i kształtowania środowiska człowieka.
ŹRÓDŁO: Studia Iuridica .... 1974 96....
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawo cywilne * ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia *


305/527

AUT: Podgórski K. .
TYT: Ochrona środowiska w PRL i sąsiednich krajach socjalistycznych.
WYD: Katowice, 1977
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia * PRL * komunizm *


306/527

AUT: Wolfke K. .
TYT: Międzynarodowe prawo środowiska (tworzenie i egzekwowanie).
WYD: Wrocław, 1979
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia *


307/527

AUT: Walaszek-Pyzioł A. .
TYT: Prawne zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska.
ŹRÓDŁO: Państwo i Prawo 1982 9 ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * prawo a ekologia *


308/527

AUT: Goetel W. .
TYT: Ochrona przyrody nieożywionej.
WYD: Warszawa, 1958
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Ochrona przyrody nieożywionej *


309/527

AUT: Szczęsny T. .
TYT: Ochrona przyrody i krajobrazu.
WYD: Warszawa, 1982
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody *


310/527

AUT: Jakimowicz M. .
TYT: Problemy ekologii w prawie Wspólnoty Europejskiej.
WYD: Warszawa, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Wspólnota Europejska *


311/527

AUT: Juros Helmut .
TYT: Natural Environment Protection vs. Redefinition of State.
PR. ZBIOR.: Atti del Congresso Internazionale: I diritti fonfamentali dell'uomo e dell'ambiente nei cambiamenti dell'Europa Centro-Orientale Sobański Remigiusz red. Varsavia 1995 92...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * państwo * etyka społeczna *


312/527

AUT: Sobański Remigiusz .
TYT: Człowiek i środowisko w polityce dla rozwoju.
ŹRÓDŁO: Prawo kanoniczne 38 1995 3-4 13...
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek i środowisko * ekologia * polityka * etyka społeczna *


313/527

AUT: Szafarz R. .
TYT: Człowiek i środowisko w prawie ogólnoeuropejskim.
WYD: Warszawa, 1996
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * człowiek i środowisko * prawo europejskie * Europa *


314/527

AUT: Gałkowski Tomasz .
TYT: Paradygmat odpowiedzialności za przyszłość w etyce i prawie.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 207-299
JĘZ: pol
TEMATYKA: odpowiedzialność * paradygmat odpowiedzialności * etyka i prawo * prawo a etyka * odpowiedzialność za przyszłość * zasada odpowiedzialności * ekologia * prawa człowieka * Jonas Hans *


315/527

AUT: Sobański Remigiusz .
TYT: Prawa człowieka a ekologia.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 301-347
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawa człowieka * ochrona środowiska * ekologia a prawo *


316/527

AUT: Grabowska G. .
TYT: Źródła międzynarodowego prawa środowiska.
PR. ZBIOR.: Rozważania o państwie i prawie Katowice 1993 ....
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo środowiska * prawo międzynarodowe *


317/527

AUT: Sommer J. .
TYT: Prawo do środowiska.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 939-977
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa człowieka * prawo do środowiska * ekologia *


318/527

AUT: Zawitaj J. , Woźniak R.B. , Pałęga E.J. .
TYT: Europejski ład ekologiczny Aspekt międzynarodowy i polski.
PR. ZBIOR.: Europejski ład ekologiczny a problemy ochrony środowiska krajów nadbałtyckich Warszawa 1995 5-9
JĘZ: pol
TEMATYKA: ład ekologiczny * Europa * ekologia *


319/527

AUT: Sitek M. .
TYT: Problem ekologii w polityce prawnej i prawie Wspólnoty Europejskiej Wkład do europejskiej kultury prawnej.
WYD: Toruń, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawo a ekologia * Europa * Wspólnota europejska *


320/527

AUT: Dziadosz Karol .
TYT: Racjonalność ekologiczna jako kryterium słusznego prawa.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 105-206
JĘZ: pol
TEMATYKA: racjonalność ekologiczna * prawo słuszne * normy prawne * ekologia * prawa człowieka * ustawodawstwo ekologiczne *


321/527

AUT: Juros Helmut .
TYT: Ochrona środowiska naturalnego a redefinicja państwa.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 67-104
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawa człowieka * państwo -definicja * etyka ekologiczna * państwo interwencyjne * cel państwa * demokracja *


322/527

AUT: Sitek Bronisław .
TYT: Antropologiczne podstawy ochrony środowiska w prawie wspólnotowym.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 41-66
JĘZ: pol
TEMATYKA: antropocentryzm * ekologia * prawa człowieka * prawo wspólnotowe * ONZ * prawo do środowiska * prawo do informacji * prawo do konsultacji *


323/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Prawa człowieka w państwie ekologicznym.
ODP: Sobański Remigiusz red.
WYD: Warszawa: ATK, 1998
OBJ: ss. 347
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawa człowieka * państwo * etyka społeczna * odpowiedzialność etyczna * normy prawne * prawo słuszne *


324/527

AUT: Sobański Remigiusz .
TYT: Uniwersalność i interkulturalność praw człowieka a globalizacja świata.
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 21-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: uniwersalność praw człowieka * prawa człowieka * globalizacja świata * ekologia * interkulturalność praw człowieka *


325/527

AUT: Sobański Remigiusz .
TYT: Wprowadzenie [do:Prawa człowieka w państwie ekologicznym].
PR. ZBIOR.: Prawa człowieka w państwie ekologicznym Sobański Remigiusz red. Warszawa ATK 1998 9-19
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * prawa człowieka * państwo * etyka społeczna *


326/527

AUT: Mesarowic M. , Pestel E. .
TYT: Ludzkość w punkcie zwrotnym.
WYD: ..., 1974
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * technika * postęp * etyka społeczna *


327/527

AUT: Tinbergen J. .
TYT: O nowy ład międzynarodowy.
WYD: ..., 1976
JĘZ: pol
TEMATYKA: ład międzynarodowy * ekologia * ekonomia *


328/527

AUT: Jaroń Józef .
TYT: Współczesna etyka katolicka i teologia moralna w Polsce w latach 1945-1992.
WYD: Toruń: TOP Kurier, 1998
OBJ: ss. 276
JĘZ: pol
TEMATYKA: Wojtyła Karol * Tischner Józef * Witek Stanisław * Olejnik Stanisław * tomizm * personalizm * etyka społeczna * socjologia moralności * Mariański J. * etyka katolicka * aksjologia * eudajamonologia * aretologia * syneidesis * neotomizm * KUL * ATK * PAT * psychologia moralności * etyka seksualna * kominizm * liberalizm * prawo naturalne * bioetyka * ekologia * transplantologia * aborcja * eutanazja * Ethos narodowy * etos Polaków * marksizm * Scheler M. * homo sovieticus * Husserl E. * fenomenologia *


329/527

AUT: Wodziczko A. .
TYT: Kierunki współczesnej ochrony przyrody.
ŹRÓDŁO: Przyroda i technika 4 1935 145-148
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody *


330/527

AUT: Wodziczko A. .
TYT: Ochrona przyrody umiejętnością praktyczną, wiedzą stosowaną i samodzielną nauką.
ŹRÓDŁO: Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 13 1945-1946 106-110
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * edukacja ekologiczna * wychowanie ekologiczne *


331/527

AUT: Wodziczko A. .
TYT: Uwagi o nauczaniu ochrony przyrody w szkołach wyższych.
ŹRÓDŁO: Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2 1946 3-4 28-35
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * edukacja ekologiczna *


332/527

AUT: Wodziczko A. .
TYT: Na straży przyrody.
WYD: Warszawa, 1967
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia *


333/527

AUT: Wiąckowski S.K. .
TYT: Wybrane zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego człowieka.
WYD: Warszawa, 1989
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * ekologia * ekologia człowieka *


334/527

AUT: Wald I. , Mazurczak T. , Zaremba J. .
TYT: Zdrowie człowieka w perspektywie genetyki.
PR. ZBIOR.: Człowiek - środowisko - Zdrowie Kopczyński J. red. Siciński A. red. Wrocław 1990 93-100
JĘZ: pol
TEMATYKA: zdrowie człowieka * genetyka a zdrowie * ekologia człowieka *


335/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Twórcy i działacze ochrony przyrody w Polsce.
WYD: Warszawa, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * Polska *


336/527

AUT: Szczęsny T. .
TYT: Międzynarodowe problemy ochrony przyrodniczego środowiska człowieka.
PR. ZBIOR.: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka Szafera W. red, Warszawa 1973 107-114
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia *


337/527

AUT: Szpanbruker K. .
TYT: Ochrona środowiska człowieka.
PR. ZBIOR.: Zarys filozofii przyrody ożywionej Mazierski S. red. Lublin 1980 143-162
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia *


338/527

AUT: Tomczyńska L. .
TYT: Aktualne nauczanie współpracy z przyrodą - potrzeby, wymagania, możliwości.
PR. ZBIOR.: Międzynarodowe seminarium ekologiczne Pokrzywna 1991 1-13
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody * wychowanie ekologiczne *


339/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Ekologia małżeństwa.
PR. ZBIOR.: Studium rodziny pr. zb. Poznań Oficyna Wydawnicza 1999 119-128
JĘZ: pol
TEMATYKA: Ekologia małżeńska * małżeństwo *


340/527

TYT: Społeczne cele ochrony środowiska.
ODP: Pietrucha J
WYD: Katowice: ŚlŃski Instytut Naukowy, 1976
OBJ: 175
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * przyroda * ekologia * Ziemia *


341/527

AUT: Szawarski Z .
TYT: Czy zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest moralne.
ŹRÓDŁO: Wychowanie Obywatelskie 1978 7/9 14
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona śrdodowiska * środowisko naturalne * ekologia * Ziemia * przyroda *


342/527

AUT: Woźniakowski Jacek .
TYT: Moralność i ekologia.
ŹRÓDŁO: Więź 15 1972 2 42-47
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * przyroda *


343/527

AUT: Łustacz L .
TYT: O moralności ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Kierunki r.28 1982 11 1 3
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * przyroda * ochrona przyrody * Ziemia *


344/527

AUT: Orszulak F .
TYT: Ochrona środowiska naturalnego problemem etycznym współczesnej ludzkości.
ŹRÓDŁO: Homo Dei r.50 1981 4 308-312
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * przyroda * Ziemia *


345/527

AUT: Kotarbiński Tadeusz .
TYT: Przyroda pod władzą człowieka.
ŹRÓDŁO: Polska 1970 8
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda * Ziemia * środowisko naturalne * ekologia *


346/527

AUT: Wilk Józef .
TYT: Etyczny wymiar przemian demograficznych.
ŹRÓDŁO: Życie i Myśl - Zeszyty Problemowe 1999 9 57-72
JĘZ: pol
TEMATYKA: demografia * etyka małżeńska * rodzina * kontrola urodziń * ekologia *


347/527

AUT: Borowiec M. .
TYT: Ochrona środowiska i przeludnienie w świetle etyki.
ŹRÓDŁO: Zielone Brygady - Pismo ekologów ... 1977 11/101 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * przeludnienie * demografia * ekologia demograficzna * prymat rodziny * zasada solidarności *


348/527

AUT: Tomczak J .
TYT: Chrześcijanie i środowisko naturalne.
ŹRÓDŁO: Horyzanty Wiary 7 1996 2 (28) 21-36
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne *


349/527

AUT: Garścia E .
TYT: Tlenki azotu.
ŹRÓDŁO: Aura 1982 10 10-14
JĘZ: pol
TEMATYKA: tlenek azotu * środowisko naturalne * ekologia *


350/527

AUT: Garścia E .
TYT: SO2 największe zagrożenie lasów.
ŹRÓDŁO: Aura 1982 8 20-22
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * las * środowisko naturalne *


351/527

AUT: Dorst J .
TYT: Zanim zginie przyroda.
WYD: Warszawa, 1971
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * przyroda * futurologia * kryzys * środowisko naturalne *


352/527

AUT: Czapski J .
TYT: Skażenie środowiska a jakość warzyw.
ŹRÓDŁO: Ogrodnictwo 1983 3 9-10
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne * pożywienie * warzywa *


353/527

AUT: Budnikowski A .
TYT: Aerozole zguba na ziemi.
ŹRÓDŁO: Aura 1982 11 16-18
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * aerozol * freon * ozon *


354/527

AUT: Jacyna I .
TYT: Czy rozdepczemy przyrodę?.
WYD: Warszawa, 1987
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda * ekologia * środowisko naturalne * futurologia *


355/527

TYT: Ochrona przyrody a ochrona człowieka.
ODP: Pawłowski red
WYD: Lublin, 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * człowiek a środowisko * futurologia *


356/527

AUT: Kowalczyk R .
TYT: Stary Testament a ekologia.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 106 1986 1 13-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: Stary Testament * ekologia * przyroda * ochrona środowiska *


357/527

AUT: Bogucki J .
TYT: Nie lekceważmy wpływu mikrofal na środowisko.
ŹRÓDŁO: Aura 1983 8 26-27
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zdrowie człowieka * mikrofale *


358/527

AUT: Brubaker S .
TYT: Aby żyć na ziemi. Człowiek i środowisko w przyszłości.
WYD: Warszawa, 1976
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne * ekologia * ziemia * przyszłość * futurologia *


359/527

AUT: Goethel W .
TYT: Ochrona naturalnego środowiska człowieka - problem teologiczno-moralny.
WYD: Katowice, 1983
JĘZ: pol, ...
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia *


360/527

AUT: Biedroń W .
TYT: Rolnictwo w cieniu kominów.
ŹRÓDŁO: Aura 1980 9 15-17
JĘZ: pol
TEMATYKA: rolnictwo * ekologia * środowisko naturalne * przemysł *


361/527

AUT: Karsznia N .
TYT: Jakość życia a środowisko.
ŹRÓDŁO: Aura 1982 10 12
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne * ekologia *


362/527

AUT: Kalinowska A .
TYT: Ekologia - wybór przyszłości.
WYD: Warszawa
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody * futurologia *


363/527

AUT: Michalski K .
TYT: Ochrona przyrody w regułach i konstytucjach zakonnych.
ŹRÓDŁO: Ochrona przyrody 13 1933 13 1-15
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona przyrody * ekologia * reguły zakonne *


364/527

AUT: Remmert G .
TYT: Misja człowieka według Genesis a ekologiczny kryzys.
ŹRÓDŁO: Novum 16 1976 6 85-93
JĘZ: pol
TEMATYKA: cywilizacja * Genesis * Księga Rodzaju * ekologia * kryzys *


365/527

TYT: Quo vadis,Cracovia? Wybór materiałów V Forum Dyskusyjnego z cyklu 'Problemy ekologiczne Krakowa'.
WYD: Kraków, 1981
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne * Kraków *


366/527

TYT: Stan społecznej świadomości ekologicznej Wykłady z psychologii w KUl w roku akademickim 1986/87.
ODP: Biela A red
WYD: Lublin, 1989
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * KUL *


367/527

AUT: Stańczykowska A .
TYT: Ekologia naszych wód.
WYD: Warszawa, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * wody lądowe *


368/527

AUT: Skolimowski Henryk .
TYT: Nadzieja matką mądrych Eseje o ekologii.
WYD: Łódź, 1991
JĘZ: pol
TEMATYKA: nadzieja * ekologia * ekofilozofia *


369/527

AUT: Ney R .
TYT: Ekorozwój czy dalsza degradacja środowiska.
ŹRÓDŁO: Aura 1993 1 4-5
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekorozwój * ekologia * środowisko naturalne *


370/527

AUT: Remmert H .
TYT: Ekologia.
WYD: Wraszawa, 1985
JĘZ: pol, ...
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody *


371/527

AUT: Tilling S .
TYT: Ozon a efekt cieplarniany - zbadaj to sam.
WYD: Warszawa, 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: ozon * efekt cieplarniany * przyroda * ekologia * ziemia *


372/527

AUT: Teccei A .
TYT: Bitwa o ziemię.
ŹRÓDŁO: Novum 12 1972 10 16-17
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ziemia * przyroda *


373/527

AUT: Tarnowski Karol .
TYT: Instrumentalny czy sakramentalny stosunek do przyrody.
ŹRÓDŁO: Znak 34 1982 4 254-267
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * przyroda * środowisko naturalne *


374/527

AUT: Rock Martin .
TYT: Ekologia w świetle etyki społecznej.
ŹRÓDŁO: Życie i Myśl 26 1976 7/8 64-69
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody * społeczeństwo * etyka społeczna *


375/527

AUT: Riabinin S .
TYT: Religijne i humanistyczne apsekty ochrony przyrody i ochrony człowieka.
ŹRÓDŁO: W drodze 4 1976 9 69-72
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody *


376/527

AUT: Fleszar E .
TYT: Rola człowieka w systemie środowiska.
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie po ludzku) Wojtkiewicz B. red. Wisełka 1995 88-89
JĘZ: pol
TEMATYKA: człowiek w środowisku * środowisko naturalne * przyroda * ekologia *


377/527

AUT: Fleszar E .
TYT: Program Letniej Szkoły Ekologicznej (opartej na założeniach) edukacji ekologiczno-środowiskowej.
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku Wojtkiewicz B. red. Wisełka 1995 192-196
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * edukacja ekologiczna *


378/527

AUT: Zelek A .
TYT: Edukacja ekologiczna a problem kompensacji strat ekologicznych.
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku Wojtkiewicz B red. Wisełka 1995 144-148
JĘZ: pol
TEMATYKA: edukacja ekologiczna * ekologia * środowisko naturalne *


379/527

AUT: Wróblewski Z .
TYT: Filozoficzne źródła kryzysu rodziny i środowiska przyrodniczego.
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku Wojtkiewicz B. red Wisełka 107-112
JĘZ: pol
TEMATYKA: filozofia a kryzys * kryzys * rodzina * środowisko naturalne * ekologia *


380/527

AUT: Aleksandrowicz Julian .
TYT: Czy cywilizacja euro-amerykańska podzieli losy cesarstwa rzymskiego.
PR. ZBIOR.: Chemicze zagrożenia środowiska w Polsce Pollo I. red Ohme J. red Lublin 1984 9-27
JĘZ: pol
TEMATYKA: cywilizacja euro-amerykańska * cywilizacja zagrożona * ekologia * środowisko naturalne * kryzys *


381/527

AUT: Aleksandrowicz Julian .
TYT: Cerebrologia. Nauka o wpływie środowiska ma zdrowie somatyczno-psychiczne.
PR. ZBIOR.: Zdrowie psychiczne Dąbrowski K. red. Warszawa 1979 188-220
JĘZ: pol
TEMATYKA: cerebrologia * środowisko a zdrowie psychiczne * ekologia * zdrowie psychiczne *


382/527

AUT: Simmons I G .
TYT: Ekologia zasobów naturalnych.
ODP: Czarnecka M. tłum.
WYD: Warszawa, 1979
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zasoby naturalne * przyroda *


383/527

TYT: Apel uczonych wobec zagrożenia środowiska.
ŹRÓDŁO: Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1971 8 14-19
JĘZ: pol
TEMATYKA: zagrożenie środowiska * ekologia * UNESCO * globaliści *


384/527

AUT: Goethel W .
TYT: Człowiek i jego środowisko.
ŹRÓDŁO: Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1969 8 13-22
JĘZ: pol, ...
TEMATYKA: człowiek a środowisko * środowisko * ekologia UNESCO * globalizm *


385/527

AUT: Grzegorczyk A .
TYT: Technika - etyka - środowisko.
PR. ZBIOR.: Chemiczne zagrożenie środowiska w Polsce Lublin 1984 28-37
JĘZ: pol
TEMATYKA: technika * środowisko naturalne * ekologia * chemia *


386/527

AUT: Pawlak Z .
TYT: Problem ochrony środowiska naturalnego w nauce Kościoła.
PR. ZBIOR.: W służbie Kościołowi i nauce Bagrowicz J. red Włocławek 1994 149-157
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * chorona przyrody * środowisko naturalne * Olejnik St. ks. *


387/527

AUT: Kotowski J Fr .
TYT: Impresje z teraźniejszości i z przyszłości.
PR. ZBIOR.: Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludzku Wojtkiewicz B red Wisełka 1995 83-85
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * futurologua *


388/527

AUT: Bołoz W .
TYT: Etyczne uwarunkowania rodzinnej edukacji ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Resovia Sacra 2 1995 47-57
JĘZ: pol
TEMATYKA: edukacja ekologiczna * ekologia * rodzina *


389/527

AUT: Dziuba A F .
TYT: Wyzwanie ekologiczne.
ŹRÓDŁO: Studia Płockie 24 1996 45-56
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


390/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Ekologiczne podstawy prokreacji.
PR. ZBIOR.: W nurcie zagadnień posoborowych Bejze B. Warszawa WSSL 1988 137-142
JĘZ: pol
TEMATYKA: prokreacja * ekologiczna prokreacja * ekologia *


391/527

AUT: Jaroń J .
TYT: Ekologia, sozologia, ekofolizofia, ekoetyka, ekonomomia proekologiczna.
WYD: Warszawa, 1997
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * sozologia * ekofilozofia * ekonomia a ekologia *


392/527

AUT: Warzeszak Stanisław .
TYT: Nec temere, nec timide Moralna ocena technologii genetycznych.
ŹRÓDŁO: Wiadomości KAI 2000 3/408 21-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: genetyka * inżynieria genetyczna * ekologia * klonowanie człowieka * bioetyka * teologia stworzenia *


393/527

AUT: Ręka Magdalena .
TYT: Ekologiczny świat dziecka.
WYD: Lublin: RWKUL, 1998
OBJ: ss. 136
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * dziecko * pedagogika * psychologia dziecka *


394/527

AUT: Maryniarczyk Andrzej .
TYT: Metafizyka w ekologii.
WYD: Lublin: RWKUL, 1999
OBJ: ss. 184
JĘZ: pol
TEMATYKA: metafizyka w ekologii * ekologia *


395/527

AUT: Troska Jerzy .
TYT: Moralność życia cielesnego.
WYD: Poznań: UAM, 1999
OBJ: ss. 151
SER: Biblioteka pomocy naukowych ; 14
JĘZ: pol
TEMATYKA: bioetyka * etyka życia * antropologia * sakrament chorych * choroba * narkomania * ekologia * wojna obronna * sport * zabójstwo * samobójstwo * AIDS * kara śmierci * alkoholizm * toksykomania * nikotynizm * lekomania * doświadczenia medyczne * transplantacja narządów * aborcja * ochrona życia poczętego * embrion ludzki * status embrionu * śmierć * eutanazja * terapia terminalna * opieka paliatywna * hospicjum *


396/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Świadomość i edukacja ekologiczna.
ODP: Dołęga Józef; Sandner Jan
WYD: Warszawa: UKSW, 200...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * edukacja ekologiczna *


397/527

AUT: Dołęga J. .
TYT: Zagadnienia ekologiczne w problematyce teologicznej.
ŹRÓDŁO: Studia Teologiczne (Białystok-Drohiczyn-Łomża) 14 1996 153-164
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


398/527

AUT: Dołęga J. .
TYT: Podstawy teologiczne w ekologii.
ŹRÓDŁO: Studia Teologiczne (Białystok-Drohiczyn-Łomża) 16 1998 245-258
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


399/527

AUT: Witaszek G. .
TYT: Ekoetyczne zadania Kościoła.
ŹRÓDŁO: Homo Dei 60 1991 3 116-125
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekoetyka * ekologia *


400/527

AUT: Łukomski J. .
TYT: Solidarność człowieka z przyrodą.
WYD: Radom, 1994
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * przyroda *


401/527

AUT: Hałaczek B .
TYT: Wspólnota problemów ekologiczno-bioetycznych.
ŹRÓDŁO: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25/26 1992/93 149-161
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * bioetyka *


402/527

AUT: Dołęga Józef .
TYT: Ochrona środowiska w filozofii i teologii.
WYD: Warszawa: ATK, ........
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska *


403/527

AUT: Buchała R. .
TYT: Ochrona środowiska jest ochroną człowieka.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 18 1985 1 83-86
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * środowisko * zdrowie *


404/527

AUT: Werzbicki Z. T. .
TYT: Ochrona człowieka przez ochronę środowiska przyrodniczego.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 17 1984 4 29-44
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * środowisko * zdrowie *


405/527

AUT: Kośmicki E .
TYT: Globalne problemy ochrony środowiska.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 114 1997 9 235-431
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * świat *


406/527

AUT: Papuziński Andrzej .
TYT: Życie - natura - ekologia.
WYD: Bydgoszcz: Wyd. AB, 1998
OBJ: ss. 322
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * natura * życie *


407/527

AUT: Krawczyk Roman .
TYT: Stary Testament a ekologia.
ŹRÓDŁO: Ateneum Kapłańskie 78 1986 1 13-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekologia wg ST *


408/527

AUT: Kirschner H .
TYT: Pojęcie zdrowia i jego ocena.
PR. ZBIOR.: Medycyna zapobiegwacza i środowiskowa. Higiena - Ekologia kliniczna - Zdrowie Jethon Z. red. Warszawa 1997 20-26
JĘZ: pol
TEMATYKA: zdrowie * choroba * medycyna * higiena * ekologia kliniczna *


409/527

AUT: Zięba S .
TYT: Natura i człowiek w ekologii humanistycznej.
WYD: Lublin, 1998
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * natura * środowisko naturalne *


410/527

AUT: Schafer Klaus .
TYT: Chrześcjaństwo a ekologia.
RECENZJA: Amery C: Das Ende der Vorsehung. Reinbek bei Hamburg 1972 Hamburg 1972.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 5 1973 5(25) ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * środowisko naturalne * ochrona środowiska *


411/527

AUT: Ward Barbara .
TYT: Refleksje nad problemami środowiska.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w świecie 1977 7(55)
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne * ekologia *


412/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju Orędzie Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r..
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 20 1999 1/209 4-8
JĘZ: pol
TEMATYKA: prawa człowieka * prawo do życia * inżynieria genetyczna * wolność religijna * prawo do uczestnictwa * ekologia * odpowiedzialność za ekologię * prawo do pokoju * postęp * samorealizacja * dyskryminacja *


413/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Aby głębiej zrozumieć tajemnicę Boga, człowieka i stworzenia Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 20 1999 2/210 48-49
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * stworzenie * natura *


414/527

AUT: Sodano Angelo .
TYT: Chrześcijańska wizja środowiska naturalnego i rozwoju Wystąpienie na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska Naturalnego i Rozwoju.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 13 1992 11/147 24-25
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko naturalne * ekologia * ubóstwo *


415/527

AUT: Wielowieyski Andrzej .
TYT: Przed trzecim przyspieszeniem.
WYD: Warszawa: Znak, 1968
OBJ: ss. 424
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * technika a ekologia * postęp techniczny *


416/527

AUT: Waszkiewicz J. .
TYT: Problem wody.
ŹRÓDŁO: Więź 20 1977 2/226 s.98-103
JĘZ: pol
TEMATYKA: woda * ekologia * postęp techniczny *


417/527

AUT: Malewski A. .
TYT: Zasoby świata.
ŹRÓDŁO: Znak 11 1959 ss. 459-473
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zasoby świata *


418/527

AUT: Dołęga J.M. .
TYT: Podstawy teologiczne w ekologii.
ŹRÓDŁO: Studia Teologiczne 16 1998 s.245-258
JĘZ: pol
TEMATYKA: teologia a ekologia * ekologia *


419/527

AUT: Ward Barbara .
TYT: Refleksje nad problemami środowiska.
ŹRÓDŁO: Chrześcijanin w Świecie ... 1977 7/55 1-40
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka środowiska *


420/527

AUT: Halik T. .
TYT: Chrześcijanie a ekologia.
ŹRÓDŁO: W drodze 1999 8/312 s.43-49
JĘZ: pol
TEMATYKA: chrześcijanie a ekologia * ekologia a chrześcijanie *


421/527

AUT: Kośmicki E. .
TYT: Światowa polityka ekologiczna.
ŹRÓDŁO: Przegląd Powszechny 116 302 1999 1/929 s.82-92
JĘZ: pol
TEMATYKA: polityka ekologiczna * ekologia *


422/527

AUT: Gocko Jerzy .
TYT: Moralno-społeczne aspekty kwestii ekologicznej.
ŹRÓDŁO: Człowiek i przyroda 1999 10 s. 71-84
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * moralno-społeczne aspekty kwestii ekologicznej *


423/527

AUT: Friszke A. .
TYT: Zwierzęta a człowiek rozumny.
ŹRÓDŁO: Więź 41 1998 7/477 s. 23-45
JĘZ: pol
TEMATYKA: zwierzęta * ochrona zwierząt * ekologia *


424/527

AUT: Papuziński Andrzej .
TYT: Edukacja ekologiczna z perspektywy socjalnej kondycji polskiej rodziny Uwagi na marginesie Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej "Przez edukację do zrównoważonego rozwoju".
ŹRÓDŁO: Episteme 9 2000 151-188
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * zrównoważony rozwój * sumienie ekologiczne * rodzina a ekologia *


425/527

AUT: Leśniewska Jadwiga .
TYT: Zasady chrześcijańskiej edukacji ekologicznej w rodzinie.
ŹRÓDŁO: Episteme 9 2000 189-214
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina * ekologia * edukacja ekologiczna * ekologia a stworzenie * stworzenie a ekologia *


426/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Rodzina ludzka w nauce i kulturze.
ODP: Dołega J.M. red.; Czartoszewski J.W. red.
ŹRÓDŁO: Episteme 8 2000 ss. 342
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina ludzka * ekologia * rodzina chrześcijańska * media a rodzina * ekologia rodziny *


427/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ekologia rodziny ludzkiej.
ODP: Dołega J.M. red.; Czartoszewski J.W. red.
ŹRÓDŁO: Episteme 7 2000 ss. 354
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia rodziny * rodzina * gentyka a rodzina * badania genetyczne * prokreacja *


428/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Edukacja ekologiczna w rodzinie.
ODP: Dołęga J.M. red.; Czartoszewski J.W. red.
ŹRÓDŁO: Episteme 9 2000 ss. 336
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia rodziny * rodzina * wychowanie w rodzinie * edukacja ekologiczna *


429/527

AUT: Klocker Michael , Tworuschka Monika , Tworuschka Udo .
TYT: Etyka wielkich religii świata Mały słownik.
ODP: Dziekan M.M. tł.; Mejor M. tł.; Pachciarek P. tł.
WYD: Warszawa: Verbinum, 2002
OBJ: 175
JĘZ: pol, ger
TEMATYKA: religie świata * eutanazja * homoseksualizm * kara śmierci * małżeństwo * rodzina * kobieta * mężczyzna * planowanie religii * pokój * wojna * polityka * pożywienie * praca * czas wolny * seksualność * sztuczne zapłodnienie * środowisko naturalne * ekologia * transplantacja organów * wina * kara * własność * etyka społeczna * ubóstwo * zdrowie * choroba * zwierzęta * sekcja zwłok * zwłoki ludzkie * gospodarka * ekonomia * kremacja * obcy * transfuzja krwi * dobro * zło *


430/527

AUT: Mariański J .
TYT: Problem ochrony środowiska i "ekologii ludzkiej".
PR. ZBIOR.: Jan Paweł II. Kampka F. red. Ritter C. red. Lublin 1998 s. 325-339
JĘZ: pol
TEMATYKA: środowisko * ochrona środowiska * ekologia * ekologia ludzka *


431/527

AUT: Wajrak A. .
TYT: Cierpienie dzikich zwierząt.
ŹRÓDŁO: Więź 41 1998 7/477 s. 55-58
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * opieka nad zwierzętami * zwierzęta * cierpienie zwierząt *


432/527

AUT: Suchy J. .
TYT: Ekologiczne przesłanie Biblii.
PR. ZBIOR.: Życie społeczne w Biblii Witaszek G. red. Lublin 1997 s. 175-200
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia wg Biblii * Biblia a ekologia *


433/527

AUT: Nagórny Janusz .
TYT: Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie.
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczne 47 2000 3 s.121-136
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * życie * zdrowie *


434/527

AUT: Ciupik M. .
TYT: Odpowiedzialność ekologiczna w świetle nauczania Jana Pawła II.
WYD: Lublin: KUL, 1997/98
OBJ: + wydruk komp.
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * Jan Paweł II * odpowiedzialność ekologiczna *


435/527

AUT: Woch ą. .
TYT: "Ekologia ludzka" w świetle nauczania Jana Pawła II.
WYD: Lublin: KUL, 1999/2000
OBJ: + wydruk komp.
JĘZ: pol
TEMATYKA: "ekologia ludzka" * ekologia * nauczanie Jana Pawła II * Jan Paweł II *


436/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju Orędzie na XXIII Światowy Dzień Turystyki 2002 3.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 23 2002 9/246 56-57
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekotyrystyka * turystyka * odpoczynek * ekologia * ochrona środowiska *


437/527

AUT: Jan Paweł II , Bartłomiej I .
TYT: O obowiązku szanowania świata stworzonego Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 23 2002 9/246 4-5
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * stworzenie * solidarność społeczna * nawrócenie * etyka ekologii *


438/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Psalm 8 - wielkość Stwórcy i godność człowieka.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 23 2002 10-11/247 45-46
JĘZ: pol
TEMATYKA: stworzenie * Stwórca * ekologia * wartość stworzenia *


439/527

AUT: Martino Renato Rafaelle .
TYT: Dobro osoby ludzkiej jest najważniejsze.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 23 2002 12/248 s. 38-41
JĘZ: pol
TEMATYKA: Johannesburg * zrównoważony rozwój * ekologia * Kościół a ekologia *
TREŒĆ: Światowy Szczyt w Johannesburgu 26 VIII - 4 IX 2002


440/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka.
ŹRÓDŁO: W drodze ... 2000 7 24-34
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia a płeć * płeć człowieka * etyka seksualna *


441/527

AUT: Janiak E. .
TYT: Kryzys ekologiczny jako problem moralny.
PR. ZBIOR.: W kręgu chrześcijańskego orędzia moralnego Biskup M. red. Reroń T. red. Wrocław PWT 2000 s.487-499
JĘZ: pol
TEMATYKA: kryzys ekologiczny * ekologia a moralność * etyka ekologiczna * Bóg - Stwórca życia * odpowiedzialność za życie *


442/527

AUT: Zwoliński A. .
TYT: Rozdroże ekologii.
PR. ZBIOR.: Śladami Boga i człowieka. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dr. hab. Jana Kowalskiego. Orzeszyna J. red. Kraków WN PAT 2000 s.437-443
JĘZ: pol
TEMATYKA: rozdroże ekologii * człowiek a świat * ekologia * etyka środowiska *


443/527

AUT: Woronowski F. .
TYT: Zagadnienie proekologicznego wychowania w rodzinie.
PR. ZBIOR.: Ekologia rodziny ludzkiej Dołęga J.M. red. Czartoszewski J.W. red. Olecko Wyd. Wszechnicy Mazurskiej 2000 s. 229-244
ŹRÓDŁO: Episteme 7 2000 229-244
JĘZ: pol
TEMATYKA: wychowanie proekologiczne * ekologia rodziny * rodzina * ekologia * etyka środowiska *


444/527

AUT: Fijałkowski Włodzimierz .
TYT: Ekologia prokreacji.
ŹRÓDŁO: Studia Demograficzne 85 1986 3-29
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia prokreacji * prokreacja *


445/527

AUT: Latawiec Anna .
TYT: Rodzina ekologiczna - co to jest?.
ŹRÓDŁO: Episteme 7 2000 43-57
JĘZ: pol
TEMATYKA: rodzina ekologiczna * ekologia *


446/527

AUT: Gołaszewska M. .
TYT: Homo ecologicus Modele estetyzacji życia - ekologiczny punkt widzenia człowieka.
PR. ZBIOR.: Estetyka a ekologia Wilkoszewska K. red. Kraków UJ 1992 s. 20-23
JĘZ: pol
TEMATYKA: homo ecologicus * estetyka i ekologia * ekologia i estetyka *


447/527

AUT: Tokarczuk O. .
TYT: Zaangażowanie w ekologię jest postawą etyczną.
PR. ZBIOR.: O przyrodzie i człowieku Bielsko-Biała 2001 s. 95...
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka i ekologia *


448/527

AUT: Cymer Adam .
TYT: Odwrót lub zatracenie Ekologia i etyka.
ŹRÓDŁO: Zorza Świąteczna ... 1984 20
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * etyka *


449/527

AUT: ... .
TYT: Kościół katolicki wobec problemów ochrony środowiska naturalnego.
ŹRÓDŁO: Życie i Myśl ... 1984 5 44-49
JĘZ: pol
TEMATYKA: ochrona środowiska * Kościół a ekologia * ekologia *


450/527

AUT: Wyrostkiewicz Michał .
TYT: O przyrodzie w kontekście nadziei.
PR. ZBIOR.: Nadzieja chrześcijańska i nadzieje ludzkie Nagórny J. red. Pokrywka M. red. Lublin KUL 2003 223-230
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekologia ludzka * ochrona przyrody * przyroda * nadzieja * eschatologia *


451/527

AUT: Wyrostkiewicz Michał .
TYT: [Recenzja].
RECENZJA: Dębowski Jan: Ekologia osoby ludzkiej w chrześcijańskim nauczaniu społecznym Olsztyn WUWM 2001 ss. 172.
ŹRÓDŁO: Roczniki Teologiczne 50 2003 3 194-197
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona przyrody * ekologia osoby * przyroda * Dębowski Jan *


452/527

AUT: Wyrostkiewicz Michał .
TYT: Wojna a ekologia.
PR. ZBIOR.: Wojna sprawiedliwa? Nagórny J. red. Pokrywka M. red. Lublin KUL 2003 255-275
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ekologia ludzka * ochrona przyrody * rozwój integralny * grzech ekologiczny * wojna * życie * osoba *


453/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii.
ODP: Dołęga J.M. red.; Czartoszewski J.W. red.; Skowroński A. red.
WYD: Warszawa: UKSW, 2001
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * teologia środowiska * filozofia środowiska *


454/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku Stan - możliwości - programy.
ODP: Czartoszewski J.W. red.
WYD: Warszawa: Verbinum, 2001
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * edukacja ekologiczna *


455/527

AUT: Wyrostkiewicz Michał .
TYT: Od ekologii do ekologii ludzkiej.
PR. ZBIOR.: Ekologia Nagórny J. red. Gocko J. red. Lublin KUL 2002 87-104
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * ochrona środowiska * ekologia ludzka * sozologia * ekologia humanistyczna * rozwój integralny * życie * osoba *


456/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Morze Bałtyckie - wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność Przesłanie do Patriarchy Bartłomieja I z okazji V sympozjum poświęconego religii, nauce i środowisku.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 24 2003 10/257 4-5
JĘZ: pol
TEMATYKA: Morze Bałtyckie * etyka ekologiczna * Bałtyk * Bartłomiej I * religia a nauka * ekologia *


457/527

AUT: Zacher Lech W. .
TYT: Biznes a ekologia: interesy, gry, wartości.
PR. ZBIOR.: Kultura ekologiczna Papuziński . Baczulis S. red. Bydgoszcz 1999 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: biznes a ekologia * ekologia a biznes *


458/527

AUT: Piątek Z. .
TYT: Dylematy etyki środowiskowej.
PR. ZBIOR.: Ekofilozofia i bioetyka Tyburski Wł. red. Toruń 1996 ...
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia * ekofilozofia *


459/527

AUT: Sencerz S. .
TYT: Ofiary nauki.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 s. 303...
JĘZ: pol
TEMATYKA: zwierzęta a etyka * eksperyment na zwierzętach * ekologia *


460/527

AUT: Regan T. .
TYT: Krzywda i prawa zwierząt.
ŹRÓDŁO: Etyka 18 1980 s.88...
JĘZ: pol
TEMATYKA: krzywda zwierząt * prawa zwierząt * ekologia * zwierzęta a etyka *


461/527

AUT: Tyburski Włodzimierz .
TYT: Etyka środowiskowa - przedmiot, stanowiska i propozycje.
ŹRÓDŁO: Episteme 17 2001 131-182
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia * zasady etyka środowiskowej * odpowiedzialność * Jonas Hans * umiarkowanie * powściągliwość * Kołakowski Leszek * Scheler M. * Gadamer W.G. *


462/527

AUT: Piątek Z. .
TYT: Etyka środowiskowa Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie.
WYD: Kraków, 1998
JĘZ: pol
TEMATYKA: etyka środowiskowa * ekologia *


463/527

AUT: King A. .
TYT: Dalekie horyzonty ekologii Wykład wygłoszony na inauguracji Katedry Filozofii Ekologicznej w dniu 13 marca 1992 r..
WYD: Łódź: Politechnika Łódzka, 1992
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia *


464/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem Orędzie Papieża na XXIII Światowy Dzień Pokoju.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 10 1989 12bis/119 s. 21-22
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * solidarność * odpowiedzialność za życie *


465/527

AUT: Wróbel Józef .
TYT: Czy tylko granie z naturą.
ŹRÓDŁO: Pasterz ... 1997 1/58 s. 5
JĘZ: pol
TEMATYKA: natura * bioetyka * ... * ekologia *


466/527

AUT: Jan Paweł II .
TYT: "Starajcie się naprzód o królestwo Boga i jego sprawiedliwość" Spotkanie z przedsiębiorcami, Durango, 9 V 1990.
ŹRÓDŁO: L'Osservatore Romano 11 1990 6/124 s.11-12
JĘZ: pol
TEMATYKA: sprawiedliwość społeczna * etyka społeczna * praca ludzka * Meksyk * ekologia *


467/527

AUT: Łustacz Leon .
TYT: Ekologia - polityka - moralność.
ŹRÓDŁO: Człowiek i Światopogląd ... 1983 3 62-74
JĘZ: pol
TEMATYKA: ekologia * polityka i ekologia * moralność a ekologia *


468/527

AUT: Panasiuk Ryszard .
TYT: Przyroda - człowiek - polityka Z dziejów filozofii niemieckiej XVII/XIX wieku.
WYD: Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001
SER: Terminus ; 26
JĘZ: pol
TEMATYKA: przyroda * ekologia * człowieka a przyroda * polityka * filozofia niemiecka * historia filozofii *


469/527

AUT: Bohme Gernot .
TYT: Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego.
ODP: Merecki Jerzy tł.
WYD: Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002
JĘZ: pol
TEMATYKA: estetyka przyrody * filozofia przyrody * przyroda * środowisko naturalne * ekologia * etyka ekologiczna *


470/527

AUT: Niezgoda Cecylian .
TYT: Święty Franciszek z Asyżu a świat przyrody.
ŹRÓDŁO: Homo Dei ... 1982 3 198-203
JĘZ: pol
TEMATYKA: Franciszek z Asyżu * ekologia * przyroda i św. Franciszek z Asyżu *


471/527

AUT: Błoch Grzegorz .
TYT: Św. Franciszek z Asyżu a ochrona przyrody.
ŹRÓDŁO: Gość Niedzielny ... 1983 34
JĘZ: pol
TEMATYKA: Franciszek z Asyżu św. * ochrona przyrody * ekologia * teologia a ekologia *


472/527

AUT: Jurczyk Bernard .
TYT: Homo ecologicus Kwestia ekologiczna kwestią antropologiczną.
PR. ZBIOR.: Ocalić obraz człowiek Morciniec P. red. Opole RW WT UO 2003 149-160
JĘZ: pol
TEMATYKA: homo ecologicus * ekologia * antropologia a ekologia *


473/527

AUT: Mariański Janusz .
TYT: Troska Kościoła o ochronę środowiska.
PR. ZBIOR.: Katolicka nauka społeczna Kupny Józef red. Fel Stanisław red. Katowice Księg. św. Jacka 2003 202-218
JĘZ: pol
TEMATYKA: Kościół a ekologia * ekologia * ochrona środowiska *


474/527

AUT: pr. zb. .
TYT: Wspólnota europejska a środowisko naturalne Konferencja w Angers.
ODP: Masclet Jean-Claude red.
WYD: Lublin
OBJ: t. 1: ss.352t. 2: 328
JĘZ: pol
TEMATYKA: wspólnota europejska * środowisko naturalne * ekologia * Angers * Europa * Unia europejska *