Polska Bibliografia Nauk Kościelnych 1940 - 1979

Elektroniczna wersja „Polskiej bibliografii teologicznej”, „Polskiej bibliografii teologii i prawa kanonicznego” oraz „Polskiej bibliografii nauk kościelnych” za l. 1940–1979 (Warszawa : ATK, 1969–1986). Obejmuje piśmiennictwo z zakresu nauk biblijnych, patrologii, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii ascetycznej i mistycznej, teologii pastoralnej, homiletyki, katechetyki, liturgiki i prawa kanonicznego.
Uwaga: W polu 'słowa w tytule' można wpisać kilka słów lub początków słów obok siebie. Przykład
Można wybrać termin z indeksu: przykład
Łączenie warunków:
powrót