Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POEZJA
Liczba odnalezionych rekordów: 3548Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3548

AUT: Chrząstowska Bożena
TYT: Otwarte niebo: literackie świadectwa przeżywania Eucharystii / Bożena Chrząstowska.
WYD: Poznań : "W drodze", 1992
OBJ: 312 s., 20 cm,
DOD: Noty bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7033-177-7
Hasło przedm.: Eucharystia * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 187787 ; 190453


2/3548

AUT: Wydra Wiesław
TYT: Władysław z Gielniowa: Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej / Wiesław Wydra.
WYD: Poznań : Bestseller, 1992
OBJ: 373 s., 8 s.fot., 23 cm,
UW: [Dzieło zawiera także utwory bł. Władysława z Gielniowa].
DOD: Aneks s.315-372.
JĘZ: pol lat
Hasło przedm.: Władysław z Gielniowa, bł. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 15-16 w. *
SYGNATURA: 86685


3/3548

TYT: Szaropolskie Srebro: wiersze Księży / wyb., oprac. i posł. ks. Jan Sochoń, wst. Stefan Sawicki.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1992
OBJ: 363 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85015-99-X
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: 93410 ; 93411


4/3548

AUT: Zarębianka Zofia
TYT: Poezja wymiaru sanctum: Kamieńska, Jankowski, Twardowski / Zofia Zarębianka.
WYD: Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 1992
OBJ: 208,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL ; 18)
DOD: Bibliogr. s.193-204, ind. osób s.205-208.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-25-3
Hasło przedm.: Kamieńska Anna. *
Hasło przedm.: Jankowski Zbigniew. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 87054


5/3548

AUT: Ołdakowska- Kuflowa Mirosława
TYT: Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1993
OBJ: 194 s., 21 cm,
SERIA: (Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL ; 19)
DOD: Bibliogr. s.187-190, ind. osób s.191-194.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0228-5
Hasło przedm.: Iłłakowiczówna Kazimiera. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 87055


6/3548

AUT: Więcławska- Laurentowska Janina
TYT: Con Amore: wiersze (I) / Janina Więcławska-Laurentowska.
WYD: Warszawa : dr.: Druk. Loretańska, 1993
OBJ: 159,[1] s., fot., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 93417


7/3548

AUT: Riabinin Sergiusz
TYT: Matce Bożej: Wiersze / Sergiusz Riabinin, grafika i rysunki Zbigniew Jóźwik.
WYD: Niepokalanów : Wydaw. OO. Franciszkanów, 1992
OBJ: 79,[1] s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85037-06-3
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 93414


8/3548

AUT: Łakowicz, Aloiza Wanda.
TYT: Matka wszystkich / Aloiza Wanda Łakowicz MSF.
WYD: Warszawa : Nakł. autorki, dr.: Druk. Loretańska, 1993
OBJ: 944,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 93413


9/3548

AUT: Schiller Friedrich
TYT: Samtliche Werke / Friedrich Schiller.
WYD: Munchen : Carl Hanser Verl., 1980-
OBJ: 19 cm,
TOM: Bd. 1: Gedichte: Dramen I 1987.
DOD: Namenverz. zur antiken Mythologie s. 961-969
JĘZ: ger
ISBN: 3-446-10828-9 I-V LNISBN 3-446-10828-9 I-V LN3-446-10839-4 I-V LDISBN 3-446-10839-4 I-V LD
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Dramat niemiecki * 18-19 w. *
SYGNATURA: 188127


10/3548

AUT: Zarębianka Zofia
TYT: Świadectwo słowa: rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej / Zofia Zarębianka.
WYD: Kraków : Wydaw. |M, 1993
OBJ: 231,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr. s. 213-224, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85541-42-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kamieńska Anna *
SYGNATURA: 87996


11/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Wiersze. [T. 1] / Czesław Miłosz.
WYD: Kraków : Znak, 1993
OBJ: 337 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 93420


12/3548

AUT: Dąbrowski Stanisław
TYT: Vox humana: Biblia w liryce Tadeusza Nowaka : studia i szkice / Stanisław Dąbrowski.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1993
OBJ: 241,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL ; 16)
DOD: Sum., nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-59-8
Hasło przedm.: Biblia * literatura polska. *
Hasło przedm.: Nowak Tadeusz. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 20 w. *
SYGNATURA: 88064


13/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Wiersze. [T. 2] / Czesław Miłosz.
WYD: Kraków : Znak, 1993
OBJ: 304 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 93420


14/3548

AUT: Sawicki Stefan
TYT: Poetyka, Interpretacja, Sacrum / Stefan Sawicki.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1981
OBJ: 198,[1] s., 19 cm, err.
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-03256-1
Hasło przedm.: Poezja religijna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Poetyka. *
Hasło przedm.: Sacrum * literatura polska. *
SYGNATURA: Czytelnia: 183465 ; 188162 ; Archiwalny: 221421


15/3548

AUT: Przebieracz Edward
TYT: Mini-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych / Edward Przebieracz.
WYD: Gliwice : Łamigłówek Religijny, 1994
OBJ: 126 s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-901615-0-8
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * biografie * 20 w. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 88476


16/3548

AUT: Stachura, Edward
TYT: Wiersze pozostałe / Edward Stachura.
NR WYD: [Wyd. 1 (dodr.)]
WYD: Toruń : "C&T", 2000
OBJ: 150, [1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Miniatura literacka polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 261039


17/3548

AUT: Fillman-Zwierski, Jadwiga.
TYT: Wiersze wybrane / Jadwiga Fillman-Zwierska, posł. Marek Kątny.
WYD: Kielce : "Ston 2", 2007
OBJ: 286, [2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 198355


18/3548

AUT: Nowicka- Jeżowa Alina
TYT: Pieśni czasu śmierci: studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku / Alina Nowicka-Jeżowa.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1992
OBJ: 478,[2] s., [4] s. fot., 20 cm,
SERIA: (Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL ; 20)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85291-29-6
Hasło przedm.: Pieśń religijna * tematyka. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Śmierć * literatura polska. *
SYGNATURA: 86179 ; 88692 ; 211895


19/3548

AUT: Nowak Mieczysław ks.
TYT: W stronę Asyżu / ks. Mieczysław Nowak.
WYD: Niepokalanów : Wydaw. OO. Franciszkanów, 1993
OBJ: 104 s., rys., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Biblia. *
SYGNATURA: 188369


20/3548

AUT: Bialik Chaim Nachman
TYT: Selected poems / Chaim Nachman Bialik, transl. by Ruth Nevo.
NR WYD: Bilingual Ed.
WYD: Jerusalem : Dvir & The |Jerusalem Post, 1981
OBJ: XX,175,[1] s., 23 cm,
JĘZ: eng heb
ISBN: 965-01-0053-9
Hasło przedm.: Poezja żydowska * 20 w. *
SYGNATURA: IDKJ: 88944


21/3548

AUT: Freedman David Noel
TYT: Pottery, Poetry and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry / David Noel Freedman, foreword: Frank Moore Cross.
WYD: Winona Lake : Eisenbrauns, 1980
OBJ: XIII,376 s., 23 cm,
DOD: Tab., lit., ind. s. 349-376.
JĘZ: eng
ISBN: 0-931464-04-8
Hasło przedm.: Poezja żydowska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Vetus Testamentum". *
SYGNATURA: 89051


22/3548

AUT: Goldberg, Leah
TYT: Sonety / Lea Goldberg, przeł. z hebr. Zew Szeps.
WYD: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1971
OBJ: 66,[1] s., fot., ryc., 22 cm,
JĘZ: pol (oryg. heb)
Hasło przedm.: Poezja żydowska * 20 w. *
SYGNATURA: IDKJ: 88960


23/3548

AUT: Mitzner, Piotr
TYT: Podmiot domyślny / Piotr Mitzner.
WYD: Warszawa : "Tchu", 2007
OBJ: 95 s., 19 cm,
DOD: [Nota] o aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20-21 w. *
SYGNATURA: 198212


24/3548

AUT: Sochoń Jan ks.
TYT: U drzwi Godot: szkice o poezji, filozofii i teologii / ks. Jan Sochoń.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1995
OBJ: 292 s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85706-56-9
Hasło przedm.: Poezja polska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Teologia katolicka * zagadnienia. *
SYGNATURA: 89403


25/3548

AUT: Woronicz Jan Paweł abp warszawskiprymas Królestwa Polskiego
TYT: Pisma wybrane / Jan Paweł Woronicz, wstęp, wybór i kom.: Małgorzata Nesteruk i Zofia Rejman.
WYD: Warszawa : Open, 1993
OBJ: 803 s., 20 cm,
DOD: Lit., słowniki, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85254-18-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Kazania patriotyczne. *
Hasło przedm.: Woronicz Jan Paweł, prymas. *
SYGNATURA: 89405 ; 209264


26/3548

AUT: Porro Antonietta
TYT: Vetera Alcaica: l'esegesi di Alceo dagli Alessandrini all'eta imperiale / Antonietta Porro.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1994
OBJ: [1],VIII,285 s., 6 k. tabl., 24 cm,
SERIA: (Biblioteca di aevum antiquum / Istituto di Filologia Classica e di Papirologia ; 6)
DOD: Ind. dei termini della critica letteraria s. 243-247, bibliogr. s. 249-261, ind. dei papiri s. 265-267, ind. dei passi citati s. 269-278, ind. degli argomenti s. 279-281.
JĘZ: ita gre
ISBN: 88-343-1737-8
Hasło przedm.: Alkajos. *
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * 7-6 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 89429


27/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Miłość zdjęta z krzyża / ks. Jan Twardowski, wst., wyb. i oprac.: Aleksandra Iwanowska.
WYD: Poznań : Wydaw. Literackie "Parnas", 1995
OBJ: 96 s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86087-02-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 188520


28/3548

AUT: Dybciak Krzysztof
TYT: Karol Wojtyła a literatura / Krzysztof Dybciak.
WYD: Tarnów : Wydaw. Diec. Tarnowskiej |Biblos, [po 1989]
OBJ: 164,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit., Katarzyna Dybciak "Kalendarium" s. 123-147, ind. s. 157-164, nota o aut. s. [2].
JĘZ: pol
ISBN: 83-85380-02-7
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Dramat polski * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 89686


29/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Wiersze. [T. 3] / Czesław Miłosz.
WYD: Kraków : Znak, 1993
OBJ: 408 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 93420


30/3548

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Poezje wybrane / Karol Wojtyła, wyb. i posłowie Waldemar Smaszcz.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1995
OBJ: 111,[1] s., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1564-0
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 188610


31/3548

AUT: Pisarkowa Krystyna
TYT: Język według Junga: o czytaniu intencji / Krystyna Pisarkowa.
WYD: Kraków : Wydaw. Oddz. PAN, 1994
OBJ: 52 s., 19 cm,
SERIA: (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; Nr 466)
DOD: Bibliogr. s. 51-52.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85579-12-5
Hasło przedm.: Język * psychologia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Jung Carl Gustav. *
Hasło przedm.: Poezja polska * język. *
Hasło przedm.: Psychoanaliza * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Semantyka * zagadnienia. *
SYGNATURA: 188621


32/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Blisko Jezusa / ks. Jan Twardowski, wyb.: Waldemar Smaszcz.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1995
OBJ: 106,[2] s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1568-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 188667


33/3548

TYT: Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ / praca zbior. pod red. Jacka Bolewskiego SJ, Jakuba Z. Lichańskiego i Piotra Urbańskiego.
WYD: Warszawa : Bobolanum, 1995
OBJ: 256 s., 21 cm,
DOD: Lit., abstracts, ind.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-901731-3-1
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Sarbiewski Maciej Kazimierz, SJ. *
SYGNATURA: 204197


34/3548

AUT: Awierincew Sergiusz
TYT: Modlitwa o słowa: wiersze / Sergiusz Awierincew, wyb., przekł. i przedm. Wiktor Woroszylski; posłowie Jacek Salij OP.
WYD: Poznań : W drodze, 1995
OBJ: 101,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol (oryg. [rus])
ISBN: 83-7033-029-0
Hasło przedm.: Poezja religijna rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 204228


35/3548

AUT: Kluz Władysław OCD
TYT: Czas siewu: Karol Józef Wojtyła, Jan Paweł II / o. Władysław Kluz, OCD
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1995
OBJ: 271,[1] s., 8 s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-153-3
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Homilie i mowy papieskie. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204255


36/3548

AUT: Seklucjan, Jan
TYT: Student: rozprawa krotka a prosta o niktorych ceremonijach i ustawach kościelnych / Jan Seklucjan, wyd.: Wojciech Ryszard Rzepka i Wiesław Wydra; wstęp napisała Maria Adamczyk.
WYD: Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN, 1994
OBJ: XXXIX,73 s., rys., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85213-18-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 204382


37/3548

TYT: Tysiąclecie chrztu Polski 966-1966 / słowo wstępne o. Bronisław Dąbrowski ZP.
WYD: [S.l. : s.ed.], 1966
OBJ: [1],114 k., 28 cm,
UW: Jednodniówka [maszynopis].[Zawiera dokumenty związane z obchodami Millenium, opis przygotowania i uroczystości oraz maryjną poezję tysiąclecia].
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Tysiąclecie Chrztu Polski. *
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: 200029


38/3548

TYT: Fioletowa krowa: 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona: antologia / [wybór i tł.] Stanisław Barańczak.
WYD: Kraków : "a5", 2007
OBJ: 315, [4] s., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; t. 5)
UW: Na okł. podtyt.: antologia angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej.
DOD: Bibliogr. s. [318-319]. Indeksy
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * antologia. *
Hasło przedm.: Poezja angielska * antologia * 16-20 w. *
SYGNATURA: 258528


39/3548

AUT: Nulla siostra
TYT: Sygnały: wiersze / Siostra Nulla służebnica Krzyża, (Lucyna Westwalewiczówna).
NR WYD: Wyd. 4.
WYD: Warszawa : Siostry Franciszkanki, Służebnice Krzyża, [ok. 1984]
OBJ: 95,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204775


40/3548

TYT: Patrząc na rozmaite świata tego sprawy: antologia polskiej poezji renesansowej / oprac. Jadwiga Sokołowska, komentarz i oprac. tekstów Grzegorz Żurek.
WYD: Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1984
OBJ: 300,[2] s., 80 s. ryc., 25 cm,
DOD: Lit., alf. spis tytułów s. 288-292.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00606-2
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16 w. *
SYGNATURA: 78858 ; 200078


41/3548

AUT: Sulikowski Andrzej
TYT: Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1995
OBJ: 382,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL ; 23)
DOD: Aneksy s. 279-312, kalend. życia i twórczości s. 313-322, bibliogr. twórczości s. 323-362, Zsfassung, ind. s. 369-377.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0417-2
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
SYGNATURA: 204925 ; Archiwalny: 222933


42/3548

TYT: Servo veritatis: materiały sesji naukowej poświęconej myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński Kraków 16-17 listopada 1984 / pod red. Władysława Stróżewskiego.
WYD: Kraków : nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1988
OBJ: 343 s., 21 cm,
SERIA: (Varia / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ; 229)
DOD: Lit.
JĘZ: pol ger eng
ISBN: 83-01-08868-0
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Teologia katolicka * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 83110 ; 83426 ; 83508


43/3548

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Psałterz - Księga Słowiańska / Karol Wojtyła, do dr. podał i posł. opatrz Stanisław Dziedzic.
WYD: Kraków : Oficyna Cracovia, 1996
OBJ: 71,[5] s., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85104-85-2
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 204990


44/3548

TYT: Kamień wiary / wyb. wierszy dokonali Ewa Odachowska-Zielińska i Andrzej Zieliński, rys. i grafiki wykonali Anna Mizeracka i Jacek Krzysztof Zieliński.
WYD: Kraków : Warszawa/Struga : Michalineum, 1985
OBJ: 160 s., rys., 16 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7019-008-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 185583 ; 185584 ; 200160


45/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Przed kapłaństwem klękam... / ks. Jan Twardowski.
WYD: Warszawa : Leszno k. Błonia : Wydaw. Sióstr Loretanek, "Lumen", 1996
OBJ: 206,[1] s., fot., 19 cm,
DOD: "Kapłan - sługa tajemnicy" [o aut.] (Aleksandra Iwanowska), nota (ks. Waldemar Wojdecki), ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-13-9
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 188816 ; 188872


46/3548

AUT: Arystoteles
TYT: "On the art of poetry" with a supplement "On music" / Aristotle, transl. by S.H. Butcher; ed., intr. by Milton C. Nahm
NR WYD:
WYD: Indianapolis : Bobbs-Merrill Educational Publ., 1981
OBJ: XVIII,51 s., 20 cm,
DOD: Wybr. bibliogr.
JĘZ: eng (oryg. gre)
ISBN: 0-672-60168-0
Hasło przedm.: Poezja * teoria * 4 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Muzyka * teoria. *
SYGNATURA: 205026


47/3548

TYT: Wem gehort die Erde Neue religiose Gedichte / hrsg. von Paul Konrad Kurz.
WYD: Mainz : Matthias-Grunewald-Verl., 1984
OBJ: 282 s., 24 cm, 30 s. Beilage
DOD: Anhang, Beilage: "Gedichte lesen Gedichte verstehen".
JĘZ: ger
ISBN: 3-7867-1119-4
Hasło przedm.: Poezja religijna niemiecka * 20 w. *
SYGNATURA: 200274


48/3548

AUT: Goethe Johann Wolfgang
TYT: Lis Przechera / J.W. Goethe, przeł. Leopold Staff; posłowiem opatrzył Artur Maria Swinarski.
WYD: [Warszawa] : Państ. Inst. Wydaw., 1951
OBJ: 154,[1] s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: Reineke Fuchs.
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 18 w. *
SYGNATURA: 200286


49/3548

AUT: Franaszek, Andrzej.
TYT: Ciemne źródło: esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek.
WYD: Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy |Znak, 2008
OBJ: 274, [6] s., 20 cm,
DOD: Wybrana bibliogr. twórczości i wypowiedzi Z. Herberta s. 255-[275].
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Herbert, Zbigniew (1924-1998) * twórczość *
Hasło przedm.: Cierpienie * literatura polska *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * od 1944 r. *
SYGNATURA: 199037


50/3548

TYT: Na rzecz postawy chrześcijańskiej / pr. zbior. pod red. bpa Bohdana Bejze.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1978
OBJ: 487,[1] s., fot., 20 cm,
SERIA: (W Nurcie Zagadnień Posoborowych / red. bp Bohdan Bejze ; T. 11)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Postawy. *
Hasło przedm.: Etyka chrześcijańska * katolicyzm. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: ISnR: A II/31 ; Czytelnia: 39008 ; 54392 ; 202204 ; W.6561


51/3548

AUT: Prudencjusz
TYT: Poezje / Aureliusz Prudencjusz Klemens, przekł., wst. i oprac. Mieczysław Brożek.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987
OBJ: 366 s., 24 cm,
SERIA: (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, ISSN 0209-0929 ; T. 43)
DOD: Ind., bibliogr., note de la red.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 4-5 w. *
Hasło przedm.: Patrologia * teksty.
SYGNATURA: Czytelnia: 81431 ; 205079 ; 215916


52/3548

AUT: Kommodian
TYT: Poezje / Kommodian, przekł., wstęp i oprac.: Piotr Gruszka.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1990
OBJ: 143 s., 24 cm,
SERIA: (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, ISSN 0209-0929 ; T. 53)
DOD: Ind., bibliogr., Note de la Red.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 5 w. *
Hasło przedm.: Patrologia * teksty.
SYGNATURA: Czytelnia: 84873 ; 205085


53/3548

TYT: Carmina Burana: cantiones profanae / wyb. i układ Carl Orff, spolszczył Marian Piechal.
WYD: Szczecin : Glob, 1988
OBJ: 105,[2] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol lat rus
ISBN: 83-7007-117-1
Hasło przedm.: "Carmina Burana". *
Hasło przedm.: Poezja łacińska * antologia * 12-13 w. *
SYGNATURA: 200363


54/3548

AUT: Willey Basil
TYT: The ||seventeenth century background: studies in the thought of the age in relation to poetry and religion / by Basil Willey.
WYD: Garden City : New York : Doubleday, 1955
OBJ: 316,[3] s., 18 cm,
SERIA: (Anchor Books ; A19)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia. *
Hasło przedm.: Teologia chrześcijańska * historia. *
Hasło przedm.: Religia * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Poezja * zagadnienia. *
SYGNATURA: 200402


55/3548

TYT: Lautreamont postmoderne? / textes reunis et presentes par Wladimir Krysinski.
WYD: Montreal : Univ. de Montreal, 1989
OBJ: [3],68 k., 28 cm,
UW: Actes du colloque "Lautreamont et le postmodernisme". Univ. de Montreal, 20 mars 1987. Programme de Litterature Comparee.
DOD: Lit.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Lautreamont de (właśc. Isidor Lucie Ducasse) * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja francuska * 19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 200442


56/3548

AUT: Bundy Elroy L.
TYT: Studia Pindarica / Elroy L. Bundy
NR WYD:
WYD: Berkeley : Los Angeles : Univ. of California Press, 1986
OBJ: [VII],138 s., 23 cm,
UW: First published in 1962 as vol. 18, nos. 1 and 2, of the Univ. of California publications in Classical Philology.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng gre
ISBN: 0-520-05111-4ISBN 0-520-05111-4
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * 5 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Pindar. *
SYGNATURA: 205211


57/3548

AUT: Reggiani Enrico
TYT: In attesa della vita / Enrico Reggiani, intr. alla poetica di Derek Mahon.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1996
OBJ: XV,413 s., rys., 22 cm,
SERIA: (Scienze Filologiche e Letteratura ; 55)
PODSERIA: (Biblioteca del Dipartimento di Lingue e di Letterature straniere vol. 9)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-0454-3
Hasło przedm.: Poezja irlandzka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Mahon Derek. *
SYGNATURA: 205239


58/3548

AUT: Sajdak Jan
TYT: De Gregorio Nazianzeno poetarum christianorum fonte / scripsit Ioannes Sajdak.
WYD: Cracoviae : sumpt. |Akad. Litterarum, 1917
OBJ: [1],79,[1] s., 25 cm,
SERIA: (Archiwum Filologiczne Akademii Umiejętności w Krakowie ; nr 1)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: lat gre
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * 4 w. *
Hasło przedm.: Grzegorz z Nazjanzu, św. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 12024 ; TYLKO NA MIEJSCU: 205355 ; TYLKO NA MIEJSCU: 215963


59/3548

TYT: Die ||Wurmlinger Kapelle: Sage - Geschichte - Dichtung - Kunst / hrsg. von Joachim Kohler und Dieter Manz.
WYD: Sigmaringen : Jan Thorbecke, 1985
OBJ: 167 s., 32 s. fot., 24 cm,
DOD: [Kalendarium, ind., słowniczek, lit.]
JĘZ: ger
ISBN: 3-7995-4077-6
Hasło przedm.: Wurmlingen * kościół św. Remigiusza. *
Hasło przedm.: Architektura sakralna * historia * Niemcy * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 19-20 w. *
SYGNATURA: 200533


60/3548

TYT: Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz, przekł. z jęz. gr. Włodzimierz Appel, Jerzy Danielewicz, Alicja Szastyńska-Siemion.
WYD: Warszawa : Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 1996
OBJ: 539,[1] s., rys., 20 cm,
DOD: Wybór bibliogr., wybór tekstów w oryg. greckim.
JĘZ: pol gre
ISBN: 83-01-12022-3
Hasło przedm.: Poezja grecka * antologia * 7-4 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 205489


61/3548

AUT: Kayser Wolfgang
TYT: Das ||Groteske in Malerei und Dichtung / Wolfgang Kayser.
WYD: [Hamburg] : Rowohlt, 1960
OBJ: 152 s., 8 s. fot., 19 cm,
SERIA: (Rowohlts Deutsche Enzyklopadie / Hrsg. Ernesto Grassi ; 107)
DOD: [Lit., ind.].
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Groteska. *
Hasło przedm.: Malarstwo * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Poezja * zagadnienia. *
SYGNATURA: 200648


62/3548

AUT: Bormann Paul
TYT: Feuer in der Asche: zu den Gedichten der Nelly Sachs / von Paul Bormann.
WYD: Munchen : Paderborn : Wien : Ferdinand Schoningh, [po 1968]
OBJ: S. 319-343, 23 cm,
UW: [Nadb. z:] Via indirecta : Beitrage zur Vielstimmigkeit der Christlichen Mitteilung, hrsg. von Gunter Lange und Wolfgang Langer. Munchen [et al.]: Ferdinand Schoningh, [ok. 1968].
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Sachs Nelly. *
SYGNATURA: 205630


63/3548

AUT: Papini Giovanni
TYT: Dante żywy / Giovanni Papini, tł. Edward Boye.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1958
OBJ: 244,[4] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Dante vivo.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Dante Alighieri. *
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 13-14 w. *
SYGNATURA: 31098 ; 35617 ; 200359 ; 202181


64/3548

TYT: Polska liryka religijna / red.: Stefan Sawicki, Piotr Nowaczyński.
WYD: Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 1983
OBJ: 578,[2] s., 24 cm,
SERIA: (Religijne Tradycje Literatury Polskiej / pod red. Stefana Sawickiego ; 1)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia. *
SYGNATURA: 200828


65/3548

AUT: Krzycki Andrzej abp gnieźnieński, prymas Polski
TYT: Poezje / Andrzej Krzycki, przeł. Edwin Jędrkiewicz, oprac. i wstępem opatrz. Antonina Jelcz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1962
OBJ: 158 s., 18 cm,
UW: Tyt. oryg.: Carmina.
DOD: Lit., spis incipitów łac.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 200880


66/3548

AUT: Jan Paweł (papież ;
TYT: Poezje i dramaty / Karol Wojtyła (Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień), wyb. i układ z upoważ. autora Marek Skwarnicki i Jerzy Turowicz, red. filologiczna Jan Okoń.
WYD: Kraków : Znak, 1979
OBJ: 408,[3] s., [1] k. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 20 w. *
SYGNATURA: 80302 ; 200989


67/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Ku prawdzie pierwowzoru: myśli religijne / Cyprian Norwid, wyb. i wprow. Alina Merdas, rscj.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1997
OBJ: 114,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1602-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 19 w. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil * korespondencja.
SYGNATURA: 189043


68/3548

AUT: Kobielus Stanisław SAC
TYT: Na wschód od duszy / Stanisław Kobielus SAC.
WYD: Kraków : Tyniec Wydaw. Benedyktynów, 1996
OBJ: 90,[1] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85433-64-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 206115


69/3548

AUT: Zonenberg Sławomir
TYT: Kronika Wiganda z Marburga / Sławomir Zonenberg.
WYD: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994
OBJ: 105 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-7096-084-7
Hasło przedm.: Wigand z Marburga, OTeut. * "Kronika". *
Hasło przedm.: Krzyżacy * historiografia. *
Hasło przedm.: Historiografia * Niemcy * 14 w. *
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * przekłady łacińskie * 14 w. *
Hasło przedm.: Przekłady łacińskie * 15 w. *
SYGNATURA: 206244


70/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XIII e XIV / Fabio Carboni. [Vol.] 1: Biblioteca Apostolica Vaticana : Fondi Archivio S. Pietro - Urbinate latino.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1977
OBJ: 436 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 277)
DOD: Elenco dei manoscritti, ind.
JĘZ: ita
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 13-14 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 73444


71/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XIII e XIV / Fabio Carboni. [Vol.] 2: Biblioteca Apostolica Vaticana : Fondo Vaticano latino.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980
OBJ: 324,[2] s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 288)
DOD: Elenco dei manoscritti del Fondo Vaticano latino e dell'Addenda, add. al I vol., ind. , err. corrige del I vol.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0563-1
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 13-14 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 73444


72/3548

AUT: Malicki Marian
TYT: Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna / Marian Malicki.
WYD: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1994
OBJ: 296 s., 24 cm,
SERIA: (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia ; T. 2)
DOD: Lit., dod., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86575-16-6
Hasło przedm.: Morsztyn Hieronim * "Summarius wierszów". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Tekstologia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 206253


73/3548

AUT: Pius papież
TYT: Enee Silvii Piccolominei postea Pii pp. II Carmina / [papież Pius II], ed. commentarioque instruxit Adrianus Van Heck.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994
OBJ: XXIV,246 s., 11 s. tabl., fot., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 364)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: lat
ISBN: 88-210-0570-4
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 15 w. *
Hasło przedm.: Pius II, papież * "Carmina". *
Hasło przedm.: Rękopisy * Watykan. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 122023


74/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 1: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Vaticano latino. P. 1: A - G.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1982
OBJ: 416 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 297)
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0522-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 77176


75/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 2: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Vaticano latino. P. 2: H - Q.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1982
OBJ: S. [2],417-856, 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 298)
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0522-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 77176


76/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 3: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Vaticano latino. P. 3: R - Z.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1982
OBJ: S. [2],857-1150, 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 299)
DOD: Ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0522-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 77176


77/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 3*: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Vaticano latino. P. 4 : Indice ricapitolativo dei codici relatori.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1988
OBJ: 69 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 299 bis)
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0522-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 77176


78/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 4: Biblioteca Angelica di Roma.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1986
OBJ: 622 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 321)
DOD: Ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0541-0
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 121265


79/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 5: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondi: Boncompagni, Borghese, Borgiano latino, Capponi, Carte Belli.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1988
OBJ: 250 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 330)
DOD: Ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0555-0
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 121265


80/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 6: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo: Patetta. P. 1: A - M.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1990
OBJ: 526 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 334)
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0620-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 121517


81/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 7: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo: Patetta. P. 2 : N - Z e Biblioteca dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1990
OBJ: S. [2],527-190,[1], 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 335)
DOD: Ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0620-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 121517


82/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 8: Accademia Nazionale dei Lincei e Biblioteca Corsiniana di Roma. P. 1: A - M.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992
OBJ: 362 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 349)
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0570-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 121781


83/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 9: Accademia Nazionale dei Lincei e Biblioteca Corsiniana di Roma. P. 2: N - Z.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992
OBJ: S. [2],363-750,[1], 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 350)
DOD: Ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0570-4
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 121781


84/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 10: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Chigi. P. 1: A - L.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994
OBJ: XIII,445 s., 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 370)
DOD: Lit.
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0662-X
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 122027


85/3548

AUT: Carboni Fabio
TYT: Incipitario della lirica italiana dei secoli XV-XX / Fabio Carboni. [Vol.] 11: Biblioteca Apostolica Vaticana: Fondo Chigi. P. 2: M - Z.
WYD: Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1994
OBJ: S. 445-920, 25 cm,
SERIA: (Studi e Testi ; 371)
JĘZ: ita
ISBN: 88-210-0662-X
Hasło przedm.: Poezja włoska * zbiory * Watykan * 15-20 w. *
Hasło przedm.: Watykan * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 122027


86/3548

AUT: Sokolski Jacek
TYT: Bogini, pojęcie, demon: Fortuna w dziełach autorów staropolskich / Jacek Sokolski.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996
OBJ: 148,[2] s., fot., rys., 19 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 1760)
DOD: Lit., ind., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1364-8
Hasło przedm.: Fortuna * literatura polska * historia * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 16-17 w. *
SYGNATURA: 189148


87/3548

AUT: Eliot Thomas Stearns
TYT: Poematy / Thomas Stearns Eliot, przekł. i szkic o teorii i praktyce przekł. poetyckiego Jerzego Niemojewskiego.
WYD: Londyn : nakł. prywatnym, 1978
OBJ: 130,[2] s., il., 27 cm,
SERIA: (Akta Społeczności Poetyckiej Polaków)
PODSERIA: (Syrinx Z. 1)
DOD: Err.
JĘZ: pol eng
Hasło przedm.: Poezja angielska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 20 w. *
SYGNATURA: 201040


88/3548

AUT: Ostromęcki Bogdan
TYT: Lirnicy, trubadurzy i tyrteje / Bogdan Ostromęcki.
WYD: [Warszawa] : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1972
OBJ: 398,[2] s., [24] s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * biografie * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 48159 ; 206466


89/3548

AUT: Zielniok Marian ks.
TYT: Betlejemu dar miłości / ks. Marian Zielniok.
NR WYD: [Wyd. 2 poszerz.]
WYD: Kraków : Pol. Tow. Teologiczne, Unum, 1996
OBJ: 54,[2] s., rys., 14 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87022-06-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 189267 ; 192677


90/3548

AUT: Zwoliński Andrzej ks.
TYT: Bajki nie bajki / Andrzej Zwoliński.
NR WYD: Wyd. 3.
WYD: Kraków : Polskie Tow. Teologiczne Wydaw. Unum, [ok. 1995]
OBJ: 140 s., rys., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87022-00-4
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Bajka i baśń polska * 20 w. *
SYGNATURA: 189276


91/3548

AUT: Twardowski Kasper
TYT: Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych / Kasper Twardowski, wyd. Krzysztof Mrowcewicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria", 1995
OBJ: 92,[1] s., rys., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich / Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria" ; t. 2)
DOD: Komentarze, słownik wyrazów archaicznych.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85605-64-9
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 17 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 206519


92/3548

AUT: Kobielus Stanisław SAC
TYT: Uciekające krajobrazy / Stanisław Kobielus.
WYD: Kraków : Tyniec Wydaw. Benedyktynów, 1997
OBJ: 116 s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85433-79-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 206638


93/3548

AUT: Worbs Marcin
TYT: "Und meine Seele spannte weit ihre Flugel aus": ein religioses Portrat von Joseph von Eichendorff / Marcin Worbs.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 1996
OBJ: 123 s., [1] k. ryc. kolor., nuty, 21 cm,
SERIA: (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; 10)
DOD: Zeittafel, Anh., Literaturverz., streszcz.
JĘZ: ger
ISBN: 83-86865-20-2
Hasło przedm.: Eichendorff Joseph von. *
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Śląsk * religia * 19 w. *
SYGNATURA: 206859


94/3548

AUT: Urbański, Piotr
TYT: Natura i łaska w poezji polskiego baroku: okres potrydencki: studia o tekstach / Piotr Urbański.
WYD: Kielce : Szumacher, 1996
OBJ: 148,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind., summ.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86168-07-2
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 207062


95/3548

AUT: Gutowski Wojciech
TYT: Wśród szyfrów transcendencji: szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku / Wojciech Gutowski.
WYD: Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1994
OBJ: 204 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy / Uniw. Mikołaja Kopernika)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0536-7
Hasło przedm.: Sacrum * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura katolicka polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 207153 ; 209939


96/3548

AUT: Włodarski Maciej
TYT: Barokowa poezja epicedialna: analizy / Maciej Włodarski.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. "Universitas", 1993
OBJ: 254 s., rys., 21 cm,
SERIA: (Select ; 1993)
DOD: Lit., aneks, Zsfassung.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-7052-140-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
Hasło przedm.: Naborowski Daniel. *
Hasło przedm.: Twardowski Samuel. *
Hasło przedm.: Szemiot Stanisław Samuel. *
SYGNATURA: 207170


97/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Wiersze / Jan Twardowski, wyb. i posł. Waldemar Smaszcz.
NR WYD: Wyd. [5] nowe, uzup.
WYD: Białystok : "Łuk", "Rhema", 1996
OBJ: 476,[1] s., fot., 21 cm,
SERIA: (Poezja Polska)
DOD: [Ind.] - alf. spis wierszy.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85183-36-1 (oprawa broszurowa)
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 207175


98/3548

AUT: Chrzanowski Marek FDP
TYT: Niebo i chleb powszedni / ks. Marek Chrzanowski FDP.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1997
OBJ: 111,[1] s., fot., 18 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-45-7
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w.
SYGNATURA: 189355


99/3548

AUT: Ludwig Walther
TYT: Der ||Ritt des Dichters auf dem Pegasus und der Kus der Muse - zwei neuzeitliche Mythologeme / Walther Ludwig.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996
OBJ: 57 s., 24 cm,
SERIA: (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen ; 1)
PODSERIA: (Philologisch-Historische Klasse Jahrgang 1996: Nr. 3)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Poezja * zagadnienia. *
SYGNATURA: 207429


100/3548

AUT: Lienhard Siegfried
TYT: Text-Bild-Modelle der klassischen indischen Dichtung / Siegfried Lienhard.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996
OBJ: 28 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen ; 1)
PODSERIA: (Philologisch-Historische Klasse Jahrgang 1996: Nr. 2)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Poezja indyjska * zagadnienia. *
SYGNATURA: 207432


101/3548

AUT: Ślękowa, Ludwika
TYT: Muza domowa: okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku / Ludwika Ślękowa
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1991
OBJ: 175 s., fot., rys., 19 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 810)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-0500-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Renesans * literatura polska. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 189374


102/3548

AUT: Łukaszuk- Piekara Małgorzata
TYT: "niby ja". O poezji Białoszewskiego / Małgorzata Łukaszuk-Piekara.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997
OBJ: 198,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0505-5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Białoszewski Miron. *
SYGNATURA: 207585


103/3548

AUT: Pfeiffer Bogusław
TYT: Alegoria między pochwałą a naganą: twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635) / Bogusław Pfeiffer.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1995
OBJ: 325,[3] s., il., 21 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 1740)
DOD: Bibliogr., summ., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1408-3
Hasło przedm.: Alegoria * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Jurkowski Jan. *
SYGNATURA: 207709


104/3548

AUT: Gajsler- Radwańska Ludmiła
TYT: Wiersze / Ludmiła Gajsler-Radwańska, poezje Ludmiły wybr. i opatrzył wstępem: Jan Ziemowit Radwański.
WYD: Kraków : Warszawa : Barbara Radwańska-Latała [et al.], 1997
OBJ: 81 s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-907359-0-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 208522


105/3548

AUT: Grochowski Stanisław ks.
TYT: Wirydarz abo kwiatki rymów duchownych o Dziecięciu Panu Jezusie / Stanisław Grochowski, wyd. Justyna Dąbkowska.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria", 1997
OBJ: 125 s., rys., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich ; t. 8)
DOD: Lit., słownik wyrazów archaicznych, aneks.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-85605-98-3
Hasło przedm.: Dziecię Jezus. *
Hasło przedm.: Grochowski Stanisław, ks. * "Wirydarz". *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 17 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 208542


106/3548

AUT: Przebieracz Edward
TYT: Mini-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych / Edward Przebieracz. T. 2.
WYD: Gliwice : Łamigłówek Religijny, 1998
OBJ: 124 s., fot., 21 cm,
DOD: Aneks do wyd. 1.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901615-4-0
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * biografie * 20 w. * słowniki.
SYGNATURA: Czytelnia: 88476


107/3548

AUT: Seweryn Dariusz
TYT: "...jak tam zaszedłeś": Mickiewicz w szkole klasycznej / Dariusz Seeryn, Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997
OBJ: 143,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0423-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 208710


108/3548

TYT: Rzucam Ci róże wonne...: Różaniec w poezji polskiej / [wyboru dokonała: Ewa Hanter].
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1997
OBJ: 28,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-65-1
Hasło przedm.: Różaniec * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 93426


109/3548

TYT: Ściga cię moje serce: wybór wierszy współczesnych poetów ludowych ku czci Matki Boskiej / oprac. i wprow. Krystyna Widerman.
WYD: Niepokalanów : Wydaw. OO. Franciszkanów, 1996
OBJ: 194 s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86412-63-1
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: 93428


110/3548

TYT: Wschód i Zachód w Hołdzie Matce Bożej: antologia poetów zagranicznych / wybór i tł. Władysław Pelc.
WYD: Niepokalanów : Wydaw. OO. Franciszkanów, 1997
OBJ: 120 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86412-62-3
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura. *
Hasło przedm.: Poezja religijna * antologia. *
SYGNATURA: 93427


111/3548

AUT: Zwoliński Andrzej ks.
TYT: W litanijnym śpiewie / ks. Andrzej Zwoliński.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1998
OBJ: 158,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86851-61-9
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * kult. *
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 189638


112/3548

AUT: Scarpati Claudio
TYT: Sulla cultura di Montale: tre conversazioni / Claudio Scarpati.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1997
OBJ: 101 s., 19 cm,
SERIA: (Lectures ; 10)
DOD: Lit.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-3986-X
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Montale Eugenio. *
SYGNATURA: 189643 ; 190047


113/3548

AUT: Heronda
TYT: Mimiambi (I-IV) / Eronda, a cura di Lamberto Di Gregorio.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1997
OBJ: XLII,309 s., 24 cm,
SERIA: (Biblioteca di aevum antiquum / Istituto di Filologia Classica e Papirologia ; 9)
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: ita gre
ISBN: 88-343-1741-6
Hasło przedm.: Poezja grecka * 3 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 209033


114/3548

AUT: Ghidini Maria Candida
TYT: Il cerchio incantato del linguaggio: moderno e antimoderno nel simbolismo di Vjaceslav Ivanov / Maria Candida Ghidini.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1997
OBJ: XV,273 s., 22 cm,
SERIA: (Scienze Filologiche e Letteratura ; 58)
PODSERIA: (Biblioteca del Dipartimento di Lingue e di Letterature straniere vol. 11)
DOD: Nota bio-bibliogr., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-0458-6
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Symbole * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Iwanow Wiaczesław Iwanowicz. *
SYGNATURA: 209042


115/3548

AUT: Misiniec Stefan ks.
TYT: Ślady na niebie: duchowa droga Jerzego Lieberta / ks. Stefan Misiniec.
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 1997
OBJ: 238,[1] s., [24] s. fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85903-61-5
Hasło przedm.: Liebert Jerzy. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Religia * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 20 w. *
SYGNATURA: 209185


116/3548

AUT: Nędza-Kubiniec, Stanisław
TYT: Wiersze i poematy / Stanisław Nędza-Kubiniec.
WYD: [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1983]
OBJ: 384, [4] s., 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 262783


117/3548

AUT: Linkner Tadeusz
TYT: W misji słowa: Twardowski, Pasierb, Damrot, Św. Wojciech: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994-1998 / Tadeusz Linkner.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1998
OBJ: 371,[4] s., fot., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-16-8
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Pasierb Janusz Stanisław, ks. *
Hasło przedm.: Damrot Konstanty, ks. *
Hasło przedm.: Wojciech, bp, św. * literatura polska. *
SYGNATURA: 209502


118/3548

AUT: Sulikowski Andrzej
TYT: Na początku był wiersz, czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski.
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 136,[3] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-816-2
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
SYGNATURA: 209515


119/3548

TYT: Brewiarz i lutnia: antologia poezji kapłańskiej / zebr. ks. Zdzisław J. Peszkowski, słowo wstępne Marek Skwarnicki.
WYD: Orchard Lake : London : Polonijne Zakł. Nauk. Seminarium Pol. w Orchard Lake, Katolicki Ośrodek Wydaw. "Veritas", 1985
OBJ: 258 s., fot., 18 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 0 901215 73 2
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: 185235 ; 189786


120/3548

AUT: Smaszcz Waldemar
TYT: Słowo poetyckie Karola Wojtyły / Waldemar Smaszcz.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1998
OBJ: 167,[3] s., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1252-8
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * twórczość. *
SYGNATURA: 189824 ; 190164


121/3548

AUT: Hanusiewicz Mirosława
TYT: Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku / Mirosława Hanusiewicz, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 408 s., 20 cm,
UW: Rozprawa hab.
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0575-6
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * tematyka * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 209856


122/3548

AUT: Stępniewska Alicja
TYT: Mickiewicz w kręgu Homera: struktura epicka "Pana Tadeusza" / Alicja Stępniewska, Wydz. Nauk Społecznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 199,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0792-9
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 209863


123/3548

AUT: Abramowska Janina
TYT: Powtórzenia i wybory: studia z tematologii i poetyki historycznej / Janina Abramowska.
WYD: Poznań : "Rebis", 1995
OBJ: 399,[1] s., 19 cm,
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-290-3
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka. *
Hasło przedm.: Poetyka. *
SYGNATURA: Archiwalny: 189896


124/3548

AUT: Kantor Maria
TYT: Struktury dośrodkowe i odśrodkowe w poezji biblijnej (Ps 120-134) / Maria Kantor.
WYD: Kraków : [nakł. autora], 1998
OBJ: 131 s., 29 cm,
UW: Rozprawa doktorska w pełnym tytule brzmiąca: "Struktury dośrodkowe i odśrodkowe w poezji biblijnej na przykładzie psalmów pielgrzymów (Ps 120-134)", pisana na seminarium hermeneutyki biblinej i judaistyki pod kier. ks.doc.dr hab. Jerzego Chmiela na Wydz. Teologicznym PAT w Krakowie.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol heb
Hasło przedm.: Poezja żydowska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Vetus Testamentum" * "Liber Psalmorum". *
SYGNATURA: 122191


125/3548

AUT: Jan Paweł (papież ;
TYT: Poezje i dramaty / Karol Wojtyła, wyb. i układ z upoważnienia aut. Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Kraków : Znak, 1986
OBJ: 415,[4] s., [1] k. tabl., fot., 19 cm,
DOD: Nota wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-075-7
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 20 w. *
SYGNATURA: 185953


126/3548

AUT: Jastrun Mieczysław
TYT: Z innego świata światło / Miezysław Jastrun, [przedm. ks. Janusz St. Pasierb].
WYD: Poznań : "W drodze", 1987
OBJ: 269,[2] s., 19 cm,
DOD: [Ind.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-85008-31-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 185763


127/3548

AUT: Wit- Wyrostkiewicz Bogusław
TYT: Rozmowy z Dawidem / Bogusław Wit.
WYD: Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1986
OBJ: 72 s., rys., 20 cm,
DOD: Nota biogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 185587 ; 185765


128/3548

TYT: Spalony raj: antologia młodej poezji religijnej / wybór, przedm. i oprac. ks. Jan Sochoń.
WYD: Warszawa : Wydaw. Archidiec. Warszawskiej, 1986
OBJ: 311,[1] s., rys., 20 cm,
DOD: Źródła tekstów, wiersze pominięte, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85015-08-6
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: 185772


129/3548

AUT: Zientara- Malewska Maria
TYT: Miłość prostego serca: wiersze religijne / Maria Zientara-Malewska, wybr. i posł. opatrz. ks. Jacek Jezierski.
WYD: Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diec., 1985
OBJ: 127,[1] s., rys., fot., nuty, 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 185876 ; 185877 ; 193836


130/3548

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Poezje wybrane / Karol Wojtyła, wst. Tadeusz Nowak ; wyb. Tadeusz Mocarski.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1987
OBJ: 112,[2] s., 17 cm,
UW: [Tekst oparto na wyd. 1 z 1983 r. w serii "Biblioteka Poetów"].
JĘZ: pol
ISBN: 83-2055080-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 186100 ; 186101


131/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Świadectwo poezji: sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1987
OBJ: 122,[4] s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-01261-9
Hasło przedm.: Poezja * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 186104


132/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: "Jestem bo Jesteś" / z ks. Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1999
OBJ: 152 s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-02942-6
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. * publicystyka.
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 189966


133/3548

AUT: Jan Paweł II papież, Bujak Adam
TYT: Renesansowy psałterz (księga słowiańska) / Karol Wojtyła, Adam Bujak, wiersze oprac. z upoważnienia aut. Marek Skwarnicki ; scenariusz i red. Leszek Sosnowski ; projekt graf. Ewa Tarnawska.
WYD: Kraków : "Biały Kruk", 1999
OBJ: 117,[3] s., fot., 29 cm,
SERIA: (Poezje Słowem i Światłem Pisane)
JĘZ: pol
ISBN: 83-907760-7-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
SYGNATURA: 122223


134/3548

TYT: Bracia ochotni sławić imię Chrysta... czyli garść okruchów ze skarbca hiszpańskiej poezji nabożnej / wybr., przeł. i krótkim wstępem opatrzył Andrzej Nowak .
WYD: Kraków : Oficyna Literacka, 1997
OBJ: 67,[4] s., fot., 20 cm,
JĘZ: pol (oryg. spa)
ISBN: 83-7124-080-5
Hasło przedm.: Poezja religijna hiszpańska. *
SYGNATURA: 210632


135/3548

AUT: Vasoli Cesare
TYT: Myśl Dantego: cztery studia / Cesare Vasoli, przeł. Piotr Salwa.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1998
OBJ: 139 s., 21 cm,
SERIA: (Renesans i Reformacja : Studia z Historii Filozofii i Idei / Inst. Filozofii i Socjologii PAN, ISSN 0860-1445 ; T. 18)
UW: Tyt. oryg.: Otto saggi per Dante.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-87632-11-2
Hasło przedm.: Filozofia chrześcijańska * historia * 13-14 w. *
Hasło przedm.: Teologia chrześcijańska * historia * 13-14 w. *
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 13-14 w. *
Hasło przedm.: Dante Alighieri. *
SYGNATURA: 210889


136/3548

AUT: Tarditi Giovanni
TYT: Studi di poesia greca e latina / Giovanni Tarditi, a cura di L. Belloni, G. Milanese, A. Porro.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 1998
OBJ: X,273 s., 24 cm,
SERIA: (Biblioteca di aevum antiquum / Istituto di Filologia Classica e di Papirologia ; 11)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ita gre
ISBN: 88-343-1743-2
Hasło przedm.: Poezja grecka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Poezja łacińska * zagadnienia. *
SYGNATURA: 210926


137/3548

AUT: Kuczera- Chachulska Bernadetta
TYT: "Czas siły - zupełnej": o kategorii wysiłku w poezji Norwida / Bernadetta Kuczera-Chachulska, Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1998
OBJ: 111,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0696-5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 210823


138/3548

AUT: Świegocki, Kazimierz
TYT: Norwid i poeci Powstania Warszawskiego / Kazimierz Świegocki.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 2007
OBJ: 244 s., 24 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
Hasło przedm.: Powstanie 1944 r. warszawskie * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 260516


139/3548

AUT: Blake William
TYT: Wieczna Ewangelia: wybór pism / William Blake, wybór i oprac.: Michał Fostowicz ; [przetł. z ang. Zygmunt Krukowski, M. Fostowicz]
WYD: Wrocław : Pracownia "Borgis", 1998
OBJ: 132,[2] s., il., 21 cm,
DOD: Glosariusz
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-87129-45-3
Hasło przedm.: Religia. *
Hasło przedm.: Sztuka. *
Hasło przedm.: Poezja religijna angielska * 18-19 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie angielskie * 18-19 w. *
SYGNATURA: 210997


140/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Traktat moralny. Traktat poetycki / Czesław Miłosz, przyp. sporządził Aleksander Fiut.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1998
OBJ: 103,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Lekcja Literatury)
UW: [Na s. tyt. i okł. : Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem, Aleksandrem Fiutem i Andrzejem Franaszkiem].
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-02835-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Miłosz Czesław. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211118


141/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Jakiegoż to gościa mieliśmy: o Annie Świrszczyńskiej / Czesław Miłosz.
WYD: Kraków : Znak, 1996
OBJ: 106,[3] s., [12] s. tabl., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-492-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Świrszczyńska Anna. *
SYGNATURA: 211121


142/3548

AUT: Zarębianka Zofia
TYT: Zakorzenienia Anny Kamieńskiej / Zofia Zarębianka.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |Universitas, 1997
OBJ: 176,[2] s., 20 cm,
DOD: Uzup. bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-933-X
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kamieńska Anna. *
SYGNATURA: 211148


143/3548

AUT: Chojnacki Hieronim
TYT: Polska "poezja północy": Maria, Irydion, Lilla Weneda / Hieronim Chojnacki.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1998
OBJ: 202 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-803-0
Hasło przedm.: Malczewski Antoni * "Maria". *
Hasło przedm.: Krasiński Zygmunt * "Irydion". *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * "Lilla Weneda". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 211153


144/3548

TYT: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego: materiały międzynarodowej sesji naukowej, Olsztyn 22-23 listopada 1995 roku / pod red. nauk. Mariana Śliwińskiego.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997
OBJ: 211 s., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, 0860-7273 ; nr 123)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87315-19-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 211177


145/3548

TYT: Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy / pod red. Gustawa Ostasza.
NR WYD: Wyd. 2 poszerz. i uzup.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
OBJ: 276,[1] s., 24 cm, err.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87288-87-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Baczyński Krzysztof Kamil. *
SYGNATURA: 211180


146/3548

TYT: Z ducha Tassa: księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595) / pod red. Renardy Ocieczek przy współudziale Bożeny Mazurkowej.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1998
OBJ: 351,[5] s., fot., rys., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1690) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind., sum., riass.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0777-6
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 16 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Tasso Torquato * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja * recepcja * Polska * 16-19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 211185


147/3548

AUT: Stępień Paweł
TYT: Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci: Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn / Paweł Stępień.
WYD: Warszawa : "DiG", 1996
OBJ: [2],168,[1] s., rys., 23 cm,
SERIA: (Res Humanae - Studia, ISSN 1426-5931 ; 2)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85490-75-2
Hasło przedm.: Śmierć * literatura polska. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Morsztyn Hieronim. *
Hasło przedm.: Zimorowic Szymon. *
Hasło przedm.: Morsztyn Jan Andrzej. *
SYGNATURA: 211187


148/3548

AUT: Karwala Marek
TYT: Metafizyka oczywistości: (o poezji ks. Jana Twardowskiego) / Marek Karwala.
WYD: Kraków : "Impuls", 1996
OBJ: 164 s., rys., 23 cm,
DOD: Bibliogr., słowniczek trudniejszych terminów, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86994-17-7
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
SYGNATURA: 211191


149/3548

AUT: Tarnowska Beata
TYT: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza / Beata Tarnowska.
WYD: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996
OBJ: 172,XL s., fot., mapy, 23 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 105)
DOD: Bibliogr., ind., sum., sod.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85513-90-6
Hasło przedm.: Krajobraz * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Miłosz Czesław. *
SYGNATURA: 211202


150/3548

AUT: Weintraub Wiktor
TYT: Mickiewicz - mistyczny polityk i inne studia o poecie / Wiktor Weintraub, wybr. i oprac. Zofia Stefanowska.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Literackich, 1998
OBJ: 250,[2] s., 24 cm,
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87456-13-6
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 211221


151/3548

TYT: To, co Boskie, to, co ludzkie: materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" / pod red. Rafaela Pyzałki.
WYD: Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996
OBJ: 112,[1] s., 20 cm,
UW: [Materiały z sesji, Wrocław, listopad 1994 r.]
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7091-035-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 190149


152/3548

TYT: Coś własnego: wiersze poetów z "Hybryd" (Maciej Zenon Bordowicz...) / wybór, wstęp i posł. Krzysztof Gąsiorowski.
WYD: Kielce : "Ston 2", 2002
OBJ: 155, [1] s., il., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 20-21 w. *
SYGNATURA: 260058


153/3548

AUT: Nyczaj, Stanisław
TYT: Płonący wodospad / Stanisław Nyczaj, posł. Stefan Melkowski.
WYD: Kielce : "Ston 2", 2003
OBJ: 155, [1] s., il. (w tym kolor.), 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 198358


154/3548

AUT: Pater Walter Horatio
TYT: Renesans: rozważania o sztuce i poezji / Walter Pater, [przekł. Piotr Kopszak] ; [red. nauk.: Wiesław Juszczak].
WYD: Warszawa : Fundacja Aletheia, 1998
OBJ: 181,[1] s., fot., [16] s. fot. kolor., 23 cm,
UW: Podst. przekł.: The Renaissance: Studies in Art and Poetry
DOD: Lit., purpurowe pasaże Waltera Horatio Patera
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-8704527-6
Hasło przedm.: Sztuka * historia * Włochy * 14-16 w. *
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 14-16 w. *
Hasło przedm.: Renesans * sztuka * Włochy. *
SYGNATURA: 211314


155/3548

AUT: Zwierzyński Leszek
TYT: Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza / Leszek Zwierzyński.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1998
OBJ: 174,[1] s., 22 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1744) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0842-X
Hasło przedm.: Wyobraźnia * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 211362


156/3548

AUT: Lubaszewska Antonina
TYT: Życie - Śmierci doskonałość: młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości / Antonina Lubaszewska.
WYD: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1995
OBJ: 137 s., 24 cm,
SERIA: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniw. Jagielloński, ISSN 0239-782X ; nr 298)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-0888-8
Hasło przedm.: Śmierć * literatura polska. *
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Młoda Polska * literatura. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 19-20 w. *
SYGNATURA: 211445


157/3548

TYT: Septem Sidera: łaciński tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem na język polski i niemiecki / red. wyd. ks. Mirosław Mróz, Ireneusz Mikołajczyk, Joanna Dominiczak.
WYD: Toruń : Wyższe Seminarium Duchowne, 1999
OBJ: 88 s., rys., 23 cm,
UW: Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany.
DOD: Lit., pierwsza dedykacja Prof. Jana Brożka, kalendarium życia Mikołaja Kopernika, sum., Zsfassung
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-87036-05-6
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Kopernik Mikołaj. *
SYGNATURA: 211495


158/3548

AUT: Mokry Włodzimierz
TYT: Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz / Włodzimierz Mokry.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1996
OBJ: 211 s., [6] k. tabl., faks., portr., 21 cm,
SERIA: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniw. Jagielloński, ISSN 0239-782X ; nr 314)
DOD: Lit., skorowidz
JĘZ: pol
ISBN: 83-233-0975-2
Hasło przedm.: Poezja ukraińska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Filozofia * historia * Ukraina * 19 w. *
Hasło przedm.: Romantyzm * literatura ukraińska. *
Hasło przedm.: Szewczenko Taras. *
Hasło przedm.: Kostomarow Mykoła. *
Hasło przedm.: Szaszkiewicz Markijan. *
SYGNATURA: 211545


159/3548

AUT: Szymak- Reiferowa Jadwiga
TYT: Czytając Brodskiego / Jadwiga Szymak-Reiferowa.
WYD: Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998
OBJ: 246,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Varia / Uniw. Jagielloński, ISSN 0239-7900 ; 390
DOD: Lit., bibliogr. dzieł J. Brodskiego w jęz. ros. i pol., ind.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-233-1147-1
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Brodski Iosif. *
SYGNATURA: 211585


160/3548

AUT: Wat Aleksander
TYT: Poezje / Aleksander Wat, oprac. tekstu Anna Micińska i Jan Zieliński ; posł. opatrzył Jan Zieliński.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1997
OBJ: 492 s., 21 cm,
SERIA: Wat Aleksander - Pisma zebrane ; 1
TYT. CAŁOŚCI: Pisma zebrane / Aleksander Wat. 1
DOD: Lit., nota wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-02541-983-07-02542-7 (t. 1)
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211645


161/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Wybór wierszy i przekładów / Stanisław Barańczak.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1997
OBJ: 646,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
UW: Tekst częśc. tł. z różnych jęz. oraz częśc. równol. pol., ang.
DOD: Alf. spis tyt., incipitów wierszy i przekł.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-06-02597-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja * 13-20 w. *
SYGNATURA: 211670


162/3548

AUT: Szymborska Wisława
TYT: Widok z ziarnkiem piasku / Wisława Szymborska.
NR WYD: Wyd. 1 - dodr.
WYD: Poznań : "a5", 1997
OBJ: 186,[3] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; T. 25)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-28-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211675


163/3548

AUT: Balbus Stanisław
TYT: Świat ze wszystkich stron świata: o Wisławie Szymborskiej / Stanisław Balbus.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1997
OBJ: 249,[3] s., 21 cm,
UW: Teksty wierszy W. Szymborskiej oparto na wyd.: W. Szymborska - "Wybór wierszy" W-wa PIW 1979; "Ludzie na moście" - SW "Czytelnik" 1988; "Koniec i początek" - Poznań "a5" 1996.
DOD: Aneks: Wisława Szymborska - Dwadzieścia jeden wierszy ; bibliogr., bibliogr. prac o W. Szymborskiej.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-02672-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211685


164/3548

TYT: Nasze wigilie. 3 / [aut. Stanisław Bożek et al.]
WYD: Kielce : "Ston 2", 2006
OBJ: 86, [2] s., 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Boże Narodzenie * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 21 w. *
SYGNATURA: 260054


165/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Vade-mecum / Cyprian Norwid, oprac. Józef Fert.
NR WYD: Wyd. 2 zm.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1999
OBJ: CXLII,[2],190 s., faks., 1 portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 271)
DOD: Bibliogr., aneks.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04444-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 190251 ; 190252


166/3548

TYT: Polska poezja świecka XV wieku / oprac. Maciej Włodarski.
NR WYD: Wyd. 4 zm.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1998
OBJ: CXVIII,148 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 60)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04378-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 15 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 15 w. *
SYGNATURA: 190253


167/3548

AUT: Morsztyn Jan Andrzej
TYT: Wybór poezji / Jan Andrzej Morsztyn (Morstin), oprac. Wiktor Weintraub ; bibliogr. uzup. Aleksandra Oszczęda.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1998
OBJ: XCII,258 s., 1 faks., 1 portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; Nr 257), ISSN 0208-4104
DOD: Bibliogr., tabl. geneal., alf. wykaz tyt. i niektórych incipitów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04402-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Morsztyn Jan Andrzej. *
SYGNATURA: 190254


168/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Beniowski: poema / Juliusz Słowacki, oprac. Alina Kowalczykowa.
NR WYD: Wyd. 4 zm.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1999
OBJ: LXXI,373 s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; Nr 13/14), ISSN 0208-4104
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04247-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * "Beniowski". *
SYGNATURA: 190257 ; 191484 ; 195227


169/3548

AUT: Tomalak Irena
TYT: Drugi brzeg: wiersze wojenne i więzienne / Irena Tomalak [ps. "Soldau", "Słowik", "Maria"], [wiersze zebr. i przygot. do dr.: Barbara Otwinowska i Anna Krystyna Tomalak-Reszuto].
WYD: Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1994
OBJ: 210 s., [1] k. portr., rys., fot., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu. Dział Wojskowej Służby Kobiet ; t. 7)
DOD: Biogr. I. Tomalak.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901006-4-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 211799


170/3548

AUT: Krajski Stanisław
TYT: "Pan Tadeusz" na nowo odczytany / Stanisław Krajski.
WYD: Warszawa : Agencja SGK, 1999
OBJ: 114 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., kalendarium
JĘZ: pol
ISBN: 83-907721-6-7
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 211937 ; 217769


171/3548

AUT: Nerses Snorhali katolikos ormiański
TYT: Jezus, Syn jedyny Ojca / Nerses Snorhali, wstęp, [tł.] i oprac. ks. Marek Starowieyski.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM - Księża Jezuici, 1998
OBJ: 222 s., 16 cm,
SERIA: (Ojcowie Żywi ; 14)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. arm)
ISBN: 83-7097-431-7
Hasło przedm.: Jezus Chrystus. *
Hasło przedm.: Poezja religijna armeńska * 12 w. *
SYGNATURA: 190346


172/3548

AUT: Holderlin Friedrich
TYT: Poezje / Friedrich Holderlin, przeł. i oprac. Andrzej Lam.
WYD: Warszawa : "ELIPSA", 1998
OBJ: XXII,234,[1] s., il., 23 cm,
DOD: Aneks.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-7151-281-3
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 18-19 w. *
SYGNATURA: 212108


173/3548

AUT: Trznadel Jacek
TYT: Nad Leśmianem: wiersze i analizy / Jacek Trznadel.
WYD: Kraków : "ARCANA", 1999
OBJ: 155 s., 21 cm,
SERIA: (Arkana Literatury)
DOD: Bibliogr., krótkie kalendarium leśmianowskie.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86225-38-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 212111


174/3548

AUT: Grabowski Stanisław
TYT: Ksiądz Jan Twardowski: szkic o poecie / Stanisław Grabowski.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1999
OBJ: 197 s., 21 cm,
DOD: Książki ks. J. Twardowskiego, nagrody i wyróżnienia, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-205-4563-3
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 212112


175/3548

AUT: Przybylski Ryszard
TYT: Rozhukany koń: esej o myśleniu Juliusza Słowackiego / Ryszard Przybylski.
NR WYD: Wyd. 1 w tej edycji.
WYD: Warszawa : "Sic!", 1999
OBJ: 215 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86056-62-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 212124


176/3548

AUT: Franaszek Andrzej
TYT: Ciemne źródło: (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek.
WYD: Londyn : "Puls", 1998
OBJ: 246,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Proza i Eseistyka ; 121)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 1 85917 076 5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Herbert Zbigniew. *
SYGNATURA: 212145


177/3548

AUT: Wierzyński Kazimierz
TYT: Poezje zebrane / Kazimierz Wierzyński, zebr. i posłowiem opatrzył Waldemar Smaszcz.
WYD: Białystok : "Łuk", 1994
OBJ: 21 cm,
TOM: T. 1.:
JĘZ: pol
ISBN: 83-85183-58-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 212159


178/3548

AUT: Wierzyński Kazimierz
TYT: Poezje zebrane / Kazimierz Wierzyński, zebr. i posłowiem opatrzył Waldemar Smaszcz.
WYD: Białystok : "Łuk", 1994
OBJ: 21 cm,
TOM: T. 2.:
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85183-58-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 212159


179/3548

TYT: O poezji Karola Wojtyły / [aut.:] Elżbieta Feliksiak [et al.].
WYD: Białystok : Filia Uniw. Warszawskiego, Wydz. Humanistyczny, 1991
OBJ: 130 s., 1 k. fot., 21 cm,
UW: Mat. z Sesji Nauk. z okazji pobytu Ojca Św. w Białymstoku w dn. 5 VI 1991 r., zorg. 1 VI 1991 r. przez Wydz. Humanistyczny Filii Uniw. Warszawskiego, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, Oddz. Białostocki.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-00-03532-X
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież * twórczość * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 212161


180/3548

AUT: Miciński Tadeusz Teodor
TYT: Wybór poezji / Tadeusz Miciński, wstęp i oprac. Wojciech Gutowski.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 1999
OBJ: 317,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Polska)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. spa)
ISBN: 83-7052-828-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Miciński Tadeusz. *
SYGNATURA: 212162


181/3548

AUT: Zarzycki Wacław
TYT: Biskup Adam Naruszewicz, luminarz polskiego Oświecenia / Wacław Zarzycki, Katolicki Uniw. Lubelski.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 159 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0786-4
Hasło przedm.: Naruszewicz Adam, bp. *
Hasło przedm.: Biskupi * biografie * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Oświecenie * Polska. *
SYGNATURA: 212176


182/3548

AUT: Borowski Jarosław
TYT: "|Między bluźniercą a wyznawcą": doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata / Jarosław Borowski.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1998
OBJ: 248,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Literatura Współczesna - Pisarze i Problemy / Tow. Nauk. KUL, Katedra Pol. Literatury Współczesnej KUL ; 4)
DOD: Lit., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-19-2
Hasło przedm.: Sacrum * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Wat Aleksander. *
SYGNATURA: 212181


183/3548

AUT: Halkiewicz- Sojak Grażyna
TYT: Wobec tajemnicy i prawdy: o Norwidowskich obrazach "całości" / Grażyna Halkiewicz-Sojak.
WYD: Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1998
OBJ: 226 s., 1 k. fot., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-231-0905-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 212267


184/3548

AUT: Pisarzowski Adam Jacek
TYT: Poezje / Adam Jacek Pisarzowski, wstępem opatrzyli i wyd. Janusz S. Gruchała i Wacław Urban.
WYD: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1998
OBJ: 80,[1] s., [4] s. faks., 24 cm,
SERIA: (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, ISSN 1425-851X ; t. 8)
DOD: Lit., alfabetyczny spis incipitów
JĘZ: pol
ISBN: 83-7188-255-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Pisarzowski Adam Jacek. *
SYGNATURA: 212312


185/3548

AUT: Borowy Wacław
TYT: O poezji Mickiewicza / Wacław Borowy, [przedm. Konrad Górski].
NR WYD: Wyd. 2 uzup.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1999
OBJ: XLVI,632,[2] s., 1 k. fot., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 170)
UW: Wyd. 1 do dr. przygot. Czesław Zgorzelski przy współpr. Wiesława Grabowskiego i Andrzeja Paluchowskiego
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-15-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: Archiwalny: 212331


186/3548

AUT: Jeż Mateusz ks.
TYT: Wiersze misyjne / ks. Mateusz Jeż.
WYD: Kraków : Sodalicja św. Piotra Klawera, 1926
OBJ: 140,[1] s., rys., fot., 16 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 92941 ; TYLKO NA MIEJSCU: 182029


187/3548

AUT: Majda Jan
TYT: Świat poetycki Wisławy Szymborskiej / Jan Majda.
WYD: Kraków : "Impuls" & "Text", 1996
OBJ: 59,[1] s., fot., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86994-31-283-86050-27-6
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
SYGNATURA: 212521 ; 213551


188/3548

AUT: Hanak Patrycja
TYT: Fragment krajobrazu: wiersze / Patrycja Hanak, [grafiki: Patrycja Hanak].
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1999
OBJ: 62 s., il. kolor., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7257-001-9
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190399


189/3548

TYT: L'imagination creatrice / actes mis en forme par Roselyne Chenu, avant-propos de Pierre Emmanuel.
WYD: 286,[1] s. : "A la |Baconniere, 1971
OBJ: 286,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Langages)
UW: Rencontre Internationale Organisee par la Fondation pour Une Entraide Intellectuelle Europeenne, Poigny-La-Foret, 9-13 octobre 1970.
DOD: Lit., liste des participants.
JĘZ: fre
Hasło przedm.: Wyobraźnia * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Twórczość * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 55926 ; 212567


190/3548

AUT: Dmochowski, Zygmunt
TYT: Wybór wierszy / Zygmunt Dmochowski, [posł. Józef Szczupał].
WYD: Kielce : "Ston 2", 2003
OBJ: 220, [2] s., 1 il. kolor., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 198363


191/3548

AUT: Eliot Thomas Stearns
TYT: Cocktail party / Thomas S. Eliot, przekł. Wiesław Juszczak.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1999
OBJ: 256,[1] s., 21 cm,
DOD: Nota bibliogr., wybr. bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7052-809-0
Hasło przedm.: Poezja angielska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 20 w. *
SYGNATURA: 212704


192/3548

AUT: Mokry Włodzimierz
TYT: Od Iłariona do Skoworody: antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w. / Włodzimierz Mokry.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1996
OBJ: 349 s., [4] k. tabl. kolor., [20] s. tabl., faks., fot., portr., rys., 21 cm,
UW: Tekst częśc. tł. z ukr.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ukr)
ISBN: 83-7052-422-2
Hasło przedm.: Poezja ukraińska * 11-18 w. *
Hasło przedm.: Poezja ukraińska * historia * 11-18 w. *
SYGNATURA: 212705


193/3548

TYT: Przestrzenie świadomości: studia z filozofii literatury / pod red. Andrzeja Falkiewicza, Leszka Nowaka.
WYD: Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 1996
OBJ: 231,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, ISSN 0137-9976 ; t. 3 (16))
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7150-103-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura * filozofia. *
Hasło przedm.: Filozofia * zagadnienia. *
SYGNATURA: 212746


194/3548

AUT: Fazan Jarosław
TYT: Ale Ja nie Bógkontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego / Jarosław Fazan, Inst. Filologii Pol. Uniw. Jagiellońskiego.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |Universitas, 1998
OBJ: 196,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-836-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Białoszewski Miron. *
SYGNATURA: 212751


195/3548

TYT: Kamień wiary / wyboru wierszy dokonali Ewa Odachowska-Zielińska, Andrzej Robert Zieliński, rys. i graf. wykonali Anna Mizeracka, Jacek Krzysztof Zieliński.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa/Struga : Kraków : Michalineum, 1987
OBJ: 160 s., fot., 16 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7019-008-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * ANTOLOGIA * 19-20 w. *
SYGNATURA: 190490


196/3548

AUT: Merton Thomas OCSO
TYT: Hagia Sofia: (poemat prozą) / Thomas Merton, przekł. i wprow. Maciej Bielawski.
WYD: Bydgoszcz : "Homini", 1997
OBJ: 37,[3] s., 20 cm,
UW: Przekł. wg: Emblemi di un'eta di violenza. - Tyt. oryg. ang.: [Hagia Sophia].
JĘZ: pol (oryg. eng)(oryg. ita)
ISBN: 83-907589-3-8
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 20 w. *
SYGNATURA: 190517 ; 190723 ; 213371


197/3548

AUT: Telemann Georg Philipp
TYT: Der ||fur die Sunde der Welt leidende und sterbende Jesus: Textdruck / Georg Philip Telemann, Passionsoratorium auf Worte von Barthold Heinrich Brockes, hrsg. u. mit einem Nachwort Carsten Lange.
WYD: Magdeburg : Zentrum fur Telemann-Pflege und -Forschung, 1990
OBJ: [52] s., 18 cm,
UW: [Repr.] Gedruckt bei Johannes Kollner. 1716
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Męka Jezusa Chrystusa. *
Hasło przedm.: Poezja religijna niemiecka * 18 w. *
SYGNATURA: 190560


198/3548

AUT: Błoński Jan
TYT: Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku / Jan Błoński.
NR WYD: Wyd. 2 uzup.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1996
OBJ: 272 s., sch., 22 cm, err.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-413-3
Hasło przedm.: Sęp-Szarzyński Mikołaj. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 212757


199/3548

TYT: Międzywojenna poezja polsko-żydowska: antologia / wybr., oprac., objaśn. i wst. opatrz. Eugenia Prokop-Janiec.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1996
OBJ: 507,[1] s., 21 cm,
DOD: Objaśn. niektórych terminów i zwrotów
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-236-X
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 212761


200/3548

AUT: Wojda Dorota
TYT: Milczenie słowa: o poezji Wisławy Szymborskiej / Dorota Wojda.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1996
OBJ: 136,[1] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-960-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
SYGNATURA: 212762


201/3548

AUT: Kasprowicz Jan
TYT: Wybór poezji / Jan Kasprowicz, wst. i oprac. Jan Józef Lipski.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1999
OBJ: 494,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Polska)
UW: Podst. przedr. tekstu jest wyd.: Jan Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. J. J. Lipski, wyd. 3 rozsz., Bibl. Nar., S. I, nr 120, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990
DOD: Bibliogr., alf. spis utworów
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-385-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kasprowicz Jan. *
SYGNATURA: 212766 ; 227632


202/3548

AUT: Bagłajewski Arkadiusz
TYT: Ostatni romantyk: twórczość liryczna Kornela Ujejskiego / Arkadiusz Bagłajewski.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1999
OBJ: 369 s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1317-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Romantyzm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Ujejski Kornel. *
SYGNATURA: 212786


203/3548

AUT: Misiewicz Janusz
TYT: Światoobraz poetycki / Janusz Misiewicz.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
OBJ: 71 s., [5] k. tabl., il., faks., fot., 24 cm,
SERIA: (Wykłady Otwarte UMCS ; 24)
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1111-5
Hasło przedm.: Poezja * historia * do 17 w. *
Hasło przedm.: Literatura * filozofia. *
SYGNATURA: 212842


204/3548

AUT: Pankowski Marian
TYT: Leśmian czyli bunt poety przeciw granicom / Marian Pankowski, z jęz. fr. przeł. Andrzej Krzewicki.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1999
OBJ: 222,[1] s., 24 cm,
UW: Tyt. oryg.: Leśmian : la revolte d'un poete contre les limites.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-227-1378-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 212845


205/3548

AUT: Skubalanka Teresa
TYT: Mickiewicz, Słowacki, Norwid: studia nad językiem i stylem / Teresa Skubalanka.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1997
OBJ: 245 s., 25 cm,
DOD: Bibliogr. (wybr. pozycje), spis prac opubl.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-0961-7
Hasło przedm.: Język polski * słownictwo * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 212847


206/3548

AUT: Gruszewska Ludmiła
TYT: Wizje i re-wizje w poezji Thomasa S. Eliota / Ludmiła Gruszewska.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1996
OBJ: 221 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-227-0838-6
Hasło przedm.: Poezja angielska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Eliot Thomas Stearns. *
SYGNATURA: 212849


207/3548

AUT: Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof
TYT: Historia, poezja, los: o nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego / Andrzej K. Waśkiewicz.
WYD: Kielce : "Ston 2", Towarzystwo Literacko-Kulturalne im. Mikołaja Reja, 2005
OBJ: 291, [1] s., il., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-21 w. * materiały pomocnicze.
SYGNATURA: 260047


208/3548

AUT: ks. Kowalczuk Zygmunt
TYT: Po tamtej stronie księżyca / ks. Zygmunt Kowalczuk.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 1999
OBJ: 79,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-682-4
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190567


209/3548

AUT: Gadamer Hans- Georg
TYT: Czy poeci umilkną? / Hans-Georg Gadamer, wybr. (wg pomysłu Artura Szlosarka) i oprac. Janusz Margański ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; przekł. przejrz. i wst. poprzedził Kazimierz Bartoszyński.
WYD: Bydgoszcz : "Homini", Studio F, 1998
OBJ: 180 s., 17 cm, [24] s. dod.: Wiersze poetów niemieckich w przekładach...
UW: Tyt. oryg.: Denken im Gedicht [et al.].
DOD: Lit., dod.: Wiersze poetów niem. w przekł. Jacka St. Burasa, Jakuba Ekiera, Feliska Przybylaka.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-909040-4-7
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 20 w. *
Hasło przedm.: Hermeneutyka * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Gadamer Hans-Georg. *
SYGNATURA: 190596 ; 190725


210/3548

AUT: Tarnogórska Maria
TYT: Poemat międzywojenny: studium z poetyki historycznej gatunku / Maria Tarnogórska.
WYD: Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997
OBJ: 324,[2] s., il., faks., fot., portr., 20 cm, err.
SERIA: (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Wykaz tekstów źródłowych, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7091-040-8
Hasło przedm.: Poetyka. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 190603


211/3548

AUT: Oszczęda Aleksandra
TYT: Poeta Wazów: studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego (1542-1612) / Aleksandra Oszczęda.
WYD: Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1999
OBJ: 202 s., faks., 20 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Drukarze Grochowskiego, bibliogr. druków S. Grochowskiego, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7091-052-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Grochowski Stanisław, ks. *
SYGNATURA: 190606


212/3548

AUT: Inglot Mieczysław
TYT: Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941 ; Ze Lwowa i o Lwowie: lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej, antologia utworów poetyckich w wyborze / Mieczysław Inglot.
WYD: Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995
OBJ: 415 s., faks., portr., fot., 19 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Bibliogr., sum., rez., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7091-021-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: Lwów * kultura * 1939-1945 r. *
Hasło przedm.: ZSRR a Polska * kultura * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 190608


213/3548

AUT: Zakrzewski Bogdan
TYT: Potomstwo "Pana Tadeusza": antologia / Bogdan Zakrzewski, [ryciny M. E. Andriollego].
WYD: Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998
OBJ: 234,[1] s., il., 20 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7091-056-4
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 190609


214/3548

AUT: Fast Piotr
TYT: Spotkania z Brodskim / Piotr Fast, [Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej].
WYD: Wrocław : "Wirydarz", 1996
OBJ: 158,[2] s., [1] k. tabl., portr., 20 cm,
UW: [Zawiera wybór wierszy Josifa Brodskiego w przekł. z jęz. z ros. P. Fasta].
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. rus)
ISBN: 83-7155-001-4
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 20 w. *
Hasło przedm.: Brodski Iosif. *
SYGNATURA: 190611


215/3548

AUT: Błoński Jan
TYT: Miłosz jak świat / Jan Błoński.
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 238,[2] s., 19 cm,
DOD: Nota bibliogr., ind., ind. utworów Cz. Miłosza.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-694-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Miłosz Czesław. *
SYGNATURA: 190625


216/3548

AUT: Zarzycka- Stańczak Krystyna
TYT: "Idem aliter": przybliżenia owidiańskie / Krystyna Zarzycka-Stańczak, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1999
OBJ: 187 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-228-0652-3
Hasło przedm.: Poezja łacińska * historia * 1 w. prz. Chr.-1 w. *
Hasło przedm.: Owidiusz. *
SYGNATURA: 213269


217/3548

TYT: "Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!": antologia poezji patriotyczno-wojennej lat 1918-1922 / zebr. i oprac.: Adam Roliński i Andrzej Romanowski.
WYD: Kraków : "Księg. Akademicka", 1994
OBJ: 200 s., nuty, 24 cm,
SERIA: (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789 ; Nr 9)
DOD: Noty o aut., ind., lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901154-4-1
Hasło przedm.: Pieśń wojskowa polska * antologia * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Pieśń patriotyczna polska * antologia * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 213448


218/3548

AUT: Dudek Jolanta
TYT: Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza / Jolanta Dudek.
WYD: Kraków : Księg. Akademicka, 1995
OBJ: 199,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789 ; nr 14)
DOD: Lit., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-901154-8-4
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Miłosz Czesław. *
SYGNATURA: 213450


219/3548

AUT: Bobrowski Antoni
TYT: Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskiego / Antoni Bobrowski.
WYD: Kraków : "Księg. Akademicka" Wydaw. Nauk., 1997
OBJ: 184,[3] s., 24 cm,
SERIA: (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789 ; Nr 41)
DOD: Bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-86575-53-0
Hasło przedm.: Mitologia * literatura łacińska. *
Hasło przedm.: Poezja łacińska * tematyka * 1 w. prz. Chr.-1 w. *
SYGNATURA: 213466


220/3548

AUT: Przybyła Zbigniew
TYT: Asnyk i Konopnicka: szkice historycznoliterackie / Zbigniew Przybyła.
WYD: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997
OBJ: 223 s., 1 fot., 24 cm,
SERIA: (Jubileusze Pozytywistów, ISSN 1428-3735 ; t. 2)
DOD: Nota bibliogr., ind., riass., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7098-205-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Asnyk Adam. *
Hasło przedm.: Konopnicka Maria. *
SYGNATURA: 213470


221/3548

AUT: Grochowiak Stanisław
TYT: Wiersze nieznane i rozproszone / Stanisław Grochowiak, wybr., wst. i koment. opatrz. Jacek Łukasiewicz.
WYD: Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996
OBJ: 463,[1] s., il., faks., portr., 24 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Komentarz [do wierszy].
JĘZ: pol
ISBN: 83-7091-037-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213473


222/3548

AUT: Poprawa Adam
TYT: Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999
OBJ: 139,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2115)
DOD: Bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1930-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Rymkiewicz Jarosław Marek. *
SYGNATURA: 213482


223/3548

AUT: Śnieżewski, Stanisław Antoni
TYT: Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej / Stanisław A. Śnieżewski.
WYD: Kraków : Księg. Akademicka, 1993
OBJ: 143,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789 ; nr 3)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-900882-2-3
Hasło przedm.: August Oktawian, cesarz Rzymu * literatura łacińska. *
Hasło przedm.: Poezja łacińska * tematyka * 1 w. prz. Chr.-1 w. *
Hasło przedm.: Rzym, państwo * historia * 1 w. prz. Chr.-1 w. *
SYGNATURA: 213493


224/3548

AUT: Maksimowicz Krystyna
TYT: Poezja polityczna a Sejm Czteroletni / Krystyna Maksimowicz.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2000
OBJ: 256,[2] s., il., faks., portr., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-888-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Sejm polski 1788-1792 r. *
SYGNATURA: 213668


225/3548

AUT: Kotarski Edmund
TYT: Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku / Edmund Kotarski.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1997
OBJ: 429,[3] s., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-753-0
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Gdańsk * piśmiennictwo. *
SYGNATURA: 213669


226/3548

AUT: Kotarska Jadwiga
TYT: Theatrum mundi: ze studiów nad poezją staropolską / Jadwiga Kotarska.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1998
OBJ: 265,[2] s., il., 21 cm,
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7017-794-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Metafory. *
Hasło przedm.: Symbole * literatura polska. *
SYGNATURA: 213670


227/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Piesek przydrożny / Czesław Miłosz.
NR WYD: Wyd. 1
WYD: Kraków : Znak, 1999
OBJ: 317,[2] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-726-X
Hasło przedm.: Miniatura literacka polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 213689


228/3548

AUT: Brodski Josif
TYT: Wiersze ostatnie / Josif Brodski, przeł.: Katarzyna Krzyżewska i Stanisław Barańczak.
WYD: Kraków : Znak, 1998
OBJ: 117,[1] s., 21 cm,
UW: Tyt. oryg.: So forth.
DOD: Nota edytorska.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7006-746-8
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 213765


229/3548

AUT: Głombiowska Zofia
TYT: Człowiek i świat w poezji starożytnych Greków i Rzymian / Zofia Głombiowska.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1994
OBJ: 155 s., 1 k. fot., 21 cm,
SERIA: (Rozprawy i Monografie / Uniw. Gdański)
DOD: Lit.
JĘZ: pol lat gre
ISBN: 83-7017-515-5
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * do 1 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Poezja łacińska * historia * do 1 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 213774


230/3548

AUT: Vaughan Henry
TYT: 33 wiersze / Henry Vaughan, wybór, przekł., wst. i oprac. Stanisław Barańczak.
WYD: Kraków : "Znak", 2000
OBJ: 143,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego ; T. 17)
UW: Na s. red. błędny ISBN
DOD: Nota bibliogr., objaśn. tł., alfabetyczny spis incipitów ang. i pol.
JĘZ: pol eng (oryg. eng)
ISBN: 83-7006-905-3
Hasło przedm.: Poezja religijna angielska * 17 w. *
SYGNATURA: 213799


231/3548

TYT: Rodzynki z migdałami: antologia poezji ludowej Żydów polskich / w przekł. Jerzego Ficowskiego.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1988
OBJ: 185,[2] s., rys., 19 cm,
JĘZ: pol (oryg. jew)
ISBN: 83-04-01817-09
Hasło przedm.: Poezja żydowska * antologia * Polska. *
SYGNATURA: 190697 ; 194403


232/3548

AUT: Mandel'stam Osip Emil'evic
TYT: Poezje / Osip Mandelsztam, wybr., oprac. i wst. opatrz. Ryszard Przybylski.
NR WYD: [Wyd. 2 zm. i rozsz.].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1997
OBJ: 356,[3] s., 17 cm,
DOD: Alf. spis utworów.
JĘZ: pol (oryg. rus)
ISBN: 83-06-02465-6
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 190704


233/3548

AUT: Zagajewski Adam
TYT: Późne święta / Adam Zagajewski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1998
OBJ: 287,[1] s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02672-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190705


234/3548

AUT: Seifert Jaroslav
TYT: Być poetą: wybór liryków / Jaroslav Seifert, wybr. i wst. poprz. Józef Waczków.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1997
OBJ: 264,[3] s., 18 cm,
DOD: Alf. spis utworów.
JĘZ: pol (oryg. cze)
ISBN: 83-06-02585-5
Hasło przedm.: Poezja czeska * 20 w. *
SYGNATURA: 190706


235/3548

AUT: Braun Kazimierz
TYT: Tajemnice powszednie: naśladowania i świadectwa / Kazimierz Braun.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1998
OBJ: 61,[3] s., 18 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-25-7
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190762


236/3548

AUT: Curzytek Franciszek
TYT: Idę do Ciebie / fr. cordeoli, wybór i przedsł. Jan Franciszek Curzytek.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1999
OBJ: 135,[1] s., portr., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-54-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190767


237/3548

AUT: ks. Kowalski Marian Tomasz
TYT: Kartki z pamiętnika / ks. Marian Tomasz Kowalski.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1999
OBJ: 85,[3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-62-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190768


238/3548

AUT: Kałędkiewicz Zdzisław
TYT: Ecce homo: dystychy ewangeliczne / Zdzisław Kałędkiewicz.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1998
OBJ: 95,[5] s., il., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-27-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Biblistyka * "Novum Testamentum" * "Evangelii". *
SYGNATURA: 190769


239/3548

TYT: Poetyka okresu renesansu: antologia / wybór, wst. i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przyp.: Jerzy Mańkowski i Elżbieta Sarnowska-Temeriusz ; [przeł.: Teresa Dobrzyńska et al.].
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1982
OBJ: CXXII,552 s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0406-0636 ; Ser. 2; Nr 205)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-00956-083-04-01279-0
Hasło przedm.: Poetyka. *
Hasło przedm.: Renesans * literatura. *
Hasło przedm.: Poezja * teoria * 15-17 w. *
SYGNATURA: Czytelnia: 190777


240/3548

AUT: Musiał, Elżbieta
TYT: Poeta patrzy na kobietę czyli szkice o wierszach miłosnych / Elżbieta Musiał, [reprodukcje obrazów autorki].
WYD: Kielce : "Ston 2", 2006
OBJ: 165 s., [12] k. tabl. kolor., il., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Erotyzm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Kobiety * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 260043


241/3548

TYT: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji "Marii": materiały sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995 / pod red. Haliny Krukowskiej.
WYD: Białystok : Wydaw. Filii Uniw. Warszawskiego, 1997
OBJ: 517,[4] s., [15] k. tabl., il., faks., fot., portr., 24 cm,
SERIA: (Czarny Romantyzm)
DOD: Lit., tab., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86423-55-2
Hasło przedm.: Malczewski Antoni * "Maria" * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 213875


242/3548

AUT: Guillaume de Lorris , Jean de Meun
TYT: Powieść o Róży / Wilhelm z Lorris, Jan z Meun, wybór, przekł. ze starofr. i wst. Małgorzata Frankowska-Terlecka i Teresa Giermak-Zielińska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1997
OBJ: 476,[2] s., 23 cm,
SERIA: (Bibliotheca Mundi)
UW: Tyt. oryg.: Le roman de la Rose, na podst. wyd.: Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le roman de la Rose, chron., pref. et etablissement du texte par Daniel Poirion
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-06-02623-3
Hasło przedm.: Poezja francuska * 13 w. *
SYGNATURA: 213920


243/3548

AUT: Broniewski Władysław
TYT: Poezje 1923-1961 / Władysław Broniewski, wybór oprac. i szkicem o poecie poprz. Wiktor Woroszylski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1995
OBJ: 555,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
DOD: "O W. Broniewskim", alfabetyczny spis tyt. i inc.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02480-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213942


244/3548

AUT: Iłłakowiczówna Kazimiera
TYT: Poezje wybrane / Kazimiera Iłłakowiczówna, wybr. i oprac. Paweł Hertz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1995
OBJ: 382,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
DOD: Nota bio-bibliogr., od wydaw., alfabetyczny spis tyt. i inc.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02488-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213943


245/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Poezje / Zbigniew Herbert.
NR WYD: Wyd. 2 poszerz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1998
OBJ: 711,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
DOD: Od wydaw., alfabetyczny spis tyt. i inc.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02715-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 213944


246/3548

AUT: Czechowicz Józef
TYT: Wiersze / Józef Czechowicz, wybr. i przedm. poprzedził Czesław Miłosz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1997
OBJ: 349,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku)
UW: Zawiera także przekłady poetyckie z różnych jęz.
DOD: Od wydaw., alfabetyczny spis tyt. i inc. wierszy i przekł.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02655-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja * 19-20 w. *
SYGNATURA: 213945


247/3548

TYT: Szuflada generała Wieniawy: wiersze i dokumenty ; materiały do twórczości i biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego / wybór: Elżbieta Grabska i Marek Pytasz, koment. i oprac. tekstów Marek Pytasz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1998
OBJ: 221,[2] s., faks., fot., portr., 21 cm,
DOD: Lit., notka biogr. [gen. B. Wieniały-Długoszewskiego], nota ed.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02719-1
Hasło przedm.: Długoszowski-Wieniawa Bolesław. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 214022


248/3548

AUT: Białoszewski Miron
TYT: Rozkurz / Miron Białoszewski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1998
OBJ: 318,[2] s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Utwory zebrane / Miron Białoszewski. [T.] 8
DOD: Nota od wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02678-0
Hasło przedm.: Opowiadanie polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 214067


249/3548

AUT: Pasierb Janusz Stanisław ks.
TYT: Wierzę / Janusz St. Pasierb, wybór i oprac. Maria Wilczek ; posł. Jadwiga Puzynina.
WYD: Pelplin : Wydaw. Diec. Pelplińskiej |"Bernardinum", 1998
OBJ: 183,[1] s., 21 cm,
DOD: Nota wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87668-13-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 214114


250/3548

TYT: Antologia poezji łacińskiej w Polsce: renesans / pod red. Ignacego Lewandowskiego, Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1996
OBJ: 315,[1] s., il., faks., fot., portr., 25 cm,
DOD: Zest. miar wierszowych, ind., bibliogr.
JĘZ: pol lat (oryg. lat)
ISBN: 83-232-0735-6 (całość)83-232-0736-4 (Renesans)
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * antologia * 16 w. *
Hasło przedm.: Renesans * literatura polsko-łacińska. *
SYGNATURA: 214219 ; 216373


251/3548

AUT: Bartol Krystyna
TYT: Greek elegy and iambus: studies in ancient literary sources / Krystyna Bartol.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1993
OBJ: 144 s., sch., 24 cm,
SERIA: (Filologia Klasyczna / Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8160 ; nr 16)
DOD: Bibliogr., streszcz., ind., abstr., cont.
JĘZ: eng gre
ISBN: 83-232-0529-9
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * 7-4 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 214251


252/3548

AUT: Kaczmarski Jacek
TYT: Rozbite oddziały: wiersze i piosenki 1985-1988 / Jacek Kaczmarski.
WYD: Montricher : Les |Ed. Noir sur Blanc, 1998
OBJ: 92,[3] s., ryc., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 2-88250-007-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Piosenka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 214356


253/3548

TYT: Mój wiersz i rysunek dla Ojca Świętego / [red.: Karol Klauza, Maria Banaszkiewicz].
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", Kuria Metropolitalna, 2000
OBJ: 96 s., fot., rys. (w tym kolor.), 22 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 91)
UW: [Na str. 4 bł. ISBN].
JĘZ: pol
ISBN: 83-88389-11-4
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura dziecięca polska. *
SYGNATURA: 214402


254/3548

TYT: "Bogiem sławiena Maryja": antologia polskiej poezji maryjnej / [wyb. i oprac. red.: Maria Joanna Gondek].
WYD: Lublin : Wydaw. |Inst. Edukacji Narodowej, 2000
OBJ: 183,[9] s., [16] s. tabl., fot., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Radia Maryja)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88162-03-9
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia. *
SYGNATURA: 214504


255/3548

AUT: Tuwim Julian
TYT: Polski słownik pijacki / Julian Tuwim, wst. zaprawił Jerzy Pilch ; supl. doprawił Piotr Bikont ; rys. przyprawił Andrzej Czeczot ; [red.: Anna Bikont, Joanna Szczęsna].
NR WYD: 1. wyd. wersji popr.
WYD: Warszawa : Wydaw. Książkowe "Twój Styl", 2000
OBJ: 175,[1] s., rys., 27 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7163-194-4
Hasło przedm.: Alkoholizm * Polska * słowniki.
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16-20 w. *
Hasło przedm.: Satyra polska * antologia * 16-20 w. *
Hasło przedm.: Język polski * słownictwo * 16-20 w. *
SYGNATURA: 122439


256/3548

AUT: Leśmian Bolesław
TYT: Zdziczenie obyczajów pośmiertnych / Bolesław Leśmian, [wst., krytyczne oprac. tekstu i przyp. edyt. Jacek Trznadel].
WYD: Kraków : "Arcana", 1998
OBJ: 67,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86225-12-2
Hasło przedm.: Dramat polski * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 214600


257/3548

TYT: Poezja i egzystencja: o twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego : studia, szkice, interpretacje / red.: Stanisław Szczęsny, Akad. Podlaska.
WYD: Siedlce : Wydaw. Uczelniane Akadmii Podlaskiej w Siedlcach, 1999
OBJ: 362 s., fot., 24 cm, err.
SERIA: (Monografia / Akad. Podlaska w Siedlcach, ISSN 0860-2719 ; nr 40)
DOD: Lit., wykaz książek K. Świegockiego, ind., sum., cont.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Świegocki Kazimierz. *
SYGNATURA: 214710


258/3548

TYT: Cztery wieki poezji o Warszawie: antologia / [wybr. i oprac.] Juliusz Wiktor Gomulicki.
NR WYD: Wyd. 2 zm.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1974
OBJ: 493,[3] s., 22 cm,
DOD: Nota ed., objaśn. i źród. tekstów, rejestr związanych z Warszawą epitetów, porównań, mian zastępczych oraz określeń peryfrastycznych; ind., alf. spis aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16-20 w. *
SYGNATURA: 92620 ; 92629 ; 214744


259/3548

AUT: Szymik Jerzy ks.
TYT: 102 wiersze: wybór poezji / ks. Jerzy Szymik.
WYD: Katowice : Księg. Św. Jacka, 1997
OBJ: 202 s., il., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7030-233-5
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190855


260/3548

AUT: Abramowska Janina
TYT: Jan Kochanowski / Janina Abramowska.
WYD: Poznań : "Rebis", 1994
OBJ: 149,[2] s., 17 cm,
SERIA: (Czytani Dzisiaj)
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-112-583-7120-090-0 (seria)
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
Hasło przedm.: Kochanowski Jan. *
SYGNATURA: 190904


261/3548

AUT: Dworniczak Agnieszka
TYT: Stanisław Grochowiak / Agnieszka Dworniczak.
WYD: Poznań : "Rebis", 2000
OBJ: 161,[2] s., 16 cm,
SERIA: (Czytani Dzisiaj)
DOD: Bibliogr. przedmiotowa (wybr. pozycje), bibliogr. podmiotowa.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-914-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Grochowiak Stanisław. *
SYGNATURA: 190906


262/3548

AUT: Kiec Izolda
TYT: Halina Poświatowska / Izolda Kiec.
WYD: Poznań : "Rebis", 1997
OBJ: 93,[2] s., 17 cm,
SERIA: (Czytani Dzisiaj)
DOD: Inform. bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-459-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poświatowska Halina. *
SYGNATURA: 190911


263/3548

AUT: Legeżyńska Anna
TYT: Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska.
NR WYD: Wyd. 3 (uzup.).
WYD: Poznań : "Rebis", 1997
OBJ: 131 s., 17 cm,
SERIA: (Czytani Dzisiaj)
DOD: Inform. bibliogr., wybr. oprac. twórczości W. Szymborskiej.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-426-4
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
SYGNATURA: 190915


264/3548

AUT: Ratajczak Józef
TYT: Julian Tuwim / Józef Ratajczak.
WYD: Poznań : "Rebis", 1995
OBJ: 150,[2] s., 17 cm,
SERIA: (Czytani Dzisiaj)
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-205-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Tuwim Julian. *
SYGNATURA: 190918


265/3548

AUT: Śnieżko, Dariusz
TYT: Mikołaj Sęp Szarzyński / Dariusz Śnieżko.
WYD: Poznań : "Rebis", 1996
OBJ: 192,[3] s., 17 cm,
SERIA: (Czytani Dzisiaj)
DOD: Lit., nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7120-376-4
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
Hasło przedm.: Sęp-Szarzyński Mikołaj. *
SYGNATURA: 190921


266/3548

AUT: Pach Jan OSPPE
TYT: W ramionach Matki / Jan Pach OSPPE, [wyb. i oprac. t. Lidia Dudkiewicz].
WYD: Częstochowa : Tyg. Katolicki "Niedziela", 1995
OBJ: 126 s., fot., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka "Niedzieli" ; t. 16)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86076-16-X
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190926


267/3548

AUT: Karpiński Franciszek
TYT: Poezje wybrane / Franciszek Karpiński, oprac. Tomasz Chachulski.
NR WYD: Wyd. 2 zm.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1997
OBJ: XCVIII,202 s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 89)
UW: [1 wyd. pt.: "Wybór poezji", ukazało się w Bibliotece Narodowej w 1926 r., w oprac. Władysława Jankowskiego].
DOD: Bibliogr., alf. spis utworów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04346-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Karpiński Franciszek. *
SYGNATURA: 190955


268/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Treny / Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc.
NR WYD: Wyd. 16 popr.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1999
OBJ: CXIV,117 s., faks., 1 fot., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 1)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04379-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 190956


269/3548

AUT: Baczyński Krzysztof Kamil
TYT: Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński, oprac. Jerzy Święch.
NR WYD: Wyd. 2 przejrz.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1998
OBJ: CVIII,265 s., faks., portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 265)
DOD: Bibliogr., ind., [nota biogr.].
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04423-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Baczyński Krzysztof Kamil. *
SYGNATURA: 190957


270/3548

AUT: Pawlikowska- Jasnorzewska Maria
TYT: Wybór poezji / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, oprac. Jerzy Kwiatkowski ; przejrz. i uzup. Maria Podraza-Kwiatkowska i Anna Łebkowska.
NR WYD: Wyd. 5.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1998
OBJ: CXXIV,308 s., il., portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 194)
DOD: Bibliogr., alf. spis utworów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04420-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. *
SYGNATURA: 190960


271/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz, oprac. Stefan Chwin.
NR WYD: Wyd. 4 przejrz
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1998
OBJ: CCIX,118 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 72)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04400-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 190961 ; 191483


272/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Pieśni / Jan Kochanowski, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk.
NR WYD: Wyd. 4 zm.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1998
OBJ: LXIV,141 s., faks., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 100)
DOD: Bibliogr. (wyb.).
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04398-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 190962


273/3548

AUT: Borowski Tadeusz
TYT: Utwory wybrane / Tadeusz Borowski, oprac. Andrzej Werner.
NR WYD: Wyd. 2 przejrz.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1997
OBJ: CXLI,494 s., portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 276)
DOD: Bibliogr., alf. wykaz utworów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04357-2
Hasło przedm.: Opowiadanie polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Borowski Tadeusz. *
SYGNATURA: 190963


274/3548

AUT: Klejnocki Jarosław
TYT: Krótka historia przeistoczeń (epigramaty) / Jarosław Klejnocki.
WYD: Czarne : "Czarne", 1999
OBJ: 39,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87391-12-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190976


275/3548

AUT: Świetlicki Marcin
TYT: Schizma / Marcin Świetlicki.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Czarne : "Czarne", 1999
OBJ: 66,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87391-13-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190979 ; 191234


276/3548

AUT: Świetlicki Marcin
TYT: Pieśni profana / Marcin Świetlicki.
WYD: Czarne : "Czarne", 1998
OBJ: 63,[3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87391-04-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190987 ; 191230


277/3548

AUT: Rodziewicz Czesław
TYT: Z potrzeby serca / Czesław Rodziewicz, [oprac. graf. Krzysztof R. Jaśkiewicz].
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2000
OBJ: 120 s., il., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7257-021-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 190997


278/3548

AUT: Sandauer Artur
TYT: Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1977
OBJ: 369,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 201586


279/3548

AUT: Słonimski Antoni
TYT: Poezje / Antoni Słonimski.
NR WYD: Wyd. 3.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1955
OBJ: 377,[7] s., [1] k. portr., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201598


280/3548

AUT: Wyka Kazimierz
TYT: Rzecz wyobraźni / Kazimierz Wyka.
NR WYD: Wyd. 2 rozsz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977
OBJ: 600 s., 20 cm,
DOD: Lit., [nota] od red., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 201600


281/3548

AUT: Tuwim Julian
TYT: Wybór poezji 1914-1939 / Julian Tuwim.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1947
OBJ: 278,[1] s., [1] k. portr., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201606


282/3548

AUT: Trembecki Stanisław
TYT: Pisma wszystkie. T. 1 / Stanisław Trembecki, wyd. krytyczne oprac. Jan Kott.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1953
OBJ: CIV,346,[2] s., [15] k. tabl., fot., faks., 20 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
DOD: Bibliogr., uwagi o tekstach, objaśn.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 201615


283/3548

AUT: Trembecki Stanisław
TYT: Pisma wszystkie. T. 2 / Stanisław Trembecki, wyd. krytyczne oprac. Jan Kott.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1953
OBJ: 371,[3] s., [17] k. tabl, fot., 20 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
DOD: Uwagi o tekstach, objaśn., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 201615


284/3548

TYT: Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 1 / zebr. Julian Tuwim, oprac. i wst. opatrz. Juliusz W. Gomulicki.
NR WYD: Wyd. 2, przejrz. i popr.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: LX,560 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 201616


285/3548

TYT: Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 2 / zebr. Julian Tuwim, oprac. i wst. opatrz. Juliusz W. Gomulicki.
NR WYD: Wyd. 2, przejrz. i uzupeł.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: 624 s., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 201616


286/3548

TYT: Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 3 / zebr. Julian Tuwim, oprac. i wst. opatrz. Juliusz W. Gomulicki.
NR WYD: Wyd. 2, przejrz. i uzupeł.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: 552 s., 20 cm,
DOD: Lit., słow. mitologiczny, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 201616


287/3548

AUT: Fredro Aleksander
TYT: Wiersze. Cz. 2 / Aleksander Fredro, [oprac. Stanisław Pigoń].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1962
OBJ: 660,[3] s., [5] s. tabl., faks., 20 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Pisma wszystkie : wyd. krytyczne / oprac. Stanisław Pigoń ; wst. poprz. Kazimierz Wyka ; t. 12
DOD: Dod. krytyczny, objaśn., alfabetyczny spis wierszy z t. 11 i 12
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 201617


288/3548

AUT: Syrokomla Władysław
TYT: Wybór poezji / Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), oprac. i wst. opatrz. Wacław Kubacki.
NR WYD: Wyd. 2 popr.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1961
OBJ: 590,[2] s., [1] k. portr., 21 cm,
DOD: Objaśn., nota edytorska
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Romantyzm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Syrokomla Władysław. *
SYGNATURA: 201623


289/3548

AUT: Borowy Wacław
TYT: O poezji polskiej w wieku XVIII / Wacław Borowy, [red. Zofia Stefanowska].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1978
OBJ: 406,[2] s., 1 faks., 20 cm,
DOD: Tabl. chronol., nota historycznolit., posł., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
SYGNATURA: 72304 ; 201624


290/3548

TYT: Sursum Corda: poetyckie zamyślenia fatimskie i papieskie / [zebr. i oprac. Maria Mateja-Torbiarz, il. Ewa Dyakowska-Berbeka].
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2000
OBJ: 214,[1] s., il., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Fatimska)
JĘZ: pol
ISBN: 83-7257-027-2
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 20 w. *
Hasło przedm.: Fatima * religia. *
Hasło przedm.: Jan Paweł II, papież. *
SYGNATURA: 191005


291/3548

AUT: Gałczyńska Kira
TYT: Gałczyński / Kira Gałczyńska.
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998
OBJ: 236,[2] s., fot., faks., portr., 19 cm,
SERIA: (A to Polska Właśnie)
DOD: Bibliogr., aneks, ind., drzewo geneal.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-689-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Gałczyński Konstanty Ildefons. *
SYGNATURA: 191019


292/3548

AUT: Napierski Stefan
TYT: Wiersze wybrane / Stefan Napierski, wybr. i oprac. Paweł Hertz ; wspomnieniami opatrz.: Jerzy Andrzejewski [et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983
OBJ: 331,[1] s., 17 cm,
DOD: Nota ed.; wspomnienia o S. Napierskim.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00841-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191029


293/3548

AUT: Karpiński Franciszek
TYT: Wiersze wybrane / Franciszek Karpiński, wyb., wst. i oprac. Tomasz Chachulski.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1997
OBJ: 140,[2] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Nota wydawnicza, objaśn. trudniejszych wyrazów, nota biogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-205-4525-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 18 w. *
SYGNATURA: 191030


294/3548

AUT: Legeżyńska Anna
TYT: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej / Anna Legeżyńska.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996
OBJ: 191,[1] s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-11982-9
Hasło przedm.: Dom * literatura polska. *
Hasło przedm.: Bezdomność * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka. *
Hasło przedm.: Symbole * literatura polska. *
Hasło przedm.: Semiotyka * zagadnienia. *
SYGNATURA: 214760 ; 216506


295/3548

AUT: Lam Andrzej
TYT: Kolumbowie i współcześni: antologia poezji polskiej po roku 1939 / Andrzej Lam.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1972
OBJ: 614,[1] s., 20 cm,
DOD: Noty o aut., przegląd chronol., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 47253 ; 201631


296/3548

AUT: Brodziński Kazimierz
TYT: O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej. Wiesław: sielanka krakowska / Kazimierz Brodziński, oprac. Janina Kulczycka-Saloni.
WYD: Warszawa : "Książka", 1948
OBJ: XVI,152,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych ; 30)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Sielanka polska * 19 w. *
SYGNATURA: 201633


297/3548

AUT: Broniewski Władysław
TYT: Wybór poezji / Władysław Broniewski, [Kom. Upowszechniania Książki].
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950
OBJ: 224,[5] s., 22 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201641


298/3548

AUT: Potocki Wacław
TYT: Wojna chocimska i wybór poezji / Wacław Potocki, oprac. Juliusz Kijas.
WYD: Kraków : "M. Kot", 1949
OBJ: 96 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ; nr 73)
DOD: Nota wydaw., wskazówka bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
SYGNATURA: 201643


299/3548

AUT: Broniewski Władysław
TYT: Krzyk ostateczny / Władysław Broniewski.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Warszawa : "Wiedza", 1946
OBJ: 30,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201653


300/3548

AUT: Majakovski Vladimir V.
TYT: Wiersze wybrane / Włodzimierz Majakowski, oprac. i wst. opatrz. Adam Ważyk ; [tł. Adam Ważyk et al.].
WYD: Warszawa : "Książka", 1948
OBJ: XIX,[1],100,[3] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych ; Nr 43)
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 201654


301/3548

AUT: Szypowska Maria
TYT: Asnyk znany i nieznany / Maria Szypowska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971
OBJ: 882,[1] s., [78] k. tabl., fot., faks., 21 cm,
SERIA: (Ludzie Żywi ; 20)
DOD: Wykaz wažniejszych źród., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Asnyk Adam. *
SYGNATURA: 43805 ; 201675


302/3548

TYT: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543 / wst. opatrz. i oprac. Antonina Jelicz, [przekł. Kazimiery Jeżewskiej et. al.].
NR WYD: Wyd. 2 zm.
WYD: Szczecin : "Glob", 1985
OBJ: 350,[2] s., [34] k. tabl., fot., faks., 21 cm,
DOD: Koment. rzeczowy
JĘZ: pol
ISBN: 83-7007-031-0
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * 15-16 w. *
SYGNATURA: 201688


303/3548

AUT: Ficowski Jerzy
TYT: Wszystko to czego nie wiem / Jerzy Ficowski, wyb. i posł. Piotr Sommer.
WYD: Sejny : "Pogranicze", 1999
OBJ: 218,[8] s., portr., 20 cm,
SERIA: (Meridian)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86872-10-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 214830


304/3548

AUT: Sienkiewicz Barbara
TYT: Między rewelacją a repetycją: od Przybosia do Herberta / Barbara Sienkiewicz.
WYD: Poznań : "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka", 1999
OBJ: 252 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 15) - (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), ISSN 1427-9118
DOD: Nota wydaw., ind., abstr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-909138-8-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 214836 ; 218453


305/3548

AUT: SAC Mozolewski Włodzimierz
TYT: Rymy i rytmy w latach arytmii: ...gdy nie było do kogo mówić... ; wiersze z lat 1981-1999 / ks. Włodzmierz Modzelewski SAC.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2000
OBJ: 207,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7257-020-5
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 214843 ; 215078


306/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Świadectwo poezji: sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz.
NR WYD: Wyd. 2 krajowe.
WYD: Wrocław : "Constans", 1986
OBJ: 87,[1] s., 20 cm,
UW: Przedr. za Inst. Lit., Paryż 1983
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 214848


307/3548

AUT: Konopnicka Maria
TYT: Poezje / Maria Konopnicka, oprac. Zofia Rothertowa.
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949
OBJ: X,[1],43,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych ; 18)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 201691


308/3548

AUT: Puzynina Jadwiga
TYT: Słowo Norwida / Jadwiga Puzynina.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1990
OBJ: 138,[1] s., [1] k. tabl. złoż., 23 cm, err.
SERIA: (Prace Językoznawcze / Kom. Językoznawstwa PAN, ISNN 0079-3485 ; 119)
DOD: Lit., bibliogr., ind., not. bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 03-04-03258-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 201721 ; 214959


309/3548

AUT: Wolska Kalina
TYT: Jednak żyje / Kalina Wolska.
WYD: [S.l. : s. ed., po 1981]
OBJ: 11 s., 21 cm,
SERIA: (Zeszyt Poezji Robotniczej ; Nr 2)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: B.4024 ; B.4213


310/3548

AUT: Pawlak Antoni
TYT: Zmierzch i grypsy / Antoni Pawlak, Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.
WYD: [S.l.] : "Przedświt", 1984
OBJ: 19,[1] s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: B.4025


311/3548

AUT: Holzer Ryszard
TYT: Klikanaście wierszy / Marek Mayer, rys.: Junosza ; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy.
WYD: Warszawa : "Przedświt", 1984
OBJ: 20 s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: B.4026


312/3548

AUT: Głowiński Michał
TYT: Zaświat przedstawiony: szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1998
OBJ: 362,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)
TYT. CAŁOŚCI: Prace wybrane / Michał Głowiński ; pod red. Ryszarda Nycza. T. 4
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-881-3
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 211342 ; BWNH: 300064


313/3548

AUT: Znamirowska Janina
TYT: Liryka Powstania Listopadowego / Janina Znamirowska.
WYD: Warszawa : Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kasa im. Mianowskiego, 1930
OBJ: VII,222,[6] s., 24 cm,
SERIA: (Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej ; No 9)
DOD: Lit., ind., spis zbiorków poezji dotyczących Powstania Listopadowego, err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Powstanie 1830 r. listopadowe. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201756


314/3548

AUT: Brahmer Mieczysław
TYT: Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku / napisał Mieczysław Brahmer.
WYD: Kraków : Warszawa : Wydz. Nauki Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kasa im. J. Mianowskiego, 1927
OBJ: VII,244 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Historyczno-Literackie ; Nr 27)
DOD: Lit., A.P. Nidecki a Petrarka, ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Petrarkizm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201757


315/3548

AUT: Jastrun Mieczysław
TYT: Poeta i dworzanin: rzecz o Janie Kochanowskim / Mieczysław Jastrun.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1954
OBJ: 475,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kochanowski Jan. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
SYGNATURA: 201762


316/3548

AUT: Iwaszkiewicz Jarosław
TYT: Proza poetycka / Jarosław Iwaszkiewicz.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1958
OBJ: 403,[1] s., 20 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła / Jarosław Iwaszkiewicz
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Opowiadanie polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201767


317/3548

TYT: Antologia poezji francuskiej. T. 2: Od Malherbe'a do Cheniera / [oprac.] Jerzy Lisowski, [tł. Kazimierz Brodziński et al.].
WYD: Warszaw : "Czytelnik", 1970
OBJ: 791,[4] s., 23 cm,
DOD: Noty biogr. o aut.
JĘZ: pol fre (oryg. fre)
Hasło przedm.: Poezja francuska * antologia. *
SYGNATURA: 201775


318/3548

AUT: Balcerzan Edward
TYT: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne / Edward Balcerzan.
WYD: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1982
OBJ: 259,[1] s., fot., 24 cm,
DOD: Notatki bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-02-01172-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 201782


319/3548

AUT: Durr- Durski Jan
TYT: Arianie polscy w świetle własnej poezji: zarys ideologii i wybór wierszy / Jan Durr-Durski.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1948
OBJ: 319 s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Polonistyczna)
DOD: Objaśn., dod., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Bracia Polscy * piśmiennictwo * Polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 16-17 w. *
SYGNATURA: 201809


320/3548

AUT: Lechoń Jan
TYT: Poezje / Jan Lechoń, wyb. dokonał i życiorysem poety poprz. Marian Toporowski.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1957
OBJ: 202,[2] s., [1] k. portr., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201810 ; Archiwalny: 222817


321/3548

AUT: Pisarkowa Krystyna
TYT: Die ||Code der polnischen Lyrik der achtziger Jahre / Krystyna Pisarkowa.
WYD: Kraków : Inst. Jęz. Pol. PAN, 1992
OBJ: 98,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Prace Instytutu Języka Polskiego, ISSN 0208-4074 ; 81)
DOD: Lit.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-855579-50-8
Hasło przedm.: Poezja polska * język. *
SYGNATURA: 214914


322/3548

AUT: Lubaś Władysław
TYT: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego / Władysław Lubaś.
WYD: Kraków : Inst. Jęz. Pol. PAN, 1992
OBJ: 98,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Instytutu Języka Polskiego, ISSN 0208-474 ; 77)
DOD: Bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900261-4-7
Hasło przedm.: Poezja polska * stylistyka * 18 w. *
Hasło przedm.: Krasicki Ignacy, bp. *
SYGNATURA: 214928


323/3548

AUT: Wittlin Józef
TYT: Poezje / Józef Wittlin, wst. Juliana Rogozińskiego.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1978
OBJ: 155 s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193923


324/3548

AUT: George Stefan
TYT: Poezje / Stefan George, wyb. i wst. Krystyna Kamińska; [tł. Ludwik Maria Staff].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979
OBJ: 243,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-06-00161-3
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 19 w. *
SYGNATURA: 193924


325/3548

TYT: Młoda Polska: wybór poezji / oprac. Tadeusz Żeleński (Boy).
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1947
OBJ: LVI,[1],474 s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 125)
DOD: Bibliogr., alfabetyczny spis aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Młoda Polska * literatura. *
SYGNATURA: 193927


326/3548

AUT: Obertyńska Beata
TYT: Wiersze wybrane / Beata Obertyńska, wyb. dokonał Michał Sprusiński ; wst. i notą wydaw. opatrz. Andrzej Z. Makowiecki.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983
OBJ: 202,[2] s., 16 cm,
DOD: Nota wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00887-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193929


327/3548

AUT: Gałczyński Konstanty Ildefons
TYT: Liryka / Konstanty Ildefons Gałczyński.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1954
OBJ: 198 s., 19 cm, err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193934


328/3548

AUT: Baliński Stanisław
TYT: Peregrynacje: poezje wybrane 1928-1981 / Stanisław Baliński, wybr., posł. i notą edyt. opatrz. Paweł Hertz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 261,[3] s., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00850-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193940


329/3548

AUT: Kumaniecki Kazimierz Feliks
TYT: Twórczość poetycka Filipa Kallimacha / Kazimierz Kumaniecki.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1953
OBJ: 147,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 15 w. *
Hasło przedm.: Kallimach (Filip Buonaccorsi). *
SYGNATURA: 193943


330/3548

AUT: Lange Antoni
TYT: Rozmyślania i inne wiersze / Antoni Lange, wybr. i wst. poprzedził Jerzy Poradecki.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979
OBJ: 255,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Nota edyt.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 193951


331/3548

AUT: Braunsztajn Aleksander Mieczysław
TYT: Wybór poezji / Mieczysław Braun, wyb. i wst. Janusz Maciejewski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979
OBJ: 238,[1] s., [5] s. tabl., fot., 16 cm,
SERIA: (Oficyna Poetów XX Wieku)
DOD: Nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00368-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193952


332/3548

AUT: Woroszylski Wiktor
TYT: Kto zabił Puszkina / Wiktor Woroszylski.
WYD: Warszawa : Iskry, 1983
OBJ: 541,[3] s., [34] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-207-0441-3
Hasło przedm.: Puskin Aleksandr. *
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 201822


333/3548

AUT: Gałczyński Konstanty Ildefons
TYT: Wybór poezji / K.I. Gałczyński, oprac. Marta Wyka.
NR WYD: Wyd 5 uzup.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1982
OBJ: XCII,420 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 189)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01356-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193965


334/3548

AUT: Holderlin Friedrich
TYT: Poezje wybrane / Fryderyk Holderlin, przeł. i wst. poprzedził Mieczysław Jastrun.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1964
OBJ: 193,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 18-19 w. *
SYGNATURA: 193966 ; Archiwalny: 221035


335/3548

AUT: Brodziński Kazimierz
TYT: Wybór poezji / Kazimierz Brodziński, w oprac. Aleksandra Łuckiego.
WYD: Kraków : Krakowska Spółka Wydaw., [po 1918]
OBJ: 272 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 34)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 193970


336/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Z łacińska śpiewa Słowian Muza: elegie, foricenia, liryki / Jan Kochanowski, przekł. Leopolda Staffa.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 251,[1] s., 19 cm,
UW: Tyt. oryg.: "Elegiarum libri IV"; "Foricoenia sive epigrammatum libellus"; "Lyricorum libellus"
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-06-00233-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 193981


337/3548

AUT: Staff Leopold
TYT: Ucho igielne / Leopold Staff.
NR WYD: [Wyd. 4].
WYD: Warszawa : J. Mortkowicz, 1931
OBJ: [6],106,[3],VI s., 20 cm,
SERIA: (Pod Znakiem Poetów : Seria Nowa)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 193982


338/3548

AUT: Staff Leopold
TYT: Wysokie drzewa / Leopold Staff.
WYD: Warszawa : J. Mortkowicz, 1932
OBJ: [4],121 s., 20 cm,
SERIA: (Pod Znakiem Poetów : Seria Nowa)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 193984


339/3548

AUT: Harasymowicz- Broniuszyc Jerzy
TYT: Wybór wierszy / Jerzy Harasymowicz.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1967
OBJ: 341,[2] s., 1 portr., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 193993


340/3548

AUT: Kasprowicz Jan
TYT: Księga ubogich / Jan Kasprowicz.
NR WYD: Wyd. 3 uzup.
WYD: Warszawa : J. Mortkowicz, 1927
OBJ: [2],135 s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 193996


341/3548

AUT: Kuryłowicz Jerzy
TYT: Esquisses linguistiques / Jerzy Kuryłowicz.
WYD: Wrocław : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1960
OBJ: 310,[1] s., 25 cm,
SERIA: (Prace Językoznawcze / Kom. Językoznawczy PAN ; 19)
DOD: Lit.
JĘZ: fre pol rus ger eng
Hasło przedm.: Poezja * język. *
SYGNATURA: 214968


342/3548

AUT: Achmatowa Anna
TYT: Poemat bez bohatera: tryptyk 1940-1962 / Anna Achmatowa, przekł.: Gina Gieysztor.
WYD: Warszawa : Wydaw. Książkowe |"Twój Styl", 1998
OBJ: 147,[1] s., ryc., 21 cm,
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-7163-047-6
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 215016


343/3548

AUT: Baranowska Małgorzata
TYT: Prywatna historia poezji / Małgorzata Baranowska.
WYD: Warszawa : "Sic!", 1999
OBJ: 214,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86056-66-5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Baranowska Małgorzata. *
SYGNATURA: 215036


344/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Poezje. T. 1 / Cyprian Norwid, wybr. i wst. opatrz. Mieczysław Jastrun ; teksty i chronol. ustalił Juliusz W. Gomulicki.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: 241,[3] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Alfabetyczny spis utworów
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 194001


345/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Poezje. T. 2 / Cyprian Norwid, wybr. i wst. opatrz. Mieczysław Jastrun ; teksty i chronol. ustalił Juliusz W. Gomulicki.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: 127,[3] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 194001


346/3548

AUT: Biernat z Lublina
TYT: Żywot Ezopa Fryga mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego / Biernat z Lublina, [wyb., oprac. i wst. A. Jelicz ; il. i ukł. graf. Z. Rychlicki].
WYD: Warszawa : "Nasza Księg.", 1952
OBJ: 79,[1] s., rys., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 194009


347/3548

AUT: Gałczyński Konstanty Ildefons
TYT: Zaczarowana dorożka / Konstanty Ildefons Gałczyński.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1948
OBJ: 113,[3] s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194016


348/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Poezje. T. 1 / Adam Mickiewicz.
WYD: [Warszawa] : Tow. Wydaw. "Ignis", 1922
OBJ: 155,[4] s., rys., 18 cm,
SERIA: (Książki Ignisa ; t. 1)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194018


349/3548

AUT: Broniewski Władysław
TYT: Bagnet na broń / Władysław Broniewski.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Kraków : Warszawa : Wydaw. J. Mortkowicza : "Książka", 1948
OBJ: 39,[2] s., 18 cm,
SERIA: (Pod Znakiem Poetów ; Ser. 3)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194019


350/3548

AUT: Gałczyński Konstanty Ildefons
TYT: Ślubne obrączki / Konstanty Ildefons Gałczyński.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1949
OBJ: 101,[3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194020 ; 195601


351/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Vade-mecum / Cyprian Norwid, tekst oprac. oraz wst. i dod. opatrz. Juliusz W. Gomulicki.
NR WYD: [Wyd. 2, zm.]
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1969
OBJ: 226,[1] s., 16 cm,
DOD: Dod., nota edyt., alfabetyczny spis tyt. i inc.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 194021


352/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Promethidion / C.K. Norwid, oprac. Roman Zrębowicz.
WYD: Warszawa : Tow. Wydaw. |"Ignis", 1922
OBJ: 142,[1] s., 18 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194028


353/3548

AUT: Dmochowski Franciszek Ksawery
TYT: Sztuka rymotwórcza / Franciszek Ksawery Dmochowski, oprac. Stanisław Pietraszko.
WYD: Wrocław : Zakł. im Ossolińskich - Wydaw., 1956
OBJ: CC,183,[1] s., faks., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 158)
DOD: Dod., ind., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18 w. *
SYGNATURA: 194032


354/3548

AUT: Homer
TYT: Iliada / Homer, w przekł. [z grec.] Franciszka Ksawerego Dmochowskiego ; zrew., wst. i koment. opatrz. Tadeusz Sinko.
NR WYD: Wyd. 6, przejrz.
WYD: Kraków : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1947
OBJ: CX,388,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 17)
UW: Tyt. oryg.: Ilias.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. gre)
Hasło przedm.: Poezja grecka * 8 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 194033


355/3548

TYT: U poetów: przekłady z poezji francuskiej, belgijskiej i włoskiej XIX-ego wieku. / Miriam.
WYD: Warszawa : Wydaw. J. Mortkowicza, 1921
OBJ: VIII,334,[2] s., 17 cm,
DOD: Ind., err.
JĘZ: pol (oryg. fre)(oryg. bel)(oryg. ita)
Hasło przedm.: Poezja francuska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja belgijska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja włoska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194036


356/3548

AUT: Kasprowicz Jan
TYT: Ballada o słoneczniku i inne nowe poezje / Jan Kasprowicz.
WYD: Lwów : Warszawa : Lwów : Tow. Wydaw., E. Wende i Sp., H. Altenberg, 1908
OBJ: [2],208 s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194037


357/3548

AUT: Pol Wincenty
TYT: Pieśń o Ziemi naszej / Wincenty Pol, [tekst oprac. Stefan Vrtel-Wierczyński ; objaśn. Marian Doerman].
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1904]
OBJ: 56 s., 16 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; Dz. 2) - (Biblioteka Szkolna ; nr 14)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194039


358/3548

AUT: Wergiliusz
TYT: Eneida / Wergiliusz, oprac. Kazimierz Król.
WYD: Warszawa : M. Arcta, 1906
OBJ: 262,[2] s., 14 cm,
UW: [Tyt. oryg.: Aeneidos]
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194040


359/3548

AUT: Asnyk Adam
TYT: Album pieśni / Adam Asnyk.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1904]
OBJ: 54 s., 17 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; nr 33)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194041


360/3548

AUT: Byron George Gordon
TYT: Korsarz / Jerzy Gordon Lord Byron, przekł. A.E. Odyńca.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1904]
OBJ: 77,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; nr 79)
JĘZ: pol (oryg. [eng])
Hasło przedm.: Poezja angielska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194046


361/3548

AUT: Lenartowicz Teofil
TYT: Branka / Teofil Lenartowicz, [tekst oprac. Wiktor Przecławski].
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1914]
OBJ: 39,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; nr 121)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194048


362/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Psałterz Dawidów / Jan Kochanowski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska, [po 1904]
OBJ: 223,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; nr 67)
DOD: Słowniczek wyrazów staropol. i obcych
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Biblia * "Vetus Testamentum" * "Liber Psalmorum". *
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194049


363/3548

AUT: Staff Leopold
TYT: Żywiąc się w locie / Leopold Staff.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", 1922
OBJ: 138,[1] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194052


364/3548

AUT: Syrokomla Władysław
TYT: Poezje / Ludwik Kondratowicz, wyboru tego dokonał Ferdynand Hoesick.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa [et al.] : G. Gebethner i Sp., The |Polish Book Import., [po 1900]
OBJ: S. 3-486, 13 cm,
UW: Brak początku.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194053


365/3548

AUT: Lenartowicz Teofil
TYT: Lirenka / Teofil Lenartowicz, [tekst oprac. Anna Chorowiczowa].
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1914]
OBJ: 87,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; nr 113)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194054


366/3548

AUT: Niemcewicz Julian Ursyn
TYT: Śpiewy historyczne / Julian Ursyn Niemcewicz, [przygot. do dr. Wilhelm Bruchnalski].
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1904]
OBJ: 125,[2] s., 17 cm,
SERIA: (Wielka Biblioteka ; nr 30)
DOD: Objaśn., słownik
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18-19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194055


367/3548

AUT: Twardowski Samuel
TYT: Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór / Samuel Twardowski, oprac. Jan Ślaski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983
OBJ: 198,[2] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
DOD: Lit., nota wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00659-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
SYGNATURA: 194060


368/3548

AUT: Miciński Tadeusz Teodor
TYT: W mroku gwiazd i inne poezje / Tadeusz Miciński, wyb. dokonał i wst. opatrz. Jan Józef Lipski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957
OBJ: 133,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 194061 ; Archiwalny: 221027


369/3548

TYT: Muza Rzymska: antologia poezji starożytnego Rzymu / wyb. oprac., przeł. i wst. poprz. Zygmunt Kubiak.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1974
OBJ: 221,[7] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Lit., bibliogr., alfabetyczny spis aut.
JĘZ: pol (oryg. [lat])
Hasło przedm.: Poezja łacińska * antologia * do 5 w. *
SYGNATURA: 194062


370/3548

AUT: Malczewski Antoni
TYT: Maria / Antoni Malczewski, oprac. Ryszard Przybylski.
NR WYD: Wyd. 3 zm.
WYD: Wrocław : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1958
OBJ: CXXVIII,109 s., rys., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 46)
DOD: Dod., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 194063


371/3548

AUT: Tasso Torquato
TYT: Gofred abo Jeruzalem wyzwolona / Torkwato Tasso, przekł. Piotra Kochanowskiego ; na podst. pierwodr. wyd., wst. i objaśn. zaopatrz. Roman Pollak.
NR WYD: Wyd. 3, całkowite.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1951
OBJ: LI,698 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 4)
UW: Tyt. oryg.: La Gerusalemme liberata.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Poezja włoska * 16 w. *
SYGNATURA: 194064


372/3548

AUT: Baumgardten Aleksander
TYT: O tym co najbliższe / Aleksander Baumgardten, [il. Irena Binder].
WYD: Stalinogród : "Śląsk", 1956
OBJ: 60,[3] s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201863


373/3548

AUT: Sedulius Caelius
TYT: Dzieła wszystkie: tekst łacińsko-polski / przeł., wst. i koment. opatrz. ks. Henryk Wójtowicz.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1999
OBJ: 449,[4] s., 24 cm,
SERIA: (Źródła i Monografie / Tow. Nauk. KUL ; 188)
DOD: Lit., ind., nota edit.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-87703-69-9
Hasło przedm.: Poezja religijna łacińska * 5 w. *
Hasło przedm.: Patrologia * teksty.
Hasło przedm.: Seduliusz. *
SYGNATURA: 215138


374/3548

AUT: Kłak Tadeusz
TYT: Ogród świata: studia i szkice literackie / Tadeusz Kłak.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1995
OBJ: 235,[1] s., 18 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1491) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., res., sum., nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0614-1
Hasło przedm.: Powieść polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 191124


375/3548

AUT: Szmidt Andrzej
TYT: Zapiski / Andrzej Szmidt.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1999
OBJ: 77 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 111)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88032-05-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191130


376/3548

AUT: Konarska-Łosiowa, Krystyna
TYT: Takie wielkie zmęczenie... / Krystyna Konarska-Łosiowa.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1995
OBJ: 62,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 81)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-49-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191141


377/3548

AUT: Konarska-Łosiowa, Krystyna
TYT: Niepokorność / Krystyna Konarska-Łosiowa, słowo wst. Jacek Łukasiewicz.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2000
OBJ: 106,[1] s., [1] k. portr., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 120)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88032-23-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191143


378/3548

AUT: Glunz Hans H.
TYT: Die ||Literarasthetik des europaischen Mittelalters: Wolfram, Rosenroman, Chaucer, Dante / Hans H. Glunz.
NR WYD: 2. Aufl.
WYD: Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1963
OBJ: XVI,607,[1] s., [12] s. tabl., rys., fot., 21 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Poezja * teoria * 5-15 w. *
Hasło przedm.: Literatura * teoria * 5-15 w. *
SYGNATURA: 215172


379/3548

AUT: Bachelard Gaston
TYT: Poetyka marzenia / Gaston Bachelarg, przekł., oprac. i posł. Leszka Brogowskiego.
WYD: Gdańsk : Słowo/Obraz terytoria, 1998
OBJ: 298 s., 20 cm,
SERIA: (Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii)
UW: Tyt. oryg.: La poetique de la reverie.
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-87316-80-6
Hasło przedm.: Poetyka. *
Hasło przedm.: Wyobraźnia. *
Hasło przedm.: Poezja * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Fenomenologia. *
SYGNATURA: 191198


380/3548

AUT: Gruse Krzysztof
TYT: Wiersze wojenne / Krzysztof Gruse, wst. opatrz. Stanisław Szczęsny.
WYD: Warszawa : Tow. |"Ogród Ksiąg", 2000
OBJ: XV s., S. 7-73,[3] s., fot., rys., 14 cm,
SERIA: (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; T. 7)
JĘZ: pol
ISBN: 83-900569-8-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191217


381/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Ja wiem, że to niesłuszne / Stanisław Barańczak, [il. Jerzy Duda-Gracz].
WYD: Kraków : ABC, 1981
OBJ: 38,[2] s., [8] k. tabl., fot., 14 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191219


382/3548

AUT: Wencel Wojciech
TYT: Wiersze / Wojciech Wencel, wst. napisał Stefan Chwin.
WYD: Warszawa : Tow. |"Ogród Ksiąg", 1995
OBJ: [4],X,43 s., [1] k. portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg ; T. 10)
JĘZ: pol
ISBN: 83-900569-4-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191222


383/3548

AUT: Zima Benedykt Stefan SOCist
TYT: Ufam / o. Benedykt Stefan Zima O.Cist., wst. opatrz. Stanisław Szczęsny.
WYD: Warszawa : Tow. |"Ogród Ksiąg", 2000
OBJ: 103 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka "Ogrodu Ksiąg" ; T. 11)
JĘZ: pol
ISBN: 83-904411-8-7
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191224


384/3548

AUT: Podsiadło Jacek
TYT: Wiersze zebrane. [T.] 2. / Jacek Podsiadło.
WYD: Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 1998
OBJ: 429,[2] s., 1 portr., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86735-28-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191225


385/3548

TYT: Szkice o poezji Aleksandra Wata / pod red. Jacka Brzozowskiego i Krystyny Pietrych, Inst. Badań Lit. PAN.
WYD: Warszawa : Inst. Badań Literackich PAN, 1999
OBJ: 205,[3] s., 19 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87456-39-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Wat Aleksander * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 191232


386/3548

AUT: Rej Mikołaj
TYT: Pisma wierszem: (wybór) / Mikołaj Rej, oprac. Julian Krzyżanowski.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1954
OBJ: XCI,473,[1] s., faks., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 151) - (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 194067


387/3548

AUT: Faleński Felicjan Medard
TYT: Wiersze wybrane / Felician Faleński, wyb. dokonała i wst. opatrz. Maria Grzędzielska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1961
OBJ: 151,[4] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 194071 ; Archiwalny: 221039


388/3548

AUT: Kniaźnin Franciszek Dionizy
TYT: Wybór poezji / Franciszek Dionizy Kniaźnin, oprac. Wacław Borowy.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1948
OBJ: 189 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 129)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18 w. *
SYGNATURA: 194074


389/3548

AUT: Wergiliusz
TYT: Eneida / Wergiliusz, w przekł. ks. T. Karyłowskiego TJ ; wst. i objaśn. zaopatrz. Tadeusz Sinko.
NR WYD: Wyd. 2, zm.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1950
OBJ: LII,366,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 29)
UW: [Tyt. oryg.: Aeneidos]
DOD: Wskazówki bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 194076


390/3548

AUT: Homer
TYT: Odyseja / Homer, w przekł. [z grec.] Lucjana Siemieńskiego ; wst. i objaśn. zopatrz. Tadeusz Sinko.
NR WYD: Wyd. 4 przejrz.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1948
OBJ: XLI,353,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 21)
UW: Tyt. oryg.: [Odysseia]
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. [gre])
Hasło przedm.: Poezja grecka * 8 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 194078


391/3548

AUT: Baudelaire Charles Pierre
TYT: Kwiaty zła: wybór / Charles Baudelaire, oprac. i wst. opatrz. Mieczysław Jastrun.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958
OBJ: 144,[3] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
UW: Tyt. oryg.: Les fleurs du mal.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Poezja francuska * 19 w. *
SYGNATURA: 194079 ; Archiwalny: 221049


392/3548

AUT: Tetmajer Kazimierz Przerwa-
TYT: Poezje / Kazimierz Przerwa-Tetmajer, wybr. i wst. opatrz. Jan Zygmunt Jakubowski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958
OBJ: 191,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 194080


393/3548

AUT: Ostrowska Bronisława
TYT: Biała godzina: wybór poezji / Bronisława Ostrowska, wyb. i wst. Stefana Lichańskiego.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1969
OBJ: 244,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194085 ; Archiwalny: 221023


394/3548

AUT: Trembecki Stanisław
TYT: Zofiówka. Polanka. Powązki / Stanisław Trembecki, wst. i objaśn. Adama Mickiewicza.
WYD: Poznań [et al.] : Fiszer i Majewski [et al.], 1923
OBJ: 71,[1] s., 15 cm,
SERIA: (Biblioteka Arcydzieł Literatury ; nr 15)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194086


395/3548

AUT: Janicjusz Klemens
TYT: Poezje wybrane / Klemens Janicjusz, wyb. oprac., przeł. i wst. poprz. Zygmunt Kubiak.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975
OBJ: 99,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Objaśn.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 194087


396/3548

AUT: Rilke Rainer Maria
TYT: Poezje / Maria Rainer Rilke, wybr., przeł. i wst. opatrz. Artur Sandauer.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983
OBJ: 265,[3] s., 16 cm,
UW: Tyt. oryg.: Samtliche Werke.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-06-01011-6
Hasło przedm.: Poezja austriacka * 19-20 w. *
SYGNATURA: 194088 ; 194309


397/3548

AUT: Dante Alighieri
TYT: Boska Komedia: (wybór) / Dante Alighieri, przeł. Edward Porębowicz ; wst. i koment. oprac. Kalikst Morawski.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1977
OBJ: CXVIII,450 s., il., rys., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 187)
UW: Tyt. oryg.: [La divina commedia]
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. [ita])
Hasło przedm.: Poezja włoska * 14 w. *
SYGNATURA: 194089


398/3548

AUT: Garczyński Stefan
TYT: Wacława dzieje: poema / Stefan Garczyński.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1974
OBJ: 103,[1] s., [8] s. tabl., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 194092


399/3548

AUT: Czechowicz Józef
TYT: Wiersze wybrane / Józef Czechowicz, [zebr., oprac. i wst. opatrz.: Seweryn Pollak i Jan Śpiewak ; notę biogr. napisał Wacław Gralewski].
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1955
OBJ: 388 s., [1] k. portr., 18 cm,
DOD: Nota biogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194093


400/3548

AUT: Goszczyński Seweryn
TYT: Zamek kaniowski / Seweryn Goszczyński, oprac. Maria Grabowska i Maria Janion.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1958
OBJ: 211,[1] s., 19 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Szkolna)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 191304 ; 194095


401/3548

AUT: Ważyk Adam
TYT: Poemat dla dorosłych i inne wiersze / Adam Ważyk.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: 39,[1] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194097


402/3548

AUT: Broniewski Władysław
TYT: Drzewo rozpaczające / Władysław Broniewski.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950
OBJ: 95,[1] s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194098


403/3548

AUT: Klonowic Sebastian Fabian
TYT: Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i innymi rzekami do niej przypadającymi / Sebastian Fabian Klonowic, oprac.. wst. i przyp. opatrz. Adam Karpiński.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1984
OBJ: 129,[3] s., [4] s. tabl., fot., faks., 19 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-01029-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 194099


404/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Treny / Jan Kochanowski, wst. i objaśn. zaopatrz. Tadeusz Sinko.
NR WYD: Wyd. 8.
WYD: Lwów : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, [po 1914]
OBJ: XXVIII,56 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 1)
UW: Brak oprawy i końca.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194102


405/3548

TYT: Słowo o wyprawie Igora / przeł. Julian Tuwim, wst. i objaśn. zaopatrz. Marian Jakóbiec.
NR WYD: Wyd. 2, zm.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1950
OBJ: LXXI,39,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 50)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 12 w. *
SYGNATURA: 194107


406/3548

AUT: Ovidius Naso Publius
TYT: Sztuka kochania / Owidiusz, wolny przekł. Juliana Ejsmonda ; [il. i oprac. graf. Aleksander Stefanowski].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957
OBJ: 117,[3] s., rys., 18 cm,
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. *
SYGNATURA: 193203 ; 194108


407/3548

TYT: Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku) / oprac. Marian Plezia, [tł. z jęz. łac.: J. Birkenmajer et al.]
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1952
OBJ: XCV,128 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 141)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * antologia * do 16 w. *
SYGNATURA: 194109


408/3548

AUT: Leśmian Bolesław
TYT: Poezje wybrane / Bolesław Leśmian, oprac Jacek Trznadel.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1983
OBJ: LXVI,314 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 217)
DOD: Bibliogr., alfabetyczny spis utworów.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01424-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 192578 ; 194112


409/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Beniowski: poema ; pięć pierwszych pieśni / Julisz Słowacki, oprac. Juliusz Kleiner.
NR WYD: Ed. 2, przejrz.
WYD: Kraków : Krakowska Spółka Wydaw., 1923
OBJ: XXXIX,[1],173,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 13)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194115


410/3548

AUT: Pawlak Antoni
TYT: Czy jesteś gotów... / Antoni Pawlak.
WYD: Warszawa : "Głos", 1981
OBJ: 40 s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201871


411/3548

AUT: Baziak Jolanta
TYT: Pół szyby światła / Jolanta Baziak.
WYD: Bydgoszcz : Inst. Wydaw. |Świadectwo, 2000
OBJ: 104 s., [7] s. tabl., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87531-53-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191248


412/3548

AUT: Podsiadło Jacek
TYT: Wiersze zebrane. [T.] 1. / Jacek Podsiadło.
WYD: Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 1998
OBJ: 410,[3] s., fot., 16 cm,
DOD: Err.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86735-27-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191274


413/3548

AUT: Czechowicz Józef
TYT: Wybór poezji / Józef Czechowicz, oprac. Tadeusz Kłak.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1970
OBJ: CVI,164 s., [1] k. portr., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 199)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191287


414/3548

AUT: Lechoń Jan
TYT: Poezje / Jan Lechoń, oprac. Roman Loth.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1990
OBJ: XCIV,240 s., [1] k. portr., il., faks., 17 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 256)
DOD: Lit., aneks, alfabetyczny wykaz utworów, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-02503-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191289


415/3548

AUT: Tuwim Julian
TYT: Wiersze wybrane / Julian Tuwim, oprac. Michał Głowiński.
NR WYD: Wyd. 4 rozsz.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986
OBJ: LXVIII,332 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 184)
DOD: Bibliogr., alfabetyczny wykaz wierszy
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01674-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191299


416/3548

AUT: Eliot Thomas Stearns
TYT: Wybór poezji / Thomas Stearns Eliot, wyb. tekstów, koment.: Krzysztof Boczkowski, Wanda Rulewicz ; wst. Wanda Rulewicz.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1990
OBJ: CXXI,332,[1] s., fot., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0406-0636 ; Ser. 2; nr 230)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-04-03205-8
Hasło przedm.: Poezja angielska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 20 w. *
SYGNATURA: Czytelnia: 191300


417/3548

AUT: Dante Alighieri
TYT: Boska Komedia: (wybór) / Dante Alighieri, przeł. Edward Porębowicz ; wst. i koment. oprac. Kalikst Morawski.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986
OBJ: CXVIII,450 s., rys., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0406-0636 ; Ser. 2; nr 187)
UW: Tyt. oryg.: [La divina commedia]
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ita)
ISBN: 83-04-01726-1
Hasło przedm.: Poezja włoska * 14 w. *
SYGNATURA: 191301


418/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Wybór poezyj. T. 1 / Adam Mickiewicz, oprac. Czesław Zgorzelski.
NR WYD: Wyd. 7 popr. i uzup.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986
OBJ: LXXVII,246 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 6)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01443-283-04-01444-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 191302


419/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Wybór poezyj. T. 2 / Adam Mickiewicz, oprac. Czesław Zgorzelski.
NR WYD: Wyd. 3 zm.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986
OBJ: CXXVIII,364 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 66)
DOD: [Bibliogr. w wyb.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01445-983-04-01446-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 191302


420/3548

TYT: Poezja polska okresu międzywojennego: antologia. Cz. 1 / wyb. i wst. Michał Głowiński, Janusz Sławiński, przyp. oprac. Janusz Stradecki.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1987
OBJ: CIX,242 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 253)
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01969-883-04-01970-1
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 191303


421/3548

TYT: Poezja polska okresu międzywojennego: antologia. Cz. 2 / wyb. i wst. Michał Głowiński i Janusz Sławiński, przyp. oprac. Janusz Stradecki.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1987
OBJ: S. [2],243-702, 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 253)
DOD: Bibliogr., [ind.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-01969-883-04-01970-1
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 191303


422/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada / Czesław Miłosz.
WYD: Paryż : Inst. Literacki, 1974
OBJ: 88,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Kultury" ; t. 245)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191305 ; Archiwalny: 222788


423/3548

AUT: Brodziński Kazimierz
TYT: O klasyczności i romantyczności / Kazimierz Brodziński, oprac. Adam Bar.
WYD: Kraków : Księg. Stefana Kamińskiego, [po 1918]
OBJ: 94,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 191306


424/3548

AUT: Ruff Marcel A.
TYT: Baudelaire / Marcel A. Ruff, przeł. Aleksandra Olędzka-Frybesowa.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1967
OBJ: 270,[2] s., 18 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Baudelaire Charles Pierre. *
Hasło przedm.: Poezja francuska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 67226 ; 191308


425/3548

AUT: Kołaczkowski Stefan
TYT: Twórczość Jana Kasprowicza / Stefan Kołaczkowski.
WYD: Kraków : Krakowska Spółka Wydaw., 1924
OBJ: [4],195,[1] s., 19 cm,
UW: współopr. z Boye Edward (1897-1943) U kolebki modernizmu : estetyczne poglądy na łamach krakowskiego "Życia"
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kasprowicz Jan. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 191345


426/3548

AUT: Libera Zdzisław
TYT: Poezja polska XVIII wieku / Zdzisław Libera.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1976
OBJ: 478,[2] s., [30] s. tabl., fot., faks., 19 cm,
DOD: Bibliogr., źród.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
SYGNATURA: 180964 ; 191316


427/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: "Rzuć na bezsennych garsteczkę siana": wiersze nie tylko o Bożym Narodzeniu / Jan Twardowski, wyb., oprac. i wst. Bernadetta Kuczera-Chachulska.
WYD: Warszawa : Wydaw. UKSW, 2000
OBJ: 143 s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7072-160-5
Hasło przedm.: Boże Narodzenie * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191333 ; 191334 ; 191335 ; 191336


428/3548

AUT: Thoreau Henry David
TYT: The ||portable Thoreau / ed., and with an intr., by Carl Bode.
NR WYD: Rev. edition.
WYD: Harmondsworth [et. al.] : Penguin Books, 1977
OBJ: VI,698 s., 18 cm,
SERIA: (The |Viking Portable Library)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: eng
ISBN: 0 14 015.031 5
Hasło przedm.: Thoreau Henry David. *
Hasło przedm.: Pamiętniki amerykańskie * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie amerykańskie * 19 w. *
SYGNATURA: 191351


429/3548

AUT: Kostkiewiczowa Teresa
TYT: Horyzonty wyobraźni: o języku poezji czasów Oświecenia / Teresa Kostkiewiczowa.
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1984
OBJ: 403,[4] s., [8] s. tabl., fot., 16 cm,
DOD: Lit., ind., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-05517-0
Hasło przedm.: Język polski * słownictwo * 18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Oświecenie * literatura polska. *
SYGNATURA: 191353 ; Archiwalny: 221186


430/3548

AUT: Dickinson Emily
TYT: Poezje / Emily Dickinson, przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1965
OBJ: 164,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 19 w. *
SYGNATURA: 194117 ; Archiwalny: 221040


431/3548

AUT: Lenartowicz Teofil
TYT: Wybór poezyj / Teofil Lenartowicz, oprac. Jan Nowakowski.
NR WYD: Wyd. 4 uzup. i popr.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1972
OBJ: CXXX,436 s., [2] k. tabl., fot., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; nr 5)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 194118


432/3548

AUT: Zawistowska Kazimiera
TYT: Wybór poezji / Kazimiera Zawistowska, wst., wyb. i oprac. Agnieszka Baranowska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981
OBJ: 114,[2] s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Koment. edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00535-a
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 193896 ; 194121


433/3548

AUT: Leconte |de |Lisle Charles Marie Rene
TYT: Poezje / Leconte de Lisle, wybr., oprac. i słowem wst. poprz. Janusz Strasburger ; [tł.: Janusz Strasburger et al.]
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1980
OBJ: 128,[1] s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Kronika życia i twórczości
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-06-00430-2
Hasło przedm.: Poezja francuska * 19 w. *
SYGNATURA: 194122


434/3548

AUT: Blok Aleksandr Aleksandrovic
TYT: Poezje / Aleksander Błok, oprac. i wst. opatrz. Seweryn Pollak ; [tł.: Seweryn Pollak et al.]
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957
OBJ: 290,[2] s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 193145 ; 194123 ; Archiwalny: 221052


435/3548

AUT: Bunin Ivan Alekseevic
TYT: Poezje / Iwan Bunin, wybr., przeł. i wst. opatrz. Maria Leśniewska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979
OBJ: 208,[1] s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Egz. częściowo wybrakowany - niezadr. s.: 162-163, 166-167, 170-171, 174-175
JĘZ: pol (oryg. rus)
ISBN: 83-06-00374-8
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 194124


436/3548

AUT: Orlov Vladimir
TYT: Szkice o poezji rosyjskiej / Włodzimierz Orłow, przeł. Roman Zimand ; wybr. i wst. opatrz. Andrzej Drawicz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972
OBJ: 428,[3] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
UW: Tyt. oryg.: Na rubieże dwuch mirow [et al.]
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 60118 ; 194128


437/3548

AUT: Dąbrowski Stanisław
TYT: Jedyna miłość / Stanisław Dąbrowski.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", 1956
OBJ: 89,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194134


438/3548

TYT: Jugosławiańska epika ludowa / w przekł. Czesława Jastrzębiec-Kozłowskiego, wybr., wst. i objaśn. opatrz. Marian Jakóbiec.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, [1948]
OBJ: LXVI,165 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; nr 58)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ser-cro)
Hasło przedm.: Poezja serbska * antologia. *
Hasło przedm.: Poezja chorwacka * antologia. *
SYGNATURA: 194148


439/3548

AUT: Krzyżanowski Julian
TYT: Poeta żywy: rzecz o Janie Kochanowskim / Julian Krzyżanowski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1953
OBJ: 41,[2] s., 19 cm,
SERIA: (Z Prac Przygotowawczych Sesji Naukowej Odrodzenia Polskiej Akademii Nauk)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
Hasło przedm.: Kochanowski Jan. *
SYGNATURA: 194157


440/3548

AUT: Gembarzewski Miłosz Bronisław
TYT: Pieśni Słowianina / Miłosz Gembarzewski.
WYD: Warszawa : Księg. F. Hoesicka, 1930
OBJ: 44,[3] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194167


441/3548

AUT: Rumel Zygmunt Jan
TYT: Poezje / Zygmunt Jan Rumel, wst., wyb. i oprac. Anna Kamieńska.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1975
OBJ: 75,[1] s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194168


442/3548

AUT: Tarnawski Władysław
TYT: Krzysztof Marlowe: jego życie, dzieła i znaczenie w literaturze angielskiej / Władysław Tarnawski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", 1922
OBJ: 255,[2] s., [5] s. tabl., ryc., 23 cm,
DOD: Lit., sum., err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Marlowe Christopher. *
Hasło przedm.: Poezja angielska * historia * 16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201906


443/3548

TYT: Poezje Warmii i Mazur / Maria Zientara-Malewska [et al.].
WYD: Warszawa : "Pax", 1953
OBJ: 194,[2] s., 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 20 w. *
Hasło przedm.: Warmia * piśmiennictwo. *
Hasło przedm.: Mazury * piśmiennictwo. *
SYGNATURA: 201916


444/3548

AUT: Gumilev Nikolaj Stepanovic
TYT: Nikołaj Gumilow / wyb., przeł., i posł. opatrz. Adam Pomorski.
WYD: Kraków : Oficyna Literacka, 1997
OBJ: 309,[5] s., rys., 21 cm,
SERIA: (Cech Poetów)
JĘZ: pol (oryg. rus)
ISBN: 83-7124-073-2
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 215230


445/3548

AUT: Meineke Birgit
TYT: Krakauer Neufund zum Alexanderroman des Ulrich von Etzenbach: mit zwei Abbildungen / Birgit Meineke.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999
OBJ: 86 s., faks., 24 cm,
SERIA: (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen ; 1) - (Philologisch-Historische Klasse ; Jahrgang 1999: Nr. 7)
DOD: Lit.
JĘZ: ger
Hasło przedm.: Język niemiecki * historia. *
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * historia * 13-14 w. *
Hasło przedm.: Etzenbach Ulrich von. *
Hasło przedm.: Rękopisy * zbiory * Polska. *
Hasło przedm.: Kraków * Uniwersytet Jagielloński * Biblioteka * zbiory. *
SYGNATURA: 215234


446/3548

AUT: Lienhard Siegfried
TYT: Kanyakandukakrida - Ballspiel junger Damen; Zur Entwicklung eines Motivs der klassischen Sanskrit-Dichtung / Siegfried Lienhard.
WYD: Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999
OBJ: 18 s., 24 cm,
SERIA: (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen ; 1) - (Philologisch-Historische Klasse ; Jahrgang 1999: Nr. 8)
DOD: Lit.
JĘZ: ger san
Hasło przedm.: Język sanskrycki * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Poezja indyjska * tematyka. *
SYGNATURA: 215235


447/3548

AUT: Jodełka- Burzecki Tomasz
TYT: Jan Kasprowicz: zarys biografii / Tomasz Jodełka.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1964
OBJ: 223,[5] s., [24] s. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kasprowicz Jan. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 194177 ; 195047


448/3548

AUT: Wierzyński Kazimierz
TYT: Wiersze wybrane / Kazimierz Wierzyński.
WYD: Warszawa : Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, Tow. Wydaw., 1938
OBJ: [4],158,[3] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Wierszy Wybranych ; Nr 3)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194179


449/3548

AUT: Kasprowicz Jan
TYT: Wiersze wybrane / Jan Kasprowicz, do użytku szkolnego przygot. Leopold Staff.
WYD: Warszawa : Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, Tow. Wydaw., 1938
OBJ: [4],131,[3] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Wierszy Wybranych ; Nr 1)
DOD: Brak prz. okł.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194180


450/3548

AUT: Wasilewski Zygmunt
TYT: Jan Kasprowicz: zarys wizerunku / Zygmunt Wasilewski.
WYD: Warszawa [et al.] : Gebethner i Wolff, 1923
OBJ: S. 3-399,[2] s., 19 cm, err.
UW: Brak oprawy i początku
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Kasprowicz Jan. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194181


451/3548

AUT: Dziekoński Albin
TYT: Wybór poezji / Albin Dziekoński, oprac. i wst. poprz. Jerzy Poradecki.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1985
OBJ: 327,[1] s., 17 cm,
DOD: Nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-010161-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194185


452/3548

AUT: Sęp- Szarzyński Mikołaj
TYT: Rytmy albo wiersze polskie w wyborze / Mikołaj Sęp Szarzyński.
WYD: Warszawa : E. Wende i S-ka, 1914
OBJ: [4],64 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Klasyków Polskich)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194186


453/3548

AUT: Walczak Grzegorz
TYT: Autoportret z przeszłości / Grzegorz Walczak.
WYD: Warszawa : Iskry, 1989
OBJ: 86,[2] s., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-207-1215-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194196


454/3548

AUT: Borsukiewicz Stefan
TYT: Kontrasty / Stefan Borsukiewicz, oprac. i opatrz. posł. Jadwiga Rużyłło-Stasiakowa ; słowo wst. Juliana Rogozińskiego.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981
OBJ: 90,[2] s., [4] s. tabl., fot., faks., 18 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00675-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194197 ; 194289


455/3548

AUT: Staff Ludwik Maria
TYT: Zgrzebna kantyczka: poezje / Ludwik Maria Staff (Jan Strzemię), z przedm. Wacława Berenta.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", [po 1914]
OBJ: 99 s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194203


456/3548

AUT: Krasiński Zygmunt
TYT: Poezje liryczne. Cz. 3 / Zygmunt Krasiński.
WYD: Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1911
OBJ: 43,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteczka Narodowa ; nr. 37)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: TYLKO NA MIEJSCU: 194204


457/3548

AUT: Romanowski Mieczysław
TYT: Liryki / Mieczysław Romanowski.
WYD: Warszawa [et al.] : Gebethner i Wolff, G. Gebethner i Sp., Księg. M. Niemierkiewicza, 1916
OBJ: 44,[1] s., 17 cm,
SERIA: (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 182)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194205


458/3548

AUT: Tetmajer Kazimierz Przerwa-
TYT: Poezje: seria ósma / Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Biblioteka Polska", 1924
OBJ: 202 s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194206 ; Archiwalny: TYLKO NA MIEJSCU: 221249


459/3548

AUT: Dąbrowski Stanisław
TYT: Szyderstwa i trwogi / Stanisław Dąbrowski.
WYD: Gdynia : Wydaw. Morskie, 1959
OBJ: 82,[2] s., 16 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194207 ; Archiwalny: 221226


460/3548

AUT: Ovidius Naso Publius
TYT: Lekarstwa na miłość: (Remedia amoris) / Publius Ovidius Naso, tł. Jerzy Rościszewski.
WYD: [S. l.] : "Vita Nuova", 1922
OBJ: 55,[1] s., 18 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. lat)
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194217


461/3548

AUT: Suchodolski Bogdan
TYT: Seweryn Goszczyński: życie i dzieła (1801-1830) / Bogdan Suchodolski.
WYD: Warszawa : Kasa im. J. Mianowskiego, Inst. Popierania Nauki, 1927
OBJ: 313,IX s., 24 cm,
SERIA: (Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej ; Nr 5)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Goszczyński Seweryn. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201925


462/3548

AUT: Fischerówna Róża
TYT: Samuel Twardowski jako poeta barokowy / napisała Róża Fischerówna.
WYD: Kraków : Kasa im J. Mianowskiego, 1931
OBJ: [3],173,[2] s., 23 cm,
SERIA: (Prace Historyczno-Literackie ; Nr 37)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Samuel. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201926


463/3548

TYT: Historia o Barnabaszu z r. 1571 / oprac. Julian Krzyżanowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Kasy im. Mianowskiego - Inst. Popierania Nauki, 1933
OBJ: XIII,47 s., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Zapomnianych Poetów i Prozaików Polskich : XVI-XVIII w. ; Ser. 2; z. 1)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: "Historia o Barnabaszu". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201928


464/3548

AUT: Piątek Stanisław
TYT: Obłoki wiosenne / Stanisław Piątek.
WYD: Warszawa : Księg. F. Hoesicka, 1938
OBJ: 40 s., 23 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201929


465/3548

AUT: Kleiner Juliusz
TYT: O Panu Tadeuszu, książce budującej / Julisz Kleiner.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Lwów : Warszawa : Kraków : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1926
OBJ: 26 s., 22 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201947


466/3548

AUT: Garbaczowska Janina
TYT: Cyprian Norwid / Janina Garbaczowska.
WYD: Warszawa : "Czytelnik", "Wiedza Powszechna", 1948
OBJ: 26 s, 23 cm,
SERIA: (Portrety Literackie ; z. 10)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 201951


467/3548

TYT: Antologia poezji francuskiej. T. 1: Od "Sekwencji o św. Eulalii" do Agrippy d'Aubigne / [wyb.] Jerzy Lisowski, [tł.: Jarosław Iwaszkiewicz et al.]
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1966
OBJ: 635,[4] s., 24 cm,
JĘZ: pol fre
Hasło przedm.: Poezja francuska * antologia. *
SYGNATURA: 201952


468/3548

AUT: Kajka Michał
TYT: Wybór wierszy / Michał Kajka, [wyb. i posł. Igor Skirycki ; przedm. Władysław Gębik].
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1954
OBJ: 130 s., [1] s. portr., 23 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 201953


469/3548

TYT: Wiersze / [aut.: Mikołaj Bieszczadowski et al.].
WYD: Warszawa : Pax, 1951
OBJ: [128 s. - paginacja różna], portr., 22 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201961


470/3548

AUT: Piechal Marian
TYT: Elegie całopalne / Marian Piechal.
WYD: Warszawa : Inst. Literacki, 1931
OBJ: 57,[5] s., 21 cm,
DOD: Przyp. aut., tegoż aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 201976


471/3548

AUT: Żuławski Juliusz
TYT: Wielka podróż Walta Whitmana / Juliusz Żuławski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971
OBJ: 374,[2] s., [18] s. tabl., fot., faks., 20 cm, err.
SERIA: (Ludzie Żywi ; 21)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Whitman Walt. *
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 201980


472/3548

AUT: Białoszewski Miron
TYT: Odczepić się / Miron Białoszewski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1978
OBJ: 142,[2] s., 22 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201985


473/3548

TYT: Pamiątka odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie 28 stycznia 1950.
WYD: Warszawa : Czytelnik, [1950]
OBJ: 18,[2] s., il., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * pomnik Mickiewicza. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Pomniki * Polska. *
SYGNATURA: 201987


474/3548

AUT: Przyboś Julian
TYT: Wybór poezji / Julian Przyboś.
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949
OBJ: 111,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 201990


475/3548

AUT: Romanowski Mieczysław
TYT: Wybór poezji / Mieczysław Romanowski, oprac. Helena E. Kurkowska.
WYD: Warszawa : "Książka", 1947
OBJ: XVI,[1],143,[3] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych ; 16)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 201992


476/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 1: Słowo wstępne Zakładu Nar. im. Ossolińskich o metodach wydania "Dzieł wszystkich" Słowackiego; Tom pierwszy poezyj: Powieści poetyczne - Tom drugi poezyj: Poezje dramatyczne / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Józef Ujejski ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1952
OBJ: XI*,LXIX,363,[2] s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 1: Utwory wydane za życia poety / Juliusz Słowacki. T. 1
DOD: Bibliogr., err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


477/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 2: Tom trzeci poezyj - Kordian / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Józef Ujejski ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1952
OBJ: 253,[2] s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 1: Utwory wydane za życia poety / Juliusz Słowacki. T. 2
DOD: Bibliogr., err.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


478/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 3: Anhelli - Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle - Trzy poemata - Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K. / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz Kleiner ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Wydaw. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich, 1952
OBJ: 240,[2] s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 1: Utwory wydane za życia poety / Juliusz Słowacki. T. 3
DOD: Dod., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


479/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 4: Balladyna - Mazepa - Lilla Weneda (wraz z listem do Aleksandra H. i Grobem Agamemnona / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz Kleiner ; bibliogr. zest. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1953
OBJ: 528 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 1: Utwory wydane za życia poety / Juliusz Słowacki. T. 4
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


480/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 5: Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej Jo. księcia Radziwiłła Sierotki - Noc letnia - Beniowski (poema), pięć pierwszych pieśni - Wiersze drobne - Dodatek: Niewiadomo co czyli romantyczność / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz Kleiner ; bibliogr. zest. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1954
OBJ: 260,[2] s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 1: Utwory wydane za życia poety / Juliusz Słowacki. T. 5
DOD: Dod., bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


481/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 7: Książę niezłomny - Pogrzeb kapitana Meyznera - Król-Duch rapsod I - Odpowiedź na psalmy przyszłości Spirydionowi Prawdzickiemu (do autora trzech psalmów) - Pisma polityczne ogłoszone w latach 1846-1848 / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz KLeiner ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1956
OBJ: 412 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 1: Utwory wydane za życia poety / Juliusz Słowacki. T. 7
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Polityka. *
SYGNATURA: 216345


482/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 8: Utwory młodzieńcze z lat 1825-1829 - Le roi de ladawa - Beatrix Cenci - Horsztyński - Wiersze drobne z lat 1832-1842 / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz Kleiner [et al.] ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1958
OBJ: 560 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 8
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


483/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 9: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu - Plan Rhamezesa - Posielenije - Poemat tercynowy o piekle - Beatryks Cenci - Krak - Makbet / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz KLeiner [et al.] ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1956
OBJ: 432 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 9
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


484/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 10: Beniowski (dramat) - Pan Alfons - Krytyka krytyki i literatury - O poezjach Bohdana Zaleskiego - Fantazy (nowa Dejanira) - Księgi rodzaju narodu polskiego - Wallenrod (dramat) - Jan Kazimierz - Złota czaszka / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz Kleiner [et al.] ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1956
OBJ: 523 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 10
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


485/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 11: Beniowski (poema) dalsze pieśni - Ksiądz Marek (fragment poematu) / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Juliusz Kleiner ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1957
OBJ: 332 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 11
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


486/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 12, Cz. 1: Wiersze drobne z lat 1843-1849 - Poeta i natchnienie / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera przy współudz. Władysława Floryana ; oprac. Juliusz Kleiner i Władysław Floryan ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1960
OBJ: 552 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 12, cz. 1
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


487/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 13, Cz. 2: Rozmowa z matką Makryną - Konrad Wallenrod - Fragmenty przekładu "Iliady" - A co pół mili... - Pan Tadeusz - Dziady - Góry się ozłociły - Syn ziemi - Sprostowania i uzupełnienia / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera przy współudz. Władysława Floryana ; oprac. Władysław Floryan [et al.].
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im Ossolińskich - Wydaw., 1963
OBJ: 459 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 13, cz. 2
DOD: Bibliogr., sprostowania i uzup.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


488/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 14: Genezis z Ducha - Dzieła filozoficznego ciąg dalszy / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera ; oprac. Władysław Floryan i Juliusz KLeiner ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1954
OBJ: 584 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 14
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Filozofia * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


489/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 15: Próby poematu filozoficznego - Do Ludwika Norwida list - Pomniejsze pisma treści filozoficznej i religijnej - Pisma polityczne - Dodatki I, II, III / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera oprac. Władysław Floryan [et al.] ; bibliogr. oprac. Wiktor Hahn.
WYD: Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich - Wydaw., 1955
OBJ: 568 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 15
DOD: Bibliogr., dod.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Filozofia * 19 w. *
Hasło przedm.: Religia. *
Hasło przedm.: Polityka. *
SYGNATURA: 216345


490/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 16: Król-Duch - Rapsody nie wydane za życia poety - Tekst główny / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera i Władysława Floryana ; oprac. Jan Kuźniar.
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1972
OBJ: 679 s., [1] k. tabl. złoż., 24 cm, err.
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 16
DOD: Lit., tab.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


491/3548

AUT: Słowacki Juliusz
TYT: Dzieła wszystkie. T. 17: Król-Duch - Opracowania odmienne rapsodów I-IV - Dział opracowań różnych / Juliusz Słowacki, pod red. Juliusza Kleinera i Władysława Floryana ; oprac. Jan Kuźniar [et al.] ; bibliogr. zest. Wiktor Hahn [et al.].
WYD: Wrocław [et al.] : Zakł. Narodowy im Ossolińskich - Wydaw., 1975
OBJ: 1036 s., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła wszystkie. Dz. 2: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej / Juliusz Słowacki. T. 17
DOD: Bibliogr., skor. lokalizacji tekstów "Opracowań odmiennych Króla-Ducha" i ich rzutów zaniechanych, alfabetyczne zest. incipitów "Opracowań odmiennych Króla-Ducha", alfabetyczne zest. utworów zawartych w t. 1-17 Dzieł wszystkich Juliusza Słowackiego
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216345


492/3548

TYT: Skamander. T. 10: Studia i szkice / pod red. Ireneusza Opackiego przy współudz. Jana Piotrowiaka.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1995
OBJ: 132 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe / Uniw. Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1504) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind., rez., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0632-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 215266


493/3548

TYT: "Pieśni ogromnych dwanaście...": studia i szkice o "Panu Tadeuszu" / pod red. Marka Piechoty.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 236 s., [8] s. tabl. kolor., faks., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1848) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., sum., res., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0598-2
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 215316


494/3548

TYT: Liryka polska XX wieku: analizy i interpretacje. Ser. 2 / pod red. Włodzimierza Wójcika przy współudz. Danuty Opackiej-Walasek.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 209,[2] s., 24 cm, err.
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1836) - (Historia Literatury Polskiej
DOD: Lit., Zfassung., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0924-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 215318


495/3548

AUT: Grzenia Jan
TYT: Język poetycki jako struktura polifoniczna na materiale poezji polskiej XX w. / Jan Grzenia.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1999
OBJ: 154 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1785) - (Językoznawstwo Polonistyczne)
DOD: Bibliogr., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0840-3
Hasło przedm.: Poezja polska * język. *
SYGNATURA: 215328


496/3548

AUT: Jaskółowa Ewa
TYT: Od poezji kosmosu do poezji czasu: studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka / Ewa Jaskółowa.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1997
OBJ: 192 s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1640) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Bibliogr., ind., sum., rez.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0738-5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Ciesielczuk Stanisław. *
SYGNATURA: 215331


497/3548

AUT: Szargot Maciej
TYT: Ziemia rozdziału - niebo połączenia: o liryce Zygmunta Krasińskiego / Maciej Szargot.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 135,[1] s., 24 cm, err
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1843) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind., smm., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0946-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Krasiński Zygmunt. *
SYGNATURA: 215332


498/3548

AUT: Pytasz Marek
TYT: Wygnanie, emigracja, diaspora: poeta w poszukiwaniu czytelnika / Marek Pytasz.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1998
OBJ: 172 s., rys., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1700) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Bibliogr., aneks, res., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0794-6
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Edytorstwo * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * kultura * 20 w. *
SYGNATURA: 215335


499/3548

AUT: Banasiowa Teresa
TYT: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630 / Teresa Banasiowa.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1997
OBJ: 149,[3] s., [16] s. tabl., faks., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1669) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., ind., sum., rez.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0761-X
Hasło przedm.: Polityka * literatura polska. *
Hasło przedm.: Śmierć * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 16-17 w. *
SYGNATURA: 215379


500/3548

TYT: Wokół Wacława Potockiego: studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety / pod red. Jana Malickiego i Dariusza Rotta.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1997
OBJ: 147,[1] s., [2] s. tabl. kolor., fot., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1645)
DOD: Lit., ind., sum., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0746-6
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16-17 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
Hasło przedm.: Potocki Wacław. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * 16-17 w. *
SYGNATURA: 215380


501/3548

TYT: Liryka grecka: wybór tekstów i komentarz. T. 1: Jamb i elegia / pr. zbior. pod red. Jerzego Danielewicza, oprac. [t. 1] Krystyna Bartol.
WYD: Warszawa : Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 1999
OBJ: 481,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., miary wierszowe
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-12925-5
Hasło przedm.: Poezja grecka * antologia * 7-4 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * 7-4 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 215405


502/3548

TYT: Liryka grecka: wybór tekstów i komentarz. T. 2: Melika / pr. zbior. pod red. Jerzego Danielewicza, oprac. [t. 2] Jerzy Danielewicz.
WYD: Warszawa : Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 1999
OBJ: 537,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol gre
ISBN: 83-01-12963-8
Hasło przedm.: Poezja grecka * antologia * 7-4 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Poezja grecka * historia * 7-4 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 215405


503/3548

TYT: Kanonada: interpretacje wierszy polskich (1939-1989) / pod red. Aleksandra Nawareckiego przy współudz. Dariusza Pawelca.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1999
OBJ: 183,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1844) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Lit., res., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0908-6
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 215446


504/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Pomyślane przepaście: osiem interpretacji / Stanisław Barańczak, w układzie i oprac. Jolanty Tambor i Romualda Cudaka ; posł. Ireneusz Opacki.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1995
OBJ: 182,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1488) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Nota bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0611-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 215447


505/3548

AUT: Dziadek Adam
TYT: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwszkiewicza i Aleksandra Wata / Adam Dziadek.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1999
OBJ: 151,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1824) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Bibliogr., ind., res., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0931-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Iwaszkiewicz Jarosław. *
Hasło przedm.: Wat Aleksander. *
Hasło przedm.: Literatura * teoria. *
SYGNATURA: 215448


506/3548

AUT: Dembińska- Pawelec Joanna
TYT: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka / Joanna Dembińska-Pawelec.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1999
OBJ: 162,[3] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1826) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Bibliogr., ind., res., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0907-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Barańczak Stanisław. *
SYGNATURA: 215450


507/3548

AUT: Olejniczak Józef
TYT: Wtajemniczenie - Aleksander Wat / Józef Olejniczak.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1999
OBJ: 289,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1797) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Bibliogr., ind., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0881-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Wat Aleksander. *
SYGNATURA: 215453


508/3548

AUT: Węgrzyniakowa Anna
TYT: Egzystencjalne i metafizyczne: od Leśmiana do Maja / Anna Węgrzyniakowa.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1999
OBJ: 153,[4] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1806) - (Historia Literatury)
DOD: Nota bibliogr., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-0866-7
Hasło przedm.: Egzystencjalizm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Metafizyka * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 215455


509/3548

AUT: Nyczek Tadeusz
TYT: 22 x Szymborska / Tadeusz Nyczek.
WYD: Poznań : "a5", 1997
OBJ: 166,[5] s., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-34-4
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
SYGNATURA: 215479


510/3548

AUT: Czech Jerzy
TYT: Roku pamiętnego...: wierszyki przeciw czerwonemu / Jan Poznański [pseud.]
WYD: Warszawa : Wydaw. im. Gen. Nila Fieldorfa, 1984
OBJ: 60 s., 14 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194237


511/3548

AUT: Słoński Edward
TYT: Ta, co nie zginęła...: wybór wierszy Edwarda Słońskiego o Polsce, o wojnie i o żołnierzach / Edward Słoński.
WYD: Warszawa [et. al.] : Gebethner i Wolff, [1917]
OBJ: 208 s., 14 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194239


512/3548

AUT: Szenwald Lucjan
TYT: Z ziemi gościnnej do Polski: poezje / Lucjan Szenwald.
WYD: Moskwa : Związek Patriotów Pol. w ZSSR, 1944
OBJ: 37,[3] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194243


513/3548

AUT: Czechowicz Józef
TYT: Dzień jak codzień / Józef Czechowicz.
WYD: Warszawa : F. Hoesick, 1930
OBJ: 53,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194249


514/3548

AUT: Syrokomla Władysław
TYT: Szkolne czasy: nowe opowiadanie Jana Dęboroga / Kondratowicz L. (Władysław Syrokomla).
NR WYD: Wyd. 3.
WYD: Warszawa : Gebethner i Wolff, 1931
OBJ: 46 s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 146)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194251


515/3548

AUT: Hubert Henryk
TYT: Drogi: poemat / Henryk Hubert.
WYD: Warszawa : Wydaw. MON, 1953
OBJ: 46,[2] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194252


516/3548

TYT: Kwiaty i kłosy: utwory do deklamacji / zebr. ks. Mieczysław Brodowski.
NR WYD: Wyd. 4 zm.
WYD: Poznań [et. al.] : Księg. Św. Wojciecha, [po 1919]
OBJ: [4],366 s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 18-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194253


517/3548

AUT: Kołoniecki Roman
TYT: Wschody i zachody: poezje / Roman Kołoniecki.
WYD: Warszawa : Księg. F. Hoesicka, 1927
OBJ: 90,[3] s., 18 cm,
DOD: Skor.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194282


518/3548

AUT: Słoński Edward
TYT: Wybór wierszy / Edward Słońśki, oprac. i wst. poprz. Marian Piechal.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979
OBJ: 233,[1] s., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00375-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194290


519/3548

AUT: Sudolski Zbigniew
TYT: Jeremi: opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim / Zbigniew Sudolski.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1986
OBJ: 395,[1] s., [108] s. tabl., fot., rys., 20 cm,
DOD: Ważniejsze fakty z życia K. Ujejskiego, bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-205-3826-2
Hasło przedm.: Ujejski Kornel. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 202008


520/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Nieznane pisma Adama Mickiewicza (1817-1823): z archiwum filomatów / wyd. Józef Kallenbach.
WYD: Kraków : Warszawa : G. Gebethner i Sp., Gebethner i Wolff, 1910
OBJ: XVII,414 s., [1] k. portr., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Filomaci i filareci. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 202015


521/3548

AUT: Pawlak Antoni , Terlecki Marian
TYT: Portret wspólny / Antoni Pawlak, Marian Terlecki.
WYD: Gdańsk : "Młoda Polska", 1981
OBJ: 75 s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * zagadnienia. *
SYGNATURA: 202061


522/3548

AUT: Szmidt Andrzej
TYT: Wiersze wybrane / Andrzej Szmidt, przedm. Iwona Smolka.
WYD: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1995
OBJ: 226,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; T. 85)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85124-65-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215519


523/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: 89 wierszy: wybór i układ Autora / Zbigniew Herbert.
WYD: Kraków : "a5", 1998
OBJ: 178,[3] s., 22 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; t. 30)
DOD: Alfabetyczny spis tyt., źród.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-33-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215523


524/3548

AUT: Szymborska Wisława
TYT: Wiersze wybrane: wybór i układ Autorki / Wisława Szymborska.
WYD: Kraków : "a5", 2000
OBJ: 363,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; t. 36)
DOD: Alfabetyczny spis incipitów, alfabetyczny spis tyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-45-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215524


525/3548

AUT: Woroszylski Wiktor
TYT: Z podróży, ze snu, z umierania: wiersze 1951-1990 / Wiktor Woroszylski.
WYD: Poznań : "a5", 1992
OBJ: 246 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; 7)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-02-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215540


526/3548

AUT: Ficowski Jerzy
TYT: Wszystko to czego nie wiem / Jerzy Ficowski, wyb. i posł. Piotr Sommer.
WYD: Sejny : Fundacja |Pogranicze, 1999
OBJ: 218,[8] s., 20 cm,
SERIA: (Meridian)
JĘZ: pol
ISBN: 83-86872-10-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215547


527/3548

AUT: Lipska Ewa
TYT: Ludzie dla początkujących / Ewa Lipska.
WYD: Poznań : "a5", 1997
OBJ: 34,[4] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; T. 29)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-35-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Miniatura literacka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215552


528/3548

AUT: Zagajewski Adam
TYT: Pragnienie / Adam Zagajewski.
WYD: Kraków : "a5", 1999
OBJ: 82,[4] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; T. 35)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-43-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215555


529/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Chirurgiczna precyzja: elegie i piosenki z lat 1995-1997 / Stanisław Barańczak.
WYD: Kraków : "a5", 1998
OBJ: 70,[1] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; T. 31)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-36-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Piosenka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215556


530/3548

AUT: Grynberg Henryk
TYT: Rysuję w pamięci / Henryk Grynberg.
WYD: Poznań : "a5", 1995
OBJ: 53,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; T. 20)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-17-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215557


531/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Podróż zimowa: wiersze do muzyki Franza Schuberta / Stanisław Barańczak.
WYD: Poznań : "a5", 1994
OBJ: 42,[3] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5)
DOD: Nuty
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-11-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215558


532/3548

AUT: Świetlicki Marcin
TYT: Trzecia połowa / Marcin Świetlicki.
WYD: Kraków : "a5", 1999
OBJ: 46,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 ; T. 23)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-23-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215559 ; 215821


533/3548

AUT: Zagajewski Adam
TYT: Ziemia ognista / Adam Zagajewski.
WYD: Poznań : "a5", 1994
OBJ: 66,[4] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5)
JĘZ: pol
ISBN: 83-85568-09-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215560


534/3548

AUT: Zagórski Jerzy
TYT: Czas Lota: wybór poezji / Jerzy Zagórski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956
OBJ: 262,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194310


535/3548

AUT: Rilke Rainer Maria
TYT: Księga obrazów: wiersze nowe / Rainer Maria Rilke, za zezwoleniem aut. tł. i wst. poprz. Witold Hulewicz.
WYD: Warszawa : Witold Hulewicz, 1927
OBJ: 146,[5] s., [1] s. portr., fot., 16 cm,
JĘZ: pol (oryg. ger)
Hasło przedm.: Poezja austriacka * 19-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194313


536/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Autoportret / Cyprian Kamil Norwid, [przyp. i posł. opatrz. Roman Zrębowicz].
WYD: Warszawa : Tow. Wydaw. |"Ignis", 1922
OBJ: 149,[4] s., 17 cm,
SERIA: (Książki Ignisa ; T. 2)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194319


537/3548

AUT: Słonimski Antoni
TYT: Godzina poezji / Atoni Słonimski.
WYD: Warszawa : Tow. Wydaw. |"Ignis", 1923
OBJ: 118,[2] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194330


538/3548

AUT: Hartwig Julia
TYT: Apollinaire / Julia Hartwig.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972
OBJ: 467,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja francuska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Apollinaire Guillaume. *
SYGNATURA: 194343


539/3548

AUT: Miernik Ryszard
TYT: Pieśń o Michniowie / Ryszard Miernik.
WYD: Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1970
OBJ: 38,[2] s., rys., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Michniów. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194348


540/3548

AUT: Stroiński Leon Zdzisław
TYT: Ród Anhellich / Zdzisław Stroiński, oprac., wst. i nota edyt. Lesław M. Bartelski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 105,[3] s., [1] k. portr., 18 cm,
DOD: Lit., nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00642-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Opowiadanie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 194333


541/3548

AUT: Iwaniuk Wacław
TYT: Powrót: wybór wierszy / Wacław Iwaniuk, wyb. dokonał i wst. opatrz. Marek Zieliński.
WYD: Warszawa : Kraków : Biblioteka Więzi, Znak, 1989
OBJ: 187,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Więzi, ISSN 0519-9336 ; t. 59)
DOD: Alfabetyczny spis utworów
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-197-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194351


542/3548

TYT: Dwa wieki poezji rosyjskiej: antologia / ułożyli i oprac. Mieczysław Jastrun i Seweryn Pollak.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1954
OBJ: 817,[2] s., 21 cm,
DOD: Lit., skor.
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 202090


543/3548

TYT: Stu trzydziestu poetów: wybór poezji narodów radzieckich / wybr. i orac. Seweryn Pollak, [przeł. Julian Tuwim et al.].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1957
OBJ: 746,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Poetów)
DOD: Skor.
JĘZ: pol (oryg. rus)
Hasło przedm.: Poezja radziecka * antologia. *
SYGNATURA: 202119 ; 231195


544/3548

AUT: Łęcki, Wojciech
TYT: W zakosach wiatru / Wojciech Łęcki.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1989
OBJ: 77,[3] s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-205-4233-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194362


545/3548

AUT: Szlengel Władysław
TYT: Co czytałem umarłym: wiersze getta warszawskiego / zebr. i oprac. Irena Maciejewska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977
OBJ: 170,[2] s., 19 cm,
DOD: Przyp.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Warszawa * getto * literatura. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194364


546/3548

AUT: Różewicz Tadeusz
TYT: Uśmiechy / Tadeusz Różewicz, il. Jerzy Tchórzewski.
NR WYD: [Wyd. 3 (przejrz., rozsz.)]
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000
OBJ: 229,[1] s., rys., 24 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-780-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215770


547/3548

AUT: Roszak Krystyna
TYT: Fotografia / Krystyna Roszak.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1986
OBJ: 63,[1] s., 16 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-01726-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194451


548/3548

TYT: Przekłady z poetów obcych. Cz. 1 / [oprac.] Antoni Lange.
WYD: Warszawa : Red. "Gazety Polskiej", 1899
OBJ: 159,[1] s., 17 cm,
SERIA: ("Gazeta Polska" ; t. 48 (LXI))
JĘZ: pol (oryg. eng)(oryg. fre)(oryg. hun)(oryg. dan)(oryg. spa)(oryg. ita)(oryg. swe)(oryg. cze)
Hasło przedm.: Poezja * przekłady polskie. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194528


549/3548

TYT: Przekłady z poetów obcych. Cz. 2 / [oprac.] Antoni Lange.
WYD: Warszawa : Red. "Gazety Polskiej", 1899
OBJ: 159,[1] s., 17 cm,
SERIA: ("Gazeta Polska" ; t. 51 (LXIV))
DOD: Spis aut.
JĘZ: pol (oryg. eng)(oryg. fre)(oryg. hun)(oryg. dan)(oryg. spa)(oryg. ita)(oryg. swe)(oryg. cze)
Hasło przedm.: Poezja * przekłady polskie. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194528


550/3548

TYT: Horacjusz w pieśniach i Człowiek poeta / oprac. Jan Smereka.
WYD: Lwów : Państ. Wydaw. Książek Szkolnych, 1938
OBJ: 43 s., 17 cm,
SERIA: (Teksty Łacińskie dla II Klasy Liceum Humanistycznego i Klasycznego / pod red. Karola Dąbrowskiego i Mariana Goliasa ; nr 6)
DOD: Uzup.
JĘZ: lat pol
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. prz. Chr. *
Hasło przedm.: Horacy. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194530


551/3548

TYT: Poeci pomorscy: almanach / [wyb., układ i słowo wst. Jerzy Kwiatkowski].
WYD: Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962
OBJ: 308,[3] s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 20 w. *
Hasło przedm.: Pomorze * piśmiennictwo * antologia. *
SYGNATURA: 202133


552/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Praca / Cyprian Kamil Norwid, [wyb. i układ tekstu oraz oprac. graf.: Krystyna Sławińska i Józef Szczepaniec].
WYD: Jelenia Góra : Teatr im. Cypriana Norwida, 1983
OBJ: [8] s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 202135


553/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Sztuczne oddychanie / Stanisław Barańczak, il. Jana Lebensteina.
WYD: Londyn : "Aneks", 1978
OBJ: 45 s., 20 cm, [8] k. rys.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 202165


554/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Studium przedmiotu / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 2 popr.]
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997
OBJ: 86,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-465-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Miniatura literacka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215810


555/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Elegia na odejście / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd 2. w tym oprac.]
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999
OBJ: 52,[4] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-235-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215811


556/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Hermes, pies i gwiazda / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 2 popr.]
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997
OBJ: 177,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-549-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Miniatura literacka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215812


557/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Pan Cogito / Zbogniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 2 popr.]
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998
OBJ: 88,[6] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-315-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215813


558/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Struna światła / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 2, przejrz.]
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997
OBJ: 83,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-354-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215814


559/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Napis / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997
OBJ: 60,[4] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-530-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Miniatura literacka polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215815


560/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Rovigo / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997
OBJ: 59,[5] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-219-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215816


561/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Epilog burzy / Zbigniew Herbert.
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998
OBJ: 78,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-658-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215817


562/3548

AUT: Różewicz Tadeusz
TYT: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz.
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999
OBJ: 136,[3] s., fot., faks., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-735-5
Hasło przedm.: Różewicz Stefania. *
Hasło przedm.: Różewicz Tadeusz. *
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * 20 w. * pamiętniki.
SYGNATURA: 215819


563/3548

AUT: Różewicz Tadeusz
TYT: Niepokój / Tadeusz Różewicz, przekł. Karl Dedecius.
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999
OBJ: 399,[5] s., 21 cm,
DOD: Nota biogr.
JĘZ: pol ger
ISBN: 83-7023-675-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215820


564/3548

AUT: Różewicz Tadeusz
TYT: Niepokój: wybór wierszy / Tadeusz Różewicz.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 2000
OBJ: 693,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Złota Kolekcja Poezji Polskiej)
DOD: Alfabetyczny spis tyt. i inc.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02806-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215823


565/3548

AUT: Klonowic Sebastian Fabian
TYT: Roxolania / Sebastian Fabian Klonowic, wyd. i przeł. Mieczysław Mejor.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria", 1996
OBJ: 167,[2] s, 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich ; T. 6)
DOD: Lit., koment., słownik wyrazów poklasycznych, aneks, ind.
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-85605-80-0
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * 16 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 215824


566/3548

AUT: Waleńczyk Jerzy
TYT: Biały telefon / Jerzy Waleńczyk.
WYD: Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1965
OBJ: 52,[4] s., 16 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194544


567/3548

TYT: Zeszyty poetyckie.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1966
OBJ: [145] s., 17 cm,
UW: Współwyd. Arlet Suzanne Cisza i wołanie / [przekł. Leona Zaręby et al.]. - 24 s. Współwyd. Nawrocki Aleksander Rdzawe owoce. - 22,[2] s. Współwyd. Segal Włodzimierz Powtórzenie przed nocą. - 23,[3] s. Współwyd. Szczawiński Józef Gesty. - 25,[2] s. Współwyd. Srokowski Stanisław Powiązania. - 22,[2] s. Współwyd. Szmidt Ireneusz Krzysztof List z zimy. - 18,[2] s.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194545


568/3548

AUT: Twardzik Czesław
TYT: Być: sonety / Czesław Twardzik.
WYD: Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1969
OBJ: 58,[2] s., 16 cm,
SERIA: (Lubelska Biblioteka Poetycka ; T. 48)
DOD: [Nota] od aut.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194546


569/3548

AUT: Sobczak- Jarmołowska Halina
TYT: Są ścieżki cieniutkie / Halina Sobczak-Jarmołowska.
WYD: Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1969
OBJ: 31,[1] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Młodych)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194550


570/3548

AUT: Koszutski Kazimierz
TYT: Dorzecza dosłowności / Kazimierz Koszutski.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1965
OBJ: 72,[1] s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194560


571/3548

AUT: Złoch Marek
TYT: Zabawy na wietrze / Marek Złoch.
WYD: Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1969
OBJ: 42,[2] s., rys., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Młodych)
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194561


572/3548

TYT: Łódzka wiosna poetów 1966 / [pr. zbior.]
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1966
OBJ: 98,[1] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 194563


573/3548

AUT: Dziuba Jan
TYT: Wyprowadzenie ze świata / Jan Dziuba.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1966
OBJ: 81,[3] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194573


574/3548

AUT: Cichla- Czarniawska Elżbieta
TYT: Określając światłocień / Elżbieta Cichla-Czarniawska.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1966
OBJ: 88,[4] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194574 ; Archiwalny: 221197


575/3548

AUT: Łączkowski, Zdzisław Tadeusz
TYT: Kartofliska / Zdzisław Łączkowski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1966
OBJ: 63,[4] s., 17 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194575


576/3548

AUT: Kajka Michał
TYT: Zebrałem snop plonu...: wybór utworów wydany w setną rocznicę urodzin poety / Michał Kajka, oprac. i wst. poprz. Janusz Jasiński i Tadeusz Oracki.
WYD: Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1958
OBJ: 386,[2] s., [1] k. portr., 20 cm,
DOD: Przekł., uzup.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 202230


577/3548

TYT: Poezja Mazur i Warmii: antologia / [oprac.] Witold Kochański.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1949
OBJ: 143 s., il., portr., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Ziem Odzyskanych)
DOD: Objaśn., wykaz nazwisk, tyt. wydaw. periodycznych i utworów bezimiennych
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16-20 w. *
Hasło przedm.: Mazury * piśmiennictwo. *
Hasło przedm.: Warmia * piśmiennictwo. *
SYGNATURA: 202233


578/3548

AUT: Pleśniarowicz Jerzy
TYT: Śpiew pierwszy / Jerzy Pleśniarowicz.
WYD: Warszawa : "F. Hoesick", 1939
OBJ: 28,[3] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 202257


579/3548

AUT: Łobodowski, Józef
TYT: Wiersze i poematy / Józef Łobodowski, wyb., wst. i nota edyt. Irena Szypowska.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1991
OBJ: 308,[3] s., 17 cm,
DOD: Nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02016-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 194593


580/3548

AUT: Baka Józef SJ
TYT: Uwagi / ks. Józef Baka, oprac., koment. i posł. Antoni Czyż, Aleksander Nawarecki ; gwasze Jan Lebenstein.
WYD: Lublin : Test, 2000
OBJ: 146,[2] s., rys., 21 cm,
DOD: Koment. edyt., nota biogr., bibliogr.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-7038-177-4
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 18 w. *
SYGNATURA: 215875


581/3548

AUT: Karasek Krzysztof
TYT: Sceny z Grottgera i inne wiersze / Anonim, rys. Macieja Cichockiego.
WYD: Warszawa : Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984
OBJ: 36 s., rys., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 215893


582/3548

TYT: Polska pieśń miłosna / [aut. Jan Kochanowski et al.].
WYD: [S.l. : s. ed., po 1921]
OBJ: 463,[1] s., 17 cm,
UW: Brak oprawy i k. tyt - Tyt. na podst. żywej paginy.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Miłość * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16-20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194668


583/3548

TYT: Słowo Jeremiego. Noc natchnienia. Ojcze nasz.
WYD: [S. l. : s. ed., 18-]
OBJ: [23] s. - pag. różna, 18 cm,
UW: Brak oprawy, początku i końca.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna * antologia. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194672


584/3548

TYT: Ojczyzna w pieśniach poetów polskich: głosy poetów o Polsce / zebr. Władysław Bełza.
NR WYD: 2. powiększ. wyd.
WYD: Paris : Księg. H. Altenberga, [po 1900]
OBJ: VIII,418 s., 19 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Ojczyzna. *
Hasło przedm.: Polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194676


585/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Darczanka: przekład piątej pieśni poematu Woltera "Pucelle d'Orleans" / Adam Mickiewicz, [podał do dr. i wst. poprz. Stanisław Szpotański].
WYD: Warszawa : Tow. Wydaw. |"Ignis", 1922
OBJ: 27 s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja francuska * 18 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 194679


586/3548

AUT: Nawrocki Witold
TYT: Jan Kupiec: poeta z Łąki / Witold Nawrocki.
WYD: Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1963
OBJ: 70,[6] s., [16] s. tabl., ryc., fot., 21 cm,
SERIA: (Zasłużeni Ludzie Śląska)
DOD: Tab., bibliogr., [rez.], sum., Zsfassung
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Kupiec Jan. *
SYGNATURA: 202267


587/3548

TYT: Słownik języka Cypriana Norwida: zeszyt próbny / [red. t.: Jolanta Chojak et al.], Uniw. Warszawski, Wydz. Polonistyki, Prac. Słownika Jęz. Cypriana Norwida.
WYD: Warszawa : [Zakł. Małej Poligr. Uniw. Warszawskiego], 1988
OBJ: [4],161,[3] s., 20 cm, err., 4 s.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Język polski * słownictwo * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 202268 ; 218226


588/3548

AUT: Brzękowski Jan
TYT: Odyseje: poezje / Jan Brzękowski.
WYD: Paryż : Imprimerie, 1948
OBJ: [32] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 202277


589/3548

AUT: Jakubowski Jan Zygmunt
TYT: Zarys literatury polskiej dla klasy XI wraz z antologią poezji i publicystyki. Cz. 1: 1887-1918 / Jan Zygmunt Jakubowski.
WYD: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1952
OBJ: 240 s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Publicystyka polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 202304


590/3548

AUT: Kott Jan , Ważyk Adam
TYT: Wiersze które lubimy: antologia / Jan Kott, Adam Ważyk.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1951
OBJ: XV,340,[2] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16-20 w. *
SYGNATURA: 202311


591/3548

AUT: Wyka Kazimierz
TYT: List do Jana Bugaja; Droga do Baczyńskiego / Kazimierz Wyka, [oprac. i przyp. opatrz. Aniela Kmita-Piorunowa].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1986
OBJ: 41,[3] s., faks., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-01408-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Baczyński Krzysztof Kamil. *
SYGNATURA: 202324 ; 216722


592/3548

AUT: Lichniak Zygmunt
TYT: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji / Zygmunt Lichniak.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |"Pax", 1989
OBJ: 349,[3] s., [24] s. tabl., fot., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1018-5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * kultura * 20 w. *
SYGNATURA: 202405


593/3548

TYT: Poezja polska 1914-1939: antologia / wyb. i oprac.: Ryszard Matuszewski, Serewyn Pollak.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1962
OBJ: 880 s., 20 cm,
DOD: Ind., noty inform. o aut. nie objętych antologią
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 1901-1939 r. *
SYGNATURA: 202428


594/3548

TYT: Antologia współczesnej poezji francuskiej / [oprac.] Adam Ważyk.
WYD: Warszawa : "Wiedza", 1947
OBJ: 230,[6] s., 25 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
Hasło przedm.: Poezja francuska * antologia. *
SYGNATURA: 122585 ; 122596


595/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Zbiór listów, wierszy i rozmów z lat 1817-1831 / w układzie Adama Mauersbergera.
WYD: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950
OBJ: 277 s., faks., 25 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Listy polskie * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 122588


596/3548

AUT: Efrem Syryjczyk św., Cyryllonas dk, Balaj bp
TYT: Wybrane pieśni i poematy syryjskie / św. Efrem, Cyryllonas, Balaj, tłum. ks. Wojciech Kania ; oprac. i wst. opatrz. ks. Wincenty Myszor.
WYD: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1973
OBJ: 178 s., 23 cm,
SERIA: (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy ; T. 11)
UW: Lit., ind., note de red.
JĘZ: pol (oryg. gre)
Hasło przedm.: Pieśń syryjska * 4 w. *
Hasło przedm.: Poezja syryjska * 4 w. *
Hasło przedm.: Patrologia * teksty.
SYGNATURA: 56995 ; 56996 ; 215922 ; W.3144


597/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów / Stanisław Barańczak.
WYD: Poznań : "a5", 1992
OBJ: 442 s., 24 cm,
DOD: Nuty, nota o pierwodr., prace translatorskie S. Barańczaka.
JĘZ: pol eng rus ger
ISBN: 83-85568-00-X
Hasło przedm.: Przekłady. *
Hasło przedm.: Poezja * 13-20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 215934


598/3548

AUT: Bednarczyk Anna
TYT: Wysocki po polsku: problematyka przekładu poezji śpiewanej / Anna Bednarczyk.
WYD: Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1995
OBJ: 182 s., nuty, 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol rus
ISBN: 83-7016-901-5
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * przekłady polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Piosenka rosyjska * przekłady polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Przekłady polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Vysockij Vladimir. *
SYGNATURA: 215980


599/3548

AUT: Brzozowski Jacek
TYT: Odczytywanie znaczeń: studia o poezji Mickiewicza / Jacek Brzozowski.
WYD: Łodź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1997
OBJ: 217 s., 20 cm,
SERIA: (Folia Litteraria)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7171-106-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 216073


600/3548

AUT: Herbert, Zbigniew
TYT: Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert.
NR WYD: [Wyd. 3 krajowe].
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998
OBJ: 101,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-253-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 216105


601/3548

AUT: Twardowski Kasper
TYT: Lekcyje kupidynowe / Kasper Twardowski, wyd. Radosław Grześkowiak.
WYD: Warszawa : Wydaw. |Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria", 1997
OBJ: 106,[1] s., tab., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich / Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria" ; t. 7)
DOD: Lit., koment., objaśn., słownik wyrazów archaicznych, aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-85605-96-7
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 216106


602/3548

AUT: Otwinowski Erazm
TYT: Pisma poetyckie / Erazm Otwinowski, wyd. Piotr Wilczek.
WYD: Warszawa : Wydaw. |Inst. Badań Literackich PAN, Stow. |"Pro Cultura Litteraria", 1999
OBJ: 262 s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich / Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria" ; t. 15)
DOD: Lit., koment., objaśn., słownik wyrazów archaicznych, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 93-87456-37-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Przypowieści. *
SYGNATURA: Archiwalny: 216107 ; 228283


603/3548

AUT: Twardowski Kasper
TYT: Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca / Kasper Twardowski, wyd. Radosław Grześkowiak.
WYD: Warszawa : Wydaw. |Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria", 1998
OBJ: 121,[4] s., [7] s. tabl., fot., faks., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich / Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria" ; t. 11)
DOD: Lit., koment, objaśn., słownik wyrazów archaicznych, aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-87456-20-9
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 17 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 216108


604/3548

AUT: Wolska Barbara
TYT: Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów / Barbara Wolska.
WYD: Łodź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1995
OBJ: 60,[3] s., faks., 20 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7016-829-9
Hasło przedm.: Jezuici * historia * Polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
SYGNATURA: 216125


605/3548

TYT: O wierszach Wisławy Szymborskiej: szkice i interpretacje / pod red. Jacka Brzozowskiego, [Katedra Lit. Romantyzmu i Lit. Współczesnej Uniw. Łódzkiego.
WYD: Łodź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1996
OBJ: 130 s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7016-998-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
SYGNATURA: 216127


606/3548

TYT: Twórczość Bolesława Leśmiana: studia i szkice / pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 431,[1] s., tab., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-738-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 216182


607/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / tekst i fot. Marian Schmidt.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000
OBJ: 146,[1] s., fot., 25 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7255-520-6
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. * publicystyka.
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 216211


608/3548

AUT: Bikont Joanna , Szczęsna Joanna
TYT: Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej / Anna Bikont i Joanna Szczęsna, [oprac. graf.: Lech Majewski, Dorota Nowacka].
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998
OBJ: 255,[1] s., fot., 25 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7180-095-9
Hasło przedm.: Szymborska Wisława. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 216212


609/3548

AUT: Kacnelson Dora
TYT: Poezja Mickiewicza wśród powstańców - wiek XIX: z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty / Dora Kacnelson, przeł. Lubomir Puszak.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1999
OBJ: 224,[2] s., 21 cm,
DOD: Ind., lit., err.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-727-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
Hasło przedm.: Ruchy społeczne * Polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216242


610/3548

AUT: Mikołajczak Małgorzata
TYT: Podjąć przerwany dialog / Małgorzata Mikołajczak.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 281,[2] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-706-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kozioł Urszula. *
SYGNATURA: 216247 ; BWNH: 300038


611/3548

TYT: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo: poemat / red.: Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |Universitas, 1999
OBJ: 511,[3] s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-757-4
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz" * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 216280


612/3548

AUT: Sławiński Janusz
TYT: Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej / Janusz Sławiński.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1998
OBJ: 292,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)
TYT. CAŁOŚCI: Prace wybrane / Janusz Sławiński ; pod red. Włodzimierza Boleckiego. T. 1
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-856-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja * teoria * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Kraków * piśmiennictwo. *
SYGNATURA: Czytelnia: 216299 ; 237430 ; BWNH: 300042


613/3548

TYT: Poezje Bolesława Leśmiana: interpretacje / pod red. Barbary Stelmaszczyk, Tomasza Cieślaka.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 175 s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-737-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 216312


614/3548

AUT: Stankowska Agata
TYT: Kształt wyobraźni: z dziejów sporu o "wizję" i "równanie" / Agata Stankowska.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1998
OBJ: 218,[2] s., 20 cm,
DOD: Ind., nota bibliogr., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-888-0
Hasło przedm.: Wyobraźnia. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 216314


615/3548

AUT: Zarębina Maria
TYT: Poeta wśród prawników: o "Panu Tadeuszu" inaczej / Maria Zarębina.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1999
OBJ: 134,[3] s., 21 cm, err.
DOD: Lit., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-826-0
Hasło przedm.: Prawo * język * Polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Język polski * słownictwo * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 216318


616/3548

TYT: Priapea / przeł., wst. i przyp. opatrz. Jerzy Ciechanowicz.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998
OBJ: 130,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Antyczna)
UW: Tyt. oryg.: Priapea.
DOD: Przyp.
JĘZ: pol (oryg. gre)
ISBN: 83-7180-884-4
Hasło przedm.: Priap. *
Hasło przedm.: Poezja łacińska * antologia * 1 w. prz. Chr.-1 w. *
SYGNATURA: 216326


617/3548

AUT: Toporowski Marian
TYT: Geniusz i caryzm: rzecz o Puszkinie / Marian Toporowski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971
OBJ: 201,[3] s., 18 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Puskin Aleksandr. *
SYGNATURA: 191369


618/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Pieśni / Jan Kochanowski, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk.
NR WYD: Wyd. 3 zm.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1970
OBJ: LXXX,141 s., 16 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1; Nr 100)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 191372


619/3548

AUT: Cybulski Kazimierz
TYT: Wymiar czasu / Kazimierz Cybulski.
WYD: Lublin : Norbertinum, 1995
OBJ: 51,[1] s., fot., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85131-88-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191380


620/3548

AUT: Cybulski Kazimierz
TYT: Ślady pamięci / Kazimierz Cybulski.
WYD: Lublin : Norbertinum, 1999
OBJ: 71,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-86837-93-4
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191384


621/3548

AUT: Ariosto Ludovico
TYT: Orland Szalony / Ludovico Ariosto, przeł. Piotr Kochanowski ; oprac. Roman Pollak.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im Ossolińskich - Wydaw., 1965
OBJ: LXXXIV,499,[1] s., [4] k. tabl., fot., faks., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa ; Ser. 2; Nr 150)
UW: Tyt. oryg.: Orlando furioso.
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. ita)
Hasło przedm.: Poezja włoska * 16 w. *
SYGNATURA: 191394


622/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Vade-mecum / Cyprian Norwid, tekst ustalił i wst. opatrz. Juliusz W. Gomulicki
NR WYD: [Wyd. 3 zm.]
WYD: Lublin : Krajowa Agencja Wydaw., Pracownie Sztuk Plastycznych, 1984
OBJ: 192,[4] s., fot., rys., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-03-00789-083-03-00788-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 216425


623/3548

AUT: Konończuk Elżbieta
TYT: Mazurska obecność Erwina Kruka / Elżbieta Konończuk.
WYD: Białystok : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddz. Białostocki, 1993
OBJ: 133,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pamięci i Myśli, ISSN 0867-7875 ; 5) - (Ethos Literatury)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900381-9-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Mazury * piśmiennictwo. *
Hasło przedm.: Kruk Erwin. *
SYGNATURA: 216439


624/3548

AUT: ks. Kowalczuk Zygmunt
TYT: Pod skrzydłami aniołów / Zygmunt Kowalczuk.
WYD: Kraków : Wydaw. WAM, 2000
OBJ: 114,[3] s., 19 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7097-738-3
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191439


625/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Wybór poezyj. T. 1 / Adam Mickiewicz, oprac. Czesław Zgorzelski
NR WYD: Wyd. 8 przejrz.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1997
OBJ: LXXXIII,249 s., faks., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; Nr 6)
DOD: Bibliogr., [Stała się nam nowina} - źródł. ludowe "Lilij" wg zapisu Wacława z Oleska.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04349-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 191482


626/3548

AUT: Mickiewicz Adam
TYT: Wybór poezyj. T. 2 / Adam Mickiewicz, oprac. Czesław Zgorzelski.
NR WYD: Wyd. 4 przejrz.
WYD: Wrocław : Warszawa : Kraków : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1997
OBJ: CXXXVI,369 s., faks., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Narodowa, ISSN 0208-4104 ; Ser. 1; nr 66)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-04-04349-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 191482


627/3548

AUT: Burek Marta MSC
TYT: Mój Drogi / Marta Burek.
WYD: Częstochowa : "Pomoc" Wydaw. Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2000
OBJ: 136 s., rys., 18 cm,
SERIA: (Winogrono ; 23)
JĘZ: pol
ISBN: 83-7256-819-7
Hasło przedm.: Rozmyślania religijne. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191509


628/3548

TYT: Poeci języka angielskiego. T. 2 / wyb. i oprac.: Henryk Krzeczkowski, Jerzy S. Sito, Juliusz Żuławski.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1971
OBJ: 785,[1] s., 18 cm,
SERIA: (Biblioteka Poezji i Prozy)
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
Hasło przedm.: Poezja angielska * antologia. *
SYGNATURA: 191537


629/3548

TYT: U brzegów jesieni: antologia poezji polskiej o schyłku życia. T. 1 / wyb. i oprac. Zofia Korzeńska, wst.: ks. Mieczysław Rusiecki ; bibliogr. Elżbieta Durlik.
WYD: Kielce : Jedność, 2000
OBJ: LVII,198, s., 21 cm,
DOD: Wykaz źród. poezji, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7224-054-X
Hasło przedm.: Starość * literatura polska. *
Hasło przedm.: Śmierć * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 16-20 w. *
SYGNATURA: 191575


630/3548

AUT: Przyboś Julian
TYT: Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś.
NR WYD: [Wyd. 3].
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1965
OBJ: 307,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
SYGNATURA: 216448


631/3548

AUT: Zięba Jan
TYT: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny: o eseistyce poety / Jan Zięba.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 240 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-740-X
Hasło przedm.: Antropologia filozoficzna * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 216449 ; BWNH: 300060


632/3548

AUT: Głowiński Michał
TYT: Zaświat przedstawiony: szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981
OBJ: 331,[1] s., 19 cm,
DOD: Nota bibliogr.,ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00195-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Leśmian Bolesław. *
SYGNATURA: 216500


633/3548

AUT: Feliksiak Elżbieta
TYT: "Maria" Malczewskiego: duch dawnej Polski w stepowym teatrze świata / Elżbieta Feliksiak.
WYD: Białystok : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddz. Białostocki, 1997
OBJ: 255 s., fot., rys., 20 cm, add.
SERIA: (Biblioteka Pamięci i Myśli, ISSN 0867-7875 ; 22) - (Ethos Literatury)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86188-17-0
Hasło przedm.: Malczewski Antoni * "Maria". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 216505


634/3548

AUT: Chojnowski Zbigniew
TYT: Metamorfozy Anny Kamieńskiej / Zbigniew Chojnowski.
WYD: Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995
OBJ: 206,[1] s., 23 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 85)
DOD: Aneks: listy A. Kamieńskiej do Józefa A. Frasika i Klemensa Oleksika, bibliogr., ind., abstr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85513-66-3
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kamieńska Anna. *
SYGNATURA: 216593


635/3548

AUT: Pelc Janusz
TYT: Jan Kochanowski: szczyt renesansu w literaturze polskiej / Janusz Pelc.
NR WYD: Wyd. 2
WYD: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1987
OBJ: 591,[1] s., [33] s. tabl., fot., 23 cm,
DOD: Lit., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-01-01196-3
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. *
Hasło przedm.: Renesans * literatura polska. *
Hasło przedm.: Kochanowski Jan. *
SYGNATURA: 216596


636/3548

AUT: Knobelsdorf Eustachy
TYT: Carmina Latina / Eustachy Knobelsdorf, wyd. Jerzy Starnawski.
WYD: Kraków : Pol. Akad. Umiejętności, 1995
OBJ: [2],174,[1] s., 23 cm, err.
SERIA: (Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium ; vol. 8)
DOD: [Nota] od wyd., [nota o aut.], lit. przedm.
JĘZ: pol lat
ISBN: 83-904926-0-1
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * 16 w. *
SYGNATURA: 216613


637/3548

AUT: Statius Publius Papinius
TYT: Tebaida: epopeja bohaterska w dwunastu pieśniach / Publisz Papiniusz Stacjusz, przeł., wst. i koment. opatrz. Mieczysław Brożek.
WYD: Kraków : Pol. Akad. Umiejętności, 1996
OBJ: XIII,295,[2] s., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej / Pol. Akad. Umiejętności ; Nr 10)
DOD: Err., lit.
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-86956-04-6
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. *
SYGNATURA: 216616


638/3548

AUT: Lucanus Marcus Annaeus
TYT: Wojna domowa / Marek Anneusz Lukan, przeł. i oprac. Mieczysław Brożek.
WYD: Kraków : nakł. |Pol. Akad. Umiejętności, "Secesja", 1994
OBJ: XXX,256,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej / Pol. Akad. Umiejętności ; Nr 9)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol (oryg. lat)
ISBN: 83-86077-19-0
Hasło przedm.: Poezja łacińska * 1 w. *
SYGNATURA: 216617


639/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Miłość miłości szuka. [T.] 1: 1937-1984 / Jan Twardowski, zebr., oprac., posł. i kalend. opatrz. Aleksandra Iwanowska.
WYD: Warszawa : Poznań : Państ. Inst. Wydaw., Księg. Św. Wojciecha, 1999
OBJ: 465,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02721-383-06-02722-183-7015-457-383-7015-458-1
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 216643


640/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Miłość miłości szuka. [T.] 2: 1985-1998 / Jan Twardowski, zebr., oprac., posł. i kalend. opatrz. Aleksandra Iwanowska.
WYD: Warszawa : Poznań : Państ. Inst. Wydaw., Księg. Św. Wojciecha, 1999
OBJ: 461,[2] s., 20 cm,
DOD: Nota edyt., kalend., alfabetyczny spis tyt. i inc. utworów zawartych w t. 1,2
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-02721-383-06-02723-X83-7015-457-383-7015-459-X
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 216643


641/3548

AUT: Norwid Cyprian Kamil
TYT: Promethidion: rzecz w dwóch dialogach z epilogiem / Cyprian Norwid, wst. i przyp. Mieczysław Inglot.
WYD: Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1995
OBJ: 80,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Nasza Biblioteka)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 216709


642/3548

AUT: Zakrzewski Bogdan
TYT: Legenda herbowa Aleksandra Fredry / Bogdan Zakrzewski.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1993
OBJ: 39 s., [1] k. tabl. złoż., fot., 24 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-0943-8
Hasło przedm.: Heraldyka * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Fredro Aleksander * "Mierzb z domu Boncza". *
SYGNATURA: 216861


643/3548

AUT: Chemperek Dariusz
TYT: "Umysł przecię z swojego toru nie wybiega": o poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego / Dariusz Chemperek.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
OBJ: 145,[1] s., 24 cm,
DOD: Aneks, bibliogr., ind., ind. tytułów utworów Naborowskiego
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1338-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Naborowski Daniel. *
SYGNATURA: 216994


644/3548

TYT: Z chłopki księżna: historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku / oprac., wst. i objaśn. opatrz. Dariusz Chemperek.
WYD: Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
OBJ: 52,[1] s., 24 cm,
UW: Współwyd. Gawiński Jan (po 1622 - ok. 1684) Mowa ostatniej umierającej przez miecz Jadwigi z Kolbuszowa... Współwyd. Kochowski Wespazjan Hieronim (1633-1700) Epitaphium inscriptum M.D. Domaszewska
DOD: Wybr. piśm.
JĘZ: pol
ISBN: 83-227-1515-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
SYGNATURA: 217019


645/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: To / Czesław Miłosz.
WYD: Kraków : Znak, 2000
OBJ: 102,[2] s., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-577-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217141


646/3548

AUT: Miłosz Czesław
TYT: Wypisy z ksiąg użytecznych / Czesław Miłosz.
WYD: Kraków : Znak, 2000
OBJ: 344,[2] s., 21 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Dzieła zebrane / Czesław Miłosz
DOD: Aneks, bibliogr., nota wydaw.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-961-4
Hasło przedm.: Poezja * antologia. *
Hasło przedm.: Poezja * historia. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 217158


647/3548

AUT: Kołtun Krzysztof
TYT: Szelest róży / Krzysztof Kołtun.
WYD: Biały Dunajec : Ostróg : Ośr. |"Wołanie z Wołynia", 1999
OBJ: 46,[2] s., fot., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; T. 11)
DOD: [Nota o aut.]
JĘZ: pol
ISBN: 83-907955-8-2
Hasło przedm.: Teresa od Dzieciątka Jezus, św. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217206


648/3548

AUT: Brzózka Adrian Wacław OFM
TYT: Milczące cienie / Br. Adrian Wacław Brzózka.
WYD: [Ostróg] : "Wołanie z Wołynia", 1997
OBJ: 91 s., rys., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; T. 2)
DOD: [Nota] od wydaw.
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217213


649/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Znaki ufności. Niebieskie okulary / Jan Twardowski.
NR WYD: [Wyd. 3.]
WYD: Kraków : Znak, 2000
OBJ: 250,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7006-980-0
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217216


650/3548

AUT: Gandzilevs'ka Galyna
TYT: Cekatimu tebe... / Galina Gandzilevs'ka.
WYD: Bilyj-Dunajec : Ostrig : Ośr. |"Wołanie z Wołynia", 2000
OBJ: 90 s., nuty, rys., 20 cm,
SERIA: ([Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; T. 19)
JĘZ: ukr
ISBN: 83-911918-6-9
Hasło przedm.: Piosenka ukraińska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna ukraińska * 20 w. *
SYGNATURA: 217222


651/3548

AUT: Igliński, Grzegorz
TYT: Pieśni wieczystej tęsknoty: liryka Jana Kasprowicza w latach 1906-1926 / Grzegorz Igliński.
WYD: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999
OBJ: 575,[1] s., il., 23 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 165)
DOD: Bibliogr., sum., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87315-71-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Kasprowicz Jan. *
SYGNATURA: 217340


652/3548

AUT: Lubomirski Stanisław Herakliusz
TYT: Poezje zebrane. T. 1: Teksty / Stanisław Herakliusz Lubomirski, wyd. Adam Karpiński, "Adverbia moralia" w oprac. Mieczysława Mejora.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |Semper, 1995
OBJ: 402 s., faks., 24 cm,
DOD: Aneks
JĘZ: pol lat
ISBN: 84-85810-78-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * 17 w. *
SYGNATURA: 217356


653/3548

AUT: Lubomirski Stanisław Herakliusz
TYT: Poezje zebrane. T. 2.: Komentarze / Stanisław Herakliusz Lubomirski, wyd. Adam Karpiński, "Adverbia moralia" w oprac. Mieczysława Mejora.
WYD: Warszawa : Wydaw. Nauk. |Semper, 1996
OBJ: 203 s., 24 cm, err.
DOD: Lit., wykaz źród. do edycji, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 84-85810-78-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * historia * 17 w. *
SYGNATURA: 217356


654/3548

AUT: Chojnowski Zbigniew
TYT: Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza / Zbigniew Chojnowski.
WYD: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999
OBJ: 396,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 152)
DOD: Aneks, bibliogr., sum., res., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87315-55-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Iwaszkiewicz Jarosław. *
SYGNATURA: 217360


655/3548

AUT: Baudelaire Charles Pierre
TYT: Kwiaty zła / Charles Baudelaire, wyb.: Maria Leśniewska i Jerzy Brzozowski, red. i posł.: Jerzy Brzozowski, [przeł. z fr.: Zbigniew Bieńkowski et. al.].
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1990
OBJ: 484,[3] s., 25 cm,
UW: Tyt oryg.: Les Fleurs du mal [et al.].
DOD: Kalendarium życia i twórczości C. Baudelaire'a
JĘZ: pol fre
ISBN: 83-08-01824-6
Hasło przedm.: Poezja francuska * 19 w. *
SYGNATURA: 217432


656/3548

AUT: Nalepa Marek
TYT: Żałobny orszak poetów / Marek Nalepa.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001
OBJ: 277 s., 23 cm,
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7262-129-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18-19 w. *
SYGNATURA: 217476


657/3548

TYT: Wszystkie twarze miłości w jednej twojej: antologia wierszy o matce / [oprac.] Tadeusz Śmiech, Zbigniew Trzaskowski.
WYD: Kielce : Jedność, 1995
OBJ: 208 s., 21 cm,
DOD: Spis alfabetyczny aut. utworów, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85957-61-8
Hasło przedm.: Matki * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 217578


658/3548

TYT: Matka / [oprac.] Tadeusz Śmiech, Zbigniew Trzaskowski.
WYD: Kielce : Jedność, 1995
OBJ: 239,[1] s., 21 cm,
DOD: Spis alfabetyczny utworów wg tyt. i wyrazów początkowych, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85957-51-1
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 217579


659/3548

AUT: Grass Gunter
TYT: Wiersze wybrane / Gunter Grass, wybr., [tł.], oprac. i posł. opatrz. Bolesław Fac.
WYD: Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986
OBJ: 194,[1] s., fot., 20 cm,
UW: [Tyt. oryg.:] Gesammelte Gedichte; Aufsatze zur Literatur.
DOD: Książki Guntera Grassa
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-215-9192-2
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 20 w. *
SYGNATURA: 217649


660/3548

AUT: Białoszewski Miron
TYT: Stara proza. Nowe wiersze / Miron Białoszewski.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1984
OBJ: 370,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-00916-2
Hasło przedm.: Opowiadanie polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217656


661/3548

TYT: Imię Ojca: antologia poezji o Bogu Ojcu / [red.:] Zbigniew Trzaskowski.
WYD: Kielce : Jedność, 1999
OBJ: 303,[1] s., il., 20 cm,
DOD: Alfabetyczny spis tyt. i inc. wierszy zamieszczonych w antologii, alfabetyczny wykaz aut. i bibliogr. źród. tekstów
JĘZ: pol
ISBN: 83-7224-034-5
Hasło przedm.: Bóg Ojciec * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia. *
SYGNATURA: 217660


662/3548

AUT: Nowak- Dłużewski Juliusz
TYT: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj królowie rodacy / Juliusz Nowak-Dłużewski, z rękopisu wyd., oprac. i posł. opatrz. Stefan Nieznanowski.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1980
OBJ: 262,[2] s., [16] s. tabl., portr., faks., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-0057-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 17 w. *
SYGNATURA: 217714


663/3548

AUT: Przyboś Julian
TYT: Utwory poetyckie. T. 1: Śruby; Oburącz; Sponad; W głąb las; Równanie serca; Póki my żyjemy; Miejsce na Ziemi; Rzut pionowy; Najmniej słów / Julian Przyboś, przedm. Jerzy Kwiatkowski.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1984
OBJ: XXXI,670 s., [40] s. tabl., [4] k. tabl. kolor., fot., faks., 24 cm,
TYT. CAŁOŚCI: Pisma zebrane / Julian Przyboś ; oprac. Rościsław Skręt.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-00604-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 217717


664/3548

AUT: Sommer Piotr
TYT: Zapisy rozmów: wywiady z poetami brytyjskimi / Piotr Sommer.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1985
OBJ: 366,[1] s., foto., 21 cm,
DOD: Dod. bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-01138-8
Hasło przedm.: Poezja angielska * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 217777


665/3548

AUT: Dickey James
TYT: Wnętrze rzeki: wybór wierszy / James Dickey, wybr., przeł. i wst. opatrz. Tadeusz Sławek.
WYD: Kraków : Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985
OBJ: 73,[2] s., 20 cm,
SERIA: (Humanum Est)
DOD: Podst. wyb. i przekł.: Poems 1957-1967.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-08-01411-9
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 20 w. *
SYGNATURA: 217783


666/3548

AUT: Bly Robert
TYT: Jadąc przez Ohio i inne wiersze / Robert Bly, wybr. , przeł. i wst. opatrz. Julia Hartwig.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1985
OBJ: 82,[2] s., 21 cm,
UW: [Tyt. oryg.:] "Silence in the snowy fields" [et al.].
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-06-01263-1
Hasło przedm.: Poezja amerykańska * 20 w. *
SYGNATURA: 217785


667/3548

AUT: Soyinka Wole
TYT: Kuranty ciszy i inne wiersze / Wole Soyinka, wybr., przeł. i wst. opatrz. Ewa Fiszer.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 59,[1] s., 21 cm,
DOD: [Tyt. oryg.:] Idamre and other poems [et al.]
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-06-00735-2
Hasło przedm.: Poezja nigeryjska * 20 w. *
SYGNATURA: 217786


668/3548

TYT: Antologia nowej poezji brytyjskiej / [wyb., przedm., noty i objaśn.] Piotr Sommer, przeł.: Jarosław Anders, Piotr Sommer, Bohdan Zadura.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1983
OBJ: 393,[2] s., portr., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-00724-0
Hasło przedm.: Poezja angielska * antologia * 20 w. *
SYGNATURA: 77643 ; 217794


669/3548

AUT: Ważyk Adam
TYT: Wybór przekładów / Adam Ważyk.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1979
OBJ: 367,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja * przekłady polskie. *
SYGNATURA: 217795


670/3548

AUT: Bielawski Tomasz
TYT: Myśliwiec / Tomasz Bielawski, oprac. i wst. poprz.: Zbignew Nowak, Wacław Odyniec.
NR WYD: Wyd. 2.
WYD: Olsztyn : Pojezierze, 1985
OBJ: LXIII,106,[6] s., mapy, faks., 20 cm,
SERIA: (Literatura Warmii i Mazur w Dawnych Wiekach)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7002-218-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 217801


671/3548

AUT: Twardowski Samuel
TYT: Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy / Samuel Twardowski, wyd. Roman Krzywy.
WYD: Warszawa : Wydaw. |Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria", 2000
OBJ: 467,[4] s., tabl., mapka, 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich / Inst. Badań Literackich PAN, Stow. "Pro Cultura Litteraria" ; t. 17)
DOD: Lit., koment., objaśn., słownik wyrazów archaicznych i orientalnych, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87456-53-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
SYGNATURA: Archiwalny: 217893


672/3548

AUT: Radyszewśkyj Rostysław
TYT: Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz. 1: Monografia / Rostysław Radyszewśkyj.
WYD: Kraków : Wydaw. Oddz. PAN, 1996
OBJ: 282,[1] s., ryc., faks., 24 cm,
SERIA: (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Pol. Akad. Nauk - Oddz. w Krakowie, ISSN 0554-579X ; nr 48)
DOD: Bibliogr., sum., zmist
JĘZ: pol
ISBN: 83-86726-24-5
Hasło przedm.: Poezja ukraińska * historia * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura ukraińska. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 217971


673/3548

TYT: Roksolański Parnas: polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII. Cz. 2: Antologia / wybr. i oprac. Rostysław Radyszewśkyj.
WYD: Kraków : Wydaw. Oddz. PAN, 1996
OBJ: 415 s., ryc., faks., 24 cm,
SERIA: (Prace Komisji Historycznoliterackiej / Pol. Akad. Nauk - Oddz. w Krakowie, ISSN 0554-579X ; nr 49)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87623-04-0
Hasło przedm.: Poezja ukraińska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 16-18 w. *
Hasło przedm.: Barok * literatura ukraińska. *
Hasło przedm.: Barok * literatura polska. *
SYGNATURA: 217971


674/3548

AUT: Sokolski Jacek
TYT: Świat Jana Kochanowskiego / Jacek Sokolski.
WYD: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000
OBJ: 48 s., ryc., fot., map., faks., 25 cm,
SERIA: (Tego Nie Ma w Podręczniku)
JĘZ: pol
ISBN: 83-7023-777-0
Hasło przedm.: Kochanowski Jan * wydawnictwa popularne.
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 16 w. * wydawnictwa popularne.
SYGNATURA: 218034


675/3548

AUT: Szulc Packalen Małgorzata Anna
TYT: Pokolenie 68: studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego / Małgorzata Anna Szulc Packalen.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Badań Literackich PAN, 1997
OBJ: 262 s., 24 cm,
SERIA: (Badania Polonistyczne za Granicą / Fundacja "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych", Inst. Badań Literackich PAN ; T. 1)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87456-10-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 218053


676/3548

AUT: Abbas, Adnan.
TYT: Studia nad prozodią arabską: "band" i "muwassaha" / Adnan Abbas.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Dialog", 1996
OBJ: 225 s., 23 cm,
SERIA: (Literatury Orientalne)
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86483-32-16
Hasło przedm.: Prozodia arabska * historia. *
Hasło przedm.: Poezja arabska * historia. *
SYGNATURA: 218097


677/3548

AUT: Żbikowski Piotr
TYT: Hugo Kołłątaj: więzień i poeta / Piotr Żbikowski.
WYD: Lublin : Inst. Wydaw. |"Daimonion", 1993
OBJ: 244,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85839-08-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
Hasło przedm.: Kołłątaj Hugo, ks. *
SYGNATURA: 218115 ; Archiwalny: 222808


678/3548

TYT: Nieprzebrzmiałe echo poezji Mickiewicza: scenariusze uroczystości i imprez szkolnych w 200-lecie urodzin poety / [konsult. metodyczna Barbara Stworowa; aut. Hanna Zarychta-Wylężek et. al.; rys.: Małgorzata Setkiewicz].
WYD: Bielsko-Biała : "Innowacje", 1998
OBJ: 403 s., nuty., rys., faks., ryc., 21 cm,
DOD: Aneks
JĘZ: pol
ISBN: 83-86425-52-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
Hasło przedm.: Literatura * nauczanie * Polska. *
SYGNATURA: 218121


679/3548

AUT: Chyła- Szypułowa Irena
TYT: Muzyka w poezji wieszczów / Irena Chyła-Szypułowa.
WYD: Kielce : Akad. Świętokrzyska im J. Kochanowskiego, 2000
OBJ: 177,[3] s., il., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-137-1
Hasło przedm.: Muzyka * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * tematyka * 19 w. *
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam. *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 218131


680/3548

AUT: Senderska Joanna
TYT: Zależności między schematami zdań a strukturą wiersza Jana Kochanowskiego / Joanna Senderska.
WYD: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1999
OBJ: 250 s., wykr., tab., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7133-109-6
Hasło przedm.: Zdanie polskie. *
Hasło przedm.: Wiersz polski * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Poezja polska * stylistyka * 16 w. *
Hasło przedm.: Kochanowski Jan. *
SYGNATURA: 218140


681/3548

AUT: Ostasz Gustaw
TYT: "Przeciwko smokom, jadom, kulom...": o poezji polskiej 1939-1945 / Gustaw Ostasz.
WYD: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe |"Fosze", 1998
OBJ: 152 s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87602-10-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 1939-1945 r. *
SYGNATURA: 218156 ; 219298


682/3548

AUT: Barańczak Stanisław
TYT: Zaufać nieufności: osiem rozmów o sensie poezji 1990-1992 / Stanisław Barańczak, red.: Krzysztof Biedrzycki.
WYD: Kraków : Wydaw. M, 1993
OBJ: 139 s., fot., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka "Nagłosu")
JĘZ: pol
ISBN: 83-85541-03-9
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * od 1989 r. *
Hasło przedm.: Barańczak Stanisław. *
SYGNATURA: 218162


683/3548

AUT: Dźajadewa
TYT: Pieśń o Krysznie Pasterzu / Dźajadewa, wst. opatrz. Barbara Grabowska; przeł. Barbara Grabowska i Andrzej Ługowski.
WYD: Warszawa : Wydaw. Akademickie |"Dialog", 1996
OBJ: 123,[1] s., [4] k. tabl., reprod., rys., 21 cm,
SERIA: (Literatury Orientalne)
UW: Podst. przekł." "Gitagovindakavyam" Bombay 1923.
DOD: Aneks, bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86483-29-6
Hasło przedm.: Poezja indyjska * 12-13 w. *
Hasło przedm.: Dźajadewa * "Pieśń o Krysznie Pasterzu". *
SYGNATURA: 218174


684/3548

AUT: Mikołajczak Aleksander Wojciech
TYT: Studia Sarbieviana / Aleksander Wojciech Mikołajczak.
WYD: Gniezno : "TUM" Gnieźnieńska Firma Wydaw., 1998
OBJ: 159 s., 21 cm,
SERIA: (Bibliotheca Symbolarum Philologorum Posnaniensium ; T. 1)
DOD: Bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-906922-8-7
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * historia * 17 w. *
Hasło przedm.: Sarbiewski Maciej Kazimierz, SJ. *
SYGNATURA: 218185


685/3548

TYT: Barańczak, poeta lector / [zesp. red.: Barbara Judkowiak, Anna Legeżyńska, Barbara Sienkiewicz].
WYD: Poznań : Inst. Filologii Polskiej Uniw. A. Mickiewicza, 1997
OBJ: 319 s., 20 cm,
SERIA: (Poznańskie Studia Polonistyczne), ISNN 1233-8680 - Seria Literacka ; 6 (26))
PODSERIA: (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-88176-07-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Barańczak Stanisław. *
SYGNATURA: 218186


686/3548

AUT: Nagrabiecki Jan
TYT: Czary-mary sztukmistrza Ildefonsa: wspomnieniowy esej o poecie wesołym, przekornym, sentymentalnym i paradoksalnym / Jan Nagrabiecki.
WYD: Podkowa Leśna : "Aula", 2000
OBJ: 72,[1], 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-85275-97-5
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Gałczyński Konstanty Ildefons. *
SYGNATURA: 218208 ; 219299


687/3548

TYT: "Całość" w twórczości Norwida / pr. zb. pod red. Jadwigi Puzyniny i Ewy Teleżyńskiej.
WYD: Warszawa : Wydz. Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 1992
OBJ: X,222 s., 20 cm,
SERIA: (Prace Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-900876-0-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 218227


688/3548

TYT: Poezje nowohebrajskie / wybr., przeł., przedm. i notami opatrz. Aleksander Ziemny.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1986
OBJ: 190,[2] s., 21 cm,
DOD: Noty o aut., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-01299-2
Hasło przedm.: Poezja żydowska * 18-20 w. *
SYGNATURA: 218311


689/3548

TYT: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Cz. 1: 1788-1789 / z papierów Edmunda Rabowicza oprac. Krystyna Maksimowicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998
OBJ: 377,[3] s., 24 cm,
SERIA: (Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia)
JĘZ: pol
ISBN: 83-7059-353-4 (całość)83-7059-354-2 (t. 1)
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 18 w. *
Hasło przedm.: Sejm polski 1788-1792 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 18 w. *
SYGNATURA: 218421


690/3548

TYT: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Cz. 2: 1790-1792 / z papierów Edmunda Rabowicza oprac. Krystyna Maksimowicz.
WYD: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000
OBJ: 381,[3] s., 24 cm,
SERIA: (Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia)
DOD: Err., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7059-353-4 (całość)83-7059-401-8 (t. 2)
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 18 w. *
Hasło przedm.: Sejm polski 1788-1792 r. *
Hasło przedm.: Polska * polityka wewnętrzna * 18 w. *
SYGNATURA: 218421


691/3548

AUT: Lechoń Jan
TYT: Lechoń Nowojorski / Jan Lechoń, wiersze wybr. i ułożył Maciej Patkowski ; teksty inne wybr. i oprac. oraz przedm., uwagami edyt. i dokumentacją opatrz. Beata Dorosz.
WYD: Warszawa : New Jork : "Piast", 1999
OBJ: 119,[1] s., fot., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-911699-0-1
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Lechoń Jan. *
Hasło przedm.: Literatura polska * 20 w. * pamiętniki.
Hasło przedm.: Polska * emigracja * Stany Zjednoczone * od 1944 r. * pamiętniki.
SYGNATURA: 218508


692/3548

AUT: Asnyk Adam
TYT: Poezje zebrane / Adam Asnyk, wst. opatrz. Zofia Mocarska-Tycowa ; il. Lech-Tadeusz Karczewski.
NR WYD: [Wyd. 2 popr. i uzup.]
WYD: Toruń : Algo, 2000
OBJ: 914 s., [17] k. tabl. kolor., 1 portr., il., 21 cm,
DOD: Objaśn.
JĘZ: pol
ISBN: 83-8803326-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 218509


693/3548

AUT: Pawlikowska- Jasnorzewska Maria
TYT: Poezje zebrane. T. 1 / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, zebr. i oprac. Aleksander Madyda ; wst. opatrz. Krzysztof Ćwikliński ; il. Iwona Chmielewska.
NR WYD: [Wyd. 3 uzup.]
WYD: Toruń : Algo, 1997
OBJ: 652 s., [14] k. tabl. kolor., reprod., 20 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903520-7-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218516


694/3548

AUT: Pawlikowska- Jasnorzewska Maria
TYT: Poezje zebrane. T. 2 / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, zebr. i oprac. Aleksander Madyda ; wst. opatrz. Krzysztof Ćwikliński ; il. Iwona Chmielewska.
NR WYD: Wyd. 3 uzup.
WYD: Toruń : Algo, 1997
OBJ: 558 s., [7] k. tabl. kolor., reprod., 20 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-903520-7-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218516


695/3548

AUT: Lee Stephen Richard
TYT: Trudne przymierze: polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918-1939) / Stephen Richard Lee.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982
OBJ: 402 s., 19 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00664-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 1918-1939 r. *
Hasło przedm.: Lewica, polit. * Polska * 1918-1939 r. *
SYGNATURA: 191632


696/3548

TYT: Tysiąc twoich twarzy: antologia poezji modlitewnej / [oprac.] Zbigniew Trzaskowski.
NR WYD: [Wyd. 2 zm.]
WYD: Kielce : "Jedność", 1998
OBJ: 416 s., 17 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85957-49-9
Hasło przedm.: Modlitwa * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia. *
SYGNATURA: 191640


697/3548

AUT: Klonowic Sebastian Fabian
TYT: Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek, wyiętych z pierwszych Ksiąg Moiżeszowych Kapituły Pierwszey, co którego dnia Pan Bóg stworzył/y iako siódmego dnia odpoczywał/ krótko zebranych / przez Sebastiana Klonowica.
NR WYD: Repr. wyd. krakowskiego z 1581 r.
WYD: Warszawa : Jan Wiśliński, 2000
OBJ: [64] s., 18 cm,
DOD: Lit., nuty
JĘZ: lat pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 16 w. *
SYGNATURA: 191676


698/3548

AUT: Adamowicz Bogusław
TYT: Wybór poezji / Bogusław Adamowicz, wyb. i oprac. Jan Zieliński.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1985
OBJ: 213,[2] s. [1] k. portr., rys., 17 cm,
SERIA: (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-01448-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 191695


699/3548

AUT: Niemojewski Andrzej
TYT: Wybór wierszy / Andrzej Niemojewski, oprac. i wst. poprz. Marian Piechal.
WYD: Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983
OBJ: 201,[3] s., 17 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-06-00922-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 19-20 w. *
SYGNATURA: 191696


700/3548

AUT: Dulemba Włodzimierz
TYT: Krzyż: poemat pasyjny / Włodzimierz Dulemba, zdj. i koncepcja albumu Piotr Dylik, Jerzy Szot ; posł. Wojciech Ligęza.
WYD: Kielce : "Jedność", 1999
OBJ: [48] s., [1] k. tabl., fot., 28 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7224-141-4
Hasło przedm.: Krzyż. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Fotografia * tematyka * Polska * albumy.
SYGNATURA: 122709


701/3548

AUT: Bąk Wojciech
TYT: Dekalog / Wojciech Bąk, [wyb. i przygot. do publ. Małgorzata Jańczak].
WYD: Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 2000
OBJ: [16] s., 25 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7015-550-2
Hasło przedm.: Dekalog. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218592


702/3548

AUT: Verdicchio Massimo
TYT: Of dissimulation: allegory and irony in Dante's "Commedia" / Massimo Verdicchio.
WYD: Warszawa : Energeia, 1997
OBJ: 150 s., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: eng
ISBN: 83-85118-59-4
Hasło przedm.: Dante Alighieri * "Divina commedia". *
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 13-14 w. *
SYGNATURA: 218561


703/3548

AUT: Chlebowski Piotr
TYT: Cypriana Norwida "Rzecz o wolności słowa": ku epopei chrześcijańskiej / Piotr Chlebowski.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000
OBJ: 429,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Studia Norwidiana : Biblioteka / Tow. Nauk. KUL; Zakł. Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL)
DOD: Bibliogr., res., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-56-7
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil * "Rzecz o wolności słowa". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 218636 ; 220900


704/3548

AUT: Łukaszuk- Piekara Małgorzata
TYT: "Wizje splątane z historiami": autobiografia liryczna poety / Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL, Kat. Lit. Oświecenia i Romantyzmu.
WYD: Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2000
OBJ: 472 s., 20 cm,
UW: Rozprawa habilitacyjna.
DOD: Lit., aneks, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-228-0832-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 218637


705/3548

AUT: Sokołowski Tomasz Antoni
TYT: Pyłek na gzymsie. / Tomasz Antoni Sokołowski.
WYD: Poznań : Pallottinum, 2000
OBJ: [4],32 s., 20 cm,
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218651


706/3548

AUT: Blake William
TYT: Milton : poemat w dwu księgach. Zaślubiny Nieba i Piekła / William Blake, przeł. Wiesław Juszczak.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2001
OBJ: 173,[3] s., 21 cm,
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7052-805-8
Hasło przedm.: Poezja angielska * 18-19 w. *
SYGNATURA: 218675


707/3548

AUT: Sawicki Stefan
TYT: Religijny horyzont poezji / Stefan Sawicki, laudacja Maria Jasińska-Wojtkowska.
WYD: Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000
OBJ: 31,[2] s., [3] s. tabl. kolor., fot., 21 cm,
SERIA: (Wykłady i Przemówienia / Tow. Nauk. KUL ; 52)
UW: Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87703-93-1
Hasło przedm.: Poezja religijna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Religia a literatura. *
Hasło przedm.: Mowy polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Sawicki Stefan. *
SYGNATURA: 218684


708/3548

AUT: Iwanowska Aleksandra
TYT: Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony: Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników / Aleksandra Iwanowska.
WYD: Poznań : Księg. Św. Wojciecha, [2000]
OBJ: 324,[3] s., fot., 20 cm,
DOD: Bibliogr. twórczości ks. Jana Twardowskiego, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7015-545-6
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 218691


709/3548

AUT: Bednorz Zbyszko
TYT: Wśród dróg moich do Ciebie: (wiersze religijne, rodzinne, okolicznościowe) / Zbyszko Bednorz.
WYD: Opole : Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, 2000
OBJ: 126,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku / Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego ; nr 18)
JĘZ: pol
ISBN: 83-88071-46-7
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218745


710/3548

AUT: Trybuś Krzysztof
TYT: Stary poeta: studia o Norwidzie / Krzysztof Trybuś.
WYD: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2000
OBJ: 210,[1] s., [14] s. tabl., faks., fot., 21 cm, err.
SERIA: (Filologia Polska / Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 66)
DOD: Nota bibliogr., ind., sum.
JĘZ: pol
ISBN: 83-232-1058-6
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Norwid Cyprian Kamil. *
SYGNATURA: 218921


711/3548

AUT: Piwińska Marta
TYT: Juliusz Słowacki od duchów / Marta Piwińska.
WYD: Warszawa : Open, 1999
OBJ: 502 s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85254-63-3
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * "Król-Duch". *
Hasło przedm.: Romantyzm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 218940


712/3548

AUT: Iwaszkiewicz Jarosław
TYT: Wiersze / Jarosław Iwaszkiewicz.
WYD: Toruń : "C&T", 2000
OBJ: 79,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87498-44-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218943


713/3548

AUT: Zawadzka Danuta
TYT: Pokolenie klęski 1812 roku: o Antonim Malczewskim i odludkach / Danuta Zawadzka, Inst. Badań Lit. PAN.
WYD: Warszawa : Wydaw. Inst. Badań Literackich PAN, 2000
OBJ: 294,[2] s., ryc., 19 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87456-54-3
Hasło przedm.: Malczewski Antoni * "Maria". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 191796 ; 195309


714/3548

AUT: Cudak Romuald
TYT: Czytając Białoszewskiego / Romuald Cudak, Uniw. Śląski. Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
WYD: Katowice : Szkoła Języka i Kultury Polskiej, "Śląsk", 1999
OBJ: 315,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Interpretacji, ISSN 1506-6142 ; T. 3)
DOD: Oprac. bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7164-122-283-86089-06-7
Hasło przedm.: Białoszewski Miron. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 191798


715/3548

AUT: Madloch Joanna
TYT: Wczesna twórczość Josifa Brodskiego / Joanna Madloch.
WYD: Katowice : "Śląsk", 2000
OBJ: 158,[2] s., 19 cm,
SERIA: (Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego ; nr 3)
DOD: Lit., wykaz wykorzystanych utworów Josifa Brodskiego
JĘZ: pol
ISBN: 83-7164-229-6
Hasło przedm.: Brodski Iosif. *
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 191803


716/3548

TYT: "Ja minę, ty miniesz...": o Halinie Poświatowskiej wspomnienia, listy, wiersze / zebr. i oprac. Mariola Pryzwan.
WYD: Warszawa : Domena, 2000
OBJ: 372 s., il., 21 cm,
DOD: Kalendarium życia i twórczości Haliny Poświatowskiej
JĘZ: pol
ISBN: 83-909174-5-9
Hasło przedm.: Poświatowska Halina. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Pamiętniki polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Listy polskie * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218954


717/3548

AUT: Pound Ezra
TYT: Duch romański / Ezra Pound, przeł. i posł. opatrz. Leszek Engelking.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1999
OBJ: 264,[4] s., 21 cm,
SERIA: ([Pejzaże Kultury])
UW: Tyt. oryg.: The Spirit of Romance.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-07-02714-4
Hasło przedm.: Poezja łacińska * historia * 10-13 w. *
Hasło przedm.: Poezja prowansalska * historia. *
Hasło przedm.: Poezja francuska * historia. *
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia. *
Hasło przedm.: Poezja portugalska * historia. *
SYGNATURA: 218957


718/3548

AUT: Gałczyński Konstanty Ildefons
TYT: Poezje / Konstanty Ildefons Gałczyński, posł. Andrzej Drawicz.
NR WYD: [Wyd. 1 w tej ed.]
WYD: Warszawa : Czytelnik, 2000
OBJ: 379,[1] s., 20 cm,
SERIA: (Biblioteka "Czytelnika")
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-02747-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 218995


719/3548

AUT: Koźmian Kajetan
TYT: Ziemiaństwo polskie: rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach / Kajetan Koźmian, tekst odnalazł, oprac., uwagami wst. oraz koment. historycznoliterackim opatrz. Piotr Żbikowski ; skolacjonowanie tekstu, objaśn. rzeczowe, filololgiczne i historyczne Marek Nalepa.
WYD: Kraków : Collegium Columbinum, 2000
OBJ: 411 s., faks., 24 cm,
SERIA: (Biblioteka Tradycji Literackich, ISSN 1428-6998 ; nr 37)
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87553-26-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Koźmian Kajetan * "Ziemiaństwo polskie". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 219058


720/3548

AUT: Heaney Seamus
TYT: Zawierzyć poezji / Seamus Heaney, przekł. Stanisław Barańczak [et al.], wyb. i oprac. Stanisław Barańczak.
WYD: Kraków : Znak, 1996
OBJ: 302,[6] s., 20 cm,
SERIA: (Esej)
UW: Podst. przekł.: "Preoccupations : selected prose 1968-1978"; "The government of the tongue"; "The redress of poetry".
JĘZ: pol (oryg. eng)
ISBN: 83-7006-516-3
Hasło przedm.: Poezja * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 191804


721/3548

AUT: Zeler Bogdan
TYT: Poezja i...: szkice, studia, interpretacje / Bogdan Zeler.
WYD: Katowice : "Książnica", 1998
OBJ: 259,[5] s., rys., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7132-212-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Poezja * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 191823


722/3548

AUT: Krzysztoforska- Doschek Jolanta
TYT: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej: (od romantyzmu do wspóczesności) / Jolanta Krzysztoforska-Doschek.
WYD: Kraków : Collegium Columbinum, 2000
OBJ: 202 s., 21 cm, err.
SERIA: (Biblioteka Tradycji Literackich, ISSN 1428-6998 ; nr IV)
DOD: Źród., sum., rez., bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87553-25-5
Hasło przedm.: Słowiańszczyzna * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 219123


723/3548

AUT: Charles d'Orleans książę
TYT: Ronda i ballady / Karol Orleański, przeł. Jacek Kowalski.
WYD: Warszawa : Volumen, 2000
OBJ: 208 s., ryc., 20 cm,
SERIA: (Miniatury Starofrancuskie)
UW: Tyt. oryg.: Ballades et rondeaux.
DOD: Lit.
JĘZ: pol fre
ISBN: 83-7233-01-7
Hasło przedm.: Poezja francuska * 15 w. *
Hasło przedm.: Karol Orleański, książę. *
Hasło przedm.: Poezja francuska * historia * 15 w. *
SYGNATURA: 219182


724/3548

AUT: Łojas-Kośla, Franciszek
TYT: Prowadź przez życie... / Franciszek Łojas-Kośla, wst., wyb. i oprac. Anna Brzozowska-Krajka.
WYD: Poronin : Ognisko Związku Podhalan, 1998
OBJ: 107 s., [4] k. tabl., fot., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-910200-1-0
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 219234


725/3548

AUT: Pytasz Marek
TYT: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie / Marek Pytasz.
WYD: Katowice : Gnome, 2000
OBJ: 187,[1] s., 21 cm,
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87819-80-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * emigracja * kultura * 20 w. *
SYGNATURA: 219308


726/3548

AUT: Halevi Jehuda
TYT: Selected liturgical and secular poems / Jehuda Halevi, ed. and annotated by Simon Bernstein.
WYD: New York : Ogen Publishing House of the Histadruth Ivrith, National Organization for Hebrew Culture, 1944
OBJ: XXX,336 s., 28 cm,
JĘZ: heb
Hasło przedm.: Poezja żydowska * 20 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 121809


727/3548

TYT: Trubadurzy prowansalscy: liryki najpiękniejsze / przekł. Zofia Romanowiczowa, [red. Jerzy Kapica].
WYD: Toruń : Algo, 2000
OBJ: 98,[4] s., 17 cm,
SERIA: (Kolekcja Liryki Światowej)
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-88033-33-6
Hasło przedm.: Poezja prowansalska * 12-13 w. *
SYGNATURA: 191868


728/3548

AUT: Wolfram |von |Eschenbach
TYT: Willehalm / Wolfram von Eschenbach, przeł., posł., objaśn. i ind. opatrz. Andrzej Lam.
WYD: Warszawa : Unia Wydaw. |"Verum", [1997]
OBJ: 228,[4] s., ryc., 24 cm,
UW: Tyt. oryg.: Willehalm.
DOD: Objaśn., ind.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-85921-47-8
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * 12-13 w. *
SYGNATURA: 219386


729/3548

AUT: Kochanowski Jan
TYT: Kto mi dał skrzydła / Jan Kochanowski, przekł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa.
WYD: Kraków : Collegium Columbinum, 2000
OBJ: 135,[4] s., 23 cm,
SERIA: (Biblioteka Tradycji Literackich ; nr 36)
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-87553-22-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 219404


730/3548

AUT: Inglot Mieczysław
TYT: Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864 / Mieczysław Inglot.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999
OBJ: 295,[1] s., il., 20 cm,
SERIA: (Bibliotheca Judaica) - (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
DOD: Sum., bibliogr. (wyb.), ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1947-6
Hasło przedm.: Żydzi * literatura polska. *
Hasło przedm.: Literatura polska * tematyka * 19 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
SYGNATURA: 219425


731/3548

AUT: Tyszkowska- Kasprzak Elżbieta
TYT: Rosyjska poezja pokolenia "odwilżowego" w Polsce / Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997
OBJ: 186,[1] s., 20 cm, err.
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 1891)
DOD: Rez., lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1521-7
Hasło przedm.: Poezja rosyjska * recepcja * Polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Polska * kultura * polityka * 1956-1989 r. *
SYGNATURA: 219426


732/3548

AUT: Cudak Romuald
TYT: Świetopełna trześć dziwosłów: interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej / Romuald Cudak.
WYD: Katowice : "Śląsk" Wydaw. Nauk., 1999
OBJ: 233,[1] s., 20 cm,
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7164-181-8
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 219446 ; 238479


733/3548

TYT: Jmnoi Omhpikoi czyli Hymny homeryckie / tekst, przekł., wst. i oprac. Włodzimierz Appel.
WYD: Toruń : Algo, 2001
OBJ: 363,[1] s., [16] s. tabl. kolor., fot., 20 cm,
DOD: Objaśn.
JĘZ: pol gre
ISBN: 83-88033-51-4
Hasło przedm.: Poezja grecka * 8 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 219466


734/3548

AUT: Zeler Bogdan
TYT: Po wiersz tak prosty że każdy zrozumie: o poezji księdza Jana Twardowskiego / Bogdan Zeler.
WYD: Katowice : "Unia", 2001
OBJ: 127,[1] s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-86250-20-8
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
SYGNATURA: 219492


735/3548

TYT: Układy sprawdzeń: (w kręgu Nowej Fali) / wyb. dokonał i oprac. Paweł Majerski.
WYD: Katowice : "Śląsk", 1997
OBJ: 268,[2] s., 20 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7164-051-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * antologia * 20 w. *
Hasło przedm.: Literatura * teoria. *
SYGNATURA: 219506


736/3548

AUT: Włodarz Konrad
TYT: Zachwyt dla cudowności życia: witalistyczna poezja Jana Smreka, Frani Sramka i Jana Lajnerta / Konrad Włodarz.
WYD: Katowice : "Śląsk" Wydaw. Nauk., 2000
OBJ: 239 s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7164-249-0
Hasło przedm.: Witalizm, literatura. *
Hasło przedm.: Poezja słowacka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja czeska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja łużycka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Smrek Jan. *
Hasło przedm.: Sramek Frana. *
Hasło przedm.: Lajnert Jan. *
SYGNATURA: 219541


737/3548

AUT: Gabirol Solomon
TYT: Sefer keter malchut / lehamszorer hagadol haraw rabi Solomon Gabirol.
WYD: [S. l. : s. ed., 19-]
OBJ: [94] s., 16 cm,
UW: Współwyd. Haj ben mekajc Współwyd. Sefer szawfaj haar"i
JĘZ: heb
Hasło przedm.: Poezja żydowska * 11 w. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 188404


738/3548

AUT: Pietrych, Krystyna
TYT: O "Wierszach śródziemnomorskich" Aleksandra Wata / Krystyna Pietrych, red. nauk. Aleksandra Okopień-Sławińska ; Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN.
WYD: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, Wydaw., 1999
OBJ: 181, [3] s., 21 cm,
SERIA: (Rozprawy Literackie, 0208-4007 ; 77)
DOD: Indeks
JĘZ: pol
Hasło przedm.: Wat Aleksander * "Wiersze śródziemnomorskie". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 259796


739/3548

TYT: Anthologia hebraica: poemata selecta a libris divinis confectis usque ad Iudaeorum ex Hispania expulsionem (a. MCCCCXCII). / quae digesta atque disposita tractavit H[ajim] Brody, adiuvante M[eir] Wiener.
WYD: Leipzig : Insel-Verl., 1922
OBJ: 14*,[1],356 s., 21 cm,
SERIA: (Bibliotheca mundi)
DOD: Reszimat haffajetanim wehamszorarim, reszimat haffijjutim wehaszszirim
JĘZ: heb
Hasło przedm.: Poezja żydowska * antologia. *
SYGNATURA: TYLKO NA MIEJSCU: 89036


740/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Rozmowa z Matką Bożą / Jan Twardowski, [wyb. wierszy i posł. Waldemar Smaszcz ; oprac. graf. Krzysztof Tur].
WYD: Białystok : "Łuk", 2000
OBJ: 73,[2] s., il., 23 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87213-33-00
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 219636


741/3548

AUT: Skibińska Elżbieta
TYT: Przekład a kultura: elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach "Pana Tadeusza" / Elżbieta Skibińska.
WYD: Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999
OBJ: 251,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2183, 0239-6661)
DOD: Aneksy, ind., bibliograf., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-229-1990-5
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * przekłady francuskie * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Przekłady francuskie * 19-20 w. *
SYGNATURA: 219662


742/3548

AUT: Sęp- Szarzyński Mikołaj
TYT: Rytmy abo wiersze polskie / Mikołaj Sęp-Szarzyński, oprac. Jan Lebenstein ; posł. Jan Błoński.
WYD: Lublin : "Test", 1995
OBJ: 112,XLVII s., il., 25 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7038-056-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 219674


743/3548

AUT: Srokowski Stanisław
TYT: Skandalista Wojaczek: legendy, prowokacje, życie / Stanisław Srokowski.
WYD: Wrocław : Stanley, Wydaw. Wrocławskie, 1999
OBJ: 119,[1] s., faks., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87662-11-9
Hasło przedm.: Wojaczek Rafał. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 219683


744/3548

AUT: Dubrowski Piotr
TYT: O Janie Gunduliczu, poecie illiryjsko-dubrownickim XVII wieku / [przez Piotra Dubrowskiego, oprac. filol.: Wacław Walecki].
WYD: Kraków : Collegium Columbinum, 1998
OBJ: S. 265-288,[8] s., faks., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Tradycji Literackich, ISSN 1428-6989 ; nr 17)
UW: Podst. edycji rozprawy Piotra Dubrowskiego był egz. "Biblioteki Warszawskiej" [t. 4 (1841)] ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87553-04-2
Hasło przedm.: Gundulić Jan. *
Hasło przedm.: Poezja chorwacka * historia * 17 w. *
SYGNATURA: 219684


745/3548

AUT: Kunicki Wacław ks.
TYT: Testament młodszym Kunickim na naukę zostawiony / Wacław Kunicki, [wst. Janusz S. Gruchała; red. Wacław Walecki].
WYD: Kraków : Collegium Columbinum, 1999
OBJ: 35,[2] s., faks., 22 cm,
SERIA: (Biblioteka Tradycji Literackich, ISSN 1428-6989 ; nr 26)
UW: Podst. edycji był egz. Testamentu [...] Wacława Kunickiego zamieszczony w druku: "Eques Polonus, sive almae nobilitatis Polonae cum suis insigniis & praerogativis vera effigies", Kraków 1645 ze zbiorów Biblioteki XX. Czartoryskich w krakowie, sygn. 8903 II.
DOD: Nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-87553-14-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 17 w. *
Hasło przedm.: Kunicki Wacław, ks. * "Testament". *
SYGNATURA: 219686


746/3548

AUT: Fieguth Rolf
TYT: Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej / Rolf Fieguth, [tłum. Katarzyna Chmielewska et. al.]
WYD: Izabelin : Świat Literacki, 2000
OBJ: 327 s., 20 cm,
SERIA: (Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą ; t. 5)
DOD: Wyb. publ. R. Fiegutha, ind.
JĘZ: pol (oryg. ger)
ISBN: 83-88612-03-4
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18-20 w. *
Hasło przedm.: Literatura polska * historia * 18-20 w. *
SYGNATURA: 219690


747/3548

AUT: Misiniec Stefan ks.
TYT: Maryjny strumień w poezji. T. 1 / ks. Stefan Misiniec.
NR WYD: [Wyd. 2].
WYD: Kraków : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiec. Krakowskiej, 2001
OBJ: 117 s., [16] s. tabl., fot. kolor., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-87960-27-6
Hasło przedm.: Maryja, Matka Boża * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * antologia. *
SYGNATURA: 219693


748/3548

AUT: Stanisz Marek
TYT: Wczesnoromantyczne spory o poezję / Marek Stanisz.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1998
OBJ: 318 s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., Zsfassung, ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-886-4
Hasło przedm.: Klasycyzm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Romantyzm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 219726


749/3548

AUT: Biernat z Lublina
TYT: Ezop / Biernat z Lublina, wst. Stanisław Grzeszczuk ; oprac. Janusz S. Gruchała.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1997
OBJ: 343,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Biblioteka Polska)
DOD: Lit., słownik trudniejszych wyrazów, alfabetyczny spis tyt. bajek
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-975-5
Hasło przedm.: Poezja polska * 16 w. *
SYGNATURA: 219729


750/3548

AUT: Dąbrowski Roman
TYT: Słowackiego dialog z odbiorcą: podmiot mówiący, narracja, dialog w "Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu", "Beniowskim" i "Królu-Duchu" / Roman Dąbrowski.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 1996
OBJ: 279 s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-265-3
Hasło przedm.: Narracja * literatura polska. *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu". *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * "Beniowski". *
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * "Król-Duch". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
SYGNATURA: 219735


751/3548

AUT: Podgórski Stanisław CSsR
TYT: Zamykając drzwi...: wiersze wybrane / Stanisław Podgórski.
WYD: Kraków : "Homo Dei", 1999
OBJ: 147 s., 20 cm,
DOD: [Nota] o aut.
JĘZ: pol
ISBN: 83-910623-7-6
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 219742


752/3548

AUT: Libera Zdzisław
TYT: Poezja polska XVIII wieku / Zdzisław Libera.
NR WYD: [Wyd. 2 uzup.]
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1983
OBJ: 492,[2] s., [32] s. tabl., fot., 19 cm,
DOD: Źród. tekstów, bibliogr. (w wyb.), ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-07-00881-6
Hasło przedm.: Poezja polska * 18 w. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
SYGNATURA: 201278


753/3548

AUT: Fiut Ignacy Stanisław
TYT: Światy poetów: szkice literacko-filozoficzne z lat 1980-1996 / Ignacy Stanisław Fiut.
WYD: Kraków : Stow. Twórcze: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1996
OBJ: 116 s., 20 cm,
DOD: Ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-85816-47-X
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 219762


754/3548

AUT: Gorzkowski Albert
TYT: Paweł z Krosna: humanistyczne peregrynacje krakowskiego profesora / Albert Gorzkowski.
WYD: Kraków : "Księg. Akademicka" Wydaw. Nauk., 2000
OBJ: 348 s., 20 cm,
SERIA: (Bibliotheca Terminus ; 2)
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7188-317-X
Hasło przedm.: Paweł z Krosna. *
Hasło przedm.: Poezja polsko-łacińska * historia * 15-16 w. *
Hasło przedm.: Humanizm, prąd kulturalny * Polska. *
SYGNATURA: 219774


755/3548

AUT: Żurek Sławomir Jacek
TYT: "...lotny trud półistnienia": o motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego / Sławomir Jacek Żurek.
WYD: Kraków : "Księg. Akademicka", 1999
OBJ: 204 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7188-348-X
Hasło przedm.: Judaizm * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Słucki Arnold. *
SYGNATURA: 219830


756/3548

AUT: Homer
TYT: Iliada / Homer, przeł. Kazimiera Jeżewska ; wst. i przyp. opatrz. Jerzy Łanowski.
NR WYD: [Wyd. 3 zup., w tej ed. 1].
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
OBJ: 549,[2] s., tab., mapy, 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Antyczna)
UW: Tyt. oryg.: Ilias.
DOD: Ind.
JĘZ: pol (oryg. gre)
ISBN: 83-7255-009-3
Hasło przedm.: Poezja grecka * 8 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 220007


757/3548

AUT: Homer
TYT: Odyseja / Homer, przeł. i oprac. Jan Parandowski.
NR WYD: [Wyd. 1 w tej ed.]
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998
OBJ: 327,[2] s., mapa, 20 cm,
SERIA: (Biblioteka Antyczna)
UW: Tyt. oryg.: Odysseia.
DOD: Słownik imion, nazw i rzeczy, przegląd treści "Iliady", nota edyt.
JĘZ: pol (oryg. gre)
ISBN: 83-7180-916-6
Hasło przedm.: Poezja grecka * 8 w. prz. Chr. *
SYGNATURA: 220008


758/3548

AUT: Molęda Edyta
TYT: Mowa cierpienia: interpretacja poezji Aleksandra Wata / Edyta Molęda.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2001
OBJ: 120,[1] s., 20 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-650-0
Hasło przedm.: Cierpienie * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Wat Aleksander. *
SYGNATURA: 220011 ; BWNH: 300039


759/3548

AUT: Jastrun Tomasz
TYT: Miłość - niemiłość i inne wiersze / Tomasz Jastrun.
WYD: Warszawa : Iskry, 1999
OBJ: 95,[1] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-207-1632-2
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 220031


760/3548

AUT: Lam Andrzej
TYT: Inne widzenie: studia o poezji polskiej i niemieckiej / Andrzej Lam.
WYD: Warszawa : "Elipsa", 2001
OBJ: 488,[2] s., 21 cm,
DOD: Lit. ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7151-405-0
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja niemiecka * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 220048


761/3548

AUT: Venclova Tomas
TYT: Rozmowa w zimie / Tomas Venclova, oprac. Stanisław Barańczak ; przedm. Josif Brodski.
WYD: Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2001
OBJ: 149,[3] s., 21 cm,
UW: Tekst tł. z lit., ros.
JĘZ: pol (oryg. lit)(oryg. rus)
ISBN: 83-911068-4-5
Hasło przedm.: Poezja litewska * 20 w. *
SYGNATURA: 220143


762/3548

AUT: Stasiewicz Krystyna
TYT: Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie: rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko... / Krystyna Stasiewicz.
WYD: Olsztyn : Littera, 2001
OBJ: 191,[1] s., ryc., faks., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-914158-2-1
Hasło przedm.: Drużbacka Elżbieta. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 18 w. *
SYGNATURA: 220218


763/3548

AUT: Waluga Grażyna
TYT: Społeczeństwo realne i idealne w "Opowieściach kanterberyjskich" Geoffreya Chaucera / Grażyna Waluga, Tow. Miłośników Historii.
WYD: Warszawa : "DiG", 2000
OBJ: 198 s., 24 cm,
DOD: Bibliogr.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7181-171-3
Hasło przedm.: Społeczeństwo * literatura angielska. *
Hasło przedm.: Chaucer Geoffrey * "Canterbury tales". *
Hasło przedm.: Poezja angielska * tematyka * 14 w. *
SYGNATURA: 220271


764/3548

AUT: Zeler Bogdan
TYT: Teofania we współczesnej liryce polskiej / Bogdan Zeler.
WYD: Bielsko-Biała : "Augustana", 1993
OBJ: 161,[6] s., 24 cm,
DOD: Bibliogr. cyt., sum., Zsfassung
JĘZ: pol
ISBN: 83-85970-02-9
Hasło przedm.: Bóg * literatura polska. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * tematyka * 20 w. *
SYGNATURA: 220288


765/3548

TYT: Agnieszki: pejzaże z Agnieszką Osiecką / scenariusz i reż.: Zofia Turowska.
WYD: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001
OBJ: 285,[2] s., fot., faks., 24 cm,
DOD: Lit., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7255-512-5
Hasło przedm.: Osiecka Agnieszka. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Piosenka polska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 220317


766/3548

TYT: Poznawanie Miłosza 2. Cz. 1: 1980-1998 / pod red. Aleksandra Fiuta.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2000
OBJ: 421,[2] s., 21 cm,
DOD: Nota red., nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-02863-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Miłosz Czesław. *
SYGNATURA: 220369


767/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / teksty wybr. i ułożyła Aleksandra Iwanowska.
NR WYD: [Wyd. 1
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2001
OBJ: 250,[2] s., 21 cm,
DOD: Nota edyt.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-03026-2
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Aforyzmy polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 220383


768/3548

AUT: Lyszczyna Jacek
TYT: Pielgrzym w kraju rozkoszy: o poezji Konstantego Gaszyńskiego / Jacek Lyszczyna.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 228,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1915) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Bibliogr., ind., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-1009-2
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Gaszyński Konstanty. *
SYGNATURA: 220391


769/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Lekcja z księdzem Twardowskim / prowadzi Helena Zaworska, wyb. wierszy Jan Twardowski, Aleksandra Iwanowska.
NR WYD: [Wyd. 1 w tej ed.]
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2001
OBJ: 99,[1] s., 21 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-03119-6
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. *
SYGNATURA: 220393


770/3548

AUT: Lipska Ewa
TYT: Sklepy zoologiczne / Ewa Lipska.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2001
OBJ: 62,[2] s., faks., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-03117-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 21 w. *
SYGNATURA: 220413


771/3548

AUT: Jan Paweł II papież
TYT: Poezje / Karol Wojtyła, przeł. Jerzy Peterkiewicz ; posł. Krzysztof Dybciak.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1998
OBJ: 311,[4] s., 25 cm,
DOD: Podst. prace o poezji Karola Wojtyły, nota wydaw.
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-08-02908-6
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. *
SYGNATURA: 220423


772/3548

AUT: Loewe Iwona
TYT: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski / Iwona Loewe.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 138,[4] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; Nr 1939) - (Językoznawstwo Polonistyczne)
DOD: Wykaz źród., bibliogr., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-1035-1
Hasło przedm.: Język polski * składnia * 19-20 w. *
Hasło przedm.: Semantyka lingwistyczna * zagadnienia. *
Hasło przedm.: Młoda Polska * literatura. *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19-20 w. *
SYGNATURA: 220435


773/3548

AUT: Lipska Ewa
TYT: Białe truskawki / Ewa Lipska, przekł. Barbara Plebanek i Tony Howard ; posł. Adam Czerniawski.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2000
OBJ: 177,[2] s., il., 24 cm,
JĘZ: pol eng
ISBN: 83-08-03006-8
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 220452


774/3548

AUT: Piechota Marek
TYT: Od tytułu do "Epilogu": studia i szkice o "Panu Tadeuszu" / Marek Piechota.
WYD: Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000
OBJ: 167,[1] s., 24 cm,
SERIA: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1889) - (Historia Literatury Polskiej)
DOD: Nota bibliogr., ind., sum., res.
JĘZ: pol
ISBN: 83-226-1000-9
Hasło przedm.: Mickiewicz Adam * "Pan Tadeusz". *
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 220467


775/3548

AUT: Poświatowska Halina
TYT: Wszystkie wiersze / Halina Poświatowska.
NR WYD: [Wyd. 1
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 2001
OBJ: 651,[1] s., faks., 22 cm,
DOD: Nota wydaw., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-03045-9
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 220494


776/3548

AUT: Kasprowicz Jan
TYT: Utwory literackie. [T.] 3, cz. 2: Krzak dzikiej róży - z Tatr; Bunt Napierskiego; Utwory rozproszone 1894-1899 / Jan Kasprowicz, oprac. Roman Loth.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1997
OBJ: 595,[2] s., [13] s. tabl., faks., ryc., 20 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
TYT. CAŁOŚCI: Pisma zebrane / Jan Kasprowicz ; wyd. krytyczne pod red. Jana Józefa Lipskiego i Romana Lotha.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-02725-3
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 19 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 19 w. *
SYGNATURA: 220509


777/3548

AUT: Kasprowicz Jan
TYT: Utwory literackie. [T.] 5: Sita - Chwile - Księga ubogich; Utwory rozproszone 1911-1918 / Jan Kasprowicz, oprac. Roman Loth.
WYD: Kraków : Wydaw. Literackie, 1998
OBJ: 609,[3] s., [16] s. tabl., faks., ryc., 20 cm,
SERIA: (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
TYT. CAŁOŚCI: Pisma zebrane / Jan Kasprowicz ; wyd. krytyczne pod red. Jana Józefa Lipskiego i Romana Lotha.
JĘZ: pol
ISBN: 83-08-02914-0
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
Hasło przedm.: Dramat polski * 20 w. *
Hasło przedm.: Szkice literackie polskie * 20 w. *
SYGNATURA: 220510


778/3548

AUT: Dłuska Maria
TYT: Poezja wierszem i prozą / Maria Dłuska, [red. Stanisław Balbus].
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2001
OBJ: 501,[2] s., nuty, 21 cm,
SERIA: (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)
TYT. CAŁOŚCI: Prace wybrane / Maria Dłuska ; pod red. Stanisława Balbusa. T. 3
DOD: Lit., nota edyt., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-618-7
Hasło przedm.: Poezja polska * historia. *
SYGNATURA: 220737 ; 237425 ; BWNH: 300049


779/3548

AUT: Kolarzowa Romana
TYT: Przekroczyć estetykę: tragiczność jako kategoria transgresyjna w poezji i muzyce początku XX wieku / Romana Kolarzowa.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 229,[4] s., 21 cm,
DOD: Bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-686-1
Hasło przedm.: Tragizm * literatura. *
Hasło przedm.: Tragizm * muzyka. *
Hasło przedm.: Poezja * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Muzyka * 20 w. *
SYGNATURA: 204147 ; BWNH: 300053


780/3548

TYT: Juliusz Słowacki - poeta europejski / red. Maria Cieśla-Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2000
OBJ: 205 s., 21 cm,
DOD: Lit.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-664-0
Hasło przedm.: Słowacki Juliusz * materiały konferencyjne.
Hasło przedm.: Poezja polska * 19 w. * materiały konferencyjne.
SYGNATURA: 227753 ; BWNH: 300054


781/3548

AUT: Sławiński Janusz
TYT: Przypadki poezji / Janusz Sławiński.
WYD: Kraków : Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. |"Universitas", 2001
OBJ: 345,[2] s., 21 cm,
SERIA: (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)
TYT. CAŁOŚCI: Prace wybrane / Janusz Sławiński ; pod red. Włodzimierza Boleckiego. T. 5
DOD: Nota bibliogr., ind.
JĘZ: pol
ISBN: 83-7052-753-1
Hasło przedm.: Poezja polska * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Poetyka. *
Hasło przedm.: Literatura * teoria. *
SYGNATURA: 220742 ; 237433 ; BWNH: 300066


782/3548

TYT: Letture di Max Jacob / a cura di Sergio Cigada.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 2001
OBJ: VIII,158,[2] s., 22 cm,
SERIA: (Scienze Filologiche e Letteratura ; 65) - (Biblioteca del Dipartimento di Lingue e di Letterature Straniere ; vol. 16)
DOD: Lit.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-0630-9
Hasło przedm.: Jacob Max. *
Hasło przedm.: Poezja francuska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 202540


783/3548

AUT: D'Alessandro Francesca
TYT: L'opera poetica di Vittorio Sereni / Francesca D'|Alessandro.
WYD: Milano : Vita e Pensiero, 2001
OBJ: VII,252 s., 22 cm,
SERIA: (Scienze Filologiche e Letteratura ; 75)
DOD: Lit., ind.
JĘZ: ita
ISBN: 88-343-0675-9
Hasło przedm.: Sereni Vittorio. *
Hasło przedm.: Poezja włoska * historia * 20 w. *
SYGNATURA: 202558


784/3548

AUT: Kusnir Vera
TYT: Strocki na belom liste: stichi / Vera Kusnir.
WYD: [S. l. : s. ed., po 1987]
OBJ: 230 s., rys., fot., 20 cm,
JĘZ: rus
Hasło przedm.: Poezja religijna rosyjska * 20 w. *
SYGNATURA: 202589


785/3548

AUT: Bryll Ernest
TYT: Kubek tajemny / Ernest Bryll.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 2000
OBJ: 150,[2] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1248-X
Hasło przedm.: Poezja polska * 20 w. *
SYGNATURA: 191923


786/3548

AUT: Derrida Jacques
TYT: Szibbolet: dla Paula Celana. / Jacques Derrida, przeł. Adam Dziadek.
WYD: Bytom : "Fa-art", 2000
OBJ: 78,[2] s., 20 cm,
UW: Tyt. oryg.: Schibboleth pour Paul Celan.
DOD: Lit.
JĘZ: pol (oryg. fre)
ISBN: 83-912880-1-3
Hasło przedm.: Celan Paul. *
Hasło przedm.: Poezja austriacka * historia * 20 w. *
Hasło przedm.: Postmodernizm. *
SYGNATURA: 191924


787/3548

AUT: Twardowski Jan ks.
TYT: Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje.
WYD: Warszawa : Inst. Wydaw. |Pax, 1999
OBJ: 141,[3] s., 20 cm,
JĘZ: pol
ISBN: 83-211-1303-6
Hasło przedm.: Twardowski Jan, ks. * publicystyka.
Hasło przedm.: Poezja religijna polska * 20 w. * publicystyka.
SYGNATURA: 191938


788/3548

AUT: Pollakówna Joanna
TYT: Skąpa jasność / Joanna Pollakówna.
WYD: Warszawa : Czytelnik, 1999
OBJ: 49,[3] s., 20 cm,
JĘZ: </